Oldalak

2020. július 7., kedd

MIÉRT SZÜLETTÉL MAGYARNAK? - Kryon 2010. 09.03.

Aki jelen inkarnációjában magyarnak anyanyelvűnek született, s beszéli még ezt a nyelvet, él bárhol a Földön, számukra szól ez az információ.

magyar angyal.jpg

MIÉRT SZÜLETTÉL MAGYARNAK?

 Kryon magyaroknak szóló üzenete


Aki jelen inkarnációjában magyarnak anyanyelvűnek született, s beszéli még ezt a nyelvet, él bárhol a Földön, számukra szól ez az információ.

Egy picit vissza kell mennünk az időben. Mint mindannyian tudjátok az Atlantiszi időszak legvégén a Föld s rajta az emberiség energetikailag egy alacsonyabb rezgésszintre került, mint ahogyan addig éltetek ezen a bolygón. Ez teljes egészében azt jelentette, hogy a Föld kikerült a Teremtő mágneses tudatmezejéből, egy alacsonyabb frekvenciájú helyet foglalt el az univerzumban.

Ezáltal elvesztette az emberiség a kapcsolatát a Teremtővel. Ezért éreztétek magatokat végtelenül egyedül, végtelenül magányosnak, s ezt idővel tudatotok bezárulása is követte. Felvettetek egy sűrű, a mostaninak megfelelő fizikai burkot. Ebben az állapotban megkérdőjeleződött a bolygó helyzete és jövője.

S ekkor olyasmi történt, ami az egész Univerzumban egyetlen egyszer történt meg csupán. Nem kozmikus szülők által teremtetten, hanem az Isteni tudatmező saját energiájából teremtett egy lényt. Ennek a lénynek a feladata kizárólagosan az volt a Földre érkezve, hogy olyan energetikai egyensúlyt teremtsen a bolygón, mely lehetővé teszi a Fény megjelenését és terjedését, a bolygó rezgésszintjének emelését, s idővel a bolygónak az Isteni tudatmezőbe való visszatérését segítse.

 

Ez a lény Jézus Krisztus volt.

Jézus megszületett emberként. Élete során lépésről lépésre egy felébredési folyamaton ment végig. Majd teljesen felébredve, felismerve, hogy ki ő s miért is érkezett, elkezdhette a feladatát. A történetet, az eseményeket mindannyian ismeritek. Miért hangzott most el mindez? Mert a ti történetetek ti vállalásotok itt kezdődik, amikor Jézus visszatért, anélkül hogy a felemelkedési folyamat befejeződött volna . S ekkor a Föld sok pontján vállaltak csoportok, fénymunkások olyan kiegészítő extra feladatot melyek Jézus munkájának befejezését célozták meg. És most térhetünk rá arra hogy kik vagytok ti.

A Föld egy ugyanolyan élőlény mint ti mindannyian, ugyan megjelenési formájában nincs hasonlóság, de energiarendszerét tekintve ugyanúgy csakrákkal, ugyanúgy energia szerkezettel rendelkezik. S az a csoport, akit ti képviseltek a Föld történetében elvállalta a legnehezebb feladatot, a szívcsakra őrzését. Mit jelent ez? A felemelkedési folyamat lényege, hogy a Föld lakosságának nagy része az elme és az értelem vezetése helyett, szívközpontúvá váljon.

A Föld fejlődésének következő lépése , hogy ez az irányítás vissza áll eredeti egyensúlyába.

 

A szív és a lélek veszi át az irányítást.

 

Mert egyetlen energia létezik az univerzumban, egyetlen eredő energia, s ez a szeretet. Az Univerzumot a Mindenható által kisugárzott szeretet energia élteti és működteti. Ti mindannyian tiszta szeretet vagytok, lényetek esszenciája a tiszta szeretet. Ezt az esszenciát magadban hordod fizikai testeden belül. Ezt nevezitek a teremtő lángjának, isteni szikrának, a teremtő magjának stb. Ezt mindannyian magatokban hordozzátok a szívcsakrában.

Miért nevez benneteket sok olyan társatok, akik spirituális kérdésekkel foglalkozik a MAG népének, mit jelent ez ? A Föld életében az emberiség tagjai között a magyarok képviselik azt az eredeti energiát, azt a tudást, melyet a szívcsakra tárol.

Mi a feladatotok a felemelkedési folyamatban?

A Föld energia rendszere, s a ti energia rendszeretek napról napra emelkedik, változik, s az utolsó a harmadik stádiumban vagytok. Ennek is a legvégén. Mi történik a viszonylag gyors felemelkedési szakaszon? Amikor a Föld eléri azt a rezgés szintet, hogy készen áll, akkor a Teremtő különleges rezgés sorozatot indít el az egész Univerzumban. Ez a rezgés sorozat elérve a Földet, segíteni fog benneteket. A Mindenható energiája beáramlik. S minden amit lényedről, aspektusaidról a kristály könyvtárak tárolnak kiáramlik és egy egységes közös tudatmezőt fog létrehozni a Földön.

A ti feladatotok kapcsolódni ehhez a tudatmezőhöz és ennek segítségével egymással is összekapcsolódva, a szeretet rácshálójához csatlakoztatni a Föld Szívcsakráját. Ennek az energiának a megtartása, őrzése, védelme konkrétan a ti feladatotok. Mindenre képesek vagytok, semmi nem haladja meg képességeiteket. Minden olyan feladat, ami rátok vár bennetek van. Belétek van kódolva, őrzitek sejtjeitekben, őrzitek DNS rendszeretekben, Ez a KÖZÖS feladatotok, ezenkívül egyénileg mindenkinek külön – külön megvan a saját, személyes feladata is.

Amikor Jézus nem folytatta már a Földön konkrét emberi testben élve a Föld energiával való ellátását, akkor bizonyos entitás csoportok a Föld több pontján, köztük ti is, elindultatok, felvállalva feladatotok kiegészítéseként azt, hogy a Jézus által elindított utat segítitek, kiteljesítitek amit Ő elkezdett. Konkrétan történelmetek egy adott pontján elindult egy nép valahonnan keletről. Amikor megérkeztetek fizikailag erre a területre, a Kárpát medencébe, legendáitok mesélnek egy csodáról, egy aranyszarvasról.

Ez egy előre megállapodott energetikai jel volt számotokra. Ez jelentette számotokra megállapodás szerint azt, hogy úti célotok felé közeledtek. Mi vonzott? Mi volt a cél? A szívcsakra energiája.

 

Azért jöttetek, hogy a szívcsakra energiáját erősítve segítsétek a Földet.

 

A szív csakra energiájának emelése, őrzése, gyógyítása a ti személyes feladatotok. Életetek során elmétek uralmát, gondolataitok meghatározó mivoltát, lépésről lépésre mindig kicsit gyengítsétek, s adjátok át a helyet az intuíciónak a szív szavának, azoknak az instrukcióknak, melyeken keresztül lelketek vezet benneteket. Ebben a folyamatban segítitek a Földet, hogy a Föld megerősíthesse saját szívcsakrájának energiáit, s ennek az energiának nagyon fontos feladata lesz a felemelkedés során. Ez lesz az első energia, mely átkapcsolódik felsőbb dimenziókba.

Tehát megérkeztetek ide a Kárpát medencébe. Intuitívan tudtátok, hogy ide tartotok, tehát megtörtént a letelepedés. S most nézzük meg energetikailag egy kicsit a másik oldalt. A Föld energiáiban nem csak az a folyamat zajlik, ami a Föld rezgésszintjét emeli. Létezik egy másik energia a Földön, akinek ez nem áll szándékában. Nem képviseli az érdekeit. Ez az energia pillanatnyilag a Földön elég jelentős mértékben irányítja a hatalmat. Tökéletesen érzékelte amikor elindultatok Keletről, végig követte utatokat, s tökéletesen érzékelte a megérkezéseteket. Tökéletesen tudatában volt annak, hogy miért jöttetek, mi célból s annak hogy kik vagytok.

Ez az energia hatását jelentős mértékben először akkor fejtette ki, amikor István királyotok, az egyházhoz csatlakozva, megengedte ennek elterjedését, segítve ezt a folyamatot. Ez annyit jelentett, hogy csatlakoztatok ahhoz a hatalmi struktúrához, ami innentől kezdve egységeteket erősen szétzilálta, s veszélyezteti a mai napig.

Ezek azok az erők, melyek országotok vezetőire mindig is hatottak, folyamatosan az egység kialakulásának megnehezítését az egységes erők fellépését gátolták. A fény egy nagyon erőteljes entitás segítségével tudott megjelenni történelmetek során s ez Mátyás király volt. Az Ő személyében az Ő inkarnációjában egy olyan nagy hatalmú magas fénylény érkezett hozzátok segítségképpen, aki nagyon mélyre ható energiákat árasztott s kötött meg itt léte során. Virágzott és egységes volt az ország. Olyan tulajdonságok kerültek felszínre, mint a szeretet, az igazságosság, a becsület. Olyan mélyreható, tiszta energiákat sikerült élete és tevékenységei során árasztani, ami életét követően is energetikailag nagyon sokáig hatást gyakorolt erre a területre. A következő ilyen esemény, ami a szabadság irányába tett egy lépést, s ezt energetikai értelemben is értem. Ez az 1848-as szabadság harc. Újfent létrejött az országban valamilyenfajta egység, cél, törekvés, a megszabadulás egysége. Ugyan történelmileg rövid időn belül megakadt ez a folyamat, de energetikailag fantasztikus hatása volt, Mégis milyen érdekes, vagy milyen furcsa, hogy ezt az egységet népként, tudatosan sose éltétek meg itt az inkarnációban. Sőt, azt valljátok magatokról, hogy ti vagytok az a nép aki soha nem tud egységes lenni, egységesen fellépni, képviselni az érdekeit. Fellépni idegenek ellen, Önmaga törvényeit megalkotva, Önmagát megerősítve állni a világban. Hát, ez a dualizmus realitása, ez nem a valóság. Ez csak a ti realitásotok. Így tűnik a lineáris világotokban. Ti egy csodálatos egységet képeztek, azon multidimenzionális részeitek, akiknek nem vagytok tudatában, egy csodálatos együttműködő, összhangban levő szeretetet képviselő csoport, bármilyen nehéz ezt most számodra elképzelni. De én itt vagyok, s nap, mint nap érzékelem őket s dolgozom velük, tehát hidd el nekem. Ez így van. Afelé tartotok, hogy ezt ti is megéljétek. Ennek az energiának a felismerését a megélését akkor fogjátok tudni tudattal követni földi testben levő lényként, amikor konkrétan a felemelkedés során, nekikezdetek a feladatotoknak. Tökéletesen fogjátok tudni, hogy hol vagytok, hova tartoztok, hova kell kapcsolódnotok, és mit kell csináltok. Tökéletesen fogjátok érezni részeteket az egységben.

Ne félj a feladattól, képes vagy, hiszen automatikusan ki fognak nyílni azok a kódok, feloldásra kerülnek azok a képességeid, tulajdonságaid, amiket magadban hordasz.

 

Addig is amit meg tudtok tenni az egy olyan lehetőség ami mindig is itt volt. A Kárpát medence egy hatalmas víz területet rejt a földben. Ez a vízterület számotokra részben tökéletesen ismert, hiszen az ország területén nagyon sok helyen, ahol lefúrtok hévizek, törnek fel. Ez a vízrendszer az ország területe alatt egy kristály mező. Amikor dolgoztok egyesével, vagy ketten, vagy csoportban, bármikor meg tudjátok tenni, hogy tudatos energiával tisztítjátok ezt a vízmezőt. Köztudott, hogy a víz egy intelligens, kommunikáló energia. Tudattal rendelkezik. Küldd le szeretetedet, azokat a pozitív gondolatokat, amit Föld anyának szánsz. küldj energiát ebbe a vízbe, s tudatosan kezd el tisztítani, s eltávolítani azt az energiát, amit már jó elengedni. Ennek több rétegű hatása lesz, ha ez a víztömeg befogadja, akkor teljes mezőként a fénymunkások energiájának, tudatának, jó akaratának, szeretetének egy egységes mezőjeként kezd el működni. Vannak területek, ahol ez már működik, ahol már csodálatosan tiszta. Egységessé kell tenni.

A Földet körülveszi a kollektív tudat mezője, valamint egy magasabb régióban a szeretet rácshálója.

 

Körülveszi még a mágneses rácsháló, és különböző energetikai háló. Évek óta mondjuk, hogy legfontosabb feladatotok a kollektív gondolkodásból a kollektív tudat mezőből való kiszakadás. Hogy tudod te ezt konkrétan megtenni? Vannak elképzeléseid a felemelkedésről az utána történő eseményekről, az életedről. Nagyon konkrétan meg tudod fogalmazni azt, hogy te mit szeretnél. Hogyan szeretnél élni. Mit szeretnél érezni. Békében szeretnél lenni. Szeretetben, bőségben egészségesen, harmóniában, és egy csodálatos békés, játszmáktól, manipulációtól, csalásoktól mentes világban. Ezt mindannyian egységesen szeretnétek.

ALKOSD MEG, KONKRÉT képekben, GONDOLATILAG, a te saját jövődet.

 

És erre gondolj minél többet, erősítsd gondolatilag ezt az energiát, minél több gondolatot, minél több energiát adsz hozzá ehhez a képhez annál inkább alakítod nap mint nap.

Alakíts egy magot, alakíts egy alap elképzelést, és ehhez mindig tegyél hozzá valamit, egészítsd ki mindig valamivel, egészítsd ki újabb ötletekkel, de az alapötletet mindig tartsd észben, és ha minden nap, napi rendszerességgel adsz hozzá egy pici energiát, akkor ez a mező, ez a gondolat mező ez az energia egyre több lesz, egyre nagyobb lesz, egyre jobban gyarapszik.

HA MINDEN FÉNYMUNKÁS AZ ORSZÁGOTOKBAN NAP MINT NAP NÖVELI EZT AZ ENERGIA MEZŐT, AKKOR A KOLLEKTÍV mező és a szeretet rácshálója között létre tudtok hozni egy olyan tudatmezőt, ami tiszta, ami legszentebb, leginkább szívből és szeretetből megalkotott gondolataitok mezeje.

Tarts igényt saját szuverén önállóságodra, saját szabadságodra, tarts igényt saját manipuláció mentes létezésedre. Tarts igényt arra, hogy fénylényként ezt megéld, hogy lényed valódi esszenciája át tudja mosni, át tudja járni összes sejtedet, hogy valódi lényed energiája kitáguljon, kiáradjon, betöltse lényedet. Add át neki a stafétát. S meglátod, hogy megjelennek a csodák az életedben. Megjelenik az az élmény, amikor már nem azt érzed, hogy kicsi vagy, amikor már nem azt érzed, hogy nem vagy jó, amikor már nem azt érzed, hogy nincs miért szeretni téged. Csodálatos vagy! A teljes tökéletességet hordozod magadban. És a tökéletességed, a lelked megnyilvánulni vágyik!

NE ENDGEDD MEG SENKINEK, HOGY BEFOLYÁSOLJON, HOGY FÉLELMET GERJESSZEN BENNED.

 

ÉS bárki bármit mond, nem igaz, hogy neked nincs ilyen vagy olyan képességed, nem igaz, hogy nem vagy képes valamire! Nem igaz, hogy nem vagy szép. Nem igaz, hogy nem vagy tökéletesen egészséges. Mindez nem igaz, mindez illúzió! Körülveszed saját lényedet, falakkal, hitekkel. Körülveszed saját lényedet olyan elképzelésekkel, amit mástól vettél át. Gondold el fény lényként születettél meg abban a KICSI TESTBEN, és körülvett a jelen világ, és amint megtanultál a 3 D-ben járni, beszélni, eligazodni, bármit amit megtanultál, AZT VALAKI MONDTA NEKED, VALAKI MEGMUTATTA, VALAKI SEGÍTETT, s ez a valaki mindig ember volt. A családod, a barátaid, az ismerőseid, a tanáraid. Mások által mondott igazságokat vettél át, mások által mondott gondolatokat fogadtál be, s ennek az összképeként HISZEL MAGADRÓL VALAMIT. EZEK FALAK. És közte fogalmad nincs, hogy ki vagy te valójában, Ki az a lény, aki ebben a testben lakik. Fedezd fel, ott van benned, esszenciaként.Üzeneteket küld a saját érzéseiden keresztül, így tud kommunikálni veled. Üzenteket küld intuíción keresztül. Rögtön jelzi, ha az úton vagy, mert jól érzed magad, és kiegyensúlyozott vagy, és rögtön jelzi, ha letértél a saját utadról, az előre megtervezett saját utadról, mert érzed, hogy valami nem jó. Mert érzed hogy nem vagy egyensúlyban. Jelez, s te egyre finomabban egyre érzékenyebben tudod venni ezeket a jelzéseket, hát kezdj el figyelni rá! Egyre jobban, egyre mélyebb szinten halld meg azt a halk kis belső hangot!.

 

 kryon futuro revelado.jpg

Forrás:
Kryon üzenetének közvetítése Mélvin – Maja által


Forrás: https://angyalforras.hu/egi-forras/mediumi-uzenetek/kryon-uzenete-a-magyaroknakBővebben:  http://tegyukszeppeavilagot.hupont.hu/62/kryon-uzenetek-a-magyaroknak

2020. június 16., kedd

Az Emelkedés 5 fázisa - Az Elsődleges Teremtő 2020 június 10. Sokan még mindég alszotok vagy félig alszotok. Vannak közületek, akik már ébren vannak és az méltánytalan lenne azokkal szemben, akik már ébren vannak, hogy ott tartsuk őket ezen a bolygón a 3D-s valóságban és megvárják a többieket, hogy ők majd behozzák őket.
Az Emelkedés 5 fázisa
Az Elsődleges Teremtő 

Erena Velazquez 2020 június 10
Per Sataffan 2020 június 10.

Atya/Anya Isten

Üdvözöllek Benneteket, én az Elsődleges Teremtő vagyok, ti engem Istennek vagy Atyának hívtok, különböző neveket adtok nekem.

Azért vagyok itt, hogy egy üzenetet adjak át nektek. Amikor utoljára beszéltem hozzátok, azóta sok minden változott ebben a világban, ahol most vagytok.
Először is megtapasztaltatok egy 2,5 hónapos lezárást. Elvesztettétek a bevételeiteket, a szabadságotokat és azt mondták nektek, sőt arra kényszerítettek, hogy otthon maradjatok. 

Ma arról szeretnék beszélni, hogy mi zajlik jelenleg az Anyaföldön. Amint említettem korábban, Ő most az 5.Dimenzióban van és csak az árnyékát hagyta hátra. Ezt látjátok jelenleg a 3D-s valóságban.

Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy sok esemény történik jelenleg a világban és a környéketeken ebben a pillanatban. Kérlek legyetek tisztában azzal és legyetek óvatosak avval kapcsolatosan, hogy hogyan fejezitek ki önmagatokat avval kapcsolatosan, hogy hogyan érzitek magatokat és szólaljatok fel a megsértett jogaitok kapcsán.

Miközben a sötét erők szokás szerint megpróbálnak megtámadni benneteket és a szomszédaitokat azáltal, hogy zavargásokat teremtenek és tönkre teszik mások ingatlanjait, így kérlek legyetek tisztában ezzel és tartsátok magatokat távol azoktól, akik még több problémát szeretnének teremteni ebben a világban jelenleg.

Most az kezdődik el, hogy az idővonalak elkezdenek szétválni. Mit is jelent ez?
Azt, hogy a 3D-s idővonal külön válik az 5D-s idővonaltól, így tehát azok az emberek, akik még nem ébredtek fel, ők hátra maradnak, azok pedig, akik felébredtek, az 5D-be való átmenetben vannak és ők előre fognak lépni.

Szeretném tudatni veletek azt, hogy az eredeti tervem arról szólt, hogy az emelkedést elhozom az egész emberiség számára egyidejűleg. Jómagam és a csapatom többi része a Galaktikus Szövetség, a Tanácsadók arra jutottunk, hogy az jelenleg nem lehetséges, hogy a Föld bolygó minden egyes lényét egyidejűleg emeljük fel. Sokan még mindég alszotok vagy félig alszotok. Vannak közületek, akik már ébren vannak és az méltánytalan lenne azokkal szemben, akik már ébren vannak, hogy ott tartsuk őket ezen a bolygón a 3D-s valóságban és megvárják a többieket, hogy ők majd behozzák őket.

Sok energiát küldünk a Földnek, hogy felgyorsítsuk ezt az emelkedési folyamatot, de sajnos még ez sem segített abban, hogy bizonyos embereket felébresszen. Az ő preferenciájuk tudat alatti szinten az, hogy továbbra is alva maradjanak, az akaratuk alapján pedig nem kényszeríthetjük őket, hogy bele lépjenek az emelkedési folyamatba. Esélyt kell adjunk -nektek, hogy magatoktól jöjjetek és a saját időbeosztásotok szerint emelkedjetek, amikor készen álltok az emelkedésre.

Időközben pedig el szeretném mondani nektek, hogy össze állítottam egy tervet, ami az emelkedés 5 fázisából áll.

Az első fázis, amint tudjátok a fénymunkásokról, fényharcosokról, csillagmagokról szól, akik az elsők a sorban az emelkedés tekintetében. Ők azok, akik jelenleg a legtöbb munkát végzik, megpróbálnak segíteni és eljuttatni ezt a világot az 5. Dimenzióba való felemelkedésre. Bizonyára tudni szeretnétek, hogy ők mit tesznek. Nos ők előkészítik ezen a bolygón az alapokat azáltal, hogy spirituális tisztítást végeznek, mert eltávolítják az összes negatív energiát és negatív entitást, akik jelenleg itt vannak Gaia-Anyán. Nagyon sok munkát végeztek már el, de a negatívok még mindég becsempészik magukat és megpróbálják megzavarni a munkánkat.

Amint említettem az emelkedésnek 5 fázisa lesz. Az elsőről most már tudjátok, hogy kikről szól, majd aztán jön a második, harmadik, negyedik és ötödik fázis. 

Így tehát mindenkinek 5 esélye lesz arra, hogy emelkedjen, ha készen álltok az emelkedésre. 
Ha nem, akkor pedig elmentek és az életeteket megismétlitek, vagy ugyanezen vagy pedig egy másik bolygón, de az akkor egy 3D-s sűrűségű bolygó lesz.

Mi nem tudjuk, és nem is szándékozunk rátok erőszakolni semmit a szabad akaratotok ellenére ebben a folyamatban, hacsak ti nem végzitek el a saját munkátokat azáltal, hogy megemelitek a saját rezgésszinteteket meditációval, míg nem álltok készen arra, hogy végig haladjatok ezen a folyamaton azáltal, hogy előre léptek az emelkedés irányába.

Én vagyok az Elsődleges Teremtő és szeretném kifejezni a hálámat minden fényharcos számára, aki annyira keményen dolgozik abban, hogy előkészítse számunkra az alapot, hogy beléphessünk. Közülük sokan, akik elvégzik ezt a munkát, még azzal sincsenek tisztában, hogy csak ők végzik jelenleg ezt a munkát Gaián. Ezek a fény munkások eltávolítanak és megtisztítanak minden olyan energiát, ami negativitást hordoz, mely meggátol benneteket és az emberiség többi részét attól, hogy elérje az emelkedést. Ők olyanok, mint a kis méhecskék, akik virágról virágra szállnak és elhozzák a fényüket és megtisztítanak mindenféle tisztátalanságot, ami az útjukba kerül, úgyhogy kérlek legyetek türelmesek és ezt értsétek meg.

Tudom, hogy már sokszor hallottátok és lassan unjátok, hogy itt van ez a folyamat, ami elvezet bennünket az emelkedéshez és hamarosan itt lesz a NESARA/GESARA Köztársaság anélkül, hogy eredményeket látnátok.

Kérlek nézzétek meg most a teljes képet és lássátok azt, hogy a változások elérése igen nehéz és erre azt mondhatjátok, hogy miért olyan nehéz? Azért, mert ebben a 3D-s sűrűségben minden nehéz és nagyon sok ellenállással jár, hogy elhozzuk a Fényt ebbe a 3D-s valóságba. Így tehát kérlek fogadjátok ezt el és segítsétek egymást. Amikor láttok valakit a környezetetekben, aki megpróbálja elérni a Fényt, akkor segítsetek nekik. Egyszerűen adjátok oda nekik a Fényt és egyesüljetek velük azáltal, hogy ugyanazon az úton vagytok a szabadság, az öröm, a boldogság és a bőség útján, amit már régóta megígértünk nektek. Higgyétek el nekem, hogy ez eljön, már jó ideje jön.

A 2020-as év megmutatja nektek, hogy milyen sokminden változik körülöttetek és az egész világban. Csak nézzétek meg, hogy e néhány hónap alatt milyen sok esemény történt. Megértem a frusztrációtokat, különösen az Egyesült Államokban, ahol a sötét erők zavargásokat szítottak azáltal, hogy megsértették az első törvényt és a legfontosabb törvényt az Univerzumban azáltal, hogy elvették valakinek az életét, ami nem elfogadható és sohasem lesz elfogadható az Univerzális Törvény szerint. Nekünk ez nem tetszik, hogy ez történt és együtt maradunk a családdal, akik elvesztették a szerettüket és kifejezzük a szomorúságunkat, hogy a sötét erők már megint megtámadták az emberiséget.

Kérlek legyetek óvatosak és legyetek tisztában azzal, hogy ők megpróbálják manipulálni a helyzetet Amerikában és ezt a valóságot folytatják azáltal, hogy káoszt teremtenek körülöttetek.

Számotokra legjobb, ha tisztában vagytok ezzel és az Itt és Most-ban maradtok és kapcsolódtok hozzám meditáció segítségével, mely esetben biztonságban lesztek az én Isteni kegyem által.

Én az Elsődleges Teremtő vagyok, mindig is megvédtelek benneteket itt a Földön és a Galaxisban már nagyon régóta, az én feladatom az, hogy megőrizzem az örömeteket és békét, harmóniát hozzak el nektek, amit most elvettek tőletek sok évvel ezelőtt a negatív civilizációk, a reptiliánok, a drákók stb., akik rabszolga sorba hajtottak benneteket.

Most itt az idő számotokra, hogy vissza nyerjétek az emlékezeteteket avval kapcsolatosan, hogy kik is vagytok és hogy vissza vegyétek a szabadságotokat lépésről lépésre még akkor is, ha erről elsőre úgy tűnik a dolgok nagyon lassan haladnak, de akkor is előre haladnak.

A Galaktikus Szövetség nagyon sok titkos munkát végzett úgy, hogy ezt nem látja senki mindaddíg, míg a megfelelő pillanat el nem jön és akkor minden felfedésre kerül számotokra. Folytatni fogják a munkát, amelyet rájuk bíztatok ti, mint a földi csapat, amikor befejezitek a negatív entitások megtisztítását ettől a valóságtól.

Mindig itt vagyok és a rendelkezésetekre állok, ha beszélni szeretnétek hozzám vagy meg szeretnétek keresni, akkor egyszerűen csak térjetek át a meditációs állapotba és kérjétek a jelenlétemet. És én ott leszek. Mindig ott vagyok, mivel ti és én vagyunk az Egy Univerzális Tudat.

Ti, én és a világ többi része Egy és mi sohasem vagyunk külön állóak egymástól. Mi mindig együtt vagyunk. Az egyetlen időpont, amikor szétváltok tőlem az a 3D-s valóságban van, ilyenkor azt gondoljátok, nem kapcsolódtok hozzám. Így érzitek ezt ebben az alacsony sűrűségű dimenzióban, de ettől még kapcsolódtok hozzám, egyszerűen csak bízzatok magatokban és ne féljetek attól, hogy előre lépjetek és folytassátok mindazt, amit meg kell tennetek a spirituális utatokon itt a Terra Crystán.

Egyszerűen csak tartsátok fenn a kapcsolatot a lényetek középpontjával, a lelketekkel  meditációval és a lelketek vezet majd benneteket, megmondja mit kell tenni és hová kell mennetek.

Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy ti és az emberiség többi része végig kell menjen ezen az egész szenvedésen és fájdalmon. Megadtam nektek a szabad akaratot és ezt ellenetek használták fel a negatív csoportok, akik arra alkalmazták ezt, hogy kínozzanak benneteket, rabszolga sorba hajtsanak, visszaéljenek a hatalmukkal, és megöljenek benneteket, különösen a fiatal gyermekeket.

Több, mint 8 millió gyermek tűnik el minden egyes évben a világban. Őket rabul ejtik, kínozzák, megölik és áldozatra használják fel a sátáni pedofília csoportok. Számukra is eljön a vég és boldog vagyok, hogy nekik most már végük lesz. Más üzenetekben már említésre került, hogy sok gyermeket megmentettek és segítséget is kaptak, így meggyógyulhatnak és vissza térhetnek egy normális életbe még akkor is, ha ebben a pillanatban semmi sem érződik normálisnak a számukra, de szeretettel és türelemmel meggyógyítjuk őket és visszahozzuk őket az elveszett életükbe és vissza adunk nekik mindent, amiről lemaradtak az életükben.

Én az Elsődleges Teremtő vagyok. Szeretlek mindannyiótokat és mindig támogatlak és a vállamon hordozlak benneteket. Megkérdezhetitek, hogyan hordalak a vállamon, ez nagyon egyszerű. Amikor nehéz időket éltek át, akkor sohasem láttok engem előttetek, vagy magatok mögött vagy mellettetek, hanem mindig ott vagyok veletek. Nagyon gyakran segítek nektek abban, hogy átjussatok az életetek nehéz időszakain és segítek, hogy tovább lépjetek az életetek következő pillanatába, még akkor is, ha nem láttok engem. Mi mindig együtt vagyunk és soha sem fog semmi elválasztani benneteket az én szeretetemtől, amit irántatok érzek, mi továbbra is együtt járunk, a szeretet Egy tudataként az új életetekbe és az új valóságotokba. Magatok mögött fogjátok hagyni ezt a 3. Dimenziót és nem kell, hogy valaha is vissza nézzetek és vissza emlékezzetek erre a sok fájdalomra és nehéz időszakra, amin végig mentetek.

Szeretném kérni tőletek, hogy kérlek maradjatok és végezzétek el a munkátokat itt, ahogyan erre számítunk, mivel jelenleg nagyon nagy a tét, az egész Galaxis figyel és szeretné látni, hogy a Földön az emelkedés meg fog e történni. Nagyon fontos, hogy az emelkedési folyamat az 5.Dimenzióba lezárásra kerüljön ezen a bolygón vagy különben a Galaxis veszélybe kerül, ha valami történik a Földdel és a bolygó nem lesz képes áthaladni az emelkedési folyamaton, ez hatással lesz a Galaxis többi részére is nagyon negatív módon.

Hálás vagyok, hogy itt lehetek ma és elmondhatom nektek az üzenetemet és bennetek van a hitem, hogy mindannyian segíteni fogtok nekem és önmagatoknak is, hogy tovább lépjetek az életetek következő fázisába. 

Mi együtt, mint az Egy Univerzális Tudat elhozunk egy új világot, az új NESARA/GESARA Köztársasággal és az élet itt az Anyaföldön már sosem lesz ugyanaz. Lenyűgöző lesz, mindenki boldog lesz, bőségben él és mindenkinek harmónikus és békés élete lesz. Nem lesz többé félelem, szenvedés, nem lesz több éhség csak öröm és boldogság.

Én az Elsődleges Teremtőtök vagyok és boldog vagyok, hogy itt lehettem Veletek, hogy támogassalak és vezesselek benneteket az új életetekhez és az új korhoz ezen a bolygón.

Köszönöm szépen, az összes szeretetemet küldöm Nektek.


Fordítás: Sámán kezelések

2020. június 4., csütörtök

SZENTKORONA RENDELKEZÉSE A SZKÍTA MAG KÖVETSÉG FELHATALMAZÁSÁRÓL ÉS A VILÁGKORSZAK LEZÁRÁSÁRÓL 2020. 06.03.


Ma éjféltől Szentkorona Őfelsége felhatalmazást adott ezen anyagok  nyilvánossá tételére. 

SZENTKORONA  RENDELKEZÉSE  A  SZKÍTA  MAG

KÖVETSÉG  FELHATALMAZÁSÁRÓL  ÉS  A

VILÁGKORSZAK  LEZÁRÁSÁRÓL


2020. NAPISTEN HAVÁNAK 3. NAPJÁN


Ím eljött e Világ Vége - s nem jő vele Végzet.
Magaroknak Szent Hősei újra színre lépnek.

Minden Szkíta ébredjen, eljött már az Óra!
Tiszta fénnyel éledjen e napra virradóra!

E Földön Igazság és Rend uralkodik mától!
Reménység és méltóság - ez legyen a zászló!

Lobogjon a Magar Szívek fénylő Igazsága!
Békés, szelíd fegyelemmel, hittel fel a Gátra!

Ősten Fénye beragyogja szívét Szent Hazádnak!
Új életre sarjadó Magar Arany Ágnak!2020. május 26., kedd

A Világ Legnagyobb Mantra Meditációja -Magyar szervezésben 2020. június 5.

A Föld és minden lakójának egészségéért és boldogságáért élő mantra meditáció lesz egy időben  közvetítve Sri Lankáról, Indiából és Magyarországról, 
egy vezető buddhista szerzetes, egy hindu szvámi, egy magyar sámán és egy magyar spirituális zenész közvetítésében! 


A Világ Legnagyobb Mantra Meditációja 
Magyar szervezésben 
2020. június 5.

SZERETETTEL MEGHÍVUNK A VILÁG LEGNAGYOBB MANTRA MEDITÁCIÓJÁRA!


Megtiszteltetés számunkra a részvételed, a jelenléted és nagyon hálásak
vagyunk, ha az esemény megosztásával te is hozzájárulsz a kezdeményezés
sikeréhez.

Az élő mantra meditáció egy időben lesz közvetítve Sri Lankáról,
Indiából és Magyarországról, egy vezető buddhista szerzetes, egy hindu
szvámi, egy magyar sámán és egy magyar spirituális zenész
közvetítésében! Több ezer buddhista és hindu szerzetes vezetésével
buddhisták, hinduk, továbbá más vallások követőinek milliói fognak össze
egy közös mantra meditációra a Föld és minden lakójának egészségéért és
boldogságáért.

Ez lesz az emberiség történetének egyik legnagyobb és legerősebb
megmozdulása, 
ahol egy dolog számít csak: 
az ÖSSZEFOGÁS, mert MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK!

Az esemény linkje:

https://www.facebook.com/events/1860435817420448/

Az élő közvetítést egy buddhista templomból kezdjük Sri Lankáról egy
tradicionális buddhista szertartással és mantra énekléssel, majd
átkapcsolunk Indiába egy tradicionális hindu szertartásra és
mantrázásra. A program egy ősi magyar sámán szertartással és egy
különleges, mantrázással egybekötött zenei élménnyel zárul
Magyarországról. Idáig többek között ezekből az országokból csatlakoztak
hozzánk templomok, szellemi vezetők és közösségek: Sri Lanka, Svájc,
Ausztria, USA, Kanada, Kambodzsa, Thaiföld, Kína, Ausztrália, India,
Magyarország, és a résztvevő országok száma folyamatosan nő.

Itt tudod megnézni, a teljesség igénye nélkül, hogy kik csatlakoztak már
eddig az eseményhez: https://landofsilence.org/

Amennyiben te is csatlakozol hozzánk, és úgy érzed, hogy belefér neked,
akkor arra szeretnénk kérni nagy tisztelettel, hogy te is küldj nekünk
egy bemutatkozó videót.

Itt szintén tudsz csatlakozni a Világ Legnagyobb Mantra Meditációjához:
facebook.com/landofsilence.org
vimeo.com/channels/landofsilence
instagram.com/land_of_silence_org
landofsilence.org

2020. június 5-e egy különleges telihold ünnep a buddhistáknál és a
hinduknál. 
Ezen a napon telihold, holdfogyatkozás és egyben
tízmilliószoros nap van! Ez az energia meghatványozza a teremtő erőt,
minden gondolatot, szót és cselekedet. Emiatt esett a választás erre a
napra :)


A szervezők:

Tamás Jászberényi ~ a rendezvény megálmodója és vezetője
https://landofsilence.org/
https://www.facebook.com/landofsilence.org/

Bhanthe Somissara Thero ~ vezető buddhista szerzetes, házigazda, Sri
Lanka
https://landofsilence.org/
https://www.facebook.com/kudumeeriye.somissarathero


Bhanthe Annuruddha ~ vezető buddhista szerzetes, Svájc
https://www.facebook.com/anuruddha.bhante

Mr. Visita Sirin Leelaratna ~ Buddhista Nagykövetség alapítója, Kanada
http://buddhistembassy.com/

Darshan Deekshithar ~ vezető hindu szerzetes, házigazda, India
https://en.wikipedia.org/wiki/Nataraja_Temple,_Chidambaram

Palanisamy Chinnappa ~ hindu Szvámi, India
https://www.facebook.com/palanisamy.chinnappa

Shivasenthil Kumar ~ hindu Szvámi, India
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004292231971

Sólyomfi-Nagy Zoltán ~ sámán, házigazda, Magyarország
https://www.facebook.com/zoltan.solyomfinagy

Gábor Ölvedi ~ spirituális zenész, házigazda, Magyarország
https://www.facebook.com/karmapemadorje/
https://www.facebook.com/samsaraboulevard/

Dátum: 2020. Június 05.

Időpont:
07:00 Ottawa/New York, 
               13:00 Budapest/Zürich, 
               16:30 Sri Lanka/India, 
               21:00 Sydney/Melbourne

Az esemény linkje:

https://www.facebook.com/events/1860435817420448/

Kérjük, oszd meg az eseményt a barátaiddal, ismerőseiddel, hogy minél
több emberhez eljusson a hír, és így hozzájárulsz te is ahhoz, hogy ez
legyen a világ egyik legnagyobb összefogása!


A VILÁGNAK szüksége van RÁD! Gyere és csatlakozz te is!


Szeretettel,
a Csapat

2020. május 19., kedd

Megszólíttattunk - Aranygriff 2020. május

Hű fiaim, jertek, szívemnek hangjára! 

Törni meg a csendet,, világmegváltásra!
Szkíta ember, kélj fel! az Ég Szava szólít!
Jertek ki a Fényre, szívem erre buzdít!


Megszólíttattunk 

Aranygriff 
2020. május

Égi Anya üzenete a Kárpát- medence fiaihoz

Bátraké a jövő, Bátrakhoz szól hangom, 
szívem udvarából hangomat kiáltom.
Hű fiaim, jertek Ég Anya házába, 
Szívem udvarából ez szól a Világba.
Hű fiaim, jertek, szívemnek hangjára! 
Törni meg a csendet,, világmegváltásra!
Szkíta ember, kélj fel! az Ég Szava szólít!
Jertek ki a Fényre, szívem erre buzdít!

Megfáradt a szívem, Mag gyermekem, halljad! 
Lovagjaim várom, hogy feltámadjanak!
Bátraké a jövő, hívja egész világ, 
Bátor ember szívén lesz majd az aranyág!
Hű fiaim, várlak szívemnek csendjéből, 
Fogadd már be, kérlek, Atyád erejéből!
Mindazt, ami egykor hőseid erénye, 
Emeld föl a lelked, hogy szíved elérje!

Égi Anyád hívlak, Mag Léleknek árja! 
Elárvultan várom, hogy szíved megtalálja!
Sóhajom kiáltom Kárpátnak földjére! 
Erőmet elvesztem, jöjjetek hát érte!
Bánatos szívemnek sóhaj fakadása, 
énekem már elérjen, Mag gyermekem várja!
Túl az Óperencen, üveghegyek hátán, 
sóhajom hív, csendben, Világ megváltásán.

Tiszta szívvel éljél, éntelen világban, 
engedd el, mit éltél, s állj elém Te bátran.
Bátor, aki szívben alázattal várja 
Őstenünk parancsát, hitében megállva.
Oly sok a teendő, nincs, aki végezze, 
szívekben a Bátor nincs megeredezve!
Bátor, aki szívben alázattal állja, 
Igaz szívben áll Ő Világnak zajába,
Nem fél, és nem átkoz, tiszta szívvel áldoz 
mindent, mi múlandó, mindent, ami gyarló.

Fáj a szívem érted, Mag gyermekek hada, 
megtéveszt az ármány, jöjjetek már haza!
Fáj a szívem érted, Mag léleknek árja, 
Leányaim Téged várnak Szent Kehelyben állva!
Tedd le már a bőség iránt sóvárgásod, 
fiaim s lányaim, így szólok hozzátok.
Bőség van a szívnek csendes udvarában, 
engedj el már mindent, mi gúzsba köt hazádban!

Árpádoknak földjét magára hagytátok! 
Őstenetek tervét már nem szolgáljátok!
Nem ér el a kezed MAG testvér kezébe, 
becsapod Te Magod, mikor a SZERT érzed!
Szíved megtöltötted, világnak zajával, 
nem leled a hangom, szíved udvarában.
Égi Anyád hívlak, gyengül már a fényem! 
Egész Világ várja hű MAG ébredésem!

Szkíta, Erős szívvel kell Néktek megállni, 
tiszta, igaz hittel, éntelenül várni.
Csendben, alázattal meghallni a hangom, 
mert az égben, ott fenn minden készen vagyon.
Ám ha itt a Földön te nem tudsz megállani, 
szkíta mag lelkedben így Te itt szolgálni –
Akkor minden vészen, elúszik a bárka! 
S lemaradsz Te róla, hitben megpróbálva.

Szkíta Mag tudd – mérem szíved tisztaságát! 
S ha árnyat lelek benne, nem olthatod ágát.
Igaz Fénynek és szép új világnak Fáján, 
elvész tisztaságod, úszik sötét árján.

Elsodort az élet, Önmagod becsaptad, 
mert Magoddal szíved össze nem kapcsoltad!
Elhiteteted Véled: igaz útad járod. 
Pedig az ármánynak tévképeit látod…
Várlak haza Téged, vétkeid meglátva, 
felmérve szívednek tiszta virágjába.
Tedd le kérlek, értem – Nagyboldogasszonyért, 
emeld fel a szíved, vállald Szent Útadért!

Krisztus tiszta fénye így lel otthont benned! 
S elvégzed kezeddel Ősteni tervemet!
Lehullhat az ármány tervéről a lepel, 
hogyha elég szív kér szkíta, igaz hittel!
Ez a tisztaság már gyémántnak a fénye, 
gyémánt keménysége – világ reménysége!
Szívetek kapuját nyissátok meg, kérlek! 
Az Ősten tervének, a Krisztus fényének!

Van itt baj még elég, bátorságtok sovány, 
becsapott az ármány!
Megtévesztett Téged, önhittségbe taszít, 
önhittséged újra szolgálatról lehív.
Kérlek hát gyermekem, érezd sóhajtásom, 
egy test, egy lélekként, tiszta szívvel álljon
Mag léleknek minden ébredő hajtása, 
felébredett lelkek tiszta szolgálatja!

Ne húzz magod köré gúzsba kötő határt, 
Csak üres s tiszta légy, s találd meg a Madárt!
Madárt, mely az égben Téged fölemelhet, 
s szív csokrától feljebb teremtővé tehet!
Szívszeretet fénye – embernek próbája… 
Mag léleknek hona – Ősten szándékába!
Nem elég szeretned, nem elég csak várnod, 
nem elég dalolnod, nem elég csak járnod
Ős eleid útját, ahol Ők is jártak! 
Tudnod kell követni, ki után Ők vágytak!

Ősten szándékának ösmerete nélkül oda 
fölemelned sietve kell MAGad!
Mert a szívem gyenge, időtök már fogytán, 
Nagyboldogasszonyod Biz-alma is halvány.
Közeleg az idő Égi Aratásra, 
Ám Te búza legyél, ocsúnak kárára!
Ahhoz Néked, gyermek, tettre KÉSZ kell állnod, 
hő szívemet hitben, igazul szolgálnod.

Engedd el hát, kérlek, felépített élted! 
S éljed végre tisztán igaz, Magar léted!
Várlak Téged, várlak, szüntelenül várlak, 
elárvultan, csendben, reménykedve várlak!
Jöjj hát magar gyermek Anyádnak házába, 
hogy legyen reménység széles e világba.
Jöjj hát, MAG gyermekem, ülj a szél hátára, 
Ülj hát szép gyermekem Ősten madarára!

Lőrincz Éva 2020. 05.06.

Párunkhoz

Adj erőt hogy ott legyek veled
Adj erőt hogy felemeljelek
Adj erőt hogy megöleljelek
S ahogy védesz úgy Védelmezzelek
Adj erőt hogy segítselek utadon
Mert a férfié az erő
És a hatalom
Erődet és hatalmadat
Magamnak nem akarom
Csak hogy saját erőmmel
Kísérjelek utadon
E két Szent erő
Egy akarat
Mely előtt a rosszak
Meghajlanak
A férfi s a nő karja is
Megtart és óv
Amikor egy ölelésben
Összeforr
Egymás nélkül elveszünk
Mert nincs meg a tengelyünk
Szeretettel táplálom erőd
És a te szeretetedtől
Kapok én erőt.

Toldi Anita 2020. 05. 14.

Tiszta Földből új élet kél

Szentkoronánk erőtere
Mag lelkekkel lészen tele.
Férfiak által égből lehozva,
Asszonykönnyek által tisztára mosva.
Szív és fúj az Ősi szél.
Tiszta Földből új élet kél.

Úr-alomból Kegy-elem,
Fog-alomból Figy-elem,
Kíván-alomból Fegy-elem,
Biz-alomból Szer-elem,
Vonz-alomból Tűr-elem,
Olt-alomból Érz-elem,
Jut-alomból Ért-elem.

Nyolcasokkal összekötve,
Égtől Földig át-át szőve,
Őserőnkkel összetartva,
Ez itt lészen élet fája.
Itt-áll-ős-fa-ím-er-őd,
Ez a KÉP lesz a jövőd!

Vízer Éva 2020. 05. 14.
2020. május 17., vasárnap

A mágikus nő - Sophie Bashford 2016.08.09.

"A nő, akit egy férfi választ, meghatározza a férfi egész létét. Vannak szelíd nők, akik mellett a férfi léte biztonságos és előre kiszámítható lesz. De vannak a vad, spirituálisan felébredett nők, akik úgy megkavarják egy férfi életét, hogy ő kénytelen lesz változni és változtatni…
Nehéz dolog fékezhetetlen, felébredett nőnek lenni, mert a férfiak szeretik a biztonságos utat járni.

Sophie Bashford, írónő és tanácsadó csodálatos írását tolmácsolom neked, mely az önelfogadás energiáját hozza el neked."


A mágikus nő 

❤

Sophie Bashford csodálatos írása .
2016.08.09.


“Ha azt választod, hogy egy olyan nőt szeretsz, aki felébresztette magában a női erejét, akkor meg kell értened, hogy új, szélsőséges és veszélyes terepre lépsz be, te sem alhatsz tovább. Ha ilyen nőt választasz, a Lelked minden része izgalmi állapotba kerül, nem csak a férfiasságod vagy a szíved.

Na szóval, ha átlagos életet szeretnél, válassz inkább egy átlagos nőt. Ha szelíden folyó életet akarsz, akkor csak olyan nőt keress, aki hagyta már magát megszelídíteni. Ha Sakti istennő lágyan csobogó patakjába szeretnéd belemártani a lábujjaidat, akkor maradj a biztonságos, megszelídített nővel, aki még nem vetette bele magát a Szent Nőiség vad óceánjába.

Kényelmes olyan nőt szeretni, aki még nem élesztette fel magában a belső, szent erőt, mert ő nem fogja megnyomni a gombjaidat. Nem fog kihívások elé állítani. Nem fog arra ösztökélni, hogy légy a legjobb Önmagad, ami csak lehetsz. Nem fogja felébreszteni Lelked azon elfeledett, elnémított részeit, amelyet arra emlékeztetnek, hogy lehet az Élet ennél sokkal több is.

A biztonságos, szelíd asszony csodálatosan kielégítő és megnyugtató lesz az egód, a szíved és a tested számára. Csendesen kísér majd téged és úgy fogod érezni, hogy szükség van rád, felelős vagy dolgokért, beteljesíted férfi szerepedet. Ha ez elég számodra, fogadd el, szeresd őt tiszta szívből, maradj hű hozzá, és köszönd meg minden nap a kedves, veszélyt nem jelentő női jelenlétét az életedben.

Ha ez nem elég neked – ha a szíved, a tested és a szellemed a „másik fajta asszony” iránt vágyakozik, a Vad Nő után – akkor tudd, hogy a Lélek-formáló változás edényének peremén egyensúlyozol. Tudd, hogy komoly választás a tiéd, karmikus következményekkel.

Ha azt választod, hogy egy olyan nő aurájába és testébe hatolsz, akiben tombol a spirituális tűz, akkor elfogadod, hogy a növekedéshez szükséged van bizonyos veszélyre és kockázatra. Ha egyszer elkezdesz egy ilyen nőt szeretni, akkor teljes felelősséget kell vállalnod azért a változásért, ami az életedben bekövetkezik.

Az életed nem lesz mindig álmoskásan kényelmes. Az életed nem fogja engedni, hogy a régi módon, és a megszokott rutin szerint éld; radikálisan új ízű és illatú lesz. Megéget a Vad Nő jelenlétének tüze, és ez a Fény elektromos szikrákat küld egész csakra rendszeredbe, ráhangolva téged az Isteni Elhívatásodra.

Ha azt választod, hogy szexuálisan és szerelemmel is egyesülsz egy felébredett nővel, akkor férfias bátorsággal, félelem nélkül kell besétálnod az Ismeretlenbe. De olyan ajándékokat kapsz majd, melyet az elméd fel sem képes fogni.


Be fog avatni téged a misztériumok és a mágia felfedezetlen világába. Vezetni fog téged, megbabonázva és szerelemtől részegen, az érzéki extázis és csoda vad erdejébe.
Megmutatja neked a szent egeket és az izzó csillagokat oly módon, hogy csodálkozni fogsz azon, hogy vajon ugyanazon a bolygón vagy-e, amelyen születtél.

Meg fog törni téged és feltépi a belsődet, hogy a heves és szenvedélyes szíved beleőrül a vágyakozásba.
Úgy fog látni téged, ahogy addig még senki. Bízni fog benned. Megbecsül. Méltányolni fogja az erőfeszítéseidet, amelyekkel boldoggá akarod tenni őt.

Minden jót, amit teszel, és minden jót, aki vagy, értékelni fog. Nem szalad el a sötétséged elől, mert a sötétség nem ijeszti meg őt.
Addig ölel, csókol, szeretget, amíg újjáéledsz. Olyan szavakat mond neked, amit a Lelked megért. Nem büntet meg, ha hibázol.

Hatalmas kockázat egy felébredett nőt szeretni, mert hirtelen nem lesz hely, ahová elbújhatsz. Minden lát, ezért olyan mélyen és teljesen tud szeretni, amire a szíved és a tested oly régen, oly szenvedélyesen várt… hogy azon fogsz csodálkozni, hogyan maradhattál életben addig, amíg nem találkoztál vele.

Ha egy ilyen nőt szeretsz, akkor azt a döntést hozod, hogy úgy éled az életed, hogy a Lelked lángra kap. Ha egyszer behívod az energiáját, többé nem maradhatsz ugyanaz.
Vállalj rizikót, vagy lépj hátra, maradj egy normális lánnyal és fogadd el, hogy az életed nem ilyen, hanem biztonságosabb, kényelmesebb és nyugodtabb lesz.

De légy biztos benne, hogy helyesen választasz, hogy nem fogod életed hátralévő részében azt a Női Varázserőt keresni, ami eltűnt a szemed elől.
Mert akkor már messze jár tőled… spirál alakban áramlik a Csillagok, a távoli Galaxisok és az Ég felé… ahonnan ide érkezett.”2020. május 10., vasárnap

A NESARA törvény rendelkezései – a globális jólét és bőség megteremtése! 2014. 04. 23.

Trump és Putyin a NESARA és a GESARA végrehajtásán munkálkodnak. (Az első az amerikai jólét, a másik a globális jólét megteremtése.) Nekünk magyaroknak pedig a szakrális államforma létrehozása a feladatunk. 
Már hosszú évek óta olvasok ezekről, de most végre elérkezett az ideje, megérett az emberiség nagy része arra, hogy ez meg is valósulhasson. Lásd a következő bejegyzésben. (Nem alább)
Milly
A NESARA (Nemzeti Gazdaságbiztonsági és Megújítási Törvény), melyet az amerikai kongresszus fogadott el 2000-ben, a GESARA  az egész bolygóra vonatkozó jóléti program.A NESARA törvény rendelkezései – a globális jólét és bőség megteremtése!.
2014. ÁPRILIS 23.

.A NESARA csak az egyik forrása a globális bőségnek.

A NESARA olyan forrásokat foglal magába, mint például az amerikai Szövetségi Tartalék Rendszer által ellopott több ezer milliárd dollárnyi aranykészlet, melyet a stratégiai aranytartalékból tulajdonítottak el.
De más forrásokat is tartalmaz, melyek visszakerülnek, ilyen a St. Germain által létrehozott vagyonkezelői alap, mely ebben az időszakban kerül kibocsátásra, arany és más nemesfém tartalékok, melyek a Fülöp-szigeteknél elsüllyedt hajókon, arannyal teli ázsiai raktárakban találhatók, és más bolygókról ideszállított aranyat is tartalmaz, melyek a globális bőség megteremtésére lesznek felhasználva.

Több arany van ezen a bolygón, mint azt bárki el tudja képzelni, és ez mind részét képezi a NESARA-nak, illetve a globális bőségalapnak. A NESARA (Nemzeti Gazdaságbiztonsági és Megújítási Törvény), melyet az amerikai kongresszus fogadott el 2000-ben, az egész bolygóra vonatkozó jóléti program.

A NESARA törvényt 2001 szeptember 11-én 10:00 órakor jelentették volna be. Nos tudjuk, mi történt aznap 9:00 órakor…

Mielőtt 10:00-kor bejelentették volna a törvényt, George Bush elrendelte a Világkereskedelmi központ ikertornyainak lerombolását, hogy leállítsa a nemzetközi bankrendszer számítógépeit az északi torony épületének 1. és 2. szintjén, hogy megakadályozza az új tartalék bankrendszer elindulását. A Világkereskedelmi Központba a robbanóanyagokat döntéshozók telepíttették és robbantatták fel a 7-es épületben, melyet később azért romboltak le, hogy elfedjék az elkövetett bűncselekményeket.


Itt olvashatók a NESARA törvény pontjai:

A NESARA a legforradalmibb újítás, mely végigsöpör nemcsak az Egyesült Államokon, hanem bolygónk egész történelmén. A törvény megszünteti a Szövetségi Tartalékbankot (FED), az ország adóhivatalát, az árnyékkormányt, és még sok mást.

A NESARA a következő változtatásokat hajtja végre:

1. Eltörli az összes hitelkártya, jelzálog és egyéb banki tartozást, melyet az illegális banki és kormányzati tevékenység okozott. Ez a Szövetségi Tartalékbank legrosszabb rémálma, a “Jubileum”, vagyis az adósságmegbocsátás.

2. Megszünteti a jövedelemadót.

3. Megszünteti az Adóhatóságot. Az alkalmazottak átkerülnek a amerikai államkincstár nemzeti forgalmi adó területére.

4.Létrehoz egy 14%-os átalányt a nem alapvető fontosságú termékekre. A kormánynak csak forgalmi adó bevétele lesz. Más szóval az élelmiszer, gyógyszer nem adóztatható, és nem alkalmazható olyan dolgokra, mint például használt lakásra.

5.Növeli az idősebb polgárok ellátását.

6.Visszaállítja az alkotmányos törvényt valamennyi bírósági és jogi ügyben.

7.Visszaállítja az eredeti “Nemesi címekre” vonatkozó módosítást.

8.A NESARA bejelentése után 120 napon belül meghatározza az új elnöki és kongresszusi választások időpontját. Az új ideiglenes kormány megszünteti az összes Nemzeti Vészhelyzetet és visszahelyez bennünket alkotmányos jogainkba.

9.Figyelemmel kíséri a választásokat és megakadályozza a különféle érdekcsoportok illegális választási tevékenységét.

10.Létrehoz egy új Amerikai Kincstári arany, ezüst és platina fedezetű szivárványvalutát, mely véget vet az Egyesült Államok csődjének, melyet 1933-ban Franklin Roosevelt kezdeményezett.

11.Tilos árusítani amerikai születési anyakönyvi kivonatot mint ingatlan nyilvántartási bejegyzési kötvényt az Amerikai Közlekedési Minisztérium által.

12.Kezdeményezi az új Amerikai Tartalékbank Rendszer alkotmányhoz igazítását.

13.Megszünteti a Szövetségi Tartalék Rendszert. Az átmeneti időszakban a Szövetségi Tartalék Rendszer együtműködhet az Amerikai Kincstárral egy évig annak érdekében, hogy eltávolítsák az összes Szövetségi Tartalék Rendszer által valaha kibocsátott bankjegyet a pénzkínálatból.

14.Visszaállítja a pénzügyi titoktartást.

15.Átképzi valamennyi bírót és ügyvédet az alkotmányos törvények szerint.

16.Megszüntet minden agresszív, amerikai kormány általi katonai akciót világszerte.

17.Létrehozza a Világbékét.

18.Óriási pénzösszegeket különít el humanitárius célokra.

19.Lehetővé teszi annak a több mint 6000 szabadalomnak és visszatartott technológiának a nyilvánosságra hozatalát, melyet a nemzetbiztonság leple alatt eltitkoltak, beleértve az ingyen energiával működő eszközöket, az antigravitációs gépeket, és hanggal gyógyító eszközöket.

http://paranormal.hu/?p=134755
2020. április 15., szerda

CSILLAG TITKOK - Az indián győzelme 2020. április 14-15-


Ez most nagyon ütős!
Az április óriási lehetőséget kínál az egyéneknek és az emberiségnek egyaránt!

"A kedd és szerda jelentős változásokat hozhat. Viszont azt jelzik a csillagok, hogy csak a radikális lépések tudnak szintemelkedést hozni."

"Nagy lehetőség ez, akár az egész emberiség számára is, fontos pillanat az istentudáshoz visszatalálni."
Az oldalt nem lehet kimásolni,  de itt a linkje. 

2020. április 14-15.2020. április 6., hétfő

Falusi 80 éves - Milly 2020.04.05.Hallom a falusi 80 évesektől, hogy azért taníttatták a gyereküket, hogy nekik már ne kelljen a földet túrni, jobb életük legyen...A kép csak illusztráció

Falusi 80 éves
Milly 2020.04.05.Hallom a falusi 80 évesektől, hogy azért taníttatták a gyereküket, hogy nekik már ne kelljen a földet túrni, jobb életük legyen. Uri életük legyen. Tényleg urak lettek, városon élnek, költik a pénzt, mert sokmindenre van szükségük, meg utazni is szeretnek.. Az öreg szülő pedig addig adja nekik a megtermelt élelmet, amíg bírja, aztán pénzt ad, mert ő szerényen él, azoknak meg hát kell a pénz... Ha a háztájit, és a szőlőt az öregek már nem bírják, elgazosodik, vagy befüvesítik. Állat még egy darabig a baromfi, aztán az se.

Láttam, hogy a fiatalok csak addig jönnek hétvégére családostul, amíg a mama sütni, főzni tud rájuk. Addig kicsit segítenek is valamiben. De aztán... Magára marad az öreg. A gazdasága odavan, a melléképületek is düledeznek, ő pedig él szerényen, magányosan.

Még jó, hogy az önkormányzat segíti őket. Orvoshoz szállítja, az ebédet kiviszi, később már takarít is. Jó ha van a faluban valaki, aki összeaprítja és behordja a fát, mert sokan még azzal fűtenek, a gáz mellett is. Napközben a nyárikonyhában ücsörögnek a sparhelt mellett, a lakást alig fűtik. Spórolnak.

A szerencse az, hogy mégis vannak olyan fiatalok, és egyre többen, akik fölvállalják a paraszti életet! 
Kezd divatba jönni városon is a kistermelőktől vásárolni. Egyre népszerűbb a piac. Úgyhogy bizakodjunk! A szomorú sorsok ellenére nincs minden veszve, sőt.

Társadalmunk teljes átalakulásban van. Az ipar, a mezőgazdaság és kertészet is teljesen meg fog változni ..rövidesen.. A falu és a város is, mivel az emberiség tudata is gyorsan változik. 


Az idő elérkezett a nagy váltásra..


Milly Dombi Katalin
2020. március 31., kedd

Az ESEMÉNY, a Nagy Váltás közeleg Jézus (Sananda) üzenet

Mára már tényleg nagyon közel kerültünk a Nagy Váltáshoz.
Milly
"Mindenki másképp fogja észlelni és magában feldolgozni: attól függően melyik lélekcsoportba tartozik a lenti négy közül."

Az ESEMÉNY, a Nagy Váltás közeleg 

Jézus (Sananda) üzenet 
2018. március 12-én. 


.Kedves Barátaim!.Nagy örömmel és végtelen szeretettel hozom nektek az elmúlt időszak talán legörömtelibb hírét. MOST érkezett el annak az ideje, hogy MINDENKI (aki készen áll rá) visszatérjen a SZERETET energiájába.Ti, kedves, Fénymunkásaim, nagy türelemmel vártatok erre a napra hosszú időn keresztül. 

Egy ilyen gyönyörű, varázslatos esemény csak akkor történhet meg, ha egybevág a tökéletes Isteni Időzítéssel. Nekünk, a Mennyek társaságának várnunk kell még, amíg a Fény rezgésszáma a Föld Bolygón elég erős lesz ahhoz, hogy elindítsa a dimenzióváltást, és addig, amíg mindenki (aki a Magasabb Szinten úgy döntött, hogy részt vesz az Emelkedésben) kellően felkészült rá.

Már több ezer földi éve dolgozunk keményen, hogy ez megtörténjen; lineáris időfelfogásotok szerint eonokat vett ez igénybe. Azoknak a magasan fejlett Fényembereknek, akik ebben a nagy kalandban részt vesznek most, ezermilliárdokban mérhető a száma, s a dimenzió bármely oldalán lehetnek (fizikai és nem-fizikai síkon). Te is köztük vagy! Az elhivatottságod, a kemény munkád, a bátorságod, a kitartásod, a hatalmas győzelmek a szinte legyőzhetetlennek tűnő kihívásokat követően, és az összes tapasztalás, amin keresztülmentél ebben az életedben és elmúlt életeidben: mindezeknek eredménye az, hogy most itt vagy, ezen a ponton. Felkészítettek téged. Készen állsz.És eljött az idő MOST, amikor mindannyian learathatjátok ennek a munkának a gyümölcsét!

Ez az üzenet tiszta, átfogó és könnyen érthető formában tartalmazza, hogy miben áll majd az ESEMÉNY, avagy a ʽNagy (Dimenzió) Váltásʼ.
Mi is az Esemény, a Nagy Váltás? Talán már találkoztál ezzel a fogalommal más blogokban, üzenetekben vagy könyvekben. Mások először olvasnak erről.

Egyszerűen fogalmazva, a Nagy Váltás egy egyszeri, kozmikus, abszolút látható, bolygószintű ʽrobbanása’ az Isteni Fénynek és a Földi Szeretetnek. Ezek az Isteni Fény és Szeretethullámok egyenesen Istentől/a Forrástól érkeznek majd; a Központi Nagy Napon keresztül csatornázva. Ez áthalad majd a galaxison és bolygórendszereken, hogy megérkezzen hozzánk és átölelje a Földet egyetlen pillanatra − elérve az összes élőlényt a bolygón ugyanabban a pillanatban. Gaia és az összes lakója a Föld nevű bolygónak tapasztalhatja majd és átélheti a Nagy Váltást, és egyetlen ember sem maradhat ki a hatása alól, amint az megtörtént.

Mi fog történni a Esemény közben? Miközben ez zajlik, minden leszületett lélek az alábbi érzések kavalkádját fogja tapasztalni: Feltétel Nélküli Szeretet, Isteni Öröm, önmaga teljes elfogadása, Isteni Áldás/Kegyelem, és annak az elsöprő érzését, hogy Hazatért. Ezalatt a hatalmas energiaáramlás alatt, látni fogod, ahogy megjelenik egy már felébredt Mester: azon hitek/vallások vezetőit, alapítóit tapasztalod majd, akikkel közeli spirituális kapcsolatban vagy.

Például, ha keresztény vagy, megnyilvánulhat előtted Jézus, és tudsz vele személyesen beszélgetni. Ha buddhista vagy, látni fogod Siddharta Gautama-t, Buddhát és tudsz vele majd kommunikálni. Rögtön felismered majd őket, az erős Fény és Szeretetvibrálásnak köszönhetően, amit árasztanak majd magukból, és azáltal, hogy öröktől fogva kapcsolatban vagy ezekkel a hatalmas, felemelkedett Fénylényekkel.

Még, ha a fentieket elolvastad, akkor is nagy kihívás lesz sokatoknak csak elképzelni is milyen lesz a Nagy Váltás, mert nincsen előző életből hasonló élményetek. Talán néhányan már átéltetek ehhez közelit, a meditációs/spirituális fejlődésetek során. Ha ehhez az utóbbi csoporthoz tartozol, ne feledd, hogy bármit is tapasztaltál a múltban, újra ezek az érzések kapcsolnak majd be, de ezerszeres nagyításban.
Hogy mi fog az Esemény után történni, azt már nehezebb átadni. 

Mindenki másképp fogja észlelni és magában feldolgozni: attól függően melyik lélekcsoportba tartozik a lenti négy közül.

A 4 csoport:

Az 1. csoport a már felébredtek, a Fénymunkásaink, mindazok, akik ezt olvassák. Ti mind érteni fogjátok miben áll igazából majd a Váltás. Ez a nagy katalizátor, amely hozzájárul a Nova Gaia – az Új Föld megszületéséhez, és jelzi az Idők Végezetét. Ti korábban felébredtetek az emberiség többi részénél, s ennek oka van: ti fogtok másoknak utat mutatni és ti lesztek az 5. dimenziói vezetői.

Ti mind sokat készültetek erre a pillanatra, és most teljesen készen álltok, hogy a vezetést a kezetekbe vegyétek, és tanárok/mentorok/trénerek lehessetek. Az életetek tervéről; a következő szükséges lépésekről; a szerepről, amit felvállaltok a Nagy Váltás után későbbiekben még nagyobb mélységben felfedi a Felsőbb Énetek és a lélekcsoportotok. Legtöbben a Hívásra már felálltatok amúgy is, és nekikezdtetek a Fénymunkások munkájának valamilyen formában.

Az 5. dimenziós létnek lesztek a vezetői: folyamatos támogatást és közvetlen iránymutatást fogtok kapni a Galaktikus Testvéreitektől, sok más nagyon fejlett civilizációtól. Ezektől a Galaxisoktól is szerezhettek majd tudást arra vonatkozóan, hogyan gyógyíthatjátok meg Gaiát, és hogyan alakulhat ki az Új Világ.

Számos új 5 dimenziós struktúra már működésre készen áll, a spirituális képességeitek teljesen kibontakoztak, és ez a folyamat majd még egyre gyorsul. Megtanuljátok, hogyan kezeljétek a gondolataitokat, hiszen az emberiség lassan átalakul olyan fajjá, amely főképp telepátián keresztül fog kommunikálni. A gondolatok irányítása az első lépés a Teremtés és Kinyilatkoztatás Művészete felé. És a galaktikus Testvéreitek ebben is nagy segítségetekre lesznek. Ha mindent elsajátítottatok, akkor kiléptek a külvilágba és megosztjátok ezt a tudást másokkal, hogy MINDEN EMBERI LÉNY a Földön, a saját Felsőbb Énjének Élő Megtestesülése legyen. Mind a Teremtés és Kinyilatkoztatás képviselői lesztek. A Föld olyan bolygó lesz, amelyen csak Szeretettel teli Lelkek élnek majd, akik valóban megtestesítik az Egyetlent és az Egységet; olyan Mesterekké váltok, akik már felemelkedtek az 5. dimenzióba.

A 2. csoport a még fel nem ébredt lelkekből áll (akik, egy magasabb szinten egyébként eldöntötték, hogy ebben az inkarnációban majd felemelkednek), az Esemény nagy sokkot fog nekik okozni és kavarodást, és arra ösztönzi majd őket, hogy felkutassák valójában mi miért történt velük a múltban. A Váltás számukra olyan lesz, mint életük legegetrengetőbb ébresztője; olyan sokk, amelyet nem hagyhatnak figyelmen kívül. Elkezdenek majd (sürgősen) keresni, és iránymutatást kérnek majd tőletek, drága Fénymunkásaim. Majd ösztönösen megtalálják a ʽtökéletes’ mentort, aki leginkább tudja őket segíteni abban, hogy továbblépjenek a saját Fényútjukon. Az életük fő célja a spirituális fejlődés lesz. És ahogy egyre érettebbek lesznek spirituálisan, ezek a lelkek is emlékezni fognak újra az igaz Felsőbb Énjükre, s hétköznapjaikban arra törekednek majd, hogy megtestesítsék az Isteni Szeretetet.

A 3. csoport a még fel nem ébredt lelkeket tömöríti (akik egy magasabb szinten úgy döntöttek, hogy nem akarnak felemelkedni ebben az életben). Ennek ellenére, ők is fogják érezni a Nagy Váltás intenzitását, és megtapasztalják az összes érzést, ami vele jár. De, amikor véget ér, ők lassan visszatérnek a 3. dimenziós életükbe. Akkor is, ha valós, átütő élményeik lesznek az Eseménynek köszönhetően, a belső reakciójuk nagyon erősen a kétségek, hitetlenség és tagadás lesz.

A Nagy Váltás erős jelzés lesz a még alvó lelkeknek. Ez a csoport azonban túl mélyen alszik, és egy magasabb szinten eldöntötte, hogy nem akar felébredni ebben az inkarnációban. Tehát az Esemény nem fog bennük a spiritualitás felé érdeklődést kiváltani, mert ők olyan szakaszban vannak, ahol a spirituális fejlődés nem prioritás. Másképpen megfogalmazva: mentálisan, fizikailag, érzelmileg és spirituálisan ők még nincsenek készen, hogy ebben az életben Felemelkedjenek

A 4. csoport fel nem ébredt lelkeket tömörít ugyancsak (akik egy Magasabb Szinten a Sötét erők szerepét játsszák ebben az életben). Ha még nem olvastad, kérlek, olvasd el a múlt heti üzenetemet, ʽÖlelve a Sötét oldalt’ címmel, hogy több információt szerezhess erről a csoportról. A Sötétnek két fajtája van ebben a lélekcsoportban: az egyik, amely ʽképben’ van, hogy mi zajlik a Földön, és a másik, amely ʽteljesen a sötétet képviseli’ és nem ismeri, és nem is érdekli, miben áll a Váltás és mit jelent.

Azok, akik tudják, mi zajlik, – akik eddig aktívan és szándékosan gátolták és leállították az emberiség spirituális fejlődését – rádöbbenek majd, hogy az ő idejük lejárt. Minden elveszett, amely Sötét céljaikat segítené, és az Emberiség nem akar már az alsóbb rezgésű, 3. dimenziós tudatosság energiájában élni, abban, amiben Sötét erők is jelen vannak.

A 4. csoport tagjaira két lehetséges forgatókönyv várhat az Esemény után.
Az egyik út, visszatérés a Felsőbb Énjük Fényébe és Szeretetminőségébe. Ez az az út, amely még kínál egy utolsó esélyt ezeknek a lelkeknek, hogy átöleljék a Fényt és visszatérjenek az Isteni eredetükhöz ebben az életben. Akik ezt az utat választják, nagy bátorsággal kell rendelkezniük. Meg kell tisztulniuk minden rossztól, amit jelen életükben elkövettek (vagyis minden olyan cselekedettől, amelyekkel a bolygónak és/vagy a saját országukban élő embereknek, különféle csoportoknak/társadalmaknak/állampolgároknak kárt okoztak).

Egyébként is mindenre fény derül, így vagy úgy. Semmi nem maradhat titokban az Új Világban. Minden emberi lény a bolygón egy napon felismer mindent rosszat, amit a Sötét kreált. A Sötét oldal célja az volt, hogy ʽHatalmat gyakoroljanak Mások felett’ és a kapzsiságukat kielégítsék. Minden egyes káros cselekedet, amelynek részesei voltak (közvetlenül vagy közvetve) intenzív vizsgálat alá kerül a Váltást követően.

Az 1. csoport spirituális vezetői, szerte a világon kiválasztásra kerülnek, hogy lépjenek elő és képviseljék az Emberiséget – eldöntik mi legyen a 4. csoport azon tagjaival, akik úgy döntöttek, hogy a Fény útjára lépnek. Ha téged is kiválasztanak (és, azok közül sokak ki lesznek választva, akik olvassák ezeket a sorokat), ne feledd, mit írtam múlt heti üzenetemben. Itt újra alább:

Azért hívtak Téged, hogy Te légy az Értelem és SZERETET hangja. Felkérnek majd Téged, hogy az 5. dimenziós élet letéteményesei legyetek: a Feltétel Nélküli Szeretet szószólói. A Nyugalom, a Béke szószólói. fel fogtok állni és beszéltek a Föld sok-sok polgára előtt és meggyőzitek őket, hogy válasszák a Feltétel nélküli szeretet útját, a Megbocsátás útját, és a Múlt elengedésének tiszta útját.

Ezeknek a vezetőknek először azt kell felismerniük majd, hogy mi az igazi szándéka mindazoknak, akik a 4. csoportba tartoznak. Igaz megbánásnak kell ugyanis következnie; valós szándéknak a változásra, megújulásra, és egy hajlandóságnak arra vonatkozóan, hogy követik, nem csak a spirituális vezetőket, hanem azokat az embereket, akiknek a múltban kárt okoztak.

A vezetők minden csalást és hazugságot észre vesznek majd, amikkel ezek a lelkek esetleg bepróbálkoznak. Bármilyen ilyen szándék határozottan megbukik majd; ha úgy esne, hogy némelyik közülük így vagy úgy, de menekülni akar majd a múltbeli tettei következményei elől.

Csak az igaz változásra nyitott lelkek tudják majd felvenni az 5. dimenziós (a Szeretet, Egység, Béke és Bőség jellemezte) életmódot, s így részesülnek a Megbocsátásban, az Új Föld/Új Világ ölelésében, illetve folyamatos útmutatásban, hogy újra azt az utat járják majd, amit a Fényben élők is járnak.

Ha véget ér a fenti átvilágítás, hogy kik térhetnek vissza a Fény útjára és kik nem, ha/amikor úgy esik, hogy némelyeket annyira elnyel a Sötét, hogy nem lehet őket visszatéríteni a Fény útjára (valószínű olyan 4. csoportba tartozó lelkek lesznek, akiknek meg van a tudása arról, mi zajlik), akkor a másik út marad csak számukra. Semmi más út nem lehetséges.

A másik út: amikor ezeket a lelkeket vissza kell juttatni a Fény Forrásához, Isten szerető ölelésébe a lélek birodalmába, hogy újonnan leszülethessenek egy új inkarnációba egy másik 3 dimenziós bolygóra, amely még támogatja a Dualitást, Félelmet, Hiányt és az Elszakítottság érzését. Az ő eljuttatásuk a Fény Forrásához szeretetteljes és méltó módon történik. Ezek a lelkek egy alacsonyabb rezgésű bolygón folytathatják és játszhatják a Sötét szerepét, addig, amíg készek lesznek arra, hogy a Felsőbb Énük Fényével és Szeretetével újra egyesüljenek.

Itt fontos egy dolgot kiemelni: Isten mindenkinek szabad akaratot adott, hogy azt tegyen az Élettel (amit Istentől kapott) amit akar. Nincs ítélkezés. Nincs lenézés.

Minden egyes 4. csoportba tartozó lélek eldöntötte, hogy az első utat választja és Felemelkedik ebben az életben, vagy a másik utat, és csak később más jövőbeli életében emelkedik másutt, amikor készen áll rá.
A ti munkátok, szeretett Fénymunkásaim, akik e sorokat olvassátok, az, hogy olyan vezetők legyetek és úgy éljetek, hogy azzal példát mutassatok. Elsők között kell lennetek, hogy fellépjetek és megöleljétek, megbocsássatok, és elengedjétek ezen 4. utas lelkek összes rossz tettét, amelyeket a Nagy Felébredés, a Nagy Váltás előtt tettek.

És most jön a nagy Kérdés, amit biztos vagyok benne, mindenki feltesz magában.

Mikor fog ez a Nagy Váltás megtörténni?

Sokféle válasz született már erre. Néhányak azt vallják, már ebben a hónapban, 2018 márciusában megtörténik. Némelyek azt mondják, ez év vége előtt történik meg. Mások sokkal későbbre datálják ennek bekövetkeztét, 3-10 év távlatába. Melyik a helyes megközelítés?

A jövőre vonatkozó jóslatok kockázatosak. Ezért, ha elmegyünk két különböző látóhoz, két különböző időpontban (mondjuk, egyiket korai húszas éveinkben, a másikat a korai harmincasban), nagy eséllyel ez a két látó két külön választ fog adni ugyanarra a kérdésre. A végtelen számú lehetséges, jövőkép közül, ezek a látók, csak a látogatás idejében megélt rezgésednek és szándékaidnak megfelelő predikciót tudják adni. Minden egyes ember, akivel találkoztál életedben, aki akkor szerepet vállalt benne akkor, vagy, aki (a jövőben) szerepet vállal, meg tudja változtatni a lehetséges jövő forgatókönyvét.

Viszont a Nagy Váltás, tehát az Esemény időzítésével kapcsolatosan, a tévedés kockázata milliószor nagyobb. Sok, az emberi kollektívból eredő, mikro-, és makrotényező lehet hatással a térre és időre, amely aztán egy más, az eredetileg megjósolt, előrejelzett idővonaltól eltérő jövőt hozhat létre.

Miután ezt is tisztáztuk, itt jön a végleges válaszunk a NAGY kérdésre. Azzal a feltételezéssel, hogy minden a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, 56% esély van arra, hogy az Esemény a mai naptól számított elkövetkező 3-6 hónapban fog bekövetkezni. Ez a következtetés a jelenlegi Fény Adatok alapján született, és a Föld jelen rezgéseinek figyelembevételével. Kérlek, ne legyetek csalódottak, ha kissé később történik meg. Még van 30% esély arra is, hogy ennél előbb fog megtörténni. (Nem volt az ütem megfelelő/Milly)

A lényeg az, hogy (eltekintve attól, hogy mikor történik meg a Nagy Váltás), ez a kozmikus, varázslatos és csodás Spirituális Esemény elkerülhetetlen. Mindenképpen meg fog történni. A Fény győzedelmeskedik. Semmi nem állhatja útját annak, hogy az Új Világ itt és most.

Nemsokára ideje majd csatlakoznod az ünnepléshez, amely már zajlik a Mennyben, a magasabb dimenziókban. Az univerzum összes galaxisában áldás és öröm rezonál végig. A teljes galaktikus közösség, az összes Fénytestvéretek (az elmúlt/eljövendő életeitekből a magasabb dimenziókban; más fajok és civilizációk között), készen állnak arra, hogy átöleljék és üdvözöljék az egész Emberiséget. Az Egy Lélek és a Mindennel való Egység dimenziójában.

Igazán nagy időket élünk. Kérlek benneteket, mélyen éljétek át azt, hogy fizikailag jelen lehettek a Földbolygón éppen akkor, amikor az Esemény/Nagy Váltás történik. Köszönjük meg; szerető hálával az Atyának és Anyának, Forrásnak/ Teremtőnek és a Földanyának, Gaiának, a kitartó mély szeretetért és a sok áldozatért, amit hozott az Emberiségért az idők eonjain keresztül.

Igazán semmit nem kell tennetek innentől kezdve, szeretett Fénymunkásaim. Csak ontsátok a Fényt továbbra is, és minden napotokat éljétek a Fény Útjának elkötelezetten, magas rezgésszámon.
Kérlek benneteket, továbbra is úgy mozogjatok a mindennapokban, mint a Felsőbb Énetek igaz megtestesülése, és úgy, mintha az Új Világ már kézzelfoghatóan itt lenne.

Mindannyian itt a felsőbb dimenziókban, lehajtjuk fejünket tisztelettel előttetek, szeretettel, hálával telve, és nagy csodálattal a folyamatos részvételetekért, bátorságotokért, és a kemény munkáért, amellyel megteremtitek és fizikailag is előhívjátok az Új Világot, az Új Földet. 

Ebben a nagy Emelkedésben folyamatosan mögöttetek fogunk állni támogatóan, szeretettel. Egészen a beteljesüléséig: a végéig.
Én veletek vagyok minden lépésnél. Bármikor szükségetek van segítségre, jelezzétek. Mi mind készen állunk arra, hogy segítsünk. Soha nem vagytok egyedül.

Sok szeretettel és az utatokat fénnyel töltve…A Testvéretek a Fényben,Jézus (Sananda).Csatornázva Adele Arini által (Copyright 2018)
Magyarra fordította: Barna Beáta.Ha újraposztolod, kérlek az egész üzenetet posztold ki teljességében, és szúrd be a linket.
Szeretettel és hálával.
Namaste. 


Köszönjük Barna Beátának a fordítást!