2014. február 8., szombat

Ariondel - a Galaktikus Tanács Véne üzent -2014. február
Hamarosan jelentős események veszik kezdetüket. 


2014. február 8., szombat

Ariondel - a Galaktikus Tanács Véneinek egyike üzent,
 2014.02. hó első napjaiban 


Itt a Galaktikus Tanács Vénei...
Áldott lelkek a Föld felszínén!

Hamarosan eljő az idő, amikor Benső földi testvéreitek megkeresik mindazokat, akik készen állnak a találkozásra.
Segítségetekre jönnek Ők, Pálos testvéreitekkel együtt, kik romlatlan testüket fölvették, szeretetetek és munkátok eredményeként. Áldás legyen életeteken érte! Hála tölti el a világok világosságát, hisz ez rájuk sem kis hatással lesz a nagy napon...

Halld leányom, mit kívánunk mondani Néked.

Ariondel vagyok, az Alfa Kentauri bolygóköd létezője.

Szeretetem és hódolatom adom át Neked az áldozatért, melyet vállaltál ebben a Földi paradicsomban, mely önnön poklainak mélységeit járja.


Halld szavam!

2014. késő tavaszán őrületesnek mondható időszak köszönt világotokra.

Gyermekem!

Szent Koronátok feladatait rövid időn belül kell elvégeznetek, mindenhez megkapjátok az útmutatást, csak ne késlekedjetek a cselekvéssel!


A FÖLD népessége ébredőben van. Ám a mély álmukban létezők, és kik csakis saját dühük és negatív erőik érájában képesek dagonyázni, és bosszúra éhezve várják a jövőt – elvesznek a gonoszok közt. Nem létezhetnek az Új Korszak földjén, mert nem képesek rá! ALKALMATLANNÁ TESZIK GYŰLÖLETÜK ÁLTAL ÖNMAGUKAT, A BEKÖSZÖNTŐ ÚJ KORSZAKBAN VALÓ LÉTEZÉSRE!

Minden eszközt ragadjatok meg arra, minden időt és lehetőséget, hogy ÉBRESSZÉTEK SZERETETTEL, SAJÁT FÉNYETEKKEL A KÖRÜLÖTTETEK ÉLŐKET!Ne nagy veszteségekre gondoljatok! Nem a gonosz erői törnek előre!
Földetek vajúdik, s szüli Új Korszakához Önmagát, Népességét!
Nem tudtok mindenkit átsegíteni, csak azt, aki hagyja, hogy szívében Jézus szeretete otthonra leljen, és ki képes önmagát legyőzve Galaktikus Emberré válni!

Pálosaitok segítségét kérjétek, ahogyan Benső Földben létező Testvéreiteket is, kik akkor tudnak veletek fizikai kapcsolatba lépni, ha szívetek igaz, tiszta, őszinte, szándékotok egyezik az Égi Tervvel, és KÉRITEK Őket!

Santanya Napját, Babba Máriátokat, kérjétek Fényének kiárasztására!

(Éva megjegyzése:
Segítségül Santanya, Babba Mária, a Fekete Madonna küldött egy verset.
Mantrát, mely rezgésével kapcsolatot teremt köztünk és közte.
Minél többen mondjuk el - akár EGYszer is, teljes lényünket átadva vágyunknak, hogy megpillanthassuk Őt, annál több szál fut hozzá, melyre reagálni tud, s közelebb hozza hozzánk.
Segítsünk Neki, s vele önmagunknak, Nemzetünknek, embertársainknak!


Van, ami van a szívekben.
Lesz, ami lesz az életben.
Teremtés Házából árad a Fény,
Átölel Téged Fény és Remény.
Santanya Napja, ragyogj fel hát!
Nyisd fel szívünknek Fény-kapuját!
Öleld magadhoz mindazt, ki fél,
Ki sötétségtől rettegve él!
Emeld Őt szerető Anyai Szív!
Új Földünk otthona, ím hazahív!)
 
 
 

Tehát: ha még nem álltok készen, akár önnön hibátokból, késlekedésetekből az önmagatokon végzett munkában – nem tudtok velük kapcsolatba kerülni!

Készen állnak a kapuk, készen állnak a hidak szíveitek között. Ti nem álltok még készen…
Nem mindenki…

Csak az tud lámpásává válni a Föld népességének, s vezetni őket alázattal és szolgálva az Isteni Rendet, ki már FÉNYben áll,  FÉNYben jár.

Erősítsd magadban:

FÉNYBEN ÁLLOK, FÉNYBEN JÁROK,
ÉGI ANYÁMHOZ TALÁLOK.
ÁTÖLEL A FÉNY SZERELME,
ISTENGYERMEKKÉ EMELVE.
Szembe nézek szívemmel -
Magyar Maggá ez emel!Hamarosan jelentős események veszik kezdetüket. 

MAG Népe!

Álljatok Egységbe!
Szent Koronátok vezet!

Égi Édesanyátok, Naprendszeretek Teremtő Női Minősége, Fekete Madonnátok, Boldogasszony Anyátok, kinek titkát és nagyságát őrzik Pálos Titkok, oltalmazza utatokat!

VESSETEK VÉGET A PÁRTOSKODÁSNAK, ÉS EGYSÉGBEN ÁLLJATOK ELŐ AZ ÚTRA!

E tavasz legyen az EGYSÉG hajnala!
Figyelmezzétek eredetetek útját!

Asszonyok! 
Öltözzétek föl Aranyasszonyi minőségeteket!
Pálosok tudását merítsétek!
Keressétek Isten Fényét!
Szent Koronátok immár megnyitja kódjait!


Világnak világa.
Virágnak virága!
Isten Rendjének
Mag Magyar Ága!
Gyúljon fel szívedben
Teremtés lángja!
Vezesd a Népeket
Öröklét útjára!


Készüljetek, dolgozatok magatokon! A teremtés feladata Tiétek!

Magyar lélek emeli fejét,
S megfogja sok népnek kezét.
Vezeti Fényével világosságba,
Fel, fel a Fénynek örök otthonába!


Forrás: http://magegyseg.blogspot.hu/2014/02/ariondel-galaktikus-tanacs-veneinek.htmlNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése