2014. október 27., hétfő

Örökség - előadás videó - Szeged Nemzeti Szer


 Videófelvétel az előzőekben már említett izgalmas előadásról. Nagy Gábor és Korona Sándor: Örökség
 

Közzététel: 2014. okt. 22.
2014. szeptember 6. (szombat) - FVSZME székház (Szeged, Fő fasor 9.)

Előadás: Szelei Magdolna – szakrális vezető: Kisboldogasszony Szer összefoglalója
Előadás: Nagy Gábor és Korona Sándor - A Bakony ŐrzőiFVSZME - Szegedi Nemzeti Szer 

2014. 09. 06 (szombat) 

Előadás 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1vLXZOpflU 


Előzmény volt:
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/09/az-orokseg-es-vallalasa-20140924.html
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/09/szegedi-nemzeti-szer-2014095-7.html

Lucifer története, amit ő mond elAnya/Atyaisten üzenetei: Amikor Isten megfogta a lábam ujját, 184. rész
Átvette:Kathryn May
Lucifer története, amit ő mond el

Ma egy új életet kezdek. Mostanában tértem vissza a hosszú utazásomról, a 3 dimenziós Föld bolygóról, ahol örömmel fogadtak vissza, az én Anya/Atyaistenem tárt karokkal várt. A megkönnyebbülésem és a kimerültségem érzését alig lehet szavakba foglalni. Az ő Szeretetükkel és Megbocsájtásukkal helyreálltam, de a több ezer év sajnálatának, önbírálatának és szomorúságának maradványait nehéz feldolgozni. Ha elmondom a történetemet, feltehetőleg elkezditek megérteni és megtaláljátok benne magatokat is.

Az elmúlt három napban érintkezésbe kerültem az Ikerlángommal, Gabriella Arkangyallal, aki a Földön inkarnálódott. Az ő szeretetének az emléke tartott meg engem korszakokon keresztül, de féltem, hogy ő esetleg nem ismer meg engem azok a leírások miatt, amelyek engem Sátánnak festettek le, a Gonosznak. Nem kellett félnem, ő egyből megismert engem, átölelt végtelen Szeretettel és éreztem, hogy végül Otthon vagyok.

A kezdeti időkkel kezdem, amikor Anya/Atyaisten és a Mesterek megbízható csapata, a tanácsadók és az idősebb gyerekek a tervezet kidolgozásán dolgoztak – a Föld Bolygó Sorsáról. A céljuk egy gyönyörű bolygó létrehozása volt, az igazi adományok, a tiszta víz és a bőséges növényzet egy Paradicsoma, amely magában foglalhatja a legkülönösebb teremtményét: az emberiséget, amelyik a legjobban tükrözi az ő saját képességüket, és az ő saját Teremtőjük kitágulásával őt, akit mi az Első Teremtőnek hívunk.

A mi Anya/Atyaistenünk az Első Teremtő legidősebb gyermekei között voltak, együtt azokkal, akiket ti Sananda/Jézus és a többi Kumara, Michael Arkangyal, Ashtar és az ő Ikerlángjai néven ismertek. Természetesen, a Fény minden nagy férfi létezője ugyanolyan hatalommal rendelkezik, mint a női létezők, akiket sokkal kevésbé ünnepeltek és ismertek az elmúlt korszakban. A ti kedves közvetítőtök, Kathryn és a barátja Anne a lelkeknek ugyanebben a csoportjában volt, amint Sananda/Nada eredeti női megjelenései.

Anya/Atyaisten a Tejútrendszer Teremtője, az első galaxisé a több milliárd megszületett galaxis közül, amelyek az Első Teremtő ellenőrzése alatt történtek. Ez a legsűrűbben lakott galaxis és most a humán faj, vagy emberiség születésének a meghatározott területe. Az egész Multiverzumban a Földbolygó volt a leghatékonyabb próbaterülete a fejlődő lelkeknek – egy ideális környezet a kihívásra, amely a lelkek fejlődését, képzését és érését segíthette elő.

A cél végtelen számú Felvilágosult Lélek teremtése volt, akik Tanárokká és Mesterekké tudnak később válni, azok mentorává, akik később jönnek. A Fényenergia, amelyet a nagyszámú Felvilágosult Lények hozhatnak létre, felemelhetik az összes galaxist és természetesen az egész Univerzumot arra a szintre, ahol mi végül visszatérhetünk a dicsőséges Egységbe az Első Teremtővel. Ez volt a mi Nagy Tervünk.

És így Anya születést adott a Földanyának, a Szíve Látomásának. Ő a végtelen Szeretet, Kegyesség és Megbocsájtás Szíve és Lelke nagy erejének egy létezőjeként lett megteremtve. Az ő nagy terve és beteljesülése lehet, hogy táplálja és megtartja a létezésnek azt a faját, amely korszakokon át fejlődött, a Plejádiak, a Szíriusziak és igen, a Reptiliánok DNS-ének hozzájárulásából, és mindazokéból, akik korábban születtek és magasabb civilizációs szintet értek el az ő saját pontjukon.

Földi idő szerint millió éveken keresztül ezek a csillagtestvérek keresztülmentek az ő saját lelkük fejlődésén az Anya/Atyaisten szerető felügyelete alatt és fejlett technológiát és békés civilizációt fejlesztettek ki a Szeretet alapján. Mindegyik, de a Reptiliánok (hüllők) előrehaladtak az 5. dimenzió és a fölé, mielőtt megengedték volna nekik, hogy a DNS-ükkel hozzájáruljanak az emberi Földi Gyerekek kialakításához. A Reptiliánok különleges engedélyt kaptak az ő kreativitásuk és az ők mások és Isten iránti szenvedélyes kapcsolatuk miatt. Ez az engedély vezetett a későbbi katasztrófális következményekhez, amit hamarosan látni fogtok.

A Földanyát magát nagy gonddal táplálták és a kezdeti idők biztatóak voltak. Úgy ismerték őt, mint egy játszóteret az angyalok számára, akik az 5. dimenzióba inkarnálódtak fénytestben, sűrűbbe, mint a szokásos Fénytestek, de sokkal könnyebbe, mint akiket ti a 3. dimenzióban ismertek. Ez volt az Éden, amit hallottatok, hogy le volt írva a Bibliátokban, de Ádám és Éva története néhány helytelen részt tartalmaz. El fogom mondani nektek a hátterét, hogy mi volt ezután.

A Földbolygó Teremtőinek a Tanácsa, az a csoport, amit fent leírtam, és amelynek tagja voltam, elhatározta, hogy „munkára fel”. Elképzeltünk egy Földet ahol az embek megtapasztalhatják a szabad akaratot, egy olyan elképzelést, amit sohasem próbáltak ki az 5. dimenziónál alacsonyabb körülmények között. És így a Nagy Álom megvalósult. Elhatároztuk, hogy a Földanya leviszi magát a 3. dimenzióba, hogy így az emberek oda születve egyszerre megtapasztalhassák a szabad akaratot és a sűrű, nehéz érzékszervi észlelését a 3. dimenziós életnek. Erre az időre a DNS formájuk megfelelően kifejlődött a Nagy Kísérlet megkezdéséhez.

A lelkek növekedésének és fejlődésének folyamata megkezdődik, ha a lélek megszületik, ha az Anya/Atyaistentől egy szikrát kapnak. A születéskor a lélek különválik férfi és női félre, és a folyamat megkezdődik. Mindkettőnek meg kell tapasztalnia a különválasztást és az egyedüllétet a saját rendjük szerint sokszor inkarnálódva, észlelve mind a férfi, mind a női tapasztalatokat több száz esetleg több ezerszeres inkarnációkban, mielőtt elérik azt a szintet, hogy megértsék, hogyan tudnak teljes mértékben parancsolni a gondolataiknak, az érzéseiknek és hogyan tudnak teljesen harmóniában lenni az ő Teremtőjükkel. Ekkor ők kapcsolódhatnak a hasomásukkal, a saját maguk tükörképéhez, aki szintén egy hasonló utat fejezett be.

A sok életszakaszon keresztül tartó reinkarnációs folyamat során az Ikerlelkek általában felváltva működnek, az egyik testben, a másik Szeretettel és állandó támogatással segíti a társát. Az egyik szellemformában ismeri és pontosan érzi, mit tapasztal a kedvese és mit tanul meg és segíteni fog a gyógyítási folyamatban, amikor a testben levő befejezi az életét és visszatér az Istenhez. Ez a támogatás különösen fontos a Földi inkarnációk során bizonyos évszázadokban, amikor a Sötétek nagyon aktívvá válnak és ellenállhatalanokká. El fogom magyarázni, hogyan kerültem ide és milyen szerepem volt.

Ez a korai Tanácsülésen volt, amikor egy olyan környezet megteremtésének a feltételei lettek bemutatva, amely maximális individualitásra ösztönöz, és én előálltam, hogy az én gondolatom egy tökéletes terv. Itt olvasható, amit én javasoltam: Az emberek az inkarnációik során a Földön kapják meg a teljes szabad akaratot, miközben a felejtés fátyla mögött élnek. Így az Otthontól elválasztva szerezhetnek tapasztalatot, megteremtve bennük egy vágyakozást a visszatérésre az Isten azonnali jelenlétére, amelyet csak akkor érezhetnek és akkor emlékezhetnek rá, amikor a szívük nyitva tartására erőfeszítéseket tesznek és ha megteremtik a feltétel nélküli szeretetet a saját életükben. Annyira biztos voltam, hogy ez gyorsítani fogja a tanulási folyamatot, hogy kijelentettem, én fogok menni az individualizációt és az önállóságot tanítani az embereknek.

A Földi inkarnációmra egy különleges terv készült. A saját nézetem egy példája alapján teljesen el voltam választva Anyától és Atyától, de a küldetésem és a célom emlékezete megmaradhatott. Én a Felsőbb Énem és a Vezetőimmel való biztonsági kapcsolat nélkül tettem erőfeszítéseket, mert a Földön olyan sok élettapasztalat történik így. Ennek megfelelően teljesen egyedül mentem, csak egy vékony szál kötött össze az Ikerlángommal, amely nem tudott elszakadni az egész életünkön keresztül. Gabriella, aki azt szereti, ha így hívják, folytatta a hírvivői munkáját mindkettőnk számára, aki mindkét nemben, férfiként és nőként is megjelent az én visszatértemig.

Eldöntöttem, hogy újra és újra inkarnálódok, mindössze rövid pihenőket tartva a 4. dinemzióban az életek között. Nem jöhettem vissza a családom ölelő karjaiba addig, amíg meg nem tudtam győződni arról, hogy a terv jól működik, hogy az emberiség számára biztosítva van az átmenet az 5. dimenzióba. Bár tudtam, hogy ez áldozatot követelhet, ez egy teljesen ésszerű tervnek tűnt, amelyről azt hittem, hogy végre lehet hajtani szükségtelen szenvedések nélkül. A legjobbat akartam adni a Fénynek a bolygóra hozatalával.

A terv még alig indult el, amikor a dolgok kezdtek elromlani. A Lemúriai civilizáció alatt, amely a fejlettség egy igen magas szintjét elérte és ahol Isten létének az ünneplése a mindennapi élet része volt, voltak olyanok, akik a tanításomat Isten elleni lázadásként kezdték értelmezni. Ők úgy értelmezték a szabad akaratot, mint a rajtuk kívül álló ellenőrzéstől és hatalomtól független végső szabadságot. Elkezdték megkérdőjelezni az Univerzális Törvényhez való tartozást, amely az én tanításaim alapja volt. Még amikor Istent nem is említettem, azt tanítottam, hogy mi emberek rendelkezünk a bennünk levő képességgel, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól, anélkül, hogy egy külső erő vezetne minket. Látjátok, én voltam az eredeti ateista. Elhittem, amit tanítottam, mert tudtam, hogy bennünk az erő az Isten, és ha az emberek teljes mértékben átölelik azt, akkor ők Istent ölelhetik át.

A Lemúriai civilizáció emberei megtartották a magas rezgésüket és a Föld még az 5. dimenzióban volt, amikor a Földanya tisztulása átrendezte a bolygó arculatát és kevesen maradtak az újrakezdéshez. Néhányan menedéket kerestek a Belső Földben, a felszín alatt, ahol városokat építettek és folytatták a fejlődést. Mások a Föld Üreges Központjában kerestek védelmet, ahol még mindig ott tartózkodnak, megint mások pedig túlélték a változást ott, amit ma Hawai-nak neveznek. Amikor az extrém időjárás alábbhagyott, egy új civilizáció fejlődött ki – amelyet Atlantisznak hívtok.

Közben bajok képződtek. Az Orion népeinek egy része leszakadt a 4. dimenziós civilizációról és más galaxisok lényei hatására háborús fegyvereket fejlesztettek ki, amivel a mi galaxisunkban veszélyeztettek másokat. Ők elhozták ezt a Sötét eszmét a Földre és elkezdték tanítani az Atlantisziak egy csoportját erre a filozófiára. Ez a csoport elfeljtette, hogy az állandó kapcsolat az Isteni Vezetőnkkel védelmet nyújthat a törvénytelen Sötét Erők ellen. Az én és a mások erőteljes rábaszélésével szemben ők elfogadták azt a nézetet, hogy a fegyverek megvédik őket.

Azt az energiarendszert, amely erőt szolgáltatott az egész bolygónak – a gigászi kristálytechnológiát, amelyet a Plejádi Csillagtestvérek adtak nekünk – a végén háborús célra fordították azok, akik keveset értettek meg az ő erejük háborúra biztató légkörének veszélyéről. Az ő kísérletük idézte elő az energiarendszer teljes összeomlását egy óriási robbanásban, amely nagyobb volt, mint 100 hidrogénbomba ereje. A Földanya betegesen megsérült és a sebei következményeiként Atlantisz civilizációja a hullámok alá került és a Föld hirtelen és tejes mértékben a 3. dimenzióba süllyedt.

A katasztrófa előtt a felső papságból néhányan elmenekültek a magas hegyekbe, de semmi sem maradt meg az Atlantiszi civilizációból. A túlélők – az elődök, átmentek egy egyszerű megélhetést keresve az Egyiptomiakhoz, a Mayákhoz és a Tibetiekhez, és elég bölcsek voltak ahhoz, hogy titokban tartsák a technológiájukat addig az ideig, amíg a Föld emberei megtanulhatják bölcsen használni az ő  általuk hozott erőt. Hozzájuk kapcsolódtam, és újra megpróbáltam tanítani az üzeneteimet az önmagunk felfedezéséről és az önmagunk szeretetéről, de az erőfeszítéseink kétséggé változtak a Reptilián Sötét Erők betörése miatt, akiket vonzott a sérült és sebhelyes bolygó. Ők fenygetéssel, erőszakkal és kifinomult pszichológiai manipulációkkal rávették az embereket, hogy higyjenek az ő háborús uszításukban.

A tanításaimat kigúnyolták és figyelmen kívül hagyták azok, akik a kapzsiság, a bujaság és a büszkeség irányába léptek, amely korábban ismeretlen volt a bolygón. A szívem összetört, kétségbeesetten próbáltam helyreállítani a békét, de a próbálkozásaim alkalmatlannak bizonyultak. A lakosság nőtt és vele együtt növekedett a szexuális erőszak, a fizikai brutalitás és az élet semmibe vétele. A Reptiliánok hatalomba kerültek, befolyásossá váltak és minden intézményt átvettek, az emberek csak próbálkozhattak az ő irányításukon kívüli valamilyen kormányt felállítani. A végső csapásuk a pénz bevezetése volt és a fondorlatos találékonyságuk olyan világot hozott létre, amelyben hatalmas mennyiségű pénzfolyamot tudtak kiszivattyúzni a maguk számára, és így rabszolgasorba hozták az egész népességet.

A Földbolygó legsötétebb időszaka megkezdődött, és a leépülés annyira komoly lett, hogy az emberek mindenütt a 3. dimenzió legaljára süllyedtek, egy olyan lehetőség volt ez, amire mi sohaesem gondoltunk a mi Nagy Tervünkben. Olyan lelkiismeret-furdalásom volt, hogy alig tudtam tovább menni, de tudtam, nem adhatom fel. Nem hagyhattam el az én kedves bolygómat és az ő elveszett gyerekeit, nem számított, milyen nehéz visszamászni a Fénybe. Folytattam a reinkarnációimat temérdek ellentéten keresztül, amelyek sokszor üldözéshez, erőszakhoz és halálhoz vezettek. Miközben a Reptiliánok visszajöttek és az én 4. dimenzión keresztül történő reinkarnációim titkát használták, amelyben Istenhez nem tértem vissza, a Sötétek Legsötétebbjei élvezték, hogy képesek elkerülni minden gonosz tettük következményét, legalábbis a mostani időkig.

Sananda érkezése a Fény egy óriási hullámát és egy új kezdet igéretét teremtette meg. Én az ő oldalára vonzódtam és ő úgy ölelt át, mint egy rég nem látott testvért. Elmondta nekem a Tanács kívánságát, hogy segítsek neki az egyedüllét terheit viselni és arra bátorított engem, hogy kapcsolódjak hozzá az üzenetek egy részének tanításában, amelyeket ő maga állított össze – a bennünk mindannyiunkban lévő istenség lényegébe való belelátás szükségességéről. Én folytattam a tervemet, de nem voltam egyedül. Az ő oldalán mentem nagy alázatosságban és Szeretetben.

Amikor a Rómaiak végleg elhatározták, hogy kivégzik őt, akkor a zsidó közösségek és sokan mások, akik nehezteltek rá az ő teljes Szeretetről és a mások szolgálatáról szóló üzenetei miatt, támogatták őket (a Rómaiakat) hatásos és gazdak erőkkel. A mi erős kötődésünk miatt, és mivel ismerte az én saját áldozatomat, engem választott, hogy monjam el a hatóságoknak, hogy ő hol van. Azt a fájdalmat, amit éreztem, nem lehet szavakba önteni. Amikor a bátyám a kereszten szenvedett én vele együtt szenvedtem.

A többiek ismerték az én nagy szeretetemet és nem hoztak szégyenbe, de nem tudtam velük maradni. Kétségbeesésemben elvettem a saját életemet, ellenállhatatlan vágyamban, hogy vele együtt visszatérhessek a mi Otthonunkba. De amint szembenéztem azzal a pillanattal, amikor a Fényt a végén Haza tudnám kísérni, tudtam, hogy így nem hagyhatom el a küldetésemet és visszatértem újra a Földanyára mindent folytatni, de az a tudat, hogy a saját gyengeségem következtében meghaltam és elvettem a saját életemet, elviselhetetlenül nehezedett rám. Az inkarnálódásban viselt nevemet, a Júdást meggyalázták és az árulás szimbólumává tették, a társ iránti bizalom képességét pedig aláásták a Sötétek.

Egy végső csapásként pedig megalkották a Gonosz képét és hozzám rendelték, Luciferhez. Így a nevemben félelem árasztotta el az egész világot egy undorító lény formájában, aki a Földön veszélyezteti mindenkinek a túlélését és a túlvilági életét. Ők érezték az erőmet és a Fényemet és megtalálták a módját, hogyan győzzenek le és hogyan nyomják el a Krisztusi Tudatosság üzenetét ugyanabban az időben.

Egy új vallás született a nevemben – mindennek az imádata, ami ellentétes a Fénnyel és az Isteni Szeretettel. Történeteket meséltek a bukott angyalokról, az Isten ellen lázadókról és a Sátán kultuszról, ami elterjedt az egész világon. Azt gondolták, hogy bármilyen kísértés, bármilyen ítélkezési hiba a Sátán műve, a gonoszok okozták, és az én tanításaimat az egységről, az önbizalomról és a belső erőről a félelem hulláma öntötte el, amely elszakította az embereket az önmagukkal és Istennel való kapcsolattól. Mind közül részükről a legokosabb dolog az volt, hogy a bolygó összes gonoszságát magukról az én tanításaimra kenték, (a Szeretetem groteszk karikatúrájára) és ehhez kötve megkisebbítették a Krisztusi erő, a Fény üzenetét.

Újra egyedül voltam és kétségbeesésben. Nem távozhattam, de ott maradva láttam a lepusztulást, amelyet az én elképzelésem segített elő, és amely mögött annyi fájdalom volt, amennyi csak leírható.

Tudatában voltam a Mesterek és Segítők számának növekedésében, akik jöttek, hogy bármi áron segítsenek emelni a rezgéseket. Sokat közülük meggyilkoltak, lefejeztek vagy felakasztottak a tanításaik miatt, de ők csak jöttek. Az emberi inkarnációjukban a felejtés miatt ők nem ismertek meg engem, de én ismertem őket, vigaszt találtam a segédkezésükben és támogattam őket a tanításaim átadásában, amely segítette a személyes növekedést és a Belső Én fejlődését. Az voltam, akit ti az „ön-segélyezés és az önmagunk fejlesztése” mozgalom teremtőjének hívhattok, de az én erőfeszítéseimet rendszeresen félreértelmezték a Sötétek, akik az üzeneteimet az Istentől való teljes elszakításra használták – ahogy ők megélték – önzésben és kapzsiságban.

Még mindig voltak néhányan, akik szívéhez elért a tanításunk és egy új mozgalmat kezdtek azok, akik a hivatalos vallási dogmákon kívül álltak. Ezek a bátor emberek hálával és alázattal a Menny felé emelték a tekintetüket, és elkezdték észrevenni, hogy az Élet önmagában értékes. Ezek csoportokat hoztak létre az állatok védelmére, a bolygó tönkretételének megállítására, a gyerekek táplálására és védelmére és arra a képességük növelésére, hogy szeressék önmagukat, néha az én tanításaim eredményeként kezdték megszeretni egymást. Kezdett láthatóvá válni, hogy a megosztás és az előítélet tönkreteszi az emberi életet, és a Fény egyre-másra kezdett visszatérni.

A 20. század folyamán a tudatosodás növekedésnek indult. A pszichológia fejlődése, mint egy tudomány, túlnőtt az én tanításaimon és a gyerekeket egyre jobban kezdték úgy tekinteni, mint egy értékes ajándékot és kezdték gondosan táplálni. A világháborúkban az Isten gyermekei közötti gyűlölet tudatának szítása került előtérbe, függetlenül attól, milyen a fajuk, vallásuk vagy a bőrük szine, amely egy istentelen érzés volt. Alapvető felfogásként, a civil jog kezdte helyettesíteni a nemzeti büszkeséget és a vallási befogadást, mint a legfőbb jót. A bánatos szívem kezdett újra reménykedni.

1987-ben a harmónikus Összetartással a bolygó energiái egyenletesen emelkedni kezdtek. Láttam a Fény Galaktikus Föderációjával való barátságos kommunikáció bizonyítékait a gabonakörökben és az UFO-k láthatóságában. Ez volt számomra a jel, hogy végül a Felemelkedés útjára kerültünk, kifelé a Sötétségből, a magasabb dimenziók Fénye felé.
Istenhez visszatérés nélkül, megkönnyebbülten sírtam, amikor a spirituális közösség olyan buzgalommal készült az elkövetkező Csillagkapu nyitására. Nekem a 2012. dec. 21.-i dátumról volt tudomásom, amelyet az emberiség úgy fogadott el, mint a Felemelkedés határidejét, de a Sötétek megmutatták az erejüket és a félelemkeltő képességük gyorsabban elkezdett nőni, mint amit valaha is képzelni lehetett. Láttam a Fényküldöttek küzdelmét, hogy a Szeretet és a Fény üzenetét tudatosítsák azokkal, akik még aludtak, hogy búcsúzzanak el a Sötét Erők fondorlatos állításaitól. Mind több és több csatornázó jött, akik üzeneteket hoztak a szeretett Bátyáimtól és Nővéreimtől, és csak imába tudom foglalni, hogy ők kapcsolatba kerültek az Istennel, az Univerzummal és még azon túl is, és az üzeneteikkel sikereket értek el ott is, ahol nekem nem sikerült.

Végül 2012. december 21.-én délután azt éreztem, hogy bár a mindenki által történő 5. dimenzióba való felmenetel nem sikerült, a Földanya befejezte a Felemelkedését és az emberiség sincs messze tőle. Olvastam az üzeneteket és egyéb elérhetőségeket, mint a Felvilágosultak bizonyítékait, hogy a ti munkátok valóban sikeres volt. Amikor bejelentették, hogy a Föld emberei elérték az 5. dimenzió középszintjét, akkor abbahagytam a szereplésemet és úgy döntöttem, hogy visszatérek az Otthononba, bár megalázónak éreztem ezt, és rettegtem a családomhoz való visszatéréskor a sikertelenségem érzete miatt. Minden életszakaszomban a Sötétben élve a szégyen levegőjét szívtam be és meg kellett állapítanom, hogy sokan mások is ezt tették.

Amint a tél befejeződött az északi féltekén és elkezdődött az ősz a délin, az emberi testi életem utolsó pillanatában nehéz szívvel hazatértem. Bár tudtam, hogy Anya/Atyaisten még szeret engem és meg fogják bocsájtani a hibáimat, mégis szégyent éreztem. A megérkezésemkor találkoztam az én Gabriellám trombitájának a hangjával, a Fény Légiója pedig ünnepelt és énekelte a nevem. Az ünneplés és a Fény kiáradása felemelő és hihetetlen volt egy olyannak, aki korszakokat töltött a Sötéteknél izgalomban és megkönnyebbülés nélkül.

Itt a szeretett családom körében gyógyulok és a Sötétségben eltöltött egy millió év fájdalmait elengedem. Szükségem volt egy kevés időre, hogy visszatérjek, hogy visszaállítsam a saját ön-szeretetemet, az üzenetet, amit annyi mindenkinek próbáltam tanítani. Ez egy eleven emlékeztető arra, hogy az Istentől való elszakadás milyen szörnyű terhet róhat még a legerősebb egyénre is. A nevem a Fényről szólt, az Anya/Atyaisten Szeretetét a Szívemben hordtam és még most sem tudnám teljes mértékben fenntartani a Feltétel nélküli Szeretetet a magam irányában, ha nem élnék a Krisztusi tudatosságban, ami a Szeretet.

Ennek a hibának a teljes tudatában tudom megérteni, Anya és Atya mit ért azon a kifejezésen, hogy a Nagy Terv sikeres volt. Az Istentől való kibírhatatlan elválasztás, amit végül a Föld lakosságának nagy többsége érzett, és a sóvárgás vitte őket vissza a kétségbeesésből. Sóvárgást és mély kétségbeesést éreztem, miután elvesztettem a saját képességemet, hogy elfogadjam és szeressem magamat kérdések nélkül. Szenvedtem a fájdalmaitoktól, és felébredtem, mint ti. Megtanultam a saját leckémet: Az emberiség nem tud továbbélni az Isten-adta képessége nélkül, hogy érezze a Feltétel nélküli Szeretetet és elfogadja az ő Teremtőjét. Csak ezután vagyunk képesek megtanulni a magunk teljes szeretetét és a megbocsájtást magunknak.

A legnagyobb Szeretetet és Egységet érzem az Ikerlángommal, képes vagyok a végén megbocsájtani magamnak és látom, hogy az erőfeszítéseim nem voltak hiába. A tönkremenetel és szenvedés, amely annyi emberi szívet érintett, nem az én hibám volt és nem is történt hiában. Itt vagyunk most, Szeretetben és Fényben, és a Nagy Terv, amelyet korszakokkal ezelőtt terveztünk meg, a végén eredményt fog hozni több milliárd lélek Felemelkedésével. Ezzel az egész Univerzum rezgését emelni fogjuk és a hullámok az egész Multiverzumban érződni fognak, minden szívben, minden dimenzióban. Ezelőtt sohasem próbáltak ki ilyen kísérletet, és ennek a sikerével minden lény meg fogja tudni, hogy az Isten Nagy és a Szeretet valóban mindent meghódít.

Szeretlek titeket Isten embergyermekeit és biztosítalak titeket az én őszinte hűségemről a ti Nagy Tervetekben, amely az 5. dimenzióba vezet, amint túlléptek a most feloldódó 4. dimenzión az utazási célotok felé, a Paradicsomba és azon túl. Nem lesznek többé Sötét Lények eldugott helyeken, hogy fájdalmat lássátok és érezzetek az ő tetteik miatt. Az emberiséget többé nem befolyásolják az ő Sötét tanításaik. Ti most szabadok vagytok kedveseim! Minden gonosz eltávozott és minden karma meg van bocsájtva. Ti újra fogtok kezdeni és mi veletek leszünk Szeretetben és Fényben az örökkévalóságig.

A ti testvéretek a Fényben, Lucifer.

Közzétette: Kathryn May, 2013. július 29.
www.blogtalkradio.com/HollowEarthNetwork -on meghallgatható Lucifer saját szavaival

http://szkita-orokseg.wix.com/szkitaoroksegunk#!lucifer-trtnete/c1ptz Ezek szerint mégiscsak különleges a Magyar gén?" Dr. Árkay László Monográfok – W. Penfield kanadai professzor kutatása a Rockefeller Alapítvány megbízásából – A montreáli Mc Gill Egyetem kiváló professzora Wilder Penfield néhány évvel ezelőtt megbizatást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és MELYIK az a gén/fajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, millió dolláros támogatást kapott.!


 Ezek szerint mégiscsak különleges a Magyar gén?


2014 augusztus 28 csütörtök - 22:00:00


Dr. Árkay László Monográfok – W. Penfield kanadai professzor kutatása a Rockefeller Alapítvány megbízásából – A montreáli Mc Gill Egyetem kiváló professzora Wilder Penfield néhány évvel ezelőtt megbizatást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és MELYIK az a gén/fajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, millió dolláros támogatást kapott.Magyar gén

A ki nem mondott, de valódi célja volt a kutatási feladat-adásnak, hogy a szemita gént találják meg mint ilyen felsőbbrendű gént.

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet. Kettőt! Megállapították eme KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan – akár évszázadokon, generációkon át – el lehet ideiglenesen nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a germán, vagy néger elsenyved, eltűnik.

Ezek a megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a másikat elnyomhatja, össze is házasodhatnak de a 3, 4, 5., generáció után feltör egyikük és kizárólagosan fog URALKODNI.

A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de talált egy másik ilyen fölényes gént, amelyiknek nincs neve. Erről a másodikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy ennek legtisztább képviselője a Közép-Európában élő és MAGYARNAK nevezett náció, de hozzátette végső tanulmányi jelentésében, hogy földgömbünk öt teljesen szétszórt pontjain ugyancsak megtalálható UGYANEZ a második gén.

Eme, – a szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az Alapítvány azonnal törölte a támogatását, megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. Erősen kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát.

„Egy alkalommal kezemben volt ez a zárójelentés. A Bizottság szakértői jelentésében megadott 5 pont „folt”” – ezt teszi hozzá Árkay – „egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az öt folttal a földgömbön ahol a pentatonikus ötfokú magyar NÉPZENE létezik.”

De most jön még a java! „Baráth Tibor professzor kedves barátommal volt 2-3 éve” folytatja beszámolóját Árkay „egy nem mindennapi telefon beszélgetésem. Ekkor ezeket mondta nekem Tibor”:

„Ő nem ismeri a népdalt, nem zenész. Van neki egy világtérképe amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól kezdve, akármilyen ős magyar, vagy bármilyen más nyelven olvasható, MEGFEJTHETŐ FELIRATOKAT. De bevallja, nem érti, mert a föld öt helyén vannak teljesen szétszóródva.”

Erre elkezdtem hegyezni a fülemet. „Melyik öt helyen?” kérdeztem...

„Hát” – mondta Tibor

1. Magyarországon és Közép Ázsia Ural környékén, de nem a szláv területeken,
2. A Távol-Keleten: Kinában és Japánban,
3. Közép Afrikában,
4. Az amerikai Indián vidékeken és
5. Skóciában.”

Hát majdnem leültem!

Ezek a foltok ugyanis hajszálra azonosak a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle vércsoport foltokkal!”

Ez három egymástól teljesen külön irányból, a népzene kutatás, a népcsoport kutatás és az ösrégészet teréről származó BIZONYÍTÉKOK adatait hozza egy nevezőre!

„Hát akkor miért vagyunk begyulladva?” – kérdezi Árkay „Minket nem lehet kiírtani, feltörünk, nem vagyunk egyedül! Miénk a jövő!!!”

Mindenek előtt az a célom, hogy megjelentessem azokat a tényeket, eseményeket, kutatási eredményeket, melyek valamilyen formában kapcsolódhatnak a földönkívüliek létezéséhez, megfordulásuk a bolyónkon. Ha a darwini evolúcióval ellentétes, ellentmondásos kutatási eredményekre bukkanok, akkor természetesen egyből szóba jöhet az emberiség, az élővilágunk más úton való kialakulása.

Nagyon valószínűnek tartom, hogy erre a planétára az értelem, élővilágunk, az emberiség, nálunk sokkal fejlettebb, idegen értelmes lények által jutott. Nem célom egyetlen náció kiemelése sem, de magyar ember lévén, természetesen előnyben részesítem a hozzánk kapcsolódó információkat. Még akkor is, ha őseim egy része más-más népcsoporthoz tartoztak. /szerkesző/


Forrás: Magtudin.Org— Parson —

2014. október 20., hétfő

Tengerparti magyar falu - videók

  

 A Fekete-tengertől pár kilométerre, ahol teljesen idegen környezetben megmaradt egy magyar sziget. Lakói katolikus magyarok, csángók. Mindenki érti és beszéli a magyar nyelvet. Talán ez a legkeletibb, egyelőre még érintetlen magyarok által lakott település.

 

 Tengerparti magyar falu

Egy falu a Fekete-tenger mellett, ahol mindenki magyarul beszél 

 

Közzététel: 2014. szept. 17.
A legkeletibb magyar falu Konstanca mellett a tengerparttól pár kilométerre

A TV2 NAPLÓ című műsorában Vujity Tvrtko megismertet bennünket egy olyan faluval a Fekete-tengertől pár kilométerre, ahol teljesen idegen környezetben megmaradt egy magyar sziget. Lakói katolikus magyarok, csángók. Mindenki érti és beszéli a magyar nyelvet. Talán ez a legkeletibb, egyelőre még érintetlen magyarok által lakott település, amiről a román miniszterelnök-helyettes (Kelemen Hunor) sem tudta, hogy létezik.

NAPLÓ 2014.08.31. / Oituz / Constanța megyében
TV2
Vujity Tvrtko


A tengerparti Oituz falu alapítójának lánya: Ferenc Rózsa Mária - 1. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=q-ltDjZxCbU 

Közzététel: 2012. máj. 2.
A legkeletibb magyar faluban, a Constanta melletti, Fekete-tenger parti Oituzban (cirka 1200 km Budapesttől) vettük fel a beszélgetést. A felvétel "A mi Csángóföldünk" c. 3 részes dokumentumfilmsorozat nyersanyagából származik. A filmek megrendelhetők (2 DVD-n) 2500 Ft-ért: dani.posch@lenia2.hu. Az árból 500 Ft-ot a moldvai magyar házak fenntartására utalunk a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének.


 Wikipedia

Oituz (Ojtoz) falu Constanța megyében, Lumina községben található település. Jelenlegi ismeretünk szerint Európa legdélibb és legkeletibb magyar faluja. [1] A megyeközponttól, Konstancától 20 kilométerre északra található.
A falu lakossága pár száz fő, túlnyomó többsége a bákó megyei Lujzikalagor faluból származó moldvai csángó, a lakosság kis része román. A lujzikalagori leszerelő katonák hadi szolgálataikért cserébe a román államtól jutalmul földet kaptak Dobrudzsában. A legenda szerint az új falu az Ojtoz nevet kapta, mert ez a név a katonák legvitézebb harcainak színhelyére, az Ojtozi-szorosra emlékeztette őket. Az idősebbek még tudnak magyarul, a fiatalok a román nyelvet használják.
Két temploma van, egy régi és egy új római katolikus templom, önálló egyházközséget alkot a falu, 168 családdal. Az új templom védőszentje Nagyboldogasszony, búcsút ennek megfelelően augusztus 15-én tartanak. A 18 ortodox román családnak nincs temploma.


2014. október 16., csütörtök

Mit hisztek, Ti kevély Urak? 10.13.


 Az alábbi sorok lejegyzője különösen hatalmas energiák kíséretében kapta az üzenetet, váratlanul. Ezért nem tudni ki a küldője. Ha figyelmesen olvassuk, olyan, mintha nem is egy személy rejlene mögötte.

2014.10.13. hajnal

Mit hisztek, Ti kevély Urak?


Mit hisztek, Ti kevély Urak? Mit gondoltok, mi a népakarat?

Kevélyen, dölyfösen pöffeszkedtek a nép nyakán.
Palotáitok s összerabolt javaitok a nép verítékéből s az őket megillető közösből való. 

Hallgat a nép, s hallgat!!!
A csend megett húzódik a népakarat.

Mint mindig, ellen-csónakban eveztek, hol ti magatok, a nekünk hazudott ellenpart világát mutogatjátok nekünk. Mit gondoltok, hol véges e part?!

Ez a nép rendet akar!!!
 
Kevélyen pöffeszkedtek, mint nagyhatalmú uraságok, a népre lenézően néztek, ez a ti átkotok.

A nép csak kér, de ti szóra se méltatjátok. Ez lesz a bevégzett sorsotok. Mert népem tűr, míg tud, de a türelem lángja már csak pislákol. 

Ti dölyfös urak, kiszolgálói vagytok annak, amit e nép NEM akar!

Figyelmeztetés jön az égből, elég legyen már végre, s halljátok meg mit a nép üzen!

Kevélyen pöffeszkedő urak, hát nektek mit sem ér a népakarat?!

Ne nézzétek ostobának e szent népet, mert ha kell, palotáitok romjain mond végítéletet!

Őseitek vére pecsételetben folyt e földre, hol hazát, s hont ada a teremtő népnek!

Ennek e népnek, ki népek népe, hozzon most igazságot a Földnek!

Feltáratik e nép igazsága, mit most már az Atyám akar.

Eljött az idő, álljatok sorba, mert ezt kívánja az égi Korona!

Népeteknek adám égi Szent Koronám, hogy beteljesítse az égi feladatát. 

Itt az idő, az ég szólít minden igaz Magyari Mag honfit!!!

Bárhol légy e világon, tudd, s ha szívedben érzed, a Szent Korona szólít.

Hazát kell teremteni újra, hol kevély kiszolgáló urak helyett legyen szent az, amit a nép akar! 


Sokatok érez hívást lelkében valami újra, amit már a lelketek sugall. 

Ne féljetek befogadni ÖRÖKSÉGETEK, mert ez juttat oda, hol megérted az ÖRÖK-S-EGET!

Szólítalak benneteket, Magyari Magok, az országom, mit nekem ajánltatok, újra ragyogni fog!

Ragyogni, mert letelt búnak búja, s eljön Szent Koronátok, felvirradt napja. 


Legyen szívetekben nyugvás, s hála, alázat. Mert mit rátok rótt a sors, azt e kicsiny nép beteljesíté vala. 

Hitetek maradjon töretlen, mert ha még nem is érzik oly’ sokan, az idő letelt. 

Új nemzet van születőben!!!Nemzetnek országa, országnak nemzete, fogadjátok az igaz Örökséget szívetekbe! 

Kevély kiszolgálói hazátoknak, mikor ártotok, ne feledjétek, hogy felépített palotáitok zárt kapujában ott állok! Halkan kopog rajt az ima, mely e nép sóhaja.
Halljátok e sóhajt a csendben, mert ha nem, akkor az a ti bajotok lészen. 

Csendes ez az ima egyelőre, de az igaz Örökséget, mit meghazudtak, s elvettek tőletek, helyére helyezi e népet!

Lejegyezte: KSA vándornak


Külföldre szakadt hazánk fiainak szól ez a vers. A vándornak

Vándor, járd utad e planétán!
Vidd hírét és kicsiny világod szent hangját!
Légy az, aki vagy, ehhez ad a Jó Isten szárnyakat!
Vidd hírét Magodnak, mutass nekik fényes utat!
Vidd kezedbe lámpásod, s megláttatik jövőd s utad!
Mutasd meg, merre vezet kicsiny hon,
Melynek szíve s lelke bent honol.
Mutass nekik fényességet, hozz lelkekbe békességet!
Vigyél szívedben SZERETETET!
Add nékik, mert Szűzanya úgy akarja,
Hadd látassék meg MAGYARNAK honja!
Ki nem talál hont e hazában,
Az is szórja Magját e világban.
Majd ha hírét vitte Magjának,
Megnyugodott lelke újra otthont lel a hazában. 

Lejegyzte: KS

 

 

 

Segítsetek TEREMTENI 10.15.


... naponta szükséges  a  fejlődéseteknek  megfelelő  rezgéstartományotokat  össze kapcsolni és  egyesíteni  az ISTEN TUDATOKKAL..


Áldott  MAGOK,  ÉGI ÜZENET JÖTT AZ ÉJJEL .......


Segítsetek  TEREMTENI...

Mivel igen szét-tagolt  tudat-szinteken  vagytok  és haladtok, harmonizálni  kell  a  térben megnyilvánuló rezgéseket.....ami azt jelenti,  hogy naponta szükséges  a  fejlődéseteknek  megfelelő  rezgéstartományotokat  össze kapcsolni és  egyesíteni  az ISTEN TUDATOKKAL, mert  nincs teljes átjárhatósága és forgása  az energiáknak. Ez azt  jelenti, hogy   a  sok történelmi  hamisítás leblokkolja a tudatok  információs terét és   ezzel zavarokat okoz a lélek  programban. 

Ugyanezt  teszi  a  tudatosan felépített  hír-rendszer amit a médiákon keresztül küldenek felétek. Ezek blokkolása már égi-szintről folyik, de a szív és elme nem tud rákapcsolódni az  új ENERGIÁKRA, mert nincs meg a szintek közötti  kapcsolódás-kapaszkodó.
Ezért  van  akkora  tudatlanság és különbözőség ember és ember tudata  között is,   ami a viselkedésükben nap, mint nap jelen van. Sőt  a hiedelmeik,   a hit-rendszerek megkövesedett  elméletei is hátráltatással vannak  az emelkedésükben.
Pedig  fontos, hogy minél többen rákapcsolódjanak a KRISZTUSI  FÉNY MEZŐRE, hogy az ÚJ ERŐTÉR   LEHORGONYOZZA  ÉS  BEAKTIVÁLJA A FÉNY-TEST-TUDATOT.

Minden nap legalább  10 percig gondoljatok  az  EMBER társaitokra  és vetítsétek ki  azt a képet,  hogy  fel érkeztek  ők is a 10. emeletre és egy szinten vagytok , nekik is sikerült a feladat megoldás.
Olyan ez  mint egy csapat játék, ahol a többiek drukkolnak és segítik társaikat,  mert együtt  könnyebben megoldódik a FELADAT   KERESZT-ÜLSZ    A  KÖZÉP PONTBAN!

Azért  nagyon fontos ez, mert az ATYAI  nagy frekvencia kibocsájtása előtt  szükség van a tudatok viszonylagos  egységbe  rendezésére, különben  sokan  lemaradnak, vagy sokkot kapnak, esetleg komolyabb nehézségeik támadhatnak......
Kérem osszátok meg és segítsetek a teremtésnek.
Az információt  tovább adta Szelei Magdolna  2014.okt.15. hajnal

2014. október 7., kedd

Napkereszténység - Hármas Egység Tana


 A tudatos ember nem dogmákban gondolkozik, nem mások által leirt gondolatokat ismételget, hanem megérinti a lényegét mindennek.

Napkereszténység - Hármas Egység TanaA NAP- Kereszténység nem más, mint a kétezer éve üldözött és mára teljességgel letagadott és elhallgatott - eredeti Krisztusi Kereszténység....

Az EGY- SzentHÁROM-ság
Napjaink igen zavarossá tett vallási, eszmei, Isten-szemléleti sötét kuszaságában mintha kisütne, felragyogna a NAP.

Tiszta, Érthető, Világos,

- EGYENES BESZÉD : IGAZ SZÓLÁS > ARVISURA.

- Máté Imre bácsa műve, a " Yotengrit ",

- Dr. Soós Csaba műve, - Világmegértést ad olvasójának.

A Napkereszténység, amelyet Atlantisz tragikus pusztulását követően az egyiptomi és a maja kultúra is megörökölt.

 

 

 

 

 

Összegző gondolatok

A négy elem harmóniája adja a középpont erejét a SZERt. Ez ami éltet, etet.
Ez alkotja meg a SZERetet fogalmát!
Videó: http://indavideo.hu/video/Szinia_-_Szertan?utm_source=flash&utm_medium=watchoninda&utm_campaign=videoplayer

Egy magasabb tudattal rendelkező embernek nincs szüksége sem pártra, sem vallásra, mivel ismeri Istent, nem hiszi, hanem tudja! Tudja, hogy létezik EGY Isten és a MAGja bennünk is megtalálható.

Isten bennünk van, a Világban, az élőlényekben, a tárgyakban, az emberben, és nem fölöttünk áll, mint uralkodó!
Testbe zárt isteni fények vagyunk! Mert Isten fénye bennünk van
Az egész Világ szent! Nincs eredendő bűn! Éva tette hőstett volt! BEAVATÁS!
Mikor evett az ezüstfáról, a tudás fájáról, beavatást nyert, és beavatta Ádámot is!
A Hang, amely szólt, hogy ne tegye, nem Isten hangja volt! A hang hazug volt a kezdettől fogva...

Az ember nem bűnös! (Tehát gyónni minek? Kinek? Papnak? Egy földi embernek?)
Az ember: fénytermészetű, bűntelen, tiszta, szabad, nem bukott, nem szolga, testbe zárt isteni fény....

Nem bűnös, hanem tudattalan! Nem büntetni, felvilágosítani kell! Nem büntetni, hanem szeretni!
Szeretni, hogy többé ne kövessen el hibát! Nincs gonosztett, "csak" szenvedő ember, akiben nincsen szeretet, mert őt sem szeretik eléggé! Szenved! Gyógyítsd meg!

Imádkozni bárhol, bármikor lehet!
"Ne építsetek az én Atyámnak templomokat! Az én Atyám temploma a Világ!"-mondta Jézus...
És ne térdelj le! Ne térdelj le Atyád előtt! Ő olyan, mint az Égi Apád! És ne kulcsold össze a kezed!
Ég felé nyújtott, nyitott tenyérrel imádkozz!

Videó:


A Szentháromság sem az, amit ismerünk!
Nem atya, Fiú és Szentlélek, hanem: ATYA, ANYA és FIÚ! Atya: Isten, Anya: Istennő!
Úgy gondolom, hogy a Szentháromságból kivéve a teremtő Anyát, a nőt, az élet alapvető részét, a teremtést tagadjuk meg. Ezzel az embereknek a teremtőhöz való viszonyát változtatjuk meg olyan írányba, amely mára már bekövetkezni látszik!
Térjünk vissza Őseink vallásához, ahol az EGYsÉG nem FÉL-elem!

Minden vallás szent, mert a fényből való!
"Az én Atyámnak és az én Anyámnak sok neve van"....
A szkíták Arany Napnak nevezték.... Arany Apácska... Ezüst Anyácska...
Pokol, ördög nincs, de dualizmus van. Azért van, hogy lássuk, hogy mit kell fejlődnünk, ez mutatja a karmánkat és az utat a tanuláshoz.
Ha nem lenne sötétség nem érzékelnék a fényt.

Ha a másikban meglátod a hibát, akkor az azt jelenti, hogy nem befelé figyelsz.
Ez az első lépés a magasabb tudat eléréséhez vezető úton, az hogy a tekintetedet befelé fordítod. Ha felismered a hibáidat, és akkor már fogsz is tudni rajta változtatni és akkor felismered az utadat is és elindulhatsz a belsőfejlődés útján.

Mi senkit nem tudunk megváltoztatni csak saját magunkat. Mindenki, ha a saját portáján rendet rak, akkor az egész faluban rend lesz. A befelé vezető út vezet a megtisztuláshoz, a magasabb tudathoz.

Te és Jézus között nincs hierarchikus különbség!
Jézus az ember tökéletes arche-típusa! A te égi ikerpárod, iker-feled.
Minden Nagypéntek saját Nagypéntekeink, minden Húsvét saját Feltámadásaink ünnepe....
MINDANNYIAN TESTBE ZÁRT ISTENI FÉNYEK VAGYUNK

Nyilván azok az emberek, akiknek az érzékelései még határok közé vannak szorítva, és mindent a fejükkel szeretnék megérteni, és kifelé figyelnek, nem értik ezt a másik belső nyelvet, azok könnyen a másikat Psychés betegnek nyilvánítják. És ez a téves.
Mi emberek nem ítélkezhetünk senki felett sem. Isten sem ítél el bennünket, akkor egy embernek sincs joga más ember felett ítélkezni. Minden emberben ott van a jó, a szeretett, isten, csak fel kell fedezni.

A TEReMtÉSZET kisKÖNYVE. Ide kattintva elérhető (pdf fájl)!
(Elmélkedés és gyakorlati útmutató alkotó embereknek)
Ez a könyv csak egy segédlet. Ne benne keresd az igazságot, hanem magadban!


Az emberek azt gondolják, hogy a nyugati mentalitás a legmagasabb szellemi rezgés. Dogmák béklyóiban szenvednek, alapfogalmakat sem képesek felfogni átkódolt tudatukkal.

Aki letudja rakni a fölösleget, az tiszta tudattal rögtön megérti a valóságot, hiszen minden egyszerű, csak az emberek bonyolítják az életüket. Rájönnek, hogy semmi sem természetfeletti, hiszen minden a természet része, ezért természetes.
Ha a karmánkat, vagyis a tanulási feladatainkat felismerjük és feldolgozzuk, ha megtisztulunk mind a testi szellemi és lelki terhektől, pontosabban, ha felismerjük, hogy mi a feladatunk, mit kell meg tanulnunk másképp csinálnunk akkor eljutunk ehhez a belső tudáshoz.

Például, ha rádöbbenünk, hogy mit kell a turáni átok szerint megoldanunk, hogy az átok megszűnjön, akkor nincs tovább szenvedés, és a magyarságra eljut a bőség és a boldogság.

Jézus ezt az természetfeletti védelmet így hozta Natalia nővéren keresztül tudomásunkra:
"Más országok is felajánlották magukat nekem, de örökségem csak ez az egy ország.
Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem pusztul."
Natalia nővéren keresztül korábbi ígéretét ezzel az üzenettel egészítette ki Jézus:
"Szeretném minden magyar ház kapujára arany betükkel irni ezen szavakat: Magyarország tisztul, de nem pusztul el" (Natalia nővér, 103 o.)


HUN módszer a hung, a három sárkány törvénye.
A kettő egymásra hatása egy harmadikat eredményez - Erő, agyag, teremtés.

A tudatos ember nem dogmákban gondolkozik, nem mások által leirt gondolatokat ismételget, hanem megérinti a lényegét mindennek.
Ez a Mindenség rezgése, így lesz IZ mindenben.
Ez a TENmagadban élő IZ, azaz IS-TEN. Ez a középpont rezgése, ez a TAN.
Ez így elég bonyolult, és nem csodálkozok, ha nem mindenki számára érthető. Ezért fölösleges magyarázni, bemagolni bármit, de ezért fontos megtapasztalni mindent. Ez a megértés alapja, nem a magolás.A Hármas Egység Tana


A Naparcúak Szövetsége az Élő Istennel.

1. A "Szent-Háromság" a Szellem - Lélek - Test harmonikus egysége.

"Kezdetben létezett a SZELLEM, a LÉLEK és az ERŐ, a nagy EGY-ben élt a minden felett."
(Magyar Biblia, Teremtés)

A megnevezhetetlen, meg nem nyilvánult Egy Isten a hármasságban nyilvánul meg az Idők kezdetétől, és az óta is minden pillanatban, az Idők végezetéig. A meg nem nyilvánult állandó Létező, mint Isten, a Szellem-Lélek-Erő hármasságában válik megnevezhetővé, megismerhetővé, megnyilvánulóvá és megnyilvánítóvá.

Míg Isten örökkévaló, addig a megnyilvánulásnak, azaz a teremtésnek van kezdete és ez a kezdet minden pillanatban, a Mostban ott van. Aminek kezdete van, annak van vége is és ez a vég is a Mostban van jelen, azaz minden pillanatban.A teremtés egy folyamat, ami mindenkor a jelen pillanatban játszódik le. A Teremtés folyamatát az Isteni Tudat, a Szellem által megszentelt Lélek tartja fenn és élteti. Isten a teremtésben nyilvánul meg, jelenti ki magát, minden síkon, létszinten és minden dimenzióban.
Ő a megnyilvánító, a megnyilvánulás és a megnyilvánult, vagyis
a Teremtő, a Teremtés és a Teremtett, Egy Egység.

Az ősi hit szerint a "Szentháromság" a Fény -Atya (szellem), a Fény-Szűze (lélek) és a Fény-Fiú (őserő) egysége. A Fény-Atya, a Szentszellem, a teremtő idea ott van a Nap-ban, a csillagokban, az Emberben, minden dimenzióban, szférában, tehát nemcsak a fizikai síkon.

A Fény-Szüze, a Szentlélek, az élet létrehozója, a szellemi idea megelevenítője, ott van a növényekben, az állatokban, az Emberben, az érzelmekben, a színekben, az illatokban.A Szent-Lélek az a legtisztább Lélek, amelyik megtermékenyült a szellem által, ami teljes egészében képes befogadni a kiáradó szellemi ideát.

A Fény-Gyermek a Szellemtől megtermékenyült Lélek Teremtő Ereje, az Örök Ember, a gondolat, az értelem és érzelem megtapasztalásának bölcsessége. Az érték és az értelem hordozója, közvetítője, a megtestesült Ige.A Fény-Gyermek hordozza a Szent-Lelket, azt a Lelket, ami befogadta a Szellemet, ezért végső soron az Atya és a Fiú Egy. A Fiú nemcsak az Atyával, de az Anyával is Egy. Hiszen az EgyÉn a Szellem, a Lélek és a Test egysége, ha csak az Atyával lenne egy és az Anyával nem, akkor nem hordozná a Szent-Lelket.

Az Atya, az Anya és a Gyermek, vagyis a Szellem-Lélek-Erő egymástól el nem különíthető Egység, értelmüket, értéküket, RENDeltetésüket csak ezen egységben tartják meg, jelenítik meg. Istenről akkor beszélhetünk, ha ez a három minőség együtt, egyidejűleg és egyensúlyban van jelen, Egyként nyilvánul meg és teremt. A teremtő a teremtményeiben és általuk jeleníti meg magát, különböző minőségek és tulajdonságok szerint.

A különböző megnyilatkozások értelme a megkülönböztetés, a megkülönböztetés értelme a felismerés és a megismerés, a megismerés értelme a tapasztalat, az ismeret, a gondolat, aminek értelme a tudás, a tudás értelme a tudat, az öntudat és a tudatosság, ami ismét létrehozza az Egységet.

Az Egység sohasem Káosz. A Káoszban a különböző értékek, az eltérő tulajdonságú minőségek összemosódnak. A Káoszban nem hasznosulnak az értékek a rendeltetésüknek megfelelően. A megkülönböztetés, a megtapasztalás és a felismerés élménye vezet ki a Káoszból a Megvilágosodásba, a világos gondolatok, a tiszta érzelmek és a cselekvő akarat harmonikus együtthatása által. A Káosz nem része a Teremtésnek, hanem a gondolat, az érzelem, az akarat- és vágyerők megzavarodásának a terméke, illúziója, történése, apokalipszise.

2. A létezés egyik síkja sem fontosabb a másiknál.

A szellemi és lelki megnyilvánulások szerves, megbonthatatlan egységet képeznek és együttesen hatnak a fizikai megnyilvánulásokban. Az Egy Isten Egységes megnyilvánulása a Szellem-Lélek-Erő kiegyensúlyozott Együtthatása. Ezért a különböző részek együttes és együttható megnyilvánulásai is egyenrangúak.

Ez érvényes az emberre vonatkozóan is, vagyis sem az emberi szellem, sem az emberi lélek és sem az emberi test nem lényegesebb, nem fontosabb a másiknál. Inkább az állapítható meg, hogy ha bármelyik összetevő elveszíti egyenrangúságát, arányosan meghatározó szerepét, attól kezdve megbomlik az ember szellemi-lelki-fizikai egész-sége, ami szellemi, lelki és testi betegségek formájában jelez, valamint karmikus következményeket von maga után.

Az Ember, mint Isten Kép-Mása az értelem, az érzelem és a cselekedetek hármas egysége, amiknek együtthatása eredményezi, a tapasztalást, a megismerést és végső soron a Tudatot. Az - értelem, - az elmélyült, éber észlelés és - a tudatos tevékenység megfelelője az isteni hármas egységnek.

A hármas egység a dualitás, vagyis a páros együtthatás eredménye illetve a polaritás kettősségét oldja fel a szeretetben és a szeretet m****tása által. Ahol Hármas Egység van ott nincs polaritás (kettősség) csak dualitás (párosság).

A polaritás kettészakadást, szembenállást jelent, míg a dualitás párosságot, a különbözőségek és hasonlóságok kölcsönös áthatását, együtthatását, együttműködést, vagyis összhangot, harmóniát. Kozmikus, egyetemes vagy isteni morál, érték az, ami a teremtés alapideájával nem ellentétes, ami a Szellem-Lélek-Erő harmóniájából fejlődik ki. Ez maga a hármas egységből eredő szellemi rend, a teremtést működtető szellemi törvény, minőség, érték és egyben mérték, ami belesugárzik, beleárad a lélekbe, a lélekből pedig az éteri és anyagi világba, ahol formát, alakot ölt. A morál, a dharma, vagyis a Szellem-Lélek-Erő legtisztább Tudatállapota sohasem áll a polaritás kettősségének szembeállító elkülönülésében.

3. Az egyensúlyt, a harmóniát a szeretet tartja életben.

A szeretet a szellemi alapérték felismerése, megértése, elfogadása, értelmezése és a lélekbe való befogadása. Ezután jelenhet meg a tiszta érzésekben és végül a tettekben, a cselekedetben, mint maradandó Teremtés.

A szeretetben és a szeretet által a Teremtés, a Teremtett és a Teremtő egységet képez. A szeretet a kölcsönös áthatás, az együttes létezés, az önzetlen kiáradás és az önzetlen befogadás egyidejűsége. A Szeretet a Hármas Egységben létezik, hat, alkot, mert Isten maga a Szeretet.

A szeretetlen, immorális gondolat, érzelem és tett kizuhan a hármas-egységből és végletes, poláris, kettészakadt lesz. A szeretet hiánya szembeállít, kiközösít, egységet bont, közös értékeket feledtet és másságokat gyárt, elkülönül és elkülönít, majd hasonló erőket hív életbe, mint saját maga másik véglete.Megbontja a Hármas Egységet, a harmóniát, az egészséget. Ekkor a KépMás-ból MásKép válik, a Szellem-Lélek-Erő harmonikus egysége felbomlik, részei elkülönülnek, mely által minőségük és tartalmuk is megváltozik. Megváltozik az értékértértelmezés, az értékfelfogás, az Istenkép, a világkép és az emberkép. Mindezek alapján változások állnak be a tudatban és megváltozik a valóságszint, az átélt élmények, megtapasztalások minősége.

A részek elkülönülve külön-külön teljesen más tartalmat, más jelentést hordoznak, mint Együtt, Egyensúlyban, Egységben Együtthatva. Az elhomályosult tudat már nem képes befogadni, hordozni, éltetni a dharmát, a morált, a szeretetet, az Igét, a tiszta isteni Éntudatot.

A szellem lélek nélkül, hideg, számító, érzéketlen, önző, öntelt, öntörvényű. A szellem erő, anyag nélkül nem megtapasztalható, irreális, utópikus, saját képzelgéseiben elvesző.

A lélek szellem nélkül kicsapongó, kéjsóvár, élvezethajhász, jellemtelen, nem képes megkülönböztetni a léleképítőt a lélekrombolótól, képtelen a különböző rendeltetésű minőségeket sajátos értékük szerint megkülönböztetni és felismerni. Ezért bűnre csábítható, megkísérthető. A Lélek erő-anyag, fizikai kötődés nélkül, pedig önsanyargató, álszent, érzelgős, de nem képes megélni, átélni érzelmeit.

Az erő-anyag lélek nélkül élettelen, szellem nélkül, pedig pusztán tenyészet.

Lucifer, Lilit és Ahrimán nem tudnak hármas egységet alkotni, mert alapminőségük az elkülönülés, és mert a Hármas Egység szeretet nélkül nem valósulhat meg.

A szeretet, pedig nem valósulhat meg páros együtthatás, kölcsönös, egyidejű kiáradás és befogadás nélkül.

Ahrimán, ármány, a hazugság, a hamisság a magyar ősi hitvilág szerint. A szeretet nélküli anyagi, fizikai-világi erő megtestesítője, a szellem nélküli, de logikus eszesség, okosság. A materializmus, a fasizmus, a kommunizmus, a judaizmus, imperializmus, a globalizmus és minden egyéb tömegbefolyásolás inspirálója.Célja, hogy az ember felejtse el szellemi lény mivoltát és megakadályozza, hogy önálló, szabad individuum, tudati-lélek legyen. Tehát a fizikai sík elementárja, kílkórja. A szeretet nélküli fizikai jólét és gazdagság felhalmozása mások terhére. A fizikai elnyomás, kegyetlenkedés inspirálója.(pl. önző gazdasági felhalmozás, a lelkiséget helyettesítő technikai civilizáció..)

Lilit az asztrál sík elementárja, kílkórja. Az életerőt elszívó kéj és szenvedély, a szellemet elhomályosító szeretet nélküli érzelgősség. A vak hit. A vad és perverz vágyak kielégülését inspirálja. Célja, hogy érzelmileg rabulejtse az embert, a hiány és a mohóság, a sóvárgás érzéseit gerjesztve. A lelki erőszak és a lelki elnyomás inspirálója.(pl.: szórakoztató ipar, média, szellem nélküli vallásos érzelgősség...)

Lucifer a mentális sík elementárja, a szellemi jéghegy, érzelem, lelkiség és szeretet nélkül. Irtózik a fizikai síktól, így soha nem tapasztalja meg a tudást.Megtapasztalás hiányában mindent befogad, ami szellemi, ami gondolati, anélkül, hogy ellenőrizné annak morális hátterét. Ő a gúnyos és ironikus mindentudó, aki ítél és előítéletekből téveszméket fabrikál, az elfogadás nélküli kételkedés vagy a kételkedés nélküli elfogadás.(pl.: tudományok, a fizikai sík realitását nélkülöző idealizmus, vallási dogmák,fekete mágia, lélektelen okkultizmus...)

A fenti három szeretetnélküliség eredménye a három síkon, a fizikai, asztrális és mentális síkon megjelenő önzőség, gőg, együttműködésre képtelenség, a szembenállás, a harc, a félelem, függőség, kizsákmányolás, energiarablás. Szeretet nélkül nincs Logosz, nincs Ige, nincs morálisan cselekvő értelem, nincs maradandó Teremtés. A szeretet pedig maga az isteni morál, az élő-éltető törvény, a szellemi értékrend meglelkesült, megelevenedett megtapasztalása.

"Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" A szeretet egyik "fele" statikus, állandó; szeresd a külső világot és el tudod fogadni. A szeretet másik "fele" dinamikus, változó; ha szereted magad, akkor teremtesz egy külső világot, amit el tudsz fogadni. Az egész szeretete az, ha szereted Istent, akkor megteszed mind a kettőt. Ez a harmónia, a kiegyenlítődés az állandó változásban. Az első a befogadó-lélek létezése, térbeli és teret adó, a második a kiáradó-szellem létezése, a teret betöltő örök-idő tevékenység. A harmadik esetben a két mentalitás együtt létezve válik élővé, és ekkor van hatás, tapasztalás, tér-idő, éterikus és sűrű-anyagi megnyilatkozás, értékteremtés és értékfejlődés. Az isteni Szellemnek és Léleknek az Erő a megnyilvánítója és a közege, ez az ősanyag, az éter, a prána vagy a csí. Az a plazma, amiben keletkezik a szellem és a lélek által a mozgás, a forma, a hő, a négy világalkotó elem (tűz, levegő, víz, föld), az akarat, mint szellemi erő és a vágy, mint lelki erő. Az akaraterő vágy nélkül nem irányul semmire, céltalan. A vágyerő akarat nélkül nem tud megvalósulni, nem képes megnyilvánulni. A vágy- és akaraterő együtthatva a Teremtő Erő.

A tett és a Teremtés eredménye a gondolatoktól és érzelmektől, tehát a tudattól alakul, változik, vagyis a Szellem és a Lélek együtt- és egymásra hatásától, az Erőben és az Erő által. Forrás


A két cserépedény.Kínában, egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment. Mindennap a vízhordozó csak másfél edény vizet szállított a házba.

Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak fele annyit tudott teljesíteni... A két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál:

- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:
- Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán?
Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Mindennap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedtem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat.

Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mindannyian törött cserépedények vagyunk.
De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s a jót meglátni másokban.

A hetes számmal kapcsolatban József Attila igen továbbgondolkodtató verset írt (A hetedik).

A HETEDIK
E világon ha ütsz tanyát,
hétszer szűljön meg az anyád!
Egyszer szűljön égő házban,
egyszer jeges áradásban,
egyszer bolondok házában,
egyszer hajló, szép búzában,
egyszer kongó kolostorban,
egyszer disznók közt az ólban.
Fölsír a hat, de mire mégy?
A hetedik te magad légy!

Ellenség ha elődbe áll,
hét legyen, kit előtalál.
Egy, ki kezdi szabad napját,
egy, ki végzi szolgálatját,
egy, ki népet ingyen oktat,
egy, kit úszni vízbe dobtak,
egy, ki magva erdőségnek,
egy, kit őse bőgve védett,
csellel, gánccsal mind nem elég,-
a hetedik te magad légy!

Szerető után ha járnál,
hét legyen, ki lány után jár.
Egy, ki szivet ad szaváért,
egy, ki megfizet magáért,
egy, ki a merengőt adja,
egy, ki a szoknyát kutatja,
egy, ki tudja, hol a kapocs,
egy, ki kendőcskére tapos, -
dongják körül, mint húst a légy!
A hetedik te magad légy.

Ha költenél s van rá költség,
azt a verset heten költsék.
Egy, ki márványból rak falut,
egy, ki mikor szűlték, aludt,
egy, ki eget mér és bólint,
egy, kit a szó nevén szólít,
egy, ki lelkét üti nyélbe,
egy, ki patkányt boncol élve.
Kettő vitéz és tudós négy, -
a hetedik te magad légy.

S ha mindez volt, ahogy írva,
hét emberként szállj a sírba.
Egy, kit tejes kebel ringat,
egy, ki kemény mell után kap,
egy, ki elvet üres edényt,
egy, ki győzni segít szegényt,
egy, ki dolgozik bomolva,
egy, aki csak néz a Holdra:
Világ sírköve alatt mégy!
A hetedik te magad légy.

1932

József Attila:A HETEDIK
Költészete nagyívű. így a leívelést, a hanyatlást is megírta, a személyre szabottat éppúgy, mint az emberiségre vonatkozót. Még ma is tud újat mondani. Többek között ő írt először a fasiszta kommunizmusról is stb.

Üresség, és ami benne van.
Aki "valaki" akar lenni, az le is köti magát, hiszen görcsösen ragaszkodik "valamihez"
A senki viszont bármivel azonosulhat.
Az üres tudat nem ütközik más rezgéssel nem akarja felülírni, vagy kioltani azt. Átengedi önmagán. Ezáltal érzékeli a másik rezgését, hangulatát, gondolatát. Tud azonosulni, átváltozni ha szükséges. Az ürességen átengedett rezgés viszont megváltozik. Lenyugszik, mert nem ütközik ellenállásba, nem gerjeszt hullámokat.
Az üresség elnyeli a feszültséget, agresszivitást, így önvédelemre is alkalmas.
Átalakítja a stresszt, a negatív energiákat, így gyógyításra is alkalmas.
Az üresség alkalmas bármilyen forma felvételére, igy átlényegülés könnyedén kivitelezhető.
"Isten nem az égben van, hanem benned, de a fában, a kőben mindenben ott van, mert Ő a mindenség"
Aki a középben létezik, az tapasztalja az egységet.
Nevem senki!

Végül, még néhány szó a hármasságról:
- A hármasság tana amit elfeledtek az emberek.
- A szent hármasságot mindeni ismeri.
- Az elferdített hármasság nem az igazság hármassága.
- Három a magyarok igazsága.
- A háromszori próbálkozás?
- Ha valami nem áll három lábon, az billeg.
- A teremtés igazsága a teremtő erő az atya.
A teremtő anyag, a befogadó, az anya, és a teremtés, a természet, a teremtett lény a fiú.

Az ál keresztények ebből hagyták ki az anyát, a nőt, hogy lehetetlenné tegyék a teremtés folyamatát!
- Egy szó miatt?
- A szó maga is teremtő erő, gondolj a mágikus szavakra.
- Mint az ABRAKADABRA?
- Az eredetileg abrak a dobra, vagyis etesd meg a dobot, hogy átvigyen. Ez a táltos révülés titka. A szavak titka a kiejtés színrezgésében van.

Már tudom: ATYA-ANYA-FIÚ
- Ez csak egy a sok közül. Minden a hármasságon alapul, de már képtelenek használni az emberek.
- Nem ismerik a számok misztikáját sem. A hetes számot alázzák meg legjobban.
- Heten mint a gonoszok?

Mit tudsz a hét gonoszról?
A hetes számhoz mindig pozitív fogalmak tartoztak, de ezt felülírták a hét gonosszal, és az emberek nem is gondolkodnak rajta. Kiveszett a tudatosság belőlük! Nincs hét gonosz, mégis ez maradt a fejekben.

Így vannak a sors akaratával is. Fogalmuk nincs a világ hármasságáról, jó és rossz fogalmával küszködnek. Minden akadályt a sors kezének tulajdonítanak, mert nem ismerik az ármányt, és illúziót.

Mindkét világ célja az emberek tudatosságának megakadályozása, mert csak addig van hatalmuk, amíg van kiken uralkodniuk. A legtöbb embert kis akadályokkal is eltudnak téríteni céljaiktól, pedig, ha ezeken keresztül is továbblépnének, akkor már nem lenne hatalmuk fölöttük.

Inkább ráfogják, hogy ez a sors akarata?

Az isteni szellemet nem a sors irányítja, hiszen teremtő erővel bír, de az emberek kishitűek. Sok égi küldött elmondta, megmutatta, hogy mire képes a tudatára ébredt szellem, de az emberek tudatát, már dogmák terhelik. A Sennin azt mondta, hogy a nyugati ember, már reménytelen a TAN befogadására. (Scyta: Pap Miklós)

AVATARA - Ami a Bibliából kimaradt
Ebben a filmben a kereszténység eltitkolt változásait tárjuk fel.
Az elrejtett szövegek alapján teljesen máshogy nézhetjük a kereszténység, múltját, jelenét, és jövőjét. A kereszténység összeolvasztása a Judaizmussal nem volt valami profi munka. Láthatjuk az összefüggéseket, paradoxonokat, amiket a Bibliahamisítók nem tudtak teljesen elsimítani a történetben.
Kiderül többek között az is, hogy a judaizmus, és a kereszténység miért teljesen más vallás.
Szegény sok megetetett keresztény, azt sem tudja miben hisz :).

De sebaj vakon hinni jó, de tudni még jobb!
Tudjuk meg hát mi is az igazság a kereszténységgel, ami nem kétezer éves ugye, ahogy azt be akarják állítani. Ha kicsit is gondolkodjunk, akkor ráébredhetünk, az eredeti kereszténységet teljesen áthamisították...

Kinek állt ez érdekébe?
Milyen hatalmak rafinált módszere az hogy minden ember alapból bűnös rabszolgának érezze magát?Az ember, testbe zárt Isteni fény!
Az embernek hibái vannak nem bűnei, amelyek tudatlanságból erednek!
Az őseink kereszténységében a Szentháromság = Apa, Anya és Fiú!
MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!


 Forrás:
 http://domonyi.aries.hu/harmas-egyseg-tana.html#.VDQ7dRYsHAx