2014. március 27., csütörtök

Ma 2014.03.27.-én Nép és családkarma oldásának napja


 A Kárpátok sólymai közül a legutolsó is felébredt. Készen áll, sőt már repül.

Ma 2014.03.27.-én a Nép és családkarma oldásának napja

2014.03.27. 07:33 Istengyermek

turul_sosto_2014_marcius_22_019_1395902490.jpg_640x480
kép: A Turul sólyom kiskunhalasi megjelenítése Sóstón
Áldás,
Mai látomás: Egy egyiptomi Hórusz szobor előtt állok. A Hórusz sólyom a mi Turul sólymunk megfelelője. A kőszöbor háromszor magasabb nálam és egy pillanatban megmozdult. Szépen óvatosan kezdtek a kő szárnyai élővé válni, mígnem repülésre készen állt.
Felszökkent a magasba és kiterjesztett szárnyaival felszállt az Égre.
Jelentése: A Kárpátok sólymai közül a legutolsó is felébredt.
Készen áll, sőt már repül.

A Tobozmirigyek üzemben vannak ma reggel 7.15-től, minden Kárpát Hazában élő Mag Magyarnak. Ha ezt a hírt olvasod, Te is egy vagy közülük.
Ma 2014.03.27.-én a Nép és családkarma oldásának napja. 

Kérjétek a kegyelmet és segítséget Csíksomlyói Édesanyánktól a Népünkre nehezedő nehézségek feloldásáért 7 Hun Miatyánkkal, mely a teljes nap folyamán megtehető.
  
A feloldott , Népünkre nehezedő nehézségekért és családi karma feloldásáért hálaadásként együtt 19.15.-kor fogunk 12 Hun Miatyánkot elmondani.

HUN MIATYÁNK
 
MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
S TÖRVÉNY AKARATOD.


MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK ,
NEKÜNK ELENGEDED.


TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
A GONOSZ JÁRMÁT.


TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES
HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE
.


Áldás, Áldás, Áldás
http://www.turulhir.eoldal.hu/cikkek/hungarikumok--minden-ami-magyar-/hun-miatyank/hun-miatyank.html


A család karmájának feloldására a következő időpontok a legmegfelelőbbek 
15,17,19 és 21 óta. 

Ezért 12 szer mondjuk el a  "Most segíts meg Máriát".


Legyetek ma szorgalmasak, mert a nagy terheink ma válnak fénnyé és szeretetté.


 Most segíts meg Mária
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.
Áldás, Áldás, Áldás

2014. március 26., szerda

Ünnepség Árpád vezér emlékére - Pomáz március 29-én

Kedves Barátom!      
   
A hagyományhoz hűen ismét megtartjuk az Árpád-napi megemlékezésünket.
A megjelenés minden szkíta  -  hun - magyar testvérünk számára kötelező ezen a jeles napon!
Rád is számítok! Szeretettel várlak a  találkozó helyen! 
Kérlek, hogy a felhívást küldd tovább! 
Baráti üdvözlettel
Herceg Ferenc

Ünnepség  Árpád vezér emlékére 
Pomáz 
2014. március 29-én
Anonymus Árpád sírjáról: "Ezek után urunk születésének 907. esztendejében Árpád vezér elköltözék e világból, ki is tisztességesen lőn eltemetve egy kis patak forrása fölött, mely egy kőmederbe folyik alá Athila király városába; holott is a magyarok megtérése után egyház épült, melyet Albának (Fehéregyháznak) neveznek, boldog szűz Mária tiszteletére."
Javított szöveg

2014. március 25., kedd

MAG fogadalom - Jézus üzenet 03.24.Nincs mindig elég Bizalmunk és Önbizalmunk, ezért ilyenkor csökken a Tudatosságunk és a Rezgésszintünk.  Sokszor az eszünkkel tudjuk mit kéne, de ha még nem épült be, nem úgy élünk...Ilyenkor sokszor tanácstalanul, vagy indulatosan kóválygunk erre-arra, az érzelmek között. Ezért jött ez az alábbi üzenet Jézustól.

Aki úgy érzi megszólítja őt, az éljen is vele. Persze szabadon választott, mint oly sokminden.

Régi fogadalmainkat, melyek visszafognak minket, érdemes előtte eltörölni, semmisnek nyilvánítani, bármelyik életünkben is tettük azt. 
Talán ismerjük ezt az idézetet:
 "Minden kötelékem oldozd el Uram, de kössél magadhoz szorosan!"

/Dombi Katalin 
 MAG fogadalom - Jézus üzenet 


2014. március 24.

 "A Tanítványaimnak üzenem, hogy vegyék komolyan ezt a Fogadalmat és naponta legalább egyszer mondják el hangosan, átéléssel!

- Nem ereszthetitek ki a kezetekből a gyeplőt Kedveseim! "


 


"Fogadom, én ..................., hogy mától kezdve Teljes Figyelmem annak szentelem, hogy az Itt és Mostban Teljes Elfogadással és Bizalommal Létezzek, Bizalommal Istenben, a Teremtőben, és Magomban. 
Hiszem és Tudom, hogy az Emberiség  fejlődésének Új Korszakába léptünk, ami Békét és Boldogságot hoz nekünk.

Keresem és Meglátom a szűkebb Környezetemben és a Világban is a Pozitív Fejleményeket, melyek Elégedettséggel töltenek el, mert Bizonyítják, hogy Jó Úton Haladunk. 


Elfogadással és Hálával gondolok Minden Eseményre, és Mindenkire, még az Ellenségeimre is. Mert Tudom, hogy Minden ami történik, a Fejlődésemet, a Fejlődésünket szolgálja és szolgálta a múltban is.


Ezért Megbocsájtok Magamnak és Mindenkinek, Mindenért. Kérem másoknak is a Bocsánatát azért, amit én elkövettem, vagy amit elmulasztottam. 

Azon vagyok, hogy Változzak, Fejlődjek, és Környezetemet is Segítsem ebben, Szeretettel, Bölcsességgel, Türelemmel. 


Azon vagyok, hogy Magamévá tegyem az Isteni Értékeket, Tulajdonságokat.
 
Hiszem és Tudom, hogy Bennem, és Bennünk és Mindenben ott Létezik Isten, és Őáltala Létezünk mi is.  Egységben vagyunk Ővele és a Mindenséggel.  Ő rajtunk keresztül tud cselekedni.

Mindezek miatt Fogadom, hogy ezentúl a legnagyobb Kitartással és Buzgalommal igyekszem dolgozni Magom, Gaia, és az Emberiség Felemelkedéséért, az Aranykor kibontakoztatásáért. 
 Tudatosan Fényt és Szeretetet árasztok Mindenfelé.

Tudom, hogy Fénymunkánk az egész Teremtett Világ Fejlődését is szolgálja.
És Ez Így Van! 

Kérem Vállalásomhoz a Teljes Égi Hierarchia Segítségét, Támogatását! 

Most! 

Köszönöm!
Hála és Dicsőség Istennek!"


*
Isteni Értékek:
Megbocsájtás, Hála, Feltételnélküli Szeretet, Tisztaság, Alázat, Bölcsesség, Egység, Megértés, Türelem, Önfegyelem, Könyörületesség, Kegyelem, Békesség, Erő, Bátorság, Kitartás.

2014. március 24., hétfő

A Magyar Néplélek hívása 2014.04.04- 06-ig


Jelentkezés őrségváltásra a Turulnál a választások idejére.


A Magyar Néplélek hívása: 
" Egységben Hazánkért " 
- 2014.04.04.-06-ig
Kiskunhalas Sóstó

2014.03.23. 08:23 Istengyermek

turul_sosto_2014_marcius_22_013_1395559482.jpg_640x480

2014.03.22.-én a kiskunhalasi Sóstón a Turul szobornál
Déltő este hat óráig voltunk kinn ezen a napon. A Nagyszala zászlaját leterítettük a Turul lábai elé.
15 óra magasságában megérkezett a Néplélek és hol a zászlón, hol a Turul madár közvetlen közelében pihent.
Két helyszínen folyt a munka, egyrészt az erdőben az Árpád kori földvár területe felett, másrészt a Tutul sólymunk szobránál.
A nap végére a Néplélek megköszönte szerető munkánkat és arra kért minket, hogy a nagy zászlót (15 x 4,5 m) minél többször tegyük ki a Turul sólyom közvetlen közelében fekvő dimenziókapuk területére, mert hatalmas ilyenkor a teremtőereje. 

A választások napja előtt két nappal már ki kell legyen terítve és folyamatos őrségben kell állni mellette éjjel-nappal.
Tehát  2014.04.04.-től reggel 9 órától  -  04.06.-ig este urnarázárásig.

Kérem gondoljátok át, és kezdjetek el jelentkezni az:rakkilona@gmail.com  -on, ki milyen időintervallumokat tud őrségben tölteni. Nap és időpont pontos megjelölésével. Három óránként váltjuk egymás hármasával Péntek reggel  9 órától. Mindig kell legyen legalább 3 ember a zászló körül, mert ők horgonyozzák az éteri szintektől érkező erőt.
Április 6.-án úgy  jelentkezzetek, hogy el tudjatok menni szavazni is.

2014.04.04.-én :  9, 12, 15, 18, 21, a váltás hajnali 3, reggel 6 és ismét 9 óra.
Az éjszakai váltás  (21-3 óráig)  hálózsákokban alszik a területen autóban vagy szabadban.
Vízvételi lehetőség van és bográcsozni is tudunk nap közben. Hozzávalókat megbeszélés szerint hozzatok, úgy bográcsot mint főznivalót. Kérlek bennetek NE HÚSBAN GONDOLKODJATOK a körülöttünk lévő élet oltalma miatt.

Ilona

istengyermek.blog.hu


Jelek 2014. Március 21-23.Őseink támogatása közvetlenül a hátunk mögött fizikai szemmel is jól látható 
- szer 2014.03.21. 

Korsós Erzsébet képe

2014.03.23. 16:57 Istengyermek

oseink_a_szeren_222_1395590052.JPG_480x360

 

 

2014.03.21.-én a szeren

2014.03.23. 16:52 Istengyermek

oseink_a_szeren_2014_03_21_1395589897.JPG_480x360


Jelez a Turul sólyom

2014.03.23. 16:23 Istengyermek

turul_korong_2014_marcius_23_001_1395588116.jpg_640x480
 
A kertemben álló Ősök kapujában lévő Turul madaras korongon két napja érdekes jelet vettem észre. Nézzétek meg a megtermékenyítő nyílásnál fehér folyadék jelölése látható. Az csak egy dolog, hogy ezt egy madár csinálta, de pont így és pont oda? Persze, hogy nem véletlen. Azt jelzi, hogy a Kárpát Haza a Fény általi megtermékenyítése elindult.

A vegetatív idegrendszer veszi a paranormális eseményeket.
Ma, 2014.03.23. 15.35-től húsz percenként nagy energetikai lökéshullámok indultak el a Hold teréből.  A Föld minden pontján jól érezhető a kiáramlás. Ilyenkor úgy érzitek, hogy elönt a melegség. Ekkor kapja a vegetatív idegrendszer a gyógyítást és stimulációt.

Kérnek minket, minden áldott nap legalább egy óra mély elcsendesedésben teljen a természetben vagy otthon.

A vegetatív idegrendszer a paranormális események érzékelését segíti, melyek központja a hipotalanuszban van.

Ilona


istengyermek.blog.hu 

2014. március 23., vasárnap

Ma felébredt a Néplélek! 03.23.


Egy ülő Turul madár képe jelent meg előttem. Egyszer csak kitárta szárnyait és felszállott.

Ma, 2014.03.23.-án 10.55 perckor felébredt 

a Néplélek !

2014.03.23. 11:25 Istengyermek

pilisszanto-szer_utan_2014_03_21_-en_1395569199.jpg_640x480
Pilisszántó, 2014.03.21.-én szer után, Gálfi család által beküldött kép.


A kép jobb szélén indigó-kékes színben Mária Anyánk jelenléte látható. Balra tőle a Nap felé a kegyelmi Erőket hordozó, halványkék színű Istenanyai minőség.
Ez a minőség három napja képviselteti magát a Föld nevű bolygón, meghozva a kegyelmet számunkra, mely által nagy oldódások folynak. 

Ennek nyomán feszültek lehettek, de kérlek benneteket legyetek tudatosak.  Ilyenkor szóváltás helyett kérjétek az Új, tisztító hatású Istenanyai minőség áldást ki a Csíksomlyói Istenanya Erőminőségének egy magasabb változata. Szólítsátok Őt Csíksomlyói Édesanyánknak.

Mai látomás: Egy ülő Turul madár képe jelent meg előttem. Egyszer csak kitárta szárnyait és felszállott.

Történt mindez 2014.03.23.-án, 10.55 perckor.
Jelentése: A Néplélek Újra szárnyal !

Imádkozzatok és mondjatok Áldást Hazánkra minél többet. Amint kimondod: "Áldott Hazám" -máris elindul egy fehér ködszerű erő, mint áldás megerősíteni a Népet, Hazát, Néplelket és az emberi szívekben a Hazaszeretet érzését. Mondjatok annyi áldást, amennyit csak tudtok. Én ezret mondtam. Napi szinten szabad és kívánatos ismételni.

Dr. Ferenczi Zsuzsanna:  Ősiség és aktualitás a magyar néplélektan tudat-lét megélésében
 

"A küldetéses magyar -felismerve a Magyarság isteni kegyelem erejéből öröklétű feltámadásra teremtett Krisztus sorsú történelmi rendeltetését, minden testi-lelki erejével küzdve- kiáll a SORSVÁLLALÓ MAGYARSÁG nemzeti létfennmaradásáért.

Értékcentrumában az emberiség és a haza iránti hűség humanista önérzete és hitvallása áll. Mindenkor készen áll olyan forradalmi önvállalásra, amelyben kötelességérzetét elkötelezettségéből fakadóan az önfeláldozásig aktív hozzáállásában, értékteremtésében hiszi és vallja kinyilvánítani."

Én: ÖNfeláldozásra már nincs szükség, de összefogásra annál nagyobb. Egyesített erőinkkel, egy tudatos teremtés által mintegy magasabb síkra emelve fojtatjuk életünket szeretetben, békében és áldásban. Ezen dolgoztunk emberöltőkön át, de az utóbbi három év mégis a jelentősebb. 

A legjelentősebb viszont a MOST PILLANATA, melyben átírjuk régi értékvesztett rendjeinket a közös tudatban, hogy a Krisztustudat teljes szélességében élhessük meg a jelent ezzel megteremtve a jövőt is.

Bármilyen módon dolgozol is a Nép javáért, imával, mantrával, áldás lehívásával, a legjobb jót teszed mindannyiunknak, mert szándékod tiszta.

Légy Áldott a T E R M T É S B E N .


Ilona

istengyermek.blog.hu


A napforduló szereinek eredménye 03.22.

 A tegnapi nap szerei, melyek öt helyszínen folytak 14 órától 22 óráig a következő változásokat hozták életünkben:

A napforduló szereinek eredménye

2014.03.22. 11:43 Istengyermek

neplelek_a_soston_1395560677.JPG_360x480
Esti szerünket a Néplélek is megtisztelte. ŐT a jobb sárga Égi Erő alsó 1/3.-ánál láthatjátok fehér gömb formájában. - Korsós Erzsébet képe.

A tegnapi nap szerei, melyek öt helyszínen folytak 14 órától 22 óráig a következő változásokat hozták életünkben:
Ezen univerzum 12. dimenziós erőminősége került megkötésre 12,15 és 17 órakor.
2.10-kor megjelent egy 13. dimenziós energiaköteg a kiskunhalasi Turul szobornál.
A spektrum hét szine, mindegyik szín 12 árnyalatban képviseltette magát. Összesen 84 színárnyalat ugyanennyi energia minőséggel.
Az öt helyszín (Pilisszántó, Nagyvázsony, Veszprém, Berettyóújfalu és Kiskunhalas) szereinek hatására négy valóság kapcsolódott össze:
Szíriusz Gamma holdja ebből az univerzumból.
Edejra Eskanella - három teljes univerzummal feljebbről.
Szervantesz Gamma holdja - ebből a valóságból.
Az Orion csillagövének középső csillaga fogadta és küldte az Áldást világunkba.
 Az Orion öv három övcsillagát Latin Amerikában A Három Máriának nevezik. Milyen "véletlen" , hogy már két napja a Kárpát Hazát a Mária minőség tisztító ereje hatja át áldásával.
Ismételten előtérbe került a megbocsájtás fontossága. Nem csak azért, mert amit megbocsátasz tiszta szívedből, azt a másik félnek nem kell megtapasztalnia. Inkább emberbaráti szeretetből és annak okán, hogy vége szakadjon a karmikus láncolatnak. Erre mondta Krisztus Urunk:
" Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel."
Ha már fájó dolgokat megbocsátasz számodra is megbocsátódik ennek súlyában arányos olyan tett, melyet mások neked nem bocsátottak meg. És ez így szépen tisztul tovább.
Ha végképp képtelennek érzed azt, hogy megbocsáss akkor mondj Áldás arra akivel nincs jó kapcsolatod.
Egyszerre minél többször kell kimondani:
 pl.Légy Áldott Katalin.
 A legsúlyosabb megbocsátásra szoruló dologért 1ooo-et mondunk három egymást követő napon bármely napszakban. Ennek függvényeként döntsétek el hány Áldásra lehet szükség.
Ilona


2014.03.21.-én az esti szeren, beemeltek minket egy hetedik dimenziós tudatszintre!

2014.03.23. 12:09 Istengyermek

sosto_szer_beemeltek_minket_egy_masik_tudatszintrejpg_1395572519.JPG_360x480
Kép: Korsós Erzsébet

Áldott testvéreim.
Köszönöm mindazoknak, kik velünk voltak a 2013.03.21.-ei szereken Hazánkért dolgozva.

Egy pillanatban kérték az Égből, hogy 4 személy menjen fel a Turul szobor dombjára. Ekkor készült a kép.

A Turul sólyom szobra előtt fehér színben közvetlenül a Nép Lelkét látjátok. A gyertyák fénye követlenül összekapcsolt minket Égi Hazánkkal. A narancs színű erő -mely úgy a szobrot, mint a négy személyt öleli- egy hetedik dimenzióbeli tudatosság ereje, KI mindvégig velünk és értünk dolgozott.
Legyen Áldott a Teremtés!
Ilona

istengyermek.blog.hu
2014. március 22., szombat

Csíksomlyói zarándoklat szervezés 2014. Június

 
Hatalmas Égi Erők jelenléte várható ekkor.


Csíksomlyói Istenanyánk hívására Június 2.-8.-ig Erdélyben vagyunk

2014.03.22. 09:00 Istengyermek

csiksomlyoi_istenanya_szobor_1395334541.jpg_225x225
kép: csíksomlyói Istenanyánk
 
 
Drága Testvérkék!
A szívünkben idén is Csíksomlyói Édesanyánk hívását érezve Június 2-ától, Pünkösdig Erdélyben bejárnánk  a szakrális helyeket, s végső a nagy ünnepet Csíksomlyón  együtt töltenénk Vele.

Az erdélyi zarándoklat  vezetésére az erdélyi táltos, Kondra József vállalkozott.


Hatalmas Égi Erők jelenléte várható ekkor.

Elszállásolás házaknál lesz  3000.-Ft/ éjszaka, Józsit pedig még  nem kérdeztük, mennyiért is vezet bennünket .

Amint összeáll a kép, azonnal rátérünk az anyagiakra is.
Most még csak annyit kérek mindenkitől, gondolkodjon róla! Akit érdekel, mindenképpen írjon, hogy a busz méretét is kalibrálni tudjuk. A végső ár után pedig ráértek dönteni.
Jelentkezni lehet:
 
A hívást a  Benkő házaspár fogta, így ők kezdték el szervezni is.

További információt itt fogtok találni a zarándoklatról.


Kávránné Szedmák Ilonán keresztül érkezett vers :


Küldetéses Nép a mienk
Érezni kell azt az érzést
mit az Ég küldött nekünk.
Mikor s miképp cselekedjék
küldetéses nemzetünk.
Mert e Népnek feladata,
a Világot menteni.
Érezni kell minden nap,
hogy a feladat isteni.
Babba Mária koronáján
lélekóvó fény ragyog
Megvilágítják a földet
csend-örző csillagok.
Isten bízta ránk e Földet,
s mindent, ami rajta van:
Magyarul hangzik legszebben:
"Éljetek jól, s boldogan!"
Hinni kell a szépben, jóban,
mert a lelkünk mélyén él.
Felemelni a Fény felé,
azt, aki már nem remél!
Reményt adni, hitet adni
és mondani százszor azt:
"Küldetéses Nép a magyar,
s a Világnak nyújt vigaszt!"
Áldozatot is kell hozni,
mindenkiért, Istenért.
Mikoron ezt cselekedjük,
rájövünk, hogy Isten ért.
Mert akkor kell cselekedni,
mikor ideje vagyon.
Biz akkor kell segíteni,
mikor van rá alkalom.
Küldetéses Nép a miénk,
s megmenti a világot.
Felemeli s égre tartja,
mindörökre a lángot!
 
Áldás! 
Ilona
 

istengyermek.blog.hu


2014. március 21., péntek

Égi Édesanyánk földre szállott értünk! Indulunk Haza 03.21.


 Emelőkapu lépett üzembe  ma

 Égi Édesanyánk földre szállott értünk! Indulunk Haza

2014.03.21. 12:00 Istengyermek

turul_kontur_a_fan_sosto_2014_02_20_010_1395399345.jpg_480x640
 
Emelőkapu lépett üzembe 
ma 2014.03.21.-én, 
 10.15 perckor.
 
Kerecseny (Zala megye) - Kercsend (Heves megye) -Kiskunhalas(Bács-Kiskun megye) háromszögben.
Pulzáló fénysugarak tartanak az ég felé. Öt perces intervallumokban kék-sárga-zöld erő tódul ki a föld mélyéről.
 
Ebben a térségben lehettek nagyon ingerültek, mert az összes megmaradt alacsony rezgést most takarítják ki belőlünk. Menjetek ki a természetbe és maradjatok is kinn ameddig csak tehetitek. Fűben, fában, virágban most Égi édesanyánk ereje símogat és készít fel a nagy útra.

Ez a folyamat három napig tart majd. A kiáramló  "napvilág" holnap reggelre elönti az egész Kárpát Hazát, 23.-án reggel 8 órakor az egész Földet. Átemelnek minket !!!
 
Hullik a könnyem, csak úgy magától (!?). 
napvilág = Isten megmentő ereje
 
Megérkezünk Haza. Nézzétek meg Pápis Mária látomását ezen a blogon, Ő ezt a történést látta.
 
Áldással ArielFergeteges változások állnak küszöbön! - Istenanya SOS hívása 03.21.

 A szent helyek, ősi Árpádkori várak és templomok csomóponti erőket löknek a Föld felszínéről az éterbe, mintegy átmosva világunkat az éteri kegyelem minőségével. Most, ha tehetitek ne törődjetek semmilyen otthoni foglalatossággal. Menjetek és fogadjátok Isten ajándékait.

Induljatok ki a természetbe és a szent helyekre, fergeteges változások állnak küszöbön! - Istenanya SOS hívása

2014.03.21. 07:36 Istengyermek

turul_kontur_a_fan_sosto_2014_marcius_8-15_011_1395384383.jpg_640x480
Kép: hercegszántói Édesanyánk lábainál, ahol az aranyeső virágzik, 2014.03.15.-én


Éjszakai látomás:
A Föld tartóoszlopai megrendültek, az Új Föld tartóoszlopai:
- Isten
- Béke
- Áldás
- Szeretet, melynek alaprezgése 72-102 Hertz. Hertz-ként emelkedik fokozatosan, úgy ahogy ébrednek tudatukra az Emberlények földi ruhában.

Három éjszakával ezelőtt először a Kárpát Hazát, majd a teljes univerzumot elöntötte a a kegyelem és irgalom hulláma, melyek a félelmet oldották a legmagasabb mértékben.

Ebben a szent pillanatban üzembe léptek a szent helyek és  piramisok a következő sorrendben:
Potalala palota (Tibetben) - Czitzen Itza (Mexikó) - Gvatemala - Honduras - Kien Taj (Kína) - Zambia - Honduras - Atlantisz ( észal Amerika keleti partjaitó 773 Km-re), majd ismét Czitzen Itza (Mexikó) - Honduras.
Kegyelmi erő árad ezekről a helyekről, mely egy magasabb tudatosság ereje 7 galaxissal feljebbről.

Az így elért ÚJ földfrekvenciát  szellemi segítőim Tiamatnak nevezték, mely 77 % -ban hasonlít csupán a hajdani Tiamat energiáihoz. A fennmaradó  33%, a Krisztusi kegyelem ereje. 
 
Kérik, akinek van Aventurin köve, azt éjszakára tegye a halántékára, három héten át. Nem baj ha éjjel leesik, de ott segít a közeledben. Ó-Egyiptomban a magasabb tudat állapot elérését segítették vele.
Itt ismerkedhetsz az aventurin szellemiségével:
A természet mintegy emlékeztetőül alkotta meg a növényvilágban az életet:
a mák a tórusz, az forgó-mozgó energetikai mezőnk mása, mely álló állapotban az Élet virága.
Az aranyeső az irgalom jelölője, mely épp most virágzik. Vasárnapi szerünknél Hercegszántón egy bokor aranyeső virágzott a szent helyünkön.
A kegyelem virága az estike.
Március 21-23 ig legyetek minél többet a szabadban, hogy a kegyelmi kiáradás kódjait fogadni tudjátok, melyeket a Nap. Hold és 72 csillag és hold minőségű égitest sugároz éjjel-nappal. Ha van alkalmas hely, maradjatok természet közelben ezeken a napokon akár éjszakára is. Legerősebb kisugárzások délben és éjfélkor vannak.

A szent helyek, ősi Árpádkori várak és templomok csomóponti erőket löknek a Föld felszínéről az éterbe, mintegy átmosva világunkat az éteri kegyelem minőségével. Most, ha tehetitek ne törödjetek semmilyen otthoni foglalatossággal. Menjetek és fogadjátok Isten ajándékait.

Én Kiskunhalason leszek, ahol Árpád kori település és vár is van a föld mélyén. Ma március 21.-én 12, 17,19-24 óráig várlak bennetek. Március 22.-én 12-15 óráig. Ezek a kisugárzási intervallumok minden szent helyre igazak LOKÁLIS idő szerint. Az időeltolódásokat vegyétek figyelembe, de legjobb ha engeditek MaGotokat vezetni szívetek által.

Turul szobor Kiskunhalason:
Amennyiben Kecskemét felől jöttök, beérve Kiskunhalasra a Sóstó csárda van jobbról. Bal felől a Só tó. Amint a tó véget ér lesz egy bevezető út (betonos). Ezen kell befelé haladni talán 100 métert sem, és bal oldalt egy tisztáson van a Turul sólymunk szobra.
 
Ilona
istengyermek.blog.hu


 

2014. március 18., kedd

Március 21-én szerek négy helyszínen - Hazánkért2014.03.21.-én ismét szerben Hazánkért, 
négy helyszínen

2014.03.18. 08:22 Istengyermek

turul_solyom_1395126882.jpg_600x401
kép: szent sólymunk a Turul felébredett. Ami annyit jelent, hogy a Kárpát Haza lakosságának 75 %-a már a nap negyed részében isteni jelenlétben él.
Egy hete még csak a fele volt negyed napon át isteni jelenlétben. Ez egy átlag, vannak akik ennél hosszabb ill. rövidebb ideig vannak teljes isten és teremtéstudatukban.


Az időpont jelentősége nemcsak a napéj egyenlőséghez, hanem inkább a bolygó együttálláshoz köthető.Most jelenik meg a híres "x" bolygó, melyet őseink Marduknak vagy Nibirunak is neveztek. Mindez asztrál síkon történik. Szereinkkel segítjük maradéktalan fénnyé válását az "x" bolygó asztrális mezejének.Ezt az oldást támogatja a napéj egyenlőség.

Napéjegyenlőségnek (latinul aequinoctium[1]) nevezzük azt, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik: ekkor a Nap 90° magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart.
A Nap - Hold - déli Plejádi Nap és a szervantesz Gamma holdja áll együtt, mintegy kisöpörve a Föld környezetében, "aurájában" tapasztalható alacsony rezgéseket. Ezzel segítjük mindannyiunk fejlődését ezen az Égitesten, melyet Földnek nevezünk.

A most meghirdetett szerek ideje alatt mindazok, kik céljainkkal egyetértenek a meghirdetett szer rend alatt találják a Szieszta Angelikum - a Hazaérés dala mantrát, melyet a szer kezdetének időpontjától 2o percen át kérünk mondani. Minden szer kezdését támogathatod ezzel. 
Rá egy órára 15, 17, 19 és 21 órakor pedig a Sziesztrum kalvarikum - A "megtett" út diadala mantráját mondjuk 27 percen át. Előzőleg mérd ki, hány mantrát tudsz ennyi idő alatt elmondani, ezzel is erősíted, alapozod a március 21-ei munkánkat.Pilisszántó  14 óra
Boldogasszony kápolna   

Berettyóújfalu  16 óra
az ősi templom helyén a ma is álló toronynál     

Veszprém   18 órakor  
 a Nagyvázsonyi pálos kolostornál   és "Rab Máriánál"  

Kiskunhalason a Turul szobornál    2o órakor

Helyszínenként legalább 4-4 embernek lennie kell, ezt Korona Sándor szervezi               egyedipadlok@gmail.com                                                                                                


Mécsessel és szívetek szeretetével érkezzetek.

Ariel Angyalunk által küldött vers: 

Szieszta Angelikum - a Hazaérés dala

Egyek vagyunk a Föld felett,
egybefogjuk a kék eget.
Szeretet a mi hívásunk,
érjen véget most az álmunk.
Szárnyalásunk kéklő égen,
vándorlásunk csillagfényen.
Emberlétünk végét járjuk,
otthonunkat megtaláljuk.
Alma, alma piros alma,
etess minket tudás anyja.
Kérem vissza ősi jussom,
a tisztítás a Minden-S-Égen végigfusson.Sziesztrum kalvarikum - A "megtett" út diadala
Hallelujah, Édes anyánk
meghallgattad már az imánk.
Egyek vagyunk a Föld felett,
Egybefogjuk a kéklő Eget.
Szeretet az én hívásom,
érjen véget most az álom.
Ébredezem Istenfényen,
Felébredt az Istenlényem.
Megyünk immár mind-mind Haza,
Nyitva van az Istenháza.
A vers/mantra címét is olvasd el minden mantra előtt, mert így fejti ki megváltó erejét.

Legyetek Áldottal mind, kik velünk vagytok Áldott, Szent Teremtésben.
Köszönöm munkátokat,
Ilona

SOS Arieli kérés a mai napra:
Ezen a ponton ismerkedjetek meg a Veszprémi Rab Mária kegyhellyel. Amennyiben időd engedi, a mai napon 15 percen át kösd össze szíved szeretetét a hellyel egy ezüst szálon át és tápláld a helyet, mely most ébred éppen.