2017. március 16., csütörtök

Tavaszi szél - Felhívás az Esemény elősegítésére - Czeke András 2017. március


A magyarok szerepe felerősödött a világ felszabadításában. Ez az egyik legfontosabb téma a videóban. A "térdeplő" imáink is nagy szerepet játszottak ebben. Másik fontos téma az Antarktisz és a sztázis kamrák.

Milly


Tavaszi szél vizet áraszt... 3. élőadás 

2017.3.10. 

Dr Czeke András és Klotz Barbara műsoraImák, meditációk sorrendben:


január 13. Térdeplő ima

február 26. 15.55.  Éterikus felszabadítás - Globális meditáció

"Győzött a Fény a Bolygónkon !
Olyan Erőket Mozgattunk, hogy az Eseményig hátralévő idő a Felére Csökkent ! Amit Közösen Elértünk,az még csak a Kezdet ! Hatalmasat Léptünk,Óriási Gólt lőttünk a Fátylon Túlra ! Nagy dolgot Cselekedtünk ! És ami Ezután Következik, Arra Nagyon, de Nagyon Régóta Vártunk már ! Most Valóban Kinyílt az a bizonyos Kapu, Ami Befogad Bennünket,Amin Keresztül Beléphetünk Oda, ahova már egy Jó Ideje Annyira Áhítozunk Belépni ! Jézus Is Erről Beszélt, Ez az Új Világ, Amiről Most Cobra azt mondja,(Készüljünk az Áttörésre!) A Felemelkedett Mesterekkel, Asthar Parancsnoki Flottájával Közösen, az Angyalok Segítségével Mi, EMBEREK,Történelmet Írtunk ! Az a Világ Ragyog, Amiért Dolgozunk ! És Az egy Nagyon Szép Világ ! Tele Van Szeretettel,és Fénnyel !"Felhívás az ESEMÉNYRE 
Dr. Czeke Andrástól 
2017.március 10.


Imára felhívások: 

március 10. 

március 15. 

március 20. 

március 25.

április 1.


Következő élő adás: 2017.03.16. 19.00.

   Egy különleges külföldi vendég részvételével.

..............


2017. március 15., szerda

Áldottak legyetek magyarok! - Modi indiai történész 1925.

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész, Hun-kutató rövid beszéde 1925-ben, amikor Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia kitüntette. Zajti Ferenc festőművész, magyarságkutató társa és barátja volt, az eredeti angol szöveget ő fordította magyarra.
A magyarság életében ünnepnappá emelkedett az a nap, amikor Horthy Miklós meghívására, 1925-ben hazánkba érkezett a világhírű hindu tudós, Dr. J. J. Modi, aki óriási tömeg jelenlétében tolmácsolta India üdvözletét, majd előadást tartott „A régi magyarok nagyságáról, viselt dolgairól, faji őserejéről” címmel. Ebből az előadásból emeltük ki azt a részt, amellyel leghatalmasabb királyunkat, Atilla nagy királyunkat, „az Isten Ostorát” kívánom bemutatni és jellemezni:
Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.
Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezéreit, legnagyobb államépítőit és államszervező zsenijeit önök, magyarok adták? Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Cyros, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Caesar, egy Napóleon elenyészően kicsi figurák? Ki volt a világtörténelem folyamán, Atillán kívül, aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedő két világrészt átfogó, roppant területet tudott uralma alá hajtani? De volt-e Atillán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije, aki hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított két kontinensnyi birodalmat nemcsak meghódítani, hanem megszervezni, élő organizmusban összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel fenntartani tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti, emberen túli nagyságot, ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és államférfiját önök, magyarok adták a világnak! És én, az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha! A magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak mindvégig, a történelmi idők jó és balsorsán keresztül.
– Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi –

2017. március 14., kedd

Egy üzenet a fénymunkásoknak - Kollektíva 2017.március 7.


„Hogyan tudom Megalkotni azt a tudatosságot, amelyik fenntartja a Föld legmagasabb vízióját? Ami összetart minket, mint egyéneket, és összeköt minket, mint Egyet?"

A kollektíva Caroline Oceana Ryan közvetítésével, 2017.március 7.
Sananda March 8, 2017


Caroline Oceana Ryan


A galaktikusok mostani vezetőit, a földi elementálokat, a felemelkedett mestereket, az idős tündéreket, az angyalok és arkangyalok vezetőit nevezik a Kollektívának.

Üdvözlet kedveseim! Megkértek minket, hogy ma veletek beszélgetve töltsük el ezt az időt.

Tudatában vagytok sok mindennek, ami a Föld bolygón történik, és ami káosznak tűnik.

És mi számtalan pillanatban azt mondtuk nektek, hogy ez nem olyan káosz, ami leépülést jelent, bár  annak a látszatát kelti.  

Ez lénygében a teremtés káosza – ez az új tudat születése és előretörése, ami cserébe új külső földi formákat teremt, a mindennapi élet új formáit.

Tudjuk, hogy bátortalanságot éreztek, néhány napon még meg is ijedhettek, amikor szörnyű jóslatok és tömeges szorongási tudat söpör végig a világon, beleértve a gazdaságot és a katonai műveleteket és a kormányok és a nemzetek bizonytalan ellátását is.

És mi azt mondhatjuk, bár nagynak tűnhetnek ezek a hatókörüket és a szándékukat tekintve, ezek nem nagyobbak, mint ti.


Már sokszor emlékeztettünk arra, amit már tudtok: hogy ti Mesterek vagytok – a felsőbb birodalmak királyai és királynői, angyalok, istenek, istennők, és maga a Föld megerősödő elementáljai, különböző formában.

És nincs jelen a Földön vagy bárhol másutt olyan, aki eltávolíthatja vagy felboríthatja a ti saját lelketek erejét, és a benne levő egységet a felsőbb hatalmak összes erejével.

Most ti azt mondjátok, semmi kétség, „De én itt élek egy földi életet ebben a bizonytalan időben, miközben azt mondjátok nekem, hogy én erőteljes vagyok!

„Nem emlékszem közvetlenül arra, ki Vagyok és mindarra, amit csináltam és megtapasztaltam a múltban. Az én tudatom nem kész felfogni mindezt, kivéve az álomállapotomban.

„Ez az idő az erőteljes Fényadatoké, amelyek a koronacsakránkon keresztül terjednek, felébresztik a harmadik szemünket és a tobozmirigyünket és megnyitják a szívünket. Hogyan tudok abba az erőbe kerülni, amelyik nem esik pánikba a látszólagos pénzhiánytól, az utcai zavargásoktól, vagy egy vezető látszólagos hiányától?

„Hogyan tudom Megalkotni azt a tudatosságot, amelyik fenntartja a Föld legmagasabb vízióját?  Ami összetart minket, mint egyéneket, és összeköt minket, mint Egyet? "

Tudjátok, hogy minden pillanatot, amit most megtapasztaltok, ti hoztatok létre, és ezt nem engednék meg nektek, ha nem ez lenne a legtisztább módja annak, hogy felfogjátok a bennetek rejlő Teremtő erőt.

A legtisztább út, hogy igényeljétek ezt az erőt a jelenlegi állapototokban, hogy a nyugalmas időtökben menjetek a felsőbb birodalmakba és dolgozzatok az energiával – lépjetek be és használjátok az energiát – amit elképzeltek.

Ebből az állapotból bármilyen stabilitást, bármilyen gazdagságot, és az elme és a szív bármilyen békéjét meg tudjátok teremteni – még tisztességes és tiszta vezetőket és földi rendszert is – amit elhatároztok, hogy megteremtetek.

Ennek az aktuális formája, szerkezete vagy tudása, hogy ez hogyan kerül hozzátok, hogyan fog ez megszületni, az most nem fontos.
Koncentráljatok arra, mit szeretnétek megtapasztalni ebből a teremtésből – a legjobb megoldást, a gyógyulást, a gazdagságot vagy a béke és a nyugalom létrehozását ott, ahol bajok vannak.


Rezonáljatok annak az érzésnek és célnak az energiájával! Lépjetek az együtt-teremtő valóságnak erre az arany mezejére, és vegyétek körbe magatokat és töltekezzetek fel ezeknek a szikrázó fényrészecskéknek a legmagasabb energiájával!

„Segíteni fogja ez a Kreációt (teremtést)?” kérdezhetitek.
Ez MAGA a Teremtés – ez az, amit egész idő alatt tesztek egy energiaszinten, akár a felsőbb énetek szintjén, vagy a földi énetekben.

Nem számít, milyen meditációs módot választotok, akár a vezetőitek spirituális csapatával találkoztok, angyalokkal, a felsőbb énetekkel, közülünk bárkivel, a saját lelketekkel, vagy egyszerűen csak azzal az energiával, amit meg akartok teremteni.

De szeretnénk megmondani azt, hogy sokkal erősebb érzéssel, sokkal nagyobb nyugalommal és sokkal nagyobb belső irányítással és megnyugvással mentek át a napjaitokon, ha időt szakítotok arra, hogy felülemelkedjetek a bolygótokon most tapasztalt harcok érzékelésén, és arra mozduljatok, ahol a külső jelenségek nem tudják megzavarni ennek a magas energiának a teljes egyensúlyát és a belső szépségét. Most hívunk titeket az elmétek szerinti látásba, amint kiléptek a teremtés káoszából és a vele járó szülési fájdalmakból egy pillanatra.

Lássátok magatokat (akik benne vagytok a képben, nem külső szemlélők) a briliáns, szikrázó Fény mezején sétálva.

Ez a Fény a lelketek ereje és a felsőbb célotok teljes emlékezetét tartalmazza.

Ez az igazi eredetetek, és minden megteremtett és a jelenben teremtés alatt levő dolog energiája.

Így többé nem a valós énetektől és eredetetektől elválasztó helyzet adottságában fogtok élni, gondolkodni vagy érezni, hanem az igazi énetek szeretetének, kegyelmének és erejének állandó érintésében.
Sok életben láttátok, a nagy harcosok, különösen a keleti tradíciók képviselői hogyan vannak a  nyugalom, a biztonság és a felkészültség állapotában, bármivel is kerülhetnek szembe.

Ez nem csak abból ered, hogy bíznak a harc megnyerésében, vagy hogy a tréning megtörtént, de abból a belső bizonyosságból is, hogy teljesen kapcsolódnak és megtapasztalták a saját kötődésüket a felsőbb hatalmakhoz és a saját behatolásukat ezekbe a birodalmakba.

Őket nem téveszti meg annak a dimenziónak látszólagos különválása, amibe fizikailag születtek.

Ők ezen túlkerülnek, látják a helyüket és a pillanatok és a jelenségek nagy rendszerét – a Föld fejlődésének a folytonos áramlatát és a lelküknek a benne történő utazását – és ők hálásak ezért, hálásak maguknak és mindennek, ami körülöttük van.
Még a negatív hírek és riportok (és mi nagyban bátorítunk titeket, hogy kerüljétek el ezeket a belső erő, a missziótok és az igaz eredetetek felidézésének ebben az idejében) –és a sűrű energiák pillanatában is képesek vagytok nyugalomban maradni és érintetlenné válni minden kifejlettől.

Minden egyes Fénydarabka a nagy folyóban, ami a ti Univerzumotok, vég nélkül folyik a magasabb szintek felé, és ti vele együtt.

Ti tudjátok ezt, különben nem lennétek itt a Földön ebben az időben.

És így-- engedjétek el azt a rossz gyakorlatot, ami szerint a körülmények rabjai vagytok.
Ti semminek nem vagytok a rabjai, és nem vagytok a hazugság szolgái, ami lehúzhatna titeket a jelenlegi körülményeitek hatásába.Tudjuk, hogy ti istenek és istennők vagytok, akik világokat teremtenek. 

Tudjátok ti is ezt magatokról!

Jegyezzétek ezt meg magatoknak! 

Engedjétek ezt meg magatoknak!

Ezért jöttetek.

Nem szenvedni, hanem ünnepelni.

És az erős Teremtőnek nem kell várnia a külső körülmények megváltozására mielőtt ünnepelne.

A teremtési pillanat Itt van, Most, az ünneplésben.

Namaste Fényharcos barátok és társak!
Veletek vagyunk most és minden pillanatban.
Szerzői jog 2017, Caroline Oceana Ryan

2017. március 12., vasárnap

Felébredtél? Igen! Akkor tedd a dolgod tovább!Mi biztosak vagyunk abban, hogy végre FELÉBREDÜNK, és AKTIVAK leszünk az EGYÜTTes visszavételében a JOGOSITVÁNYAINKNAK. A Világ fölötti HATALOM ismét a miénk kell legyen, mert a "nyugat" és a "kelet" nem boldogul nélkülünk!!!
Ha FELISMERJÜK, hogy a Mi ERŐNK az IMÁVAL gyakorolható, és küldetésünk a SZERELMETES EGYSÉG bemutatása, - akkor megtörténik az "Esemény"...
Dr. Czeke András

Felébredtél? Igen! 
Akkor tedd a dolgod tovább!

20017.03.10.
Dr Czeke AndrásEdit Sütő:
Kedves FÉNYMUNKÁS Társaim! :)
 Ma reggel az az INFORMÁCIÓ jött, hogy holnap (március 12. vasárnap!) kell az András által javasolt IDŐPONTOKAT megelőzően,
 az első IMÁRA TÉRDEPLÉSt megvalósítani
 - mivel Tízmilliószoros Teremtő Nap és TeliHOLD IS egyben 
- mely még ERŐsebben felgyorsíthatja az ESEMÉNYT...! :)

Megcselekedtük!! 2017. március 11., szombat


Hatalmasat léptünk, óriási gólt lőttünk a Fátylon túlra! Nagy dolgot cselekedtünk! És ami ezután következik, arra nagyon, de nagyon régóta vártunk már.


Megcselekedtük
2017. március 11., szombat

Írta: Barborik Annamária

…Amit közösen elértünk, az még csak a kezdet! Hatalmasat léptünk, óriási gólt lőttünk a Fátylon túlra! Nagy dolgot cselekedtünk! És ami ezután következik, arra nagyon, de nagyon régóta vártunk már. Győzött a Fény a bolygónkon! Igen, a mi bolygónkon, mert a Föld a MIÉNK!! Az ember kapta a Teremtőtől. És mi évezredek alatt átéltünk mindent, amit e földi lét adott nekünk. Örültünk, gyötrődtünk, harcoltunk egymással és magunkkal, szerettünk és gyűlöltünk, feladtuk majd újrakezdtük. De azt hiszem, végül tanultunk hibáinkból, és megismertük a kiutat. Megszerzett tudásunk pedig idáig vezetett bennünket, hogy mi a fényt választottuk! Hogy soha többé nem kérünk az elnyomásból! Mert itt és most a Felemelkedést választjuk! Ezt oly sokan és olyan erővel kértük a Forrástól, hogy Ő megadta nekünk a lehetőséget. A lehetőséget, hogy kivívjuk a szabadságunkat. Igen, nekünk kell kivívni. Nem másnak helyettünk, hanem nekünk, égi és Galaktikus erők támogatásával. Mert eddig nem voltunk szabadok, de most azok lehetünk. Ezt eddig csak nagyon kevesen tudták, mert a sötétség soha nem engedte, hogy napvilágra kerüljön a remény. Minden eszközzel elnyomták az igazságot, azt az igazságot, amit nekünk jogunk volt tudni. Hogy VAN, ÉS MINDIG IS VOLT VÁLASZTÁSUNK! Hogy nem kell engedelmeskednünk azoknak, akik helyettünk hozzák a minket érintő döntéseket. Elültették a tudatunkba, hogy bábok vagyunk, és hogy mi, kis emberek valójában nem tehetünk sokat a rendszer ellenében. És hogy ez a rendszer értünk működik, és a rosszat is azért kell elviselnünk, mert a rendszer igazából jobban tudja mi jó nekünk. De ez hazugság! Ez nem jó nekünk, mert MI szeretnénk meghozni a döntéseinket, és senkinek nincsen joga ezt elvenni tőlünk.

Eltakarták elölünk a fényt, átprogramozták tudatunkat, és mi bár éreztük, hogy az árnyéknál van szebb, jobb hely is, de elhinni nem mertük. Mert azt mondták. Pedig van jobb világ ennél. Azt is mondták, hogy Isten csakis kiválasztott embereken keresztül léphet velünk kapcsolatba. De ez sem igaz, mert a felsőbb énünk által mindannyian képesek vagyunk létrehozni a saját kapcsolódásunkat a Forrással. Mert ez a FORRÁS AKARATA! És végül több mint egy hete megtörtént a katarzis. Annyian meditáltunk a Földért, hogy a Naprendszerünk is megtisztult a negatív plazma túlnyomó részétől. És azóta tudjuk, bizonyosan TUDJUK, hogy Együtt képesek vagyunk kilépni az árnyékból a Fényre! Tudjuk, mert MEGTETTÜK! Nemcsak elértük, de meghaladtuk azt a bizonyos kritikus tömeget! Olyat cselekedtünk, közösen, vállvetve, mi magyarok együtt más nemzetekkel, hogy az Ég büszkén tekint le ránk! MEGCSELEKEDTÜK, ami a mi feladatunk volt!
És most valóban kinyílt az a bizonyos kapu, ami befogad bennünket, amin keresztül beléphetünk oda, ahova már egy jó ideje annyira áhítozunk belépni. Jézus is erről beszélt, ez az Új világ, amiről most Cobra azt mondja, készüljünk az Áttörésre! A Felemelkedett Mesterekkel, Asthar parancsnoki flottájával közösen, az Angyalok segítségével, mi, EMBEREK, történelmet írtunk! Olyan erőket mozgattunk, hogy az Eseményig hátralévő idő a felére csökkent.

 Ezért azt mondom, most már nem állhatunk meg! Most vasárnap tegyük meg újra, és március 15-én ismét tegyük meg majd újra, amit már egyszer megtettünk! És ne azért, mert félünk, hogy nem lesz meg ebben az évben az Esemény. A félelmeink csak elválasztanak a megvalósulástól. Hanem azért tegyük meg, mert érezzük az ízét a diadalnak, látjuk a fáradságos utunk után bennünket váró oázis szépségét, az ízét az örömnek és pezsgő érzését a SZABADSÁGUNKNAK! Érezd át, alkoss róla képet, erről legyen víziód, mert ez már a miénk! Ezt senki nem veheti el tőlünk, ha tovább dolgozunk rajta. 

Most teremtjük meg a jövőnket, és mi nagyon nagy harcosok vagyunk! Kitartóak és céltudatosak is vagyunk, mert a fókuszban az a világ ragyog, amiért dolgozunk. És az egy nagyon szép világ! És tele van szeretettel és fénnyel. És nincs több hazugság, nincs illúzió és nincs fátyol. A jobbik énünk van ott, aki már megszabadult a fájdalmaitól, téveszméitől és sértettségeitől. Aki már nem akar másokat bántani, aki nem a pénzben méri a szeretetet és hatalmat.

Fogjunk össze! Most vasárnap újra fogjunk össze, és meditáljunk úgy, hogy ismét megfelezzük az időt a felszabadulásunkig. Ne felejtsük el, mi emberek kellünk hozzá, hogy a világunk átalakuljon. És a bennünket támogató Fényerők mosolyogva néznek le ránk, mert dicsőítik a bátorságunkat!
A FÉNY GYŐZELME!2017. március 9., csütörtök

Éterikus Felszabadítás erdménye - jelentés -Cobra 2017.03.01.


"Vasárnapi meditációnk volt a fordulópontja a Föld bolygó energiahálójáért vívott döntő csatának, amely 2017 januárja és áprilisa között zajlik, és egyben ez volt a Fény egyik legnagyobb győzelme. Úgy becsülik, hogy meditációnk a felére csökkentette az Eseményig hátralévő várakozási időt."


Éterikus Felszabadítás - jelentés
Cobra 2017.03.01.


Fordítás: Len Névte
2017. március 2., csütörtök


Nem csupán elértük, meg is haladtuk a kritikus tömeget. Valahol 1 és 2 millió között volt azoknak a száma, akik értesültek a meditációról, és nagyjából 150-200 000 ember vett ténylegesen részt.

Olyan sokan meditáltak, hogy a meditációt vezénylő egyik fő weboldal összeomlott, mert túl sokan próbáltak rákapcsolódni és csatlakozni a meditációhoz.

Én először úgy 2 órával az aktiválás előtt vettem észre, hogy valami rendkívüli történik, amikor elkezdtem fogadni egy bizonyos, kritikus fontosságú értesülést, melynek részeit módomban áll majd közzétenni a következő hetekben, hónapokban. 

Kevesebb, mint egy órával az aktiválás előtt nyilvánvalóvá vált, hogy el fogjuk érni a kritikus tömeget, és utasítottak, hogy közöljem ezt a blogomon keresztül, éppen az aktiválás kezdete előtt.Az aktiválás pillanatában egy hatalmas pozitív plazmahullám söpört végig a Naprendszeren és aztán az ionoszférán, a Schumann rezonanciák robbanásszerű kiugrását okozva.

Ezt a hullámot észlelték az Űrfigyelő Rendszer által az oroszországi Tomszkban, ahol helyi idő szerint 21:55-kor zajlott az aktiválás. Tisztán látható a plazma-aktivitás drasztikus növekedése -amely nagyjából egy órával az aktiválás után kezdődik, és kb. 36 órán át tart- ha az alábbi képre kattintasz:Ez a hullám eredményesen megtisztította a Naprendszert a negatív plazma legnagyobb részétől, és az Ellenállás közölte, hogy „a Hold pályáján túl nem észlelnek semmiféle plazma-anomáliát”. Ugyanakkor eltávolításra került minden, a Hold pályáján túli plazma toplet-bomba is.

Ez azt jelenti, hogy a Yaldabaoth entitás „csápjainak” vége egyszer s mindenkorra, és most már csak a „fej” maradt.

Aktiválásunk óta a Yaldabaoth entitás „fejének” gyógyítása a vártnál gyorsabban halad.

Aktiválásunk óta a Galaktikus Konföderáció erői nagyon aktívvá váltak a Hold pályáján belül, a Föld felszíne felé haladva. Nem véletlen, hogy a rákövetkező napon Elon Musk bejelentette, hogy két embert fog a Holdhoz küldeni 2018-ban:A Galaktikus Konföderáció erői megszerezték az abszolút passzív irányítást minden geostacionárius pályán lévő távközlési műhold felett és a relatív passzív irányítást minden Molnyija-pályán keringő távközlési műhold felett:


A passzív irányítás azt jelenti, hogy a Fény erői már képesek átvenni az irányítást a műholdas közvetítés felett, de még nem fogják megtenni, mert akkor a Cabal megtorolná a túszul ejtett felszíni lakosságon. 

Az Esemény után fogják átvenni az aktív irányítást, vagyis olyan TV-adásokhoz fogják használni a műholdakat, mint ez:


A Kongó fölött, az aurikus energiamezőben lévő hasadás bezárult. Ez egy pozitív láncreakciót indított el a bolygót körülölelő energiahálóban, aminek következtében az éterikus és plazmikus arkhónok gyors ütemben veszítik el az irányítást, így felszabadítva az összes többi fontos energiaörvényt szerte a bolygón. Ez végül el fogja hozni a világbékét, mert minden háborúnak okkult oka van, ami a háborút kiforraló és hadvezéreket megszálló negatív éterikus és plazmikus entitásokban rejlik:


A Daesh (Ejtsd: Dáás. Ez nem más, mint az Iszlám Állam arab nevének arab rövidítése. /Milly) vezetése most össze van zavarodva, és sokkos állapotban van, hirtelen elveszettnek érzik magukat az őket korábban megszálló negatív entitások katonai stratégiai iránymutatása nélkül.

Éppen elvesztik Moszult, a nagyon fontos ninivei Istennő-örvény helyszínét.A felszabadított ninivei örvény máris hozott néhány fontos archeológiai felfedezést:A szíriai pentagramban (lásd lent) lévő megmaradt erősségeiket is elvesztik.

Éppen elveszítik Rakkát:És Palmürát: (2017.03.01.)

https://mno.hu/kulfold/bevonultak-a-sziriai-kormanyerok-palmuraba-1388316


Bár nagy győzelmeket arattunk, a Föld bolygóért folyó küzdelem még nem ért véget, és szükség van a további erőfeszítéseinkre a végső felszabadításig.

Ha vezettetést érzel rá, még mindig csatlakozhatsz Felemelkedés Konferenciánkhoz március 11-12-én, Tajvanon (Megjegyzés lent/Milly):


A Fény (avagy VILÁGosság) győzelme!Forrás:

-------------------------------

Kiegészítés 

Szíriai pentagram


Aki ezt az energiapontot ellenőrzése alatt tartja, nagyon közel van ahhoz, hogy ellenőrzése alatt tartsa a Ley-vonalak rendszerének nagy részét a bolygó felszínén. 

Aki ellenőrzése alatt tartja a Ley-vonalak rendszerét, közvetlen hozzáférése van az emberiség globális tudatosságához.


Ezért hozták létre a jezsuiták a Daesh-t ("Iszlám Állam"). [A szavak erejéről és a névhasználatról több itt.]

A szíriai energiaörvény valójában egy pentagram. A Fényerők kezében ez a pentagram egy hasznos eszköz az egész Közel-Kelet átalakítására és a női energiák egy óriási közvetítője lehet. A sötét erők kezében sok szenvedést idézhet elő, ahogy azt a szíriai emberek megtapasztalták az elmúlt néhány évben.

A pentagram mind az öt pontja kulcsfontosságú városokban található Szíriában, amelyeknek erős kapcsolatuk volt az Istennő energiákkal a gazdag múltjukban.

Aleppo, Holmsz, Palmüra, Rakka, Manbidzs.


Forrás: https://2015attores.blogspot.hu/2016/04/okkult-haboru-sziriaban-es-modszer-feny.html----------------------------------

Kiegészítés
Felemelkedés Konferencia március 11-12-én, Tajvanon

Felmerülhet a kérdés, hogy miért ott, miért nem nálunk, hisz itt van a Föld szívcsakrája.

Ezen el lehet töprengeni. Konkrét választ most nem tudunk. Csak találgatni lehet. 

De az biztos, hogy mi (fénymunkások) többnyire csak ülünk és várunk. A szervezés (főleg a nagy léptékű) sajnos nem erősségünk. A spiri irányzatok követői, vagy vezetői pedig nemcsak nem tudnak összefogni, hanem időnként belemarnak egymásba. Tudni kell azt is, hogy nálunk nagy tömegek utasítják el a "spiri hülyeségeket", mert a megélhetéssel vannak elfoglalva. 

Talán ezért nem tudunk még otthont adni az ilyenfajta nemzetközi  konferenciának.

Milly