2014. március 5., szerda

Március 15-re - Esemény elindításhoz
Végleges szöveg az Esemény elindításához. 

Álljunk EGYségbe! 

 


Időpontok:

Március 15-én  14.00,  17.00,  20.00  órakorlassan elmondva, átéléssel jelenítsük meg kinyilvánított pozitív akaratunkat!

Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!

Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!

Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!


Áldott, ERŐ, Áldott FÉNY jelenj meg MOST!

Hívjuk az AnyaIstent, AtyaIstent, Jézust, az Arkangyalokat, Angyalokat, felemelkedett mestereket, szellemi segítőinket, felsőbb énjeinket!


Hívjuk az ősöket, Galaktikus Föderációs Fénytestvéreinket, Csillagtestvéreinket és belső földi testvéreinket!


Hívunk minden fénymunkást, hogy sorakozzanak fel  a FÉNY zászlaja alá, fénybe öltözve, hogy EGY EGYSÉGBEN a FÉNY erejével betöltekezve NYILVÁNÍTSUK KI a FORRÁSSAL MEGEGYEZŐ   ISTENI TÁRSTEREMTŐI  AKARATUNKAT !Kérjük Mihály arkangyalt és angyali seregét, tisztítsa meg minden síkon, minden térben és minden időben a gondolatainkat, érzéseinket, így tiszta tudattal, szeretetteljes érzésekkel beállunk saját fénytengelyünkbe, melyet rögzítünk a FORRÁSHOZ és a Földanya testéhez.


Áldott a Teremtő FÉNYE, áldott a KOZMIKUS FÉNY, Áldott a Teremtő Erő és a Szent Akarat, a Szent Bölcsesség, aminek az ideje itt és most van.
TÁRSTEREMTŐI AKARATUNK KINYILVÁNÍTJUK  A FÉNY GYŐZELMÉHEZ :Kérjük az arkangyalokat, angyali testéveinket, hogy jelenjenek meg energiaterünkben és védelmezzenek mindvégig az ESEMÉNY alatt!


Kérjük fénytestvéreinket, a felemelkedett mestereket, hogy jelenjenek meg mellettünk vezetve bennünket az ESEMÉNY során mindvégig!


Kérjük csillagtestvéreinket, a Fény Galaktikus Föderációját, ÚJ Jeruzsálem fényvárosát és annak minden lakóját, hogy legyenek velünk mindvégig az ESEMÉNY alatt.


Teljes testi, lelki és szellemi védelmet kérünk mindenkire, akik elindítói és cselekvői vagyunk ezen ESEMÉNYNEK!


Kérjük a FÉNY erőit, hogy tartson távol tőlünk minden negatív erőt és entitást, akik akadályozhatnák a Teremtésünket.Kijelentem, hogy az Isteni Tervben foglaltak szerint cselekszem a FÉNY vezetése és megtartása által. Akarom a FÉNY győzelmét az elnyomás helyett!Tudatosan irányítom pozitív érzéseimet, SZERETETEMET a felsorolt és gondolatban elvégzett cselekmények feltöltésére.TEREMTÉSEljött az EGYET akarás, az EGYET gondolás és az EGYET cselekvés ideje!


Egységbe szólítunk minden segítő FÉNYerőt!  Szeretetünk Forrásából merítve, saját fényünkkel az EGYség minden tagjával közösen, és EGYSZERRE indítjuk akaratunkat, gondolatunkat és cselekvésünket.Ettől a szent pillanattól, az EGYségünk erejével, az EGY akaratunk szerint tisztítjuk és gyógyítjuk a Földanyát, rajta minden élőt, az állatokat, a növényeket, élettelent, láthatót és láthatatlant.


A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a földfelszíni, és földalatti vizeket, a tavakat, folyókat, patakokat, tengereket, hegyek mélyén lévő, sejtekben élő, levegőben, felhőkben lévő vizeket.


A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a termőföldet, annak minden rétegét. 
Feloldódnak a fényben a mérgező anyagok, a vegyszerek, újra felszaporodnak az élet alapkövei a mikroorganizmusok. Újra szerves anyagok telítik meg a földet. 


A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a levegőt. Minden kibocsátott káros vegyi anyag átalakul és kitisztul, az oxigén feldúsul, a szelek megnyugodnak. Az évszakok és az időjárási szélsőségek kiegyenlítődnek. A HAARP és minden más időjárás befolyásoló káros technológia használhatatlan.


A Fény tisztaságával és erejével, a Föderáció technológiájával, hatástalanítunk minden olyan eszközt, amely az élet kioltására alkalmas. Kézi és egyéb lőfegyvereket, harci eszközöket. Külön hatástalanítjuk az országunkban elrejtett és titkolt, idegen nukleáris fegyvereket.


A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Nemzetet a régi kamatmechanizmusra épülő magán pénzrendszertől. Akaratunkkal és a Föderáció technológiai segítségével hatástalanítunk minden banki elektronikus eszközt, amelyen adóságainkat rögzítették.

 Hatástalanítjuk azokat az eszközöket, amelyen a hivatalos és az eltitkolt pénzügyi mozgások történtek. Mostantól fogva ezek az eszközök használhatatlanok. Feltöltjük Fénnyel az új nemzeti, helyi pénzeket. A félelem és a spekuláció energiáját felváltjuk a Szeretet energiájára.


A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük mindazon eseményeket, amelyek során megszűnik az ország külső eladósítása, minden hitel, adó, mind a magánembereknél, mind az államnál, önkormányzatoknál és a vállalkozásoknál. Helyébe egy magasabb erkölcsi értékű elszámolási és előlegrendszert teremtünk.


A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat a hazai kísérleteket, amelyek tiszta és ingyenes energia előállítást tesznek lehetővé, mely mindenki számára elérhető.


A Fény tisztaságával és erejével, a Galaktikus Föderáció technológiájával hatástalanítjuk a hatalmi pozícióban lévő személyeket, akik még ártanak akár a szabad társadalom, környezet, a Föld, vagy a béke számára.


A Fény tisztaságával és erejével helyreállítjuk az emberek hiteles tájékoztatását, megismertetjük az elnyomórendszer működését és a nemzetáruló kollaboráns személyek, szervezetek eddigi tevékenységét.


A Fény tisztaságával és erejével megismertetjük az emberekkel valós történelmünket, valós galaktikus családjainkat és a Fény Galaktikus Föderációját.


A Fény tisztaságával és erejével EGYséges, közös AKARATTAL, leváltjuk a jelenlegi önkény hatalmat.( A teremtés szövegrész elmondása többször egymás után)Lelki szemeinkkel lássuk, hogy mindez már megtörtént!Eltűnt a megtévesztő energiaköd, olyan kristálytiszta a levegő, hogy látom a fényhajókat. A tiszta ÉG megmutatja valódi arcát, minden lakóját és az égitesteket. MINDENT!


Ahogy érzékelem a változást egyre hatalmasabb öröm, boldogság érzése áraszt el. Ezt az örömérzést, szeretetet visszaáramoltatom az ESEMÉNYbe és az öröm egyre fokozódik.


Lelki szemeimmel látom, hogy minden negatív a FÉNYben feloldódott.Béke van! A Béke csendje! A Béke terébe kerültünk.Megtörtént hát!  Az öröm és boldogság betölti a teljes teret.


Az ESEMÉNY sokakat meglep és mi mindnyájan szeretettel, megértéssel segítünk az embereknek az ESEMÉNY feldolgozásában.Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő ERŐ és a szent AKARAT, a szent BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és MOST van.

Istengyermek álma

Magyarok virága

Áraszd országunkra,

s az egész Világra

Szereteted Fényét

Új világnak Létét.

Az Aranykor üdvözlégye


Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

Az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között.

S áldott a Te méhednek gyümölcse

Jézus

Ki ismét eljött közénk

Elhozta a Világ Békét.

Béke van és Szeretet

Az emberek szívében.

S ezáltal megszűnt

A sötétség hatalma a Föld felett

Az igaz emberek számára.Asszonyunk Szűz Mária

Istennek szent Anyja.

Az Örök Fényben

Veled együtt imádkozunk

Most, és mindörökké.

Dicsőség az Atya, az Anya, a Fiú

és  Szentlélek Egységében:

Áldás!


Hollós Andrea Ilona:  Midőn a jel megadatikMidőn a Jel megadatik, a szakrális király leszületik.

S bár fiatal lesz, bölcsebb bárki másnál,

Tekintete ragyogóbb a napsugárnál.Oly fény árad majd belőle,

Melyet magyar ember el nem téveszt.Hogy is téveszthetné, hiszen ő is a fény gyermeke:

Csak szüksége van valakire,

Aki méltó rá, hogy küldetését

Küldetésként vezesse!Lejegyezte: Nagy Gábor
http://onkormanyzat.magunk.com/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése