2013. november 16., szombat

A Megváltás napja JÉZUS SZERETETE 11.13.


2013.november 13. - a Megváltás napja JÉZUS SZERETETE A SZÍVEKHEZ MÁSODSZOR IS ELÉRKEZETT!!!

Drága Testvéreim!

Égi Édesanyám kérésére örömteljes dologról számolok be Nektek!

2013. 11.11.-én, a 11.11 órakor a Pálos Testvéreink hű Fényőrzői által tartott meditáción sikeresen fölemeltetett a Lemúriai energiák EGYsÉGe, elvégezve az utolsó simítást, és előkészítve a Krisztusi Fény és Szeretet Energájának útját,  behívva azt, és jelezve:: készen állunk fogadására!!!

A Teremtés Háza egy szűk körű eseményre várta gyermekeit, kik felé feltétlen bizalmat érzett az a személy, kinek személyes energia -felvétele volt kijelölve november 13.-án.
A Helyszín egy nagyon eldugott kis zempléni szegletben, egy egykori Pálos kolostorromnál volt megjelölve, délután 3 óra körüli érkezéssel.A szűk kör a személyes érintettség miatt, és a jelentőségteljes energia felszabadítása és fogadása miatt volt kérése az Égi Szándéknak, amely egy konkrét személy és 2 társa - Krisztusi FÉNYMag-hordozók személyes energia-fölvételét jelentette.
Mindezen csak azok vehettek rész, kikben az égiek által megnevezett személynek (nem én vagyok az) bizalma volt, és aki kétség és bármely negatív felhangú érzelem nélkül, Tiszta Ősbizalmában gyökerezve volt képes részt vállalni a SZERtartásban, melyre az események kezdetén vállalást tettek.

A kolostor romjainál a JELenlévőkkel összehangolódtunk, és kértük Őseink szeretetét és bizalmát, tiszteletünket tolmácsolva feléjük., majd az eonok óta elzárt, elrejtett energiákat felnyitottuk, Ágnes Testvérünk vezetésével.
Ezt követően a Pálos szertartás helyszíneiről elhozott köveket a 13.-i délelőttön Metatron Arkanygyal útmutatásai alapján elkészített formációban helyeztük el, amelynek a Szer .résztvevői is alkotó részei voltak. Fontos volt annak tájolása, energetikai felvételre és beavatásra hívott 3 testvérünk is a meghatározott pontokban kellett, hogy helyet foglaljanak.

A SZER célja volt: 
Behívni az évek óta sokak elkötelezett munkálkodásának köszönhetően elkészült,.megfelelően előkészített  Krisztusi Hálóra kiterjeszteni,a jelenlévők szíveibe behorgonyozni a KRISZTUSI FÉNY, TUDAT ÉS SZERETET energiáját, mely most már az Új Korszak energetikai környezetében , a Szívekbe beérkezni és ott otthonra lelni lesz képes, és hívatott, robbanásszerű ébredést elindítva  Szeretettel teli létezésbe emelni az emberiséget!

Az Égi Közlés szerint - melyet ismét erre a helyszínre 2014.11.14.-én, csütörtökön 21.00 órára szóló, váratlan elhívásunk alkalmával tett a Teremtő Atya és Égi Édesanya EGY Lényege - Öreg Östenünk, - a nap jelentősége volt:

2013. november 13.-i napon a MEGVÁLTÁS ELÉRKEZETT.
Emelkedni és az új korszakba a Krisztus általi, Új Szövetségben hirdetett őszinte, Igaz, Szeretetben létezve kerülhetnek Gyermekei!
(Itt kéri Teremtő Atya, hogy jegyezzem le a következő sorokat:)

A meghatározott, és előre leközölt szertartásmenetben két ének hangzott föl.
A magunk mögött hagyott korszakban elfeledtük Jézusunk tanítását... Ő ott állt szíveink előtt, és csöndben várt, várt és várt...

Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz
Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. 
Mi mondjuk, hogy miénk vagy, 
te vagy a név, a jel:
 Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell!

Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz!

 Könny-marta kedves arcod oly búsan intve néz. 
Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár! 
Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár!

Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér: „

Így bánsz velem? - teérted hullt testemből a vér!”
 Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. 
Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.

(Református Énekeskönyv, 457. dícsérete)

Égi Édesanya és Teremtő Atya elmondta  (és itt a szót át is veszi Öreg Östenünk):

"Minden gyermekem számára az a feladat: 
őszinte, tiszta, alázatos szívvel járuljon önmaga elé, és lássa meg gyengeségeit, melyek ettől még visszatartják! Visszatartják Áldott Fiam által tanított Igazságtól és Odaadó, Tiszta SZERETETTŐL, mellyel Ő szeretett Titeket, s mellyel Én szeretlek Titeket!
Mely mindent elfogad, mindent hiszen, mindent remél s mindent eltűr!
S szólhatsz bár embernek, vagy angyalnak nyelvén, és lehet hited oly erős, hogy hegyeket mozdíthat el, de ez mit sem ér, ha szívedben nem él az Igaz Szeretet!

Én így szeretlek Titeket EGYtől EGYig!
Oly sokat bántottátok Fiamat, ki kínhalált halt, hogy számotokra lehozza a megváltás lehetőségét... Oly sokan fordítottatok hátat Nekem, káromlások közepette, iszonyatos durvaságokat elkövetve jóra s szépre teremtett világotokban...
De hittem bennetek! Hiszek bennetek, hogy megértitek mindezt! 

Én megbocsátottam!
Hát bocsássatok meg Ti is! azoknak is, kik megbántottak, és önmagatoknak! Hisz egyiktek sem más, mint őszinte és igaz szeretetre vágyó kicsiny gyermek! Az én teremtő mivoltomnak szeretetre vágyó gyermeke.
Hát jöjj haza, Gyermekem!! Jöjjetek haza...

Ne csak üresen kongjon a szó: szeretlek!
Borulj térdre önmagad előtt, s bocsáss meg önmagadnak...
Tárd ki a szíved, fogadd be Szent Fiam szelíd és olthatatlan szerelmét, hogy megízleld: mit jelent igazán SZERETNI! 
És Érezd: Én ki Vagyok aki Vagyok, Atya, Anya s Fiú EGYben lehajolok hozzád, és fölemellek szerelmetes lelkemhez!

Az idő itt van, Kincseim!
Az Események elindultak!
És TE, Gyermeked, Édesanyád, ki szintén Gyermekem, csakis akkor jöhet át az Országomba, (hol a szeretet és végtelen jóság és szelídség tölti be a lelkeket, az Új Korszakába gyönyörű Planétádnak, szeretett Földemnek - mi az egyik leggyönyörűbb tudatú bolygó teremtett világomban - ), ha kész  vagytok elengedni ehhez az mérhetetlen, jóságos és szelíd szeretethez méltatlan összes emberi gyarlóságotokat!
Csakis Ti, Egyenként, önmagatokban megtalálva Szent Fiam Szeretetét - találhatjátok meg önmagatokban az Istent! 
Hisz Énmagam is magam vagyok a SZERETET!!!

Töltse meg lényeteket, szíveteket Krisztus Fiam odaadó és önfeláldozó szeretetének és SZELÍDSÉGÉNEK IGAZ FÉNYE!
Nézz önmagadba, Gyermekem, Te esendő, mégis szívemnek oly kedves!
Köszönd meg hibáinak, hogy eddig veled voltak, és hogy oly sok mindenre megtanítottak Téged, és engedd el, hiszen már soha többé nem lesz rá szükséged!

AZ ÚJ KORSZAK NAPJA ZENITJÉHEZ ÉRT!
Hát Légy végre Igaz, és Örök lehetsz!!!"


...
Itt Éva.
Minden szó elcsépelt ehhez. Köszönöm Égi Atyám, Mindenek Ura Öreg Östenünk mérhetetlen szereteted!

Az Isten Bárányára letészem bűnöm én...
És lelkem béke várja, ott a kereszt tövén.
A szívem mindenestől az Úr elé viszem!
Megtisztul minden szennytől a Jézus vériben!

Erről szólt az Ő tökéletes áldozata...
Meghalt Érted, értem, Gyermekeidért, még ellenségeiért is. 
Hisz Ő tudta: mit jelent a saját korának zúgó gyűlöletében is SZERETNI...
Hát örvendjetek, mert Krisztus Fénye szívetekhez immár másodszor is elérkezett!!!

Itt állok jászolod felett, ó, Jézusom, szerelmem, 
Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem; 
Vedd elmém, lelkem és szívem, Hadd adjam néked mindenem, 
Hogy kedves légyek néked!

Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél; :/: 

Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél;
 Még meg sem formált szent kezed, Már elválasztál engemet, 
Hogy társam légy e földön.
Halálban, éjben vártam én: fölkelt a nap rám véled. :/: 
Terólad ömlik rám a fény: a béke, boldog élet, 
A lélek ékességei; Belőlük hitnek mennyei
Szép tisztasága árad.

Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged, :/: 
Szóm és erőm mind oly kevés, hogy elmondhassa néked: 
Bár felfoghatna tégedet Az emberszív és ismeret, 
Hogy megfejthesse titkod!

Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem: :/: 
Hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem, 
És bölcsőd, szállásod leszek; Jövel hát, tölts el engemet
Magaddal: nagy örömmel!

 Ref 329. dícséret, mely szintén elhangzott a SZER végén...


Merjetek szívébe nézni, szelídségében otthonra lelni, Drága Testvéreim!
Hazaérünk végre...
könnyezem...

Mérhetetlen szeretettel:
 Lőrincz ÉvaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése