2014. január 3., péntek

A Szent Korona üzenete Újévkor Nincs helye mellébeszélésnek már...

2014. január 3., péntek

ŐFELSÉGE, SZENT KORONA ÚJÉVI ÜZENETE 2014.01.01 


MIDEN SZAVA IGAZ, ÉS MÉLYEN SZÁNTÓ...
TISZTA, VILÁGOS, ALAPVETÉSEKET FOGALMAZ MEG, MELY EK MEGHATÁROZZÁK A JÖVŐ EMBERÉNEK JELLEMVONÁSAIT, KIK AZ ÚJ KORSZAKOT KÉPESEK MEGTEREMTENI, AKTÍV ÉS NÉLKÜLÖZHETETLEN TEREMTŐ MUNKÁJUKKAL.
ÁM EBBEN CSAK AZ KÉPES RÉSZT VEENI, KI MINDEZEN EMBERI MÉLTÓSÁGOT ÖNMAGÁBAN FELNEVELNI KÉSZ ÉS KÉPES.
NINCS HELYE MELLÉBESZÉLÉSNEK MÁR...
A SPEKULÁCIÓ, AZ ÖNMAGUNKKAL SZEMBE NEM NÉZÉS, AZ IGAZSÁG FÖL NEM VÁLLALÁSA MÁR NEM "KORSZERŰ", ÉS MÉLTATLAN AZ ÚJ KORSZAKHOZ.
S AKI LEMARAD... - KIMARAD.


ÚJÉV PILLANATÁBAN, 00 ÓRA 00 PERCKOR TUDTAM ELKÜLDENI... ÉPP PEZSGŐBONTÁS ELŐTT BEFEJEZVE A KÖZLÉS LEÍRÁSÁT ÉS  ELVÉGEZVE KÖZZÉTÉTELÉT 

(Kétkedőknek csak megjegyzem: a gépemen most 17.23. óra van. Ehhez igazítsd a blog megjelenésének újévi idejét...)


"Választott Népe Istennek!
Tudás és Fény hordozói, Magok - Szellemiségem kiterjesztő Lényegei!

Immár - a Ti világotokban évek óta - kezdtem ébredésemet, és gyűjtöttem "erőmet", melyet önként vontam ki Nemzetetek mindennapjaiból, Istenünk Tervei és Akarata szerint.

Sokatok, sokféle módon járult hozzá, hogy a számomra szükséges energiák elérjenek hozzám.
S én kiteljesedtem immár, visszaszerezve Általatok Teljességemet itt e Földi síkon. 
Energiáim s Szellemem dolgozik Nemzetetek visszatérésén tengelyéhez, a Tudás Forrásának Magja - Minőségéhez.

Fontos útmutatásokkal érkeztem Hozzátok ma, Szeretett Nemzetem!

Útmutatásokkal, mely a felébredt, s EGY- Más-ért  tenni képes, önmagában elmélyült, Isteni Édesanya szeretetében megtisztult Fiak, s Leányok számára adom át azokat.
Mindazok, kik Tegnap, előtte vagy azóta teljes lényükkel, őszintén, igazul megvallották önmaguknak gyengeségeiket, s Égi Anya oltalmába ajánlották létük Földi kivetülését.
Sokszor hangsúlyozom mindezt...
Hiszen az válik Érett Maggá, ki mindezt teljes lényével átélve, immár megtisztulva várja tettre készen szólítását az Égi Tervben való munkálkodásra.
Mindaz, ki csak önmagát nyugtatta, Hazatérésének Himnusza előtt el nem végezte megigazulásának teljes lényét átható Isteni Önvizsgálatát - csak a "lelátóról" tudja figyelni már az eseményeket,MAG minőségének kiteljesedését nem élheti át oly mértékben, mely a következő időszakban feladatként Reátok, Reánk vár...

A segítő metódust elküldte Mihály s Égi Édesanyátok. Bármikor elvégezheti, ki szeretné vállalását teljesítve kivenni részét a Föld Új Korszakának Teremtésében.  

Szavaim azokhoz szólnak, kik ezen az Égi Menyegzőn Teljes Önvalójukkal átestek, s Hazatérés Himnuszát elzengve beállak Teremtő MAG-Tengelyükbe.

Teremtő Minőségébe beállt, s szellemében vállalt feladatára felesküdött, MAG Gyermekei az Istennek!

Elérkezett a pillanat, az időszak, melyben Új Korszakunk (hiszen az Enyém is, és számomra is kedves...) alapjait teremtjük meg az Emberiség és a Föld számára!
Mi, EGYütt a Teremtett Világ összes létezőjéért!

Magyarnak lenni nem feladat . Nem vallás. Nem meggyőződés.
Magyarnak lenni annyi, mint EGY-lényegűvé lenni a Teremtő Szánékkal, Szeretettel szolgálni az Emberiséget, Földet, s minden Teremtett Világot, s alávetni magunkat az Isteni Tervnek - szolgálva ezzel a Világok lakóinak fejlődését - döntésük által választott formában.

A MAG Magyar, ki MAG létének teljes tudatában áll s létezik,
 • Hitében rendíthetetlen - nem ájtatos, 
 • Szíve jóságában túláradó - ám  nem negédes,  
 • Tartásában szilárd - ám nem gőgös, 
 • Szolgálatát odaadással, hűséggel és alázattal végzi - ám nem tolakodó, nem makacs, s nem megalázkodó.
 • Értelme nem uralja szívét, hanem szolgálja szellemét.
 • Beszéde tiszta, ékes magyar szó, mely szíveket képes megnyitni, benne rejlő "varázshatalmával" - ám szavait nem feleslegesen ejti ki, hisz bölcsessége mértékletességében mutatkozik szólásában is.
 • Szavait az Isteni Igazság és Rend Krisztusi Szeretete hatja át, lényéből erény és erő sugárzik.
 • Tekintete nyílt, őszinte, hisz leplezetlen IGAZ lényege nem tart igényt álarcra, fölösleges képmutatásra.
 • Életét a Létezés iránti mélységes tisztelet hatja át, s alapvetés számára 
  • "Ne az én akaratom legyen meg Uram, hanem a Tied! Ím itt vagyok Uram! Rendelkezz velem! - s nem kételkedik a Teremtő Gondviselésében.
Mag Magyarnak lenni igaz emberi méltóságban való létezést jelent.

Magadra ismersz, Gyermekem?!

Ha igen, akkor egészen biztosan érzed már jó ideje:
Ebben a világ"rend"-ben csak a túlélésre rendezkedtél be... Sem azonosulni, sem haladni nem tudsz, s mára már nem is akarsz beleolvadni...
Nem renitens vagy, Drága Gyermekem - mindössze Magyar Lelked felébredt!

Hát tudd meg:
Ébredésed abba a szakaszba ért, ahol Teremtő Önvalód munkába kíván állni!

Nagyon sok feladat vár reánk...
Én, ki az Isteni Rend Földi színtéren való megjelenítését szolgálom, immár vezetem Nemzetem!
Energiám számos műveletben erősíti az Égi Energiák munkáját, s Nemzetünk a Felemelkedéshez szükséges Teremtések véghezvitelében Tengelyében áll!

Halljátok hát útmutatásomat erre a Szent Feladatra!
Őseitek a FÉNY vallását, az Ősi NAP-Kereszténységet gyakorolták, mely az Isteni Szeretet Végtelen Kiáradását tisztelte!
Tisztelte a minden létezőben megmutatkozó Istent!

Minden létező EGY Veled!
Minden Testvéred EGY Veled!
Ura vagy az Elemeknek! Ura vagy az Anyagnak, meely teremtő szándékod kifejeződése!

Hát tanuld használni Teremtő Erődet!
KÉPzeld! 
Lásd! 
Kérd! 
Sóhajtsd igaz szeretetben fogant vágyad!
Szavaid energiaörvénye segít!
Csak megfelelősen használd Teremtő Nyelvedet!

Oly kiváló tudással bírsz, miről lassan lehull a lepel, s meglátod! 

S hogy hol is kell kezdjük?
A legelső, hogy felépíted önmagadba a MAG jellemed...
Ehhez segít a Hazatérés Himnusza...

LELKEM MÁR HÓFEHÉR, TERHEIT LETETTE,
KÉSZEN ÁLLOK MÁR ÉGI MENYEGZŐMRE!
HITEM ERŐS VÁRAM, ÉLEM IGAZ LÉTEM,
ÉGI ÉDESANYÁM OLTALMÁT FÖLVETTEM!
SZERETETEM TÚLÉR ÖNNÖN KORLÁTOMON!
LELKEM BÉKÉJÉBEN NINCS MI KORLÁTOZZON!
FÉLELMEM NINCS TÖBBÉ, KÉTSÉGEIM SZÁLLNAK!
ÉGI ANYA ! MAGJAID IMMÁR KÉSZEN ÁLLNAK!

Ezen szavak energiamezeje segít lefejteni magadról a felesleges sallangokat, melyeket e sötét kor gyötrelmes évei alatt magadra szedtél, s kibonthatod önvalódat.

Ezután kérd őseid, s Isteni Lényegünk Szentségeit, legyenek segítségedre a Teremtésben!

Mindenható Atyánk,
Előtted megállunk,
Oltalmadba ajánljuk
Minden részünk s létünk.
Eljöttünk ím Hozzád,
Bizalmadat kérve,
S annak örömére,
Hogy cselekedetre felnőttünk.
Mutasd hát az utat,
S mi már nemcsak kérünk,
De tesszük is Érted
S Veled feladatunk.

BoldogAsszony Anyánk,
Anyai jóságod,
Feltétel nélküli örök szereteted
Példaként tiszteljük,
S példaként követjük.
Megtanuljuk immár,
Hogyan kell megélni,
S másoknak javára
Nekünk is megtenni.

Jézus Krisztus Urunk,
Te, Ki megmutattad
Gondolat, szó s tett
mily csodákra képes,
Utat mutass most is
S mi bátran követünk,
Fényteremtésben
Tanítványok leszünk.
Fényteremtésben
Tanítványok leszünk.

Végül Teremtő Tengelyedbe állni segítenek az alábbi sorok, melyek teremtő Erőd kiterjesztését, átható erejét is segítenek növelni:

Égi haza Fénye, embernek reménye
Szívrózsa titka, Földi élet kulcsa.
Istenember lettem, árad már szerelmem,
Teremtővé váltam, járok a csodában.

S mikor  készen állsz, az alábbi megerősítés szavai pecsétet tesznek szándékodra.

A FÉNYT VÁLASZTJUK.

MINDEN LÉTEZŐ, MINDEN TÉRBEN, MINDEN IDŐBEN, MINDEN SÍKON ÉREZZE MEG MAGÁBAN A FÉNYTEREMTÉS CSODÁJÁT, EGYSZERŰSÉGÉT ÉS EREJÉT.


Mindez szükséges, hogy felkészítsd önmagad, s MAG lényed teljesen áthassa igaz Önvalód Fénye....

Boldog vagyok, ha mindezt megtetted!

S ekkor már vár is reád első, Teremtő feladatod.
Hiszen a munka még csak most kezdődik igazán!

Kódot hordozó testvéreid már előkészítették a teljes Földi Színteret, Kárpát Honát pedig ÉN és Égi Édesanyátok már oltalma alatt tartja.

Ám MAG Népe, Tudás Őrzője vezeti ki a Földi világokat a FÉNYbe, ezért itt már szükségetek 

Közvetítette: Lőrincz Éva
Forrás: magegyseg.blogspot.huNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése