2015. április 8., szerda

Húsvéti Közös Munkánk eredményének beszámolója - Lendvay Katalin április 4.- 7.

 


"Önmagatok tisztulása és Fénybe emelése által teremtődik meg egy olyan energetikai rendszer, amely lassan átírja azokat a mintákat, hamis beidegződéseket, társadalmi elvárásokat, torzulásokat, mely a jelenbe begyökereztette magát."

 

Húsvéti Közös Munkánk eredményének beszámolója. 
2015. április 4.- 7.

Kedveseim!

Röviden összefoglalom napi szintre lebontva a Húsvéti Közös Munkánk eredményét, ami Pünkösdig újra folytatódik. 
Javaslom, összekapcsolódásunkhoz tartsuk meg 
a kialakított 20:20 perces időpontot.

Hiszek egy Istenben.
Hiszek egy Hazában.
Hiszek Magyarország Feltámadásában.”

Hiszek és dolgozom érte.

2015. április. 4.
Hatalmas Fény áramlott a Pilis területére, és Jézus alakja bontakozott ki előttem a kereszten. A Pilis területén egy rész blokkolva volt, itt nem tudtak az energiák kellőképpen áramolni.

Mivel ezt nemcsak én, hanem rajtam kívül többen is tapasztalták koncentrált fénnyel, és imában az Égi Vezetéshez fordulva kértük, amennyiben lehetséges oldódjon fel ennek a területnek az energetikai blokkoltsága. 
 
Ezután arról a helyről, ami blokkolva volt, a Földből felemelkedett egy agancsos táltos korona. Nagyon régi volt, rozsdás.
 Ahogy emelkedett felfelé, a Fény egyre inkább áradt rá, és megtisztította. Egy idő után már sugározta a Fényt.
És megszólalt a Hang, - Ősi hitünk az alapja mindennek, csak erre építhetünk Új Jövőt!
Azt láttam, hogy a Tudóink Fényben állnak, ránk várnak, hogy ébredjünk fel. 
 
Ekkor az Égben megjelent a Szent Korona, és kezdett alászállni, összekapcsolódni a táltos koronával, és sugárzik, sugárzik........eggyé válva sugároztak….
Szent Koronánk kódjai sugároznak a Kárpát- Medencében!
Ezután pedig a Szent Korona alatt megjelent a Kehely, és innentől fogva együtt sugároztak. 
Új Kor kezdete......2015. április. 5.
A mai meditáció alkalmával szívcsokromból hatalmas magas rezgésű fény áradt.
A körülöttem lévő Segítők jelenléte, egy nagyon magas szeretetrezgésbe emelt.
Az előző nap látott blokkolt terület helyére a gyönyörű Kristály került, mely energiáit folyamatosan sugározza szerte szét.

Erre teljes magyarázatot az alábbi üzenet ad:
Egyre közelebb érünk az Aranykor létállapotához, ám az Aranykorban létezni nem idő és tér kérdése, hanem a bennünk lévő kristály-tiszta szeretet kérdése, a kristály-tiszta szeretet jelenléte. A kristályok egyre inkább teret nyernek a spirituális rezgéseink emelkedésében, egyre több figyelem irányul a kristályok gyógyító és megvilágosító energiái felé. Egyre csak vonz a kristály-tudat és a kristály-szív. Mi is ez a kristály-tudat, és a kristály-szív?
 
A kristályok rezgései a Krisztusi szeretet rezgésekkel azonosak. (Krisztus és kristály szavak szótő hasonlósága is ezt mutatja, többek között.)
A kristályok a tiszta szeretet energiarezgések megnyilvánulásai, testet öltései. Ezért gyógyítanak, mert csak a tiszta szeretet az igaz gyógyító erő. A kristályok élőlények, élnek, lüktet bennük az energia.
 Teljes üzenet itt olvasható:
http://vaktororsolya.hu/cikkek/szeminarium/23

 
2015. április. 6.
 
Jézus sugárzó alakja bontakozott ki előttem, karja széttárta. 
 
- A holnapi nap a jövő számára egy nagyon fontos nap lesz.
Fontos, hogy tisztán és őszintén álljatok , mindenki a saját fényét árassza magából.
A MAG héja megnyílott, most a belső tartalom kerül előtérbe.
Felszínre jönnek belőletek azok az értékek, mely szívetek mélyén, eddig oly távol voltak tőletek.
Ősi hitet megtartva, bátran lépjetek előre!
Tartsátok tisztán szívetek, hogy egy magasabb minőségbe emelhesselek benneteket!


2015. április. 7. 
 
A Feltámadás megtörtént.
Felemeltétek rezgéseteket arra a szintre, mellyel egy Új Mátrixot teremtettetek.
Ez a mátrix a boldogság, a szabadság, az Új Kor üzenetét hozza el számotokra.

Önmagatok tisztulása és Fénybe emelése által teremtődik meg egy olyan energetikai rendszer, amely lassan átírja azokat a mintákat, hamis beidegződéseket, társadalmi elvárásokat, torzulásokat, mely a jelenbe begyökereztette magát.

Egy nép, mely eddig szárnyaszegett madárként élt, most kibontotta szárnyait.
Sokatok ébredése megtörtént.

Egy olyan szívteret tudtatok alkotni a Kárpát- Medence körül, mely magában hordozza a megvalósulás kódjait.

Persze ehhez folytatnotok kell a munkát.
Pünkösdig, mindig egyes nap, ugyanígy Fénybe állva,
 erőtöket, fényeteket összeadva,
 tápláljátok fénnyel Pilis szakrális területét!

 Élesszétek újra a Kegyhelyek energiáit!
Tisztítsátok meg, újítsátok meg az energiáit, hogy sugárzóvá tudjon válni!
Fogjatok össze, a szeretet jegyében haladjatok előre és tegyétek a dolgotokat, szüntessétek meg az ellentéteket!

A SZERETET regését fogadjátok magatokba, és árasszátok szét magatokban, otthonaitokban, kis és nagy közösségben, Országotokban, Világotokban!

Áldás legyen rajtatok, és áldást adjatok bárhová mentek, bárkivel találkoztok!
Szívetek teljen meg sugárzó szeretettel, és mutasson irányt utatok további részében.
Írta: Feketéné Lendvai Katalin
Veszprém. 2015. április.7.Szakrális Királyság 
2015. március 30. Kikelet hava
Kedves Testvéreim!

A húsvéti ünnepkör, hogy ténylegesen ünneppé váljon nekünk magyarok számára, egy fontos feladat beteljesítéséhez hívlak meg bennetek.
Mától fogva = 2015. március 30. (Kikelet hava) Húsvét hétfőig egy erőteret kell képeznünk a Kárpát- medence körül, mely abban nyilvánul meg, hogy minden egyes lélek akihez eljut ez az üzenet a Fénybe áll, rögzítve Fénytengelyét. Figyelmét a Pilis szakrális központra fókuszálva, szellemi fényét kisugározva szétteríti a Kárpát- Hazában.
Ez az erőtér azért szükséges, hogy ténylegesen meg tudjon történni a Feltámadás.Nagy a tét! A Fénybe állásunk ideje most jött el!
Krisztust, a MI Urunkat, az Ország Királyává kell kiáltanunk, a kereszten nincs helye!A Feltámadást és az Újjászületést hirdetve lépjünk előre!

       Áldott Fény, terítsd be Kárpát- medencét, hirdesd egy nép újjászületését!
       Hirdesd a béklyók lehullását, egy Új Kor eljövetelét!
      Szellemi Fényünk újra éled, s MI Sólyom Népe felébredünk álmunkból, és   Feltámadottakká válunk.
Áldás van rajtunk és munkánkon.
Teljesedjen be az Isteni Akarat!
Így legyen!

Lejegyezte.  Feketéné Lendvai Katalin     
     Forrás: http://ahimre.blogspot.hu/2015/04/husveti-kozos-munkank-eredmenyenek.html


Megjegyzés: 
 
Hasonlóan szép fejlődésről számol be az alábbi blog írója is:

MillyNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése