2021. október 15., péntek

A 3-4-5 DIMENZIÓ ÉS A SZABAD AKARAT 2021.10.08.

 A 3-4-5 DIMENZIÓ 

ÉS A SZABAD AKARAT


A dimenziók egyszerűen tudatállapotok.

Képzeld el, hogy három ember szorosan egymás mellett ül:
egy ember a harmadik dimenzióban, egy a negyedikben és egy az ötödikben él.
Mégis közel ülnek egymáshoz.
Mindegyiknek megvan a saját elképzelése és felfogása arról a valóságról, amelyben él, amely különbözik a másik kettőtől.

A 3D-ben élők csak az első három csakrát használják, amelyek a túlélési ösztönhöz, a testiséghez, az érzelmekhez, a szexualitáshoz és a személyes erőhöz kapcsolódnak, mint egy én kifejeződése, az elméhez és a racionalitáshoz kapcsolódva.

A magányt, az elhatárolódást és ezért a hit hiányát észlelik, nem vallási értelemben,hanem a spiritualitás szempontjából.

A harmadik dimenzió a fájdalommal függ össze, egyszerűen azért, mert nem ismeri fel a szeretetet, hanem elutasítja.
Az egó az egyetlen kapcsolat a valósággal.

A 4D egy híd, ez az átmenet a 3 és 5 között.
Ez a szakasz a Szereteten, vagy a negyedik csakra, a szív csakra nyitásán keresztül történik.

Ez a nyitás lehetővé teszi a többi valóság magasabb megítélését, és ezáltal az új életmód és a környező valóság meglátásának módját.

A szív a teremtéssel való kapcsolat.
A szeretet az ő nyelve.

A negyedik dimenzió az ember megértése szellemi lényként, valamint fizikai burokként, és ezért kapcsolódik a teremtéshez és magához az Alkotóhoz, az együttérzés révén.

A negyedik dimenzió az Egységhez való visszatérés.
Először önmagával kerül Egységbe, aztán másokkal és végül a Teremtéssel.

Az 5D az összes felsőbb csakra megnyitása és aktiválása, és ezért annak teljes kifejezése, hogy mi is az emberi lény valójában:
 Egy Isteni Lény.


3D: fájdalom és félelem.
4D: az empátia aktiválása és ezért az érzékenység felerősödése, amely a 3D fájdalmát és az 5D örömét egyaránt érzékeli: ez egy középút, ahol az ember eltávolodik a sötéttől, hogy találkozzon a világossággal.
5D: tiszta öröm, az isteni én tiszta megnyilvánulása.
A tiszta elhagyás és az abszolút bizalom, ahogy az egyén irányítása megszűnik, helyébe a Teremtés táplálása lép.
Itt egy példa

Képzeld el, hogy egy emelkedett, magasabb dimenziójú Lény, egy Fény Lény, aki megközelíti ezt a három embert, akik a székükön ülnek.
Ez a lény úgy dönt, hogy megnyilvánul és láthatóvá válik számukra. Íme a találkozón résztvevő emberek különböző és eltérő reakciói:  

A harmadik dimenzióhoz kapcsolódó első személy félelmet fog érezni, és vallási magyarázatokhoz folyamodik a történtek racionalizálásához, mivel a tények megértésének egyetlen lehetséges módja a harmadik dimenzióban nem létező logikai megerősítés.
Vagy akár tagadhatja is ezt a találkozót, mint saját képzeletének gyümölcsét.
A félelem blokkolja és képtelenné teszi arra, hogy elmélyítse ezt az eseményt.

Ez a félelem kapcsolódik a régi energiához, mert sötét képet mutat a többi dimenzióról, mivel még nincs tisztában a szeretettel és a világossággal.

A negyedik dimenzióban élő személy ezt a találkozást ajándékba kapja.
Szinte nem érzi magát méltónak, mivel még nincs teljesen tisztában magával.
És meghatottan köszön, meghajol, és megnyugszik ebben a megnyilvánulásban, megerősítve azt, amit érez.
Ez a találkozás annak külső, vizuális megnyilvánulásává válik, amit a szív belül érzékel.
Ez a találkozó erősíti a fényben és a szeretetben való bizalmat.

Aki az ötödik dimenzióban él, amikor ez a kialakult Lény bemutatja magát, egyszerűen rámosolyog.
Nem lepődik meg, hanem derűsen boldog.
Telepatikusan kommunikál vele, és gyönyörű szereteten alapuló párbeszéd zajlik.
Már nem a csodálkozás, hanem a tudatosság van.
Az a személy, aki az ötödik dimenzióban él,
a beszélgetés után ... feláll a székről, köszönetet mond és elköszön.
És örömmel halad az útján.

A fénylény a másik két embernél ül, amíg spontán fel nem készülnek felkelni.

Arra is szeretnék rámutatni, hogy a legtöbb ember 3 és 4D között ingadozik, van, aki 4 és 5D között. Csak néhány teljesen 5D-s.

És ez rendben van.
Mindannyian átmeneti állapotban vagyunk.

A Szabad Akarat csak a harmadik és a negyedik dimenzióban létezik, mivel még mindig van egy valóságtól érzékelés. Kettősségben vagy, és folyamatosan választanod kell.

Növekedni és fejlődni a feladat

Az ötödik dimenzióban a Szabad Akarat megszűnik, amikor
az ember visszanyeri képességeit és emlékezik küldetésére.
Teljesen igazodik az Isteni Tervhez.

Már nem szükséges választani, mivel az események szinkronossága összhangban van az ember érzésével.

Minden spontán történik anélkül, hogy beavatkoznunk kellene az elmével, amely a személyiségen keresztül akar irányítani.

A személyiség megszűnik, (Lentebb érthetőbb: Már nem az Egyén, hanem az Egészhez tartozó Lélek fogalma létezik. /Milly ) és már nincs más választás.

Csak a feltétel nélküli elengedés van és ezért az áramlás, a béke és a derű folyamában..

A külső a Felsőbb Én megnyilvánul.
A valóságot a Teremtéssel való egyesülés hozza létre.
Már nem az Egyén, hanem az Egészhez tartozó Lélek fogalma létezik.

És az Egész ebben az irányban mozog. Együtt.
A jó vagy a rossz fogalma már nincs, minden egyszerűen formát ölt.
Az Isteni Terv megvalósul, mert azt már nem akadályozza az Ego és az ésszerű logika.

Semmi sem definiálható akadályként vagy hibaként, hanem egyszerűen annak megvalósítása, aminek
 a vége az élet evolúciója és megvalósulása, anyagban és minden formában."

Fülöp Melingda
2021.10.09.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése