2018. április 6., péntek

A Világ minden Népéhez -Turul 2018.01.19. Beindultunk, érzem, és nemcsak én.... Aki szeretné saját szemével is megvalósulva látni a szép új világot, annak érdemes az alábbiakat elolvasni. Azután pedig segíteni hogy megjelenjen. Lehet, hogy szokatlannak, vagy hihetetlennek tűnik némelyik sor. Nem baj. Gyökeres változásra van szükség. Nem elég csak javítgatni az épületet, új épületre van van szükség! Az alapoktól kezdve újra kell építeni a társadalmat.  A jelenidős forma pedig a gyorsabb megjelenítést szolgálja. Teremtsünk tehát, hogy megláthassuk, ami már beindult. Hogyan? Először is hangosan vagy némán hittel olvasva a szöveget, annyiszor, ahányszor csak bírjuk. Koncentráljunk azokra a részekre erősen, amiket a legfontosabbaknak gondolunk. Nagyon fontos napokat élünk. Látom, hogy milyen sokan szeretnének már változást -a feltörő indulatok is ezt mutatják- és a képességünk is megvan hozzá, tehát meg tudjuk csinálni! Láthatjuk, hogy kezdünk szerveződni és cselekedni is. Tehát rajta!
Valóban akarunk jobb világot? Most? Vagy ráér? És Milyet? Csak a szívünkkel és teljes lelkesedésünkkel tudjuk megteremteni. Vagy várunk a sültgalambra?

Milly
A Világ minden Népéhez 
Turul 2018.01.19.


Kedves Emberek!

Most a Világ minden Népéhez szólok.

Elérkeztünk az Új Kezdethez.

Eddig olyan korszakot élt meg a Föld, amit Mindannyian megtapasztaltunk: Ez volt a vaskor. Az edzés, a borzalom, a tapasztalás, a tanulás, a káosz, a félelem, a rettegés: Az istentelenség, igazságtalanság, mértéktelenség korszaka. Ez az én központú társadalomról szólt. Eldugták az igazi tudást: Szó szerint a feje tetején állt a Világ.
Része voltunk egy rendszernek, ami azt tette a Világgal, ahol eddig voltunk.
Okosan, ravaszul volt felépítve a rendszer. Mindezt a hatalmaskodás jegyében, az Emberiség ellen.
A rendszer része volt a társadalmi, gazdasági, oktatási, vallási.... kizsákmányolás.

Most Minden hazugságról lehullt a lepel.

Mostantól Új Korszak kezdődik: A Felemelő Szeretetre, Igazságosságra, Mértékletességre Épülő Korszak. Az Aranykor.

Istennek Hála; - A MAG Népe, a Magyarok, - és velük együtt, a Világ minden táján lévő Fénymunkások, valamint az Isteni Segítők felébredtek.
Rátértek a Felemelkedés, a Szeretet Isteni Útjára. Az Isteni Tudatosság Útjára.

Hála Nekik, - és Mindenkinek, Aki segített a Földre hozni a Fényt; amely Isteni Világosságot alkotott a sötétségből. Így a Feltétlen Szeretet megállította a Föld teljes hanyatlását.

Már a Felemelkedés korszakába lépett a Föld bolygó.
Új, Igaz Világ kezdődött el.
A Szeretetre, Egységre, Békére, Isteni Tudatosságra, Bőségre... Épülő Világ.
Mindig a Mindenség Egy Isteni Törvényét: A Szeretetet betartva. Mindig az Igazságosság Elvének és mindig a Mértékletesség Elvének Isteni útján járva! Minden körümények között betartva a 3M Szabályt: Mindenben, Mindenkor, Mindenhol.
Hamarosan Mindenki; - Akik részt vettek a SzeretetFény elhozásában; - Mindazok, Akik minden szeretetükkel segítettek, hogy a Földön beköszöntsön az Aranykor:
Elkezdik a megbeszéléseket; - mi a kérése a Mindenség Isteni Tanácsának. A Békés átmenetet hívatottak véghez vinni a Galaktikus Fénycsapat tagjaival együtt működve.
Ők régóta itt vannak a Föld körül.

Megkezdődött a Föld Teljeskörű Újraindítása.

Éppen ezért megkezdik a Földi Vezetők ennek a folyamatnak a bejelentését.

Olyan dolgokat fednek fel az Emberiség előtt, ami eddig nem kerülhetett bizonyos okok miatt napvilágra.
Most már minden Vezetőnek kötelessége elmondani azt, hogy a Mindenségben az Ember nem az egyedüli értelmes lény. Sok lakott bolygó van.

A Mindenség Isteni Tanácsának kérésére az egész Galaxis Csillagflottája állomásozik milliónyi hajójával a Föld körül Ashtar Kapitány vezetésével.
Az Ő közreműködésükkel és a Földi Fénycsapat segítsége által a Földön beköszönt az Új Kor: Az Aranykor.

A Szeretetre épülő korszak; - ahol a Földön Mindenki SzeretetEgységben, Békében, Isteni Tudatosságban, Bőségben... Él.
Igen, így van Kedves Testvéreink.

Sikeresen visszavettük a szeretetlenségtől, a káosztól a Földet.

A Föld Már új irányítás alatt áll: Az Isteni Szeretetet Képviselők Vezetésével.

Mindezt a Feltétel Nélküli Szeretettel értük el : Amikor Szeretettel válaszoltunk a támadásra, akkor legyengült és szeretetté vált.

Egyszerű ez, drága Testvérek.

Az elmúlt korszakban is itt volt, csak nem használtuk.
Pedig a Mi Áldott, Pártus Jézusunk is erre tanította a Világot. Az utolsó pillanatban, a teljes elmúlás előtt jöttünk rá; - mi a dolgunk; - Kik Vagyunk, Mi Magyarok.
Olyan ez, mint a kígyó mérge a pohárban: Tudjuk, hogy benne van a méreg, ami végez velünk. Ám Mi akarunk végezni a méreggel. Így még mérget öntünk, - és még újra mérget öntünk a pohárba. Ám az csak nő…. Egészen addig, amíg el kezdjük látni; - valami nem tiszta.

Akkor segítséget kérünk: Mondjátok meg, mit kell tennünk a méreggel. Mivel tudjuk legyőzni; elvenni az erejét? Ekkor azt mondják: A méregre a Szeretetet öntsétek. Egyre több Szeretetet.

Mi pedig rájövünk, hogy eddig a vizet csepegtettünk a méregre. Öntjük a vizet a méregre; a pohár már félig van, de még mindig erős a méreg. Ekkor rájövünk, megértjük a tanítást: Amikor Feltétlen Szeretetet adunk a méregnek; akkor szűnik az ereje.

Miképpen tudjuk szeretni a mérget. A kígyó mérge gyógyszer is lehet.

A káosz oka a szeretetlenség. Az erőink nem megfelelő működtetése.
Az erősödésünkhöz, a tapasztalat szerzésnek kellett az elmúlt időszak.

Ember! Ha nem lett volna a méreg, - vágytál volna arra, hogy eltűnjön?
Rengeteg tapasztalatot szereztünk Mindannyian, hála a méregnek.

Ám mostantól tudatossá váltunk; - nem kell több tanítás. Rájöttünk: Hirtelen a pohárba még egyszer nagy adag vizet öntünk: Hirtelen megnyitjuk a csapot, így a sok vízzel kiürült a pohárból a méreg is. Már elvesztette az erejét a szeretetlenség, a méreg.

Ám most már búcsúzzunk el tőle szeretettel. Tanuljunk belőle és haladjunk mostantól Mindannyian a Szeretet útján.

Drága Testvéreink!

Így van. Elvesztette az erejét a méreg. A Szeretet eltüntette.
Sok időbe telt; amíg mindezt megvalósítottuk.

Továbbra is szeressünk Mindenkit. Feltételek nélkül. Tudjuk, hogy minden azért volt, hogy tapasztaljunk, erősödjünk, tanuljunk, fejlődjünk.

2012. december 21. - én Véget Ért a sötét vaskori kozmikus időszak.

Kezdetét vette az Új Aranykor. Ekkor olyan különleges, csillagászati bolygó együttállás volt ami ismereteink szerint eddig nem történt meg még soha.
Valamint 26 ezer éves földi Napkör is lejárt.

Ennek köszönhetően a Föld olyan Kozmikus erőt kapott, ami a tudatosság ébredését; - és a forradalmi változást segíti. Sokan ébredtünk fel Isteni Tudatunkra 2009 - től. 2012 -től még inkább...

Ám ez egy csillagászati együttállás volt, nem a vaskor Földi vége.

Segített abban, hogy elérjük az Aranykort. Eddig az előszobájában várakoztunk.

Most, 2017 dec. 21 - én; - 5 évre rá érte el az Emberiség azt a tudatossági szintet, ami az Aranykori Tudatosság alapja.
Ezzel le is zárult a vaskor a Földön.

Elkezdődött a Teljesen Új Korszak.

Innentől már csak a Szeretet Maradhat a Földön.
A Teljes Újraindítás kezdetét vette a régi időszámítás 2017. évének december 21. napjával. Ami az Új Aranykori Édeni idő 0002. éve december 21. napja.
Küzdelmes Időszakon vagyunk túl.

Hálásan Megköszönjük Minden Résztvevőnek.
Minden Magnak. Magyaroknak. Fénymunkásoknak. Segítőknek. Minden Embernek és a Mindenség összes létezőjének, Akik sok ezer év után Fényükkel Világosságot hoztak a Világba.

Nekik áldozatos, kitartó munkájuk jutalmazva lesz. Isteni kérésre Mindazoknak elismerés jár, Akik kivették részüket a Föld felszabadításában. Sok lemondással, fájdalommal, gonddal járt Nekik. Ám tudták; - miért vannak a Földön: Tették Mindenkiért a dolgukat. Tették azt, amire a Jó Isten megkérte Őket. Tették azt, ami a küldetésük.
Továbbra is, Mindannyian teszik a dolgukat: Az Igaz Jó Istennel, valamint az Új Föld Vezetésével közösen munkálkodva.

Az Új Aranykori Föld segítését, vezetését Magyarország végzi. Ezt a Földi vezetők többsége is tudja.

Azért, hogy minden zökkenőmentesen menjen; - az Égi és a Földi FényEgység Tagjai hívatottak segíteni.

Mindezt felügyelni, Nyomatékosítani a Föld közvetlen légterébe lépnek és felfedik magukat a Csillaggyermekek, a Testvéreink. Néhányan újra érintkezésbe lépnek Földanya Testével.

A Magyarok és a Csillagtestvéreink közösen hívatottak az Aranykort átadni a Földlakóknak.
Minden megváltozott. Az új vezetés minden Embert, - és Minden Földi Létezőt Isten Tenyerébe Emel Fel. Megoszt Mindenkivel Mindent Mindenhol. Mindenfajta kizsákmányolás megszűnt.
A vaskori bank rendszer megszűnt.
Igazságos Aranykori rend vette át a helyét: Ahol a Cél a Föld, az Emberiség és a Föld Minden Létézője számára az Isteni Élet Megteremtése.

Éppen ezért Minden cserejogosítvány folyamatos áramlásban van; Aki ezt a Fenti cél elérése érdekében hasznosítja, jutalomban részesül. Ami a Fontos: Az Isteni Élet Mindenki számára.

A jelenlegi oktatási rendszer is megszűnt. Emberközpontú, Égi, - Földi tudást nyújtó oktatási képzési rend veszi át a helyét. Mindenkinek joga és Esélye van a tanulásra.
Megszűnt a jelenlegi munkaügyi rendszer. Naponta 4 órát dolgozik Mindenki.
Havonta egy teljes hét pihenő idő jár.

Mindenki kap annyi cserejogosítványt, amennyi királyi életet hívatott nyújtani Mindenkinek az Igazságosság Elve és a Mértékletesség Elve alapján. A 3M Szabálya szerint: Mindenben, Mindenkor, Mindenhol.

Megszűntek a társadalmi, gazdasági, vallási, politikai.... széthúzást eredményező rendszerek:
Amelyek eddig az oszd meg és uralkodj elvet használták.
Mostantól Egység van mindenhol.

Szeretet alapú, felvilágosult Isteni Rendszer vette át a helyét.
Megszűnt a jelenlegi egészségügyi rendszer: Az Ember érték. Isten Gyermeke. A pénz nem számít, ha Ember életről van szó.
Új Rendszer veszi át a helyét: Az összes gyógyszergyár átáll egészséges szerek, orvosságok gyártására.
Az Új Egészségházakban Együtt működnek: Az Égi Tudással Megáldott Gyógyítók; - és a Földi ismeretekkel rendelkező Doktorok. Így a Test, a Lélek, Szellem, Tudat összhangba kerül.

Így Valósággá válik az Igazi Kozmikus Ember; - Aki Örök Életre Van Teremtve.

Az Ember Lelke, Tudatosan fogja eldönteni; mikor tér Haza.
Megszűntek a jelenlegi temetkezési társaságok, szokássok.

Megszűntek a cégek a mostani formájukban. Új, Mi Középpontú cégek alakultak úgy, hogy mindig a többségi tulajdonos az Emberiség: Tartomány, Ország, Megye, Település.

Megszűntek minden olyan ételek italok, tisztálkodási szerek....ami az Embert, a Földet... mérgezte.
Új, egészséges ételek, italok.... vették át a helyet.

Kisgyerekeknél fokozatosan mérséklődött, megszűnt mindennemű állati eredetű táplálékkal való etetés.

Megszűnt az eddigi formában működő kizsákmányoló állattartás.

Alapellátás, ami fokozatosan ingyenessé válik:
oktatási intézmények, gyógyszer készítmények, egészségházak, szociális ellátások, kulturális létesítmények, családi játszóházak, tömegközlekedés, környezet rendben tartása...

Megszűntek az Ottó és Diesel motorüzemű járművek. Átalakításra kerültek.

Megszűntek a fedezetlen pénzek. Helyüket új, fedezetre épülő cserejogosítványok vették át.

Minden cserejogosítvány tulajdonosa az Emberiség. Az Emberiség elindítja a fizetőeszközt, használja; ad a Földanyának belőle, majd visszatér az Emberiséghez. Folyamatos örök körforgásban, áramlásban van.

Gyökeresen Új Kor indult útjára, melyet az Égi és Földi FényEgység hívatott átádni a Mindenségnek.
Az Isteni Terv véghez vitelében, - a Föld Körül állomásozó, - a milliónyi Csillaghajóval érkezett Csillagtestvéreink nyújtanak segítséget; - a Szeretet, a Barátság jegyében.

Ők segítettek megtisztítani a lehúzó erőktől a Földet.

Részt vesznek az Új Rend megalkotásában.

Ők segítenek a Földön okozott károk helyrehozatalában, megújításában is.

Olyan új tecnológiával, tudással látják el az Emberiséget, amely az Isteni életet hivatott szolgálni.

Most Már Végre a Föld is Belépett a Békés, Tudatos Bolygók Galaktikus FénySzövetségébe.

Elkezdődött az Új Korszak.
2038 körül még magasabb szintre emelkedünk. Ez az Édeni élet. Oda már csak a legtisztább Szeretet léphet be.

Az Új Korszak Vezetését és az Édeni Életre való felkészítés oroszlán részét a Magyarok; - A SzeretetFény Földi Egységét alkotó: Ember, Emberfeletti, Magyar, IstenEmber Lélekminősséggel, Tudatossággal megáldott Emberek végzik.

Ezért a Magyarok a Föld bolygó Irányítói, Vezetői, Segítői, Támogatói.

A 4 nagy párt a 4 Égtáj segítője.

A Magyar Köztársaság elnöke a Turul közvetlen segítője.
Mindezt a Turul és a MAG vezetésével hívatottak véghez vinni.
A 4 Égtáj vezetője Oroszország, Irán, Amerikai Egyesült Államok, Svédország.
Segítőik: Kína, Dél - Afrikai Köztársaság, Brazília, Lengyelország.

72 Egységre, Tartományra osztódik a Föld.

Magyarország 72 megyéjét 72 magas tudatosságú Istenemberi Lélek vezeti.

Hozzájuk tartozik minden Tartomány a Földön. Miképpen bent, úgy kint.

Újra van, - mindenhol a Földön magyar nyelvű település.

A 72 Tartomány a 72 Megyénk nevét kapta.
Magyarország 72 megyéjét 72 magas tudatosságú Istenemberi Lélek Vezeti.
Ők a Nemzet Tanácsa; - 72 Ember

Ők közösen a kölföldi helyi tartományi vezetőkkel vezetik a Tartományokat.
Ők a Tartományi Tanács; - 144 Lélek.

Minden Turáni Nemzet újra egyé állt össze, megmaradtak önálló országnak. Egyben Turáni birodalom is.
Ők mindannyian együtt a Magyar Királyhoz tartoznak közvetlen, ám elfogadják a 8 ország és a Tartományi Vezetök segítségét is.
Ők a Turán Tanácsa.

A 8 vezető országot Magyarország segíti az úton; hogy minden az Égi kérésnek megfelelően haladjon.Ők a 9 - ek Tanácsa.
Mind a 8 országhoz csatlakozik 9 Tartomány. Így lesz 72 Tartomány; - a Magyar Vármegyék neveivel.

A sorrend:
Király és Királyné = Szeretetfény T. és Korona T.
Magyarország Szeretetfény Tanácsa =
Korona T. és Vármegyék T.
Magyarország Korona Tanács =
Vármegyék T. és Nemzetgyűlés
Nemzetgyűlés
Magyarország Vármegyék Tanácsa =
Megyei T. Nemzetgyűlés
Magyarország Megyei Tanács
Települési Tanács

A Világ Vezetése:
A Magyar Király és Királyné
Szeretetfény Tanács
Korona Tanács
Turáni Birodalom
Negyedesek
Turáni Birodalom
9 - ek Tanácsa
Turáni Birodalom
72 Tartományi Tanács
Turáni Birodalom
Országok:
A Tartományok oroszágai közül egy ország 3 évig Tartományi Vezető, majd 3 évente a következő ország a Vezető.
Minden az Égi Kérésnek megfelelően helyi szinten kerül megoldásra, véghezvitelre.
Amennyiben nem tudnak megegyezni, helyi szinten, Úgy legvégső esetben Magyarország Dönt.
Teljesítsük be a küldetésünket: Adjuk át a Világnak azt a Csodát; amit az Ég Küldött Velünk.
Hála. Hála. Hála. Áldás a Mindenségre.
Kelt.: Magyarország, Budapest
0003. 01. 01. napján.
Bali Péter József A Turul
/ MAG NÉPE fbcsop. / ! ! ! !
/ 3xK fbcsop. /
/ Ifjú Turul Tollából fbold. / !
/ MAG 144000 fbcsop. /
/ SZÓLALJ FEL A VILÁGÉRT fb.csop. /
/ MAG fbold. /
Fotók: Internet


2018. április 4., szerda

Itt az Idő! - Milly 2018.04.04.Itt az Idő. A Választás Ideje. Nem a politikaira gondolok. Döntsük el, hogy milyen jövőt akarunk, és keressük meg a hozzávezető utat.


Itt az Idő!


Milly 2018. április 4.
Nagyon elegünk lett a robotolásból, az igazságtalanságból, az ész nélküli pusztításból, öldöklésből. Érezzük, hogy sürgősen változtatnunk kell, de nem tudjuk hogyan. Nincs előttünk helyes út, amit mások mutatnának. Amíg a szokásos gondolkodásunkhoz ragaszkodunk, addig nem is lesz. Akkor nyílik meg az út előttünk, ha fölemeljük tudatunkat, szívünket az égiek felé. 


Mert az égi rendező szándéka is egy jobb világ. Csatlakozzunk rá erre az égi rendező akaratra, és álmodjuk meg a szép világot, ahol békében élnek az emberek a gyönyörű Földön, jólétben, bőségben.  Érezzük, higgyük is el, legyünk biztosak benne, hogy megvalósul. Éljük bele magunkat. Ez az egyetlen út. Nem baj, ha nem látjuk azonnal az eredményt. Szárnyaljon a lelkünk. Engedjük szabadjára. Teremteni tudunk vele! Bizony teremteni. Vagyis mi is kellünk hozzá.

Felejtsük el a haragot, gyűlöletet, ítélkezést. Minden kiküldött érzelem, indulat és szó visszahat ránk! Szebb világot nem lehet negatív érzelmekkel létrehozni.  Gondoljunk arra, hogy mindenki feladattal jött a Földre. Mi is, mások is. Akikre eddig haragudtunk, azoknak az volt a feladata, hogy megtanítsanak valamire, ráébresszenek valamire. Amíg bele vagyunk süppedve a tehetetlenség vagy harag érzésébe, addig nincs pozitív változás.  

Különös, de igaz, hogyha rácsatlakozunk az isteni akaratra, megváltoznak a dolgok, az emberek. 
Érdemes felajánlani: "Legyen úgy, ahogy Te akarod." és eszerint cselekedni. Akkor fogjuk meglátni a változást.


Áldott Isten dala szálljon
Minden lélek most beálljon.
Szólít a dal, zeng az ének
Várakoznak már a vének.
Sereg mozdul dobszó hallik
Istengyermek most meghajlik.
Hajlik, hajlik Isten felé 
A virágos Mennyek felé.
Érik a gyümölcs már hullik
Szívem rózsája most nyílik.
Áldott Isten dala szálljon
Minden lélek most beálljon.
(Balog Ilona)


Akik így meghajlanak, így gondolkodnak, így élnek, azok válnak Istenemberekké. A Kárpát -Hazában élő Istenemberek száma már legalább 37 millió. Ők különösen könnyen tudnak Teremteni. Tehát most megvalósíthatjuk azt, ami a Mi Nagy Feladatunk, a Magyaroké. Lehozhatjuk a Földre az Aranykort, átadhatjuk a világnak!

Teremtsünk hát Aranykort. 

Mondjuk ki hangosan, határozottan háromszor:
"Mi Magyarok készen állunk 
a Világnak odaadni 
az Aranykort!"
Áldott Isten dala szálljon
Minden lélek most beálljon!
Milly