2014. március 10., hétfő

Szelei Magdolna: A Március 15-i szerbe állás anyagaFÉNYMUNKÁSOK FIGYELEM! 

 Nem kell feltétlen helyszínt  választva elutaznod  csoportos szolgálatra, ha időd, vagy pénzed nem engedi. Becsatlakozhatsz  otthon is... 


 MÁRCIUS 15-i SZERBE ÁLLÁS ANYAGAA szerek kezdetének időpontja március 15-én 14 órakor. 

Nem kell feltétlen helyszínt  választva elutaznod  csoportos szolgálatra, ha időd, vagy pénzed nem engedi. Becsatlakozhatsz  otthon is az a lényeg, hogy a szabad akaratod és szíved szerint légy résztvevője a kinyilatkozásnak, akár szóban akár gondolatban bárhol vagy ...........!!!

A Magyarok Csillagdalával kezdjük (http://www.youtube.com/watch?v=TcaZ2Lx0a8w) , hallgatva vagy dúdolva ki-ki  hogyan tudja megoldani
.....Mindenség Anyja ....Atyja te teremtettél mindent.... és utána felolvassuk az országban  több helyen  egyszerre  ezt  a szöveget. Ezzel a kéréssel és kinyilatkoztatással  behívjuk az égi testvéreket, segítsék   az Isten-ember tudatállapotok aktiválását . Eddigi munkáink eredményességét  akarjuk megvalósítani.. Jó lenne, ha ennek az anyagnak a szövegét   és a  meditáció  időpontját  nyilvánossá tennétek  minél több helyen, hogy azok is  bekapcsolódhassanak, akik nem tudnak személyesen csoportokhoz csatlakozni.....

Hívunk minden Fénymunkást, hogy sorakozzunk fel a Fény Zászlaja alá, Fénybe öltözve, hogy Egy Egységben a Fény erejével betöltekezve nyilvánítsuk ki a Forrással megegyező Isteni Társteremtői akaratunkat!


Szelei Magdolna 


A Március 15-i Felhívás anyaga:


Hívunk minden Fénymunkást, hogy sorakozzunk fel a Fény Zászlaja alá, Fénybe öltözve, hogy Egy Egységben a Fény erejével betöltekezve nyilvánítsuk ki a Forrással megegyező Isteni Társteremtői akaratunkat!

Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

A Kárpát-medencében 2014. március 15 -én, 14.00, 17.00 és 20.00 órakor (magyar idő szerint) kérjük mindenható Anya/Atya istenünket, Jézus urunkat, hogy legyenek velünk, a most kezdődő Esemény során, mindvégig."
F E L H Í V Á S


A Teremtő Atyánktól és Istenanyánktól kapott szeretetteljes útmutatás alapján, Egységbe hívom testvéreimet, akik valljuk és éljük Isten Anyai/Apai eredetünket. Hisszük, hogy a jelenlegi rabszolgaságunk a félrevezetésünkből és Isteni és Galaktikus jogaink elnyomásából keletkezett. Ezért a szabadulásunk is, Isteni és Galaktikus jogaink érvényesítésével válik elérhetővé. A hatalom tehát visszaszáll azokra, akik képesek EGY AKARAT, EGY GONDOLAT és EGY CSELEKVÉS árán visszatérni az Isteni Egységbe.

Most jött el az az idő, amikor valóban össze kell fogjatok és EGYET kell gondoljatok és EGYET kell akarjatok, mert ennek van olyan ereje, amely képes elindítani és megváltoztatni a dolgokat. A ti gondolataitok és a ti EGYET akarásotok, EGYET értésetek kell ahhoz, hogy a felettetek állomásozó Galaktikus erők, a Fényerők, hatékonyan beavatkozzanak és megtörténjen az átállás. Ez szükséges ahhoz, hogy bevessenek technikai eszközöket, amelyek képesek megtisztítani Földeteket minden ártalmas dologtól, fegyverektől, vegyi anyagoktól és minden életre ártalmas készítménytől. Rendelkeznek ezek az erők olyan technikai eszközökkel, melyekkel képesek megakadályozni azt, hogy az olyan pozícióban lévő emberek még ártani tudjanak az emberiségnek vagy akár a Földnek.

Teremtő Atyátok


E G Y S É G


Mi, itt a Kárpát-medencében élő szkíták, hunok, magyarok, - kijelentjük természetes és a történelmünkből eredő folytonosságunk okán az EGYSÉGÜNKET.

Mi, itt a Kárpát-medencében élő magyarok, valamint a velünk sorsközösségben élő, és államalkotó minden nemzetiség tagjai, - kijelentjük társadalmi, szakrális és szellemi EGYSÉGÜNKET.

Mi, a mai korban, fizikai testben élő nemzetalkotó emberek, kijelentjük EGYSÉGÜNKET dicső őseinkkel. Nimród királytól, Attila király, Álmos vezér, Árpád vezér, Szent István király, Szent László király, Mátyás király életművével, és valamennyi fejedelmünkkel és királyunkkal, valamint a Pálos Renddel. Hisszük, hogy létezésük örök, szellemiségük ma is közvetlenül kapcsolódik lelkünkhöz, tudatosságunkhoz.

Mi, a mai korban, fizikai testben, de már felébredt tudattal élő emberek, kijelentjük EGYSÉGÜNKET a Felemelkedett Mesterekkel.

Mi, a mai korban, fizikai testben, felébredt tudatosságban és Őseink és Felemelkedett Mestereink élő szellemiségével kapcsolódva, kijelentjük EGYSÉGÜNKET csillagtestvéreinkkel. Tudjuk, hogy a FÉNY oldalán létező galaktikus társadalmakból származunk.

Mi, a mai korban a fenti EGYSÉGÜNK tudatában élő emberek, ismerjük és tiszteljük a Galaktikus Kódex jogalapját, minden Fénylélek belső erkölcsének rendszerezett kódját. A Galaktikus Kódex jogalapjára hivatkozva kinyilvánítjuk EGYSÉGÜNKET a Fény Galaktikus Föderációjával és annak munkájával.

Mi, a mai korban élő, felébredt emberek, kinyilvánítjuk EGYSÉGÜNKET az Isteni Akaratnak, és Isteni Egységnek.

T U D A T O S S Á G


Mi, itt a Kárpát-medencében élő, és EGYSÉGBEN gondolkodó, cselekvő emberek, tudunk arról, hogy a Földön, egy gyarmatosító galaktikus csoport uralkodik titokban az emberiség felett.

Tudunk arról, hogy manipulálják a gazdaságot, az élelmezést, a pénzügyeket, a politikát, a tudományos életet, az oktatást, az egészségügyet, az igazságszolgáltatást, a katonai vezetést, a nemzetközi szervezeteket.

Tudunk arról, hogy szennyezett a termőföld, a felszíni vizek, folyók, tengerek, óceánok, a levegő, - vegyi anyagokkal, rákkeltő anyagokkal, nukleáris hulladékokkal. A szennyezést szándékosan hajtották végre, és mértéke végzetesen halad, a Föld ökológiai összeomlása felé.

Tudunk arról, hogy a Kárpát-medence, - mint a Magyar Szent Korona szakrális teste, - teljes szellemi, fizikai leigázására törekszenek.

Tudunk az itt élő nemzetek és nemzetiségek üdvtörténeti szerepéről.

Tudunk a Szentháromság fizikai megtestesülése elleni, megsemmisítő szándékukról. Ez a végső magyarázat mindezekért.

Tudunk a nemzeti vagyon kifosztásáról, és a most zajló családi, személyes magánvagyon irányított kifosztásáról.
Tudunk az itt élők szellemi, erkölcsi és fizikai tervezett leépítéséről. Látjuk a leépülés végbemenetelét.

Tudunk arról, hogy az ország politikai elitjét, folyamatosan zsarolják idegen érdekek.

Tudunk arról, hogy a Kolontári katasztrófa nem baleset volt, hanem terrortámadás. Figyelmeztetés a felső politikai vezetésnek.

Tudunk arról, hogy több terrorcselekmény van jelenleg is kidolgozva és előkészítve, a további zsarolás és megfélemlítés miatt.

Tudunk, az ország területén lévő, titokban tartott, külföldi tulajdonú nukleáris fegyverek elhelyezéséről és helyükről. Tudjuk, hogy ezzel voltunk zsarolhatóak.

Felébredt tudattal ismerjük jogainkat a Galaktikus Kódex alapján.

Tudunk Teremtői erőnkről, és élni kívánunk vele!
Tudatában vagyunk annak, hogy EGYSÉGBEN kinyilvánítva AKARATUNKAT, megszüntethető az eddigi elnyomó, zsarnoki hatalom.

Tudunk a Teremtő Tervéről, amelyet követünk, és amelyben helye van az Akaratunk kinyilvánításának és a fegyveres konfliktus nélküli győzelemnek!

T E R E M T É S


Mi, itt a Kárpát-medencében élő felébredt tudatosságú és EGY AKARAT szerint Teremtő lények, EGYSÉGBE szólítunk magunk mellé, minden Angyali testvérünket, minden Csillagtestvérünket és Fénytestvérünket.

EGYSÉGBE szólítjuk dicső Őseinket.

EGYSÉGBE szólítjuk a Fény Galaktikus Föderációját.

Eljött az EGYET Akarás, az EGYET Gondolás és az EGYET Cselekvés ideje!

Ettől a Szent pillanattól fogva elkezdjük az EGYSÉGÜNK erejével, az EGY Akaratunk szerint megtisztítani, meggyógyítani a Földet.

Szeretetünk Forrásából merítve, Saját Fényünkkel az EGYSÉG minden tagjával közösen és egyszerre indítjuk Akaratunkat, Gondolatunkat és Cselekvésünket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Föld felszíni és Föld alatti vizeket. A tavakat, folyókat, patakokat, a tengert. A hegyek mélyén lévő vizeket. A sejtekben élő vizeket. A levegőben, felhőkben lévő vizeket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Termőföldet. Annak minden rétegét, minden milliméterét. Feloldódnak a Fényben a mérgező anyagok, a vegyszerek. Újra felszaporodnak az élet alapkövei, a mikroorganizmusok. Újra szerves anyagok telítik meg a földet, mely életet és szent tiszteletet ad.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a levegőt. Minden kibocsájtott káros vegyi anyag átalakul és kitisztul. Az oxigén feldúsul. A szelek megnyugodnak. Az évszakok kiegyenlítődnek, az időjárási szélsőségek kiegyenlítődnek. A HAARP és minden más időjárás befolyásoló káros technológia használhatatlan.

A Fény tisztaságával és erejével, a Föderáció technológiájával hatástalanítunk minden olyan eszközt, amely az élet kioltására volt alkalmas. Kézi és egyéb lőfegyvereket, harci eszközöket. Külön hatástalanítjuk az országunkban elrejtett és titkolt idegen nukleáris fegyvereket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a nemzetet, a régi, kamatmechanizmusra épülő, magánpénzrendszertől. Akaratunkkal és a Föderáció technológiai segítségével hatástalanítunk minden banki elektronikus eszközt, amelyen adósságainkat rögzítették. Hatástalanítjuk azokat az eszközöket, amelyen a hivatalos és az eltitkolt pénzügyi mozgások történtek. Mától fogva ezek az eszközök használhatatlanok. Feltöltjük Fénnyel az új, nemzeti vagy helyi pénzeket. A félelem és a spekuláció energiáját leváltjuk a Szeretet energiájára az elszámolások új rendszerében.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat az eseményeket, amelyek során megszűnik az ország külső eladósítása, megszűnik minden hitel, minden adó, mind a magán embereknél, mind az államnál, önkormányzatoknál és a vállalkozásoknál. Helyébe egy magasabb erkölcsi értékű, elszámolási- és előleg rendszer fog állni.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat a hazai kísérleteket, amelyek tiszta és ingyenes energia előállítást tesznek lehetővé. Az eszközöket minden háztartásban és közlekedési eszközben lehet használni.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük az élelem előállítását. A vegyszerek és műtrágyák helyett, szerves anyagokkal, mikroorganizmusokkal állítjuk helyre a termőtalaj, a növények és állatok immunrendszerét. Az eddigi káros anyagokat eltüntetjük.

A Fény tisztaságával és erejével, a Galaktikus Föderáció technológiájával, - hatástalanítjuk azokat a hatalmi pozícióban lévő személyeket, akik még ártanak akár a szabad társadalom, akár a környezet, a Föld, vagy a Béke számára. Hatástalanítjuk a banki, állami hivatali, külföldi elnyomó szervezeti, politikai, kollaboráns rendfenntartó személyeket.

A Fény tisztaságával és erejével, valamint az EGYSÉG minden résztvevője segítségével és közös akaratával, - fegyverek használata és vérontás nélkül, - a Pozitív Erőinkkel leváltjuk a jelenlegi kiszolgáló hatalmat. Emberáldozat, vér és puccs nélkül.

A Fény tisztaságával és erejével helyreállítjuk az emberek hiteles tájékoztatását. Megismertetjük az elnyomó rendszer működését és a nemzetáruló, kollaboráns személyek, szervezetek eddigi tevékenységét.

A Fény tisztaságával és erejével megismertetjük az emberekkel, valós történelmüket, valós galaktikus családjaikat és a Fény Galaktikus Föderációját.

E S E M É N Y


Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

A Kárpát-medencében 2014. március 15 -én, 14.00, 17.00 és 20.00 órakor (magyar idő szerint) kérjük mindenható Anya/Atya istenünket, Jézus urunkat, hogy legyenek velünk, a most kezdődő Esemény során, mindvégig.

Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Áldott ERŐ, Áldott FÉNY jelenj meg MOST!

Hívjuk az Arkangyalokat, Angyalokat, Felemelkedett mestereket, Szellemi segítőinket, Felsőbb Énjeinket.
Hívjuk az Ősöket, Galaktikus Föderációs Fénytestvéreinket, Csillagtestvéreinket!

Hívunk minden Fénymunkást, hogy sorakozzunk fel a Fény Zászlaja alá, Fénybe öltözve, hogy Egy Egységben a Fény erejével betöltekezve nyilvánítsuk ki a Forrással megegyező Isteni Társteremtői akaratunkat.

Kérjük Mihály arkangyalt és angyali seregét, tisztítsa meg gondolatainkat, érzéseinket, így tiszta tudattal, szeretetteljes érzésekkel beállunk saját fénytengelyünkbe melyet rögzítünk a Forráshoz és a Földanya testéhez .
Társteremtői AKARATUNK kinyilvánítása a FÉNY győzelméhez:

Kérjük az Arkangyalokat, Angyali testvéreinket, hogy jelenjenek meg energiaterünkben, és védelmezzenek mindvégig az Esemény alatt.

Kérjük a fénytestvéreinket és a Felemelkedett Mestereinket, hogy jelenjenek meg mellettünk, vezetve bennünket az Esemény alatt, mindvégig.

Kérjük a csillagtestvéreinket, a Fény Galaktikus Föderációját, Új Jeruzsálem fényvárosát és annak minden lakóját, hogy legyenek velünk az Esemény alatt mindvégig.
Teljes testi, lelki és szellemi védelmet kérünk mindenkire, akik elindítói és cselekvői vagyunk az Eseménynek.

Kijelentem, hogy teljes tudatosságú része vagyok a jelen pillanat EGYSÉGÉNEK.

Kijelentem, hogy teljes tagja vagyok a TUDATOSSÁGNAK.

Kijelentem, hogy az Isteni Tervben foglaltak szerint cselekszem, a FÉNY vezetése és megtartása által. AKAROM a Fény győzelmét az elnyomás helyett.

A Teremtés szövegrész elmondása (többször is egymás után).

A tisztítás és gyógyítás alatt, tudatosan irányítom pozitív érzéseimet, a Szeretetemet, a felsorolt és gondolatban elvégzett cselekmények feltöltésére.

Lelki szemeimmel látom, ahogy lépésről lépésre, a Szentháromsággal, az Angyali testvériséggel, a Felemelkedett Mesterekkel és Csillagtestvéreinkkel, Őseinkkel és a Pálosokkal közösen megtisztítjuk a Földet, a Kárpát-medencét. Látom, hogy a Föld, a vizek és a levegő kristálytisztává válik. Egyre tisztább, míg egyszer csak a tisztaság által megszűnik a fizikai, asztrális és mentális homály. Eltűnik a megtévesztő energiaköd. Olyan kristálytiszta a levegő, hogy egyre jobban látom a fényhajókat is. A tiszta Ég megmutatja valódi arcát és minden lakóját, az égitesteket. Mindent.

Ahogy látom a szemem előtt a változást, egyre hatalmasabb öröm, boldogság érzése áraszt el. Ezt az örömérzést, szeretetet visszaáramoltatom az Eseménybe. A tisztítás és az öröm, egyre fokozódik.

Látom, hogy a Fény erői, a Galaktikus Kódex jogalapján eljárva, közvetlenül megjelennek közöttünk. A levegőben, a Földön, a tengerekben, vizekben. Hatástalanítják a fegyvereket, romboló technológiákat. Hatástalanítják a hatalom embereit.
Látom, hogy már minden korábbi fegyver és technika működésképtelen, amelyik kiszolgálta a gyarmatosítókat. Az élet lecsendesedik, a zaj, nyüzsgés eltűnik.

Csend van.

A Béke csendje. A Béke terébe kerülünk.

Az Esemény sokakat meglep. A mi jelenlétünk és segítségünk irányukba elkezdődik. Érzékelik, hogy a jelenlétünk, és a bennünk és általunk megtestesült Szeretet és Fény, megnyugtatja Őket. A szemünkben látszik a BIZALOM. A mi, és a többi Fénytestvérünk, valamint a meglepettek irányába.
Ezt a BIZALMAT árasszuk és adjuk tovább egymás között, és a többi ember között.

Megtörtént hát! Erőszak és áldozatok nélkül.
Az ÖRÖM betölti a teljes teret.

Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!Istengyermek álma
Magyarok virága
Áraszd országunkra,
s az egész Világra
Szereteted Fényét
Új világnak Létét.


Nagy Gábor

 http://onkormanyzat.magunk.com/news.php?extend.18
2 megjegyzés:

 1. A Szelei Magdolnának még hányszor kell önmagát lejáratnia, hogy a jószándékúak eszméljenek?
  Részlet az általa emlegetett "Galaktikus Kódex"-ből;
  "IV/2. Fejezet: A Galaktikus Konföderációnak elidegeníthetetlen, és feltétel nélküli joga, hogy végrehajtsa a Galaktikus Kódexben foglaltakat és ha szükséges, katonai erő használatával leigázza a Kódexet megsértő területeket."
  Akárhogy is keresem nálla az Isten rendjét, csak a zsarnokok törvényeibe ütközöm!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem tudom milyen szemüvegen keresztül sikerült így látni Szelei Magdolnát. Ismerem őt, nagy tudású, és tiszta lelkű ember, és ha igaz lenne a fenti állítás róla, akkor nem tenném közzé a felhívásait és programjait. Az univerzum és galaxisunk történelméről általában vajmi keveset tudunk. A sötét erők jóval veszélyesebbek, mint ahogy azt gondolná az ember. Mert működik az agymosásunk. Valójában iszonyatos pusztításokat végeztek az Univerzumban. A Csillagok háborúja c. film jól példázza ezt, mert bizony az nem egészen kitalált mese. Virágzó bolygók sorát semmisítették meg, vagy tették élhetetlen állapotúvá. Javaslom, hogy ne ítéljünk meg másokat, és zárjuk le a vitát azon, hogy kinek van igaza. És annyit kérek még, hogy ezentúl tartsuk tiszteletben egymást, és másokat. Ne sértegessünk senkit, pláne akkor, ha nem tudjuk mit miért mond. "Ne ítélj, hogy ne ítéltess!"

   Törlés