2020. március 2., hétfő

Gyógyító kód a Nemzetnek 2020.03.02.


Ez a videó a Nemzet gyógyulását elősegítő teremtő programot tartalmazza, a gyógyító kód segítségével. Ajánljuk azoknak, akik szeretnének részt venni a Mag népének felemelésében. Mindennapos használata egyszerű és közben nemcsak Nemzetünkért teszünk, hanem  a saját rezgésszintünket is emeljük, stabilizáljuk.
Minden elismerés azoknak, akik felvállalják az emberek szolgálatát, tanítását, segítését. Nagy szükség van ma ilyen jó emberekre.Milly

Gyógyító kód a Nemzetnek
2020.02.03.Édes Anya/Atya Teremtő Istenem! 

Hálás vagyok, mert napjaim minden egyes pillanata az Isteni Akarattal teljes és tökéletes összhangban bontakozik ki, az Isteni Időzítésben.  „Hálás, mert mindaz, amit másokkal bármikor megosztok, az a többiek legfőbb javát, és az én legfőbb javamat szolgálja.

Hálás vagyok és érzem, hogy a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális testeim tökéletes összhang
ba kerülnek ahhoz, hogy Tenvalóm tudatosan és teljesen kiteljesítse MAGát a létezésem valamennyi síkján, terén és időben. Mindez számomra nagy örömöt, könnyedséget, kegyelmet, élvezetet és bőséget hozó módon zajlik. 

Látom, hogy valamennyi testem összhangban és jó tónusban van, fitt és egészséges. Rezgésszámuk és önkifejezésük - napom minden pillanatában - tökéletes összhangban rezdül az Anya/Atya Teremtő Isten ütemével. így van ez, akár táplálkozom, alszom, testmozgást végzek, vagy révülök.  Köszönöm, hogy testeim összhangja felneveli bennem, a látást arra, hogy az Öreg Őstenünk Nagy Égi Szimfóniájában felismerem Tenvalóm hangját, és KÉPessé válok megismerni benne saját helyemet, vele egybeolvadni, és hozzájárulni teljes szívemmel a szférák zenéjének összhangjához  

Szólítom most, az ÉN VAGYOK Jelen létemet, hogy az összes múlt, jelen és jövő életemből hozza fizikai szintű tudatosságom szintjére mindazt az adottságot, képességet és tudást, amely még jobban megerősít abban, hogy teljesítsem az Ősteni Tervbeli részemet, minden síkon-téren és időben - MOST! 

Hálás vagyok, mert minden tehetségem és képességem, a múltbeli, jelenlegi és a jövőbeli életeim beavatásaiból származó erőm és tudásom – a rendelt időben - teljesen tudatossá válik bennem oly módon, hogy minden szempontból erőt ad nekem az Ősteni Tervben játszott szerepem kialakításához és megjelenítéséhez a fizikai valóságban – MOST! 

Hálás vagyok, hogy az Isteni Terv szerinti következő tökéletes részem / lépésem világosan kinyilvánítja magát számomra és eljuttatja hozzám az e terv megteremtéséhez és végrehajtásához szükséges összes tökéletes szereplőt és forrásokat azért, hogy ez a terv megvalósuljon, - MOST. 

Hálás vagyok, hogy az Isteni Igazság és Rend már kialakult erőterének MAGos rendű kiterjesztéséhez és szilárdításához - Magomra, és minden, nélkülözhetetlen Teremtőtársamra rátalálok. Hálás azért, hogy tudatunk fölemelkedik arra a szintre, amelyen közősségünk beteljesíti Östen által rendelt küldetését. 

Hálás vagyok azért, hogy Nemzetünk TUDATának felemeléshez, felébresztéséhez szükséges összes tökéletes lépést felismerjük, személyes JELen-létünkkel, teljes Fényhez kötött tudatunkkal mindezt megvalósítjuk, s általa Nemzetünk küldetésének kiteljesítését elérjük! 

Köszönöm, hogy Asszony- és Ember társaink tudatossága beérik, egységbe rendeződik és szerveződik az Isteni KÉP-Let SZER-INT, megteremtve a felemelkedés alapjait, s harmóniába , SZERbe emeli a Férfi és Női erőket. 

Köszönöm, hogy ehhez Teremtő Társaimat, s a szükséges lépéseket világosan kinyilatkozza a Teremtés számomra, Felismerem egyéni és közösségi felelősségem szintjeit, Isteni Képletben jelölt helyét. Így általam is kiárad az Egyetemes Megváltó Krisztusi Erő, felülírva ezzel minden kialakult torzító, és befolyásra alkalmas, az Eredet Szándékának nem megfelelő programot.

Köszönöm, hogy Teremtő Társaimmal egy tengelybe helyezkedésem, benne való szilárd megállásom megerősítést kap, elköteleződésem megerősödik és Tudatom kívánt szint csokráig fölnevelkedik.  Látom, hogy együttműködésünk és Szándékunk összehangolódik, EGYSÉGbe rendeződésünk - a teremtő kiárasztásoknak megfelelően - formát ölt, és az Isteni Terv, lépésről lépésre megvalósul. – MOST 

Köszönöm, hogy mindehhez erőt, egészséget és örömteljes pillanatokat élhetek meg, fenntartva és fokozva teremtő képességemet. – MOST


Ezt követően elvégzem feladatunkra Nemzetünkre vonatkozóan a Gyógyító Kódot.

Köszönöm, hogy minden ismert és ismeretlen negatív kép és program, egészségtelen meggyőződés és szokás, romboló sejtmemória, minden testi és lelki probléma, minden idegen ártalom és befolyásolás, amely (pl.) a

o        A Nemzetem tudatának felemelkedését gátolja,
o        A Férfi-Női erőtengelyek harmónia - torzulásának,
o        Az EGYSÉGBE rendeződés / szerveződés és együttműködés alakulásának
korlátait   okozza,

akadályozva
·               egészséges és boldog életünket,
·               az Isten Tervének megvalósulását,
·               fizikai világomban az anyagi bőséget,
·               az emberiség számára a békét

- feltárja most magát, megnyílik, kioldódik és meggyógyul azáltal, hogy eltölt engem a világmindenséget Teremtő EGY ISTEN Szeretetének Fénye.
Azt is köszönöm, hogy ez a gyógyulás 1000x hatékonyabb lesz, és testeim tökéletes egészségét, test-lélek-szellem összhangját helyreállítja.
Ez megtörtént, testet öltött, és megnyilvánul a fizikai létezés szintjén is - MOST.

(Kicsit becsukom szememet, kiárasztom az előzőeket hittel, szeretettel táplálva a Térbe… Majd folytatom a felolvasást)

Hívom a Fényt, Élő Reményt,
Jöjjön a szívembe, testembe, lelkembe.
Írja át életem – a Szeretet végtelen!

(elvégzem a Gyógyító kódot)A hazatérés himnusza:

Lelkem már hófehér, terheit letette,
készen állok már Égi Menyegzőre!
Hitem erős váram, élem Igaz Létem,
 Égi Édesanyám oltalmát felvettem.
Szeretetem túlér önnön korlátomon.
Lelkem békéjében nincs, mi korlátozzon.
Félelmem nincs többé, kétségeim szállnak,
Égianya, MAGjaid immár készen állnak!(Áldás fogadása, majd az elérhető tengely tartományba helyezkedéshez az alábbiak)

A napomat a következőkkel ajánlom Ősten szolgálatába:

Ím, itt állok, JELre készen felvállalva küldetésem!aranygriff.ewk.hu 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése