2015. február 28., szombat

Magyar Leányok, Asszonyok, Új NAP virrad rátok! - Feketéné Lendvai Katalin 02.24.


 Magyar Leányok, Asszonyok,- eljött az idő, s már itt van, Új NAP virrad rátok!
Lényednek elzárt részét fordítsd a Fény felé, emeld magosra,- engedd, hogy a Fény átmossa és átlényegítse! 


2015. február 24., kedd


  Magyar Leányok, Asszonyok,
 Új NAP virrad rátok!
Magyar Leányok, Asszonyok, Új NAP virrad rátok!
2015. február 24. (Jégbontó hava)
Magyar Leányok, Asszonyok,- eljött az idő, s már itt van, Új NAP virrad rátok!
Lényednek elzárt részét fordítsd a Fény felé, emeld magosra,- engedd, hogy a Fény átmossa és átlényegítse! Tisztulj meg általa!  Lényednek fénylő részét ezer sugárként áraszd szét a világban, és hirdesd büszkén,- MAGYAR VAGYOK!
Ébreszd fel szendergő társaidat, fényeddel öleld körbe őket!
Tápláló forrásként áradj szét a világban, oszd szét a fényedet, s emeld vele a körülötted élő embereket!
Magyar Leányok, Asszonyok, TI, Akik az ÉLET várományosai vagytok,-ÉBREDJETEK!
Eljött az idő, s már itt is van, hogy a Szent Női Minőséget begyökereztessétek!
Új NAP virrad rátok, mely Öntudatra ébreszt. Felébreszti lényednek azon részét, melyben egységet alkottál az EREDENDŐ SZENT NŐI minőséggel.
Itt az ideje, hogy minden sallangot, minden felvett és sajátodként működtetett mintát, amely eltér eredendő minőségedtől a Fénybe emelj!
Hántsd le magadról fénytelen burkaidat, melyek elzárnak a Fénytől, és nem engedik a kiteljesedésedet!
Oldj fel magadban minden olyan mintát, mely már méltatlan hozzád!
Energiatesteidből tisztíts ki minden olyan lenyomatot, melyek az elmúlt életek terheit viselik!
Ragyogj mint a NAP, fénylőn szikrázóan ragyogj!
Ragyogtasd a fényedet, s ezzel tisztítsd és emeld ANYAFÖLDEDET!
Válj BOLDOG ASSZONNYÁ, kik előkészítik az Új Kor eljövetelét és segítik, hogy Magyarország NAGYBOLDOGASSZONYUNK kérésére a FÉNY ORSZÁGÁVÁ váljon!
Magyar Leányok, Asszonyok!
Lépjetek ki a Fényre, Isten Szent Ege alá,- vegyétek magatokhoz Ősi Erőtöket, és ezzel az erővel tápláljátok Családotok, kis és nagy Közösséget
Feketéné Lendvai Katalineket!
Áldón terjesszétek ki fényetek, ragyogjátok be vele Nemzeteteket!
BOLDOGASSZONY leányai vagytok,- Eljött az ideje, hogy EGYSÉGBE tömörüljetek!
Emlékezzetek arra, hogy kik voltatok egykoron, s mi az az ERŐ, amit képviseltetek!
A Fény ragyogja be szívetek, s ébresszen Öntudatra bennetek!
Áldással és Fénnyel, szerető öleléssel: Feketéné Lendvai Katalin


Alábbiakban egy kis csokrot állítottam össze régebbi üzeneteimből, és a végén a 

2015. MÁRCIUS 22.-ÉN,- NŐI KÖR A BOLDOGASSZONY JEGYÉBEN CÍMŰ GYÓGYÍTÓ Napról is szólok pár szót. Áldás!

ŐSI TUDÁS
Az ősi tudás mindegyikőtökben benne lakozik. Ha befelé figyeltek, s visszaléptek az időben, egy új világ tárul elétek.
Az asszonyok egy olyan rendben éltek, amelyben eredendően tudták, mi a Családban betöltött szerepük,- melyek azok a kötelezettségek, amik reájuk hárulnak. Ezt mindenki a maga teljességében élte meg, hisz az eredettől, a kezdettől benne élt.
Voltak alá és fölé rendelt viszonyok, de a maga teljességében, minden a legnagyobb rend szerint működött,- az ISTENI REND és TÖRVÉNY hatása alá vonva magát.
Sokan jutottak el közületek arra a szintre, amelynél egy bizonyos „kapu” kinyílását várjátok,- ez a bennetek lévő ősi erő előhívása. Ennél a pontnál minden bátorságodat össze kell szedned, hogy szembenézz a múltaddal, azzal az Önvalóval, aki ma is részedet alkotja, és segít a teremtésben. Nemtől függetlenül ez egy kódhoz van kötve,- a kód pedig egy olyan valóságot tükröz vissza,- amelyben,- itt a földi létben, egy bizonyos fejlődési ponthoz megérkezel.
Múltad kapuja csak ez esetben tárul fel előtted, és ekkor tudod MAGOD-ból előhívni azt az ősi tudást, amely részedet alkotja. De amíg nem érkezel meg erre a szintre, várakoznod kell a kapu kinyílására,- és a földi létben serényen szorgoskodnod kell, hogy különböző fokozatokon, amelyek a szellemi előrelépésedet segítik elő,- keresztül menj,- olyan cselekedetek által, amelyben felismered az ÉLET értelmét,- benne a Te magad létét, és a helyet, amit elfoglalsz a TEREMTÉSBEN. 
Ha mindennek már a tudatában vagy, és erős hívást érzel, hogy visszavedd ősi Éned által megszerzett tudást,- akkor egy pontnál feltárul előtted a MISZTÉRIUM,- amelybe beavattatsz. De most jól figyelj!- Ezt a tudást csak jóra használhatod!
A Szépség, a Jóság, a Teljesség és a Szeretet építésére, megőrzésére.
Nem használhatod pártoskodásra, mások megtévesztésére, és Önvaló Lényük eltérítésére!
Az ŐSI REND szerint,- EGYSÉGET kell, hogy alkoss a Természet Törvényeivel,- az ISTENI REND akaratával,- a TEREMTŐ ATYA, NAGYBOLDOGASSZONY és a FIÚ szeretetével.
Ha ezeket a Törvényeket elfogadod, és utadon elérkeztél a tudás megnyílásához,- akkor lépj be a MISZTÉRIUMBA,- öltsd magadra azt AKI VAGY, - és nyilvánítsd meg magad.
Állj ki határozottan, képviseld azt a tudást ami benned van,- és add tovább,- hogy más is megismerhesse, felismerhesse,- hogy benne is lakoznak ilyen, és ehhez hasonló kincsek.
Nyúlj vissza a múltadhoz,- hozd át a jelenbe,- gyökereztesd be,- keltsd életre Önmagad csodáját,- nyújts segítő jobbot,- eredeztesd át magad a jelenbe.
S a tudással mely benned gyökeredzik, építs ÚJ VILÁGOT, új szemléletet,- amelyben, a jelenben megvalósítod a TUDÓT, - az EREDENDŐ ŐSI MINŐSÉGEDET.
   A TELJES EGYSÉG kialakításához, a Férfiaknak is magukhoz kell venniük Ősi, Eredendő Minőségüket,- amelyben visszatérnek az EREDENDŐ RENDhez.

Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
ŐSI HITÜNK
2013. február. 19.
Magyar Leányok, Asszonyok, az Élet gyógyítóivá válhattok.
Mindaz a SZER-Elem, ami bennetek rejtőzik, egy olyan áldásos minőség, amely ritkán adatott meg a világ számára. Minden tudás birtokosai vagytok, hisz lelketek legmélyén rejtőznek azon ősi kódok, amelyek az élet végtelen körforgásában mindig a segítségetekre voltak.
A NŐK, az ősi megtartó erejük által minden korban képesek voltak olyan cselekedetet végrehajtani, ami meghaladta az akkori korszellemet.
Ha befelé figyeltek és lelketekbe mélyedtek, százszorszép dolgokra leltek.
Megtaláljátok mindazt az elrejtett tudást, amely eredendően belétek lett gyökereztetve.
A MAGYAR névben hallatlan erő lakozik. Hite által sziklákat képes elmozdítani az útból.
Magyar Leányok, Asszonyok,- mindez az ősi erő bennetek lakozik!
Ha visszamertek nyúlni és a múltat megidézni, csodálatos varázslatban lesz részetek. Ősi megtartó erőm által olyan kódokat adok át nektek, s nyitok fel bennetek,- amely által megtáltosodhattok. Ha mélyen befelé figyeltek, ha kizárjátok a külvilágot,- s semmi másra nem figyeltek csak a bennetek élő Istenire,- akkor egy pont után kapuk nyílnak meg bennetek. Ezek a kapuk mögött egy olyan világ rejtőzik, ami eddig zárva volt előttetek, amelyben a MAGhoz érkeztek.
S a bennetek lévő MAG üzen:- Jer velem! Vállald fel ÖNMAGAD, magyarságod, azt, AKI Vagy.
VAGYOK Aki VAGYOK,- Veled VAGYOK.
Együtt rezdülünk a szóra, mely különös értelmet jelent.
Napsugaraim, lelkemnek angyalai,- ne féljetek, bántódásotok nem eshet!
Veletek vagyok, óva vigyázom lépteiteket.
Hozzátok elő magatokból azt a Szent NŐI Minőséget mely lelketekbe van kódolva!
Megtartó erőtök által tartsátok össze a Családot, a Nemzetet!
Szívetekből hozzátok elő az ősi HON dicsőségét, tiszteljétek azt, akik vagytok.
Nyúljatok vissza az ősi technikákhoz, emeljétek át a jelenbe.
A NŐ a Család megtartó ereje,- Ő az, aki által a tűz nem alszik ki otthonaitokban.
Melegsége és szelídsége, de ha kell a tettereje lágy hálót sző körétek, amellyel egyre feljebb és feljebb emel bennetek.
Kincseim,- hívjátok elő magatokból ezt az Ősi Szent NŐI Minőséget.
Nagyboldogasszonyként állok elétek, s viszlek vissza a múltba bennetek.
Csak kérjetek,- és emlékezzetek!
Hívjátok elő MAGotokból mindazt a csodát, azt a szépséget mely egykoron természetes volt. Merjetek,- Új Életre keljetek! A múltat áthozva és megjelenítve a mostban, nyerjétek vissza erőtöket. Csak kérjetek,- csak hívjatok!
Lelketekben ősi húrt pengetek, hisz Nagyboldogasszony vagyok, aki már Szűz Mária születése előtt is itt volt veletek.
Ősi lélek, ősi hangja zendül:
- Magyar Te árva, Te száműzött! Térj vissza hitedhez, elfeledett gyökereidhez!
Vess számot a múlttal, de újítsd meg magad a jelenben.
Formáld magad Nagyboldogasszony tiszteletére,- így lészen Országod újra dicső HON, nem pártoskodó.
Ősi Magyar ének zendül:
- Istenanya, Szent Anya, magyaroknak Asszonya, dicső múltnak otthon adója!
Anyai palástoddal óvj bennünk, védelmezd lelkünk.
Dicső Anya, Szent Anya, magyar Honnak várományosa!
Áldj bennünk, állítsd helyére Igaz Hitünk, Őseinktől elrendelt szerepünk!
Istenanya, Szent Anya, Anyahita, magyar Lélek őrzője és megtartója!
Segíts emlékeznünk, ősi hitünk meglelnünk.
Magyaroknak Asszonya, a TRÓN várományosa,
Add vissza ősi hitünk és szerepünk!
Most pedig ébredjetek MAG Urak!
Legyetek tettre készek, hisz ősi remény bennetek éled!
Ne aludjatok!
Az idő szárnya szélsebesen halad,- s elérkezett mit most tehettek.
Ősi hittel, bátorsággal óvjátok a Nemzetet!
Ellent mondatok a csalárdságnak, a megbontó intrikáknak, családvesztő rendeleteknek!
Álljatok ki MAGotokért, megtartva Őseitek tiszteletét!
Anyahita minőségemben szóltam, ÉN, aki a jelenben is itt vagyok veletek.
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
Magyar Asszony, mikor öltözteted NAPBA a szívedet?
Mikor rezdülsz egyszerre a Teremtéssel?
Hol vannak az ősi titkok melyek belőled fakadnak, s benned gyökereznek?
Egy Új Hajnal jő már, a küszöbén állunk.
Szíved nyisd meg gyorsan, hogy be tudd fogadni a felkelő NAP sugarát, mely meggyújtja a benned élő lángot,- felszítja a tűzet, s azt suttogja:- EMLÉKEZZ!
Emlékezz azokra az időkre mikor NŐ voltál, s büszkén vállaltad sorsod, tetted a dolgod, mit az ÚR reád szabott. Ha elfáradtál, megpihentél,- Napbaöltözött Anyánktól új erőt merítettél. Belülről fakadóan tudtad mi a helyes, s mi helytelen.
Hol van lelkednek ezen része, hol bújik meg?
Nyisd meg a szíved, s fogadd be az Új Hajnal felkelő sugarát, mely átlényegíti lényedet,- emlékezz az IGAZI ÖNVALÓDRA, arra, aki eredendően voltál, s vagy ma.
A NŐ az, aki megtartó ereje és végtelen szeretete által megnyitja a szíveket, s ha kell hegyeket mozgat meg.
Hát tegyünk most is,- mozgassuk el az elénk hatalmasodó hegyeket, melyek meggátolják, hogy igaz hitben és szeretetben, szabadságban éljünk.
Kedves Nőtársaim, kik még az ősi hit megtartó erejében éltek, tisztelitek, és magatokénak valljátok,- kérlek benneteket, - álljunk ki magunkért, Családunkért, Nemzetünkért. Saját megújulásunk által mutassunk példát.
Nyúljunk vissza bátran ősi gyökereinkhez, hozzuk át a jelenbe és működtessük azt.
Bátran merjük felvállalni és továbbadni hagyományainkat, ősi szokásainkat.
Merjünk NŐKKÉ, ASSZONYOKKÁ, ANYÁKKÁ lenni, és MAGunkból fakadóan tenni, és tenni….
Ha felvállaljuk MAGunkat, azt, akik vagyunk,- akkor Új Jövőt írhatunk!
Az eredendő női minőség visszavételével, a NŐK magukhoz veszik azt a hatalmat, amely belső, legmélyebb forrásukból fakad.
Belső isteni minőségükre hallgatva, egy olyan „szerepváltozáson” mennek keresztül,
amelyben ÖNMAGUK belső lényéhez visszatalálnak, és ösztönösen működtetik azt az erőt, mely őket alkotta.
Itt már nincsenek „szerepjátékok”,- a magasabb tudat felismeri azokat a hiányosságokat, szerepjátékokat, amit eddig felvett mintaként szerepeltetett életében.
Mindettől megválva egy ÚJ NŐI Minőség alakul ki, az EREDENDŐ NŐI MINŐSÉG,- ami a jelenbe áthozva és aktiválva kap szerepet.
A MAGYAR NŐ együtt él a TEREMTŐVEL.
Megtartó ereje a Családnak, kisközösségnek, és a Hazának.
  A nők azok, akiknek kelyhükben a csoda terem.
Ők megkapták azt a kegyelmet, hogy a világot megváltoztassák.
Megváltoztassák családjukat, örömtelivé tegyék életüket, és mindez eredendően belülről kell, hogy fakadjon, a FORRÁSBÓL,- ahol az Isteni Kegyelem által mindig jelen vagyunk…
Írta: Feketéné Lendvai Katalin
 
 
 

2015. február 26., csütörtök

A bolygószintű megújhodás elkezdődött - Tudományos bizonyítás 2013.

Áldás, a hét végén kapott " A tudomány bebizonyította az ember és a bolygó változását " című könyvből nagyon fontos részletet találtok itt. Leírja azt a változást mely hét éve zajlik bennünk, s mely a csúcspontját 2015. Március 07 éri el.
A könyv Grigorij Grabovoj professzor, Valentina Mironova nevű tanítványa által írodott, ki a professzor szavait foglalta írásba. Érdekes a tanítvány nevének fordítása,  Mironova magyarul Új béke.
Eredeti cím: "Nauka je potvrdila covek i planeta se menjaju"
Ilona


Tudományos bizonyítása annak, hogy A BOLYGÓSZINTŰ MEGÚJHODÁS ELKEZDŐDÖTT - 

Ezekben a percekben mindannyian egy kozmikus mutáció részesei vagyunk. E mutáció eredményeként elérjük a kozmikus tudat állapotát mint fejlődésünk legmagasabb fokát. Mindez a gondolatok ellenőrzésén és azok tisztaságán keresztül valósítható meg.

 
2013 Január- a tudósok különböző területeken tett felfedezései (lézertechnika, atomfizika, gyorsulást tanulmányozó fizikai ágazat).
Kezdjük azzal, hogy egy megváltozott környezetben élünk, melyben a "Zemahov" hidrogén atom átmérője 4%-kal csökkent. A kvantum tudományok eddigi törvényszerűségei már nem működnek.
Zemahov átmérő: a proton karakterisztikus szerkezete a "szuperfinom" azaz legfinomabb állapotban.
Valamikor a hidrogén atom ármérője 0.87 *10-15 míg ma
                                                              0.84 *10-15 
A különbség túl nagy ahhoz, hogy tévedésről beszélhetnénk. A kutatások 1999 - 2013. tartottak.A hidrogénatom forgás iránya balról  jobbra irányra változott. A "stabil" proton korában a bal forgásirány dominált. Ekkor az atom 3%-a működött, míg a 97% alvó állapotban volt. Ezt a 97 % -ot genetikai szemétnek minősítették.

Mára kiderült, hogy ez a 97 % egy többdimenziós életerő ami egy spontán, természetes regenerációként működik.

Valójában a sejtek multidimenzionális  értelmi funkciója.

A régi, nagyobb méretű hidrogén atom bezárta a világot mint ahogyan a befőttes üveg teteje lezárja a befőttes üveget. Mostanra a " befőttes üveg teteje" le lett véve  és a világunk nemcsak a kozmoszból érkező energiához jut, hanem aktívan sugároz is.A régi atom energetikai mintázata egy lefelé menő irányt mutatott míg az új atom le és felfelé mutató energetikát láttat, mely már egy kezdeti aktivitás, mely a sejt szintű kommunikáción túl egy magasabb rendű erővel való kommunikációra utal.Az új hidrogén atom már egy magasabb frekvenciára hangolt.  Az atom középpontjában aktiválódott egy energia, mely az Életerő maga. Ez az erő impulzusokban teljesedik ki. Mintha egyik impulzus a másikba lenne ágyazódva. Itt a matematikai nulladik operáció használatos.Egyedülálló helyzet állt elő, az anyagi formák még az ez előtti formákat tartják, de az emberi  tudat tágul és új dolgokkal gazdagodik. Eljött a belátás ideje, hogy képesek vagyunk világunk átalakításyára.A víz képlete már nem H2O hanem valami köztes a H6 O3  és H12 O6 között. A víz képlete annak kívánságától függ, hogy egyik vagy másik alakban kíván e megnyilvánulni.A víz egyedi a három halmazállapotával: folyékony, légnemű és szilárd halmazállapotú. Minden állapotában több megnyivánulási formája van. Például a szilárd halmazállapotában, mint jég 200 féle megnyilvánulása van.Felfedezték, hogy a víznek sejtszintű szerkezete van. A sejt szaporodása biológiai sajátosság mely valójában egy többszintű információ átvitel. A víz kétféle emlékezettel rendelkezik. Elsődleges és hosszantartó. A víz képes  átrendezni saját szerkezetét az új információ befogadása céljából. Az egész helység teli van energetikai sejtekkel melyeken átfolyik az Erő. Az ember mint létező be van kapcsolva ebbe a rendszerbe. Pl. választ kapunk a gondolatainkra. Az energetikai sejtek hat és nyolcszögűek, nagyok és többdimenziósak.

A víz szilárd halmazállapotában tisztul, vagyis ha megfagyott elveszíti az elsődleges információt.

A Román származású Koanda Henri Marija (nóbeldíjas) felfedezte, hogy a hópelyhek középpontjában vékonyka csövecskékben nem fagy meg a víz. A hópehely  megfagyott részeiben  a víz információja elveszik, a folyékony részben a víz "életereje" található. Úgy mint az emberi test szívében a Lélek. 

Vízben és a kozmoszban lévő tudat egy és ugyan az.

Felfedezték a Klaszter vizet, mely a gyermekeknél kilöki a toxikus anyagot és késlelteti az öregedést.

A Nap és az emberi tudat sugárzása  képes a patogén, káros anyagok megsemmisítésére.

A halhatatlanságról: amennyiben néhány sejtünkben megváltozik a rádioaktív izotópok  aránya, a sejt halhatatlanná lesz. Ezt a folyamatot leginkább a Kálium 40 akadályozza. Amennyiben a testben kevesebb van mint 7 gramm az életkor kitolódik 25oo évre. Amikor a szervezet 60 gramm K 40-et tartalmaz, az életkor átlaga 70-80 év. Nem szükséges ezen elem a szervezetből való kiürítésével külön foglalkozni, mert ezt az ürítést a bennünk éppen ébredő rendszer már üríti és szabályozza. Azonban mindezt fontos tudni.

A Nap spektruma (színképe) is változik, mely magával vonja a többi változást az életigenlés felé. Plussz megkaptuk az emberi tudattal való teremtés lehetőségét.

A vérben és a sejtekben már megjelent a Klaszter víz, ami lehetővé teszi a benne található víz számára az "új energetikai impulzusok" megjegyzését. A víz megjegyzi és továbbadva az információt lehetővé teszi az átváltozást. A víz önállóan ki és bekapcsolja a szervezet kémiai reakcióit szabályozva a teljes szervezet működését. Legtöbbször az átváltozás minden külső hatástól függetlenül megy végbe, egyszerűen mert a víz "megkívánta" a változást, összhangban a kozmosz törvényeivel, tudatosan visszaáll.

Az agy szerkezetének átváltozása a tudatosság új szintjének elérése. Amikor  tudatosan kezdünk el dolgozni az agy további területei csatlakoznak e munkához. A tudósok megfigyelése szerint az agy egy nagy szerkezeti változáson megy át. Nagy különbség van a tudatos agyi tevékenység és a manipulált tudat  (média) között.

Homloklebeny: A tudatos viselkedés megváltoztatja a teljes szervezet reakcióit. Vizsgáljuk meg a homlokcsont alatt húzódó részt ahol található, mely talán az agy legfontosabb területe. Itt találjuk meg az absztrakt gondolkodás helyét. A gondolatok és a fellépés (viselkedés) tudatos koordinációja itt zajlik.Azelőtt ez a terület a nemi érettség kialakulásakor fejlődött ki, most azonban a kvantum átmenetek meggyorsították e folyamatot. Nagyon fontos, hogy felszabadult, sablonmentes tudattal éljünk ezentúl.

 További fejlemény, hogy a neuron összeköttetések eltűnnek. Az átalakulás kapcsán előáll egy néhány perces tudatvesztési állapot, mely képtelenné tesz a gondolkodásra. Ezután ismét helyreáll a rendszer, azonban a szükségtelen sablonok törlésre kerültek az agykéregben. A folyamatnak semmi köze a betegséghez. Az agyban található kis orbitális kéreg, melyet eddig arra kondicionáltak, hogy az emberek egyformák legyenek, egyszerűen kikapcsolt, mely lehetővé teszi az önálló, tudatos gondolkodást.

Az újfajta homloklebeny lehetővé teszi az intuíció megélését. A gondolkodás többdimenzióssá válik. A gondolatok "körforgása" megszűnik, helyet adva a békességnek és könnyedségnek. Ezt a lélek nyílt fellépésének nevezhetjük.A lélek ébredése nem valláshoz köthető, hanem a tudatosság, érzések és megértés megjelenéséhez.
 A Teremtő Elv összetett. Ilyen esetben a szív megértő az értelem viszont szívélyes lesz mint egy többdimenziós egyensúly.


A szervezet következetesen és észrevétlenül megújul.
 Időnként azt érezzük, hogy megváltoztunk.Ennyit sikerült lefordítanom belőle, mely már önmagában is alátámasztja az eddigi munkánkat és megéléseinket.Áldással, Ilona2015. február 24., kedd

Honnan hová vágtatnak a szarvasok? - videó


... és miért?...
Csodálatos és egyben félelmetes szarvasvonulást videóztak Somogyban. Sallai Rudolf éppen autójával haladt az úton, amikor jó időre meg kellett állnia. Lefilmezte, hogyan száguld át előtte a rengeteg állat.

Szarvasok Lábod határában 2015.02.20.

Forrás: http://lajk.hu/2015/02/23/labodnal-megtortent-ami-csak-szavannakon-szokott/

Ez úgy látszik nem egyedi eset.
http://indavideo.hu/video/Tobb_szaz_allat_vonult_at_a_86-os_fouton_Kisunyomnal?utm_source=flash&utm_medium=watchoninda&utm_campaign=videoplayer 

Weöres Sándor: A teljesség felé Az örök mértékre bízd magad: ez a Noé-bárka a mindent beborító áradat fölött.

Weöres Sándor: A teljesség felé
 
 
 
A sötétbe-merülés, általános pusztulás, egyetemes kínszenvedés ellen mit tehetsz? Semmit és mindent. Ez a semmi és minden: ha saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben és megteremted önmagadban a teljes-emberség állapotát: nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. 

Az áradat bármerre sodor: nyomorba, jómódba, kényszermunkára, harctérre, vezetőhelyre, vesztőhelyre: ne törődj vele; a sötét hatalom nem adhat neked semmit és nem vehet el tőled semmit, ha az egyedül-érvényes mérték működik benned. Odaveszhet kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed: mindezt úgyis elveszíted előbb-utóbb, a sírba nem viheted magaddal; de a mélyedben rejlő tökéletes mértéket nem sértheti még a világpusztulás sem, ezért kívánj hozzá-igazodni.

 Az örök mértékre bízd magad: ez a Noé-bárka a mindent beborító áradat fölött.
Embertársaidért nem tehetsz többet, mint hogy az egyetlen menekülési módot tudatod velük. Erőszakkal megmenteni senkit sem lehet, amikor az özön mindent beborít.


Nem igaz, hogy özönvízkor a tömeg a Noé-bárkára akar felkapaszkodni. A Noé-bárka látszik a leggyöngébb, legegyügyűbb tákolmánynak, melynél egy bokor alja is többet ér.
 

Weöres Sándor
A TELJESSÉG FELÉ
kép: Hannah Emmett

 Aquarius Kincsei

Így látja a székelyeket egy indián sámán 02.22.

Így látja a székelyeket<br>egy indián sámán
Írta Antalfi József 2015-02-22 01:11

Így látja a székelyeket
egy indián sámán Több mint egy hónapja tartózkodik Székelyföldön Sid Hawkins (Shaman Hawk, törzsi nevén Aonchitak Cho Ni) Észak-amerikai indián sámán. Számos előadást tartott a gyakorlati spiritualitás a hétköznapokban témakörben, hamarosan Marosvásárhelyre, majd Budapestre utazik további találkozókra. Matriarchális társadalomból származik, négy lány édesapja, gyerekkora óta praktizál sámánként. Vallja: foglalkozzunk saját magunkkal, mert a gonosz erők legjobb barátja az a jó ember, aki ugyan tudna, de nem tesz semmit. Életéről, tevékenységéről, illetve székelyföldi tapasztalatairól kérdeztük.


– Elöljáróban mesélne keveset fiatalkoráról, családjáról?
– Ohióban születtem 1958-ban. Hat hónapos koromban szüleim Japánba költöztek. Katonai családba születtem, édesapám és édesanyám is a seregben szolgált. Az egyik nagyapám német volt, édesanyám félig mohawk indián, apám pedig szeneka indián, skót származással. A német részről van a kék szemem. Az anyanyelvem a mohawk nyelv, ennek is két dialektusa. Az első négy év Japánban telt, ez volt az első nyelv és kultúra, amit elsajátítottam. Tudni kell, hogy az én törzsem matriarchátusban működik, a Mississippitől nyugatra vannak a patriarchális törzsek. Már a telepesek előtt fejlett városokban éltünk, a nyugati törzsekhez viszonyítva.
– Hogyan látják azok az emberek a női központú társadalmakat, akik patriarchális társadalomban nőnek fel?
– Sokan azt hiszik, hogy a matriarchális társadalomban élő férfiak elférfiatlanodnak. Teljesen ellenkezőleg. Igazából ha a társadalmat erős nők vezetik, ez a férfiakat is arra sarkallja, hogy erős férfiakká váljanak. Látva a két különböző társadalmat (a keresztyén fehér kultúra és az indián) azt mondom, hogy a matriarchátus sokkal jobban működik. A férfiak itt is pont azokat a munkákat végzik, mint máshol. Amelyhez fizikai erő kell. A férfiak lineárisan, A-ból B-be gondolkodnak, a nők pedig körkörösen, egyszerre mindenre. Ugye ismerős, amint éjjel kettőkor felkel melletted a nő, mondani akar valamit, de te semmit nem értesz. A társadalom is hasonlóan működik: a jó vezetőnek egyszerre mindenre kell gondolnia, ezért bízták ezt a nőkre. A férfiaknak maradt az építkezés, a földművelés és a harc.


– Spirituális téren melyek a legnagyobb különbségek a két kultúra között?
– Nevelésem alatt két világ közt nőttem fel. Közel volt a washingtoni nagyvárosi térség, illetve az indiánok területe. A mi világunk sokkal nyitottabb az élet összes aspektusa fele, a fehérek pedig nagyon zártak. Biztosan ismerős, amint azt mondják: erről nem beszélünk, ezt ne tedd a gyerek előtt, stb. A mi kultúránkban rengeteg az istenség, a gyerekek beszélnek velük. A fehér keresztyén világban ezeket kizárólag a Sátánnak asszociálják. Ami nincs a Bibliában, az sátáni.
– Ha ennyire hétköznapi, hogy egy gyerek is beszélhet szellemekkel és istenekkel, akkor miben rejlik a sámán külön feladata?
– Művészetekből hoznék példát: van aki pálcikaembereket rajzol, van akiportrékat. Gyakorlatilag mindenkit meg tudnék tanítani alapvető médiumi képességek fejlesztésére, de nem mindenkinél működne jól. Azon is múlik, hogy mi blokkolja bennük a készségek fejlődését.
– Hogyan derült ki, hogy sámáni képességei vannak?
– Tudni kell, hogy soha nem úgy történik, hogy odamész az emberek elé és kijelented: én sámán vagyok. Bizonyos álmaid lesznek, változó szokásaid, majd az emberek felfigyelnek rád. Kérdezősködni kezdenek, tesztelnek. Hat éves voltam, amikor kezdtek körvonalazódni a képességeim. Tíz évesen kezdtek velem foglalkozni. A felkészítési idő tíz évet tartott, majd két évig utaztam, hogy kipróbáljam magam, miután visszajöttem, kezdtem beszélgetni az öregjeinkkel. Most 56 éves vagyok, azóta rengeteget változtam. Én is képeztem ki olyan embereket, akik sámáni készségekkel rendelkeztek. Függetlenül a bőrszínüktől. Aki hisz a reinkarnációban, az tudja, hogy ezeket a képességeket viheti életről életre. 10-12 éves voltam, amikor már emberek felkerestek az álmaikkal, én pedig elmondtam nekik: mi is lehet a jelentésük. Voltak időszakaim, amikor nagyon aktív voltam majd olyanok amikor nem. Kb. 22 éves voltam, amire minden kocka a helyére állt. 25 éves koromra gyakorlatban is bizonyítottam, hogy bármit meg tudtam tanítani másnak is.
– A törzsben van sámánná avatási ceremónia?
– Igen. Átszúrják a mellizmainkat, majd felakasztanak napnyugtától napkeltéig. Ekkor nyílik lehetőség egy személyes „interjúra” az Istennővel. Én is keresztülmentem ezen, borzasztóan fájt, rengeteget véreztem. Egy hosszú felkészülési folyamatot igényelt és fizikai erőnlétet. Előtte csak vizet ittam, nem ettem semmit sokáig. Ha felkészültél, képes leszel átvészelni ezt a fájdalmat amikor akár sokkos állapotba is kerülhetsz. A ceremónia alatt megtapasztalod: ez a világ, amelyben élünk csak egy álom. Soha nem volt valódi. Az egyetlen valóság az, ami odaát van. Az Istennő elvitt magával és megmutatta az Univerzumot.
– Ha tényleg egy álom, akkor mi van odaát? Sok vallás ugyanezt állítja.
– Rengetegszer volt olyan álmom, hogy a szaglásom, tapintásom, mindenem működött. Akkor ez a világ tűnt álomnak. Ugyanezt a kérdést sokszor feltették már életem során. Korábban azt hittem, hogy amire elérem a mostani koromat tudni fogom a választ. Az igazság az, hogy most még több kérdésem van. Úgy gondolom azért vagyunk itt, hogy a valóságokat vizsgáljuk. Az emberek nem merik bevallani saját maguknak, hogy mi az Isten esszenciája vagyunk. Rengeteg célzás van az írásokban, hogy az itteni élet csak másodperc a többihez képest. A tapasztalataim és látomásaim során azt mondanám, hogy vannak energiák odaát, amelyek nagyon szeretnek minket, és vannak amelyek nem. Én azt gondolom, hogy a sorsunk az a saját döntésünk szerint alakul. Életem során rengeteg szörnyűséget láttam teljesen hétköznapi emberek cselekedeteiben. Ők csak egyszerűen nem engedik meg maguknak, hogy nagyszerűek legyenek. Nem olyan nehéz elfogadni, hogy Isten életet lehelt a sárba, az atomba. Ez olyan, mint ahogyan egyik felem német, a másik felem indián. Nem értem miért nehéz elfogadni, hogy egy részünk Istentől származik?
– Mit kell tenni azért, hogy megtapasztalhassuk ezt az igazi valóságot?
– Nem kell mindenkinek ezért átesnie egy ilyen beavatáson. Az első, amit tehetünk: kérjük. Az emberek alábecsülik a kimondott szó erejét. Az első lépés az, hogy kérni kell. Ez a legnagyobb. Ha álmaink, vízióink lesznek, az a fontos visszajelzés, hogy „jön az adás”.
– Melyik korosztály a hasonló tanok fele a legfogékonyabb?
– A legnagyobb fejlődést a gyerekkor és a korakamasz korban levő emberek mutatják. Ekkor még nem tudnak arról, hogy valamitől félni kell. Van egy olyan technika amire meg tudom tanítani, hogy a saját sorsukba olvassanak bele (hasonló például a tarot kártya). A legjobb olvasásokat mindig a gyerekek hozzák össze, a felnőttek azon agyalnak, hogy el fogják rontani. Emiatt el is rontják. Folyton kérdik tőlem, hogy mi a tanítási technikám. Azt válaszolom, hogy igazából nincs. Igazából ez ahhoz hasonló, ha valaki elesik és por megy a szemébe, segítek neki felállni és kitakarítani a szemetet a szeméből. Ha valamit tanítok, akkor az az, hogy hogyan kell kérdezni.
– A fizikai életben mivel foglalkozik? A két „munkakör” hogyan kapcsolódik össze?
– Építkezésben dolgozom. Hatalmas projekteket vezettem már, a szakma minden csínját-bínját ismerem már. Ez a 9-től 5-ig való munkám. A sámáni munka egyik velejárója volt, amint az egyik tulajdonossal beszélgettem napfelkelte előtt. Ez a férfi 5000 embernek adott munkát. Egy tévétársaság tulajdonosa volt: két világ közt mozgott, a materiális világ kérte tőle a teljesítményt, de nagyon spirituális volt. Ezt megelőzően Kolumbiában voltam egy béketartó csapatban. Az egyik tanítványom Clinton elnöknek dolgozott tolmácsként, ő vitt le Kolumbiába. Bogotában az új elnök éppen írta alá a beiktatási szerződést, a gerillák meg bombázták a várost. Volt egy csapat ott, aki nagyon hitt gondolataik erejében. Hittek, hogy pozitív hozzáállással lehet változtatni. Egy olyan elnökjelöltet támogattak, akit senki nem ismert, de spirituális ember volt. Azért hívtak, hogy segítsek. Amúgy ő lett az új elnök. Volt egy másik eset is, amikor egy AIDS-es nővel voltam bent az izzasztókunyhóban. Neki az orvosok pár hetet adtak. Rá egy hónapra találkoztam vele újra, de nem ismertem rá, az egészség példaképének látszott s bár még hordozta a vírust, a teste békét kötött a betegségével. Tíz éven át a nő előadásokat tartott a megbocsátásról és az elengedésről. Én nem vagyok gyógyító. Én csak egy építő ember vagyok, aki segít megépíteni azt a színpadot, amely a gyógyuláshoz szükséges. A spirituális vezetők el kell tudják fogadni, hogy egyszerűen nem tudnak az emberek kérdéseire válaszolni. Mindezt figyelembe véve bármikor megtalálhattok egy építkezési telepen. A sámánizmust akkor csinálom, amikor az hív engem. Amúgy én is, pont úgy mint más, végzem a hétköznapi munkát.
– Egy hónapja tartózkodik Székelyföldön. Hogyan látja ezt a közösséget?
– Sámáni folyamnak része az is, amikor minden körülmény lezárul körülöttünk és késztetést érzünk elmenni egy helyre. A körülmények hozták így, ezért jöttem ide. Azt látom, – hasonlóan más helyekhez, ahol a föld energiák megnyílnak –, hogy az emberek nyitottak. Amiatt különlegesek itt az emberek, hogy erős a kapcsolat a kulturális gyökerekkel, fenntartható a természettel való kapcsolódásuk. Majdnem minden étel (sajt, bor, zöldség, hús), amit ettem itt házi készítésű volt. Erről az amerikaiak csak álmodni tudnak. Sok társadalom, amikor megszabadult a diktátoruktól, fogta minden értékét és esztelenül rohant a civilizáció fele. Azt látom, hogy ez a folyamat itt is elindult, de az emberek időben észbe kaptak. Egy  érzékeny ritmusban, meggondoltan haladnak előre. Látom: sok ember jól tudna bánni a saját tudásával. Kolumbia mostanra (tíz éve voltam ott) példa értékű ország lett Dél-Amerikában. Hasonló változások történhetnek itt is. Jó példa, mert nagyon vallásosak a kolumbiai emberek, de nagyon gyakorlatiasak is. Ahogy a székelyek is. Nagyon tetszik, amit itt látok, örülök, hogy itt lehettem. A nyelv, amit beszéltek, igazán nehéz. Amúgy nem feltétlenül az emberek hibája, hogy nem tisztelik magukat, hajszoltak a megélhetésért. Hiszem, hogy van egy előre tervezett program, amelyet neveltetésünk alatt kívülről ránk nyomnak. Ez gátol meg abban, hogy minden ember a saját erejének birtokosává váljon. Nincs kifogás arra, hogy ilyen sok háború legyen a világon egy időben. Ahogy arra sincs, hogy ilyen sok helyen éhínség legyen. Sokat beszéltem arról is ittlétem alatt, hogy fontos: az ember foglalkozzon saját magával. Emlékeztetem arra őket, hogy a gonosz legjobb barátja az a jó ember, aki nem tesz semmit. Talán az volt a látogatásom legfontosabb célja, hogy emlékeztessek erre mindenkit.

Óvakodj a diplomás sámánoktól
Hawk fontosnak tartotta megemlíteni, hogy három fajta sámán létezik a világon.

A New Age sámán: az a személy aki befizetett egy New Age iskolába és lehet elvégzett egy tanfolyamot, majd az iskola kiállított neki egy igazolást, vagy valami hasonlót amitől, puff, sámánná vált. Ők keresnek pénzt ezzel a diplomával. Ennek változatai: volt egy látomásuk / álmuk arról hogy sámánok voltak. Valaki közvetítette nekik hogy sámánok kellene legyenek. Nem tudnak működni a hétköznapi életben vagy munkahelyen, ezért arra gondoltak kipróbálják a sámánizmust.

A második, a bennszülött sámán: az a személy aki egy hagyományos sámán
környezetben nőtt fel és elsajátította a törzsi mitológiát és az adott társadalom sámáni tanításait.

A klasszikus sámán
: az a személy aki bennszülött sámánként kezdte majd úgy folytatta a sámáni útját, hogy hű maradt az egyetemes igazság folyamatos felfedése és a személyes fejlődés erényéhez.
A sámánizmus kezdete óra a sámánok között hagyománnyá vált, hogy egymást meglátogatják különböző kulturális közegekben annak érdekében, hogy megosszák a tapasztalataikat és tanuljanak egymástól.
Több fajta közeg létezik amiben egy sámán tevékenykedhet. Ez lehet bármi a spirituális központoktól kezdve, háborús, vagy természeti katasztrófa sújtotta területekig. Egy gyakori téves értelmezés az, hogy a sámánok mindig békés gyógyítók. Egy ilyen személy nem illene bele az élet minden helyzetébe. Vannak sámánok akik jól működnek egy irtózatos és pusztító helyen, készen állva arra hogy olyan erővel nézzenek szembe, ami az adott helyzetet megváltoztatja. Vannak olyan sámánok akik a legjobban teljesítenek háborús területeken és természeti/ipari katasztrófák helyszínén, és azok a körülmények olyan személyiséget követelnek meg aki nem mindig összeegyeztethető az átlagos metafizikai/spirituális helyzettel vagy személlyel. „Próbálkozunk, de van hogy hibázunk, ezért arra kérünk, legyetek türelemmel irántunk. Mi valóban jót akarunk” – mondja Hawk.


Forrás: http://mihir.ro/igy-latja-a-szekelyeket-egy-indian-saman2015. február 22., vasárnap

Török tüntetés a székely szabadságért


Isztambulban tüntetést szerveztek a törökök a székely szabadságért 2014.március 7-én.

A plakáton lévő szöveg kb. ezt jelenti: 
Székelyföld - románokkal egy fedél alatt, de nem fogolyként - mert a székelyek Atilla unokái.Isztambulban kisebb tüntetést tartottak a román főkonzulátus előtt Székelyföld autonómiájáért vasárnap délután - értesült az MTI helyi forrásból.

A demonstrálók a székely magyarság isztambuli barátainak vallják magukat, szinte mindannyian törökök. Nagyjából 60-70-en gyűltek össze a román főkonzulátus előtt azt követelve, hogy Románia adjon autonómiát a székelységnek, miként azt már a múltban is tette.

A tüntetők török és székely zászlókkal vonultak fel. Az általuk vitt táblákon a következő feliratok voltak: "Autonómiát Székelyföldnek!", "Üzenet Európának: voltunk, vagyunk és leszünk!", "Székelyföld legyen egységes!", "Attila unokái vagyunk", "Sekelistan-Székelyföld", illetve "Székely-törökök - Sekel türkleri".


 Forrás: http://www.stop.hu/kulfold/torokorszagban-tuntettek-szekelyfoldert/1222667/ 

2015. február 20., péntek

Jézus halotti Leplének őrzőhelye
Különös témát vet fel Nagy Gábor előadásában. "Jézus halotti Leplének (egykori/szerk) őrzőhelyét megtalálták a Bakonyban".Március 21. szombat15:00 óra: Magyar Őstörténeti Szabadegyetem

                 Lehull a Lepel

                 Jézus Urunk magyar szakrális és genetikai öröksége

Vezeti: Nagy Gábor – a Bakony őrzője
Részvételi díj: ezer forint adomány
Helyszín: Szeged, FVSZME székház - Fő fasor 9.Kedves Magyar Testvérünk!

 Mellékelten megküldjük Nagy Gábor (navigator@magyarszentkorona.hu)  a Bakony Őrzője testvérünk felhívását, azzal a szándékkal, hogy lehetőségetekhez képest támogatni szíveskedjetek. Kérünk benneteket továbbá, hogy ezen felhívást rakjátok fel honlapotokra, facebook oldalatokra, és küldjétek el az arra érdemes baráti körötöknek, azzal a szándékkal, hogy ők is továbbítani tudják.

Baráti üdvözlettel,
Apró Juhász János
Elnök FVSZME
A témáról már régebben közzétettem Nagy Gábor írásait.
Milly


Az Örökség
Az Örökség vállalása

http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/09/az-orokseg-es-vallalasa-20140924.html


 "Az apokalipszis tehát valójában azt jelenti, hogy „Lehull a lepel”. Azaz, az igazság napfényre kerül. Nekünk, magyaroknak, - az üdvtörténelmünk okán, - most kezdődik el a feltárás folyamata. Mind lelkileg, mind tudatilag, mind fizikailag."

2015. február 19., csütörtök

Előadások Szegeden - Márciusi rendezvények

Kedves Magyar Testvéreink!
Mellékelten megküldjük az FVSZME márciusi programjait, melyekre mindenkit szeretettel várunk.

Felhívjuk figyelmeteket új rendezvényeinkre:

Minden hónapban más témában és előadóval szervezzük meg a MAG-ma Őstörténeti Szabadegyetem című előadássorozatot. Juhász Péter-holiszta (holiszta@gmail.com, 06-30-506-5557) vezetésével komoly munka kezdődött 2 hetenként pénteken a Magyar Fény - Természetes Gyógymód Klubban.

Gyertek, mozgósítsatok! Mindenkit arra kérünk, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek és egyetértő akarata szerint e programok tegye fel honlapjára, facebook oldalára, és küldje el az arra érdemes baráti körének, azzal, hogy ők is továbbítsák. Erre a kérésünkre azért van szükség, mert a jelenlegi magyar sajtó egy része vagy egyáltalán nem vagy részleteket közöl a FVSZME programjából. Köszönjük segítségeteket.


Baráti üdvözlettel:
Apró Juhász János
elnök
őrző

www.fvszme.hu Olvasd- Hallgasd-Terjeszd


Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület
6726 Szeged, Fő fasor 9.


        
2015 MÁRCIUSI PROGRAMOK
 

Március 02. hétfő

17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - Stefánkovits Stefánia
Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 05. csütörtök

16:00-18:00 óráig: Ingyenes Jogi Tanácsadás
Dr. Bálint Gyula ügyvéddel
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37


Március 05. csütörtök

17:30-19:00 óráig: Önzetlen lelki segély szolgálat, Mária Lovagrend Egyesület
Foglalkozás: Meditációk, gyakorlatok az úton járóknak, segítő beszélgetések, kérdések és válaszok a bölcsesség útján.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Független Városi Szövetség- Magyar Egyesület rendezvénye:

Március 06. péntek

17:00 óra Magyar Fény - Természetes Gyógymód Klub
Elsősorban gyógyítóknak és érdeklődőknek, továbbá a gyógyulni vágyóknak.
Klubvezető: Juhász Péter - holiszta
Minden foglalkozás 3 részből áll: - tematikus szakmai előadás, aktuális hírek
                                                      - szupervízió, fórum, bemutatkozási lehetőség a gyógyítóknak
                                                      - gyógyítás
3. klubfoglalkozás: Zeneterápia
Részvételi díj: ezer forint adomány
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 09. hétfő

17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer - Stefánkovits Stefánia
Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 10. kedd
19:00 óra: Tibeti Láma előadássorozata
Hogyan tudod működtetni az életedet!
Vezeti: Paczér József – tibeti kék láma
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 12. csütörtök

16:00-18:00 óráig: Ingyenes Jogi Tanácsadás
Dr. Bálint Gyula ügyvéddel
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37


Március 12. csütörtök

17:30-19:00 óráig: Önzetlen lelki segély szolgálat, Mária Lovagrend Egyesület
Foglalkozás: Meditációk, gyakorlatok az úton járóknak, segítő beszélgetések, kérdések és válaszok a bölcsesség útján.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 16. hétfő
17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer – Stefánkovits Stefánia
Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 19. csütörtök
16:00-18:00 óráig: Ingyenes Jogi Tanácsadás
Dr. Bálint Gyula ügyvéddel
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37


Március 19. csütörtök
17:30-19:00 óráig: Önzetlen lelki segély szolgálat, Mária Lovagrend Egyesület
Foglalkozás: Meditációk, gyakorlatok az úton járóknak, segítő beszélgetések, kérdések és válaszok a bölcsesség útján.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Független Városi Szövetség- Magyar Egyesület rendezvénye:
Március 20. péntek
17:00 óra Magyar Fény - Természetes Gyógymód Klub
Elsősorban gyógyítóknak és érdeklődőknek, továbbá a gyógyulni vágyóknak.
Klubvezető: Juhász Péter - holiszta
Minden foglalkozás 3 részből áll: - tematikus szakmai előadás, aktuális hírek
                                                      - szupervízió, fórum, bemutatkozási lehetőség a gyógyítóknak
                                                      - gyógyítás
4. klubfoglalkozás: Biegelbauer Pál emlékest
Részvételi díj: ezer forint adomány
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Független Városi Szövetség- Magyar Egyesület rendezvénye:

Március 21. szombat

15:00 óra: Magyar Őstörténeti Szabadegyetem
                 Lehull a Lepel
                 Jézus Urunk magyar szakrális és genetikai öröksége
Vezeti: Nagy Gábor – a Bakony őrzője
Részvételi díj: ezer forint adomány
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 23. hétfő

17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer – Stefánkovits Stefánia
Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 24. kedd

19:00 óra: Tibeti Láma előadássorozata
Hogyan tudod működtetni az életedet!
Vezeti: Paczér József – tibeti kék láma
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 26. csütörtök

16:00-18:00 óráig: Ingyenes Jogi Tanácsadás
Dr. Bálint Gyula ügyvéddel
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés telefonon: 06-30-943-77-37


Március 26. csütörtök

17:30-19:00 óráig: Önzetlen lelki segély szolgálat, Mária Lovagrend Egyesület
Foglalkozás: Meditációk, gyakorlatok az úton járóknak, segítő beszélgetések, kérdések és válaszok a bölcsesség útján.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.


Március 30. hétfő

17:00-18:00 óráig: Öngyógyító módszer – Stefánkovits Stefánia
Foglalkozás: Az egészség tanulható – Megtanulhatod, mit tehetsz magadért a hétköznapokban.
Helyszín: FVSZME székház - Fő fasor 9.