2018. augusztus 29., szerda

Mindazoknak, akik értik... - Lőrincz Éva a Turulról 2018.08.27.2018. augusztus 24.-én a Turul energiát haza kellett hívni.
Mindaddig, amíg be nem érik, fel nem nevelkedik bölcsességében, tisztaságában, érettségében egy arra kijelölt MAG lélek, addig ugyan jelen van a Térben, de fizikai szintre, cselekvő fizikai szintre sajnos nem tudják rendelni.
Mindazoknak, akik értik...

2018. augusztus 24.-én a Turul energiát haza kellett hívni.
Mindaddig, amíg be nem érik, fel nem nevelkedik bölcsességében, tisztaságában, érettségében egy arra kijelölt MAG lélek, addig ugyan jelen van a Térben, de fizikai szintre, cselekvő fizikai szintre sajnos nem tudják rendelni.

Próbáltam ezt elkerülni, nem tudomásul venni, és minden módon nem szembesülni vele, de sajnos nem kerülhetem ki: le kell írnom, közre kell adnom.

Jelenleg fizikai személy ezt az energiát nem kezeli - kezelheti.
A Sólyom a fizikai energia szintjére érve megszédült, az anyag világába érkezve elvesztette egyensúlyát.
Ennek igazolása egy nagy létszámú Szer alatt egyértelmű volt.

A Sólyom a Lóval ütközött:
A jelenlegi Földi Tér férfi energiákban tobzódik - még nálunk, Kárpát Honban is.
Földanyát és a Női energiákat föl kell emelni, de ez nem csupán a jelenlétet igényli.
Ezt is jelezte a Sólyom, 2018. augusztus 4.-én.


A Turul energiája keresi megfelelő helyét, szeretne megnyilvánulni a cselekvés szintjén is.

Erre az energiára immár csak felelőssége teljes tudatában hivatkozhat bárki.

Sajnos ezt az üzenetet már napokkal ezelőtt feladatom lett volna leírni, de mivel nagyon érzékenyen érint, így nem tettem meg. De nem engednek kibújni a felelősség alól.

Kérek Mindenkit, ennek felelősségében és tudatában cselekedjen.

Éva
2018. aug.27.

Abban kell erősíteni, akivé válnia kell.
Nincs más várományosa eddig a feladatnak.
Vannak hibák, amiket emberi testbe öltözve elkövetünk mindannyian...
Én sem, Peti sem kivétel. Senki.
Aki ilyet állít magáról, az a spirituális gőg csapdájába esett. Ahogyan az is, aki ítélkezik csahol, és csakis a saját igazságát tekinti az egyetlen igazságnak...
Az EGY Igazsága a kiválaszottak szívébe van írva, s ha képesek lesznek EGYbe rendeződni, akkor megnyílnak a kapuk, és megmutatja magát az EGYetlen Igaz Út.
Nekem most ezen kell dolgoznom.
Ennek rendelt ideje és helye van. És fel kell nevelni ezt az energiát.

Péternek - bár nem egyeztettünk erről - de vissza kell vonulnia egy időre.
Tanulnia kell a sólyomtól.
Őcsényben nagyon sokat lehetett tanulni róla, Tőle.
Péternek már ott át kellett adnom, hogy vissza kell vonulnia, és tanulni a Sólyomtól. Méltóságot, fegyelmet, erőt, bölcsességet... Hogy utat tudjon mutatni, és komolyan is tudják venni.
Nem a 3K a feladata... Tudom, hogy mindenki a kiutat keresi és vágyja az Új Élet kiteljesedését.
De mindannyiunknak a vefelé úttal kezdődik ez!
Mindazokat, akik szeretnék, ha Péter fel tudna nevelkedni a Turul feladataihoz, kérem, hogy abban támogassák, hogy megérjen erre. Hogy úgy térhessen vissza, mint a Sólyom, aki felrepül többezer kilométer magasságba, (mert így tesznek), ott messze, a szellem magasságában tanítást, bölcsességet szív magába, megérik, és alászáll a Földi térbe ismét.
Ha szeretik és tisztelik Őt, ne erőltessék nála azokat az utakat, amket végynak, hanem abban támogassák, aminek rendelt ideje van.
És minden követője ezért árassza szerelmetes szeretetét.

A 3k egy út, egy lehetőség, aminek nem így és nem most van itt az ideje. Idő előtt megkezdeni épp oly hiba, mint el nem végezni azt, ami rendeltetett.

Péternek tanulnia kell: testét és lelkét felkészíteni az elkövetkezendőkre.
Úgy mondták nekem egy éve, amikor együtt mentünk Rómába: a csikóból táltos lóvá kell érnie, és nekünk kell felnevelnünk azzá. Nem értettem ezt akkor.
Önök tehetnek érte.
Minden készséget meg kell szereznie, amit eleink tudtak: Lovaglás, lovas íjászat, csillagbölcselet, a Sólyom tudása, tanításának és bölcsességének megszerzése...
Nincs jelenleg ilyen tiszta, gyermekien tiszta lelkületű ember, aki valamelyest felkészült erre.
Neki a tisztasága adott, ám készségei hiányoznak, és rendelt útja ez.
Ha valaki tenni szeretne valamit, ennek szándékmezejét erősítse, és ebben egyengesse útját.
Javaslom, hogy ne zaklassuk ebben a benső munkában, csak abban az esetben, ha ehhez tudunk tényleges segítséggel (oktatás, tanítás, a leckék megszervezése - ilyesmi) tudunk hozzájárulni önön fejlődéséhez.

A TURUL a MAGoké. Nem más feladatra vállalkozott és leküldött csoportok útja az általa követendő ösvény. Neki nem vaskalapáccsal kell a fejekbe vernie az utat, hanem mindössze elmondani. A Nemzetnek pedig az a dolga, hogy kövesse az útmutatást, mert Ő magasabbról képes látni.
De ehhez érett Nemzet kell. Úgyhogy azt javaslom, mindeki vele együtt önmaga felnevelésére szánja ezt az időt, hogy készen álljon, mire a Turul is visszatérhet!

nem Őcsénnyel volt a baj.
Ott kellett legyen, de éretlen volt arra amit tennie kellett, és hibázott Péter.
Ahogyan hibázott mindenki más is, mert nem befelé figyel, hanem mástól várja a megoldást.
Minden szeretetemmel mondom: Petin kívül ilyen gyermekien tiszta és elindított lélekkel nem találkoztam. De az, ami erre a TURUL energiára vár, jelen helyzetben Ő maga kevés. Nagyon nagyot kell fejlődnie ahhoz, hogy visszaadják neki ezt a feladatot.
Nem tudok egyenlőre másról, akit erre szántak, de lehet, hogy csak nem ismerem... Még...

Az egy nagyon fontos alkalom volt Őcsény, erről már írom a bejegyzést, de annyira összetett, hogy lassan haladolk vele.
Az, hogy ez a dolog így alakult, annak a függvénye - hogy nem a megfelelő irányban, nem a megfelelő méltósággal és erővel, nem a megfelelő éberséggel volt végezve a feladat. Nem tudta átadni azt a Nimródi erőt, amit el tudtak fogadni. De nem ez volt az alapvető baj - azt kell megérteni.
Ebben az energiában nincsenek botlási, félrenézési, eltájékozódási opciók lehetővé téve!
PETINEK TANULNIA KELL!!!

Ellenkező esetben a feladatáról végképp leveszik.
Jelenleg azt tudom mondani, hogy mindaddig, míg benső és külső transzformációját meg nem éli - nem hiteles, amit cselekszik. Ebben kell támogatni, ha haladni szeretnénk.
Senkinek nem megzavarodnia kell ettől, hanem végre befelé haladni, hogy ki-ki a maga dolgát megtalálja, és azt illessze be a nagy egészbe, nem mástól várja azt, hogy megmondja - neki vajon mit is kell tennie.

Hamarosan meglesz a bővebben magyarázó bejegyzés.
Ha valakiket érdekel ez az egész, szívesen kerítek rá alkalmat, hogy mindezt elmondjam, akár csoportosan is. Fontos, hogy megértsétek!!!


A Magnak kell irányt mutatnia, példát. Ehhez a Turulnak hitelesen kell megállnia a MAG Nemzet előtt. Nélkülük az egész program végzetesen nehéz lenne. És a Turul a Magyarok Madara... Rajtuk keresztül, általuk vezeti a Föld Népét... Hiába hívod idő előtt a vaskori vezetőket, ha nincs a turulnak hitelessége a MAGok előtt... Ehhez föl kell nevelned Magodat. Ezt be kell látnod. enélkül elveszett a dolog számodra, és ez nagy veszteség lenne mindannyiunknak.
És ami nagyobb baj - nem jól szűrt az információ, ami az utóbbi napokban érkezett...
Gondolom ez az oka. Nekem ezt mondták, amikor rákérdeztem...

Lőrincz ÉvaAz összetartás erejéről - Wass Albert

Tudják, én szegény fiú voltam és gyermekkoromban anyám elszegődtetett a községhez disznópásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a disznók előtt megemelheti a kalapját minden ember. Tudják-e milyen jó szándékú, becsületes állatok azok?Wass Albert:

Az összetartás erejéről


„– Tudják, én szegény fiú voltam és gyermekkoromban anyám elszegődtetett a községhez disznópásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a disznók előtt megemelheti a kalapját minden ember. Tudják-e milyen jó szándékú, becsületes állatok azok? Három éven át jártam ki a legelőre velők, tavasztól őszig. Megismertem őket. Hűségesek, tisztességesek. Értik? Szerettek engem! Pedig én nem is voltam disznó, csak ember…

Nyelt egyet és egy pillanatig maga elé bámult a padlóra. Aztán folytatta: – Egy őszön makkoltatni küldtek föl a hegyekbe. Akkor történt, hogy farkasok kezdték kerülgetni a kondát. Volt a rám bízott állatok között egy, amelyik mindig külön járt a többitől. Egy rühes, sovány kis süldő. A többi nem tűrte meg maga között, mert, hogy maga alá piszkolt, fektiben. Mert a disznó nagyon tiszta állat, tudják-e, az elveri magától az ilyet. A konda szégyene volt ez a süldő. És éppen erre mentek rá a farkasok.

– Reggel történt, alig valamivel virradat után. Éppen kitereltem az állatokat a karámból s álmosan dűtöttem neki hátamat egy bükkfának, amikor a visítást meghallottam. A kis rühes süldő megint valamivel távolabb túrt a többitől s azt cserkészték be a farkasok. Négyen támadtak reá egyszerre. De amikor én felütöttem fejemet a sivalkodásra, már valamennyi disznónak fönt volt a feje és a következő pillanatban az egész konda összeröffent s mint egy roppant fekete henger rohant reá a farkasokra. Képzeljenek csak el kétszázegynéhány disznót, tömötten egymás mellett, fölemelt ormánnyal rohanni, fújva és fogcsattogtatva! Szempillantás alatt elkergették a farkasokat s a kis rühes süldőnek néhány harapáson kívül semmi baja nem történt. Én pedig sokat gondolkoztam akkoriban azon, hogy miért is védte meg a falka ezt az egyet, akit amúgy is kitaszított maga közül s akit azután sem fogadott vissza soha. De csak most jöttem rá: azért, mert disznó volt az is.

– Hát látjátok, ezért szeretnék disznó lenni. Mert irigylem a disznóktól a szolidaritást, ami az én emberi falkámból hiányzik. Mi tanokat hirdetünk és jelszavakat halmozunk jelszavakra, de közben mindenki csak önmagával törődik, nemhogy a kisujját is mozdítaná másért. Ha akkor, ott az erdőn, az én disznófalkám is úgy viselkedik mint ma az emberi társadalom: rendre az egész falkát fölfalhatták volna a farkasok. Mint ahogy az embereket is fölfalja rendre a gonoszság és az önzés.”A Magyarság Szakrális Törvényei 2018.08.27.

Sokféleképpen gondolkodnak az emberek. Sokféleképpen magyarázzák a múltat és a jelent, képzelik el a jövőt, de az alábbi pontokban megfogalmazott elvek azt hiszem mindenki számára követendőek.
Milly
A Magyarság Szakrális Törvényei

2018.aug.27.

Valaha úgy tartottuk mi Magyarok, hogy:


1.Magyar ember nem hisz, hanem Tud.
A hitet külső forrástól eredeztetjük, míg a Tudás belső forrásból fakad.


2.Magyar ember nem imád, hanem Tisztel.
Az imádat erős vonzalom, aminek az alapját képzelt érzelem adja, míg a Tisztelet az ember értékének felismerését jelenti.

3.Magyar ember nem valami ellen, hanem céljai megvalósításáért küzd.
Nem a külső erőkön kell tartani a figyelmet és védekezni, hanem a belső célok létrehozásán kell munkálkodni.

4.Magyar ember nem őseit követi, hanem azt követi, amit ősei is követtek.
Átadási formák változhatnak az idő folyamán, de a belső értékek megtartása, a legfontosabb feladat.

5.Amit más ellen elkövet az ember, az ellen Neki sem lesz védelme.

Ha lopsz, meglopnak, ha hazudsz, Neked is hazudnak, ha ölsz, Téged is megölnek.

6.Csak a Teremtő Atya, és a Magyarok Istene rendelkezhet Veled.

Születéseddel életed elrendeltetett, s be kell teljesítsed azt.

7.Gondoskodj a földről és tiszteld minden lakóját.

A föld és az élet értéke mindenekfelett való.

8.Védd a gyengéket és az ártatlanokat.

Kötelességed a Nálad gyengébbek védelme.

9.Mindig a szívedre hallgass.

Ne engedd Magadat befolyásolni senki által.

10.Vállald tetteid következményét.

Bármit is tettél, Önmagad elől nem menekülhetsz.


Ebben a tíz pontban megnyilvánult értékeket szem előtt tartva, évezredeken keresztül tudtuk megtartani Nagyságunkat mi Magyarok. Napjainkban ezeket az értékeket ismét megtalálván újra Nagyok lehetünk, Nagyok a saját Magunk szemében, Hitelesek Önmagunk számára.

2018. augusztus 15., szerda

Kryon, Dobogókő, Ley vonalak, Magyarok - Kryon Dobogókőn 2018.05.09.Ezenkívül sok más témáról is érdekes információk hangzanak el: 
2012, új energia, az idő tulajdonságai, történelmünk, kultúránk, stb. Egy kis önbizalmat is csöpögtet belénk Kryon.
Milly

Dobogókő, Ley vonalak, Magyarok - 
Kryon Dobogókőn 
2018.05.09.
Kryon - Hungary - 2018 (FULL)
"A távolság nem számít. Semmiféle hatása nincs az igazságra. 
Ez a portál ott van, ahol ti éltek...
A Fény úgy halad át a Sötétségen, mint kés a vajban."
2018. augusztus 14., kedd

Nagyboldogasszony ünnepe - Augusztus 15.


Sokféle vélemény és magyarázat létezik. A lényeg, hogy a magyarok védelmezőként, királynőként tisztelik Őt. 
Holnap lesz.. Meditáció, ima, zarándoklat napja. A Teremtő Szert nagyon ajánlott elmondani.

Milly

Nagyboldogasszony ünnepe - Augusztus 15.


Közeleg augusztus 15.-e, a Magyarok legnagyobb Szakrális ünnepe, Istenanyánk Nagyboldogasszonyunk napja! 


Ez a nap, munkaszüneti nap volt 1945-ig. Most miért is nem...? Ünnepeltetik augusztus 20.-át, a nagy semmit! Aki tud, menjen el egy Szakrális /Szent, Égi/ helyre és beszéljen az Istenanyával, kérje az Ő oltalmát! 

Még mindig sok ember van, aki úgy gondolja, hogy Ő Mária! Nem, Ő az Istenanyánk! Az Istenanya és Mária, nem ugyan az a személy! Ezen a napon,15.-én vált fénnyé Mária és ezen a napon ment vissza Őseihez Szent István királyunk is! 

Minden Magyar ember gyújtson egy szál gyertyát ezen a napon! A Nap Kísérjen Utatokon! Áldás Reátok!


Bagi Tibor


A Boldogasszony zászlaját bontanám. Azért fontos, hogy figyelmünket a Boldogasszonyunk felé fordítsuk, mert az egész földön ha megnézitek, a nő minősége van felborulva.. 

A Magyarok mindig ősidők óta csak általa újulhattak meg s kerülhettek egységbe . A Boldogasszony tisztelete visszanyúl az ősidőnkbe Anahita, Istar időkbe .. Az Energetika ami ha visszaáll, az ország rendbe kerül s minden Mag lényegiségünk a helyére áll ! 

Nem emberi léptékben, hanem mint örökkévaló lényeget ( magyarság küldetése az Istenben) mondom most.. Testvéreim vagytok, s nekünk föl kell ismernünk egymást különbözőségünk ellenére.

 A génjeink szellemiségünktől íródnak igaz MAGgá újra. Szélmalomharc? Nem ha hiszünk ! 

Minket csak és kizárólag a fény-királynénk egyesíthet újra. Sosem hagyott el minket. Isten áldjon minden hazaúton lévőt.

Szemző Gábor
2008. ÁPRILISÁBAN 
DOBOGÓKŐN, AZ ATTILA – BUDA KAPUNÁL LÉVŐ TÁLTOS LIGETBEN 
EMLÉKMŰVET ÁLLÍTOTTUNK 
ISTENANYA – NAGYBOLDOGASSZONY EMLÉKÉRE, 
A GYÓGYÍTÓ TÁLTOS FÉNYPAD MELLETT.


„Dobogókő a Pilis hegység legmagasabb csúcsa,

Ide fut össze a föld néhány pozitív erővonala,

Itt van Magyarország égi kapuja.

Szentjeink valaha itt jártak,

Ma sokan segítségért hozzájuk imádkoznak.

Ha idejössz, egy más világban érzed magad,

Susognak a fák, remeg, vibrál a levegő, érezzük, nem vagyunk egyedül.

A táj gyönyörű, ámulatba ejt, magával ragad.

A hely szelleme sok embert odacsalogat.”
2018. augusztus 12., vasárnap

Magyar teremtő SZER. Őcsény, 2018. 08. 04. - videóGondolatainkkal, érzelmeinkkel, szavainkkal teremtünk. Ezt egyre többen tapasztaljuk. Ennek a szernek a célja a szebb, jobb élet megteremtése. Tegyünk érte 

mindannyian! 

Milly


Magyar teremtő SZER. Őcsény, 2018. 08. 04.


Magyar teremtő SZER az őcsényi Ébredj Magyar! ünnepen, 
Tóth Tibor táltos és Bódi Tibor "Subás" vezetésével. 
Élj, gondolkodj, érezz úgy, hogy az a teremtett Életet szolgálja! T
együk jobbá együtt a világot!

CMM TV
Közzététel: 2018. aug. 9.

Aranykor vagy Pusztulás Turul 20. Levél 1. Rész 1-3. szakasz 2018.07.11.A megoldás az összefogás,   mind a magyarok részéről, mind a világ vezetői részéről és a Jó Isten útjának követése.
Milly
"Csak az Egység mentheti meg a Földet."
2018.07.11.

Turul 20. Levél 1. Rész 1 szakasz 
Aranykor vagy Pusztulás 
a Yellowstone Szuper vulkán...Turul 20. Levél 1. Rész 2. Szakasz 
Aranykor vagy Pusztulás 
Yellowstone Szupervulkán 
Magyar Segítség
Turul 20. Levél 1. rész 3. Szakasz 
Magyar Lesz Újra a Föld, 
vagy a Yellowstone Szupervulkán pusztít


Indiában 1,5 millió önkéntes ültetett 66 millió fát 12 óra alatt. 2017.11.01.


Vannak országok, akik tesznek is a változásért.


Indiában 1,5 millió önkéntes ültetett 66 millió fát 12 óra alatt. 

2017.11.01.


Részletek Google fordítóval

Uttar Pradesh indiai államában, az ország legnépesebb lakóhelyén, mintegy 200 millió lakossal, több mint 1.5 millió önkéntes ültetett egy nap alatt több mint 66 millió fiatal fát.. Az akció a párizsi éghajlat-változási konferencia részeként a globális felmelegedés ellen irányult. Egy új világrekordot valósítottak meg vele, mondta az indiai kormány szóvivője.

India minden területéről, diákok, háziasszonyok, kézművesek, a politikusok és a kormány képviselői gyűltek össze abból az alkalomból, hogy India kötelezettséget vállalalt a párizsi éghajlati megállapodás szerint ültetni önként fiatal fákat. A megállapodás, hogy India aláírta a Föld Napján 2016-ban, az egyik legnagyobb ország a világon, ígéretet tett hogy összesen 6 milliárd amerikai dollárt szán újraerdősítésére 12 százalékán a terülén. 2030-ra az indiai terület 29 százalékát erdősíteni kell.India az utóbbi időben új környezetvédelmi intézkedésekkel foglalkozik. Csak az év elején indiai fővárosa Új-Delhi tilt minden típusú eldobható műanyagot. Ez az elkötelezettség része annak, hogy India törekszik globális felmelegedés csökkentésére. Mert India is egyike azon országoknak, amelyek világszerte a legtöbb üvegházhatást okozó gázok előállítását végzik.


Forrás:

https://newsgreen.net/2017/11/01/weltrekord-in-indien/

Felkészülés, Politikusok, rollerek... Turul 17. Levél 1.rész, 2. rész 1-2. Szakasz"A megoldás itt van nálunk felemelkedetteknél, fénymunkásoknál, a Jóisten szolgálattevőinél. Minket mégis bolondnak néztek, mert mások vagyunk és más utat mutatunk nektek, ami Isteni Út, ami Szeretet. "
2018.08.08.

Turul 17. Levél 2. rész 1. Szakasz 
A Politikusok....Rollerek voltak és repülőgépnek álcázták magukat

23.07 perc


Turul 17.Levél 2. rész 2.szakasz 
A Szellem irányít, a kezek Elvégzik a feladatot


3.55 perc


Turul 17. Levél 1. rész 2. szakasz 
Felkészülés a.....
2018.08.24.MAGYAR ASSZONY miért nem rezdülsz együtt az Ősi Teremtő Erőddel? Feketéné Lendvay Katalin 2018.08.12."Ősi kódok nyílnak,- Hozd felszínre azt a tudást, mely lelked legmélyébe van írva! Engedd, hogy lelkedből utat törjön és fényével beragyogja a körülötted élőket!"
Feketéné Lendvay Katalin
2018.08.12.


MAGYAR ASSZONY miért nem rezdülsz együtt az Ősi Teremtő Erőddel? 

Mi tart vissza attól, hogy megnyisd a szívedet, s együtt rezdülj a szívedből fakadó teremtéseddel?

Mi az oka, hogy nem mered előhozni magadból azt az ősi szentséget, azt a szépséget, jóságot, mely lelked mélyén arra vár, hogy kinyílj, mint ahogy a virág kibontja a szirmait?

Emeld fel szíved rezdülését abba a kegyelem teljes valóságba, ahol a NŐ egy különleges ékszerként, finom, érzékeny lágy dallamként rezeg.
Ő az, aki képes megnyitni a szíveket. Adni, mindig csak adni, lágyan kitárulkozni és befogadni. Ha megnyitja szívét, az oly szélesre tárul, hogy az egész világ belefér.

Nézz magadba, - Mi választ el attól szentségtől, hogy meglásd magadban, a szereteted kiárasztása által sorsokat vagy képes megváltoztatni, életeddel példát mutatni?

Miért nem tárod fel a benne
d rejtező ősi titkod, és osztod szét a körülötted élőkkel?

Eljött az idő, megtaláld ÖnMAGad isteni Lényét!

Eljött az idő, hogy megtaláld ÖnMAGad szépségét, egységét, szerelmetességét!

Ősi kódok nyílnak,- Hozd felszínre azt a tudást, mely lelked legmélyébe van írva! Engedd, hogy lelkedből utat törjön és fényével beragyogja a körülötted élőket!

S engedd, hogy szereteted áradása beragyogja Magyar Nemzetedet!

Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin

Mandalám címe: Őseredet IstenAsszonya
Egy német erdész azt mondja, a fák beszélgetnek, számolnak, barátkoznak, gondoskodnak az utódaikról és tanulnak is 2018.08.10.


"Meg kell értenünk, hogy annak ellenére, amit az elmúlt évtizedekben tanultunk, a természet nem valamiféle személytelen gép."


Egy német erdész azt mondja, a fák beszélgetnek, számolnak, barátkoznak, gondoskodnak az utódaikról és tanulnak is


Sarkadi Zsolt 2018.08.10.2016 elején egy Peter Wohlleben nevű német erdész kalauzolta a New York Times újságíróját az általa gondozott erdőben. Némi csendes séta után Wohlleben megtalálta, amit keresett: két, egymáshoz közel növő, hatalmas bükkfát. 
„Ezek a fák barátok” 
– mondta az újságírónak, és a fák koronájára mutatva elmagyarázta, hogy a két bükk nem növeszt egymás felé vaskos ágakat, nehogy elvegyék egymástól a fényt, és hogy az ilyen fabarátságok gyakran olyan erősek, hogy ha az egyik fát kivágják, a másik is hamar elpusztul. 


A New York Times munkatársa azért kereste meg Wohllebent, mert az erdész 2015-ben írt egy könyvet, ami hónapokig vezette a német sikerlistákat, majd több nyelvre lefordítva, bevette a nemzetközi könyvpiacot is. A könyv arról szól, amihez Wohlleben a legjobban ért, és aminek megismerésére az életét tette fel:
A fákról és az erdőről.A 21. század elejére az emberiség több mint fele városlakó lett, a városlakók többsége pedig egyre távolabb kerül a természettől: számítógépek monitorjai előtt ülve vágyakozunk a szabadba. Éppen ezért egyre jobban teljesítenek a könyvpiacon a természetről szóló könyvek, amilyen Wohlleben A fák titkos élete című kötete is.A német erdész fő állítása pedig önmagában is megkapó: azt mondja, a fák beszélgetnek egymással az erdők alatt húzódó, gyökerekből és gombafonalakból álló hálózaton keresztül. De a fák antropomorfizálása nem áll meg itt, Wohlleben szerint a fák szülőként törődnek az utódaikkal, barátságokat, szövetségeket kötnek, harcolnak a számukra nem kívánatos fajokkal szemben, fájdalmat éreznek, tanulnak és tudnak számolni is.
A vicc az, hogy amit az erdész leír, annak valóban van tudományos alapja, és a kutatási eredményeket alátámasztják Wohlleben saját megfigyelései is. Az a néhány biológus, aki kritizálta a könyvet, csak azt hozta fel, hogy az író túlságosan az emberhez és állatokhoz hasonló élőlényekként írja le a fákat. Mert az erdők alatti, gyökerekből és gombafonalakból álló erdei interneten valóban jelzéseket küldenek egymásnak a fák, csak míg az erdész ezt beszélgetésnek nevezi, az utód tápanyaggal való ellátását pedig szülői gondoskodásnak, a biológusok nem mennek ennyire messzire.
Abban azonban Wohllebennek mindenképp igaza van, hogy az egyszerű olvasóhoz az ő szóhasználata jelenti a kulcsot: a The Hidden Life of Trees sokkal szórakoztatóbb és érthetőbb olvasmány, mint akár egy gimnáziumi biológiatankönyv, még ha mindkettő a fákról is szól.A fák viselkedésének bemutatása és már-már megszemélyesítésbe hajló leírásuk követhetőbbé teszi a fajták közötti különbségtételt is, Wohlleben világában a mindig összetartó bükkök a jégkorszak óta bevették szinte egész Európát, és mindenhol, ahová csak eljutnak, kíméletlenül leszámolnak más fafajtákkal. A bükk stratégiájának kulcsa, hogy nagyon-nagyon kevés fényt enged maga alá. Ez két dolgot jelent:a bükk alatt csak a legkisebb fényigényű növények élnek meg, és a fiatal bükkök egészen jól elvannak más, több fényt áteresztő fák koronái alatt is.

Ha pedig a fiatal bükk elérkezettnek látja az időt, rákapcsol és túlnövi a fát, ami alatt nőtt, majd a koronájával megfosztja az életet adó fénytől.


De persze a bükköknek is megvan a gyenge pontjuk: nagyon szociálisak és csak erdőben, a fajtársaik közt érzik igazán jól magukat. Ezzel szemben a tölgyek jobban elvannak kisebb csoportokban vagy akár egyedül is.A tölgyeknél sokkal jobban kedvelik az egyedüllétet a fűzfák és a nyárfák, amik kifejezetten arra játszanak, hogy a magjuk minél messzebbre jusson az anyafától. Ezek a fák az erdő védelme nélkül is képesek a túlélésre, ez teszi őket úttörőkké az erdők természetes terjeszkedésében. Egy bükkfa például nagy gondban lenne, ha csak úgy, valami füves pusztán kellene kinőnie, de nyárfák alatt akár lehet is esélye.Wohlleben bemutatja azt is, hogyan gondoskodnak a fák az utódaikról. Azt írja, hogy egy fiatal fa semmi mást sem szeretne annyira, mint turbófokozatban fotoszintetizálni, és folyamatosan növekedni. Ezt azonban nem teheti meg, amíg az anyja föléje tornyosul. Ezekben a korai évtizedekben az öreg fa a föld alatti hálózaton keresztül látja el táplálékkal az utódait, amik így olyan szilárd és tartós törzset növesztenek, mintha akadály nélkül jutna hozzájuk a napfény. Az erdőben a fiatalok esélye csak akkor jön el, ha akár 400-500 éves anyjuk annyira megöregszik, hogy már nem tudja tartani a koronáját, és ledől. Ekkor a ledőlés után életben maradt fiatalokra is jut napfény, akik végre elkezdhetnek növekedni.

A könyv szerint a mai erdőgazdálkodással éppen az a probléma, hogy figyelmen kívül hagyja, milyen is egy igazi erdő. Manapság a telepített erdők szinte minden esetben egyetlen fajta fából állnak, ez pedig általában rontja az erdő ellenálló-képességét. Az, hogy a fákat egymástól távolra telepítik, gátolja, hogy kapcsolatba léphessenek egymással, holott erre több fafajnak is bizonyítottan igénye van, a fő probléma pedig az, hogy a fakereskedők nem hagyják megöregedni az erdőket.Mivel a telepített erdők fái növekedéskor nem kapnak árnyékot, nagyon gyorsan nőnek, de a törzsük nem lesz eléggé ellenálló. Nem véletlen, hogy a komoly viharkárok szinte mindig telepített erdőkben keletkeznek. Ráadásul a telepített erdők fáit maximum 80 éves korukban már kivágják.Emberi években számolva ez érthető is, hiszen 80 év már szép kor egy embernek. A fák azonban sokkal lassabban élik az életüket, és megfelelő körülmények között, erdőben egy bükk például 400-500 évig is elélhet. A 80 éves kor Wohlleben szerint a fáknál még gyerekkor, nem véletlen, hogy egy évszázadok óta érintetlen erdőben egy 80 éves fa gyakran alig magasabb 2-3 méternél. A telepített erdők 80 éves fái ehhez képest viszont már kitermelhető szálfák. Wohlleben éppen ezért hasonlítja ezeket a fákat a húsukért tenyésztett állatokhoz.

A mesterségesen telepített, fiatalabb erdőkben gyakran a fák sem érzik magukat túl jól, és kényelmetlenségüket jelzik is egymásnak. A könyvben is idézett kutatások szerint pedig lehetséges, hogy az ember is érzi ezt: minél öregebb és minél egészségesebb egy erdő, annál jobb benne az emberek közérzete, és annál nyugodtabbak a túrázók: a pulzusuk kiegyenlítődik, a vérnyomásuk lecsökken.Wohlleben szerint az erdők tanulmányozása az egész mezőgazdaságnak hasznos lehet, az pedig egészen biztos, hogy Európában több lehetőséget kellene hagynunk a telepített erdőknek is, hogy megöregedjenek. Egy öreg erdő nem feltétlenül jelent kevesebb faanyagot sem, ha a fák jól érzik magukat, jobban nőnek, akár 200-300 éves korukban is, így a fára hajtó erdészetek is jobban járhatnának.Még azzal sem rontottunk el semmit, hogy Európa szinte összes több száz éve érintetlen erdőségét már kivágtuk, hiszen öreg erdő akár egy néhány évtizede telepített erdőből is lehet, a fákat egyszerűen csak békén kell hagyni, a természet végezni fogja a dolgát, csak nagyon-nagyon lassan. A fák ráadásul nagyon jól alkalmazkodnak, sőt még tanulni is képesek: ha például egy fának egész életében sok víz áll rendelkezésére, és dőzsöl, de egy aszályos nyáron hirtelen elfogy a víz, a fa ezt meg fogja jegyezni, és később minden évben sokkal takarékosabb lesz a vízzel, mint korábban.A The Hidden Life of Trees elolvasása után az ember úgy érzi, fontos dolgokat tudott meg a körülötte lévő világról, és minden fejezet újabb mindennapi jelenséget tesz érthetővé a biológia iránt amúgy nem érdeklődő olvasó számára. Wohlleben nem azt akarja, hogy az emberek hagyják békén a fákat, az erdész szerint az emberi civilizáció alapja, hogy más élőlényeket használunk a túlélésünk és fejlődésünk érdekében, és ezzel semmi baj nincsen. Az viszont elvárható, hogy minél többet tudjunk ezekről az élőlényekről, minél tisztességesebben bánjunk velük, és hogy ne pazaroljuk a tőlük kapott erőforrásokat.Vagy ahogy az erdész-író az interjúiban rámutat:
Meg kell értenünk, hogy annak ellenére, amit az elmúlt évtizedekben tanultunk, a természet nem valamiféle személytelen gép.