2014. február 24., hétfő

Isteni Beavatkozás kérése 02.22.
Isteni Beavatkozás

A mi világunk, - egyenlőre, - a dualitás terében tartózkodik. Egyrészről tartalmazza a saját létrejöttének az eredeti FÉNY minőségét is, másrészt annak hiányából keletkezett sötétséget is.

A lélek útja, hogy az önként vállalt alászállásból, vissza talál-e a Forrásához. Ebben a próbatételben az első akadályt az jelenti, hogy emberként úgy születtünk a Földre, hogy nem vagyunk tudatában valódi eredetünknek és jogainknak. Így a képességeink töredékét használjuk. Az embernek most megadatott, hogy visszaszerezze tudatosságát.


A második akadályt a gonoszság teljes térfeles letámadása okozza. Az országunkban jelen lévő társadalmi állapotok, - mint tervszerű programok, - állandó reakcióra késztetik azokat, akik még képesek érteni és követni lelkiismeretüket. Ezért nekünk régóta tartó küzdelmeink leginkább a hatalom manipulációival, korrupcióival, visszaéléseivel, hazudozásaival, erkölcstelenségeivel szemben folynak. Akár magányosan, akár szervezetten. Ez az erkölcstelenség a gazdaság, a politika, az állami hivatalok, az egyházak, a tudományos élet, az oktatás és az egészségügy területén egyaránt folyik. Így az életünk teljes társadalmi közegében körülvesz bennünket.

Eddig többnyire a gonoszság menedzsmentje által kidolgozott forgatókönyvek szerint követték el a provokációkat. Mi pedig, általában ezekre reagáltunk. Persze kiszámítható módon, de mindig a FÉNY értékrendje mellett.

Mindaddig, amíg az elvárásoknak megfelelőn reagálunk, - és harcolunk, - a polaritás erejét erősítjük. Ezért nem tudunk véget vetni a Föld egészét beborító világhatalom hazugságainak és hatalmának. A kialakult társadalmi, ökológiai rabszolgaságot immár önerőből nem vagyunk képesek feloldani. Mert mindig vannak újabb árulók…
Már csak az egók és az elme ad újabb és újabb ajánlatokat a vélt önfelszabadításra.
Azok, akikhez eljut ez az írás, már túl vannak mind a tudatosságuk, mind a szívük felismerésén:

Az ember Isteni eredetű lény!

Mivel felismertük, hogy önerőből nem tudunk tovább lépni, és mert a Legfensőbb Teremtő Erőben soha nem csalatkoztunk, - ezért kérjük Teremtő Atyánkat, Boldogasszonyunkat és Jézus Urunkat, hogy avatkozzanak be.

Tudunk Teremtőnk Tervéről. Tiszteljük, elfogadjuk és szolgáljuk ezt a Tervet.
Nem kérünk mást, mint hogy az eredeti Isteni Terv beteljesüljön. MOST!
Nem kérünk többet ennél, de kevesebbet sem. Mi csupán ennek időpontját látjuk elérkezettnek!

Mint gyermek a gondoskodó és szerető szülőjétől kérjük azt, 
hogy Tervét, MOST váltsa valóra, és a Fény Légióit indítsa el.
Ezzel együtt, a fent leírtak megértése és megtartása okán, a továbbiakban nem reagálunk a gonoszság tetteire, így nem adunk neki további energiát.Az Isteni Beavatkozás

Mi, felébredt és a FÉNY oldalán szolgáló emberek két dolgot kérünk Teremtőnktől. 

Elsőként VÉDELMET. Bármilyen, a gonoszság részéről érkező erővel és szándékkal szemben. Akár saját magunk védelmi képességének erősítése által, akár a Fény magasabb dimenziójú lényei által.

Másodsorban azt kérjük, hogy a gonoszság szolgálatában vagy befolyásában lévő hatalmi ember, hivatal, szervezet, és a gyarmatosító hatalom kiszolgálását végző minden technológia, fegyver HATÁSTALANÍTÁSA a Fény erői által megtörténjen.

Ennek érdekében egyesítjük szellemi erőinket és kinyilvánítjuk támogató AKARATUNKAT az Isteni Beavatkozás megtörténéséhez. 
EGYSÉGBEN és teljes szívvel, tudatosan csatlakozunk az Isteni Terv végrehajtásához.

Beállunk testvéri EGYSÉGBE március 15-én, hogy elinduljon a Kárpát-medencében a FÉNY felszabadítása. 
Mától kezdve felkészülünk erre a napra. 
Az EGYSÉG létrehozásához bevonjuk a környezetünkben élő, nyitott szívű és lelkületű embereket ebbe az Isteni Tervbe.
Imáinkat és kéréseinket a Védelemre és a Hatástalanításra irányítjuk.


Legyen hát újra BÉKE és FÉNY a Kárpát hazában!


navigator

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése