2014. május 28., szerda

Találkozás az Átalakulás Korának új szimbólumrendszerével


"Szeretnénk megadni annak a lehetőségét, hogy az Átalakulás Korát ezzel az áldással támogatva folytassátok. Szeretnénk számotokra is elérhetővé tenni ezt az Égi Élő Tudást."   T A L Á L K O Z Á S

az Átalakulás Korának új szimbólumrendszerévelÉgi adományként kaptunk egy szimbólumrendszert, amelynek a közelében és terében, és saját spirituális intimitásunk csendjében legalább egy fél órát eltöltve, építően hatnak ránk a benne lévő égi kódok. Fénytestünk harmonizálása és a magasabb tudatosságunk fejlesztése történik általuk.


Szeretnénk megadni annak a lehetőségét, hogy az Átalakulás Korát ezzel az áldással támogatva folytassátok. Szeretnénk számotokra is elérhetővé tenni ezt az Égi Élő Tudást.


A szimbólumokkal találkozhatsz személyesen Veszprémben, a szimbólumok őrzőjénél, egy előre egyeztetett időpontban. Arra is keresünk lehetőséget, hogy igény esetén, más településekre is eljusson ez az áldás. Ehhez várjuk az adott településen élők szervezési segítségét, a létszám, az időpontok, az utazásunk és nagyobb létszám esetén, az ott tartózkodásunk megoldására.


Az Égi Szimbólumrendszer megismerése, a mellettük való tartózkodás és harmónia, mint áldás érkezik. A Találkozás lehetőségét a Magyar Szent Korona Szeretet Szolgálat végzi. Ez a Szeretet Szolgálat szervezi a Te egyéni Találkozásod a szimbólumokkal, akár Veszprémben, akár más településen is. Az áldásért Te is támogatod a Szeretet Szolgálatot, így aktív részévé válsz, egy szeretet alapú szerveződésnek, és reméljük egy új társadalmi struktúrának.


A Találkozásod részleteiért keresd a szimbólumok Őrzőjét, és Ő fog segíteni mindenben!


Szimbólumok küldője: Fogod tudni, hogy mit kezdj vele. Nem sokan fogják érteni, mert a ti elmétek minden mögött a számára fontos magyarázatot keresi. Aki kész rá, azt megfogja szólítani. Azon lelkeknek, kiknek ezzel dolga lesz, fogják tudni, mikor s hol fognak találkozni velük.”

Magyar Szent Korona Szeretet Szolgálat

Korona Sándor, Őrző 2014.május 28. 


A fénytest kialakulásának 12 fokozata - Ariel


Online könyv. A lényege az, hogy láthatjuk, milyen folyamatokon megyünk keresztül manapság. Láthatjuk, hogy éppen hol tartunk kb., mert a tünetek részletesen le vannak írva, és megértjük végre, miért is érezzük olyan furán magunkat.Tashira Tachi ren
A fénytest
A fénytest kialakulásának 12 fokozata
Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól
 Részlet:
Amikor a hipofízis a legmagasabb szinten működik, nem fogsz sem öregedni, sem meghalni. Ezért az emberek a fénytest hetedik síkjától kezdve valóban fiatalnak néznek ki.
Ezt valószínűleg Ti magatok is tapasztalhatjátok a saját életetekben, ha visszanézitek a 10-15 évvel ez előtti fényképeiteket, hogy mintha egy teljesen más ember nézne vissza rátok. Sokan észre sem veszik az első nagy halálukat, és hogy már nem azok akiknek eddig hitték magukat, és csak akkor válik tudatos felismeréssé, ha visszatekintenek egy korábbi időszakukra. Tehát sokszor már csak a fejünk gondolja azt, hogy még mindig azok vagyunk, akiknek eddig hittük magunkat. Több fázisban történnek a kisebb, nagyobb "halálok", amikor valami nagyobb hitrendszerről, csoporttudatról válunk le valósan, vagy személyiség részeink bomlanak le. Ilyenkor egyre több nagylélek szintű, Isteni minőségi részeink töltődnek be, hívódnak elő helyettük. A test, mint következmény ezeknek a folyamatoknak megfelelően alakul át. A leválási, elengedési fázist éljük meg "halálként", és minden egyes új minőség betöltődését, előhívását pedig szinte újjászületésként. Így alakulunk át teljesen, azzá akik valójában vagyunk a személyiség-énen túl, anélkül, hogy ehhez meg kéne halni, ki kéne csekkolni, és újra beszületni. Egy idő után el fogja hinni a rendszeretek, hogy valójában nincs is halál...
A legtöbb embernek tizenkettő másik teste is van ebben a párhuzamos világban,
ezen a bolygón.
Forrás: Tashira Tachi ren
A fénytest;A fénytest kialakulásának 12 fokozata
Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól2014. május 27., kedd

A Születés Barlangjának összetört mécsese 05.27.


 Pár órával Ferenc pápa látogatása után, kedd hajnali órákban a betlehemi Születés Barlangban felborult (leesett?) egy olajjal telt örökmécs. Tűz keletkezett , mely önmagától kialudt , miután megperzselte a kárpitokat .A legszentebb helyet korom és füst szennyezte be.


A Születés Barlangjának összetört mécsese

Pár órával Ferenc pápa látogatása után, kedd hajnali órákban a betlehemi Születés Barlangban felborult (leesett?) egy olajjal telt örökmécs. Tűz keletkezett , mely önmagától kialudt , miután megperzselte a kárpitokat .A legszentebb helyet korom és füst szennyezte be. 
A Születés temploma a 19 század közepétől az örmény , a görög ortodox és a római katolikusok gondozásában működik: mindenik féltékenyen őrzi a reá bízott részt. A Születés Barlangját a görög ortodox szerzetesek ügyelik fel : a meg perzselődött függönyök és ikonok is az övék. A születés helyét jelző 14 ágú ezüstcsillag fölött szigorúan 15 örökmécs lehet : ebből 6 a görögöké, 5 az örményeké ,négy a latinoké. A lámpák szent olajának nagy gyógyhatást tulajdonítanak és ezért gyakran cserélik . Rendkívül értékes. Alig pár napja az esemény előtt ünnepelték a kegyhelyalapító Szent Konstantin és Ilona napját,mely kiemelt ünnep a görögkeleti egyházban. Lehet elmélkedni azon , hogy a pápa látogatása , az ortodox világ tűzben és szenvedésben való égése, vagy a napok óta ismétlődő Holt Tengeri földrengések váltották ki az eseményt? Vagy mindegyik jel együtt előremutat valamire?

Irta : Szász Tibor András , 2014 május 27 , este 22 ó
A betlehemi Születés Bazilikája

Közeledik Karácsony, Krisztus Urunk születésének ünnepe! Így természetesnek
tartottam, hogy a világ bazilikáit bemutató sorozat decemberi darabja a Betlehem
városában található Születés Templomáról szóljon. Kérem, ismerjék meg ezt a sok
hányattatáson keresztülment, sajnos, a mai napig ellentmondásokkal övezett 
csodálatos bazilikát!

Betlehem városa 777 méter magasan fekszik a tenger színe fölött, ezért nagyon
kellemes az éghajlata. Betlehem városa két halmon épült, amelyek szőlővel, olajfákkal
ültetett teraszokban szállnak alá a völgyekbe. A nyugati halom a magasabb, ezen épült
a bibliai Betlehem. A keleti halom alacsonyabb, de szélesebb, ezen található a Születés
Bazilikája.
Betlehem nevének jelentése: Lahamu háza. Később héber szóként használva "kenyér
házá"-nak fordították. Ősi város, már a pátriárkák történetében találkozunk vele. Később
főképpen Dávid király története kapcsolódik a városhoz, aki itt legeltette nyáját, itt írta
szép zsoltárait. Itt kente fel királlyá Sámuel próféta, innen hívta el az Úr, hogy népének
pásztora, legnagyobb királya legyen.
A próféták - főképpen Mikeás - jövendölése szerint Betlehemből származik majd a
Messiás. Lukács evangéliuma szerint a Dávid családjából származó Mária és József
Betlehembe jönnek Názáretből, amikor Augustus császár népszámlálást rendel el
birodalmában. Így született Jézus Betlehemben, a városon kívüli barlangistállóban.

Ezt a barlangot a keresztények mindig szent helynek tartották, és féltve őrizték
emlékét az üldözések idején is. Amikor a keresztények szabadságot kaptak, Nagy
Konstantin édesanyja, Szent Ilona fényes templomokat építtetett a Szentföldön.
Ekkor emelte a születés barlangja fölé a nagy bazilikát, amely ma a kereszténység egyik
legrégibb temploma. Ezért magán viseli évszázadok küzdelmes történetének nyomait.
Eltűntek a nagy bejárati kapuk, a homlokzatán lévő mozaikok, amelyek a napkeleti
királyokat ábrázolták. Amikor a perzsák 614- ben az egész Szentföldet feldúlták,
templomait lerombolták, a Születés bazilikája csodával határos módon megmaradt. A
hagyomány úgy tudja, hogy a perzsák a napkeleti király öltözetében felismerték saját
népük történetét, és megkímélték a bazilikát.

A keresztények mindenkor nagy áhítattal keresik fel ezt az ősi bazilikát. Az előtte
lévő teret Jászol térnek nevezik. Az éjféli szentmisén ezen a téren vesznek részt 
hívek, mert a Szent Katalin-templomba csak a papság és nagyon kisszámú hívő
fér be. Maga a bazilika valóságos erődnek tűnik. Mindkét oldalról kolostorok veszik körül.
Jobb felől a görögök és az örmények kolostora, bal felől pedig a ferencesek kolostora és
vendégháza található. (Ezeket a kolostorokat zarándokok vagy turisták nem
látogathatják). A templom bejárata előtt volt az átrium, s innen három nagy ajtó
vezetett a narthexbe (előcsarnokba). A két szélső ajtót már régen befalazták, s a
középsőn is csak egész alacsony nyílást hagytak, ezért csak meghajolva lehet bemenni
rajta. Nagyon szép a hozzá fűzött "lelki magyarázat":
Isten Fia megalázta magát, amikor emberré lett, aki belép az ő templomába, szintén
alázza meg magát, hajtsa meg a fejét. Az alacsony bejárati kapu azt akarta
megakadályozni, hogy a törökök ne vezethessék be állataikat a bazilikába.

A csupasz, sötét narthexből egy ajtón át jutunk be az 54 méter hosszú és 26 méter
széles bazilikába, amelyet a négy oszlopsor öt hajóra oszt. A márvány oszlopfők
korinthusi stílusban készültek. Ezek az oszlopok és a padlón csapóajtóval védett
mozaikok emlékeztetnek a régi templom pompájára. Az oszlopsor tetején fagerendázat
húzódik.
A XII. században mozaikokkal és festményekkel díszítették a falakat, de ezekből csak
három maradt ránk, igen rossz állapotban. Ezeket a képeket a Rómával való kibékülés
gondolata sugallta: ebben az időben komolyan tárgyaltak a keleti és nyugati egyház
egyesüléséről, amely azonban nem valósult meg. A főhajó végén bizánci stílusban
épített, gazdagon aranyozott, színpompás ikonosztáz áll. A főoltár és a kereszthajó déli
ága a bizánci, az északi ág az örményeké. (A ferenceseknek - latinoknak - nincs részük a
bazilikában, ezért van az éjféli mise a bazilika mellett épült Szent Katalin-templomban.)

A templom szíve a Születés barlangja. A kórus két oldaláról egy-egy lépcső vezet le a
puha mészkősziklába vájt barlangba, amely majdnem téglalap alakú, 12 méter hosszú
és 3 méter széles. Padlóját és falait szép márványlapok fedik. A sötét barlangot 53
lámpa világítja meg (ezek közül 19 a ferenceseké, ők gondozzák őket, a többit a görög
és örmény szerzetesek). Jézus születésének helyén ezüstcsillag látható a következő
felirattal: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est (Itt született Jézus Krisztus Szűz
Máriától).

Szent Lukács evangéliuma szerint Mária jászolba fektette az újszülött gyermeket.
A barlang délnyugati részén találjuk három lépcsővel mélyebben a falba vájt jászolt.
Az ezüstlemezzel fedett fajászolt a XII. században Rómába vitték, és ma a Santa Maria
Maggiore-bazilikában található. A jászol mellett van egy oltár, amely a napkeleti bölcsek
emlékére készült. Ők a pogányokat jelképezik, míg a pásztorok a választott nép hű fiait.
A születés barlangja mellett több barlang is található, amelyeket kápolnává alakítottak
át. Az első kápolnát Szent József tiszteletére szentelték, a második barlang az
Aprószentek kápolnája, a harmadik pedig Szent Jeromos cellája volt. A nagy egyházatya
ebben a barlangban élt, és itt fordította le a Szentírást latin nyelvre. Ezekben a
kápolnákban vehetnek részt szentmisén a zarándokok.
Bármikor is látogat el valaki Betlehembe, ott mindig karácsonyt ünnepelhet. Ha
feljövünk a barlangokból, felkereshetjük Szent Katalin templomát, amely egybeépült a
Születés Bazilikájával. Ez Betlehem plébániatemploma, s ebben a templomban tartják
az éjféli szentmisét. Ide - mint említettem - csak a papság fér be, a hívek a téren nagy
képernyőkön követhetik a liturgiát.

A Születés bazilikája történelme során sok viszontagságot látott. 529-ben a
szamaritánusok dúlták föl a templomot. Justinianus császár újra rendbe hozatta a
bazilikát és a kolostorokat. A perzsa inváziót 614-ben átvészelte a templom. A hozzá
fűződő hagyományt már említettük. Csodával határos módon menekült meg a bazilika
1009-ben, Hakim kalifa idejében, aki a Szentföld templomait leromboltatta. Volt idő,
amikor a templom tetőzete teljesen megrongálódott, ezért a freskók és mozaikok szinte
mind elpusztultak.

Forrás: magazin.ujember.katolikus.hu
Jézus tanításai 3.rész- Kim Michaels közvetítése


Én nem a keresztény egyházak keresztre feszített Jézus Krisztusaként vagyok jelen. Én nem az a bálvány vagyok, amelyet velem kapcsolatban ábrázolnak; én annál sokkal több vagyok. Egyetemes spirituális Lény vagyok, aki azért érkezett, hogy segítsen, ha hajlandóak vagytok megnyitni a szíveteket, és lehetőséget adni nekem arra, hogy oda beléphessek. 


JÉZUS TANÍTÁSAI

3. rész
Az Egyetemes Krisztusság Korának elindítása miatt érkeztem - Az egyetlen megoldás az emberiség problémáira - Kövessétek az igaz utat a Krisztusságotokig! -

Az Egyetemes Krisztusság Korának elindítása miatt érkeztem/2005.07.01.-i közvetítés/ A Halak korszak a végéhez közelít (időközben 2010.03.22-től a Vízöntő korba léptünk)
A tevékeny egyetemes Krisztus vagyok. A nyugatiak többsége Jézusként, míg keleten Krisna-ként ismernek. Különálló lényekként mindketten annak az egy egyetemes Krisztusságnak vagyunk a képviselői, amely minden életben jelen van. Ezért most Jézusként érkeztem, akit itt nyugaton többnyire mindenki ismer.

Azért jöttem, hogy kijelentsem, hogy a Földbolygó az egyetemes Krisztusé és nem a hamis, a dogmatikus, az exkluzív Krisztusé, akit bálványként állítottak az emberek elé azok, akik azt állítják magukról, hogy engem képviselnek a Földön. Azért vagyok jelen, hogy uralkodjak a Földön a minden életben jelenlévő Krisztuson keresztül. Te is tevékeny Krisztussá válsz-e ott, ahol vagy? Mert ha igen, akkor a szívemben köszöntelek téged, amely annak a felső szobának a szimbóluma, ahol a tanítványaimmal az utolsó vacsorát elfogyasztottuk. Az a felső szoba pedig annak a ténynek volt a szimbóluma, hogy a tanítványaim hajlandóak voltak a tudatszintjüket a Krisztusi tudat szintjére emelni. Így a felső szoba egy tudatszintet képviselt, miközben egy valóságos fizikai hely is volt egyben.
Most azért jöttem, hogy az elkövetkező 2000 évet az Egyetemes Krisztusság korának nyilvánítsam. Bizonyára hallottatok már a Vízöntő korról, és hallhattátok azt is, hogy azt a Szabadság Korának nevezik.  Nincs azonban szabadság, csak a Krisztuson, a Krisztusi tudaton keresztül, amely szétválasztja a valósat a valótlantól a lényetekben és a világban, amelyben éltek.

Sok évvel ezelőtt a Krisztus megnevezést egyetemes és nem dogmatikus értelemben használták. Nem uralta egyetlen vallás sem, és nem is volt a tervnek része az, hogy valamelyik egyház monopolizálja. Olyan egyetemes megnevezésnek szánták, amely külső vallásokon mentén egyesíti a testvért a testvérével. Azért jöttem, hogy egy olyan korszak elindítását jelentsem be, amelynek során az emberiség különválasztja magát a dualitás tudatszintjétől, az anti-krisztusi tudatszinttől, amely az elkülönülésen, a forrástól való elkülönülésen alapszik, és amely a Szellem általi testvéreitektől való elkülönüléshez vezet, kiindulópontjaként szolgálva mindenféle emberi konfliktusnak és értelmetlen vetélkedésnek.

Az egyetemes Krisztusság fényét hoztam el, amely túlmutat minden szavakkal kifejezésre juttatható tanításon. Ez ugyanis nem írható le ennek a világnak semmilyen kifejezésével, vagy elképzelésével. Ugyanis felette áll a formák világán, de elérhetitek, megpillanthatjátok akkor ha belül keresitek, ha eljuttok abba a birodalomba, amely bennetek van, amely a szívetekben van, ha azért a többért indultok útra, amelyet nem tudtok meghatározni, nem tudtok szavakba önteni, de amelyről tudjátok, hogy valós, mert a szívetek elárulja nektek az egyetemes Krisztusi tudat valóságát.

Ha az emberek hajlandóak útra kelni ennek elérésére, nevezzék azt Krisztusságnak, vagy bármi másnak, ha hajlandóak arra törekedni, amit nem tudnak meghatározni, akkor meg fogják találni a mélyebb egységérzetet minden élet forrásával. Ha pedig egyénileg eljuttok ehhez az egységérzethez, akkor tudni fogjátok, hogy a forrás, ahonnan származtok, a forrása a többi embernek is a Földön. Ha tudjátok, hogy egy a forrásotok mindenki mással, akkor nem tekintetek rájuk ellenségként, ellenfélként, és nem ítélkeztek majd felettük.

Jézus újabb 2000 évig a Földdel marad
Mint ahogy már hallottátok János evangéliuma alapján: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.”  Hallottatok már bizonyára néhány olyan pokoli keresztény prédikátort is, akik ezt az állítást arra használták fel, hogy azt bizonyítsák, hogy a keresztény hit az egyedüli igaz hit. Közel 2000 éven át az ortodox keresztények vak vezetőinek sikerült is elhitetniük több mint egy milliárd emberrel azt a hazugságot, hogy a keresztény hit az egyedüli igaz hit. Valójában az egyetemes Krisztus az egyetlen valós hit, a vallás egyetlen igaz megközelítése, mivel minden igaz hit csak a Krisztusi tudaton keresztül érheti el a célját, amely a forrással való egység, és egység a testvéreitekkel, akik mindannyian részei Isten Testének a Földön.

Éppen ezért én soha sem szándékoztam egy exkluzív vallást elindítani, amely másokkal vetélkedve arra törekszik, hogy a többit felülírja, amely arra törekszik, hogy megölje a többi vallás követőit, azt gondolva, hogy jobb nekik, hogy legyilkolták őket, mert így nem a pokolra jutnak. Mekkora ostobaság volt ez. Micsoda bánatot és terhet jelentett a szívemnek 2000 évig ezt látni. Most azonban azért jöttem, hogy bejelentsem, hogy én, Jézus Krisztus, ettől a naptól hadat üzenek azoknak, akik visszaélnek a nevemmel, akik rossz célra használják az egyetemes Krisztus nevet.

Azért jöttem, hogy a Földbolygót az egyetemes Krisztus igaz tanításai helyszínének nyilvánítsam. A tanításokat pedig azért nyújtom, hogy az emberek eldönthessék, hogy elfogadják, vagy visszautasítják azokat, de senki se mondhassa, hogy számára nem volt felajánlva a Krisztusi igaz tanítások megismerésének lehetősége. Annak az állításomnak a valós jelentése, amelyben azt mondtam, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, egyszerű. Én, Jézus Krisztus, mint felemelkedett lény lettem Isten által kijelölve arra, hogy egy spirituális hivatali pozíciót tartsak fenn a Földbolygó érdekében. Ez a Megmentő, vagy a Világ Tanítója Hivatala. Ha egy személy már eljutott egy adott Krisztusság szintre, akkor bejuthat ebbe a hivatalba, az én hivatalomba, az Egyetemes Krisztusság Hivatalába annak érdekében, hogy végleg felemelkedhessen a Földbolygóról, és magasabb szintre juthasson.

Az Egyetemes Krisztusság Hivatalának azonban csak egyetlen célja van, mégpedig az, hogy a tanítvány biztosan túljusson a dualitáson, az anti-krisztus tudatszintjén, és önmagát a benne lévő Krisztussal, minden élet forrásával azonosítsa, mert csak ennek az egységnek az észlelése biztosítja az életáramlatok számára a mennybe való bejutást. A dualitáshoz kötődőek nem léphet be a mennybe, mert a mennyben mi mind egyek vagyunk, mind egyek vagyunk Istennel. Hogyan tudhatnának azok, akik nem viselik az egység menyegzői ruháját, belépni a menyegzőre? Nekik kinn, a maguk gyártotta dualista külső sötétségben kell maradniuk.

Az elmúlt 2000 évben ebben a hivatalban szolgáltam. Sok őszinte útkeresőt fogadtam ez idő alatt. Közülük sokaknak sikerült az egység vizsgáját teljesíteni, és a hivatalomon átjutva a magasabb valóságba kerültek. A keresztények most azt mondják nekem, hogy a keresztény vallásokon keresztül kellett volna hozzám eljutniuk, de ez nem így van. Ez hazugság. Én ugyanis minden vallásból érkező embert fogadtam az elmúlt 2000 év során. Még olyanokat előtt is nyitva állt az ajtóm, akik a vallások egyetlen formájához sem tartoztak, de még néhány olyan különleges ember előtt is, akik ateisták voltak, de felfedezték az igaz belső hitüket, miután a halandó részüket levetették. Ahogy az egyik korszaknak vége, és egy másik veszi kezdetét, lehetőség nyílik arra, hogy egy adott spirituális hivatalt más felemelkedett lénynek átadjunk. Én azért vagyok most itt, hogy elmondjam, hogy a kozmikus testület felajánlotta nekem, hogy újabb 2000 évre folytathatom ennek a hivatalnak a vezetését, és én úgy döntöttem, hogy elvállalom. Továbbra is az Egyetemes Krisztusság Hivatalában szolgálok az elkövetkező 2000 év során együttműködve minden felemelkedett testvéremmel, akik szintén a Földbolygóval foglalkoznak. Miért döntöttem így?  Csak egy okból, az irántatok érzett szeretetem miatt, azon életáramlatok miatt, akik ténylegesen az egyetemes Krisztus igaz követői.

Jézus hozzásegít bennünket a Krisztusságunk igényléséhez  
Mint ahogy már említettem, 10 000 olyan ember van jelenleg a Földön, aki belső szinten elérte már a Krisztusságot. Közülük sokan valamilyen vallási keretek között nőttek fel, amely azonban nem tanította őket a Krisztusságra, inkább azt képviselte, hogy istenkáromlás magukat Krisztussal egyenlőnek tartani. Ezért belső szinten nem ébredtek rá az elért eredményeikre, és nem igényelték a Krisztusságukat. Milliókkal többen vannak azok, akik magas szintű Krisztusságig jutottak, de a jelen megtestesülésükben még nem érték el a teljes Krisztusságukat. Bárcsak igényelni mernék azt!

Így az ezen életáramlatok iránt érzett szeretetem miatt megfogadtam, hogy újabb 2000 évig a Földdel maradok, és segítek St. Germainnek a Vízöntő kor Aranykorának, a spirituális szabadságnak a kibontakoztatásában, amely évszázadok óta az álma. Itt vagyok tehát, és itt is maradok.

Elmondom azoknak, akik valamelyik külső vallás hívei, azoknak, akik a New Age mozgalmak követői, azoknak, akiket elbátortalanított, vagy csalódottá tett az ortodox kereszténység, hogy én, Jézus Krisztus itt vagyok, hogy a bennetek lévő Krisztust szolgáljam, ha engem elfogadtok. Tudom, hogy közületek sokaknak előítéleteik vannak Jézus Krisztussal szemben, mivel azzal a Krisztusról festett hamis képpel találkoztak, amelyet az ortodox kereszténység hirdet a nevemben. Nem az általuk ábrázolt bálványként vagyok itt jelen.

Én nem a keresztény egyházak keresztre feszített Jézus Krisztusaként vagyok jelen. Én nem az a bálvány vagyok, amelyet velem kapcsolatban ábrázolnak; én annál sokkal több vagyok. Egyetemes spirituális Lény vagyok, aki azért érkezett, hogy segítsen, ha hajlandóak vagytok megnyitni a szíveteket, és lehetőséget adni nekem arra, hogy oda beléphessek.

Éppen ezért, ezen a közvetítőn és más közvetítőkön keresztül, és mindazokon keresztül, akik hajlandóak az Élő Szót megnyilvánítani, felfedem az emberek számára a valós, az egyetemes Krisztust, a mindenben ott rejlő belső Krisztust. Ez a Vízöntő kor Krisztusa lesz, amely Krisztus nélkül, amely Krisztusi tudat nélkül nem lesztek képesek a Halak tudatszintjén túllépni, és a Vízöntőkor tudatszintjére emelkedni. Ez tehát az én elkötelezettségem a Földdel és a ti előrehaladásotokkal kapcsolatban.

Realista Lényként azonban tisztában vagyok azzal, hogy önmagamban semmit sem tehetek, és egyedül nem vagyok képes véghezvinni ezt a feladatot annak ellenére sem, hogy felemelkedett Lényként minden hatalommal rendelkezem a mennyben és a földön. Nem az egyetlen felemelkedett lény vagyok, vannak ugyanis más olyan felemelkedett lények, akik másféle lángot testesítenek meg annak érdekében, hogy hozzásegítsék a Földbolygót ahhoz, hogy átjusson a Halak korszakból a Vízöntő korszakba való tudatszintváltás átmenetén.

Velem van elsősorban az én szeretett Mária Anyám, aki 2000 évvel ezelőtt megszült engem, és velem van az a férfi, aki abban az időben az apám volt, akit Szent Józsefként ismernek sokan, és akit jelenleg sokan St. Germain-ként azonosítanak.  
 

Az egyetlen megoldás az emberiség problémáira
A következő értekezés magyarázatul szolgál azzal kapcsolatban, hogy kiket kíván Jézus a tanításaival elérni ezen a web felületen (Megjegyzés: Kim Michaels oldalán -szerk.Sandal), valamint szót ejt az igaz tanításának lényegéről, a belső üzenetről, amely szinte teljesen elveszett az elmúlt 2000 év során. Az értekezés arra is magyarázatot nyújt, hogy miért annyira kulcsfontosságú az emberek számára az, hogy újra felfedezzék Jézus valós üzenetét, és alkalmazzák ennek ismeretét napjainkban./

Az egyetlen megoldás az emberiség problémáira
Szeretetteim, ahhoz hogy megmagyarázzam nektek azt, hogy miért kérlek benneteket arra, hogy válasszátok a Krisztusi tudatszint elérésének útját, hadd foglaljam most össze mindazt, amit már áttekintettünk.
Láttunk, hogy nem Isten teremtette a földön fellelhető jelenlegi szenvedést, a korlátokat és nyomorúságot, hanem az emberiség teremtette meg önmagának a jelenlegi állapotot.

Láttuk, hogy csak egyetlen lehetséges megoldás található a Földbolygón található problémákra, és ez a Krisztusi tudatszint.
Beszéltem nektek az egyetemes Krisztusi tudatszintről. A földi problémákra azonban nem az egyetemes Krisztusi tudatszint nyújt megoldás. Ennek az az oka, hogy az egyetemes Krisztusi tudatszint egyszerűen nem képes bejutni ebbe a világba.

Isten megteremtette a Szabad Akarat törvényét, és a menny egyetlen lénye sem sérti meg soha az emberek szabad akaratát. Ezért a kozmikus Krisztusi tudatszint önmagában nem képes cselekedetre ebben a világban.

Ezért a földi körülmények megváltoztatásának kulcsa nem az egyetemes Krisztusi tudatszint, hanem az egyéni Krisztusi tudatszint. Amikor a földön jártam, kifejezésre juttattam az egyéni Krisztusi tudatszintemet ebben a világban. Szó szerint én voltam a világ világossága. Valós tény az, hogy teljes mértékben egy voltam az egyetemes Krisztusi tudatszinttel. Ennek ellenére nem az egyetemes Krisztusi tudatot juttattam kifejezésre, hanem az egyéni Krisztusi tudatomat.

A lényeges pont az, hogy nem számíthattok arra, hogy a mennyből valamilyen spirituális erő majd hirtelen alászállva megoldja a földi problémáitokat. Nem számíthattok arra, hogy Isten, vagy én magam hirtelen megjelenünk az égben, és eltöröljük az emberiség összes problémáját. Ilyesmi nem történik majd meg.

Isten képes megoldani a összes földi problémát, de Isten mindezt csak a gyermekein keresztül képes megtenni. Isten csak akkor hozhat számotokra változást, ha úgy döntötök, hogy a változások eszközéivé váltok azáltal, hogy magatokra veszitek az egyéni Krisztusságotokat.

Ha figyelembe veszitek a rövid földi küldetésem hatását a bolygótokra, akkor úgy gondolom, hogy elképzelhetitek annak a lehetséges hatását, amikor a Krisztusi lények ezrei lesznek jelen majd itt a földön.

Nagyon magas szintű és gyönyörű víziót tartogatok a Földbolygó számára
Fizikai megtestesülésben lévő 10 000 Krisztusi lény vízióját őrzöm.  Meg kívánom veletek osztani a vízióm egy darabkáját.
Nagyfokú, drámai változásokat látok az emberi tudatszintben. Nagymértékű ébredés következik be, amelynek során milliók realizálják majd, és fogadják tudatosan el az élet spirituális oldalát, a saját spirituális önazonosságukat és a spirituális potenciáljukat.
Azt vizionálom, hogy emberek milliói ébrednek rá annak lehetőségére, hogy magukra vegyék a Krisztusi tudatszintet. Látom őket, amint tudatos döntéseikkel úgy határoznak, hogy a spirituális út részeseivé válnak, amely elvezeti őket ahhoz a céljukhoz, hogy magukra vehessék a Krisztusi tudatszintet.

Látom az aranykor kialakulásának lehetőségét, békét és fejlődést, amely ezt a bolygót fényes csillaggá változtatja a jelenlegi sötét csillaghoz képest.

Azt is látom azonban, hogy ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, ahhoz az embereknek követhető példára van szükségük. Az én példám már régi. Ráadásul az az intenzív kultusz, amely körém, mint Jézus Krisztus személye köré fonódott nagyon megnehezíti az embereknek azt, hogy önmagukat velem azonosítsák, és rám példaképként tekintsenek.

Ezért van szükségem Rád!

Felhívás a 10 000 Krisztusi tudatszintű emberhez
Tudom, hogy 10 000 ember készen áll belső szinten arra, hogy elérje a Krisztusi tudatszint teljességét a jelenlegi élete folyamán. Ezen emberek legtöbbje önként jelentkezett erre a küldetésre a megtestesülése előtt, azonban a többségük még nem ébredt rá tudatosan a küldetésére.

Ha azonban ehhez a 10 000 emberhez eljutnak ezek a tanításaim, és ők azt elfogadják, akkor gyorsan a Krisztusi tudatszint magas szintjére emelkedhetnek fénylő példává válva emberek milliói számára.

A 10 000 lélek legnagyobb része már nagyon magas szintű Krisztusságot ért el belső szinten. Nekik egyszerűen el kell jutniuk a belső eredményeik tudatos elfogadásához. Éppen ezért sokan ezen emberek közül rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy nagyon gyors és drámai átváltozáson menjenek keresztül a jelenlegi tudatszintjükről magas fokú Krisztusi tudatszintre jutva .
Biztosíthatlak benneteket, hogy ha 10 000 ember megnyilvánítja a magas szintű Krisztusi tudatszintjét, és tovább halad a teljes Krisztusi tudatszint elérése irányába, akkor nagyon drámai változásokat láttok majd a Földbolygón.

Azt is tudom, hogy belső szinten emberek milliói állnak már készen arra, hogy tudatosan elfogadják a saját Krisztusi potenciáljukat. Ezek az emberek bizonyos fokú Krisztussággal már most is rendelkeznek. Előttük is nyitva áll az út, hogy eljussanak a teljességhez, de csak akkor, ha őszinte erőfeszítéseket tesznek ennek elérése érdekében. Ekkor ők is teljesítni tudják azt még a jelenlegi életük során. Biztosíthatlak benneteket, hogy ha ezekhez a milliókhoz ezek a tanítások eljutnak, akkor ők hatalmas mértékben válnak részeseivé a Földbolygó pozitív változásainak.

Ha 10 000 ember készen áll a Krisztusságát elfogadni, és további milliók állnak készen a Krisztusságuk lehetőségének elfogadására, akkor a Földbolygó már soha sem lesz a régi. Szó szerint annyi változást láttok majd néhány évtizeden belül, hogy a „a sokkoló jövő” koncepciója teljesen új értelmet nyer majd.

Egy ilyen mértékű ébredés eredményeként az emberiség többsége a materializmus, a reménytelenség és elkeseredés tudatszintjének jelenlegi szintje fölé emelkedik.
Az emberek ráébrednek az élet spirituális oldalára.
Reményhez jutnak azáltal, hogy látják majd a bekövetkező drámai változásokat.
Az életükhöz új értelmet, új célokat nyernek.
Ráébrednek arra, hogy az élet nem lett rájuk erőltetve, és nem is a haragos Isten valamiféle büntetése.
Az élet egy csoda.
Az élet ajándék.
Az élet a fejlődés lehetősége.
Az élet lehetőség arra, hogy kifejezésre juttassátok az Isten adta egyéniségeteket.
Az élet színtiszta öröm.

A Földdel kapcsolatos vízióm
Szeretett szíveim, ha kísérletet tesztek arra, hogy lecsendesítsétek a külső tudatotokat, érzelmeiteket, és a szívetekbe mélyedjetek, akkor megmutatom nektek legalább egy részét annak a víziónak, amit ennek a bolygónak tartogatok. Ha csak egy pillantást vettek csupán erre a vízióra, akkor az oly mértékben felemel benneteket, hogy az életetek már nem lesz a régi. Rá fogtok ébredni, hogy Istennek minden földi problémára van megoldása. Rá fogtok ébredni, hogy Isten készen áll arra, hogy ezekkel a megoldásokkal előálljon, ha néhány ember olyan szintre emeli a tudatát, hogy nyitott kapuként képes szolgálni, amelyen keresztül a megoldások eljuthatnak az anyag világába.

Továbbá rá fogtok ébredni arra, hogy bennetek van annak lehetősége, hogy nyitott kapuvá váljatok, amelyen keresztül Isten előhozhat egy, vagy több olyan problémára is megoldást, amellyel kapcsolatban az emberiség jelenleg azt gondolja, hogy megoldhatatlanok.
Ne mondjátok nekem, hogy mindez nem hoz izgalomban benneteket. Ismerlek benneteket, belső szinten ismerem a lelketeket, és azt is tudom, hogy mély belső vágyakozással várjátok azt, hogy pozitív változásokat lássatok a Földbolygón.

Szeretett szíveim, ha olvassátok mindezt, akkor egyikei vagytok az enyéimnek. Egyikei vagytok a szolgálóknak. Egyikei vagytok a spirituális testvéreimnek. Belső szinten velem dolgoztok. Én azonban sokkal többet tehetek értetek és az emberiségért rajtatok keresztül, ha tudatosan is ráébredtek az Isteni eredetetekre és arra, hogy képesek vagytok a Krisztusságotok megnyilvánítására.
Szinte nincs határa annak, amit ezért a bolygóért tehetek, ha 10 000 Krisztusi lény van jelen testben, és további milliók, akik őszintén törekednek arra, hogy Krisztusi lényekké váljanak.

Valahol azonban a folyamatnak el kell kezdődnie. Minden azzal az első emberrel veszi kezdetét, aki úgy dönt, hogy a tudatszintjét felemeli.  Ha az a vágyatok, hogy segítsetek a vízióm megvalósításában, akkor ott kell kezdenetek, ahol feltehetően kezdeni tudtok, vagyis önmagatok megváltozatásánál. Tegyetek erőfeszítéseket, hogy a tudatotok mozgatórugóit tovább lendítsétek, hogy hallhassatok engem amint a szívetek csendjében hozzátok szólok. Megmutatom majd lépésről-lépésre a személyes Krisztusságotok útját.

Ez nem egy üres ígéret.

Ha nyitott tudattal és szívvel figyeltek rám, akkor hallani fogjátok a hangomat. Tudni fogjátok, hogy valójában én, a fivéretek a fényben, Jézus Krisztus szólok hozzátok. Ha felismertétek a hangomat e tanítások során, akkor felismeritek a hangomat a szívetekben is.
Merjétek meghallani a szavamat.
Merjetek létezni.  

Kövessétek az igaz utat a Krisztusságotokig!
Nem nyilvánítottam-e ki egyértelműen: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (János 10,10)  Sajnos ennek a kijelentésnek az igaz értelmezése eltűnt, és jelenleg alig néhányan kérdezik meg, azok sem a kereszténység fő áramlatához tartoznak, hogy mit értettem azon, hogy azért jöttem, hogy az embereknek ÉLETET adjak, mintha nem lenne életük.

Valójában azonban az emberiség többségének spirituális értelemben nincs ÉLETE ezen a bolygón, annak ellenére, hogy fizikailag életben vannak. A spirituális élet azt jelenti, hogy tudjátok, és el is fogadjátok, hogy kik vagytok, hogy Isten lényének kiterjesztései, teremtő társai vagytok. Nem bűnösök, vagy az evolúció csúcsára jutott emberszabásúak vagytok, hanem egyéniségek, egyénileg értékes lények, akiknek ugyanaz a teremtőképesség adatott meg, amellyel a Teremtőtök rendelkezik.

Csak egy úton élhettek spirituális életet; kizárólag Krisztusi tudatszint által. Én azért jöttem, hogy a személyes példát mutassak arra, hogy egy személy hogyan találhatja meg az ÉLETET önmagában, ezzel demonstrálva azt a képességet és lehetőséget, amellyel mindannyian rendelkeztek. De hogyan kaphatjátok meg az ÉLETET?

Itt kell nagyon ébernek lennetek az árnyalt különbségek miatt. Mert mint ahogy az egóról való értekezésemben már említem, az ego legfőbb hatása az, hogy fátylat von közétek és a valóság közé, amely az életnek a teljesen torz érzékelését eredményezi. Ha egyszer bekerültök a halandó, elkülönült énetekbe, akkor a halál tudatszintjére kerültetek, mivel az itt és most világában azok vagytok, akinek hiszitek magatokat. Ha egyszer ebbe a tudatállapotba kerültetek, akkor nem kerültök ki onnan a saját erőtökből. Az ego ugyanis nem juttat túl a saját vakságán. A halál tudatszintjéről nem szabadulhattok ki semmilyen a halál tudatszintjét képviselő eszközzel.

Szükségetek van tehát valamire, ami kívül esik az elkülönült énetek mentális dobozán, ez eredményezi azt az elképzelést, hogy megváltóra van szükségetek. Az a megváltó azonban nem valamilyen külső vallás, vagy valamilyen spirituális lény, aki megvált majd a bűneitektől, vagy más módon cselekszik értetek. Az igazi megváltó a Krisztusi tudat. Ahogy János evangéliuma írja, a Krisztusi tudat volt Isten első teremtménye, és az anyag világában semmi sem lett, amely ne tartalmazná a Krisztusi tudatot.

Éppen ezért önmagatokban bármikor a Krisztusi tudathoz kapcsolódhattok, és nem is kell különválnotok tőle. Az az elképzelés, hogy a Krisztusi tudatszint, vagy a Krisztus e világon kívül található, az az az alaphazugság, amelyet az anti-krisztusi erők el akarnak fogadtatni veletek. Valójában azonban bármit is tettetek a földön, soha sem veszítitek el azt a lehetőségeteket, hogy a Krisztusi tudatszintet magatokra vehessétek.

Árnyalt különbségek vannak azonban jelen. Ha egyszer a halál tudatszintjére süllyedtetek, akkor két dologra van szükségetek ahhoz, hogy ezen a tudatszinten felülemelkedhessetek.  Emlékeznetek kell arra, hogy kik vagytok, és arra is, hogy milyen potenciállal rendelkeztek. Én pontosan ezt akartam az életemmel demonstrálni. Nektek is szükségetek van azonban egy szikrányi Krisztusi tudatra, az ÉLET egy szikrájára, amely kovásszá válva felemeli a tudatotok kenyerének egészét. Aki nem kapott a „testemből és véremből”, abban nincs ÉLET.

Amikor a földön jártam ehhez a szikrához az emberek közvetlenül rajtam, valamint az apostolaimon keresztül jutottak, akik nyitott kapuként szolgáltak a Vigasztaló, a Szent Szellem számára. Jelenleg minden ember, legyen keresztény, vagy nem keresztény, ebből a szikrából az általam vezetett spirituális „intézményen” keresztül részesül. Ezt azonban fizikai szinten megkaphatjátok azokon az embereken keresztül is, akik valamilyen mértékű Krisztusi tudattal már rendelkeznek. Sok ilyen tanító található a spirituális tradíciók területén. Ehhez a szikrához hozzájuthattok azonban ezen a honlapon keresztül is, különösen akkor, ha az üzeneteimet meg is hallgatjátok.

Hívlak tehát benneteket, vegyetek az ÉLET kenyeréből, a Krisztusi tudatból. Ez olyasvalamit adhat nektek, amit a legtöbb ember még elképzelni sem tud, egy olyan referencia kerethez juttathat, amely alapján tudni fogjátok, hogy mi az, ami a Krisztusi valóságból ered, és mi az, ami az anti-krisztusi világ illúziója csupán. Ha elegendő számú ember lesz képes arra, hogy „helyesen válassza ki az igazságot”, akkor az élet minden területén jelentős változásokat láttok majd a bolygótokon. Mert valójában, ha a tudatszinteteket feljebb emelitek, azzal a tömegtudatot is feljebb emelitek, mint ahogy kijelentettem: „És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.”

Ez itt a ti lehetőségetek, azért választották a földi megtestesüléseteket ebben a kritikus időben, hogy éljetek vele, hogy beteljesítsétek. Kevesebbel ne érjétek be!
Közreadja: www.fenyorveny.hu
 

2014. május 22., csütörtök

JÉZUS TANÍTÁSAI 2. rész - Kim Michaels közvetítése


..Az értekezés szempontjából a lényeges koncepció az, hogy minden rezgés. Éppen ezért nincsenek átjárhatatlan akadályok a forma világában. Minden ugyanabból az alapvető szubsztanciából áll, amely egyszerűen más hullámhosszon rezeg. Minden energiahullámokból áll, és az egyetlen különbség a Menny és a Föld között az energiahullámok rezgése. ...
 Kim Michaels közvetítése:

 
JÉZUS TANÍTÁSAI

2. rész
Az én Atyámnak házában sok lakóhely van - Lehetetlen küldetésben Istentől
 
Az én Atyámnak házában sok lakóhely van
A fenti állítás valódi jelentéséhez kapcsolódó alaptanítást szeretnék nyújtani. Az én Atyám házában sok lakóhely van. Ez az állítás sok embert zavart össze, amelyet én teljes mértékben megértek. Ez az állítás ugyanis remek példája annak, hogy az emberek 2000 évvel ezelőtti megértése, és a nyelvhasználata mennyire korlátozott engem. Csak korlátolt lehetőségekkel rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy elmagyarázzak nekik egy olyan mély igazságot, amelyet minden szellemi útkeresőnek ismernie kell. Hadd magyarázzam el most ezt az igazságot felhasználva a jelenlegi sokkal magasabb szintű megértést, és a jelenlegi nyelvezetet.
Napjainkban a legtöbb ember tud az energia létéről. A legtöbb ember azt is tudja, hogy az energia egy rezgésforma. Arról is hallottatok, hogy Albert Einstein relativitáselmélete szerint az egész világegyetemben minden energiából keletkezett. Sajnálatosan azonban a legtöbb ember nem igazán fogadta be ennek a felfedezésnek a rendkívüli következményeit. Éppen ezért nem tettek erőfeszítéseket azzal kapcsolatban, hogy megváltoztassák a világlátásukat annak a ténynek megfelelően, hogy minden energia, mint ahogy Kim ezt már egy másik helyen elmagyarázta.  

Az egyszerű igazság az, hogy a teljes világegyetem egyetlen alapvető szubsztanciából jött létre. A régi időkben ezt a szubsztanciát éternek nevezték. Az éter koncepciója ismert a buddhizmusban, és más filozófiákban évszázadok óta. A középkori Európában ismert volt az alkimisták körében, akik bizonyos szempontból az első igazi gyakorlati tudósok voltak. Még a fizikusok is felhasználták az éter koncepcióját egészen addig, amíg egy szerencsétlen kísérlet bele nem bukott abba, hogy kimutassa az éter hatását. A hatások azért nem voltak kimutathatók, mert az éter nem rendelkezik fizikai tulajdonságokkal. Ezek után a legtöbb tudós elvetette az éter koncepcióját, és így ez egy igen sajnálatos kitérővé vált a tudomány számára. Ennek a kitérőnek az lett az a következménye, hogy a tudósok nem teljesen értik az energiát. Az tudják, hogy az energia rezgés, de nem képesek teljes mértékben megérteni azt, hogy rezgés csak akkor lehetséges, ha van valami, ami rezeg. Nincsenek hullámok óceán nélkül. Tehát nem lehetnek energiahullámok, és ezzel együtt az anyagi világegyetem sem létezhetne, ha nem lenne jelen valaminek az óceánja, amely rezgésre képes.

Ami valójában rezeg, az az az alapvető szubsztancia, amelyet Isten az egész formai világ megteremtésére felhasznált. Ez a szubsztancia a Bibliában ott van jelen: „És mondá Isten: Legyen világosság!” A fény az Apa-Anya Isten női aspektusaként is jellemezhető. A fény az Isteni Anya, az Isteni Anya teste, amely életet ad minden olyan formának, amelyet rávetítenek az Atya akaratának megfelelően a Fiú elméjén keresztül. A forma tehát megjelenik, és a fennmaradása a Szent Szellem, Szentlélek ereje által valósul meg, ahogy ezt szeretett Mária Anya elmagyarázta az értekezésében.

Mint tudjátok, a látható fény olyan fényhullámokból áll, amelyek egy bizonyos frekvenciaspektrumon belül rezegnek. A vörös fénynek alacsonyabb a frekvenciája, mint a kéknek, vagy az ibolya fénynek. Mint tudjátok, vannak a látható fénynél alacsonyabb és magasabb frekvenciák. Azok a frekvenciák azonban a szemünk számára nem érzékelhetőek, bár ugyanannyira valóságosak, mint a látható fény.

Az értekezés szempontjából a lényeges koncepció az, hogy minden rezgés. Éppen ezért nincsenek átjárhatatlan akadályok a forma világában. Minden ugyanabból az alapvető szubsztanciából áll, amely egyszerűen más hullámhosszon rezeg. Minden energiahullámokból áll, és az egyetlen különbség a Menny és a Föld között az energiahullámok rezgése.

„Az én Atyám házában sok lakóhely van” állítás igazi értelme az, hogy az Atya háza egy rezgés-folytonosság, energia-kontinuum. A folytonosságon belül vannak frekvencia-tartományok, és minden frekvencia-tartomány különböző frekvenciákból áll. Minden ilyen tartomány egy lakóhely Isten házában. Egy ilyen tartomány az, amelyet az emberek anyagi világegyetemnek neveznek. Ezen kívül van az a tartomány, amelyet az emberek szellemi valóságnak, vagy Mennyországnak neveznek. De a szellemi valóság is számos tartománnyal rendelkezik.

A négy alsó testetek
Az a szándékom ezzel az értekezéssel, hogy elősegítsem annak a megértését, hogy az anyagi világegyetemen belül számos tartomány van. Hogy pontos legyek, négy ilyen tartomány, vagy valóság van az anyagi világegyetemben. Az a valóság, amelyet minden ember ismer, az  anyagi világegyetem. Ez az a világ, amelyet a fizikai érzékszerveitekkel érzékelni tudtok. Ez olyan rezgésekből áll, amely olyan rezgéstartományon belül rezeg, amelyet képesek vagytok a fizikai érzékszerveitekkel érzékelni. Azért vagytok képesek a fizikai érzékszerveitekkel ezeket a rezgéseket érzékelni, mert a fizikai testeitek is olyan energiákból állnak, amelyek ugyanazon a bizonyos frekvencia-tartományon belül rezegnek. Más szavakkal, az ami anyagból készült, az képes érzékelni az anyag rezgését, de csak az anyag rezgését. Ez a magyarázata annak, hogy a tudósaitok miért nem voltak képesek kimutatni az étert olyan eszközökkel, amelyek anyagból készültek.

Az anyagi világ felett három tartomány helyezkedik el, amelyek egy nagyobb spektrumon belül még mindig az anyagi világegyetemhez tartoznak. Amikor az anyagi világból a következő tartományba indulunk, akkor olyan valóságba lépünk be, amelyet az érzelmek világának hívhatunk. E fölött helyezkedik el a gondolatok valósága, és afölött az önazonosság valósága. Sok régebbi vallásban és filozófiában, olyanokban, mint a buddhizmus, vagy a görög és az ezoterikus tanításokban, amelyeket az alkimisták használtak fel, ezt a négy valóságot úgy jellemezték, mint a Föld négy sarka. Földnek, Víznek, Levegőnek és Tűznek nevezték őket. Ez a koncepció az ősi kör négyszögesítése koncepciónak felel meg. A kör reprezentálja a Mennyet, amely végtelen és megosztás nélküli idő és tér vonatkozásában. Az éternek felel meg. A négyzet képviseli a Földet, vagy inkább az anyagi világegyetemet. Az anyagi világegyetem az idő és a tér valósága. Úgy keletkezik, hogy a kör végtelen valóságát négy irányba, négy dimenzióba felosztjuk, amelyek úgy jelennek meg, mint az idő és a tér koordinátái.

Hogy könnyebb legyen elképzelni, ezért az emberi elméhez szeretném igazítani. Ezen a web felületen végig azt magyaráztam, hogy mindent csak Isten energiájának áramlása tart fenn, amely a szellemi valóságból áramlik az anyagi világegyetembe. Személyes szinten az energia a szellemi énetektől áramlik a tudatalatti elme rétegein keresztül addig, amíg el nem éri a tudatos elméteket. Az energia a szellem valóságából, vagyis az éterből áramlik, és először a tűz valóságát éri el. Néhány ezoterikus tanítás ezt éteri oktávnak, vagy emléktestnek hívja. Én ezt a valóságot az önazonosság valóságának szeretném hívni. Ez az elméteknek az a része, amely az anyagi világegyetemben megszerzett tapasztalataitok emlékét tárolja. Ezzel együtt tárolja az önazonosság érzeteteket, amelyet a lelketek az ebben a világban megtett sok életen keresztüli utazása során épített fel. Amikor az alap életenergia először bejut az elmétekbe, vagy a lényetekbe, akkor átáramlik az önazonosság érzeteken. Ezért az megszíneződik az önazonosság-érzetetek által. Az önazonosság-érzetetek magába foglalja azt is, hogy hogyan látjátok a világot, Istent, a saját kapcsolatotokat a világgal, és a kapcsolatotokat Istennel. Éppen ezért ez az alapja annak, hogy hogyan reagáltok az életre ebben a valóságban.
Miután az energia átáramlott az önazonosság testeteken, utána belép a levegő világába. Ezt hívják a tanítások mentális testnek. Én a gondolatok világának szeretném hívni. Ebben a valóságban az energia megszíneződik a gondolataitokkal önmagatokról, és a világról. A gondolataitokat nagyon nagymértékben meghatározza az önazonosság érzetetek, de mivel a gondolatok a lényetek alacsonyabb szintjén helyezkednek el, ezért folyékonyabbak, gyorsabban meg lehet változtatni őket, mint azokat a mély képeket, amelyek az önazonosság érzéseteket alkotják. Más szavakkal, a gondolataitok alkalmazkodhatnak az adott helyzethez, vagy hathatnak rájuk a körülmények, amelyekkel találkoztok ebben a világban. Azt mondhatjuk, hogy az önazonosság érzésetek határozza azt meg, hogy hogyan látjátok a teljes képet, míg a gondolataitok ahhoz kapcsolódnak, hogy hogyan értitek meg a kép részleteit. Az önazonosság érzésetek határozza meg azt, hogy hogyan látjátok a világot, a gondolataitok határozzák meg azt, hogy hogyan gondoljátok a világ működését.

Miután az energia átáramlik a gondolati testen, belép az érzelmek világába. Ez az érzelmi test, az érzések világa, és ez tartalmazza az érzéseiteket magatokkal és a világgal kapcsolatban. Az érzelmek egyszerűen mozgásban lévő energiák, amelyek megelőzik a fizikai cselekedeteiteket. Az érzelmeitek határozzák meg tehát azt, hogy a gondolatok után hogyan cselekedtek. Azt gondolhatjátok, hogy a gondolatok önmagukban nem vezethetnek cselekedetekhez. A gondolat az csak egy elképzelés, és ahhoz, hogy fizikai cselekedetté váljon, ahhoz a gondolatnak rendelkeznie kell azzal a két minőséggel, amelyek egy érzelem által adódnak hozzá. Ez a két minőség, az irány, és az intenzitás. Az érzelmeitek irányítják a gondolataitokat egy adott cselekedethez, és az érzelmeitek intenzitása határozza meg a cselekedeteitek erejét.

Utolsó lépésként az energia eléri a fizikai agyatokat és az idegrendszereteket. Ezen a szinten alakulnak az érzelmeitek cselekedetekké, és a cselekedeteket a mögöttük lévő érzelmek irányultsága és intenzitása határozza meg. Természetesen az érzelmetek irányát és intenzitását a gondolataitok határozzák meg, és a gondolataitokat pedig az önazonosság érzetetek, és a világképetek.

Láthatjátok, hogy a lényeteken keresztüláramló természetes energiaáramlás során az energia a szellemi énetekből áramlik az önazonosság testetekbe, ahol megszíneződik a világképetek következtében. Az energia ezek után beáramlik a gondolati testetekbe, és megszíneződik a gondolataitok által. Az energia innen az érzelmi testetekbe áramlik, ahol irányt és intenzitást vesz magára az érzelmeitek által. Végül az energia fizikai cselekedetté alakul, amelyet az agyatok, az idegrendszeretek és a fizikai testetek kiviteleznek.

Az egész folyamat egy filmvetítőhöz hasonlítható. A fény, amely a szellemi énetekből áramlik, megfelel annak a fehér fénynek, amelyet a villanykörte áraszt a vetítőgépben. Az önazonosság testetek, a gondolati testetek és az érzelmi testeitek úgy viselkednek, mint egy - egy filmszalag. A fény megszíneződik a három filmszalag képei által. A fény, miután áthatol a filmszalagokon, képként vetül a vetítővászonra. A vetítővászon az elméteknek az a része, amely az anyagi világegyetemben található. Ez a tudatos elmétek, valamint a tudatalatti elméteknek bizonyos része. Ezek az agyatokhoz és az idegrendszeretekhez kötődnek.

Az anyagi világegyetem négy szintje
Miután megértettétek azt, hogy hogyan áramlik az energia a saját elméteken át, át kell transzferálnotok ezt a tudást az anyagi világegyetemre, mint egészre. Az anyagi világegyetem négy különböző oktávval, szinttel, vagy testtel rendelkezik. Ezek az elmétek négy szintjének felelnek meg, mert a világegyetem csak egyszerűen egy lakóhely a házban, vagyis Isten elméjében. Ugyanúgy, mint az elmétek esetében, az anyagi világegyetem szintén Isten alap energiájából lett megteremtve, amely energia átáramlik az önazonosság, gondolati és érzelmi valóságokon, míg végül az anyag világában manifesztálódik.

Ha megértitek az energiaáramlás alapját az anyagi világegyetem négy szintjén keresztül, akkor kezditek majd érteni azt, hogy a legalacsonyabb szint az anyag szintje, valójában azoknak a rejtett okoknak az eredménye, amelyek három szinten zajlanak, az érzelmek szintjén, a gondolatok szintjén és az önazonosság test szintjén. Azt mondhatjuk tehát, hogy az anyagi világegyetem semmivel sem valóságosabb, mint azok a képek, amelyeket a mozi vetítővásznára vetítenek.

Amikor végiggondoljátok ezt a koncepciót, akkor ébredtek rá arra, hogy az anyagi világegyetem megváltoztatása úgy történhet, vagy úgy kell, hogy történjen, hogy megváltoztatjátok az anyagi világegyetem három felsőbb szintjét. Személyes szinten pedig, ha meg akarjátok változtatni a külső körülményeiteket, akkor először meg kell változtatnotok az érzelmeiteket, a gondolataitokat és az önazonosság érzeteteket. Csak ha mind a három képet megváltoztattátok, amelyek a három magasabb testetekben találhatóak, akkor változtathatjátok meg azt a képet, amely az anyagi világban megjelenik. Ehhez hasonlóan bolygói szinten annak a kulcsa, hogy eltüntessétek az emberi szenvedést az, ha a bolygótok egészének tisztítjátok meg az érzelmi-, a gondolati és önazonosság testét. Ennek az az oka, hogy a fizikai bolygó egy képi kivetülése azoknak a képeknek, amelyek ezekben a magasabb valóságokban tárolódnak.

A Földbolygót hét szellemi lény teremtette meg, akiket Elohimnak nevezünk. Az Elohim (többes szám) folyamatosan őrzik a Földdel kapcsolatos tökéletes képet, ez a kép még mindig létezik. A tökéletes képet azonban ideiglenesen elfedték nem tökéletes emberi képek, amelyeket az emberiség az önazonosság testén, a gondolati testén és az érzelmi testén keresztül vetített a bolygóra. Ez az, amelyet a pszichológusok kollektív tudattalannak neveznek.

A szenvedés igazi oka
A következő célom az, hogy megmutassam azt, hogy a Földbolygó miért rendelkezik jelenleg annyi nem tökéletes megjelenéssel, és olyan hatalmas emberi szenvedéssel. Ennek az az oka, hogy az emberiség három magasabb teste nem tökéletes önazonosság-érzettel, gondolatokkal és érzelmekkel szennyeződött.

Mint ahogy azt szeretett Anyám a következő értekezésében elmagyarázza, a Mennyben minden Isten törvényeinek megfelelően lett megtervezve. Éppen ezért, ha egy szellemi lény fellázad Isten törvényei ellen, akkor az a lény nem maradhat a Mennyben. Mária Anya azt is elmagyarázza, hogy az anyagi világegyetem bizonyos teret ad ahhoz, hogy bizonyos lények szembeszegülhessenek Isten törvényeivel. Ennek az az oka, hogy az anyagi világegyetem arra lett megtervezve, hogy iskolai tanteremként szolgáljon azoknak a lelkeknek, akik azon dolgoznak, hogy felfelé jussanak, és azzá a mindenné váljanak, ami Isten. Isten ezeknek a lelkeknek szabad akaratot adott, és megadta azokat a kereteket, amelyeken belül az ő energiájával kísérletezhetnek.

Éppen ezért az anyagi világegyetem törvényei lehetővé teszik azt, hogy ennek a világnak a lényei Isten törvényeivel szembe mehessenek anélkül, hogy el kellene hagyniuk ezt a valóságot. Más szavakkal, felhasználhatják a szabad akaratukat arra, hogy a figyelmüket azokra a képekre fókuszálják, amelyek azokkal a princípiumokkal, amelyet Isten felhasznált a formai világ megteremtésénél, nincsenek összhangban. Az emberek megteremthetnek maguknak olyan önazonosság-érzetet, amely alapján Istentől elkülönülten léteznek, amely alapján anyagi és nem szellemi lények. Az emberek teremthetnek olyan elmeképeket, amelyek nincsenek összhangban az igazsággal és Isten valóságával. Részeseivé válhatnak olyan érzéseknek, amelyek Isten igazi érzéseinek a torzításai. Azzal, hogy ilyen tökéletlenségek részeseivé válnak, meg tudják változtatni az anyagi világegyetemet, és olyan világot tudnak teremteni, amely nem tökéletes megnyilvánulás.

Amikor Isten a lényeknek szabad akaratot adott, akkor felállított egy keretet, amely biztonsági szelepként működik annak érdekében, hogy egy lény ne legyen képes elpusztítani az anyagi világegyetemet. Más szavakkal, az emberek szabadon azt tehetnek Isten tiszta energiájával, amit akarnak. Azonban ennek következményeit kétségtelenül meg fogják tapasztalni azokban a körülményekben, amelyeket ők teremtettek meg Isten tiszta energiájának felhasználásával. Ha nem tökéletes gondolatok, érzelmek foglalják le őket, akkor nem tökéletes körülményeket teremtenek az anyag világában, és a kreatív képességeik lecsökkennek majd a saját teremtményeik által. Ki mint vet, úgy arat.

Úgy is mondhatjuk, hogy az Isten által teremtett anyagi világegyetem olyan, mint egy tükör. Olyan, mint egy mozi vetítővászna, amely visszatükrözi mindazt, amelyet rávetít az emberi elme. Éppen ezért azok a képek, amelyeket az elmétek magasabb régióiban tartotok, határozzák meg azt, hogy milyen körülményeket tapasztaltok meg az anyag világában. Ha nem tökéletes képeket őriztek, akkor nem tökéletes körülményeket teremtetek meg, amelyek egy idő után önpusztítókká válnak. Ha Bábel Tornyát építitek, akkor az egy idő után saját súlya alatt omlik majd össze.

Mint ahogy azt már elmagyaráztam máshol, az emberek kezdetben magasabb tudatszinten éltek annál, mint amit jelenleg a bolygón tapasztalni lehet. Azon a tudatszinten a lelkeknek tudatos kapcsolatuk volt a Szellemi énükkel, és olyan szellemi lényekkel is, akik tanítókként szolgáltak számukra. Az emberek a szabad akaratuk felhasználásával kísérleteztek Isten energiájával. Eközben gyakran követtek el hibákat, és hoztak létre nem tökéletes megnyilvánulásokat. Mivel azonban ismerték a teremtés alapszabályait, képesek voltak arra, hogy meghatározzák azt, hogy milyen hibát követtek el, beismerve a hibát azonnal helyettesíthették a végeredményt egy jobb végeredménnyel.

Az Emberiség Bukása után az emberek elveszítették a kapcsolatukat a Szellemi énükkel és a szellemi tanítóikkal. Ennek következtében már nem voltak azzal tisztában, hogy a teremtés törvénye hogyan működik. Elvesztették azt az ismeretüket, hogy bármi, amelyet az anyagi világegyetemben teremtettek meg, az csak annak a képnek a kivetülése, amelyet az érzelmi, a gondolati és az önazonosság-testetekben őriztek. Ennek következtében elvesztették annak ismeretét, hogy az anyagi világegyetem körülményeinek megváltoztatásához a saját magasabb testeik tartalmát kell megváltoztatniuk.

Így az anyagi világegyetemben az emberek azt kezdték hinni, hogy a körülmények állandóak, és az irányításuk felett állnak. Kezdték magukat azon helyzetek áldozatainak tekinteni, amelyekről, úgy vélték, hogy nem ők teremtették meg.  Kezdték önmagukat olyan erők rabszolgáinak tekinteni, amelyeket nem kontrollálhatnak, és bizonyos értelemben igazuk volt. Ha nem vagytok hajlandóak megváltoztatni az érzelmeiteket, a gondolataitokat és az önazonosság-érzeteteket, akkor nem tudjátok megváltoztatni az anyagi világot, és ezért a földi körülmények áldozataivá váltok. A csapda az, hogy az emberiség teremtette meg a fennálló körülményeket, és az emberiségnek kell azt visszaalakítani is.

Az emlékezet elvesztése, annak tagadása, hogy felelősek vagytok a saját körülményeitekért, ezek adtak lehetőséget arra, hogy a szellemi valóság lényei, azok, akik fellázadtak Isten törvényei ellen, megtestesülhettek a Földön. Erről szintén ír Mária Anya az értekezésében.

Mint láthatjátok alapvető különbséget jelent az, ha a szabad akaratotokkal kísérleteztek (és hibáztok közben), és ha szándékosan fellázadtok Isten törvényei és Isten teremtő szándéka ellen. Ahogy Mária Anya említi, a szellemi valóságban néhány lény szándékosan és akarattal lázadt fel Isten törvényei és teremtő szándéka ellen. Ezek a lények ezután alacsonyabb tudatszintre süllyedtek, néhányuk végül a Földön megtestesülve kötött ki.

Ezek a lények nagyon sok embert manipuláltak annak érdekében, hogy elhiggyék azt a hazugságukat, hogy a végső szabadság elérhető azáltal, ha szembefordulnak Isten törvényeivel. Számos finom hazugságot felhasználva rávették az embereket arra, hogy sértsék meg Isten törvényeit, ugyanakkor elhitették velük azt, hogy a negatív következmények, amelyek a szabályszegésből adódtak, azok elkerülhetetlenek, sőt lehet, hogy maga Isten teremti meg azokat.

Miután az emberiség alacsonyabb tudatszintre süllyedt olyan folyamatok vették kezdetüket, amelyek következtében az emberiség négy alsó teste beszennyeződött az emberiség kollektív tudatával együtt. Ez vezetett a jelenlegi nem tökéletes körülményekhez emberi szenvedés formájában, természeti katasztrófák, vagy egyéb zavarok megnyilvánulásaként.

Azonban amit az anyagi világegyetemben láttok, az csak egyszerű visszatükröződése annak, ami a magasabb testekben történik. Mind a három felső test szennyeződött, és nem tökéletes képekkel lett teli. Egy test azonban teljes mértékben a sötét erők hatalma alá került, és ez az érzelmi test. Ez a test azoknak a lényeknek kulcsfontosságú, akik az anyagi világegyetemet akarják irányítani. Ennek az az oka, hogy az érzelmi test az, amely a gondolatokat fizikai cselekedetekké alakítja.

Az érzelmeknek olyan a természete, hogy minden képet magukra vesznek, amelyet a mentális test rájuk vetít. Az érzelmek mozgásban lévő energiák, és az energiának nincs jó vagy rossz-érzete. Oda áramlik, ahol valamilyen cselekedet történik anélkül, hogy fontolóra venné a következményeket. Éppen ezért a sötét erők átvehetik egy személy érzelmi teste felett a hatalmat, manipulálhatják azt a személyt gyakorlatilag olyan mértékben, hogy az mindent megtesz majd anélkül, hogy a cselekedeteinek a következményét fontolóra venné, anélkül, hogy elgondolkodna azon, hogy jót vagy rosszat tesz. Ez által teremtődött meg az a szindrómára, hogy tedd meg, ha jól esik. Ez a szindróma azon az alapvető hazugságon alapul, hogy ha valami jól esik, akkor az valójában nem lehet rossz.

Nos, láthatjátok azt, hogy vannak olyan erők, amelyek folytonosan azon dolgoznak, hogy az embereket az érzelmi testükön keresztül manipulálják. Ennek egyik módja az, amikor az emberek érzelmi testét mindaddig ingerlik, amíg el nem érnek egy olyan érzelmi intenzitást, amikor az emberek már nem képesek visszatartani az érzelmi energiájukat. Így az érzelem beleáramlik a cselekedeteikbe, és ekkor történik meg az, amikor azt láthatjátok, hogy egyének, emberek csoportjai, vagy akár az egész nemzet felajzva érzi magát, hogy olyan cselekedetet tegyen meg, amelyet normális esetben nem tenne. Ez a háborúk fő oka. Azokban az időkben, amelyek háborúhoz vezetnek, azt láthatjátok, hogy egy egész nemzet érzelmi teste olyan mértékben izgatottá, háborgóvá válik, hogy az egész nemzet úgy érzi, hogy tenniük kell valamit, és az a valami az, hogy az ellenség ellen, akikkel kapcsolatban azt érezték, hogy miattuk kerültek háborgó állapotba, háborút kell indítaniuk.

Intelligens élet mind a négy szinten
A jelenlegi értekezésemnek egy másik fontos célja az, hogy megmagyarázzam azt, hogy vannak önészleléssel rendelkező, intelligens lények az anyagi világegyetem mind a négy szintjén, az anyag valóságában, az érzelmek, a gondolatok és az önazonosság szintjén is. Vannak intelligens emberi lények, akik az anyag világában élnek. Vannak olyan intelligens lények is, akik a másik három valóságban élnek. Közülük néhány lény soha nem volt fizikai testben. Mások fizikai testben voltak, de most az anyagi világegyetem másik valóságában tartózkodnak.

A lények számára a természetes menet az, hogy fizikai testbe süllyednek annak érdekében, hogy megtapasztalják az anyag világát, és segítsenek Istennek a társ-teremtésben a formai világnak ezen a szintjén. Miután a lélek betölti a létezésének a feladatát az anyag világában, felemelkedik a szellemi valóságba. Más szavakkal, a lélek számára nem természetes az, hogy oda költözzön, hogy ott ragadjon az anyag, az érzelem, a gondolatok vagy az önazonosság világában. Ha azonban a lélek kiegyensúlyozatlanná válik, és eltorzítja a négy testéből az egyik vagy több testét, akkor az anyagi világegyetem valamelyikében benn ragadhat.  Ez megakadályozhatja a lelket abban, hogy visszaemelkedjen a szellemi valóságba.

A lélek négy alsó teste az Apa, a Fiú, az Anya és a Szent Szellem négy erejének felel meg, ahogy azt Mária Anya elmondja. Az Apa felel meg az önazonosság testnek, a Fiú felel meg a gondolatok testének, az Anya felel meg az érzelmi testnek és a Szent Szellem/ Szentlélek felel meg a fizikai testnek. Ha a lélek egyensúlytalanságba kerül mind a négy testében, akkor az anyagi világegyetemben ragad, és folytonosan újabb és újabb fizikai testeket ölt. Ha a lélek kiegyensúlyozta a fizikai és az érzelmi testét, akkor benn ragadhat a gondolati valóságban, és ha kiegyensúlyozta mind a három alsó testét, akkor benn ragadhat az önazonosság valóságában.

Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsétek, hogy miért nyújtom nektek ezt az értekezést, rá kell ébrednetek arra, hogy az anyagi világegyetem négy különböző valósága csak rezgésében különbözik egymástól. Nagyon fontos tehát, hogy ne essetek ennek a tanításnak a csapdájába a lineáris nézetetekből adódóan.  Az anyagi világegyetem rendelkezik például a legalacsonyabb rezgéssel, más valóságoknak magasabb a rezgése. Éppen ezért ez hajlamosít arra, hogy olyan elképzelést alakítsatok ki, hogy más valóságok az anyagi világegyetemen kívül vagy azon túl helyezkednek el. Ez azonban nem a helyes kép.

Abban a szobában, ahol éppen most ültök, nagyszámú rádióhullám hatol a térbe. Ezek a rádióhullámok ugyanabban a térben léteznek, mint a ti fizikai testetek, a falak, a bútorok és a levegő. Más szavakkal, a különböző hullámhosszak létezhetnek együttesen ugyanabban a térben. Arra akarok rámutatni, hogy az anyagi valóság ugyanabban a térben létezik, mint az érzelmi valóság, a gondolati valóság és az önazonosság valósága. 

Ennek a felismerésnek az a jelentősége, hogy nincsenek áttörhetetlen akadályok a négy valóság között. Valójában a valóságok át tudják fedni egymást. Például teljes mértékben lehetséges az, hogy az anyagi világ egy helyszínén a rezgés úgy változzon meg, hogy egy másik valóság rezgésével rezegjen.

Az emberi elme rendelkezik azzal a képességgel, hogy rádióvevőként működjön. Mint már említettem, sok különböző rádióhullám hatol abba a térbe ahol most ültök. Ha bekapcsoljátok a rádiót, akkor ráhangolódhattok bármelyik hullámhosszra egyszerűen úgy, hogy eltekeritek az állomáskereső gombot a rádión. A rádió a különböző energiahullámokat hallható hanggá alakítja át, amelyeket ti különböző rádióállomásként észlelhettek. A tudatos elméteknek van olyan képessége, hogy rádióvevőként működjön, és képes ráhangolódni az anyagi világegyetem minden szintjére. Rá tud azonban hangolódni a szellemi valóság szintjeire is. Más szavakkal, az emberi elme rendelkezik azzal a képességgel, hogy elérjen az anyagi valóságon túlra, és ráhangolódjon az érzelmi valóság, a gondolati valóság, az önazonosság valósága intelligens lényeire, sőt még a szellemi valóságra is.

Ennek a tanításnak az egyik következményeként, ha megpróbáltok az egyik valóság intelligens lényeivel kommunikálni, akkor figyelembe kell vennetek azt, hogy nem minden ott lévő lény jóindulatú. Lehetséges, hogy néhányan közülük szándékosan lázadtak fel Isten törvényei ellen, és arra fognak kísérteni benneteket, hogy tegyétek ezt ti is. Ennek okát Mária Anya értekezésében találhatjátok meg.

Korábban mind a négy valóságban jóindulatú lénye voltak. Az érzelmi valóság azonban annyira erősen beszennyeződött, és annyira manipulálttá vált, hogy nincs már ott egyetlen jóindulatú lény sem. Az érzelmi valóság lényei mind kiegyensúlyozatlanok, és azt hiszik, hogy a cél szentesíti az eszközt, vagyis ha jól esik valami, akkor tedd azt. Vannak olyan emberek a Földön, akik ezt a tudatszintet testesítik meg, mivel a kiegyensúlyozatlan érzelmi testük miatt az érzelmi valóságra hangolódtak. Az ilyen emberek az érzelmi valóság manipulatív lényeinek a rabszolgáivá váltak.

A gondolati valóság szintén erősen szennyezett, de ott még mindig vannak olyan lények, akik nem rosszindulatúak. A többségük azonban annak az elmeállapotnak a csapdájában ragadt, amely azt eredményezi, hogy úgy gondolják, hogy ők képesek intellektuálisan megérteni mindent. Néhányan közülük azt hiszik, hogy ők jobban értik a világot, mint Isten, és ezért jobban tudják azt is, hogy hogyan kellene Isten világegyetemének működnie. Ez az intellektuális büszkeség, és láthatjátok azt, hogy a Földön mennyien testesítik meg ezt a büszkeséget. Ennek az az oka, hogy ezeknek az embereknek a mentális teste ezekre a gőgős lényekre hangolódott a gondolati valóságban.

Az önazonosság valósága a legtisztább valóság, bár ez is szennyeződött hamis önazonosság érzéssel. Itt vannak olyan lények, akik úgy azonosítják magukat, mint akik különváltak Istentől, és ezt vetítik ki az emberekre is. Vannak azonban az éteri valóságban olyan lények is, akik korrekt önazonossággal rendelkezve szellemi lényeknek tartják magukat.

Mi, a Felemelkedettek Serege, az emberiség tanítóiként szolgálunk. Mi minden egyes emberrel hajlandóak vagyunk kommunikálni annak érdekében, hogy segítsük az embereket a szellemi útjukon. Amikor a Föld még tiszta volt, akkor meg tudtunk jelenni az emberek előtt az anyag világában, és az emberek képesek voltak velünk beszélni, velünk lenni. Ez nem azért volt, mert fizikai testet vettünk magunkra, hanem azért, mert az emberek tudatszintje olyan tiszta volt, hogy képesek voltak bennünket a „fizikai testünkben”észlelni. Képesek voltak meglátni a szellemi testünket a fizikai érzékszerveikkel. Jelenleg az emberek által létrehozott kiegyensúlyozatlanság miatt az egész anyagi világegyetem rezgése lecsökkent, és ezért sokkal nehezebbé vált az emberek számára az, hogy észleljenek bennünket. Már nem képesek látni bennünket a fizikai érzékszerveikkel, kivéve azt a néhány alkalmat, amikor fizikai megjelenést öltünk.

Ahhoz, hogy a Felemelkedettek Seregével kommunikálni tudjatok a mostani világban, fel kell emelnetek a tudatszinteteket egy magasabb szintre, amely azt jelenti, hogy ki kell egyensúlyoznotok a négy alsó testeteket. Csak úgy érhetitek el ezt az egyensúlyt, ha eljuttok a Krisztusi tudatszint középső útjára. Ha nem értek el a Krisztusi tudat egyensúlyához, akkor nem léphettek kapcsolatba a Felemelkedett Mesterekkel. Ennek ellenére még kapcsolatba kerülhettek olyan lényekkel, akik az alsóbb szintek egyikében léteznek. Nem megfelejtkezve arról, hogy azok a lények azon a szinten ragadtak, mert kiegyensúlyozatlanná váltak egy vagy több alsóbb testükben. Éppen ezért, ha megbízható kommunikációra vágytok a magasabb valóságokból, akkor el kell érnetek a Krisztusi tudatszintet, amely azt jelenti, hogy ki kell egyensúlyoznotok mind a négy alsó testeteket.

Földi Mennyország vagy földi pokol
Ennek az értekezésnek a másik célja az, hogy megmutassam nektek azt, hogy az anyagi világegyetem négy szintje ugyanabban a térben együtt létezik. Az egyetlen különbség a rezgések különbözősége. Mivel az emberi elme képes arra, hogy manipulálja Isten fényét, ezért a fénynek csökkentheti, vagy emelheti a rezgését. Arra utalok, hogy az emberek képesek arra, hogy megváltoztassák az anyagi világ rezgését, és ezáltal az együtt rezeghet, rezonálhat a többi valóság egyikével.

Például több olyan hely van ezen a bolygón, különösen a nagyvárosokban, ahol nagyon sokan alakítottak ki egyensúlytalanságokat az érzelmi testükben, és ezáltal az egész terület az érzelmi test rezgésén rezeg. Az érzelmi valóság rezgése jelenleg a legalacsonyabb minden valóságnál. Az érzelmi valóság bizonyos területei valójában az emberek számára pokolnak tűnnek. Vannak tehát olyan területek ezen a bolygón, amelyek az érzelmi valóság szintjén rezegnek. Ezek a területek valójában földi poklok.

Mint ahogy ismételten láthatjátok, az emberiség rendelkezik azzal a képességgel, hogy megteremtse a saját valóságát. A valóságotokat az elmétek erején keresztül teremtitek meg, de ahhoz, hogy megértsétek azt, hogy ezt hogyan teszitek, rá kell ébrednetek arra, hogy az elmétek számos szinttel rendelkezik. Az elmétek alsó szintjei nagyon hasonlítanak a rádióvevőhöz, amely egyszerűen csak felerősíti a rádiófrekvenciát, és az érzékszervek által felfoghatóvá teszi. Amit az alsóbb elmétek segítségével teremtetek, az azon múlik, hogy mi áramlik oda az elmétek magasabb szintjeiről.

A kérdés mostanra az, hogy melyik állomásra hangoltátok az elmétek rádióját? A Krisztusi énetekre hangoltátok-e, vagy az alacsonyabb szinteken lévő lényekre hangoltátok-e? El kell döntenetek ezen a napon, hogy kit szolgáltok! El kell döntenetek, hogy Atyám házának melyik lakóhelyén akartok élni, melyik szintre fókuszáljátok a figyelmeteket! Ha az alacsonyabb testeitekben kiegyensúlyozatlanság van, akkor az anyagi, az érzelmi, a gondolati valóságra fókuszáltok. Ha az önazonosság testetek kiegyensúlyozatlan, akkor az önazonosság valóságára fókuszáltok, és nem juttok azon túl. Ha azonban mind a négy alsó testeteket kiegyensúlyoztátok, akkor túljuthattok az önazonosság valóságon, és kommunikálhattok a Felemelkedettek Seregével. Ezáltal nyitott kapuként szolgálhattok annak érdekében, hogy lehozzátok a Menny rezgését és valóságát a Földre. Az Élő Szó, az Ige nyitott kapuivá válhattok, amely ekkor beáramolhat ebbe a világba.
 

Lehetetlen küldetésben Istentől
A ti Jézusotok vagyok.
Az idősebb testvéretek vagyok. Nagyon sokan ismertek még azokból az időkből, amelyek már rég feledésbe merültek. Úgy ismertek engem, mint aki veletek egyenlő, és nem egy idol, nem egy bálvány, aminek a többségetek jelenleg ismer. Az a vallás, amely állítása szerint engem képvisel a Földön az változtatott engem bálvánnyá, és helyezett talapzatra. Ez az oka annak, hogy az enyéim elérhetetlennek tartanak.

Jelenleg nagyon különleges küldetésben járok, amelyet néhányan lehetetlen küldetésként is neveznek. Szeretteim, mint ahogy láthatjátok, ha az emberi faj elmúlt évezredeinek történelmét tanulmányozzátok, az emberiség valójában olyan tudatszint csapdájában került, ahol teljességgel a valóság figyelmen kívül hagyása dominál. Ez a szándékosan előidézett helyzet tette lehetetlenné, hogy megértsétek azt, hogy kik is vagytok, hogy honnan is jöttök valójában, és miért vagytok a Földön.

Tipikus példaként és ennek a tudatszintnek a jellemzéseként hadd említsem azt a helyzetet, amelyben Pontius Pilátus előtt álltam a megpróbáltatásaim során azt állítva, hogy az igazság tanúsítása miatt érkeztem. Szeretteim, emlékeztek-e, hogy mit válaszolt ő erre? Azt kérdezte: „Mi az igazság?” Biztosíthatlak benneteket, hogy Pontius Pilátus nem gúnynak szánta ezt. Ő ugyanis művelt, és nem gonosz ember volt. Nem is akart elítélni engem, mivel meg volt győződve arról, hogy teljesen ártatlan vagyok azokban a vádpontokban, amelyeket ellenem a hit törvényeskedői felhoztak.

A kérdése a lélek olyan agóniájával szakadt ki belőle, mint aki tudja, hogy az élettel kapcsolatban van valami, ami megismerhető, amelyet azonban valahogy nem képes megragadni. A lélek számára ez olyan fajta kín, amikor tudja, hogy van egy létező valami, amit azonban nem érhet el.

Hogyan segítsük az embereket az igazság meglátásához?
Mint láthatjátok, szeretteim, ahogy már számtalanszor megpróbáltam elmagyarázni, létezik a spirituális lényeknek egy hierarchiája, amelyet több névvel is illetünk, de amelyet én a mostani összefüggésben a Felemelkedettek Seregének nevezek. Mi vagyunk az emberiség tanítói.

Közülünk néhányan már nagyon régóta a Földdel foglalkoznak. Sokan fizikailag is megtestesültek már a Földön ugyanannak a tudatszintnek a csapdájába kerülve, amelyben jelenleg ti is vagytok. Fokozatosan kezdtünk a tudatunkban lévő felhők, a fátyol szétoszlatásához, hogy megpillanthassuk az igazságot. Ezt az igazságot magunkba fogadtuk, hogy az a megtestesülésünket követően kovásszá váljon, és az egész tudatszintünket feljebb emelve eljuttathasson bennünket később arra a pontra, ahol jogosultakká váltunk a felemelkedésünk folyamatára. Így kerültünk véglegesen a fény otthonába itt a felemelkedett valóságban. Ettől kezdve sokunk spirituális tanítóként kezdett el tevékenykedni arra törekedve, hogy segítségül szolgáljunk azon testvéreink tudatának felemelésében, akik a Földön még az újraszületések körforgásának a csapdájában ragadtak.

Szeretteim, mint láthatjátok, az emberiség spirituális tanítói évezredek óta azt vitatják, hogy hogyan segíthetnék az emberiséget abban, hogy az hozzákezdjetek ahhoz a lépcsőzetes folyamathoz, amely egy magasabb tudatszintre juttat el benneteket, egy olyan szintre, ahol képessé váltok az igazság megragadására. Mi, a Felemelkedettek Serege, egy csapatként működünk, amely azonban nem jelenti azt, hogy mindannyian egyformák lennénk, vagy teljesen egyetértenénk abban, hogy mit tartunk az emberiség megsegítése érdekében a legjobb módszernek.

Közöttünk az évszázadok során sok megbeszélés zajlott arról, hogy hogyan segíthetnénk hozzá az emberiséget Isten Élő Igazsága koncepciójának a megragadásához. Őszintén el kell, hogy mondjam, hogy a mennyei lények közül sokan hiszik azt, hogy lehetetlen az emberiség nagyját eljuttatni oda, hogy megragadhassák Isten Élő Igazságát. Ez a témája nagyon sok megbeszélésnek. Én magam ahhoz a csoporthoz tartozom, akik a szívükben őrzik annak reményét, hogy valahogy meg lehet találni annak az útját, hogy megértessük veletek az igazságot, az Élő Igazságot önmagatokról és Istenről.

Miért olyan nehéz az embereknek meglátni az igazságot?
Azért jöttem, hogy megkíséreljem egy olyan útnak a bemutatását, amely lehetőséget ad az embereknek az igazság megragadására. Azért jöttem, hogy egy lehetetlen küldetést kíséreljek meg, hogy hozzásegítsem az embereket ahhoz, hogy amit sokan közülük észlelnek, bár képtelenek megragadni, és hozzá kapcsolódni, az létezik. Emiatt kiáltja az ő lelkük is ugyanazt, amit Pontius Pilátusé, amikor az az örök kérdés szakadt ki belőle, hogy: „Mi az igazság?”

Mielőtt valahogy sikerülne teljesítenem a lehetetlen küldetésemet, előtte, elő kell készítenem a terepet azzal, hogy elmondom, hogy miért olyan nehéz az embereknek megragadniuk az igazságot. Szeretteim, mint látjátok nagyon régen, valójában akkor, amikor az idő még nem úgy létezett, ahogy ezen a bolygón azt ma ismerik, Isten úgy döntött, hogy megteremti azt az anyagi világegyetemet, amelyben léteztek.

Amikor Isten egy új világegyetemet teremt, akkor azt a saját lényéből és tudatából hozza létre,de nem abban a teljességben teremti meg, amely rá jellemző. Ennek az az oka, hogy Isten nem az, akinek az emberiség Őt gondolja. Nagyon sokan ugyanis bálványként tekintenek Istenre. Úgy gondolják, hogy Isten mindenható, hogy Isten tökéletes. Ha pedig valami tökéletes, akkor annak teljesen tökéletesnek kell lennie, amely nem változhat, nem fejlődhet tovább. Ez azonban téves felfogás, amely abból a tudatszintből ered, amelybe az emberiség süllyedt.

Hamarosan szó lesz majd erről a tudatszintről is, de elöljáróban hadd mondjam el, hogy ez a tudatszint torz képet fest Isten természetéről és valóságáról. Az igazság Istennel kapcsolatban az, hogy Ő tökéletes, de nem az emberi mértékek szerint. Isten nem áll egyhelyben, nincs egy szinthez rögzítve. Ennek az az oka, hogy Isten az örök Teremtő.

Mint ahogy azt a „Christ is born in you” (A Krisztus megszületik bennetek) című könyvemben elmagyaráztam, Isten kettős természettel rendelkezik. Az Ő egyik aspektusa a tiszta Létezés állapota. A Létezés állapota teljesen mentes a változásoktól, és az az állapot teljességgel forma nélküli. Isten másik aspektusa az, amelyet én a Teremtőnek nevezek. A Teremtő természete a teremtés, amely formával jár együtt. Ezért Isten teremtői aspektusa állandó változásban van. Isten nem egy fehér szakállú öregember, aki egy hatalmas trónon ül a Mennyben. Isten olyan, mint egy folyam, amely állandóan hömpölyög. Isten egy folyamat. Isten a fejlődés, az öntranszcendencia folyamata.

Hogyan fejődik Isten, és hogyan lép túl önmagán? Azáltal fejlődik, hogy világokat és világegyetemeket teremt maga köré a saját lényéből és tudatából. Isten úgy teremt tehát, hogy a saját tudatának és a Lényének részeit zárja egy adott formába. Ez a forma korlátokkal rendelkezik, korlátok közötti állapotban van jelen, mely korlátokat az idő és a tér képezik, amelyeket ismertek ebben a világban.

Mint látjátok, szeretteim, a teremtés folyamata az állandó változás folyamata. Éppen ezért Isten semmi olyat nem teremt, amelyet állandónak, vagy változatlannak szánna.  Istennek az a szándéka, hogy minden, amit teremtett, fejlődjön, túllépjen önmagán. De mi a célja ennek a fejlődésnek, öntranszcendenciának? Az a célja, hogy a teremtmények ráébredhessenek arra, hogy honnan származnak, vagyis arra, hogy Isten lényének kifejeződései, anyagi megnyilvánulásai, egyéniesülései. Erre ráébredve a teremtmény ráébredhet arra is, hogy a Teremtőjével ismét eggyé válhat. Nem olyan módon, hogy eltűnjön az önálló létezése, hanem olyan formán, hogy maga is teremtővé válik, új teremtővé alakul, aki folytathatja a teremtés véget nem érő folyamatát.

Ha tehát Isten egy formai világot teremt, akkor az a világ az Ő tudatából keletkezik. Nem rendelkezik azonban teljes önfelismeréssel azzal kapcsolatban, hogy honnan származik, és milyen potenciállal rendelkezik, és nem rendelkezik azzal a felismeréssel sem, hogy hogyan léphet túl az adott világ a korlátain, a saját valósága megtagadásának állapotán, és hogyan ébredhet rá arra, hogy ténylegesen Isten része, amely valójában soha sem vált külön Istentől? Annak érdekében, hogy a teremtett világ öntudatra ébredését segítse, Isten önészleléssel, tudattal rendelkező lényeket küld ebbe a világba. Ezek a tudattal rendelkező lények az ő képére, hasonlatosságára teremtetnek, vagyis rendelkeznek azzal a tudat-kapacitással, hogy ráébredhessenek az önazonosságukra, mint Isten egyéniesülései, és ezáltal Isten teremtőtársaiként, társteremtőként tevékenykedhessenek.

Ennek eredményeként Istentől kiindulva a lények egy hierarchiája jött létre, a Teremtőtől számos spirituális lényig, a spirituális lények egész soráig, végül azokig a lényekig, akik önként vállalták azt, hogy az anyag világába merüljenek annak érdekében, hogy segítsék a világegyetem önészlelésre ébredését, az önazonosságának, az eredetének és a lehetőségeinek a felismerését. Ezek a lények ti vagytok, szeretteim. Ti vagytok azok az isteni előcsapatok, akik arra jelentkeztetek, hogy az anyag világába merülve hozzásegítsétek az egész világegyetemet a felemelkedéséhez, az öntudatra, az önészlelésre ébredéséhez.

Technikailag az anyag világába merülésetekkel elkerülhetetlenül elveszítettétek az önészlelésetek egy részét, azt, hogy kik is vagytok és honnan jöttetek. Nem veszíthetitek azonban soha el azt a képességeteket, hogy visszaszerezzétek mindezek észlelését, hiszen Isten tudatának egy részecskéjét hordozzátok.

Az emberek azt hiszik, hogy önállóan cselekedhetnek
A történetben most előrébb ugrok, és arról a tudatszintről beszélek, amelyben a legtöbb ember jelenleg önmagát észleli. Az a tudatszint, amelyet jelenleg megtapasztaltok, az nem az a tudatszint, amelyet Isten eredetileg nektek szánt. A jelenlegi tudatszintetekbe ti egy hosszú és fokozatos folyamat során süllyedtetek bele, amelynek a mechanikáját már máshol említettem. Most nem részletezem ezt, mert eltérítene a célomtól.

Ennek a tudatszintnek, amelynek a csapdájába kerültetek az a lényege, hogy úgy észlelitek, hogy teljes mértékben önmagatokban cselekedhettek. Szó szerint azt hiszitek, hogy önellátó lények vagytok, akik rendelkeznek azzal az erővel, hogy önállóan cselekedhessenek ebben a világban, akiknek ezen az anyagi világegyetemen túl semmire sincs szükségük ahhoz, hogy itt élhessenek és munkálkodhassanak. Azt hiszitek, hogy a túlélésetekhez kizárólag anyagi táplálékra van szükségetek étel-ital formájában. Azt feltételezitek, hogy a napi tevékenységetekhez szükséges energiát az általatok elfogyasztott ételekből nyeritek, vagy a bőrötökön keresztül felvett fényből, esetleg egyéb anyagokból.

Az emberiség teljes mértékben különválasztotta magát a forrásától, amely forrás természetesen Isten maga. Néhány ember önmagát kizárólag a fizikai testével, a fizikai világegyetemmel azonosítja. Ennek eredményeként szó szerint azt hiszik, hogy az anyagi világegyetem önellátó szféra, amelynek semmire sincs szüksége ezen a világegyetemen kívül ahhoz, hogy létezhessen. Ezen emberek közül sokan valóban megrögzötten hiszik azt, hogy nincs Isten, mivel úgy gondolják, hogy nincs is rá szükségük.
Nyilvánvalóan sok olyan ember van a Földön, akik hisznek Istenben ilyen vagy olyan formában. Érdekes azt látni, hogy ezen emberek közül sokan valóban azt hiszik, hogy ismerik az igazságot Istennel kapcsolatban. Teljes meggyőződéssel hiszik, hogy a vallásuk által tudják az alapvető igazságot Istenről, és ismerik az Istenhez fűződő kapcsolatukat.

Az emberek az elmedobozuk fogságában vannak
Szeretteim, a szívem túlcsordul a szeretettől azokért az emberekért, akik mind ennek a hitnek, mind ennek a világszemléletnek a csapdájába kerültek. Mennyire szeretném, hogy valamilyen módon elérhessem őket az elmedobozaikon keresztül, hogy valami kis lyukat fúrjak azokba a dobozokba, amelyeket az elméjük köré építettek, hogy Isten tiszta igazságának a sugara beragyoghasson a tudatos elméjükbe. Bárcsak segíthetnék nekik abban, hogy lássák, hogy sokkal több az igazság annál, mint ami az elmedobozaikba belefér!

Mint láthatjátok, szeretteim, pontosan ezek a mentális dobozok azok, amelyek megnehezítik számunkra, akik a spirituális tanítóitok vagyunk, azt, hogy elérjünk benneteket Isten igazságának a sugarán keresztül. Hadd kíséreljem meg elmagyarázni azt, hogy azok a mentális dobozok, amelyeket az elmétek köré építettetek, miért teszik annyira nehézzé, néhány esetben szinte lehetetlenné azt, hogy megragadhassátok Isten igazságát.

A probléma lényege az, amit akkor magyaráztam, amikor azt mondtam, hogy az emberek teljes meggyőződéssel azt hiszik, hogy önmagukban cselekednek. Ó, igen, tudatában vagyok, hogy sok vallásos ember hiszi, hogy Isten kegyelméből cselekszik, vagy, hogy minden Isten akaratából történik. Ezek azonban pusztán csak intellektuális elképzelések, és a legtöbb ember nem érti a helyzetet valójában.

Ennek az az oka, hogy mindannyian azt hiszitek, hogy Isten valahol a Mennyben van, és nincs jelen a Földön, de legkevésbé sincs jelen bennetek. Így, szeretteim, mint láthatjátok, még a legvallásosabb emberek is olyan képet alkottak Istenről, amely szerint Isten tőlük külön- és kívülálló lény. Nagyon sok hithű ember gondolja magáról az ateistákat és materialistákat látva, hogy ők Istennek tetszőbbek, mint az Isten tagadók. De mint láthatjátok, szeretteim, a vallásos emberek legtöbbje szintén tagadja Isten létezését önmagában és mindenben, ami körülveszi őket.

Mint ahogy korábban már elmagyaráztam, Isten mindent a saját szubsztanciájából, a saját Lényéből teremt. Minden, amit magatok körül láttok, az Isten álruhában, és minden, amit magatokban láttok az is Isten álruhában. Ti magatok is Isten vagytok álruhában. Pontosan ez az, amit a legtöbb vallásos ember nem vesz észre, és ezért tagadja meg ő is Istent. Ez nem különbözik alapvetően attól az Istentagadástól, amit az ateisták hirdetnek; ez csak a mértékében más. Az ateisták szerint egyszerűen nincs Isten, a legtöbb vallásos ember szerint pedig nincs jelen itt Isten.

Mindkét hit istentagadás, mivel Isten mindenhol jelen van, Isten minden. Az történik tehát, hogy az emberek a tudatukban a valóság egy hamis képét hozzák létre. Mind az ateisták, mind a vallásos emberek olyan elképzelést teremtenek maguknak, amely szerint ők maguk és az a világ, amelyben élnek az nem Isten.

Ez azonban valójában az első parancsolat megszegése, amely szerint „Ne legyenek más isteneid rajtam kívül”. Ha Isten mindenhol jelen van, és Isten minden, akkor ha nem látjátok meg Istent mindenben, akkor hamis Istent imádtok. Ha Istent az égben látjátok, és önmagatokban megtagadjátok, akkor egy bálványhoz imádkoztok, akkor egy aranyborjú körül táncoltok.

Az történt ugyanis, hogy a tudatotokban létrehoztatok egy elképzelést, és kijelentettétek azt, hogy ez Isten, ez a valóság és ez az igazság. Ezeket az elképzeléseiteket vetítitek ki, és ezek után ennek megfelelően építettétek meg a tudatotok köré az elmedobozaitokat. A lelketek újabb és újabb megtestesülésével ezeket az elmedobozaitokat erősítgetitek meg egészen addig, amíg az átjárhatatlanná nem válik, nem engedve át semmilyen fényt, vagy Isten igazságát, amely a spirituális valóságból folytonosan sugárzik a Földre.

Veletek vagyok
A Föld lakói valójában olyanok, mint azok a leláncolt lények, akikhez Platón az embereket hasonlította, akik nem képesek azt látni, hogy mi történik a barlangon kívül, csak az árnyékokat látják a barlang falán. A barlang képviseli az emberek által a tudatuk köré épített mentális dobozokat, a falakon lévő árnyékok pedig azok az elvonuló képek, kivetülések, amelyek csak a valóság árnyékai, amelyek átszűrődnek azokon a téves elképzeléseken, amelyek az emberek tudatát körülveszik.

Néhány ember azonban teljes mértékben bezárta a maga barlangját, ezért még a valóság árnyékai sem jelennek meg a barlangjuk falain, csupán azok az illúziók, amelyeket az elméjük teremtett. El kell, hogy mondjam azonban, hogy ezek közül a leginkább zárt tudatú emberek közül néhányan a keresztény templomokban foglalnak helyet minden vasárnap azt gondolva, hogy az én tanításaimat követik, az én munkámat végzik, és üdvözülni fognak minden bizonnyal.

Ó, szeretteim, mekkora teher a szívemnek azt látni, hogy oly sok ember, oly sok keresztény arra használt engem, hogy a tudata köré mentális dobozt építsen, amely azt mondja nekik, hogy ők nem képesek megtenni mindazt, amit én tettem, nem képesek magukra venni a Krisztusi tudatot és a Mennybe emelkedni. Mindezt azért nem tehetik ezt, mert ők nem Isten gyermekei, hiszen én vagyok egyedül Isten egyetlen fia.

Mekkora tévedés ez! Ha megtehetném, akkor egy pillanatra megmutatnám nektek azt, hogy mekkora teher ez a szívemnek, és azt gondolom, hogy az kimozdítana benneteket a mentális dobozotokból, és lehullana a hályog a szemetekről, mint ahogy az az én szeretett Pálommal is történt, amikor végül véget vetett az ösztöke ellen való rugdalózásnak. Mi tehát a valós jelentése annak a kijelentésemnek, amelyet Pálnak intéztem: „Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod”?

Nos, szeretteim, felidézhetitek, hogy Pál nagyon vallásos ember volt.  Ismerte a zsidók által tanított törvények összes betűjét, és biztosíthatlak benneteket, hogy meg volt győződve arról, hogy egész életében követte a törvényeket, és biztosan üdvözül majd, mivel mindent a külső törvényeknek megfelelően tett. Mint láthatjátok, Pál tökéletes példája volt egy olyan embernek, aki nagyon erő mentális dobozt épített magának önmaga köré, amely miatt képtelen volt meglátni azt, hogy az igazság nem fér bele abba a dobozba, mert az igazság több, mint az ő doboza.

Ezért történt meg, hogy Pál maga nem volt képes felismerni az Élő Krisztust. Mint látjátok, szeretteim, az, ami az Írásokban nem lett rögzítve az az a tény volt, hogy Pál már valójában találkozott velem a megfeszítésemet megelőzően. Nem személyes találkozás során történt ez, hanem úgy, hogy ő is részt vett az egyik beszédemen, amelyet a Galileai-tó partján tartottam. A között a tömeg között volt, akiket a kenyér és hal megszaporításakor megetettem. A mentális doboza miatt mégis képtelen volt felismerni az Élő Krisztust, amikor fizikai testben látott engem.  Képtelen volt felismerni a kenyér és a hal megszaporításának csodatételét, azért, mert néhány dolog, amelyet mondtam, nem fért bele abba a mentális dobozba, amelyet a zsidó vallás Isten-képének megfelelően magának kialakított.

Isten, a zsidók szerint, egy haragos, ítélkező lény a Mennyben, én pedig Istent egy szerető apa-figuraként ábrázoltam. Nos, szeretett Pálom nem volt képes elfogadni semmit, ami túlmutatott Isten ortodox képén, ezért utasított engem vissza, mint hamis tanítót, aki trükköket használ, ahelyett, hogy valódi csodával sokszorozná meg a kenyeret és halat.
 
A szabad akarat fontossága

Pál tehát a saját útját járta. Elmondhatom, hogy kész voltam őt a saját útjára engedni, mivel ténylegesen lehetősége volt annak eldöntésére, hogy megerősítse, vagy a szabad akaratával megtagadja a Krisztust. A feltámadásom után azonban ráébredtem arra, hogy Pál azzal a küldetéssel lett erre a bolygóra küldve, hogy segítse a kereszténység új vallásának a kialakulását. Arra is ráébredtem, hogy mivel Pál már a követőimet üldözte, azért nem csak a saját küldetését veszélyeztette, hanem olyan komoly karmát is teremtett magának, amely már a lelkét is veszélyeztette. Ezért folyamodtam ahhoz a drámai mértékhez, hogy előtte egy erős látomásként megjelentem, összezúzva ezzel a mentális dobozát, és láthatóvá téve azt a fényt és igazságot, amely korábban nem tudott átragyogni az elmedobozán.

Szeretteim, itt következik egy alapvető különbségtétel. Ebben a világegyetemben minden az emberiség szabad akaratának a függvénye. Én, szellemi tanítóként teljes mértékben és rendületlenül tiszteletben tartom a Szabad Akarat Törvényét. Felszínes nézőpont szerint azonban úgy tűnhet, hogy megsértettem Pál szabad akaratát. A valóság azonban az, hogy Pál lelke önként jelentkezett egy küldetésre, még mielőtt én testet öltöttem volna. Ha Pál felismert volna a Galileai-tónál, akkor csatlakozott volna hozzám, és egyike lehetett volna a tanítványaimnak. Ekkor nem lett volna szükség arra, hogy látomásként megjelenjek előtte. Ha nem kezdte volna üldözni a követőimet, akkor hagytam volna, hogy a saját útját járja anélkül, hogy megjelentem volna előtte.
Ez veszélybe sodorhatta volna a küldetését, de nem veszélyeztethette volna a lelkét. Mivel azonban a követőimet kezdte üldözni, a Szabad Akarat Törvényét tiszteletben tartva megjelenhettem látomásként előtte, amely alapján el kellett döntenie még aznap, hogy kit szolgál. Mint látjátok, szeretteim, Pálnak lehetősége lett volna a látomást megtagadni az ördög művének tartva azt. Pál azonban nem ezt tette, így a lelke visszafordulhatott, és hozzákezdhetett egy felfelé tartó úthoz, amely nemcsak az egyik apostolommá tette őt, hanem eljuttatta odáig, hogy felemelkedett lénnyé válhatott úgy, mint én.

Azt szeretném megértetni a Pállal kapcsolatos helyzettel kapcsolatban, hogy az ő lelkének a döntése volt az, hogy abban az életében egy különleges küldetéssel érkezve segíti a Krisztus tanításának terjedését. Ez tette számomra lehetővé azt, hogy látomásként megjelenve előtte kirázzam az elmedobozából. Ez azonban csak egy nagyon különleges helyzet miatt volt lehetséges, amikor egy kor kezdetén a küldetésem alakulása nagyon kevés lelken múlt, azokon, akik önként vállalták azt, hogy a fáklyát hordozva terjesztik a Krisztusságot, a kereszténységet. Mint bizonyára látjátok, ha Pál nem ébredt volna fel, akkor a kereszténység talán soha sem terjedt volna el, és nem vált volna jelentő vallási erővé ezen a bolygón. Ilyen fontossá válhat egyetlen lélek bizonyos kritikus történelmi időben.

A jelenlegi helyzet egy kicsit más. Napjainkban is a történelem egy kritikus pontján vagyunk. Valójában a régi, a Halak korszakot, és az új kort, a Vízöntő kort elválasztó küszöbön állunk. Az emberiség a két tudatszint közötti átmeneten halad, amely pontosan annyira drámai, és olyan fontos, mint az az átmenet, amely 2000 éve történt. A jelenlegi helyzet esetében azonban lelkek milliói jelentkeztek önkéntes megtestesülésre annak érdekében, hogy támogassák a régi korból az új korba való átmenetet. Ezek azok a lelkek, akik az elmúlt 2000 év alatt magukba fogadták a belső tanításaimat, akik képesek olvasni az ortodox keresztény írások és doktrínák sorai között, képesek felfedezni azok belső jelentését, valamint képesek felfedezni külső doktrínák mögött mélyen rejlő Krisztussághoz vezető utat.

Mint láthatjátok, szeretteim, eljött a lehetőség Krisztus második eljövetelének a megtapasztalására. De míg az első eljövetel az Élő Krisztus egyetlen személyben, az én személyemben való eljövetelét jelentette, addig a Krisztus második eljövetele az Élő Krisztus, a Krisztusi tudatszint emberek millióin keresztüli eljövetelét jelenti. Éppen ezért ennek a küldetésnek a sikere nem néhány egyénen múlik, mint ahogy az 2000 évvel ezelőtt történt. Ezért nem is kaptam arra lehetőséget, hogy megjelenjek azon emberek milliói előtt, akik azzal a potenciállal rendelkeznek, hogy magas szintű Krisztusságot jelenítsenek meg, nincs lehetőségem arra, hogy egy olyan erős jelenésen keresztül ébresszem fel őket, mint amilyet Pálnak nyújtottam. Ez egyszerűen a Szabad Akarat Törvénye értelmében nem engedélyezett.

Mint látjátok, napjainkban arra van szükség, hogy az emberek egyénileg belső megtapasztalás által fedezzék fel a küldetésüket, az önazonosságukat, a Krisztusságukat és a Krisztusi potenciáljukat, belső tudáson keresztül jussanak el oda, és nem valamiféle erős külső látomáson keresztül, vagy valamilyen fizikai bizonyíték által, mint mondjuk a holtak feltámasztása, vagy a vízen járás, vagy a víz borrá változtatása segítségével.

Olyan kor a jelenlegi, ahol azokra van szükségem, akik bár nem látják, de hisznek abban a saját belső potenciáljukban, hogy Élő Krisztussá válhatnak a Földön a fizikai testükben. Ezért, mint láthatjátok, szeretteim, most nincs arra lehetőségem, hogy mindegyikőtök előtt megjelenjek valamilyen tagadhatatlan bizonyítékul a tanítások valódiságát igazolva.
Az igazságot nektek kell megtalálnotok önmagatokban! Meg kell találnotok, mivel felfedeztétek már, hogy rendelkeztek azzal az igazsággal, vagyis az igazságnak egy olyan töredékével, amely a szívetekhez van lehorgonyozva. De hogyan fedezhetitek fel azt az igazságot, azt a Krisztusi igazságot, amely bennetek már jelen van?

Isten Élő Igazsága
Ezért szólok ma hozzátok. Tény, hogy bizonyos emberek, akik nagyon előrehaladtak a spirituális úton, és most fizikai testben vannak jelen, eljutottak ahhoz a momentumhoz, amely lehetővé teszi számukra azt, hogy felfedezzék, és felismerjék magukban az igazságot külső hatás, vagy emlékeztetés nélkül. A legtöbb embernek azonban külső emlékeztetőre van szükségük ahhoz, hogy felgyorsuljanak, emlékezzenek, és felfedezzék az igazságot magukban. Ez a külső emlékeztető egy formában érkezhet csupán, ez pedig az Élő Szó (Ige), amely a Szent Szellem (Szentlélek) közvetítésén keresztül érkezik.

Mint látjátok, szeretteim, az emberek többsége mentális dobozokat hozott létre, amely megakadályozza őket abban, hogy meglássák, és felismerjék Isten valóságát.  Mivel azonban ennek a valóságnak egy darabkája bennük is jelen van, ezért az megakadályozza azt, hogy teljesen elégedettek lehessenek, és békében élhessenek az elmedobozukban. Pontius Pilátus az Élő Krisztus előtt állva nem volt képes felismerni engem Élő Krisztusként. Ennek ellenére felismerte azt, hogy van valami, ami túlmutat azon a valóságon, amelyet a külső tudatával képes volt megragadni, és ezért szakadt ki belőle annak a kérdése, hogy mi az igazság.
Napjainkban a legtöbb ember hasonló helyzetben van, tudja, hogy van valami több, amit a tudatával azonban nem képes megragadni.  Pontosan ez az oka annak, hogy olyan elképzeléseket, hitrendszereket fogadnak el, amelyek teljesen ellentétben állnak a személyes Krisztusságukkal, annak valóságával, és azzal a ténnyel, hogy ők maguk is Isten gyermekei, akiknek részeseivé kellene válniuk Krisztus második eljövetelének.

Ezen emberek közül önmagukat sokan jó kereszténynek tartják, és tényleg jó keresztények is, mert az enyéim közül valók. Az értem érzett szeretetük miatt vállalták önként a mostani megtestesülésüket, valamint azért, hogy láthassák, a küldetésem beteljesülését azon az egyetlen úton, ahogy az beteljesülhet, vagyis amelynek során ezrek és milliók követve a lépéseimet magas fokú Krisztusságot nyilvánítanak meg.

Pontosan ez vonzotta ezeket az embereket a kereszténységhez, és ezért követték szorgalmasan a vallásukat abban a külső formában, amelyet megismertek. Sajnálatosan azonban az történt, hogy közülük sokan a külső vallás és annak doktrínái, szertartásai és gyakorlatainak a csapdájába kerültek.

Az irántam érzett szeretetük miatt alakították ki ezt a megtévedt hűséget a külső hit, a külső egyház iránt. Pontosan ezt láthattátok szeretett Pálom esetében is. Ő is megtévedt hűséggel kötődött a külső hithez, a zsidó valláshoz. Ezért tagadta meg annak felismerését, hogy észlelje, hogy én a vallásuk megújítása miatt érkeztem, valamint azért, hogy a következő logikus szintre, Isten magasabb szintű megértéséhez vezessem el őket. Ez okozta azt, hogy Pál az ösztöke ellen kezdett rugdalózni, mivel a külső tudata a belső vágyakozása és a lelkének a vágya ellen fordult, az ellen a vágyakozás ellen, amely miatt önként vállalta azt, hogy erre a bolygóra süllyedve támogassa a küldetésemet.

Az enyéimet szólítom ébredésre
A szívem teljes lángolásával mondom, hogy sokan azok közül, akik napjainkban a kereszténységhez tartoznak szintén mély lelki szeretettel kötődnek hozzám, és közülük sokan önként vállalták, hogy ebben a korban megtestesüljenek, hogy részesei legyenek a küldetésem beteljesítésének, a Krisztus második eljövetelének. A tudatukban azonban az ortodox keresztény doktrínákat fogadták el, mely szerint Istennek csak egy fia van, ennek okán ők nem válhatnak a Krisztussá, mint aki én voltam. Ez az oka annak, hogy ezek az emberek az ösztöke ellen rugdalóznak, és ez a magyarázata annak, hogy valójában miért üldöznek engem úgy, ahogy Pál is üldözte a követőimet, és üldözik  a belső Krisztus igaz tanításait, tagadva minden ember belső potenciálját arra vonatkozóan, hogy Krisztussá válhat.

Nem látjátok-e, hogy mi folyik itt?  Nem látjátok-e, hogy mi történik, hogy mindez ugyanannak a mintának az újra játszása, amely 2000 évvel ezelőtt történt? Ti manapság pontosan abba a helyzetben vagytok, amelyben Pál volt, amikor a saját útját járta, a látomása előtt. Biztosíthatlak benneteket, hogy ha a mai helyzetre tekintetek, akkor látni fogjátok, hogy Pál útja lefelé ívelt, meg volt azonban győződve arról, hogy ő igaz zsidó harcos volt, aki az istentelen keresztények megsemmisítéséért harcolt, akik a zsidó vallást fenyegették. Erős meggyőződéssel hitte, hogy az Istene küldetését végzi, és azt, hogy hű maradt mindahhoz, amely hitben felnevelkedett.

Ennek ellenére, mint ahogy azt Pálnak mondtam is, ő ténylegesen engem üldözött, és az ösztöke ellen rugdalózott a lelkében. Éppen ezért most azokhoz szólok, akik a hagyományos keresztény vallások doktrínáinak csapdájába kerültek, és a kereszténység által 2000 éve hirdetett külső utat követik, hozzátok szólok most úgy, ahogy Pálhoz szóltam: „Miért üldöztök engem; nehéz nektek az ösztöke ellen rugdalózni!”

Szeretetteim, fejezzétek be az ösztöke elleni rugdalózásotokat. Ébredjetek rá a lelketek legmélyebb vágyára!  Ébredjetek rá a lelketek legmélyebb szeretetére!  Ébredjetek rá arra a tényre, hogy ti nem a külső egyházat szeretitek, a külső doktrínákat, a külső szertartásokat!  A szereteteteket irántam, Jézus Krisztus iránt érzitek. A szeretetetek azé az élő szellemi lényé, aki ÉN VAGYOK.  A szeretetetek az Élő Igazságnak szól, annak az igazságnak, amely ÉN VAGYOK, és amelyet én hordozok.

Szeretteim, ha lehetne egy kívánságom, akkor azt kívánnám, hogy csak egyetlen pillanatra döntsetek úgy, hogy félre teszitek a kereszténységgel kapcsolatos külső hiteteket, és csak ezekre a szavakra figyeltek, és miközben ezt olvassátok, fordítsátok a figyelmeteket a szívetekre!  Amit felfedezhettek, ha a szívetekbe elfogulatlan tudattal tekintetek ezen szavak olvasása közben az az, hogy valami megpezsdül a szívetekben. Ennek az az oka, hogy a Krisztusi igazság egy darabkája a szívetekhez van kapcsolva, és amint ezeket a szavakat, az Élő Igazságot olvassátok, amelyet ezek a szavak hordoznak, az rezonálni kezd azzal a Krisztusi igazsággal, amely már a szívetekben van.

Szeretteim, ha felismernétek, ha beismernétek ezt a rezonanciát, akkor olyan megtapasztaláson mehetnétek keresztül, amely olyan erős és olyan drámai lenne, amelyet Pál megtapasztalt. Szerencsére nem kellene megvakulnotok e megtapasztalás következtében, helyette a belső és külső látásotok is megnyílna az Élő Igazság felismerésére, amely ÉN VAGYOK.

Mi Isten Élő Igazsága?
Mostanra eljutottunk addig a pontig, ahol elmagyarázom nektek Isten Élő Igazságának az értelmét. Emlékeztek-e arra, amit az elején mondtam, arra, hogy Isten egy folyamat, az öntranszcendencia örökös folyamata? Most állítsuk ezt ellentétbe azzal a ténnyel, hogy a legtöbb ember a tudata köré egy mentális dobozt épített. Mi ennek a mentális doboznak a lényege? Az, hogy nem áramlik, nem növekedik, nem lép túl önmagán. Mindezek helyett bizonyos számú állandó képet tartalmaz, álló képeket azzal kapcsolatban, hogy milyennek gondoljátok a valóságot. Ti pedig folytonosan ezekhez az állandó képekhez kötődtök, miközben megpróbáljátok a valóságot az elképzeléseitekhez alakítani.

Sokan azok közül, akik magukat kereszténynek tartják, a keresztény vallást arra használták fel, hogy felépítsék és megerősítsék azokat az álló képeiket, amelyeket Istennel kapcsolatban megalkottak, vagy amelyeket Jézussal kapcsolatban hoztak létre, és ahogy az igazságot elképzelik. Rögzített képeket alkottak rólam, Istenről és önmagukról. Ezek miatt a berögzült képek miatt hiszitek azt, hogy Isten a Mennyben van, Jézus Krisztus az ő egyetlen fia, ti szegény bűnösök vagytok, akik Istentől különváltatok, és csak Jézus Krisztuson keresztül üdvözülhettek.

Ezek az elképzelések ott tévednek, hogy figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy Isten mindenhol és mindenben jelen van, Jézus Krisztus pedig Istennek nem az egyetlen fia, hanem egyszerűen a ti testvéretek, aki azért jött, hogy követendő példát mutassak nektek, ne pedig kivételnek tartsátok. Azért jöttem, hogy az egyéni Krisztusság útját mutassam meg nektek, amelyet közületek bárki követhet. Ti tehát nem bűnösök vagytok, és sohasem váltatok külön Istentől, szeretteim, hanem ti valójában a Krisztusságban még „újszülöttek” vagytok, akiknek azonban lehetőségük van a teljes Krisztusságot elérni, amelyet bemutattam, és amely képessé tesz benneteket és erőt ad ahhoz, hogy azt a munkát végezzétek, amelyet én végeztem, vagy annál is jelentősebbet.

Szeretteim, mint látjátok, Krisztus igazsága nem illeszthető bele az emberek által létrehozott mentális dobozokba, de még a kereszténység külső hitére felépített mentális dobozokba sem. Az igazság nem illeszthető állóképekhez, mivel Isten az öntranszcendencia állandóan mozgásban lévő folyamata, amely miatt Isten igazsága sem állandó, nem abszolút, nem változatlan. Ennek egyszerű oka az, hogy Isten folytonosan túllép önmagán, így az igazsága tágul, fejlődik, mozgásban van, és folyton továbblép a korábbi állapotán.

Szeretteim, látjátok-e annak a vallásnak hibáját és veszélyét, amely annak az elképzelésnek a hirdetésére törekszik, hogy Isten igazságát egy fix tantétellel, egy merev hittel, és berögzött szertartásokkal meg lehet ragadni?  Szeretteim, bárcsak felemelhetném a lelketeket oda, ahol jelenleg vagyok, hogy segítsek nektek fentről látni magatokat, a külső formátokat, ahogy a napjaitokat a Földön élitek. Mennyire szeretném, ha csak egy pillantásra láthatnátok a kontrasztot a Mennyben lévők tudatszintje és a földi tudatszint között, amelynek csapdájába a legtöbb ember belekerült. Akkor azonnal látnátok azt, hogy mi, akik a ti spirituális tanítóitok vagyunk, milyen mély szeretetet érzünk irántatok, és mennyire vágyunk arra, hogy segíthessünk nektek a csapdából kiszabadulni. Mivel azonban a mentális dobozaitok csapdájában vagytok, így nagyon nehéz kommunikálnunk veletek, megértetnünk és elfogadtatnunk a szeretetünket. Nagyon nehéz elfogadtatnunk és megértetnünk veletek az Élő Igazságot, amely szabaddá tesz majd benneteket.

A vallás valódi célja
Emlékeztek-e arra, hogy 2000 éve szóltam az igazságról, amely szabaddá tesz? Mi az az igazság, amely szabaddá tesz? Nos, szeretteim, az Isten Élő Szava. Miért tesz az benneteket szabaddá?  Mert ha elfogadjátok, és magatokban fogadjátok Isten Élő Szavát, akkor túlléptek majd azon a mentális dobozon, amelynek a csapdájában vagytok.

Pontosan ez a mentális doboz tart benneteket a Mennyországon kívül azzal, hogy elhiteti veletek azt, hogy el vagytok különülve Istentől, hogy Isten országa valahol odafenn van, és soha sem lehet ott, ahol ti vagytok. Nos, szeretteim, Isten országa egy tudatszint. Való igaz, hogy könnyebb fenntartani ezt a tudatszintet akkor, ha már a Mennybe emelkedtetek. De én mondom nektek, hogy a Krisztusi tudatszintet elérhetitek még akkor, amikor a Földön vagytok, és ha ezt teszitek, akkor Isten országába kerültök még akkor is, ha a fizikai testetekben vagytok jelen. Valójában ezáltal hozzátok Isten országát a Földre.

Emlékeztek-e, hogy mit mondtam még az értekezésem legelején, amikor arról beszéltem, hogy Isten teremtésének a célja az, hogy egy korlátokkal élő teremtményt teremtsen, aki majd túllépve a korlátain ráébred arra, hogy Isten kiterjesztése, Isten egyéniesülése. Szeretteim, mint látjátok, a léleknek a Mennybe kell emelkednie ahhoz, hogy végleg üdvözülhessen. A vallásnak azonban valójában nem az a célja, hogy mindenkit a Mennybe emeljen. A vallás igazi célja az, hogy Isten országát a Földre hozza azáltal, hogy egy kritikus számú embertömeg testesíti meg a személyes Krisztusságát ezzel hozva le a Földre Isten országának tudatszintjét annak érdekében, hogy az egész Föld feljebb emelkedhessen az önészlelésében úgy, hogy még a kövek is Isten országának tudatszintjét tükrözzék majd.

Mint mostanra már láthatjátok, mi a Felemelkedettek Serege, a vallással kapcsolatban olyan célt tűztünk ki, amely teljesen eltér attól a céltól, amelyet a legtöbb ember a vallással kapcsolatban lát. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a vallás végérvényes és megdönthetetlen igazságot szolgál nekik, ezért hiszik azt, hogy a saját vallásuk tantételei az egyedül igazak, azok képviselik az egyetlen érvényes megközelítést Isten valóságával kapcsolatban, a többi pedig hamis elképzelés. Éppen ezért a hamis számukra a többi vallás. Ezért hiszik azt, hogy az ő szent kötelességük az, hogy megvédjék az embereket a többi vallástól, még azon az áron is, ha meg kell ölniük azokat, akik más vallásokat képviselnek. Ez az oka azoknak a véget nem érő harcoknak, amelyhez a vallások adnak táptalajt, és amelyet ugyanakkor hitelesítenek is. Így öldöklik az emberek Isten nevében egymást.

Szeretteim, az az őszinte reményem, hogy egy kritikus számú embertömeg van jelen napjainkban, akik felismerik azt, hogy a vallás ilyen fajta megközelítése tévedés. Az idő ugyanis teljes mértékben eljárt ezek felett a külső, dogmatikus, fanatikus és szélsőséges vallási megközelítések felett. Szeretteim, mikor ébred már rá az emberiség arra, hogy Isten nem ezért adta a vallást? Isten nem azt kísérli meg, hogy olyan vallásos doktrínákat adjon az emberiségnek, amelyek a végső igazságot tartalmazzák, mivel Isten tudja azt, hogy Isten Élő Igazsága folyton túllép önmagán.

Az Élő Szó (az Ige), és a halott szó
Látjátok-e a mindenek felett álló különbséget? A Felemelkedettek Serege korszakokon keresztül nagyon sokféle vallást inspirált, amelyek vezetői új spirituális megközelítést képviseltek az Élő Szót közvetítésével a Szent Szellem segítsége által. Ezen a bolygón azonban szinte minden vallással azt történt, hogy miután az adott vallás megalapítói már nem voltak jelen a Földön, az Élő Szó áramlása azon a valláson keresztül megszűnt. Ennek az az oka, hogy az adott vallás követői vagy nem voltak képesek, vagy nem voltak hajlandóak magukat, a tudatszintjüket feljebb emelni ahhoz, eszközeivé válhassanak, nyitott kapui lehessenek az Élő Szó áramlásának.

Amikor az Élő Szó áramlása megszűnik, akkor mindazt, amit az Élő Szón keresztül hozzájuk áramlott, azt emberek doktrínákká változtatják. Ha pedig a doktrína leírásra, bekódolásra kerül, akkor mindaz, ami korábban Élő Szó volt, az időben és térben rögzül, ami nem sokkal később újabb értelmezésekkel és a hivatalos doktrínák által oda vezet, hogy halott szóvá válik.

Természetesen a halott szó még tartalmazza az igazság töredékét, de a halott szó sohasem tartalmazza azt az igazságot, amely benneteket szabaddá tesz. Csak az Élő Szó képes benneteket hozzásegíteni ahhoz, hogy túllépjetek a mentális dobozaitokon, megváljatok azoktól. Csak az Élő Szó ereje képes felemelni benneteket. Ez annak az állításomnak a valódi jelentése, amikor azt mondtam, hogy ha nem esztek a Krisztus testéből és véréből, akkor nincs élet bennetek, szeretteim. A Krisztus teste és vére a Krisztusi tudatszint, és csak a Krisztusi tudatszinten vagytok képesek felismerni Isten Élő Igazságát. Mindaddig, amíg nem vagytok részesei a Krisztusi tudatszintnek, addig nincs bennetek élet függetlenül attól, hogy hány doktrínát memorizáltatok.
Szeretteim, nem látjátok-e, hogy én állandó ellentétben álltam a farizeusokkal, az írástudókkal, a szadduceusokkal és a törvénytudókkal? Ők voltak azok, akik a külső törvényeket ismerték. Fogták a külső doktrínákat, a halott igazságot és mindet memorizálták. A külső törvény összes betűjét ismerték. Valójában azonban, mint ahogy mondtam, nem voltak mások, mint a halottak fehér csontváz-halmazai.

Látjátok-e, hogy mit mondok? Látjátok-e az alapvető fontosságát annak, hogy észleljétek a különbséget a halott, a külső doktrínák és Isten Élő Szava között, amely csak a Szent Szellem erején keresztül juthat el hozzátok? Mit gondoltok, hogy miért úgy küldtem szét az apostolaimat, hogy a Szent Szellem erejével prédikáljanak? Mit gondoltok, hogy miért nem jegyeztem le egy körülírt külső doktrínát, és küldtem szét őket azzal, hogy olvassák azt fel egy könyvbőlNos, pontosan azért tettem így, mert tudtam azt, hogy csak az Élő Szó, az Élő Igazság ereje képes az embereket felszabadítani a saját mentális dobozaik fogságától, hogy túllépjenek azon, hogy abbahagyják az ösztöke ellen rugdalózást, hogy véget vessenek az Élő Krisztus önmagukon belüli üldözésének.

Isten Élő Szavának mozgalma      
Szeretteim, olyan vagyok valójában, mint a pusztába kiáltó hang, amely azt mondja: „Uram, meddig még? Mennyi idő kell még ahhoz, hogy ezek az emberek meglássák azt, ami az orruk előtt van már 2000 éve, amelyet azonban úgy leárnyékoltak a halott doktrínák, hogy csak néhány becses keresztény misztikus volt képes arra, hogy a sorok között olvasva felfedezze az Élő Igazságot?”
Mennyi idő telik még el, Uram, ameddig az emberek felébredve észlelik azt, hogy azért érkeztem a Földre, hogy a Krisztusi tudatszint egy morzsáját hozzam el mindenki számára, azt gondolva, hogy a morzsa lesz a kovász, amely felemeli majd a teljes tudatot egészen addig, ahol azt a Krisztusi tudatot, amelyet bemutattam, megnyilvánítják majd, elvégezve azt a munkát, amelyet én végeztem.

Így most azt a lehetetlen küldetést kísérelem meg, hogy megpróbálom megmagyarázni a testi tudatuk viszonylagosságának a fogságába esett embereknek az Élő Igazság és az Élő Szó fontosságát és valóságát.
Éppen ezért, a következő lépésemként bejelentem, hogy egy új mozgalmat kívánok a Földbolygón megteremteni. Ez pedig Isten Élő Szavának Mozgalma lesz. Nem kívánom ezt a mozgalmat vallásnak nevezni, sem egyházhoz kapcsolni. Mert akkor nagyon sokan egy újabb külső doktrínát hirdető vallásnak vélik majd. Nekem azonban igazából nem ez a szándékom. Olyan mozgalmat szeretnék látni, amely a halott külső szavak és az élő belső szavak közötti különbség észlelésén alapul. Egy olyan mozgalmat akarok elindítani, amely észleli Isten Élő Szavának a rendkívüli erejét, észleli azt, hogy csak az Élő szó közvetíti az embereket szabaddá tévő Élő Igazságot.

Éppen ezért, hivatalosan útnak indítom azt a mozgalmat, amelyet az Élő Szó közvetítésének ajánlok, annak érdekében, hogy az embereknek ne kelljen a spirituális fejlődésüket a könyvekben fellelhető halott külső doktrínákra alapozniuk. Hanem ehelyett személyesen megtapasztalhassák Isten Élő Szavát, amelyet egy élő személy közvetít számukra, aki hajlandó volt azon a folyamaton keresztülmenni, hogy a tudatát arra a szintre emelje, ahol nyitott kapuként szolgál, amelyen keresztül az Élő Szó, Isten Élő Igazsága leszűrődhet az anyagi oktávba felgyorsítva a tudatát és a memóriáját mindazoknak az embereknek, akik még mindig az elmedobozaik foglyai.

Ezen a gyorsuláson keresztül az emberek megérezhetik azt, hogy a külső szó, az Élő Szó együtt rezonál valamivel a szívükben. Ha pedig felismerik azt, hogy jelen van valami a szívükben, akkor ráébrednek arra is, hogy a Krisztusi igazság egy része van a szívükhöz horgonyozva. A figyelmüket erre a Krisztusi igazság morzsára fókuszálva felemelhetik a tudatszintjüket egészen odáig, ahol nyitott kapuként szolgálhatnak az Élő Szó számára. Arra vágyom tehát, hogy ezrek, majd pedig milliók emeljék a tudatuk szintjét arra a szintre, ahol az Élő Szót közvetíthetik.

Útjára indítom tehát ezen a napon ezt az új mozgalmat, Isten Élő Szavának Mozgalmát, és az enyéimhez szólok, akik tudják, hogy kik ők, vagy azokhoz, akik hajlandóak arra, hogy felgyorsuljanak ahhoz, hogy emlékezni tudjanak arra, hogy kik ők. Ők azok, akik itt a spirituális valóságban előttem álltam még mielőtt abba a jelenlegi életükbe és a fizikai testükbe jutottak volna, amelyben most élnek. Ők azok, akik előttem állva ünnepélyesen megfogadták, hogy a Földre ereszkednek, hogy eszközei lehessenek Krisztus második eljövetelének és millió lélek felébredésének az Élő Szó és a Szent Szellem ereje által.

Rátok van szükségem!
Szeretteim, 2000 éve megmutattam nektek, hogy egyetlen úton lehettek az emberiség tanítói. Mit gondoltok miért feddtem meg az írástudókat, a törvény tudóit, akik pusztán intellektuális tudással ismerték a törvényeket, de akik nem ismerték a törvény szellemét?  Mit jelent a törvény szellemének ismerete? Azt jelenti, hogy oly mértékben testesítitek meg a tanításokat, hogy azok már nem intellektuális tudásnak minősülnek. A tanítások élő valósággá, Élő Igazsággá válnak. Ti pedig megélitek azt az igazságot, amelyet tanítotok. Így ti nem csupán holt külső szavakon keresztül prédikáltok, hanem az Élő Szón keresztül, élő példáivá válva az igazságnak és tanításnak, mivel magatok is a tanítássá és az igazsággá váltok.

Mint láthatjátok, szeretteim, Isten Élő Igazsága tanításának az egyetlen útja az, ha a saját példátokon keresztül tanítotok. Én is pontosan ezt tettem 2000 évvel ezelőtt, bemutatva azt a példát, amivé az az ember válhat, aki az Élő Igazsággal eggyé válva azt mondhatja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!”

Ez nem csupán külső értelmezés, nem csupán az elme intellektuális felépítménye, hanem ez maga az élő valóság, amikor ti nem csak észlelitek az igazságot, hanem amikor ti magatok eggyé is váltok az élő igazsággal. Ekkor minden, amit tesztek, és minden, amit mondotok, az is azt az igazságot juttatja kifejezésre, így mindenki láthatja azt. Az emberek észlelve az Élő Igazságot, amellyé váltatok, felgyorsulnak, és észlelik, hogy a szívükben ott van ennek az igazságnak a morzsája. Ezért benneteket követve lehetőségük van arra, hogy ők is az Élő Igazsággá váljanak.

Ezt szeretném látni. Szeretteim, lelkek milliói vállalták önként, hogy ezt az utat járják, hogy az Élő Igazság eszközeivé válva megvalósítják Krisztus második eljövetelét. A lelketek előttem állt, és azt mondta: „Jézus, megyek, és segítek a küldetésed megvalósításában, Krisztus második eljövetelében.” Én pedig most azt mondom nektek, hogy itt az idő, a megfelelő idő arra, hogy emlékezzetek, hogy a lelketek mit vállalt, és zúzzátok össze a mentális dobozaitokat, amelyek az útjában állnak annak, hogy teljes mértékben el tudjátok fogadni, hogy miért vagytok itt, és azt, hogy lehetőségetek van arra, hogy Élő Krisztussá váljatok, aki fizikai testben van jelen.  Szeretteim, én azt mondom: „szükségem van rátok!”

Látjátok-e, hogy a hagyományos kereszténység olyan idollá emelt, hogy szinte senki sem meri a példámat követni. Ahhoz azonban, hogy az emberek felébredjenek, hogy ráébredjenek arra, hogy rendelkeznek annak a lehetőségével, hogy a Krisztus példáját kövessék, ahhoz látniuk kell olyanokat, akik meg merik testesíteni ezt a példát megtestesült Élő Krisztussá válva. Ha az emberek látják, hogy közülük valaki, aki olyan, mint ők, és aki ugyanabban a kultúrában nevelkedett képes Élő Krisztussá válni, akkor végül ők is képesek lesznek túllépni azon, hogy bálványként tiszteljenek, és így el tudják majd fogadni, hogy ők is rendelkeznek az Élő Krisztussá válás lehetőségével.

Szeretteim, ennek kell megtörténnie a Földön. Ez az, amire én, és a testvéreim, a Felemelkedettek Seregének minden tagja vár.  Nem arra várunk, hogy egy ember felébredve észlelje azt a saját lehetőségét, hogy Krisztussá válhat. Arra várunk, hogy emberek kritikus számú tömege valósítsa majd meg ezt a nagyszámú ébredést, amikor emberek milliói észlelik a Krisztussá válásuk lehetőségét, így megteremtve az igazi Krisztusi Tömeget, az emberiség tömeges ráébredését a Krisztusságuk teljes megnyilvánítására.

Ez a Krisztusi Tömeg az, amely Isten országát a Földre hozza. Én mondom, hogy ez az élő valóság, az Élő Igazság lehetősége. Ezért én, Jézus Krisztus, belső szinten itt a szívetek előtt állva kijelentem:
„Az élő Isten nevében, amely belül ÉN VAGYOK, és a Mindenható Isten által rám ruházott felelősségem birtokában, mint az emberiség Megváltója hívlak benneteket, hogy ébredjetek rá az Élő Szó valóságára, és ismerjétek fel a Krisztus igazságát a szívetekben.  Hagyjátok, hogy a Krisztusi igazság feleméssze a tudatos elmétek körüli valótlanságot és a hazugságokat. Szólítalak benneteket, hogy tudatosan ébredjetek rá, hogy kik vagytok, hogy Isten fiai és lányai vagytok, és hogy miért vagytok jelen a Földbolygón, vagyis hogy azzal a céllal érkeztetek, hogy megvalósítsátok Krisztus második eljövetelét, hogy létrehozzátok Isten országát ezen a bolygón annak érdekében, hogy mi fényes csillaggá, a spirituális szabadság csillagává, a Szabadság Csillagává változtathassuk a Földet. Ezért azt mondom, ne üldözzetek engem! Ne rugdalózzatok az ösztöke ellen! Legyetek az az Élő Krisztus, akik vagytok!
Befejeztem, vége, lezárattatott, mivel az Úr kijelentése volt; VAGYOK, AKI VAGYOK, Jézus Krisztus. Ámen.”


Közreadja: www.fenyorveny.hu