2013. december 30., hétfő

MAGoknak - videó/1. (Alma Máter)

 

Karácsonyi Évzáró Ünnepségünk az Alma Máter ( Tápláló Anya) iskola keretében -2013.12.15.-én Kiskunhalas

2013.12.22. 06:54 Istengyermek

magdolna_2013_12_14_-en_1387690803.jpg_2560x1920

Áldás,Köszönjük Német Imre Zsoltnak ki az ünnepséget felvette és Oláh Istvánnak ki számunkra a neten elérhetővé tette kétféle formátumban. Íme a letöltéshez nyújtott útmutatója: Az   1. hivatkozás esetén AVI formátumban töltődik le az előadás, a

        2. hivatkozásnál MP4 formátumban. Ki mit tud lejátszani…


Bonyolultabbnak hangzik, mint amennyire egyszerű letölten. Útmutatás:

Azonnal feljön a letöltés ablak, s addig nem szabad bezárni a böngészőt, amíg nincs kész a letöltés. Ez lehet akár 10 perc, vagy több is!

A fájl a böngészőben beállított alapértelmezett helyre fog érkezni. „AM1215.avi”, vagy „AM1215.mp4” lesz a neve a hivatkozástól függően.AVI formátum:
MP4 formátum:


Áldás:
Magdolna és Ilona

 

Istenáldotta Évet kívánunk !

2013.12.30. 16:50 Istengyermek

magdolna_edes_mama_es_en_20131214_1388417769.jpg_1920x2560

Istenáldotta Évet  és Boldog Aranykort kívánunk a Világmindenség minden létezőjének.

 Sranics Irénke,-édes mama (a képen elöl ), vezetőnk  Szelei Magdolna ( a képen jobbról) én, Rakk Ilona ( a képen balról)  valamint Társaink a teremtésben , az Áldott Mag csapat.  

Forrás: istengyermek.blog.hu

2013. december 29., vasárnap

Minden MAG léleknek fontos üzenet! 12.28.

 


Kedveseim! 

Ez a nagyon fontos üzenet már napok óta jelzi, hogy érkezni kíván, ám Égi Édesanya most jelentkezett be, és ellentmondást nem hagyó határozottsággal íratta le velem ezeket a sorokat.

Tegnap este Asthar parancsnok tett látogatást otthonunkban, és beszélt arról, hogy az események továbbhaladása ennek függvénye...
 Ma Mihály angyal is jött, többször, de figyelmem elterelődött jelenlétéről, ám most szólni kíván.
Lőrincz Éva 

"Drága Magok!

Fohászotokat előzze meg a mély, átélt önvizsgálat...

Mi holnaptól egész a fohász kezdetéig, Benső Földi Testvéreitekkel arra koncentráljuk erőinket, hogy az ehhez szükséges alázatot és bátorságot megkapjátok... Az energiák ezt a folyamatot fogják segíteni.


Önvizsgálatotokhoz az alábbi segítséget küldöm:


Drága Atyám! 

Ím, itt állok színed előtt, s kérlek, segíts engem megnyitni szívem, hogy én magam meglássam gyengeségem.

Jézus szeretete! 

Tisztítsd meg lelkem, s emelj engem az Igaz Emberek sorába, hogy Fényemmel vezethessem a rám bízottakat, - legyen az család, barát, Nemzet, vagy épp csak önmagam!


Égi Édesanyám!

Szereteteddel mosd le terheimet, a fürössz engem az Igazság Fényének Tisztaságában, hogy méltóvá váljak az Új korszak Emberiségének soraiba lépni!

 

Bátorság, s Fény lesz sorsotok, Kedvesek! csak haladjatok végig ezen az ösvényen!

Ez jelenti azt, miről Jézus apostolai is beszéltek, s mire Jézus is tanított Titeket:

Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet! Csakis általam juthattok a Mennyeknek Országába!

 

Veletek vagyunk, Kedvesek! Csak rajta!"
Mihály Arkangyal


 Önvizsgálatod előtt Mihály javaslata szerint hajolj meg az Égi Szent Háromság előtt, felajánlva lelkedet az emelkedéshez.
 S mikor terheid levette Égi Édesanyánk, s készen állsz, akkor mondhatod a Hazatérés Himnuszát.

 

 

MOZGÓSÍTSUK NEMZETÜNK MINDEN MAGYAR MAGJÁT!!!


 
Égi Édesanya üzenete - MOST 2013.12.28. 23 óra 25 perc

"Kedveseim!
Eltelt ez az Ünnep életetekben, s várva vártátok az emelkedés konkrét voltát...
Minden készen áll! Kapuk, Égi seregek, Kárpát haza már teljesen indulásra felkészítve!
Ti hiányoztok belőle...

Van, amit Mi nem tehetünk meg helyettetek!
Ez pedig az ÖNVIZSGÁLAT.
Enélkül nem indul el a gépezet...
Amit tenned/tek kell - és nem Értem, nem a Nemzetért - önmagadért/önmagatokért elsősorban:
Szíved rejtekében is feltérképezni - mi, ki lakik még benned!
Senki másnak nem kell, de önmagadnak kötelességed beismerni a még benned lévő hibát, gyengeséget, kétséget, az EGO uralmának mértékét!
Felismerni, megbocsátani Önmagadnak, hálát adni érte és ELENGEDNI!!!
Higgyétek el: előttünk nincs elrejthető titok, nincs félig beismert gyengeség!
Mindet látunk lelketek szándékában!
És még nagyon sok az ÉN... És nem elég a MI...
Nincs helye már az én- vagy kis csoport érdekek előrehelyezésének!

<< Csakis a SZERETETBEN EGY MINDEN LÉTEZŐVEL, érdek és akarat nélkül!
Azzal a gondolattal: "Ne az ÉN akaratom legyen meg Uram, hanem a Tied!
Szolgálatom a létezés Fényét szolgáló, önzetlen Szeretetben gyökerezik!
Szeretetem nem válogat, hanem mindenki felé EGYként árad!
Dolgomat, hívásomat felajánlom Gaia emelkedéséért, s vele minden létező boldogságáért!
>>


Szent Korona Őfelsége segítségetekre van, ám Ő választja meg Királyát a Nemzetnek, nem a Nemzet választja királyát a Szent Koronának! Emberi Terv ezt nem képes felülírni!


Az energiák forrásponton vannak, s emelkedésetek már nem késleltethető tovább.

ÍGY, HÁT FELSZÓLÍTOM SZERETETT MAGYAR MAGJAIMAT:

ITT AZ IDŐ!

CSAKIS ÖNMAGATOK LEGYŐZÉSÉVEL GYŐZHETITEK LE A SÖTÉTSÉG MARADÉK EREJÉT, S INDULHATTOK TOVÁBB!


DECEMBER 30.-ÁN, 17 ÓRÁTÓL KÖZÖS IMÁDSÁGRA SZÓLÍTOM NEMZETEM!

EGYÜTT IMÁDKOZZÉK MINDEN MAG LÉLEK! 


ELŐTTEM PŐRÉN ÁLLVA, ÖNMAGÁVAL SZÁMOT VETVE, CSAKIS SZÍVE JÓSÁGÁBAN MEGFÜRÖDVE ÉS KRISZTUS FIAM SZERETETÉNEK FÉNYÉVEL ÁTITATVA, A FELEMELKEDÉSBEN VÁLLALT FELADATÁT VÁLLALVA, TELJES LELKÉBEN ÉLJE MEG ÉGI MENYEGZŐJÉT, S MONDJA HANGOSAN A HAZATÉRÉS HIMNUSZÁT, MELYET SZEPTEMBER 23.-ÁN MÁR SZURDOKPÜSPÖKI SZENT KUTAMNÁL ÁTADTAM SZÁMOTOKRA:

LELKEM MÁR HÓFEHÉR, TERHEIT LETETTE,
KÉSZEN ÁLLOK MÁR ÉGI MENYEGZŐMRE!

HITEM ERŐS VÁRAM, ÉLEM IGAZ LÉTEM,
ÉGI ÉDESANYÁM OLTALMÁT FÖLVETTEM!

SZERETETEM TÚLÉR ÖNNÖN KORLÁTOMON!
LELKEM BÉKÉJÉBEN NINCS MI KORLÁTOZZON!

FÉLELMEM NINCS TÖBBÉ, KÉTSÉGEIM SZÁLLNAK!
ÉGI ANYA ! MAGJAID IMMÁR KÉSZEN ÁLLNAK!!!


Az imádságot minimum 50x szükséges elmondania, kellő tisztasággal és vággyal lelkében, a magát Magyar Magnak érző Gyermekeimnek, hogy elindulhasson végre, mit annyira vártok már...

Tudnotok kell!
Imája annak száll el hozzám, s teremtő Atyátokhoz, ki önmaga korlátait felszámolta, s lelke valóban tisztán, szíve az Igazság Isteni Rendjének teljes tisztaságát magába fogadva áll elém, s terheit hátrahagyva, erővel megtelve teljes lényét átadva tudja már e fohászt elküldeni a Magosságos Égbe, megindítva ezzel az események tovahaladását!

Nagyvárad felett, 20 km magosságban, az elosztó ponton tartják az energiát, melyet csak éppenhogy engednek Angyalaink a három pont felé...
A kapu Kárpát haza felett teljesen nyitva van...
Szívetek kapujában Krisztus Fiam Szeretetének Kristálytiszta Fénye ott vár a teljes befogadásra...
Szentjeink dolgoznak éber Testvéreitekkel az ébredés energiáinak kiterjesztésén napról napra...

Csak Ti vagytok hátra, önmagatok felé!
Nem Értem, nem Társatokért, nem a Nemzetért: Önmagatokért kell már tenni!
S ha azt gondolod: Neked nincs min dolgoznod, hisz Te dolgozol másért: tévedsz!
Nincs olyan létező a Földön, ki inkarnációban létezvén nem kell, hogy mindezen átessen még most, itt a küszöbön, utoljára!
Nincs köztetek olyan, ki mentes az ÉN bilincsétől teljes egészében!
Ha ezt hiszed magadról: becsapod önmagad!
Csak keresd! S meg fogod találni!
Adj hálát érte, hogy veled volt, nevelt, tanított, bocsáss meg magadnak felismert hibádért, s engedd el!!!
S Jöjj haza! Jöjj haza...

Hát hallja, kinek van füle hallásra, és lásson, kinek van szíve látásra! Hisz jól csakis szívén át lát az ember....

Várlak, Gyermekeim!
S az úton elindulhattok, vezetve nemzeteket az Új Kor Teljességébe!

Égi Édesanyátok!"
Közvetítette: Lőrincz Éva
 http://magegyseg.blogspot.hu/

2013. december 22., vasárnap

A ZÁSZLÓ története 12.21. - "Tudnotok kell, Gyermekeim, hogy ez már messze túlmutat Árpád és Attila vállalásán - az Isteni Rend Univerzális kiáradását és helyreállítását jelképezi." Égi Édesanya, 2013.szeptember


2013. december 21., szombat

A ZÁSZLÓ története


Egyszer volt, hol nem volt...
Kezdhetném így is, hisz e zászló története élő, igaz mese a Magyar Lelkek számára.

Története több, mint 2 éve kezdődött.
Ám számomra feladatként 2013. augusztusában kezdte meg hívását...
Kozmikus üzenet, mely az EGYségre szólít

2 t013. augusztusa, valahol Borsod megyében...

Valami erős késztetést éreztem egy napon arra, hogy megkeressem Égi Édesanya szimbólumát, hisz engem érezhetően feladatra szólított.
Dobogókőn láttam egy szakrális viseleten, melyet Pápis Mária szorgos kezei és szeretete készített.
Hát kerestem és kerestem a neten...
Mígnem megszólított egy kép: 


 "Ezt a szimbólumot varrd ruházatodra, arany színnel, szeptember 1.-re, mire Piliszántóra mész!"

Elmentettem, és blúzomra varrtam, ahogyan kaptam az útmutatást.

"Ez a végtelen Isteni Szeretet jelképe!
Erre szólítottunk még gyermekkorodban, erre neveltünk egész életedben, hogy tudd, értsd, érezd, mit kell hirdetned, s mit fogsz képviselni. Szeretet Gyermeke..."


Itt kéri most tőlem Mihály Főangyal, hogy illesszem be egyik régi-régi versemet, mely egy nagyon keserves életszakaszban,"érlelésem idején" íródott, s amelyben Égi Édesanya tanított engem, akkor még tudatában kicsiny, ébredő leányát. Azt mondja: mindegyiktek számára hord üzenetet a jelenben is, és segít megérteni lelkem rezdüléseit, mely Zászlónk Útján vezetett.


Őrület

Zajok. Hangok. Csend. Néma sikoly.
Lelkemben feszült zajtalanság honol..
Hol vagyok? Még élek? Mért tart itt az élet?
Hiszen csak szenvedés, mit élek,
A szeretetlen élet, az erőtlen képek,
A feledett szépségek, miket megéltünk…

Nem tudom, mit tegyek… 
Eldobnám éltemet, de valami itt tart…
Pedig könyörögtem a halálért.
Csak kínoz, csak sarkall az életre valami.
Mit akarsz tőlem? Hagyj magamra! Kérlek!
Engedd meg elhagynom ezt a Földi létet,
Mert nagyon fáj! Oly egyedül vagyok!
A magányba és csalódásba belepusztulok!!!

Nem akarom, hidd el, de vérzik a lelkem,
Hisz egyebet nem tettem soha, csak szerettem!!!
Cseperedtem, éltem, éreztem az erőt,
De nem tudom használni, ahogyan ezelőtt…
Nem tudtam a sötétséggel felvenni a versenyt.
Eltévedtem utamon, rossz irányba mentem!?
Nem hallgattam rád:
Nem álltam én tovább, hanem itt maradtam.
Itt tartott az emlék, mit oly édesnek éltem,
figyelmeztetésed én meg nem hallottam.
Felőröltem magam, az erőm elhagyott.
Hitem is elveszett. A fényem kialudt.
Elhagytak és bántottak, tiporták lelkemet,
Mert hagytam! Ragaszkodtam ahhoz,
Mi becézte lényemet.
Nem hallottam meg a hangod, mely megsúgta:
„Nem tiéd! Ne akard! Köszönd meg, intsd útra,
S engedd el!
Tiéd, míg én adom, addig, amíg akarom.
Hiába a jó szándék, tanuld meg:
ez nem játék, mit te kaptál, és a tied!
Ajándék minden perc, mit kapsz
a jóból, szeretetből, örömből, és fényűzésből!
S mindaddig, míg nem tudod,
ez’ utat járhatod:
A kereszt, mit hordasz – vedd észre –
Az éntelen gyermek keresztje!
A lelked az erőd! A hited a várad!
Az ég az otthonod! Az erőd ÉN VAGYOK!
Ne akarj tagadni! Ne akarj meghalni!
Ne akarj szeretni, s szeretni tanítni!
Nem vagy még elég bölcs, van még mit tanulni.
Lásd be, hogy igaz, hisz így el tudsz csüggedni!
Kikezdett a kudarc, amit újraéltél,
szétzilált a tudat, hogy mellőzött lettél.
S újra megélsz mindent, míg nem tanulod:
az egyetlen utad a tudat: hogy ÉN VAGYOK:
Én vagyok melletted! ÉN fogom a kezed,
 ÉN adom gyermeked, s mindent, mit szeretsz!
ÉN teszem eléd az élet ajándékát,
S ÉN vagyok, ki elveszem, ha látom a hibád!
Olvasod soraim, miket én ihlettem,
de nem hallod belőle, amit megüzentem:
ÉN VAGYOK AZ ÉLET! ÉN a friss levegő,
ÉN vagyok a napfény, simogató szellő,
Mit oly nagyon szeretsz, s erőd felduzzasztja,
ÉN VAGYOK A SZERETET,
mi az életet mozgatja!
Hogy akarsz követni, ha nem vállalod?
Hogy tudsz megmutatni, ha magad sem látod?
Ébredj fel már végre – szeretet gyermeke!
Vállald ÖNMAGADAT, mi lelkednek fénye!
Engedd szabadon a szeretet folyóját!
Engedd, hogy munkálja életed irányát!
Ne csalj hamis képet mások életébe,
Tedd azt, mit érzel, s legyen benned béke!
Érintsd meg lelküket, de ne akarj formálni!
Mindenki csak arra képes, mit meg tud érteni!
Nézd el gyengeségük’, értsd megalkuvásuk’,
Ne várj többet tőlük, mit nyújt a tudásuk!
Ha elmerülsz a sajnálat árjába,
Beléveszel az anyag zűrzavarába!
Ne félj vállalni, felismerni engem!
Tudhatnád: ÉN kezed el soha nem engedtem!
Bízd rám a sorsodat! Halld meg suttogásom!
Vállald, amit gondolsz, szelíd tanítással!
Add tovább tudásod, eredményt nem várva.
Hiszen erődnek nem ez a forrása!
A hited az erő! A lelked a forrás!
 A tudás, mit hordasz, adja a megoldást,
Csak vedd észre, végre, hogy sosem vagy egyedül!!!
Ne csüggedj hát gyermekem! Öltözd fel a derűt!”


Tudom, hogy vétettem. Főleg magam ellen.
Azzal, hogy haragom szabadon engedtem.
Gyengeségem miatt hitemet vesztettem.
Viszonzást is vártam, azért, amit tettem.
Pedig tudom: hiba várni, mit csak Ő tud adni:
Önzetlen szeretettel megajándékozni.
Amit én ismerek, más nem úgy élheti,
Nem vagyunk egyformák, 
ettől lesz emberi ez a földi élet. 
El kell hát fogadni mindezt s tovább menni.
Derűvel szívemben új napra ébredni.

Amit én tudhatok, mindaz nagyon kevés.
és az életem nem lehet szenvedés…
Hálával telt szívem minden kegyelemért,
Mivel tanít sorsom, az ÉN VAGYOK hitéért.
Mosollyal arcomon, derűvel szívemben
Indulok hát tovább szerény életemben.
Tudásom oly csekély!... De hitem visszaszerzem!
S szememben a fénnyel, lelkemben reménnyel,
gyermek-figyelemmel, tiszta szeretettel,
őszinte szívvel haladok majd tova…
Vigyen ez az életút engem akárhova.

 2005.június 21.


Szóval, elsőként Pilisszántón, akkor még csak egy kozmikus szimbólumként jelent meg, melyet ott, akkor már meg kellett jeleníteni, amikor 2013.szeptember 1.-én érkeztek a nyári kódokat kezelő testvérek Egységes, beavató energiái.

Hercegkút, Gomboshegyi Kálvária, 12. stáció Jézus szobra -  2013 szeptember közepe

Gombos hegyi Kálvária XII. stációja

Számunkra ez egy kedves, ám mindig felelősségteljes feladatok érkezésére előkészített helyszín az Égi Vezetésünk részéről, ahol feladataink felelősségének teljességében, látomások képében jelennek meg.
Így történt ez egy szép, meleg, kora szeptemberi napon...

Jézus egész alakos szobra előtt álltunk, s elmondtuk fohászainkat, megköszöntük feladataink során szerzett tapasztalatainkat, és hálát adtunk új barátainkért, kiket a Dobogókői táborban ismerhettünk meg.

S ekkor egy látomás érkezett:

Megjelent előttem fenn, a Magosságos Mennyekben a Teremtés Háza (mely úgy szimbolizálta az Égben lakó Szent Háromság Otthonát, mint egy hatalmas palotát), mely előtt állt egy nagyon magas zászlótartó rúd.
Az óarany színű oszlop tetején Szent Koronánk foglalt helyet, s a rúdon egy gyönyörű, kissé aranyló fényű lobogó lengett, melynek szegélye aranyló, s közepén a szimbólum foglalt helyet, aranyló fénye beragyogta a teret.
Ekkor Égi Édesanyánk megszólalt:
Istenanya Szerre készült, EGYségbe szólító Zászló,
és a feladatba beálló Magyar Magoknak
 küldött imádság
"Magyari népemnek e lobogó alá kell EGYségbe gyűlnie, hogy kivezesse a Föld Népét a gonoszság korából,  az Új korszakba. Segítsd útján EGYségbe őket, s tereld Szeretetem Egységének Zászlaja alá a Nemzetet!"

S egy keserves, 3 napig tartó energetikai áthangolást követően már Égi Édesanya Egységbe szólította Nemzetét, s Szurdokpüspökibe szólított egy Szer megtartására, melyró e blog első bejegyzéseiben is olvashattok már.
Erre a Szerre már el kellett készítenem a Zászló kicsiny mását is, melynek hátoldalára kellett írnom Égi Édesanya üzenetét, s karjára kötnöm a helyszínen található Mária Szobornak. Azóta e zászlót onnan valaki elvitte, s csak bízni lehet abban - tisztelettel rendeltetéséhez - vette használatba, s lelke épüléséét szolgálja, Nemzetünk Felemelkedéséért létezik általa.


A Zászló hátuljára az alábbi szöveget kellett leírnom, mielőtt a szoborra tettük, ünnepélyesen, 2013.09.29.-én, vasárnap, Apáti Zoltán, Marika, Gyermekeim és Párom  JELenLÉTében:

"2013.szeptember 28.-án, e Szent Helyen, a Magyarok Nagyasszonya, Boldogasszony Zászlót bontott, és tanítja, EGY-s-ÉG-be hívja Magyari Mag Népét!
Zászlajára - mely fehér alapon aranyló szegélyen, a Végtelen Isteni Szeretet  aranyló szimbólumát tükröző fonalat hímzett, mellyel azt üzeni:

NÉPEM, KÉSZ A HÁZAD,
E JELBEN JÁRD UTAD!
IGAZ LELKED VEZESSEN,
HOGY E FÖLD SZABAD LEHESSEN!
LOBOGÓMAT LENGESD,
NÉPEM HŰN TERELGESD,
ATYA OTTHONÁBA, 
FÉNYNEK ORSZÁGÁBA!"

Az eltelt néhány hónapban nagyon sokszor dolgoztunk vele.
Minden helyszínen használnunk kellett, ahol bármilyen energetikai munka zajlott. 
A már számotokra is ismert helyszínek és események közül az alábbiakon volt "munkában":
Szurdokpüspöki, Pálos Szer, 2013.10,23.

Jézus Energia lehívása, Pálos forrás, Zemplén, 2013.11. 13.
 • Istenanya Szer - Szurdokpüspöki, 2013. 09.28
 • Fénymag Esemény Támogató Csoport 2013.10.
 • Fogadalomtétel az EGYsÉGre, Szurdokpüspöki 2013.10.13. Ekkorra már részünkre azt elkészítette kedves Testvérünk, Ibolya, mely csodásan sikerült.

A Zászló első formája, Herman Ibolya munkája
 • Szurdokpüspöki, Pálos Szer - 2013.10.23.
 • 2013.10.26. Pilisszántó - A Zászló és az elkészült Pálos-Háló Pilis Keresztjénél történő összekapcsolása
 • Nemzetegyesítés - Fényhozók Főrendje zászlajává vált, melyre a Főrendi tagok esküt tehetnek. Ezen esküt 2013.10.27.-én Tibor és én is letettük...
Itt kicsit álljunk meg...

Október 23, Parádfürdő:
A Fehér Testvériség Pálos Rendjének Fényőr zői ezen a helyszínen végezték a Szertartást. Itt csatlakoztunk hozzájuk, Szurdokpüspöki Szerünk után, hisz feladatunk volt, hogy a Hun Hagyományok Őrzői körében is megismertessük a zászlót. 
Ekkor Égi tanácsra megalkottuk a zászló végleges formáját, mely szimbolizálja az Isteni Rend alapjául szolgáló Végtelen Szeretetet, valamint az ezt átölelő értékrendet, melyet Szent Koronánk képvisel:
A Zászló végleges formája. A Nemzetegyesítés utolsó napján a Fényvivők már erre esküdtek föl.
Október 23.-án azonban történt még valami...

Már épp indultunk volna haza, amikor hirtelen arra gondoltam: Fiamnak venni kellene egy hímzett pólót. S így visszamentünk a kézműves sorra...
Igaz magyar ember állt a sátorban, bár szavaiból úgy tűnt: kiábrándult már, s megfáradt a zajos világban a mindennapok gondjai alatt...
- Nem tart már sokáig - mondtam vidáman, miközben fizettem.
- Miért mondja ezt Hölgyem?  Hisz annyi teher van már rajtunk.- kérdezte.
Elővettem a táskámból a zászlót, s elmondtam Neki, hogy mit is dolgoztunk ma, hol is tartanak a dolgok a Magyarok ébredésében.
A férfi, ki már túl van az ötvene, meglátva a zászlót, hirtelen felkiáltott:
 - Istenem! Megérkezett a zászló!... - hangja elcsuklott, szinte remegett felindultságában. 
Úgy éreztem, be kell menjek, megölelni, mert mindjárt összecsuklik.
- Ez már 2 éve megérkezett! Két éve barátommal csak rajzoltunk, rajzoltunk, mert hajtott bennünket a vágy, hogy KELL MÁR VÉGRE EGY ZÁSZLÓ A NEMZETNEK, AMI ALÁ ÖSSZE LEHET GYŰLNI IGAZ HITTEL, SZERETETTEL... Ezt a szimbólumot rajzoltuk le!
Még meg is varrtuk... És itt van... Istenem...
Megöleltem, és vígasztaltam, hiszen csak sírt és sírt örömében.
Majd elérhetőséget cseréltünk, és elköszöntünk, magára hagyva felkevert lelkével, örömével.

Megindító pillanat volt. 
De ehhez a Drága Testvérünkhöz még visszatérünk a megfelelő időben.

Az idő haladtával további feladataink, melyet A Zászlóval végeztünk:
 • Jézus Energiák lehívása, fogadása, bekötése, Ősi tudás
  Fénymag Aktiválás
  felszabadítása - Pálos forrás, Zemplén - 
  2013. 11.13.
 • Jézus Fénymag beavatás - Pálos Forrás. 2013.11.14.
 • Pilisszántó,  -Égi Édesanya hívása megbékélésre Szelei Magdolnával - 2013.11.23.
 • AION Portál aktiválása - otthon, a nappaliban... 11.23.
  AION portál aktiválás
 • Események beindítása - Dobogókő, 2013.12.08.
 • Szelei Magdolna évzáró rendezvénye, melyen a program végén a zászlót ki kellett vinni, s megismertetni a jelenlévőkkel, majd áldását fogadni Szent Korona Őfelségének, ki a zászló szimbólumán keresztül szórta kódjait.

  Kiskunhalas, 2013.12.13.
  A Zászlót ott is kellett hagynunk részükre, hogy munkájukat támogassa. Nagy örömére Égi Vezetőinknek, Konkoly Rózsa szakrális ruhatervezőt is megfogta e kozmikus jelkép, és tavaszi kollekciójában már ruházatunkra is megálmodja azt.- Kiskunhalas, 2013.12.13.
 • ESEMÉNY elindítása, Dobogókő
  Jézus-energiák lehívása, Pálos forrás
Itt visszatérünk Parádfürdőn otthagyott barátunkhoz...
Mivel zászlónk nem volt, de tudtuk: 12.21.-én a Nemzet Zászlót bont, ezért egyértelmű volt, hogy felhívom Parádfürdőn megismert barátunkat, hogy szükség van a zászlóra, s készítse el, mit 2 éve barátjával megálmodott - a Nemzetnek.

- Tudom: December 21. A Zászló. - mondta, amikor bemutatkoztam. -  Éreztem.

Mindenféle technikai akadállyal kellett szembenéznie, ami nehezítette, csaknem lehetetlenné tette a varrást.
Többször beszéltünk naponta.
Közben megemlítette: próbálta hívni barátját, kit azóta nem is nagyon látott, mióta A Zászlót megálmodták. Kérésemre nem adta föl, ismét fölhívta Őt.

Szeretett Testvérem elmondta: 
Barátja megkérdezte: miért varrja most a zászlót?
Hisz akkor lemondott róla... Míg Ő óvta azt, és sok szenvedés árán őrizte a mai napnak...
Nehogy méltatlan kezekbe kerüljön, kérte végül.

S hogy ők a két éves feszültségüket feloldották - 2 óra alatt elkészült A Zászló!
A Zászló megvárta, hogy aki lehívta Őt, mindkét testvér adja hozzá áldását, s így elkészülhetett Nemzetünk számára.

Péter - kivel parádfürdői találkozásunk értésünkre adta: csak eszközei voltunk az Isteni Vezetésnek ahhoz, hogy aA Zászló visszataláljon álmodóihoz - elmondta ezt az esetet barátjával...
Sírt. És sírtam én is, miközben hallgattam szavait. Mellettem párom szemei is könnyben áztak.

Közben Égi Édesanyánk üzenetét adhattam át Péternek:

"Gyermekem! 
Ha Ti ezt két éve nem vágyjátok meg Nemzetetek iránt érzett szerelmetekből, ma nem lenne, nem lehetne EGYségbe hívó zászlaja a honnak...
Hát ne kételkedj abban, hogy most, itt lesz az az idő, amikor e zászlót kibonthatjuk!
Szerelmetek hozta életre a Magyarok Egységét..."

S a meglett, érett ember a vonal másik végén zokogott, itt pedig én nyeltem könnyeimet...

Mondtam páromnak:
- Nagyon keserves leckéken érlelt engem az Úr, hogy megőrizzem önmagamban azt a hitet és erőt, amllyel képes lehetek mára szívem sugallatait hallgatva végezni Isten által vezetett feladatomat. De egyetlen percét sem bánom! 
Minden fájdalom és gyötrelem érlelt engem azzá, aki vagyok, és hálás vagyok, hogy képes voltam meghallani a suttogást, mely visszavezette a zászlót ahhoz, aki életre hívta, s ha ezek után kételkedni merek a szívem szavában, szégyen égesse arcomat, mert méltatlan vagyok feladatomra...

Magasztos pillanatok, napok és órák voltak ezek.
És én hálás vagyok, hogy méltónak érzett a Teremtés arra, hogy ezt a csodálatos feladatot rám bízta.
Munkám és elhívásom iránti alázatomban megerősödtem általa.
Áldás volt ez részemre, hogy részese lehettem.

A Zászló bontása végül ma, 21.00 órakor, 9 fő jelenlétében megtörtént, s 22.-én a Nemzetegyesítő Programon már felszentelt Zászlóként mutathatja föl az erre a feladatra szólított Magyar.


 • 2013.12.21. Mátra, Oxygen-adrenalin park, Fénylánc rendezvény : a két éve megálmodott zászlót egy Magyar, ki e zászló megalkotására született, megvarrta, s elküldte a Női Minőség Központját jelentő Mátra Fénylánc- helyszínére, hogy a Nemzet Zászlaját bonthassa!!!

Köszönjük, Péter! Köszönjük, Tamás!
Isten áldása legyen Rajtatok!

Őszinte tisztelettel Nemzetünk Egysége iránt:
Lőrincz Éva