2015. március 31., kedd

Kik vagyunk? - Ramtha 2010.


Mint isteni entitások nem húsból és vérből valók vagyunk: Tüzes tiszta fénygömbök, energia csomók inkább, amelynek test adatott, hogy elnyerjük az alkotó élet jutalmát, az érzelmi létet. .

                                                                 fotó: Coolya

 2010. szeptember 24. péntek, 12:34
Ramtha - Kik vagyunk?

Kik vagyunk? Istenek, akik lényünk csöndjében magunkkal hordozzuk a gondolkodás és teremtés képességét, azt a képességet, hogy azok legyünk, amivé lenni akarunk. Mert e percben is pontosan azok vagyunk, aminek kigondoltuk magunkat, s ezen közben senki nem kötötte meg a kezünket. Mi vagyunk a törvény, hozok, életünk és életkörülményeink felsőrendű teremtői. Önök alkotják meg ezt a korlátokkal tele tűzdelt életet azáltal, hogy olyasmiben hisznek, ami csak korlátokat támaszt. Ezek a korlátok azután igazsággá csontosodnak a lelkükben, s ennek megfelelően alakítják életüket. Száműzik magukat az élet túláradó bőségéből, mert folyvást ítélkeznek, embertársaik és akár önmaguk felett is. Megszületnek, felnőnek, testükben megfogyatkozik az erő, majd elkövetkezik az öregség, hiszen ebben hisznek, végül pedig a halál. Mint isteni entitások nem húsból és vérből valók vagyunk: Tüzes tiszta fénygömbök, energia csomók inkább, amelynek test adatott, hogy elnyerjük az alkotó élet jutalmát, az érzelmi létet. Mert voltaképpen érzéseinkkel vagyunk azonosak, nem a testünkkel. Ezek ismertetnek meg bennünket a világgal, nem a testünk.

Valójában lélek és szellem vagyunk tehát, fény és érzelmi entitások elegye. Testünk valamennyi molekuláját parányi fénykör övezi, ez a szellemünk, mely így hajlékot ad és szilárdságot kölcsönöz testi valónknak. Lelkünk az anyagba ágyazódik, a szívünk közelében fészkel, egy csont pajzs alatti üregben, ahol semmi más nincs elektromos energián kívül. Lelkünk mindent rögzít és elraktároz érzelmek formájában valamennyi gondolatunk, ama valaha is átsuhant a tudatunkon. A lélekben felgyülemlett érzéseknek ez az egyedi halmaza hozza létre az egyéniséget, avagy személyiséget. Testünk puszta váz, amely lehetővé teszi, hogy eljátszódhassunk-é az anyag világában. Ez a váz azonban azt az illúziót ülteti el önökben, hogy a testükkel azonosak. Ez nagy tévedés. Amiként isten testetlen, önök is azok.Nagy teremtő istenség, aki vagy, mit gondolsz, ki alkotta meg az életedet? Azt képzeled, hogy rajtad kívül álló erő kormányoz? Nem ez a helyzet. Felelős vagy minden tettedért és tapasztalatodért. Te, akinek hatalmában áll csodálatos csillagokat megformálni, te alkottál meg minden egyes pillanatot és eseményt. Az vagy aki lenni akarsz; tetszésedre van bízva. A küllemedet is te alakítottad ki, amiként az életed alakulását, a sorsodat is te tervezted el. Ez úgymond az istenemberséggel járó előjog. Életünket gondolataink formálják. Minden gondolatunk érzéssé válik, és minden érzésünk tovább módosítja életkörülményeinket. Gondolják meg, a boldogság néha röpke pillanatig tart, ami egész testüket felvillanyozza. És ugyan ilyen múló pillanat a magányos remete szerepe, akinek nincs egyetlen barátja. Ugyan így egy pillanat műve, hogy abba hagyjuk a siránkozást, és tiszta szívvel kikacagjuk önmagunkat. Egy pillanat műve, hogy felhagyjunk a gáncsoskodással, és átérezzük az élet szépségét. És kiműveli mindezt? Önmaguk! Miközben azonban érzéseink tűzijátékában gyönyörködünk, meg változik bármi is körülöttünk? nem semmi se változik mi magunk, azonban igenis változunk. Hajszálra azonosak vagyunk a gondolatainkkal. Minden, amit elgondolunk, meg is valósul. Ha szeretkezésről álmodozunk egész testünk tűzbe, jön. Ha szegénységtől rettegünk, előbb –utóbb el is szegényedünk. Ugyan ez áll a boldogtalanságra, az örömre, az alkotómunkára és a lángészre.

Mi formálja-, alakítja a jövőt? A gondolat. A holnapokat mai gondolataink teremtik. Mert minden gondolatunk, képzelgésünk érzéseket hoz létre testünkben, amely rögzül a lélekben. Ez az érzés mintegy precedenst terem, s létre hívja azokat a körülményeket, amelyek megfelelnek a lélekben elraktározódott érzésnek. Tudniuk kel hát, hogy valamennyi ma kiejtett szavuk meghatározza holnapjaikat, mert a szavak csupán kifejezik a lélekbe vésett érzéseket, melyet a maguk idejében gondolatok hívtak életre.

Azt gondolják talán, hogy minden a véletlen keze műve? Ez bizony így nem állja meg a helyét. Ebben a valóságban nincs olyan, mint baleset és véletlen egybeesés, aminthogy senki nem eshet áldozatául mások akaratának vagy mesterkedésének. Minden, ami megtörténik önökkel, belegondolták és beleérezték az életükbe. Ez így van, akár képzelegtek róla, akár tartottak tőle, akár mások jóslatait fogadták el igazság gyanánt. Minden, amire sor kerül e földön, szándékos cselekedet úgymond, melyet a gondolat és érzés hívott életre.

Minden egyes gondolatuk, ábrándjuk, kiejtett szavuk újabb történéseket indít útjára. Hogyan is születhetne újra folyamatosan a teremtés, ha nem a gondolat ereje által! A gondolat az élet igazi, hallhatatlan, elpusztíthatatlan ősszülője. Önök újra meg újra belegondolják magukat az életbe, mivel ez fűzi önöket együvé isten gondolatával. Minél kevesebbet várnak is el önmaguktól annál kevesebbre is viszik. Minél ostobábbnak vélik magukat, annál tompább az elméjük. Minél csúfabbnak, annál csúfabbá lesznek. Minél szegényebbnek, annál nyomorultabbak és szűkölködőbbek – hisz önök rendelték ezt meg önmaguk számára..

Gondoljanak bele milyen nagyon szeretheti önöket Isten, hogy megengedi ezt a játékot, hogy bármely kívánságukat teljesíti, zokszó nélkül! Ki hát a teremtő? Önök és senki más!……

Istent soha nem ismerhetjük meg önmagunkon kívül. Ha csak megkíséreljük is,  árulást követünk el önmagunk ellen, mert odakint kutatunk valami után, ami lényünk legmélyén lakozik.

Minél jobban szeretik önmagukat, annál jobban kinyílik az agyuk. Ha ez megtörténik, önök túllépnek a testen, s azzá az egyetemes erővé válnak, amely összetartja önöket.

Valamennyien az anyagba zárva járták végig Isten útjait. Számos életük során megismerték a paradicsomban tulajdon figyelemre méltó alkotóképességüket. Immár mindent tudnak a félelemről, bizonytalanságról, bánatról, haragról, kapzsiságról, irigységről, gyűlöletről, viszályról, halálról. Megtanulták, milyen az amikor elidegenednek önön isteni eredetüktől, amely valamennyi kalandjukban támogatta önöket, hogy megtapasztalhassák Istent a létezés tűzijátékának legalsó szintjén.

Ha vissza akarnak térni a határtalanságba, s meg szeretnék tapasztalni á létükkel járó örömöt és szabadságot, ismét azzá kell válniuk, ami összetartja önöket. Ennek pedig egyedüli módja – hiszen önöknek közben a test terheit is viselni kell-, ha maximumra állítják be az agyalapi mirigy működését. Így tágíthatják ki a tudásukat Isten végtelenségének megértésévé. Ez a végtelenség mindent megenged, feltétel nélkül szeret, és egyelő önmaga, azaz a gondolat teljességével.
Hogyan bírhatják rá ezt a csodálatos kis mirigyszervet, hogy hormontermelésével felébressze az agy egyelőre szunnyadozó területeit? Egyszerűen a vágy erejénél fogva. A megváltót azt tette azzá, aki hogy vágyott megismerni az Atyát, és olyanná válni, mint Ő.

Ez a vágy arra törekszik, hogy a gondolat felölelje az én valóságát, hogy minden pillanatban szeresse azt, akivé önök lettek, s hogy eggyé váljon létük pőreségével.

Ha eléggé szeretik magukat ahhoz, hogy méltónak tudják önmagukat Isten teljességének befogadására, és tudni is kívánják, hogy egyek az Atyával akkor csodálatos viráguk kihajt, és szárba szökken.

Így, tudásvágy és az érzések szomja révén nyílik meg agyuk az Isteni tudat gondolatminőségei előtt.
Mi a legnagyszerűbb módja egy vágy megvalósításának? Ha Istenemberként világgá kürtölik ezt a vágyat. Az agy alapi mirigy hormontermelését is a lélek indítja be. Isteni mivoltuk a testet övező fény, amely befogadja vagy elutasítja a gondolatáramokat. Amikor tehát az önökben lakozó istenség jut szóhoz, önök rá hangolódnak létük teljességére. Ekkor lesznek alkotóerejük csúcsán, s amit csak elgondolnak, létre is jön meg is nyilvánul.

Ha az önökben lakozó istenség arra vágyik, hogy határtalan gondolatokhoz jusson, lelkükben is átérzik majd, a teljesség gondolatait. Mindez fokozza az agyalapi mirigy működését, amelynek nyiladéka egyre szélesebbre tárul. Ily módon több hormon ömlik a tobozmirigybe, ami azután felébreszti az agy addig szunnyadó területeit. A megnyíló agyi tájékok működése magasabb rendű és kifinomultabb gondolatfrekvenciákkal ismerteti meg a sejteket.

Az agyba jutó magasabb rezgésszámú gondolatokat az agy felébredt területei veszik fel. Különösen a tarkótájon elhelyezkedő tobozmirigy alkalmas erre, azután megduzzad. Mindez némi fejfájást, szédülést vagy egy kis kábulást okoz. Ez a gondolatfrekvencia nagy feszültségű elektromos árammá alakul, majd a központi és környéki idegrendszer közvetítésével minden egyes sejthez eljut. Ez furcsa bizsergő érzést kelt, amely felvillanyozza önöket, hiszen korábban nem áramlott ekkora energia a testükön. Ez a magas gondolatfrekvencia kisülést idéz elő valamennyi sejtben és következésképpen emezek rezgésszáma is megnő. Minél több határtalan gondolatot fogadnak be, annál magasabb frekvencián vibrál a test, s önök valósággal felizzanak- a test tömörsége fokozatosan a fény légiességének, adja át a helyét.

Ha ez az élmény eléri önöket, önöknek elakad a szava, olyan elsöprő erővel tör majd elő.
A korlátolt gondolat szavakkal dolgozik. Egy mester ezzel szemben nem magyaráz, hanem beéri a tudással. A magyarázgatás eleve önkorlátozást jelent. Amikor eljutnak a tiszta tudás birodalmába, ahol többé nincs szükség önigazolásra és szőrszálhasogatásra, valóban elmondhatják magukról, hogy királyságuk urai az abszolút tudás honában.

Mi történik a magasabb gondolatfrekvenciák, keltette felemelő érzéssel? A lélek örökre elraktározza az emlékezetben, az emlék azután további érzelmeket gerjeszt. Így a felismerés öröme megsokszorozódik, s önök újra meg újra átélhetik.
A másik csodálatos dolog, ami ezzel a felemelő érzéssel történik az, hogy a lélek az aurán keresztül visszasugározza az egyetemes tudatáramba, ami azon túl, hogy megritkítja a tudat sűrűségét, olyan helyzeteket is vonz önökhöz, amelyek ugyanilyen felemelő érzéseket váltanak ki. Miért? Azért, hogy önök teljesen felfogják, és tapasztalatba ágyazzák a nevezett gondolatot. Ha ez megtörtént, a megemésztett gondolat bölcsességként raktározódik el a lélekben. A bölcsesség azt jelenti, hogy a tudás abszolút értékben szilárdul meg önökben. Nem csupán a lélek rezgésszámát növeli meg – ami a magasabb rendű érzelmi élethez igazítja majd életvitelüket -, de az agyalapi mirigy további aktiválásával nagyobb rezgésszámú gondolatok befogadását is lehetővé teszi és így tovább, a végtelenségig.

Amint az agyalapi mirigy kivirágzik, életük is kezd megváltozni, és pedig úgy, hogy nem győzik kapkodni a fejüket a csodálkozástól. Ettől fogva minden gondolatukat mély érzések kísérik. Tudásukat alkotásokba öntik át, és észreveszik, hogy gondolataik egyre gyorsabban öltenek testet. Jobban szeretnek, többet megértenek, és mélyebben együtt éreznek a szenvedőkkel ebben az állapotban. Közben fájdalmas búcsút kell venniük bizonyos entitásoktól, mivel elváltak útjaik, a helyükbe azonban rokon gondolkodású társak érkeznek, akikben lelki testvérre találnak.

Értelmük és alkotóerejük elmélyülésével rövidesen addig ismeretlen tudásra és érzésekre tesznek szert. Csak ránéznek egy entitásra, és a lelkükben érzik egész lényegét. Gondolataik megmutatják a jövendőt.

Azt gondolják, ritka a jövőbe látó entitás? Azért hiszik így, mert a társadalmi tudat fogalmaiban gondolkoznak, amely rendhagyónak ítéli meg a fent jellemzett képességeket. Márpedig mindenki rendelkezik érzékfeletti tudással! Ha engedélyezik maguknak a megismerést, mindent megismerhetnek. Új tudásuk, amelyet többé nem korlátoz a társadalmi tudat látszatvilága, kendőzetlenül mutatja meg önök előtt a mindenséget, s önök új dimenziókat fedeznek fel. Fülük meghallja immár a mennyei rezgések muzsikáját. Hogyan történhetett mindez? A vágy hatalmánál fogva.


Minél jobban vágynak a határtalanra, minél jobban magukhoz ölelik az innen származó gondolatokat, az agyalapi mirigy annál több hormont termel, és annál szélesebbre tárul a nyiladéka. Minél jobban törekszenek önmaguk megismerésére, és arra, hogy a tudás fényében éljenek, annál jobban megnyílik agyuk a létüket övező isteni elem előtt, mind jobban és jobban. Ha ez megtörténik, önök túllépnek a testen, s azzá az egyetemes erővé válnak, amely összetartja önöket.

Elmondhatjuk tehát, hogy az agyalapi mirigy az Istenhez vezető kapu. Önök minél több határtalan gondolatot engednek agyukba, az annál szélesebbre tárul, s az önök tudása egyre gyarapodik. És bármit tudjanak, azzá is válhatnak.A virág adott frekvenciájú gondolatot bocsát ki magából, de a szőnyeg is sugároz. Ha önök képessé válnak bármely gondolatfrekvencia észlelésére, azzá lehetnek, amit észlelnek. Ha tetszik, széllé változnak, ha tetszik valami mássá.

Rövidesen az agyalapi mirigy egésze kivirágzik, és teljes agyuk aktiválódik. A maximális kapacitással üzemelő agyalapi mirigy és tudat többé soha nem fejlődik vissza, ahogyan az egyszer kinyílt virág sem zárul be újra.

Mikor eljutunk erre a fejlettségi fokra, térbeli helyzetük folyvást változik. Lehetnek itt, de a hetedik létsíkon is, vagy akár a Fiastyúk csillagkép valamelyik csillagán, sőt lehetnek egyszerre amott és egy barátjuk oldalán.

A kivirágzott agyalapi mirigy mellett érvényét veszi a halál és az öregség. Bármit mondjanak is testünknek, az engedelmeskedik. Utasíthatják, hogy növelje meg a rezgésszámát, s ha így tesznek, egy másik dimenzióba emelkednek. Ilyen sokat tud az agy. Akár még halottaiból is feltámaszthatják a testet. Midőn ekkora hatalomra tesznek szert, Isten koronáját viselik majd. És amikor egyenlők lesznek a tiszta istenséggel, az élet csupasz lényegével, akkor halhatatlanokká és végtelenné válnak. Ez a legnagyszerűbb mennyország.

A nagyszerű hetedik pecsét tehát önmaga koronája. Ezen a szinten egész tudatuk éber, s agyuk, ez a csodálatos vevőkészülék felfogja a tudás teljességét. Minél többet tudnak, annál gyorsabban vibrál a testük, s egyre könnyebbé és légiesebbé finomodik. Aztán egy napon, amikor önök már magukhoz ölelték az élet egészét, s a lélek mindent megtapasztalt itt, ugyanez a magasrendű tudás és rezgés milliószorosára növekszik, s láthatatlanul elragadja innen a testet. Önök ezzel kiszabadulnak a létkerék körforgásából.

Önök háromdimenziós lények- szellemből, lélekből és énből állnak-, akik a tömör anyag létsíkján fejezik ki magukat. Ám a halhatatlanságot csupán ebben a dimenzióban tapasztalhatják meg. Forduljanak a lelkükben élő istenséghez, Ő majd meghallgatja imájukat. Ha ez megtörténik, isteni mester szólal meg az önök hangján. Mikor emlékezésre kérik, emlékezni fog. Midőn arra kérik, legyen nagyszerűbb, hát az lesz. Ha pedig azt kívánják a lelkükben élő Úrtól, hogy tegyen szert korlátlan értelemre, megnyitja majd elméjüket, s az nagyobb rezgésszámú gondolatokat fogad magába. Mindössze ennyit kell tenniük. Csupáncsak meg kell parancsolniuk a vezeték nélküli mirigynek, hogy megnyíljon, és az engedelmeskedni fog. Ha pedig egész lényüket felvillanyozzák az újdonsült, felemelő érzések, köszönjék meg az önökben lakozó Istennek mérhetetlen egyszerűségét.
Hadd tegyem mindjárt hozzá, a tudás nem egyenlő a hittel. A hit feltételes, a tudás abszolút, s csupán önmagából táplálkozik. A hit belső vagy külső kényszeren alapul, ekkor olyan igazságról próbálják meggyőzni önmagukat, vagy mások önök, amelyben nem biztosak feltétlenül.

Hogyan siettethetik vágyaik teljesedését? A tudás segítségével. A tudás az az ajtó, amelyen keresztül a mennyek országa elénk hozza bőséges ajándékait. Ha úgy tudják, hogy vágyuk máris beteljesedett, e vágy gondolata az aurán keresztül felerősödve visszaáramlik az egyetemes tudatfolyamba, és mert fogékonnyá váltak erre, beteljesíti vágyukat.Forrás: http://www.monabona.hu/naplo/item/90-istenek?tmpl=component&print=1

2015. március 30., hétfő

Magyar jelképek - Öltözködés


 Talán megváltozik a helyzet, ha kiderül, hogy a magyar népi motívumok többsége nagy erejű, pozitív, isteni, teremtő szimbólum…


 Magyar jelképek

A mai magyarok többsége nem lelkesedik különösebben a hagyományokért. Ki az, aki manapság felvenne egy hímzett matyó blúzt, amit a külföldiek oly nagy lelkesedéssel visznek haza?


Múzeumokban, kiállításokon és a skanzenekben még elnézzük valahogy, de ki az, aki hímzett térítőket használ a lakásában? Ki az, aki a házán alkalmazza a régi mintákat, faragásokat?
Ki az, aki magyaros festett, faragott bútorral rendezi be a lakását? Ki az, akinek az öltözékén magyar motívumot fedezünk fel? Alig akadnak néhányan…

Kattints a képre a teljes mérethez!

Talán megváltozik a helyzet, ha kiderül, hogy a magyar népi motívumok többsége nagy erejű, pozitív, isteni, teremtő szimbólum… 

Olyan mágikus jeleknek vagyunk örökösei, birtokosai, amelyekkel megváltoztathatjuk a világot. A varázsló a mesében varázsigéket használ, és varázspálcájával jeleket „ír” a levegőbe.
Akármilyen hihetetlen, a magyar szavak éppen ilyen varázsigék, és a magyar népi motívumok illetve rovásírásunk jelei pedig nem mások, mint varázsjelek.

Ősi rovásírásunk jelei a Teremtés folyamatának szimbólumai, ebből következően a rovásírással írt magyar szavak igazi varázsigék, teremtő erejűek. Érdekes módon mégsem használjuk ezeket a jeleket, pedig az erő velünk van, tálcán kaptuk a Teremtőtől ősi írásunkban jelképeinkben és nyelvünkben. Badiny Jós Ferenc, a sumerologia professzora szerint a mah-gar népnév sumér olvasata: a tudás népe

Mi magyarok pedig inkább használjuk ruháinkon és a lakásainkban a semmitmondó, vagy kifejezetten negatív jelentéssel bíró márkaneveket, külföldi feliratokat, jeleket, szimbólumokat, angol nyelvű szövegeket. Miért? Mert ez az egyszerűbb út.

Csatlakozni ahhoz a világhoz, ahol a pénz és az érdek az úr. Felvenni ennek a világnak a hullámhosszát, nézni naponta az akciófilmeket a tévében, követni a reklámok sugalmazta életet, vásárolni és kidobni.

Mindent megtenni azért, hogy a testi öregedés jeleit eltitkoljuk, szégyellni az ősz hajszálakat, amelyek igazából a korona csakra aktívabb működésének jelei, tehát a szellemi érést jelentenék, ha hagynánk.

És mi lesz ennek az életnek a vége? Festett hajjal, sima, plasztikázott arccal, nyakig sminkelve, színezett kontaktlencsével, műkörömmel, fogyókúrák által meggyötört testtel, szoláriumos barnasággal de narancsbőr nélkül fogunk majd feküdni a mobiltelefonunk mellett a koporsónkban, és azt kérdezzük magunktól, mire volt jó ez az egész élet.

Tettünk valamit, amitől jobbá, szebbé vált a világ? Alkottunk valamit? Hagytunk magunk után embereket, akik siratnak, akiknek tényleg hiányzunk? Megtettük azt, amiért éppen most éppen ide, ebbe az országba és erre a Földre születtünk?

Kattints a képre a teljes mérethez!

Az első lépés, ha vissza akarunk térni arra a hullámhosszra, ahová igazából tartozunk, hogy elkezdjük újra használni a régi magyar szimbólumokat jeleket, mintákat. Ezzel ráhangolódunk arra az erőszintre, ahol már képesek leszünk a manipulált világ fölé emelkedni, kezdünk átlátni a szitán, és újra kapcsolatba kerülünk önmagunk szellemi központjával.

Olyan ez, mint mikor felmegyünk egy hegycsúcsra, és bár látjuk az alattunk elterülő világ történéseit, pontosan tudjuk, mit kell tennünk, mi a szerepünk benne. Ahhoz, hogy a hegycsúcsra kerüljünk, a magyar szimbólumok jelentik a legegyszerűbb és legnagyszerűbb segítséget.

(Forrás:Bodnár Erika: az öltözködés mágikus titkai)
http://rejtelyekszigete.com/nezopont/magyar-jelkepek/ 

2015. március 25., szerda

Amit nehezen dogozunk fel- Meleron 03.25.


..olyan ez mintha kapnál egy Ferrarit.....és van egy szakadt régi Trabantod..amit kedvelsz ...de haszontalan ...mert alig megy.....igaz bele tudsz ülni és az illuzió megvan..de ott lenne a másik pöpec villámgyors autód....amibe nem mersz beleülni ..mert el sem mered hinni hogy a Tied...Amit nehezen dolgozunk fel

" Amit nehezen dolgoz fel a mai ember-világ.... AZ ÚJ VILÁGOD ÚJ TEREMTŐ ENERGIÁJÁVAL ÉS LÉTEZÉSED ÚJ LEHETŐSÉGEIVEL...VOLTAKÉPPEN ....MINDEN TUDÁST VALÓBAN BELÉD TÖLTÖTTEK ....NEM VÉLETLEN ALAKULTÁL ÁT SEJTSZINTEN.... NEM VÉLETLEN VOLT A NAGY HACACÁRÉ A DNS-EIDDEL.....NEM VÉLETLEN TAPASZTALTÁL MÁR ENNYI FURASÁGOT....ÉS NEM VÉLETLEN SEMMI......

 DE! ha még mindig a régi világ.... félig igaz tanaihoz ragaszkodsz és azokkal akarsz dolgozni..olyan ez mintha kapnál egy Ferrarit.....és van egy szakadt régi ...Trabantot..amit kedvelsz ...de haszontalan ...mert alig megy.....igaz bele tudsz ülni és az illúzió megvan..de ott lenne a másik pöpec villámgyors autód....amibe nem mersz beleülni ..mert el sem mered hinni hogy a Tied...
 
PEDIG MINDEN A TIED...!!!! ha végre képes vagy elszakadni ...... attól amihez már semmi közöd.....


UGYANIS A LELKEDBEN .....VAN AZ EGYETLEN .....HASZNÁLHATÓ...IGAZ TITKOS TANOK TÁRA....AZ EGYETLEN ..SZÁMODRA.....IGAZ .....SZELENCE.....ÉS AJTÓ..MINDEN A LELKEDBEN VAN ..ÉS ...ÍGY BENNED VAN ......HA NEM HISZED JÁRJ UTÁNA..vagy csinálj amit akarsz ...ahogy TE érzed...az én dolgom, hogy átadjam..... mi minden KULCSOD VAN ..!
szeretettel !
Meleron "

2015. március 22., vasárnap

Vegyétek és vigyétek, osszátok - Égi üzenet 03.20.


Áldott  Mag- és Magyar  Lelkű Testvéreink a Nagyvilágban!!!   Akinek   van szeme LÁSSA   akinek van füle   HALLJA  MEG...... A Mindenható  Atya-Anya csatornából kaptunk ünnepi  üzenetet  és  Áldást  a JELENÜNKRE  A VÁLTOZÁSOK  BEINDÍTÁSÁRA  ÖRÖMTELI KÖNNYEKKEL OLVASTAM  REMÉLEM MINDENKIT BOLDOGGÁ TESZ
OSSZÁTOK OSSZÁTOK OSSZÁTOK  ÁLDÁS ÁLDÁS ÁLDÁS!!!
Szelei Magdolna
Vegyétek és vigyétek, osszátok - Égi üzenet
2015. 03.20.


Szívetekben az élet dobbanása elindult. Útjára engedtem az ébresztő - élesztő fény energiákat. Érezzétek az örömöt, a hálát és szerelmes szenvedéllyel telt szívem teljes szeretetét. Minden virág, fű, fa és a teremtett világ minden élőlénye mosolyog rátok, ontja felétek az én az Egy-ség szeretet energiáit.
Bennetek vagyok, belülről fakasztom mosolyomat arcotokra, melegséggel áldom meg bensőtöket és szíveteket pedig csordultig töltöm a szeretetemmel.
Vegyétek, és vigyétek, osszátok és áldjátok a környezetetekben élőket.
Fénykódjaimat küldöm mindannyitoknak.
Eddig is küldtem és volt, aki eddig is fogadta. Most viszont sokan vagytok tudatotoknál és még többen maradtok meg ebben az idillinek tűnő állapototokban.

Tudjátok meg hát, amit átéltek, az a valóság. Nektek csoda számba megy, pedig ez lenne a természetes. Mosolyogjatok és erősödjetek.
Sokan álltok be szolgálatba, és még többen vagytok, akiknek hatalmi pozíciójuk hatályát veszti ezzel a nappal.
Tudjátok meg, hogy a mai napon beavatások sorát végezzük el, és fogadalmaitokat ünnepélyes keretek között ünnepeljük meg veletek.
Szimbólumok sokaságával borítunk be titeket, testeteket, lelketeket és környezeteiteket mindenhol , akárhová is mentek.
Higgyetek a szemeteknek, mikor fátyol jellegű fényjelenségeket láttok, nem illúzió hanem valóság. 
Nem a szemetek káprázik, hanem a valóságot kezditek érzékelni.2015. március 16., hétfő

Magyar Fénymagok Egységének Tavaszi Örömünnepe 2015.március 21-én


"...általában Ti EGYMÁST is nagyon különbözőnek érzékelitek. Néha olyan távolinak tűnik Számotokra az EGYSÉGETEK, mint ha az nem is volna lehetséges. De tudnotok kell valamit, amely a valóságotok legmélyebb igazsága:"

Kedves Fénytestvéreink!
A Magyar Spirituális Egység Tanácsa nevében örömmel jelentjük be, hogy Égi testvéreink támogatásával egy különleges márciusi ünneppel folytatódik az a közösségi rendezvénysorozat, amely remek alkalmat teremt arra, hogy közelebb vigyük ÖnMagunkat EGY-MÁSHOZ és a feltétlen szeretet tudatosságához, miközben mindannyian részesei vagyunk a felemelkedés galaktikus folyamatának.

Aki 2014. december 21-én délután személyesen is ott volt a Karácsonyi Örömünnepen, akár a tűzszertartások helyszínein, akár az Ősök terénél, a hideg ellenére is érezte a szívében, milyen teremtésre képesek a magyar maglelkek, amikor közös szándékkal, EGYSÉGÜK tudatában teremtenek. A helyszínen megjelent testvéreink megfogalmazódott igénye, illetve Mihály Arkangyal bíztatása alapján

2015. március 21-én, szombaton

megrendezésre kerül a
 Magyar Fénymagok Egységének Tavaszi Örömünnepe.

Egy Végtelen Teremtőnk az alábbi üzenetet küldte a rendezvény szervezése közben, hogy ráhangoljon bennünket arra az EGYSÉGRE, amely megszólal a Szívünkben:

„Drága Magyar Fénygyermekeim! Számotokra nyilvánvalóan léteznek különböző dimenziók, azaz a valóság számotokra NAGYON KÜLÖNBÖZŐ energiaterekből áll. De a 3. dimenzióhoz képest nem csupán a magasabb dimenziók tűnnek nagyon másnak és idegennek a Ti nézőpontotokból, hanem általában Ti EGYMÁST is nagyon különbözőnek érzékelitek. Néha olyan távolinak tűnik Számotokra az EGYSÉGETEK, mint ha az nem is volna lehetséges. De tudnotok kell valamit, amely a valóságotok legmélyebb igazsága:

UGYAN AZ A TEREMTŐ SZERETETEM HOZOTT LÉTRE BENNETEKET, UGYAN AZON SZERETETBŐL, UGYAN AZON SZERETETKÉNT. TEHÁT A TI EGYSÉGETEKET NEM LÉTREHOZNOTOK KELL, HANEM CSUPÁN TUDATÁRA KELL ÉBREDJETEK.

Hétköznapi hasonlattal élve: ugyan abból a „tésztából” készült a Lelketek „süteménye”, de számotokra mégis úgy tűnik, még sincs két egyforma „sütemény” közöttetek. Az elmétek által érzékelt különbség – a Ti illúziótok. Érzékcsalódásnak is nevezhetnénk, attól függően, hogy a valóság melyik minőségi rétegére fókuszáljátok a figyelmeteket. Egy bizonyos érzékelési szint felett a különbség már nem létezik.

Ti általában két szőlőszemet is különbözőnek mondotok, még ha ugyan arról a tőkéről vagy fürtről származik is. Amennyiben a szőlőszemek teljes és a magasabb dimenziókba is kiterjedő valóságát érzékelnétek, a különbség elenyészne, ahogy egyre mélyebbre hatolnátok a teljes igazság felé. Mindkét szőlőszem legmélyén ugyanis ugyan az az Egy Végtelen Teremtő Szeretetem vár Benneteket.

Eljött az idő, hogy felismerjétek: AZ EGYSÉGETEK A VALÓSÁG. Akkor láthatjátok meg, ha BEFELÉ keresitek. Az elmétek az, ami mindent kívül keres, és sosem talál semmit, ami közelebb vinne Benneteket az igazsághoz és egymáshoz. Minél kijjebb NÉZTEK a teremtés magjától, annál inkább a felszíni különbségeket találjátok és látjátok meg. Nézzetek hát ÖnMagotokra, ismerjétek fel, hogy kik is VAGYTOK, és akkor EGY-MÁSBAN is képesek lesztek felismerni ÖnMagotokat.

Drága Gyermekeim! Én a létezésetek kezdetétől Veletek VAGYOK. Én vagyok a szőlő megálmodója… én vagyok maga az álom… én vagyok a szőlőtő… és én vagyok minden szőlőszem is - általatok. Sosem mondtam le Rólatok, bármennyire is távolodtatok el látszólag tőlem. Kérlek Benneteket, hogy Ti se mondjatok le soha EGY-MÁSRÓL. Mi mindannyian EGY vagyunk a Végtelen Szeretet kiáradó jóságában és hűek VAGYUNK ÖnMagunkhoz. Szeressétek ÖnMagatokat EGY-MÁSBAN, ahogy én is szeretlek Benneteket ÖnMagamban. Ha ezt teszitek, felismeritek újra EGYSÉGÜNK és EGYSÉGETEK lényegét, amely a valóságban soha nem szenvedett csorbát.”

Ez az EGYSÉG lesz tehát a központi gondolata mindannak, amely meglepetésként vár Rátok ezen a TAVASZI Örömünnepen. Amit közösen teremteni fogunk az tehát nem az Egységünk, hanem az, hogy erre minden magyar fénylélek ráébredt. Az ehhez szükséges tudatossági szintet fogjuk KÖZÖS teremtésünkkel megerősíteni és kiterjeszteni az egész bolygóra.
De nem csak ez fog megtörténni! Idén először a LÉLEKFÉNYLÁNC mozgalom kezdeményezésével együtt tartjuk meg a rendezvényt. Tehát egy magyar táltos vezetésével, a 4 elem és a szeretet energiájának behívása mellett szeretet lángokat, gyertyákat gyújtunk a

MAGYAR LELKEK ÉS A MAGYAR NEMZET EGYSÉGÉÉRT.
Ezek a lélekfények összeérnek majd, és EGYSÉGES fényfolyammá nőnek. Látjuk majd, ahogy a KÁRPÁT HAZA felragyog előttünk attól a szeretettől és fénytől, amelyet együtt teremtünk, és a gyertyák meggyújtásával kifejezünk. Az emberek felülemelkednek az egyéni érdekeiken, és helyette az ősi hitünkben és mitológiánkban szereplő HUNOR-MAGOR testvérpár valós emberi értékeit, a közösségeket támogató, egymást segítő, felemelő, a nemzet egységét elősegítő pozitív gondolatokat és cselekedeteket helyezik előtérbe. Azt álmodjuk meg majd közösen, hogy a MI EGYÜTT szemlélet életre hívásával és a boldogulás közös élményével éli mindennapi életét Közép-Európában a magyarok létközössége. A LÉLEKFÉNYLÁNC mozgalomról további külön információkat itt olvashattok:
Ezen gondolatok jegyében hívunk Benneteket EGYSÉGBE, és már azt is tudjuk, hogy mivel más nagyvárosokban is elindultak Egység Csoportok, valószínűleg még többen leszünk, mint legutóbb (ráadásul ragyogó napsütést rendeltünk).

Egység Oszlopa és a fonalak
Decemberben – ha dacolva a hideggel a rendezvény végéig velünk maradtatok - már sokan átélhettétek azt az élményt, amikor az Egység Oszlopára több száz színes fonál tekeredett fel a közreműködésetekkel. Mindenki a saját kedvenc színét és szívének szeretetét adta bele ebbe a teremtésünkbe, majd magyar trikolor szalaggal kötöttük át ezt a „szivárványos” oszlopot. Idei első rendezvényünket is elkíséri az Egység Oszlopa, így kérjük mindazokat, akik szeretnék a saját kedvenc színükkel gazdagítani a mi különleges „Május fánkat”, hozzanak magukkal kb. 15-20 méter színes fonalat.

Új szimbólum
Egységünket egy új szimbólummal is igyekszünk majd kifejezni, ezért mindenkit kérünk, hozzatok magatokkal valamilyen FEHÉR színű kiegészítőt. Lehet ez sapka, kendő, karszalag, fejpánt, sál vagy hasonló, mert mostantól szeretnénk, ha ez arra emlékeztetne Bennünket, hogy VAN BENNÜNK VALAMI, AMELY HÓFEHÉR TISZTASÁGÚ ÉS AMI AZ EGYSÉGÜNK ALAPJA. Másrészt a fehér színben MINDEN SZÍN EGYESÜL, így a FEHÉR szín ezt a jelentést is hordozza.

Szeretet-lakoma
Tavaszi Örömünnepünk VÉGÉN lehetőségünk lesz elfogyasztani mindazokat a finomságokat, ételeket, italokat és süteményeket, amelyekkel EGY-MÁST megvendégeljük a szeretet-lakomán. Ezért kérjük, hogy mindenki támogassa ezt némi „hamuba sült pogácsával”, és legyen vendég és vendéglátó egyszerre.  

Végezetül felhívjuk a DOBOSOK figyelmét, hogy a rendezvény LÉLEKFÉNYLÁNC részénél különleges hangsúlyt kapnak a dobok, és számítunk mindazokra, akik ebbe szeretnének bekapcsolódni saját szabad szándékaik szerint, belső inspirációikat követve.

Így KÖZÖSEN egy csodálatos TAVASZI Örömünnepet ülhetünk, és szándékunk szerint, illetve Égi támogatóink jóvoltából ismét segíthetünk EGY-MÁSNAK és ÖnMagunknak a felemelkedésben. Hívunk Benneteket, gyertek hát és emeljük EGY-MÁSBAN a Fényt, és a szeretet-egység tudatosságát a szívünkben.

Pontos helyszín:
Budapest, Városliget Regnum Marianum
(A régi Regnum Marianum templom emlékhelyénél,
Dózsa György út – Dvorzsák Sétány kereszteződése)

Időpont:
Gy  ülekezés: 11:30 - 11:59

Kezdés: 12:00


                           FACEBOOK ESEMÉNY OLDALA    KATTINTS IDE

                            HONLAP OLDALA
                               
                                
EGYSÉGTANÁCS FACEBOOK
                                                                                                KATTINTS IDEA Magyar Spirituális Egység Tanácsa


Kedves Fénytestvéreink!
Mivel a március 21-i TAVASZI Örömünnepünkön az EGYSÉG megértése, megélése és felismerése lesz a központi gondolat, kaptunk Égi Segítőinktől egy négysoros köszöntést, amelynek szerepe lesz a rendezvényen. Fogadjátok szeretettel és ha lehetséges, próbáljátok megjegyezni, hogy a Szívetekbe íródjon. Használni fogjuk… smile hangulatjel


Namaste!

Fény vagy a Fényből,
Fény a Szerelemből,
Fénynek látlak Téged,
Fény az egész Lényed.
Áldás!Teremtő szándékunk és az időjárás-előrejelzések szerint csodálatos napsütés vár mindenkit az idei Örömünnepen. Tehát nyugodtan meghívhatjuk mindazon szeretteinket és barátainkat, akikkel KÖZÖSEN szeretnénk megélni e különleges napot! Sokan nem is hallottak még az
Örömünnepről, és mások meghívására nagyon sok lehetőségünk van.


2015. március 14., szombat

Megvan Petőfi 03.13.
Kínai szakértők vallottak ma arról Pesten, hogy huszonöt éve Barguzinban tényleg Petőfit találta meg Morvai Ferenc 

Megvan Petőfi, jövőre temetik

(részlet)

2015. március 13. 17:01
 Bemelegítésként nézzük meg ezt a videót.
 
A Megamorv Petőfi Bizottság tartott ma előbb ülést, aztán sajtótájékoztatót Budapesten. A magyar kazánkirály, Morvai Ferenc nem kevesebbet jelentett be, mint hogy minden állami ármánykodás és maszek gáncsoskodás ellenére immár minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert: expedíciója 1989. július tizenhetedikén tényleg Petőfi Sándor sírjára lelt Barguzinban.

Fönti videókon a végső érvet szolgáltató kínai urakat látjuk, akik épp arról számolnak be: igazságügyi minisztériumuk sanghaji orvosszakértői intézetében „bebizonyítást nyert, hogy 99.9 százalék DNS-azonossággal Petőfi Sándor földi maradványait” vizsgálták a minap.

Nyilván emlékszik az olvasó, mi sok borzongató stáción ment keresztül Morvai csapata.
Kezdődött ugye azzal, hogy a kazánkovácsból vállalkozóvá lett üzletember még a rendszerváltás előtt, az akkor államminiszter Pozsgay Imre támogatását bírva expedíciót szervezett a távoli Szibériába, majd a helyszínről boldogan jelentette a hihetetlennek tűnő tényt: megtalálta a legnagyobb magyar költőt. Pár nap telt eufóriában, amikor is a kutatás pesti ellenzői bejelentették, a maradvány nem férfitől, hanem nőtől származik. Röhögött a haza.

Morvai eztán számos DNS-vizsgálatot végeztetett el az Oroszország, Amerika és Magyarország között utaztatott csontokon. Az eredmények ellentmondásosak lettek, ezért Morvai kérte Budapest önkormányzatát plusz a belügyet, engedélyezzék, hogy felnyissa a Petőfi-famíliának a Kerepesi úti temetőben lévő sírboltját „kontrolanyag vételezése miatt” – ám elutasításban volt része.

Sándor, István
Morvai, kinek vállalkozása finanszírozta a gazda a szenvedélyét, Kondoroson több hektáros birtokot vásárolt, és arra a mendemondára apellálva, hogy azon a tájon nyugszik Petőfi Sándor öccse, István, ismét ásatásba kezdett. Természetesen meglelte Istvánt is, ám a csontok „nem voltak alkalmasak mintavételezésre”. Szörnyű pech.

Teltek az évek, sőt évtizedek, mire Morvai eljutott a kézenfekvő megoldásig: élő embereket kutatott fel, Petőfi leszármazottait, tőlük közjegyző előtt vért vett, s ezeket déenesezte össze a költő genetikai kódjával. A munkával kínai szakembereket bízott meg, azért őket, mert messzi keleten remekül cseng (direkt volt) a Morvai név – egy gigavárosban, melynek nevét nem sikerült megjegyeznünk, hatalmas kazángyára épült a magyar üzletembernek, s a bizniszből parádés egyéb kapcsolatokat fűt.
A kínai DNS-vizsgálat eredménye az a bizonyos 99,9.

Hogy értsük, mit is jelent ez a szám, Morvait idézzük: „Apasági perben, ha nyolcvan százalékban azonos, akkor már az övé a gyerek!”
.Zsidók, cigányok, katolikusok
„Hiányolom a kincstári tévét!” – ezt már a sajttájon mondja Morvai. Aztán panaszkodik, a politika mily sokszor gátolta munkáját, hivatalossságok micsoda „irodalmi bűncselekményeket” követtek el. Hogy miért a gáncsoskodás? „Félnek Petőfi szellemétől!”
Meséli, pár éve összeverték, autóját felgyújtották Petőfi és Morvai ellenségei. Megtudjuk, kínai segítséggel dokufilm és dokukönyv készül, és arról is beszámol, hogy a bizottság következő célja Petőfi méltó újratemetése, remélhetőleg jövő nyáron. Ennek érdekében hamarosan feláll a „Kegyeleti Bizottság”, melybe Morvai várja az önként jelentkezőket. Ígéri, síremléket építtet, „annak kell a legszebbnek lennie a temetőben”, valamint alapítványt hoz létre hátrányos helyzetű, ám irodalomban tehetséget mutató gyerekek taníttatására.

„Ma úgy döntöttünk, nem alakítjuk párttá a Megamorv-Petőfi Bizottság Egyesületet… március tizenötödikén nem megyek az utcára”- így szól az egyébként 1994 és 1998 között kisgazda színekben országgyűlési képviselősködő Morvai. Aztán csak megszellőzteti, hogy „amikor megérik rá a helyzet”, vagyis úgy fél év múlva „valamilyen módon” visszatér a politikába. Addig Petőfi nimbuszának ápolása érdekében „párthoz és felekezethez tartozástól függetlenül” kér mindenkit, „zsidókat, cigányokat, katolikusokat, fogják meg egymás kezét”.Forrás: http://www.hir24.hu/belfold/2015/03/13/megvan-petofi-jovore-temetik/

A bejelentésről készült videót a forrásoldalon tekinthetjük meg.

Egy régebbi cikk a Petőfi-témában érdekes elméletet fejteget:

http://aranylaci.freeweb.hu/petofi/k011.htm

Milly


2015. március 12., csütörtök

Találkozás az Átalakulás Korának új szimbólumrendszerével 03.21-én


 Volt szerencsém találkozni a táblákkal. Személyesen különösen, de interneten keresztül is érezni a hatásukat. Feltölt, tisztít, nyugtat ez az energia, ami belőlük árad. Ki lehet próbálni már itt is.
Milly

"Kalandos története van ezen szimbólumtábláknak. Égi adományként küldték le nekem ezt a szimbólumrendszert, melynek közelében és terében, saját intimitásuk csendjében legalább fél órát eltöltve, a benne lévő égi kódok építően hathatnak az egyénre."
 Találkozás az Átalakulás Korának új szimbólumrendszerével


Eljött az idő, amikor aki élni szeretne vele, annak lehetősége legyen találkozni az Átalakulás Korának szimbólumtábláival. Szeretnénk azok számára elérhetővé tenni, akik nyitottak erre az Égi, Élő Tudásra.

Kalandos története van ezen szimbólumtábláknak. Égi adományként küldték le nekem ezt a szimbólumrendszert, melynek közelében és terében, saját intimitásuk csendjében legalább fél órát eltöltve, a benne lévő égi kódok építően hathatnak az egyénre. Kalandos úton kaptam meg fentről a szimbólumokat, melyeket lerajzoltam. Először négyet. Rövid idő elteltével megkaptam a pontos útba igazítást ,hogy hogyan készítsem el az összes pontos paraméterrel együtt.

Hallgatva az üzenetre, elkezdtem a fizikai szintű megvalósítást, melynek külön és egyedülálló története van. A szinte lehetetlennek tűnő feladatsorban hirtelen azt vettem észre, hogy mindent elém raknak, ami a fizikai megvalósításhoz kell, szinte a csodával határos módon.
Az is bizton állítható,hogy a története összetettebb és messzebbre mutat, mindazt hinnénk.
Az ÖRÖKSÉG kutatásainknak is részese volt már.

A szállító doboz pontos formáját, elrendezését papírra vetvén (üzenet után) elkezdtem az összeállítását. Akkor szembesülvén azzal, hogy nyolc tárhelyes a doboz. Ekkor tudtam, hogy még négy szimbólum fog"jönni".

Teltek a hetek, hónapok és megkaptam a másik négyet is, így összeállt a "csapat".
Akik tudnak róla és látták, azok sok kérdést tettek és tesznek fel vele kapcsolatosan.Én csak arra tudok válaszolni nekik, amire engednek rálátni engem is.

Ami konkrétum, ezen idő alatt bizonyíthatóan a birtokomba került ezzel kapcsolatosan, az egy külön előadás anyagot tölt meg. Ami röviden közölhető:

Amikor "megkaptam"ezt a nemes feladatot, mint egy küldetést, azt az információt osztották meg velem hogy rám vár a lehozatal, a pontos megvalósítás és az őrzése, és amikor küldetése lesz, akkor vinnem kell oda, ahova szólít. A szimbólum belsejében elhelyezkedő jelek értelmezését és "olvashatóságát"számomra nem tették világossá, amit a legelső üzenetben meg is kaptam. Az erre vonatkozó instrukciókról személyes találkozások során szívesen válaszolok majd.

Az elmúlt közel egy év velük töltött idő akár csoportos, akár sok ember számára tett személyes élmények a szimbólumokkal olyan dokumentált élményhalmazt eredményeztek számomra, amiből kezdenek kirajzolódni a közös pontok, amik tovább vezetnek a megértéshez. Az összefüggések megvilágításához időre van szükség. Akár egy szűkebb körű interaktív beszélgetés keretén belül.
Ami tény, hogy rendkívül érdekes megtapasztalások történnek, történtek a jelenlétükben, amiket a hozzá érkező látogatók tesznek.
Két hete jött az üzenet, hogy a Március 21-ei szegedi előadásra vigyem magammal a szimbólumokat, így mint eddig is, eleget teszek a vezettetésnek.

Szimbólumok küldőjének üzenete:
 "Fogod tudni, mit kezdj vele. Sokan egyelőre nem fogják érteni, mert a ti elmétek szinte minden mögött a számára fontos magyarázatot keresi. Aki kész rá, azt megfogja szólítani. Azon lelkeknek, kiknek ezzel dolga lesz, fogják tudni, mikor s hol fognak találkozni velük."

A velük töltött percek harmonizálnak, és a fénytest magasabb tudatosság fejlesztése történik általuk. Akit érdekel, annak eljött az idő és annak lehetősége, hogy találkozhasson velük.

A találkozás helye 2015 Március 21., szombat, 15 órai kezdet.
Szeged,  Magyar Őstörténeti Szabadegyetem, Lehull a Lepel (Jézus Urunk magyar szakrális és genetikai öröksége előadása keretében. Vezeti: Nagy Gábor barátom).

Ezen előadás előtt és után megtekinthető a nyolc szimbólumtábla a helyszínen. A velük töltött idő hozzon minden hozzájuk tiszta szívvel érkező lélek számára olyan felismeréseket és élményeket, amiket én mártapasztalhattam, köszönhetően a teremtésnek
.
Baráti üdvözlettel:Korona Sándor ÖRÖKÖS

Tavaszi Napéjegyenlőség SZERtartás - Szegedi Vértó 03.21.

 
 
Tisztelettel meghívjuk a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület szervezésében történő rendezvényre. 

2015. március 21.-én 13- órakor 
 a Szegedi Vértó Magyar Történelmi Nemzeti Emlékhelyen
 
 a Tavaszi Napéjegyenlőség SZERtartására kerül sor.
 
 A szertartást vezeti a Szentesi Fényesség Táltos Dobkör.
 A rendezvényünk a SZERtartást követően 
folytatódik a egyesületünk székházában 
(Szeged, Fő fasor 9.)
 15 órai kezdettel.
 Az előadást Nagy Gábor a Bakony őrzője tartja, 
"Lehull a Lepel" címmel

"Az előadás során fény derül az igazságra Jézus Urunk feltámadási leplével kapcsolatban. A Leplet, Attila Királyunk hozta Edesszából (Urfa), majd mind végig vele volt az Európai utazásai során! Amikor hazatért, a lepel is hazatért. Itt őriztük Pannon föld közepén, egy az Arvisurában már említett szellemi iskolában egészen 1301-ig, III. András király haláláig. Megtaláltuk azt a helyszínt, ahol a szentély falainak romjai találhatóak. A hely, és a még ott létező szellemi vezetők tanításai, beavatásai által látjuk, hogy Attila, nem csupán harcosa volt Jézus Urunk igaz hitének, hanem vér szerinti leszármazottja is!"

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Barátsággal,
Apró Juhász János 
FVSZME elnöke, őrző


 

2015. március 7., szombat

A lelked nem mutatványosnak érkezett le - Meleron 03.07.


A LELKED....csak akkor enged valamit használni, ha SZERINTE SZÜKSÉGED VAN RÁ..!!!! mert UTAD RÉSZE! Nem TE SZERINTED!!! HANEM Ő SZERINTE !!! EZ HATALMAS KÜLÖNBSÉG!!

A LELKED NEM MUTATVÁNYOSNAK ÉRKEZETT A FÖLDRE ! - Nemtől, kortól függetlenül !!!

sarkított példával...de millió példát mondhatsz rá magadnak ....
Sok ember (nyilván TE biztos nem- smile hangulatjel- ..de azért a lelked valamiért csak elolvastatja Veled is..érdemes fürkészni miért )...Tehát...sok ember mindenáron azt akarja csinálni amit mások....például...van aki aura látó vagy van aki gyógyítani tud különféle módszerekkel....van aki médiumkodik....van aki ufókkal tud beszélgetni ...és most nem sorolom mert akkora a repertoár..

A gond nem ott van, hogy ki mit csinál éppen......valós vagy mímelt verzióban..hanem ott a gond ha TE mondjuk....olyat akarsz amire nincs szükséged.
Pl. mindenáron aura látó akarsz lenni...és besz.....ig erőlködsz, hogy lásd mások auráját......sőt el is képzeled.....de a Lelked ül Benned ..és türelmesen malmozik a kezével.....hogy mikor fejezed már be a mutatványoskodást....ugyanis NEKI A HATALMAS LELKEDNEK...EBBEN A VILÁGBAN...SEMMI SZÜKSÉGE RÁ, HOGY EZZEL A FUNKCIÓVAL ..DOLGOZZON..

TUDNA...HA AKARNA....MERT MINDEN!!!!!!!!!!!!!!!! FÖLDI EMBERBEN !!!!! DE SZÓ SZERINT MINDENKIBEN ....ALAPBÓL !!!! GYÁRILAG...BELEKÓDOLVA MINDEN DE MINDEN ....FÖLDI ÉS MISZTIKUS KÉPESSÉG !!! SZÓ SZERINT..KIVÉTEL NÉLKÜL MINDENKIBE ÉS MINDEN !!!! PONT ÚGY MINTHOGY ÉRRENDSZER ÉS SZÍV NÉLKÜL SEM LÉTEZHETNÉL...EZEK NÉLKÜL SEM LÉTEZHETNÉL!!!

DE!!! A LELKED....csak akkor enged valamit használni, ha SZERINTE SZÜKSÉGED VAN RÁ..!!!! mert UTAD RÉSZE!
Nem TE SZERINTED!!! HANEM Ő SZERINTE !!! EZ HATALMAS KÜLÖNBSÉG!!

Megteheted, hogy erőszakoskodsz és mindenáron valamilyen képességgel dolgozni akarsz ..és erőlködve ....mások tanai által.....másokat követ...használod is....DE EZT MINT CSAK EMBER HASZNÁLOD...TANULT ÜRES ENERGIÁJÚ MUTATVÁNYKÉNT..amivel szintén elkápráztathatsz sok embert.....mert nekik a mutatványos is elég......ÉS A LELKED nem fog lázadni...hogy EMBER ÉN MÁSRA ÉS TÖBBRE SZÜLETTEM BELÉD...ENGEDD MÁR MEG, HOGY ÉN KIHOZZAM BELŐLED AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN EGYÜTT...ő néz amit bohóckodsz ...és csendesen kivárja, hogy egy másik életben majd újra kezdi az egészet ....

TEHÁT......AKKOR TUDOD HOZOTT KÉPESSÉGEIDET HASZNÁLNI......HA ENGEDED A LELKEDNEK, HOGY Ő.....SUGALLJA Ő HÍVJA ELŐ , ADJA ÁT BENNED-BELŐLED.....MIVEL EZ EGY ÚJ VILÁG MÁR......A RÉGI TANOKAT,RITUÁLÉKAT...MÁR A LELKED IS CSAK MEGMOSOLYOGJA...MERT AZT MONDJA....."HÁT HA TE MÉG AZ OVIS KÖNYVEKBŐL AKARSZ TANULNI MIKOR ÉN A VILÁGEGYETEM KÖNYVEIT ADOM ÁT NEKED EGYENES ADÁSBA...BENNED-TŐLEM HÁT ....HM "...

NE HIDD EL AMIT ÍROK.......ÉLD MEG AMI A TE IGAZAD.......DE FIGYELD MAGADAT....ÉS HA NEM MUTATVÁNYOS AKARSZ LENNI...HANEM AZ AKINEK ÉRKEZTÉL ....AKKOR .....ENGEDD MEG A LELKEDNEK, HOGY TEGYE A DOLGÁT ÉS BONTSON ÚGY ÉS ANNAK AKINEK SZÁN !

szeretettel !
Meleron"
 
 
 
 

2015. március 6., péntek

Román történész szerint Trianon nem volt igazságos - könyv

Lucian Boia ma a legmenőbb történész nemcsak Romániában, de talán egész Európában. Legújabb könyvében egyszerre megy szembe saját hazája hamis mítoszaival, a két világháború győztesei által diktált múltszemlélettel, meg úgy általában mindennel, amit a történelemről ma gondolunk. És mindezt szakmailag hibátlanul, és kifejezetten jó, olvasmányos stílusban teszi

 

A román történész, aki szerint Trianon nem volt igazságos

Lucian Boia ma a legmenőbb történész nemcsak Romániában, de talán egész Európában. Legújabb könyvében egyszerre megy szembe saját hazája hamis mítoszaival, a két világháború győztesei által diktált múltszemlélettel, meg úgy általában mindennel, amit a történelemről ma gondolunk. És mindezt szakmailag hibátlanul, és kifejezetten jó, olvasmányos stílusban teszi.
A bukaresti történész nem először botránkoztatja meg a hagyományos nemzeti mitológián nevelkedett román olvasóközönséget. Két legbalhésabb munkája, a „Történelem és mítosz a román köztudatban”, és a „Miért más Románia?” magyarul is olvasható. A Cser Kiadó jóvoltából most megjelent „Vesztesek és győztesek"-ben még nagyobb vállalkozásba vágja fejszéjét: feje tetejéről a talpára állítani az egész huszadik századi európai történelmet. És benne persze a magyart és a románt is.
Az előző évszázad naptárilag 1900-ban, de igazából 1914-ben kezdődött, azokkal a szarajevói golyókkal, amelyek nem Ferenc Ferdinánddal és feleségével sok millió emberrel is végeztek – no, meg mindazzal, amit Európa századokon át jelentett. Boia is itt fogja meg a munka végét, helyesen érezve, hogy az első világégéssel kapcsolatban kell először rendet tenni a fejekben.

Ki, mit tudott?

Alapvető tézise, hogy a közfelfogással ellentétben a világháború egyáltalán nem volt elkerülhetetlen, és nem robbanhatott volna ki pusztán csak azért, mert Berlin és Bécs így döntött. Ehhez a többi hadviselő fél akarata is kellett. Mindenki felelős, igaz, nem azonos mértékben. Boia szerint az európai lőporos hordó kanócát két állam gyújtogatta a legszorgalmasabban: Németország és Oroszország. Bizony, bizony, Oroszország, amelyről a szerző találóan jegyzi meg, hogy a történelem ítélőszéke előtt nagy szerencséjük, hogy idő előtt kidőltek a sorból. Mivel '18-ban a háború már nélkülük fejeződött be (ráadásul a végül győztesnek bizonyuló oldalon kezdték) '14-es szerepükre jótékony homály borult. És ez a homály nem oszlik azóta sem. Holott Boia szerint
"A cári birodalom nem ám kis ártatlan országocska volt, ellenkezőleg: a legnagyobb, és egyik legkapzsibb impérium, amelyet a modern történelem ismert."
Elmarasztalja a német történészeket, amiért 1945 után nemcsak a második, de az első világháború kirobbantásáért is önként vállaltak minden felelősséget. Azt már csak én jegyzem meg, hogy egy ennyire dilettáns vélemény csak a hitleri éra bűneiért máig tartó, szűnni nem akaró permanens bűnbánat fülledt, beteg légkörében válhatott általánosan elfogadottá.
Boia szerint tény, hogy a háború egyik fő kezdeményezője Berlin volt, ám ebben semmi elítélendőt nem lát. Amit a német vezetés akkor, száz esztendeje tudhatott a világról, annak alapján ezt a háborút muszáj volt megvívni, méghozzá minél hamarabb. Mert - és itt jön a kötet talán legfontosabb gondolata! -  a múlt szereplőinek döntéseit nem mai tudásunk, hanem a kortársak számára rendelkezésre álló információk alapján kell megítélni. Berlinben '14 nyarán úgy tűnt, a háború rövid és nagyon jó buli lesz. És erre minden okuk meg is volt. Fogalmuk sem lehetett róla, hogy ez a mulatság nagyon véres lesz, és a másnap évtizedekig is eltart majd.

Nem csak a románoknak volt joguk...

Ellenkező előjellel, de ugyanerre remek példa Románia belépése a háborúba. Boia sorra veszi azt, mi mindent vehetett számításba 1916-ban a bukaresti vezetés - és ennek alapján arra jut, hogy őrültség volt megtámadni a Monarchiát. Rövid távon alaposan pofára is estek a románok, a magyar bakák még Bukarestet is megjárták -, ám a történelem végül döbbenetesen kegyes volt hozzájuk. Nem hogy Erdélyt, a Partiumot és a Bánság egy részét sikerült megszerezniük, de Oroszország összeomlását és bolsevizálódását kihasználva még bezsebelték Besszarábiát is. Ezt akár még 1918 nyarán se mondta volna meg előre az égvilágon senki. Mégis ez történt, és így az országot teljesen felkészületlenül, ostoba módon háborúba rántó Ionel Bratinaut ma a legnagyobb román államférfiak közt tartják számon.
És itt jön az, ami minket, magyarokat nyilván a legjobban izgat. Boia szerint a trianoni béke nem csak hatalmas mázli volt Románia számára - de komoly igazságtalanság is Magyarországgal szemben. Illetve leginkább az erdélyiekkel szemben. Nem kevés bátorság kell ahhoz, hogy valaki román történészként belegyalogoljon az 1918. december 1-jei, nemzeti ünneppé emelt, nagybetűs gyulafehárvári Nagy Nemzetgyűlés mítoszának kilencven éven át gondosan ápolt rózsakertjébe. Boia simán megteszi:
"A népakarat befolyástól mentes kinyilvánításának feltételei nem voltak a legjobbak: a román hadsereg épp megszállta Erdélyt. Ami azonban igazán szemet szúr, hogy (...) a gyulafehérvári gyűlés nem helyettesíthette a népszavazást. Elvégre nemcsak a románoknak volt joguk arra, hogy Erdély jövőjéről döntsenek, hanem a tartomány valamennyi lakosának. Az itt élők közel felét végül nem kérdezték meg arról, akar-e vagy sem Romániában élni."
És még rá is tesz egy lapáttal. Boia ugyan úgy véli, hogy ha Erdély népe legalább arról dönthetett volna, hogy teljesen beolvad Romániába, vagy autonómiát élvez, akkor a helyi románok többsége is az önrendelkezés mellett szavazott volna. A nagy nemzeti egység ugyanis hamis mítosz, az erdélyi románok inkább úgy vélték, hogy
"a balkáni Bukaresttel szemben ők képviselték Közép-Európát a román nemzeten belül. Úgy érezték, hogy civilizáltabbak, minden téren jobban teljesítenek a regáti románoknál. (...) A Regátban csupán az elit nyugatiasodott, Erdélyt a nyugati kultúra szelleme sokkal mélyebben és alaposabban átjárta."
Boia hosszasan elmélkedik azon, hogy az erdélyi románok többsége vajon valóban annyira epekedve várta-e a bukaresti "felszabadítást" az "ezeréves magyar elnyomás" alól, mint ahogyan a fősodratú román történetírás a mai napig állítja. Végül aztán ledobja az atombombát a soviniszta nemzeti mítoszra:
"Az éppen létező Románia, illetve az egyenlő nemzetek könfoderációjaként elképzelt Habsburg Monarchia közül az erdélyi románok valószínűleg az utóbbit választották volna. (...) Csakhogy így nem történhetett, a háború végén már csak a Romániával való egyesülés maradt."
Nyilván nem várhatjuk Lucian Boiatól, sem egyetlen román embertől sem, hogy szörnyű átkokat szórjon Trianonra, és az elmúlt gyötrelmes évszázadért mea culpázva tálcán kínálja nekünk vissza Erdélyt. Hiteltelen és gyáva gesztus lenne ez. De egy, valamikor egyszer talán megvalósuló normálisabb levegőjű Kárpát-medencéhez az ilyen bátor gondolatok kövezik ki az utat.
Lucian Boia: Vesztesek és győztesek
Cser Kiadó, Budapest
2015


Forrás: http://alfahir.hu/a_roman_tortenesz_aki_szerint_trianon_nem_volt_igazsagos

2015. március 4., szerda

Elhazudták a történelmünket - videó beszélgetés

Beszélgetés Szántai Lajossal és Dr Hargitai Andrással (úszó olimpikonunk) Szent Istvánról és igaz történelmünkről.T Ma Elhazudták a történelmünket