2015. november 24., kedd

Teremtő szerdák 2015.11.18.-tól karácsonyig


Szerdánként 21 órakor az Égben összekapcsolódva azon társainkkal, akik békés, szeretetteljes megoldást szeretnének, teremtő meditációt tartunk. Ha úgy érzed - kapcsolódj, hangolódj össze velünk.

Teremtő szerdák 2015.11.18.-tól 
karácsonyig

Szelei Magdolna ajánlásával

2015.11.17. 18:05
Forrás: Istengyermek


Holdtöltekör 2015.11.25.-én este 21 órakor helyi csoportokat alkotva együtt lehetne Teremteni az adott szöveggel. Ezen felül minden szerda este 21 órakor helytől függetlenül teremthetjük Új valóságunkat, együtt Szerben, Szeretetben.


Kedves Barátaim!

Szeretettel és Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki olvassa ezt az írást.

Rövid összefoglalója ez annak a SZER-nek, amely Földanya havának Mária napján, Kárpát-medence Anyai részének Szívében, a Mátrában zajlott a lenyugvó Nap és a feljövő Vénusz idején.

A Teremtő Szer szövegét lentebb olvashatjátok. Ha egyetértetek vele, kérlek osszátok meg másokkal is.

Szerdánként 21 órakor az Égben összekapcsolódva azon társainkkal, akik békés, szeretetteljes megoldást szeretnének, teremtő meditációt tartunk. Ha úgy érzed - kapcsolódj, hangolódj össze velünk.

Kérünk mindenkit, hogy teremtésünk hatékonyságának növelése céljából minden szerdai napon 21 órakor, csoportokban és egyénileg összehangolva, tartózkodási helyünktől függetlenül energiáinkat és teremtőképességeinket egyesítve végezzük teremtő szerünket.

Saját MagOmért, Családomért, Közösségünkért, Nemzetünkért, Magyarországért, az Emberiségért, a Föld bolygóért, a Világegyetemért.

Ezen teremtő szer célja, hogy visszavegyem az eddigi világi hatalmaktól a Teremtő által eredendően reám ruházott minden hatalmamat és jogomat, és érzékelő, cselekvő képességem teljes birtokában akaratomat kinyilvánítva ,önMagom, családom, környezetem, nemzetem, Országom jövőjét megteremtsem.

Áldás legyen mindenen és mindenkin, aki e Szer energiájának megteremtésén tevékenykedik s azokon is akik még nem.

A teremtő Szer szövege, melyet legjobb hangosan olvasni, hiszen a kimondott szónak teremtőereje van:

Én, (teljes neved)……, mint Társteremtő kérem és felkérem Teremtő Istenünket, minden létezőt, minden elemet, minden Ősünket és segítőnket, hogy minden eszközzel és módszerrel segítsék e Teremtő Szer energiáinak megvalósulását itt és most ebben a létezésben, ember által is érzékelhető és megtapasztalható módon.

Én mint (teljes neved)………..kijelentem, hogy érzékelő és cselekvőképességem teljes birtokában, a földi hatalmaktól visszaveszem a Teremtő által eredendően reám ruházott minden hatalmamat és jogomat.

Magyarország ősi jussaként, jogszerűen visszatér a Magyar Szent Korona működési rendjéhez, és Én, (teljes név)…..mint a Magyar Szent Korona része, kinyilatkoztatom, hogy közösségalkotó akaratomat a Magyar Szent Koronára ruházom.

Látom és élem, hogy az útmutatók által felkínált lehetőséggel élve, a jelenleg reám, családomra és környezetemre, nemzetemre és országomra ható és megnyilvánuló minden hátrányos hatást, Magyarországnak a Magyar Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével megszüntetem.

Látom és élem, hogy ezen szer tartalmát elolvasva, energiáit befogadva, magamban tudatosítva, azokkal eggyé lényegülve, teremtő gondolataimban képileg megjelenítve, érzelemmel megtöltve, teremtő szavaimat hangosan kimondva, rezgéseit kiárasztva, teremtő cselekedeteimmel megvalósítva, minden elemében látom, érzem és élem, mint megteremtett valóságot.

Látom és élem, hogy gondolataim, szavaim és cselekedeteim egyesülve embertársaim teremtő energiáival itt és most rendezik át a teret és az időt, s a megvalósulások folyamatait.

Látom és élem, hogy az embereket közös célként a Szent Korona működési rendje által megnyilvánuló biztonság és SZERETET alapú, igazságos és tudatosan jóléti társadalom iránti vágyának igénye egységbe rendezi és összefogja.

Látom és élem, ahogy a tanítók, gyógyítók és útmutatók felvállalják feladataikat, felismerik és megosztják a teremtő szer tartalmát embertársaikkal, s ennek hatására azok tömegesen azonosulnak vele.

Látom, érzem, cselekszem, árasztom az útmutatást.

Látom és élem, hogy az elektronikus és írott médiákban, tévé, rádió csatornákon és újságokból is árad e teremtő szer energiája. Egyre több járművön, hirdetési felületen, óriásplakáton, ruházaton és elektronikus adathordozón jut el, és nyer befogadást a Magyar Szent Korona energiája embertársainkhoz és gyarapodik teremtő erőnk.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona az emberiségre ható, kegyelmi út lehetőségét magában hordozó megnyilvánulása, beragyogja az emberek lelkét, tudatát, és felébreszti bennük a cselekvéseik iránti kötelezettséget és a jövőjük alakítása iránti felelősségvállalást .

Látom és élem, hogy az ismeretek, tömegesen jutnak el embertársainkhoz, tudatukra ébresztve őket.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona energiája kiárad és teret nyer minden kiterjedésben, és kap elsődleges rendezési jogot ahogyan ez Égi szinten elrendeltetett.

Látom és élem, hogy mint a sötét éjben, hirtelen és áthatóan
világítja meg az emberek tudatát a Magyar Szent Korona Ereje, megmutatva a jövő útját.

Látom és élem, hogy a Szent Korona energiája romba döntve az idegenek hatalmát kiszolgáló társadalom irányítási rendszerét, s helyét e szer által megteremtett, SZERETET alapú tudatos lét veszi át.

Látom és élem, ahogy embertársaink a megosztott ismeretek hatásaiként tömegesen válnak tudatossá, és fegyelmezetten, összehangoltan békés úton, de határozott módon a vezetői váltás megtörténik Magyarországon.

Látom és élem, amint a Magyarországot irányító alulról megválasztott, cselekedeteikkel, mértéktartásukkal, embertársait tisztelő, viselkedésükkel példát mutató, alkalmas vezetők, Magyarország és a Magyar nemzet érdekében hozzák meg tudatos és felelős döntéseiket!

Látom és élem, hogy alkalmas és a Magyar Nemzet és Magyarország iránt elkötelezett különleges képességekkel megáldott emberekből választott Tanács irányítja a Szent Korona országát mindaddig, ameddig a Magyar Szent Koronával való megkoronázásra alkalmas lélek megnyilvánul.

Látom és élem, hogy a felszabadult élet és a létezés örömeit érzékelő és ezen létállapotnak is örülő csodálatos energia veszi át a teret a Kárpát-medencében.

Látom és élem, ahogyan a Magyar Szent Korona energiája által megnyilvánul egy vallások, egyházak, politikai és gazdasági érdekek felett álló egyetemes isteni útmutatás.

Látom és élem, hogy a közösségek és az emberek tudatosodását és szemléletváltását követően az egymáshoz és környezetükhöz való viszonyulása szeretettel átrendeződik.

Látom és élem, hogy Magyarország a Szentkorona működési rendjéhez való visszatérésével béklyóitól megszabadul és fellélegzik, az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló vezetők által létrehozott szerződések kötelezettségei alól. Felfüggesztésre, majd átalakításra került, vagy semmisé vált, minden olyan szerződés mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel, melyek földi szinten nem megváltoztathatóak. Az eredeti formájában nem érvényes Magyarország Európai Uniós tagsága, a NATO tagsága, a Lisszaboni és a Dublini szerződés, nincs államadósság, banki tartozás, gazdasági elvonás.

Látom és élem, hogy kialakult a pénzügyi és gazdasági függetlensége a Magyar Szent Korona országának. A külföldi érdekeket szolgáló pénzügyi, energetikai elvonások rendszere megszűnt és ezen értékek Magyarország vérkeringésébe áramoltatásával rendkívül magas ütemű fejlődés tapasztalható
minden területen.

Látom és élem, ahogy embertársaim is fellélegeznek, hisznek és bíznak a jövőben, és felszabadult energiáikat egymásnak példát mutatva a jövő tudatos rendezésére fordítják.

Látom és élem, hogy általánosan jó és felszabadult a kedélyállapot, a biztonság érzete s az öröm sugárzik embertársainkról a mindennapokban.

Látom és élem, hogy visszatér a létbiztonság, a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe, mert a Szent Korona országának tagjai, amennyiben kötelezettségeik teljesítik, minden hónap elsején alanyi jogú juttatásban részesülnek, mely biztosítja egy tudatos és minőségi élet lehetőségét.

Látom és élem, hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme, melynek a neve Szentkorona, kamatmentes, munka és érték fedezetű, minden állam által elfogadott és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem, mely elsődleges célja az egységes értékű cserealap biztosítása.

Látom és élem a gyermekeket, ahogyan boldogan megélik édesanyjuk mellett a gyermekkor szépségeit, a fejlődési ütemükhöz harmonizált tanítási rendszer segít nekik személyiségük, alkalmasságuk, tehetségük és érdeklődési körüknek megfelelően, a jövőben végezendő tevékenységeik megválasztásában.

Látom és élem, hogy a tanítás fő elemei közé tartozik múltunk, a valódi történelmünk, gyökereink megismerése, mely képes biztosítani a nemzettudat érzését gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

Látom és élem, hogy egy olyan tanítási rendszerben fejlődnek gyermekeink, ahol a tanítóik legfontosabb feladata, hogy egy boldog értékteremtő élet lehetőségét biztosító útmutatással bocsájtsák útra a jövő nemzedékeit.

Látom és élem, hogy széttekintve a jövőben, az emberek szemléletének változásával és tömeges tudatosodásával, környezetük és körülményeik rendezésével tömegével szűntek meg a megbetegedések okai. Kölcsönös tisztelet nyilvánul meg EGYMÁS IRÁNTI CSELEKEDETEINKBEN.

Látom és élem, hogy az életet és a környezetet támogató ipari és
mezőgazdasági tevékenységek élveznek majd elsőbbséget és támogatást, mely segíti az egységet test, lélek és szellemi szinteken az emberben valamint a harmonizációt a Földanyával és a rajta lévő élettel.

Látom és élem, hogy az új technológiák lehetővé teszik a tudatos létezés örömét és ezt követően hasznos és teljes értékű tagjaivá válnak a Szent Korona országának.

Látom és élem, hogy az emberek általános jólétéből, egészséges
életszemléletéből és tudatos létezéséből áradó kisugárzás, a felszabadult élet örömeit érzékelő, és ezen létállapotnak örülő, csodálatos energia veszi át a teret a Kárpát-medencében és behangolja az egész Kárpát-hazát.

Látom és élem, hogy mindenki a szeretet érzésétől eltelve tekint a Magyar Szent Koronára és annak megnyilvánuló energiájára, s hálát ad a Teremtőnek, hogy ebben a kiemelten fontos időszakban a Magyar Lélek Család tagjaként születhetett meg, avagy más népcsoporthoz születve, de a Szent Korona országában élve, azzal azonosulva, egyéni fejlődése eredményeként lelkében magyarrá minősülhetett.

Látom és élem, hogy általánosan jellemző rezgésszint emelkedés valósult meg. Általánosan felszabadult és boldog érzés árad szét bennünk, s ezt sugározva utat mutatunk más nemzeteknek is.

Látom a megvalósulást, hallom a hangokat és érzem az illatokat, ízeket! Egy egészséges büszke gyönyörűség érzését élve, tapasztalva éljük csodálatos életünket.

És ez így van!

Áldás legyen rajtunk, áldás legyen a teremtésünkön!


Forrás: http://istengyermek.blog.hu/2015/11/17/teremto_szerdak_2015_11_18_-tol_karacsonyig_szelei_magdolna_ajanlasaval

Lásd még: http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2015/11/teremto-szerdak-20151118-tol-karacsonyig.html
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése