2014. június 11., szerda

A Fény és a Sötétség a magyar istenhitbenI. A Fény és a Sötétség a magyar istenhitben


2014-06-06Ez az egyik legfontosabb pontja a magyar ősvallásnak, ezért mindenkit kérek, hogy ne csak az eszével, hanem a szívével olvassa el. Ha lehet, minden nap. Nem csupán a szimbólumok elvont szintjén, hanem a létezés minden szintjén két erő csap össze minduntalan: a Fény és a Sötétség. Az ember, mint a Fény és a Sötétség határmezsgyéjén álló teremtmény, folyamatosan döntéshelyzetben van. A csata állandóan újrakezdődik és folyamatosan zajlik, így nem dőlhetünk hátra a karosszékünkben, mondván, én már döntöttem. Miért? Mert minden emberi döntés a jelen pillanatban születik, a múltból pedig itt és most nem lehet megélni.http://boldognapot.hu/blog/a-feny-es-a-sotetseg-a-magyar-istenhitben/
A magyar napvallás a Fény önmagunkban való felkutatására, megismerésére, kiterjesztésére épül. Ez egy folyamat, mely maga az önbeavatás. A világosság, a tisztaság, a tisztánlátás, az élet átlátása és tudatos részvétel az élet körforgásaiban és játékaiban, az isteni rend felállítása és fenntartása, a Teremtő terveinek véghezvitele és a szeretet állapotainak megélése – ezek a főbb célkitűzései annak, aki ezen az ösvényen halad. A Napban testesül a Teremtő – tanítjuk. A Nap itt a megtermékenyítő és éltető Erő, mely folyamatosan szüli önmagát. Az embereknek meg kellene tanulnia, hogy mindannyian folyamatosan teremtjük önmagunkat és a saját sorsunkat.
Ha lankad a figyelmünk és éberségünket veszítjük, akkor bizony teret engedünk az ellenerőknek, a Sötétségnek.
A Teremtés a Káoszból született. A Káosz itt a Sötétséggel egyenlő. A Sötétség a Tudatlansággal. A Tudatlanság az Ismeretlenségből áll. Amikor a Teremtő elkezdte saját önmegismerési útját járni, Lelkeket alkotott. Így hozta létre azt a Tudatot, amely a tiszta teremtő erővel rendelkezik, s amelyet Napistennek hívunk.
A Napisten fizikai vetülete a Nap mint Fényforrás, a Hold mint Fénytükröző és a távoli csillagok, mint más teremtési tervek fő táplálói. Ezzel azt is állítjuk, hogy nem csak a Földön létezik intelligens életforma.
A Nap a tökéletesség mintaképe. A magyar mágus/táltos papi rend teljes mértékben elkötelezte magát a Nap Tökéletessége mellett. Így mi ezt az utat tartjuk követendőnek. Ez egy békés út, ámde a békéért meg kell küzdeni és helyt kell állni. Vagyis az önmagunkban található Sötétséget a Fénnyel kell felváltanunk. Így a fény-sötétség ellentétessége ugyan nem változik meg, de az egyensúly és a rend jut érvényre a káosz és a rendezetlenség helyett. Ez a gyakorlatban a testi létnek, a kettősségek világának a legnagyobb kihívása, hiszen ez a ...

A folytatást itt találod: http://boldognapot.hu/blog/a-feny-es-a-sotetseg-a-magyar-istenhitben/


További hasonló írások olvashatóak itt:  http://ebredezok.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése