2014. február 28., péntek

Felhívás az Esemény elindítására 2014.03.15-én

"Hívunk minden Fénymunkást, hogy sorakozzunk fel a Fény Zászlaja alá, Fénybe öltözve, hogy Egy Egységben a Fény erejével betöltekezve nyilvánítsuk ki a Forrással megegyező Isteni Társteremtői akaratunkat!

 Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

A Kárpát-medencében 2014. március 15 -én, 14.00, 17.00 és 20.00 órakor (magyar idő szerint) kérjük mindenható Anya/Atya istenünket, Jézus urunkat, hogy legyenek velünk, a most kezdődő Esemény során, mindvégig."


Felhívás 
az Esemény elindítására 
2014.03.15-én28 feb '14

F E L H Í V Á S 

 Március 15.


Istengyermek álma
Magyarok virága
Áraszd országunkra,
s az egész Világra
Szereteted Fényét
Új világnak Létét.

A Teremtő Atyánktól és Istenanyánktól kapott szeretetteljes útmutatás alapján, Egységbe hívom testvéreimet, akik valljuk és éljük Isten Anyai/Apai eredetünket. Hisszük, hogy a jelenlegi rabszolgaságunk a félrevezetésünkből és Isteni és Galaktikus jogaink elnyomásából keletkezett. Ezért a szabadulásunk is, Isteni és Galaktikus jogaink érvényesítésével válik elérhetővé. A hatalom tehát visszaszáll azokra, akik képesek EGY AKARAT, EGY GONDOLAT és EGY CSELEKVÉS árán visszatérni az Isteni Egységbe.

Most jött el az az idő, amikor valóban össze kell fogjatok és EGYET kell gondoljatok és EGYET kell akarjatok, mert ennek van olyan ereje, amely képes elindítani és megváltoztatni a dolgokat. A ti gondolataitok és a ti EGYET akarásotok, EGYET értésetek kell ahhoz, hogy a felettetek állomásozó Galaktikus erők, a Fényerők, hatékonyan beavatkozzanak és megtörténjen az átállás. Ez szükséges ahhoz, hogy bevessenek technikai eszközöket, amelyek képesek megtisztítani Földeteket minden ártalmas dologtól, fegyverektől, vegyi anyagoktól és minden életre ártalmas készítménytől. Rendelkeznek ezek az erők olyan technikai eszközökkel, melyekkel képesek megakadályozni azt, hogy az olyan pozícióban lévő emberek még ártani tudjanak az emberiségnek vagy akár a Földnek.
Teremtő Atyátok


E G Y S É G


Mi, itt a Kárpát-medencében élő szkíták, hunok, magyarok, - kijelentjük természetes és a történelmünkből eredő folytonosságunk okán az EGYSÉGÜNKET.

Mi, itt a Kárpát-medencében élő magyarok, valamint a velünk sorsközösségben élő, és államalkotó minden nemzetiség tagjai, - kijelentjük társadalmi, szakrális és szellemi EGYSÉGÜNKET.

Mi, a mai korban, fizikai testben élő nemzetalkotó emberek, kijelentjük EGYSÉGÜNKET dicső őseinkkel. Nimród királytól, Attila király, Álmos vezér, Árpád vezér, Szent István király, Szent László király, Mátyás király életművével, és valamennyi fejedelmünkkel és királyunkkal, valamint a Pálos Renddel. Hisszük, hogy létezésük örök, szellemiségük ma is közvetlenül kapcsolódik lelkünkhöz, tudatosságunkhoz.

Mi, a mai korban, fizikai testben, de már felébredt tudattal élő emberek, kijelentjük EGYSÉGÜNKET a Felemelkedett Mesterekkel.

Mi, a mai korban, fizikai testben, felébredt tudatosságban és Őseink és Felemelkedett Mestereink élő szellemiségével kapcsolódva, kijelentjük EGYSÉGÜNKET csillagtestvéreinkkel. Tudjuk, hogy a FÉNY oldalán létező galaktikus társadalmakból származunk.

Mi, a mai korban a fenti EGYSÉGÜNK tudatában élő emberek, ismerjük és tiszteljük a Galaktikus Kódex jogalapját, minden Fénylélek belső erkölcsének rendszerezett kódját. A Galaktikus Kódex jogalapjára hivatkozva kinyilvánítjuk EGYSÉGÜNKET a Fény Galaktikus Föderációjával és annak munkájával.

Mi, a mai korban élő, felébredt emberek, kinyilvánítjuk EGYSÉGÜNKET az Isteni Akaratnak, és Isteni Egységnek.T U D A T O S S Á G


Mi, itt a Kárpát-medencében élő, és EGYSÉGBEN gondolkodó, cselekvő emberek, tudunk arról, hogy a Földön, egy gyarmatosító galaktikus csoport uralkodik titokban az emberiség felett.

Tudunk arról, hogy manipulálják a gazdaságot, az élelmezést, a pénzügyeket, a politikát, a tudományos életet, az oktatást, az egészségügyet, az igazságszolgáltatást, a katonai vezetést, a nemzetközi szervezeteket.

Tudunk arról, hogy szennyezett a termőföld, a felszíni vizek, folyók, tengerek, óceánok, a levegő, - vegyi anyagokkal, rákkeltő anyagokkal, nukleáris hulladékokkal. A szennyezést szándékosan hajtották végre, és mértéke végzetesen halad, a Föld ökológiai összeomlása felé.

Tudunk arról, hogy a Kárpát-medence, - mint a Magyar Szent Korona szakrális teste, - teljes szellemi, fizikai leigázására törekszenek.

Tudunk az itt élő nemzetek és nemzetiségek üdvtörténeti szerepéről.

Tudunk a Szentháromság fizikai megtestesülése elleni, megsemmisítő szándékukról. Ez a végső magyarázat mindezekért.

Tudunk a nemzeti vagyon kifosztásáról, és a most zajló családi, személyes magánvagyon irányított kifosztásáról.
Tudunk az itt élők szellemi, erkölcsi és fizikai tervezett leépítéséről. Látjuk a leépülés végbemenetelét.

Tudunk arról, hogy az ország politikai elitjét, folyamatosan zsarolják idegen érdekek.

Tudunk arról, hogy a Kolontári katasztrófa nem baleset volt, hanem terrortámadás. Figyelmeztetés a felső politikai vezetésnek.

Tudunk arról, hogy több terrorcselekmény van jelenleg is kidolgozva és előkészítve, a további zsarolás és megfélemlítés miatt.

Tudunk, az ország területén lévő, titokban tartott, külföldi tulajdonú nukleáris fegyverek elhelyezéséről és helyükről. Tudjuk, hogy ezzel voltunk zsarolhatóak.

Felébredt tudattal ismerjük jogainkat a Galaktikus Kódex alapján.

Tudunk Teremtői erőnkről, és élni kívánunk vele!
Tudatában vagyunk annak, hogy EGYSÉGBEN kinyilvánítva AKARATUNKAT, megszüntethető az eddigi elnyomó, zsarnoki hatalom.

Tudunk a Teremtő Tervéről, amelyet követünk, és amelyben helye van az Akaratunk kinyilvánításának és a fegyveres konfliktus nélküli győzelemnek!


T E R E M T É S


Mi, itt a Kárpát-medencében élő felébredt tudatosságú és EGY AKARAT szerint Teremtő lények, EGYSÉGBE szólítunk magunk mellé, minden Angyali testvérünket, minden Csillagtestvérünket és Fénytestvérünket.

EGYSÉGBE szólítjuk dicső Őseinket.

EGYSÉGBE szólítjuk a Fény Galaktikus Föderációját.

Eljött az EGYET Akarás, az EGYET Gondolás és az EGYET Cselekvés ideje!

Ettől a Szent pillanattól fogva elkezdjük az EGYSÉGÜNK erejével, az EGY Akaratunk szerint megtisztítani, meggyógyítani a Földet.

Szeretetünk Forrásából merítve, Saját Fényünkkel az EGYSÉG minden tagjával közösen és egyszerre indítjuk Akaratunkat, Gondolatunkat és Cselekvésünket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Föld felszíni és Föld alatti vizeket. A tavakat, folyókat, patakokat, a tengert. A hegyek mélyén lévő vizeket. A sejtekben élő vizeket. A levegőben, felhőkben lévő vizeket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Termőföldet. Annak minden rétegét, minden milliméterét. Feloldódnak a Fényben a mérgező anyagok, a vegyszerek. Újra felszaporodnak az élet alapkövei, a mikroorganizmusok. Újra szerves anyagok telítik meg a földet, mely életet és szent tiszteletet ad.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a levegőt. Minden kibocsájtott káros vegyi anyag átalakul és kitisztul. Az oxigén feldúsul. A szelek megnyugodnak. Az évszakok kiegyenlítődnek, az időjárási szélsőségek kiegyenlítődnek. A HAARP és minden más időjárás befolyásoló káros technológia használhatatlan.

A Fény tisztaságával és erejével, a Föderáció technológiájával hatástalanítunk minden olyan eszközt, amely az élet kioltására volt alkalmas. Kézi és egyéb lőfegyvereket, harci eszközöket. Külön hatástalanítjuk az országunkban elrejtett és titkolt idegen nukleáris fegyvereket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a nemzetet, a régi, kamatmechanizmusra épülő, magánpénzrendszertől. Akaratunkkal és a Föderáció technológiai segítségével hatástalanítunk minden banki elektronikus eszközt, amelyen adósságainkat rögzítették. Hatástalanítjuk azokat az eszközöket, amelyen a hivatalos és az eltitkolt pénzügyi mozgások történtek. Mától fogva ezek az eszközök használhatatlanok. Feltöltjük Fénnyel az új, nemzeti vagy helyi pénzeket. A félelem és a spekuláció energiáját leváltjuk a Szeretet energiájára az elszámolások új rendszerében.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat az eseményeket, amelyek során megszűnik az ország külső eladósítása, megszűnik minden hitel, minden adó, mind a magán embereknél, mind az államnál, önkormányzatoknál és a vállalkozásoknál. Helyébe egy magasabb erkölcsi értékű, elszámolási- és előleg rendszer fog állni.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat a hazai kísérleteket, amelyek tiszta és ingyenes energia előállítást tesznek lehetővé. Az eszközöket minden háztartásban és közlekedési eszközben lehet használni.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük az élelem előállítását. A vegyszerek és műtrágyák helyett, szerves anyagokkal, mikroorganizmusokkal állítjuk helyre a termőtalaj, a növények és állatok immunrendszerét. Az eddigi káros anyagokat eltűntetjük.

A Fény tisztaságával és erejével, a Galaktikus Föderáció technológiájával, - hatástalanítjuk azokat a hatalmi pozícióban lévő személyeket, akik még ártanak akár a szabad társadalom, akár a környezet, a Föld, vagy a Béke számára. Hatástalanítjuk a banki, állami hivatali, külföldi elnyomó szervezeti, politikai, kollaboráns rendfenntartó személyeket.

A Fény tisztaságával és erejével, valamint az EGYSÉG minden résztvevője segítségével és közös akaratával, - fegyverek használata és vérontás nélkül, - a Pozitív Erőinkkel leváltjuk a jelenlegi kiszolgáló hatalmat. Emberáldozat, vér és puccs nélkül.

A Fény tisztaságával és erejével helyreállítjuk az emberek hiteles tájékoztatását. Megismertetjük az elnyomó rendszer működését és a nemzetáruló, kollaboráns személyek, szervezetek eddigi tevékenységét.

A Fény tisztaságával és erejével megismertetjük az emberekkel, valós történelmüket, valós galaktikus családjaikat és a Fény Galaktikus Föderációját.

E S E M É N Y


Az Aranykor üdvözlégye

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.
Az Úr van Teveled.
Áldott vagy Te az asszonyok között.
S áldott a Te méhednek gyümölcse
Jézus
Ki ismét eljött közénk
Elhozta a Világ Békét.
Béke van és Szeretet
Az emberek szívében.
S ezáltal megszűnt
A sötétség hatalma a Föld felett
Az igaz emberek számára.

Asszonyunk Szűz Mária
Istennek szent Anyja.
Az Örök Fényben
Veled együtt imádkozunk
Most, és mindörökké.
Dicsőség az Atya, az Anya, a Fiú
és Szentlélek Egységében:
Áldás!


Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

A Kárpát-medencében 2014. március 15 -én, 14.00, 17.00 és 20.00 órakor (magyar idő szerint) kérjük mindenható Anya/Atya istenünket, Jézus urunkat, hogy legyenek velünk, a most kezdődő Esemény során, mindvégig.

Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Áldott ERŐ, Áldott FÉNY jelenj meg MOST!

Hívjuk az Arkangyalokat, Angyalokat, Felemelkedett mestereket, Szellemi segítőinket, Felsőbb Énjeinket.
Hívjuk az Ősöket, Galaktikus Föderációs Fénytestvéreinket, Csillagtestvéreinket!

Hívunk minden Fénymunkást, hogy sorakozzunk fel a Fény Zászlaja alá, Fénybe öltözve, hogy Egy Egységben a Fény erejével betöltekezve nyilvánítsuk ki a Forrással megegyező Isteni Társteremtői akaratunkat.

Kérjük Mihály arkangyalt és angyali seregét, tisztítsa meg gondolatainkat, érzéseinket, így tiszta tudattal, szeretetteljes érzésekkel beállunk saját fénytengelyünkbe melyet rögzítünk a Forráshoz és a Földanya testéhez .
Társteremtői AKARATUNK kinyilvánítása a FÉNY győzelméhez:

Kérjük az Arkangyalokat, Angyali testvéreinket, hogy jelenjenek meg energiaterünkben, és védelmezzenek mindvégig az Esemény alatt.

Kérjük a fénytestvéreinket és a Felemelkedett Mestereinket, hogy jelenjenek meg mellettünk, vezetve bennünket az Esemény alatt, mindvégig.

Kérjük a csillagtestvéreinket, a Fény Galaktikus Föderációját, Új Jeruzsálem fényvárosát és annak minden lakóját, hogy legyenek velünk az Esemény alatt mindvégig.
Teljes testi, lelki és szellemi védelmet kérünk mindenkire, akik elindítói és cselekvői vagyunk az Eseménynek.

Kijelentem, hogy teljes tudatosságú része vagyok a jelen pillanat EGYSÉGÉNEK.

Kijelentem, hogy teljes tagja vagyok a TUDATOSSÁGNAK.

Kijelentem, hogy az Isteni Tervben foglaltak szerint cselekszem, a FÉNY vezetése és megtartása által. AKAROM a Fény győzelmét az elnyomás helyett.

A Teremtés szövegrész elmondása (többször is egymás után).

A tisztítás és gyógyítás alatt, tudatosan irányítom pozitív érzéseimet, a Szeretetemet, a felsorolt és gondolatban elvégzett cselekmények feltöltésére.

Lelki szemeimmel látom, ahogy lépésről lépésre, a Szentháromsággal, az Angyali testvériséggel, a Felemelkedett Mesterekkel és Csillagtestvéreinkkel, Őseinkkel és a Pálosokkal közösen megtisztítjuk a Földet, a Kárpát-medencét. Látom, hogy a Föld, a vizek és a levegő kristálytisztává válik. Egyre tisztább, míg egyszer csak a tisztaság által megszűnik a fizikai, asztrális és mentális homály. Eltűnik a megtévesztő energiaköd. Olyan kristálytiszta a levegő, hogy egyre jobban látom a fényhajókat is. A tiszta Ég megmutatja valódi arcát és minden lakóját, az égitesteket. Mindent.

Ahogy látom a szemem előtt a változást, egyre hatalmasabb öröm, boldogság érzése áraszt el. Ezt az örömérzést, szeretetet visszaáramoltatom az Eseménybe. A tisztítás és az öröm, egyre fokozódik.

Látom, hogy a Fény erői, a Galaktikus Kódex jogalapján eljárva, közvetlenül megjelennek közöttünk. A levegőben, a Földön, a tengerekben, vizekben. Hatástalanítják a fegyvereket, romboló technológiákat. Hatástalanítják a hatalom embereit.
Látom, hogy már minden korábbi fegyver és technika működésképtelen, amelyik kiszolgálta a gyarmatosítókat. Az élet lecsendesedik, a zaj, nyüzsgés eltűnik.

Csend van.

A Béke csendje. A Béke terébe kerülünk.

Az Esemény sokakat meglep. A mi jelenlétünk és segítségünk irányukba elkezdődik. Érzékelik, hogy a jelenlétünk, és a bennünk és általunk megtestesült Szeretet és Fény, megnyugtatja Őket. A szemünkben látszik a BIZALOM. A mi, és a többi Fénytestvérünk, valamint a meglepettek irányába.
Ezt a BIZALMAT árasszuk és adjuk tovább egymás között, és a többi ember között.

Megtörtént hát! Erőszak és áldozatok nélkül.
Az ÖRÖM betölti a teljes teret.

Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

Istengyermek álma
Magyarok virága
Áraszd országunkra,
s az egész Világra
Szereteted Fényét
Új világnak Létét.


Nagy Gábor
http://onkormanyzat.magunk.com/news.php?extend.18

Újabb bejegyzés, rövidített változat: 
 http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/03/hivas-nagygyules-marcius-8-hosok-tere.html
Magyar küldetés és szakralitás - Nagy Gábor 02.27.
"A véleményem az, hogy ma nem a korábbi, történelmi szerepek folytatása hoz megoldást. A Föld szakrális történelmében ezt megelőzően eddig két eltérő korszakot ismerünk."

 
Magyar küldetés és szakralitás

Egyetértek teljes mértékben Prof. Dr. vitéz Balogh Sándor megállapításával abban, hogy vissza fogjuk állítani a történelmi szakralitásunk. Bár Ő úgy fogalmaz: vissza kellene állítani.

Mert a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságával valóban két esemény történik. 

Egyrészt a Szent Korona által biztosított törvényeket, mint a nemzet jogalapját teszik vissza a Fénykereszténység talapzatára. 

Másodsorban a láthatatlan, a transzcendens kapcsolat áll helyre az Ég és a mindenkori szakrális vezetés között.

És ez a nemzet szintjén elismert transzcendens értékrend, ma még deficitet mutat. Valószínűleg ezt a hiányt a nemzet önerőből már nem fogja pótolni, a tömegek ugyanis alapvetően elfordultak az elmúlt pár száz év alatt elkövetett nemzetárulások és szándékos külső befolyásoltság miatt ettől. 

A közeljövőben várható egy olyan kitüntetett, és a társadalom minden tagját érintő transzcendens ESEMÉNY, amely következtében újra belép az emberek életébe a szakralitás.

Professzor úr a hallgatóságában óriási vágyat talált az igazság, a szakralitás és a Regina Hungarorumba vetett hit és bizalom iránt. Úgy érzi, hogy a nemzet jelentős hányada képes és hajlandó elfogadni a szakrális királyságot.

Mindezeket tisztelve és elfogadva, a véleményem az, hogy ma nem a korábbi, történelmi szerepek folytatása hoz megoldást. A Föld szakrális történelmében ezt megelőzően eddig két eltérő korszakot ismerünk. Előzőleg egy matriarchális társadalom és szakrális vezetés állt fenn. Ezt követte a férfias, a patriarchális hatalmi és szakrális rendszer. Ennek a végnapjait éljük ma.

Szeretnék egy ide vonatkozó szempontot is beemelni. Most kezdjük megismerni Jézus valós életét és munkásságát. A feltárt életrajzi és főként családi adatok köszönő viszonyba sincsenek a Vatikán által kanonizált teológiával, egyházi tanításokkal. Ha látjuk a háttérben titkon megbúvó és irányító erőt, ez nem meglepő. Jézus boldog, szerelem alapú családi életet élt párjával, melyből három gyermek is született. Boldogan és egészségesen, nem mellékesen nem szegénységben élt és tanított. Példát adott. Idős korában, Tibetben lépett át a magasabb fénysíkra.

Életével és teljes családjával arra tanított, hogy a férfi-női kiegyenlített és a szerelem erőterében való lét energiája Teremt teljességet. Ha csak egyik fele kap egyeduralmat a teremtés gyakorlásához, - legyen az bármilyen jól ideologizált társadalom is, - csak fél megoldás történik. Ennek eredménye általában a félelem. Ez a sátáni program. A magyar küldetés pont ennek leleplezése és a család-szerelem alapú társadalom példája.

Nekünk, Jézus urunk legközvetlenebb követő nemzetének elsődleges iránymutatás az, amit Ő adott számunkra példázatban, életben. Az a meghatározó, amit Ő mond, és nem az, amit mondanak róla!

Ha a nemzet újra abba pozícióba kerül, hogy visszatér a transzcendens kapcsolatához az Éggel -mivel már túlhaladtuk a két, egymást követő fél teremtési ciklusunkat- akkor a Teljesség ciklusát válasszuk. Azaz most nem királyt és nem királynőt várunk! Most királyi párt várunk, akik a belőlük fakadó szerelem erejével képesek szerelemmel, egységben, - teljességben - teremteni.

Ezért volna szerencsésebb a társadalom számára a királyság fogalma helyett, olyan értéket, kifejezést használnunk, ami tartalmazza a teljesség páros, családi értékrendjét. A társadalomnak ösztönszerűen is elege van a mai királynak látszó vezetőkből, politikusokból, gaz(dasági)emberekből.

Ha szakrális családban fogalmazunk, az sokak számára elfogadhatóbb és követhető. Így a szakrális vezetés kérdésében is kiemelt szerepet kap a CSALÁD.

Ha újra kapcsolatba kívánunk lépni transzcendens égi környezetünkkel, akkor nevezzük meg konkrétan őket. Ők a mi Csillagtestvéreink, akik közvetítenek a fizikai és a fény birodalmak között a Teremtett világban. Ők a Fény Galaktikus Föderációja. A magyar nemzet és küldetés számára ezért döntő fontosságú, hogy velük mielőbb helyreálljon a kapcsolat. 

Lehet, hogy most már nem csak a király egyedüli érdeme és felelőssége ez, hanem minden felébredt és a transzcendens társadalom tudatos tagjának dolga. A kapcsolat is közösen, EGYSÉGBEN fog létrejönni.

Megjegyzés: egyes galaktikus tanítók a Földet más néven említik: CSALÁD.

Nagy GáborSzemmel nem láthatóak 02.27.

 

 Legalábbis fizikai szemmel nem láthatóak ezek a fényjelenségek, melyeket Rakk Ilona osztott meg a blogján.

2014.02.27. 20:54 Istengyermek

zelatian_a_lelek_atvaltozasat_segiti_1393530585.jpg_685x514
Judit képe a Zelatian-ról.

Az univerzumközi Gaya Vita Est bolyó segítsége a létközben ragadt szellemeknek. A létközben ragadt szellemeket  olyannyira megerősíti, hogy haza tudjank jutni saját bolygójukra.

Ilona


Fire Grál

2014.02.27. 20:48 Istengyermek

fire_gral_1393530012.jpg_685x514
Judit által készített Fire Grál, az Univerzum megmentő sugara.

Ez egy a Plejádokról kilövellt esszencia, mely a Plejádokról  érkezett lelkeket erősíti Lélek szinten.
A Plejádokról pillanatnyilag 72 billió lélekmag van hatos illetve hetes csoportokba rendezve. Legtöbbjük állati létet tapasztal.
Oroszlánok és sasok ők, kik a felsőbb tudatosság erejét közvetítik a világnak. Nem mindannyian vannak fizikai testben.
Többen már a fényképezőgép lencséje által megörökítésre is kerültek mint "gömbök".

Ilona


A Regoza Vita jelenség

2014.02.27. 20:38 Istengyermek

regoza_vita_2013_10_17_1393529468.jpg_685x514
Judit által készített  kép a Regoza Vita jelenségről.

A képen egy univerzumokat átívelő szellemlényt láttok, ki a határtalanság kódját hordozza. Abban segíti a földi testben lévő embereket, hogy megtapasztalhassák saját határtalanságukat. Fizikai lényük által összekapcsolnak minket az univerzum különböző szegleteivel. Ez által sejtszinten beindul az Ősemlékezet.

Ilona


Fénylények az első teremtésből

2014.02.26. 19:57 Istengyermek

fenylenyek_az_elso_teremtesbol_1393440667.jpg_846x522
A Gombaszögön készült képet Viszlai Péter küldte Szlovákiából.

Kék színben Fénylényeket láthatunk rajta az első teremtésből. Már régóta "elköltöztek" a Föld teréből, de pontosan három hónappal ezelőtt hívásunkra ismét őrködnek a Szent helyek felett. Egy az ebből a dimenzióból, a 12 síkról való tudatosságot tisztelhetünk bennük.
Köszönet és áldás munkájukért.

Ilona

istengyermek.blog.hu


2014. február 26., szerda

Országos Szkíta Nemzetiségi Önkörmányzat


"Élve a nemzetiségünk adta perszonális autonómia jogával, megalakítottuk Veszprémben 2014. január 10-én az országos önkormányzatot."
 
Köszöntő


Szkíta hitvallásunk megtartása és az ebből erdő erkölcsi és társadalmi normáink miatt, jelenleg kisebbségben élünk a saját hazánkban.

Élve a nemzetiségünk adta perszonális autonómia jogával, megalakítottuk Veszprémben 2014. január 10-én az országos önkormányzatot.

Az önkormányzat elsődleges célja, hogy minden szkíta nemzetiségű tagjának legyen választójoga és képviselete, azaz teljes autonómiája.

Élj őseid erejével és a hagyatékként rád ruházott szkíta jogaiddal!
A Te eddigi egyéni értékeid, a közössÉGben együttes értékké és erővé válnak.
Az Országos Szkíta Nemzetiségi Önkormányzat honlapja:

Beszámoló az önkormányzat eddigi munkájáról


06 feb '14 

Tisztelt regisztrált önkormányzati tagok!

Januárban megalakítottuk az Országos Szkíta Nemzetiségi Önkormányzatot. A legfontosabb lépés az volt, hogy létrehozzuk azt a biztonságos informatikai felületet, amin a csatlakozók tudnak regisztrálni. Mára, ez a jelenlegi honlap elkészült, és kezdi betölteni feladatát.


A mai napig, több, mint százan regisztráltak, és kinyilvánították aktív részvételüket az önkormányzat munkájában.


Felkerültek a legfontosabb írások, amelyek irányt mutatnak az önkormányzat szellemiségében és értékrendjében.


A közelmúltban tartottunk Veszprémben két munkaértekezletet. Az ülésen javaslat hangzott el intézményalapításra. Az ott megjelentek szavazatával döntés született arról, hogy az önkormányzat a Magyar Szent Korona Szeretet Szolgálatot megalapítja. A Szeretet Szolgálatról részletes leírást olvashattok itt a honlapon is.


Továbbá döntés született a Szkíta Nemzetiségi Kincstár megalapítására. Ezzel egyidejűleg elindítottunk egy szakmai csoportot, az önkormányzat önálló monetáris rendszerének a kialakítására. Ehhez a munkához várjuk további szakmai tapasztalattal és jó szándékkal rendelkező tagtársaink csatlakozását. Terveink szerint szeretnénk március végéig lezárni a monetáris rendszer összehangolását. Csak ezt követően kerülhet sor a Kincstár operatív munkájának az indulására.


A Szeretet Szolgálat számára kidolgozás alatt áll, egy igazolvány létrehozása. Továbbá a Szolgálat országos működéséhez, területi információs pontok és segélyközpontok működtetésére, és koordinációs munkához keresünk önkéntes tagokat.


A legutóbbi munkamegbeszélésen javaslat született arra, hogy keressünk szövetségeseket a már meglévő és ismert csoportok, szervezetek között. Akár stratégiai, akár csupán egy-egy szakmai kérdésben. Ehhez várunk regisztrált tagjaink részéről javaslatokat, a leendő szövetségeseink és a felelős kapcsolattartók megnevezésével.

Hitvallásunk örök tiszteletével:
Országos Szkíta Nemzetiségi Önkormányzat


http://onkormanyzat.magunk.com/news.php?extend.13 


Mi történik éppen? Segítsünk! 02.25.


 Érezzük a feszültséget bizony! Segítsünk Földanyának, ezzel magunkon is segítünk!

 

Mi történik éppen a Földanyával és a rajta lévő élettel, mely szerves része a Földnek

2014.02.25. 22:33 Istengyermek

fold_1393363946.jpg_261x193
 
Ma február 25.-én van a harmadik napja, hogy Földanya vajúdik. A régi energetikai mezejét írja át, mely nem kis feladat. Kérlek segíts Neki, melyet két módon tehetsz meg.
 
 
1. Az első variáció a következő mantra 1o szer való elmondásával, mely maga Nimrúd király ajándéka, de Nostradamus diktálta le:
Szívhimnusz- a Világ világosságának éneke
 
Földanya áldott öle,
kiből új élet jöve.
Régi energia fel is szakad.
A világ a menny felé halad.
Fátyol borítja minden völgyet,
Magyar teremté meg az Új földet.
Fényes csillag vájújánál,
iszik békét a világ.
Porló arany hullásánál,
Alakul az Új világunk.
Kinőtt már az angyal szárnyunk,
Virágzik a szív virágunk.
Létem itt már áradozik,
Lelkem békét harangozik.
Párduc látá elszánt Népét,
Viseli még az Ő képét.
Jön és segít Istenanya,
ki a Magyar Isten vala.
Újra hívjuk Lényét belénk.
Legyen immár mindig Velénk.

A fényes csillag vájújánál, a csillag szó az esthajnal csillagot jelőli.
A mantra jelentése: Egy új világ van születőben, mely az ősi értékrenden alapszik. Épp most formálódik, alakul. A formálást a Magyarok végzik szívteremtéssel.
Nimród Király: " Áldott Népem, ha ti azt látnátok mit teremtettek a fátyolon túlra, áldott szemeiteket könny borítaná. Szépség és szeretet van már készen, de a régi világot még le kell bontani és átalakítani. Ez folyik éppen. Legyetek türelmesek önMagotokhoz és mások Magjaihoz. Ez a folyamat nagy feszültséggel, pattanásig való feszüléssel jár. 
 
A teremtés arra kér, hogy NE BESZÉLJ! Miért? Mert ezzel vagy a múltat vagy a jövőt erősíted. A most-ban légy, mert épp itt van rád nagy "szűkség". Mindannyiunkkal együtt most szülöd a jövőt. Kérlek ne a régi sérelmeket szüld jövőként, hanem a Világ Világosságának Éneket. Bár fizikai szemeitek ezt nem látják, de érzitek a nagy izgalmat mely az új világ teremtésével jár.
A szívteremtésben titeket senki és semmi nem tud megakadályozni. Ne higgyétek el hogy a HAARP antennák vagy bármilyen más lény vagy teremtmény Istenetek  akaratát felül tudná írni.
Legyetek erősek a hitben mert ímé elérkezett a Ti időtök."
Az én kiegészítésem:
Ha tudtok és amennyit csak tudtok meditáljatok, pihenjetek. Nem véletlenül kérte tőlem Istenem az elvonulást, ugyanis nagy szellemi munka folyik felsőbb énjeink által. Minden erőnket az új teremtésre kell most fordítanunk ezért lenne jobb, ha a fizikai testünkkel minél kevesebb erőt fogyasztanánk. Erre a felismerésre Fazekasné Veronika juttatott a délután folyamán.
Szelei Magdolna meditációs tisztító kazettáját kérlek vegyétek komolyan, mert ez által folyik a régi energiák "eltakarítása", hogy minél előbb rend lehessen.

A Gyémántkód című cd által itt kapsz útmutatást munkádhoz:
 
 
2. Segítési mód egy légzéssel összekapcsolt meditáció melyben elképzeled, hogy új teremtő energiákat lélegzel be kettőig számolva. A kilégzésnél is kettőig számolsz és azt képzeled el, hogy kilégzed a régi energiákat. Megkéred a teremtést, hogy a kilégzett elévült erőket alakítsa fénnyé és szeretetté és állítsa az emberiség  szolgálatába a legmagasabb isteni rend szerint.
 
A folyamat  harmadik napja ez és még előttünk van hét  nap.
Tegyük hát meg amit felvállaltunk. Segítsük imáinkkal, mediációnkkal a új világ megszületését.
 
Ilona

http://istengyermek.blog.hu/2014/02/25/mi_tortenik_eppen2014. február 24., hétfő

Isteni Beavatkozás kérése 02.22.
Isteni Beavatkozás

A mi világunk, - egyenlőre, - a dualitás terében tartózkodik. Egyrészről tartalmazza a saját létrejöttének az eredeti FÉNY minőségét is, másrészt annak hiányából keletkezett sötétséget is.

A lélek útja, hogy az önként vállalt alászállásból, vissza talál-e a Forrásához. Ebben a próbatételben az első akadályt az jelenti, hogy emberként úgy születtünk a Földre, hogy nem vagyunk tudatában valódi eredetünknek és jogainknak. Így a képességeink töredékét használjuk. Az embernek most megadatott, hogy visszaszerezze tudatosságát.


A második akadályt a gonoszság teljes térfeles letámadása okozza. Az országunkban jelen lévő társadalmi állapotok, - mint tervszerű programok, - állandó reakcióra késztetik azokat, akik még képesek érteni és követni lelkiismeretüket. Ezért nekünk régóta tartó küzdelmeink leginkább a hatalom manipulációival, korrupcióival, visszaéléseivel, hazudozásaival, erkölcstelenségeivel szemben folynak. Akár magányosan, akár szervezetten. Ez az erkölcstelenség a gazdaság, a politika, az állami hivatalok, az egyházak, a tudományos élet, az oktatás és az egészségügy területén egyaránt folyik. Így az életünk teljes társadalmi közegében körülvesz bennünket.

Eddig többnyire a gonoszság menedzsmentje által kidolgozott forgatókönyvek szerint követték el a provokációkat. Mi pedig, általában ezekre reagáltunk. Persze kiszámítható módon, de mindig a FÉNY értékrendje mellett.

Mindaddig, amíg az elvárásoknak megfelelőn reagálunk, - és harcolunk, - a polaritás erejét erősítjük. Ezért nem tudunk véget vetni a Föld egészét beborító világhatalom hazugságainak és hatalmának. A kialakult társadalmi, ökológiai rabszolgaságot immár önerőből nem vagyunk képesek feloldani. Mert mindig vannak újabb árulók…
Már csak az egók és az elme ad újabb és újabb ajánlatokat a vélt önfelszabadításra.
Azok, akikhez eljut ez az írás, már túl vannak mind a tudatosságuk, mind a szívük felismerésén:

Az ember Isteni eredetű lény!

Mivel felismertük, hogy önerőből nem tudunk tovább lépni, és mert a Legfensőbb Teremtő Erőben soha nem csalatkoztunk, - ezért kérjük Teremtő Atyánkat, Boldogasszonyunkat és Jézus Urunkat, hogy avatkozzanak be.

Tudunk Teremtőnk Tervéről. Tiszteljük, elfogadjuk és szolgáljuk ezt a Tervet.
Nem kérünk mást, mint hogy az eredeti Isteni Terv beteljesüljön. MOST!
Nem kérünk többet ennél, de kevesebbet sem. Mi csupán ennek időpontját látjuk elérkezettnek!

Mint gyermek a gondoskodó és szerető szülőjétől kérjük azt, 
hogy Tervét, MOST váltsa valóra, és a Fény Légióit indítsa el.
Ezzel együtt, a fent leírtak megértése és megtartása okán, a továbbiakban nem reagálunk a gonoszság tetteire, így nem adunk neki további energiát.Az Isteni Beavatkozás

Mi, felébredt és a FÉNY oldalán szolgáló emberek két dolgot kérünk Teremtőnktől. 

Elsőként VÉDELMET. Bármilyen, a gonoszság részéről érkező erővel és szándékkal szemben. Akár saját magunk védelmi képességének erősítése által, akár a Fény magasabb dimenziójú lényei által.

Másodsorban azt kérjük, hogy a gonoszság szolgálatában vagy befolyásában lévő hatalmi ember, hivatal, szervezet, és a gyarmatosító hatalom kiszolgálását végző minden technológia, fegyver HATÁSTALANÍTÁSA a Fény erői által megtörténjen.

Ennek érdekében egyesítjük szellemi erőinket és kinyilvánítjuk támogató AKARATUNKAT az Isteni Beavatkozás megtörténéséhez. 
EGYSÉGBEN és teljes szívvel, tudatosan csatlakozunk az Isteni Terv végrehajtásához.

Beállunk testvéri EGYSÉGBE március 15-én, hogy elinduljon a Kárpát-medencében a FÉNY felszabadítása. 
Mától kezdve felkészülünk erre a napra. 
Az EGYSÉG létrehozásához bevonjuk a környezetünkben élő, nyitott szívű és lelkületű embereket ebbe az Isteni Tervbe.
Imáinkat és kéréseinket a Védelemre és a Hatástalanításra irányítjuk.


Legyen hát újra BÉKE és FÉNY a Kárpát hazában!


navigator