2015. február 26., csütörtök

A bolygószintű megújhodás elkezdődött - Tudományos bizonyítás 2013.

Áldás, a hét végén kapott " A tudomány bebizonyította az ember és a bolygó változását " című könyvből nagyon fontos részletet találtok itt. Leírja azt a változást mely hét éve zajlik bennünk, s mely a csúcspontját 2015. Március 07 éri el.
A könyv Grigorij Grabovoj professzor, Valentina Mironova nevű tanítványa által írodott, ki a professzor szavait foglalta írásba. Érdekes a tanítvány nevének fordítása,  Mironova magyarul Új béke.
Eredeti cím: "Nauka je potvrdila covek i planeta se menjaju"
Ilona


Tudományos bizonyítása annak, hogy A BOLYGÓSZINTŰ MEGÚJHODÁS ELKEZDŐDÖTT - 

Ezekben a percekben mindannyian egy kozmikus mutáció részesei vagyunk. E mutáció eredményeként elérjük a kozmikus tudat állapotát mint fejlődésünk legmagasabb fokát. Mindez a gondolatok ellenőrzésén és azok tisztaságán keresztül valósítható meg.

 
2013 Január- a tudósok különböző területeken tett felfedezései (lézertechnika, atomfizika, gyorsulást tanulmányozó fizikai ágazat).
Kezdjük azzal, hogy egy megváltozott környezetben élünk, melyben a "Zemahov" hidrogén atom átmérője 4%-kal csökkent. A kvantum tudományok eddigi törvényszerűségei már nem működnek.
Zemahov átmérő: a proton karakterisztikus szerkezete a "szuperfinom" azaz legfinomabb állapotban.
Valamikor a hidrogén atom ármérője 0.87 *10-15 míg ma
                                                              0.84 *10-15 
A különbség túl nagy ahhoz, hogy tévedésről beszélhetnénk. A kutatások 1999 - 2013. tartottak.A hidrogénatom forgás iránya balról  jobbra irányra változott. A "stabil" proton korában a bal forgásirány dominált. Ekkor az atom 3%-a működött, míg a 97% alvó állapotban volt. Ezt a 97 % -ot genetikai szemétnek minősítették.

Mára kiderült, hogy ez a 97 % egy többdimenziós életerő ami egy spontán, természetes regenerációként működik.

Valójában a sejtek multidimenzionális  értelmi funkciója.

A régi, nagyobb méretű hidrogén atom bezárta a világot mint ahogyan a befőttes üveg teteje lezárja a befőttes üveget. Mostanra a " befőttes üveg teteje" le lett véve  és a világunk nemcsak a kozmoszból érkező energiához jut, hanem aktívan sugároz is.A régi atom energetikai mintázata egy lefelé menő irányt mutatott míg az új atom le és felfelé mutató energetikát láttat, mely már egy kezdeti aktivitás, mely a sejt szintű kommunikáción túl egy magasabb rendű erővel való kommunikációra utal.Az új hidrogén atom már egy magasabb frekvenciára hangolt.  Az atom középpontjában aktiválódott egy energia, mely az Életerő maga. Ez az erő impulzusokban teljesedik ki. Mintha egyik impulzus a másikba lenne ágyazódva. Itt a matematikai nulladik operáció használatos.Egyedülálló helyzet állt elő, az anyagi formák még az ez előtti formákat tartják, de az emberi  tudat tágul és új dolgokkal gazdagodik. Eljött a belátás ideje, hogy képesek vagyunk világunk átalakításyára.A víz képlete már nem H2O hanem valami köztes a H6 O3  és H12 O6 között. A víz képlete annak kívánságától függ, hogy egyik vagy másik alakban kíván e megnyilvánulni.A víz egyedi a három halmazállapotával: folyékony, légnemű és szilárd halmazállapotú. Minden állapotában több megnyivánulási formája van. Például a szilárd halmazállapotában, mint jég 200 féle megnyilvánulása van.Felfedezték, hogy a víznek sejtszintű szerkezete van. A sejt szaporodása biológiai sajátosság mely valójában egy többszintű információ átvitel. A víz kétféle emlékezettel rendelkezik. Elsődleges és hosszantartó. A víz képes  átrendezni saját szerkezetét az új információ befogadása céljából. Az egész helység teli van energetikai sejtekkel melyeken átfolyik az Erő. Az ember mint létező be van kapcsolva ebbe a rendszerbe. Pl. választ kapunk a gondolatainkra. Az energetikai sejtek hat és nyolcszögűek, nagyok és többdimenziósak.

A víz szilárd halmazállapotában tisztul, vagyis ha megfagyott elveszíti az elsődleges információt.

A Román származású Koanda Henri Marija (nóbeldíjas) felfedezte, hogy a hópelyhek középpontjában vékonyka csövecskékben nem fagy meg a víz. A hópehely  megfagyott részeiben  a víz információja elveszik, a folyékony részben a víz "életereje" található. Úgy mint az emberi test szívében a Lélek. 

Vízben és a kozmoszban lévő tudat egy és ugyan az.

Felfedezték a Klaszter vizet, mely a gyermekeknél kilöki a toxikus anyagot és késlelteti az öregedést.

A Nap és az emberi tudat sugárzása  képes a patogén, káros anyagok megsemmisítésére.

A halhatatlanságról: amennyiben néhány sejtünkben megváltozik a rádioaktív izotópok  aránya, a sejt halhatatlanná lesz. Ezt a folyamatot leginkább a Kálium 40 akadályozza. Amennyiben a testben kevesebb van mint 7 gramm az életkor kitolódik 25oo évre. Amikor a szervezet 60 gramm K 40-et tartalmaz, az életkor átlaga 70-80 év. Nem szükséges ezen elem a szervezetből való kiürítésével külön foglalkozni, mert ezt az ürítést a bennünk éppen ébredő rendszer már üríti és szabályozza. Azonban mindezt fontos tudni.

A Nap spektruma (színképe) is változik, mely magával vonja a többi változást az életigenlés felé. Plussz megkaptuk az emberi tudattal való teremtés lehetőségét.

A vérben és a sejtekben már megjelent a Klaszter víz, ami lehetővé teszi a benne található víz számára az "új energetikai impulzusok" megjegyzését. A víz megjegyzi és továbbadva az információt lehetővé teszi az átváltozást. A víz önállóan ki és bekapcsolja a szervezet kémiai reakcióit szabályozva a teljes szervezet működését. Legtöbbször az átváltozás minden külső hatástól függetlenül megy végbe, egyszerűen mert a víz "megkívánta" a változást, összhangban a kozmosz törvényeivel, tudatosan visszaáll.

Az agy szerkezetének átváltozása a tudatosság új szintjének elérése. Amikor  tudatosan kezdünk el dolgozni az agy további területei csatlakoznak e munkához. A tudósok megfigyelése szerint az agy egy nagy szerkezeti változáson megy át. Nagy különbség van a tudatos agyi tevékenység és a manipulált tudat  (média) között.

Homloklebeny: A tudatos viselkedés megváltoztatja a teljes szervezet reakcióit. Vizsgáljuk meg a homlokcsont alatt húzódó részt ahol található, mely talán az agy legfontosabb területe. Itt találjuk meg az absztrakt gondolkodás helyét. A gondolatok és a fellépés (viselkedés) tudatos koordinációja itt zajlik.Azelőtt ez a terület a nemi érettség kialakulásakor fejlődött ki, most azonban a kvantum átmenetek meggyorsították e folyamatot. Nagyon fontos, hogy felszabadult, sablonmentes tudattal éljünk ezentúl.

 További fejlemény, hogy a neuron összeköttetések eltűnnek. Az átalakulás kapcsán előáll egy néhány perces tudatvesztési állapot, mely képtelenné tesz a gondolkodásra. Ezután ismét helyreáll a rendszer, azonban a szükségtelen sablonok törlésre kerültek az agykéregben. A folyamatnak semmi köze a betegséghez. Az agyban található kis orbitális kéreg, melyet eddig arra kondicionáltak, hogy az emberek egyformák legyenek, egyszerűen kikapcsolt, mely lehetővé teszi az önálló, tudatos gondolkodást.

Az újfajta homloklebeny lehetővé teszi az intuíció megélését. A gondolkodás többdimenzióssá válik. A gondolatok "körforgása" megszűnik, helyet adva a békességnek és könnyedségnek. Ezt a lélek nyílt fellépésének nevezhetjük.A lélek ébredése nem valláshoz köthető, hanem a tudatosság, érzések és megértés megjelenéséhez.
 A Teremtő Elv összetett. Ilyen esetben a szív megértő az értelem viszont szívélyes lesz mint egy többdimenziós egyensúly.


A szervezet következetesen és észrevétlenül megújul.
 Időnként azt érezzük, hogy megváltoztunk.Ennyit sikerült lefordítanom belőle, mely már önmagában is alátámasztja az eddigi munkánkat és megéléseinket.Áldással, IlonaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése