2014. május 6., kedd

Kiegészítés és vélemény a szegedi előadáshoz - Szelei Magdolna Mária 05.06.

A nemrégiben megosztott Keresztút című írás a téma:http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/04/keresztut-magyarsag-udvtortenete-0421.html
Szelei Magdolna Mária kiegészítése 2014.május 6.
Áldottak!
Mint tudjátok  a szegedi meghívást spontán kaptam és át kellett programozni magam  így született meg egy találkozás.
Az ott eltöltött  6 óra teljes beszélgetését nem tudták fölvenni és egyben leadni ( hála Istennek mert így is sok és fölösleges ) nem az a cél , hogy engem hallgassanak ha kell ha nem.
De a kommentek miatt  fontos szólnom.
Gábor anyaga adta az apropót a "vita indító"  előadásnak mivel Ő nem tudott a hívásnak eleget tenni. Én elöljáróban elmondta meghívóimnak, hogy van olyan rész az írásában amivel nem tudok azonosulni, mivel másként látom és tudom a történteket. Ez különösen igaz szerintem JÉZUS ÉLETÉVEL ÉS KÜLDETÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN. Viszont az is igaz, hogy Ő mindig szerény nem hívalkodik, mit tett és miért jött a Földre mert a Bibliában ugyan jól elrejtve , de benne van.
Ezek ok fejtését nálam sokkal szakavatottabbak gyönyörűen megfejtették már.
Családi állapotára vonatkozóan pedig osztom azt a tényt, hogy Magdala a felesége volt és a MAG VÉRVONAL GENETIKAI FRISSÍTÉSÉT ÉS AZ ISTEN-EMBER  TUDAT ÁLLAPOT  ÚJRA INDÍTÁSÁT IS VOLTAK HIVATOTTAK BETELJESÍTENI. Szerintem is társ teremtők voltak abban az időben is és most is azok. ( mellékelni fogom Golenya Ági anyagát érdemes nyitott szível hallgatni amit mond, hiszen az általam korábban megfogalmazottak is ezen az ideológián épülnek).
Így nyer vissza igazolást az a tény, hogy miért kell segítenünk a teremtésnek saját magunk emelésén és fejlődésén keresztül a többi ember tudatra ébresztésében. Ezt szerintem már kisebb nagyobb csoportokban   jól csináljuk.
A keresztre  feszítéssel kapcsolatban pedig osztom a véleményem Jókay  István kutatóval, aki gyönyörűen  és érthetően kifejti álláspontját a Jézusi  küldetést illetően. Nagyon fontos ezt is helyén kezelni és érteni, mert nem lehet  az ISTENI SZEMÉLYÉT  LE EGYSZERŰSÍTENI HISZEN Ő AZ  ATYA   ISTEN MAGA-MAGJAKÉNT  JÖTT KÖZÉNK ÉS BIZONY VALÓBAN NEM  VÁLTOTTA KI A BŰNÖKET MERT AKKOR NEM LENNE ÉRTELME A REINKARNÁCIÓNAK ÉS AZ EMBERI FAJ FEJLŐDÉSÉNEK AZ  ÚTJÁT BE KELL JÁRNIA.
Jókay István idézet:
"Ha Jézus nem halt meg fiatal korában, hogyan magyarázható a torinói lepel, amely éppen a bibliai történet hitelét és Jézus feltámadását bizonyítaná? Ha ui. anyagi testét már átszellemiesítette, nem igen hihető, hogy újra visszatért volna erre az anyagi világba, ahol csak meg nem értésben és  szenvedésben volt része. Bár szerinted jó és boldog családi életet élt, szerintem ezek hasonló ferdítések, mint amelyek már régebben is megjelentek Jézusról, csak más változatban. Nos, mivel az ördögi erők Jézus szerepét szeretnék megmásítani, én is összefoglaltam az érveimet, melyek Jézus isteni voltát bizonyítják. Ezt a mellékletben csatolom. Mindenkinek a szíve-joga, hogy melyik változatot fogadja el: Azt, hogy Jézus egy átlag-ember volt, aki emberi módon szerette az embereket, és a szörnyű kereszt halált, csak a niceai zsinaton találták ki, vagy azt, hogy Jézus a testet öltött Krisztus, aki életét adta, hogy „aki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. E két változat között lehet választani.  Én inkább a bibliai változathoz - tartom magam.
Egy következő problémás kérdés Jézusnak a viszonya Mária Magdolnához. Jézus evangéliumában is szó van erről, de még arról is, hogy Jézusnak előtte felesége is volt egy Mirjam nevű lány  személyében, akivel boldog családi életet éltek, amíg Mirjamot Isten magához nem szólította, hogy Jézus beteljesíthesse küldetését. Gyerekekről itt nem volt szó és a Grál legendához hasonló történetről sincs említés. Mária Magdolna a prófétai közlés szerint inkább a szellemi társa – duálpárja (?) lehetett, amire utalt Jézus az evangéliumában (ld a könyvemben).
Lorber Jakab is írt egy Jézusról szóló hosszú történetet – evangéliumot – és Dombi Feri bácsi is „beszélgetett” Jézussal, de még sorolni lehetne a többi változatot is. Akkor melyik változatot fogadja el a jóhiszemű polgár? Mindegyik Jézusra hivatkozik, de mindegyik mást mond! Ezért is mondhatta Jézus: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket: Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő és jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék ha lehet a választottakat is. Ime előre megmondtam nektek (Mt 24: 24).
Azt írod: „Ő nem azért jött, hogy megváltsa a világot. Semmi köze az ő életének és halálának  bármiféle bűnhöz. A tanításaiban arról beszélt, hogy Atyjának országában nincs bűn, nincs bűnbe esés. Ez egy kitalált hamis program, a hatalom és a tekintélyelvűséggel visszaélők részéről. Ő azért jött, hogy bemutassa a Teremtő Atya/Anya-Isten végtelen szeretetét.”
Ezek a mondatok azt jelzik, hogy sem Te, sem a sugalmazó entitás nem érti, vagy inkább szándékosan félreértelmezi a jézusi küldetést!  Kifejezetten ördögi eredet mellett szól, aki most is érezteti jelenlétét. Úgy állítja be, hogy a Föld is Isten országa, ahol nincs bűn és az egész csak egy kitalált hamis program. Ezek olyan kijelentések, melyek csak egy ördögi entitástól származhatnak! Ha nem vagy tisztában az Univerzum hierarchikus tagozódásával és a szellembukás fogalmával, előbb ezeket az alap-fogalmakat kellene tisztáznod a magad számára."
Tehát az "igazat " később tudjuk meg, mint ahogy az István és Koppány körüli vitás kérdéseket is.
....és Ágnes anyaga szerintem nagyon jó....
 
Videó:

 

Nagy Gábor véleménye:

Kedves Áldottak!Azt gondoltam, hogy nagy port fog kelteni a húsvéti írásom. Nyilván ez, az én álláspontom, és mindenkinek saját magának kell kialakítania a hitvallását. Az írás eddigi, nyilvános része egy folyamatnak. Ami az üdvtörténelemben húsvéttal kezdődik, az pünkösdkor teljesedik be….

Szeretnék élni  az észrevétel lehetőségével, mert Jókay István hivatkozása és annak következménye hibás alapon, valószínűleg egy félreértésen alapszik. Tisztelem István munkásságát, és ezt megírtam neki is. Viszont egy ponton rossz következtetést von le, mert hibásan idézi az általam elmondottakat.

„Ha Jézus nem halt meg fiatal korában, hogyan magyarázható a torinói lepel, amely éppen a bibliai történet hitelét és Jézus feltámadását bizonyítaná?”

Nem írtam azt, hogy Jézus nem halt meg „fiatal korában”. Csak azt írtam, hogy nem a kereszten halt meg! A brutális verés és kivégzés, ugyan úgy a római katonák „műve”. Viszont a lényeg a keresztre feszítés ténye vagy tagadása, és nem Jézus halála, és az azt követő „feltámadása” szerettei körében és segítségével. Itt egy elég nagy mellébeszélés található. És István ebből vezeti le azt amit ír.

Soha nem mondtam Bakonybélben, és soha nem írtam le azt, hogy Jézus „egy átlag ember” volt! Sőt, a torinói lepelnek kiemelt szerepe van, sokkal nagyobb, mint amit most gondolnak róla! De erről még nem írhatok (az Atya kérésére!).

Igen, pont a lepel a bizonyíték Jézus, mint Isten magja általi jelentőségére és megnyilatkozására.Viszont attól, hogy nincs keresztre feszítés, nincs keresztút, - még a feltámadása igaz és fontos! Mert ekkor testesül meg benne az ISTENI TEREMTÉS VÉGTELEN EREJE és MINDENHATÓSÁGA. Ennek a „bizonyítéka” a lepel is. Csak hogy a feltámadás után, még nagyon sokáig élt Jézus, családja körében. Ez sem kizáró ok, a feltámadásra. Sőt, így van értelme.

Kár, hogy egy félreértelmezés után, aztán további hivatkozások és alaptalanságok íródnak le.Ha gondolkodtok és „dolgoztok” a saját hitvallásotok kialakításában, - kérem, hogy az eredeti írásom alapján tegyétek, és ne mások véleménye vagy tévedése miatt.

Legyen áldott a saját utatok és véleményetek!


Szeretettel: Gábor


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése