2014. október 7., kedd

Napkereszténység - Hármas Egység Tana


 A tudatos ember nem dogmákban gondolkozik, nem mások által leirt gondolatokat ismételget, hanem megérinti a lényegét mindennek.

Napkereszténység - Hármas Egység TanaA NAP- Kereszténység nem más, mint a kétezer éve üldözött és mára teljességgel letagadott és elhallgatott - eredeti Krisztusi Kereszténység....

Az EGY- SzentHÁROM-ság
Napjaink igen zavarossá tett vallási, eszmei, Isten-szemléleti sötét kuszaságában mintha kisütne, felragyogna a NAP.

Tiszta, Érthető, Világos,

- EGYENES BESZÉD : IGAZ SZÓLÁS > ARVISURA.

- Máté Imre bácsa műve, a " Yotengrit ",

- Dr. Soós Csaba műve, - Világmegértést ad olvasójának.

A Napkereszténység, amelyet Atlantisz tragikus pusztulását követően az egyiptomi és a maja kultúra is megörökölt.

 

 

 

 

 

Összegző gondolatok

A négy elem harmóniája adja a középpont erejét a SZERt. Ez ami éltet, etet.
Ez alkotja meg a SZERetet fogalmát!
Videó: http://indavideo.hu/video/Szinia_-_Szertan?utm_source=flash&utm_medium=watchoninda&utm_campaign=videoplayer

Egy magasabb tudattal rendelkező embernek nincs szüksége sem pártra, sem vallásra, mivel ismeri Istent, nem hiszi, hanem tudja! Tudja, hogy létezik EGY Isten és a MAGja bennünk is megtalálható.

Isten bennünk van, a Világban, az élőlényekben, a tárgyakban, az emberben, és nem fölöttünk áll, mint uralkodó!
Testbe zárt isteni fények vagyunk! Mert Isten fénye bennünk van
Az egész Világ szent! Nincs eredendő bűn! Éva tette hőstett volt! BEAVATÁS!
Mikor evett az ezüstfáról, a tudás fájáról, beavatást nyert, és beavatta Ádámot is!
A Hang, amely szólt, hogy ne tegye, nem Isten hangja volt! A hang hazug volt a kezdettől fogva...

Az ember nem bűnös! (Tehát gyónni minek? Kinek? Papnak? Egy földi embernek?)
Az ember: fénytermészetű, bűntelen, tiszta, szabad, nem bukott, nem szolga, testbe zárt isteni fény....

Nem bűnös, hanem tudattalan! Nem büntetni, felvilágosítani kell! Nem büntetni, hanem szeretni!
Szeretni, hogy többé ne kövessen el hibát! Nincs gonosztett, "csak" szenvedő ember, akiben nincsen szeretet, mert őt sem szeretik eléggé! Szenved! Gyógyítsd meg!

Imádkozni bárhol, bármikor lehet!
"Ne építsetek az én Atyámnak templomokat! Az én Atyám temploma a Világ!"-mondta Jézus...
És ne térdelj le! Ne térdelj le Atyád előtt! Ő olyan, mint az Égi Apád! És ne kulcsold össze a kezed!
Ég felé nyújtott, nyitott tenyérrel imádkozz!

Videó:


A Szentháromság sem az, amit ismerünk!
Nem atya, Fiú és Szentlélek, hanem: ATYA, ANYA és FIÚ! Atya: Isten, Anya: Istennő!
Úgy gondolom, hogy a Szentháromságból kivéve a teremtő Anyát, a nőt, az élet alapvető részét, a teremtést tagadjuk meg. Ezzel az embereknek a teremtőhöz való viszonyát változtatjuk meg olyan írányba, amely mára már bekövetkezni látszik!
Térjünk vissza Őseink vallásához, ahol az EGYsÉG nem FÉL-elem!

Minden vallás szent, mert a fényből való!
"Az én Atyámnak és az én Anyámnak sok neve van"....
A szkíták Arany Napnak nevezték.... Arany Apácska... Ezüst Anyácska...
Pokol, ördög nincs, de dualizmus van. Azért van, hogy lássuk, hogy mit kell fejlődnünk, ez mutatja a karmánkat és az utat a tanuláshoz.
Ha nem lenne sötétség nem érzékelnék a fényt.

Ha a másikban meglátod a hibát, akkor az azt jelenti, hogy nem befelé figyelsz.
Ez az első lépés a magasabb tudat eléréséhez vezető úton, az hogy a tekintetedet befelé fordítod. Ha felismered a hibáidat, és akkor már fogsz is tudni rajta változtatni és akkor felismered az utadat is és elindulhatsz a belsőfejlődés útján.

Mi senkit nem tudunk megváltoztatni csak saját magunkat. Mindenki, ha a saját portáján rendet rak, akkor az egész faluban rend lesz. A befelé vezető út vezet a megtisztuláshoz, a magasabb tudathoz.

Te és Jézus között nincs hierarchikus különbség!
Jézus az ember tökéletes arche-típusa! A te égi ikerpárod, iker-feled.
Minden Nagypéntek saját Nagypéntekeink, minden Húsvét saját Feltámadásaink ünnepe....
MINDANNYIAN TESTBE ZÁRT ISTENI FÉNYEK VAGYUNK

Nyilván azok az emberek, akiknek az érzékelései még határok közé vannak szorítva, és mindent a fejükkel szeretnék megérteni, és kifelé figyelnek, nem értik ezt a másik belső nyelvet, azok könnyen a másikat Psychés betegnek nyilvánítják. És ez a téves.
Mi emberek nem ítélkezhetünk senki felett sem. Isten sem ítél el bennünket, akkor egy embernek sincs joga más ember felett ítélkezni. Minden emberben ott van a jó, a szeretett, isten, csak fel kell fedezni.

A TEReMtÉSZET kisKÖNYVE. Ide kattintva elérhető (pdf fájl)!
(Elmélkedés és gyakorlati útmutató alkotó embereknek)
Ez a könyv csak egy segédlet. Ne benne keresd az igazságot, hanem magadban!


Az emberek azt gondolják, hogy a nyugati mentalitás a legmagasabb szellemi rezgés. Dogmák béklyóiban szenvednek, alapfogalmakat sem képesek felfogni átkódolt tudatukkal.

Aki letudja rakni a fölösleget, az tiszta tudattal rögtön megérti a valóságot, hiszen minden egyszerű, csak az emberek bonyolítják az életüket. Rájönnek, hogy semmi sem természetfeletti, hiszen minden a természet része, ezért természetes.
Ha a karmánkat, vagyis a tanulási feladatainkat felismerjük és feldolgozzuk, ha megtisztulunk mind a testi szellemi és lelki terhektől, pontosabban, ha felismerjük, hogy mi a feladatunk, mit kell meg tanulnunk másképp csinálnunk akkor eljutunk ehhez a belső tudáshoz.

Például, ha rádöbbenünk, hogy mit kell a turáni átok szerint megoldanunk, hogy az átok megszűnjön, akkor nincs tovább szenvedés, és a magyarságra eljut a bőség és a boldogság.

Jézus ezt az természetfeletti védelmet így hozta Natalia nővéren keresztül tudomásunkra:
"Más országok is felajánlották magukat nekem, de örökségem csak ez az egy ország.
Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem pusztul."
Natalia nővéren keresztül korábbi ígéretét ezzel az üzenettel egészítette ki Jézus:
"Szeretném minden magyar ház kapujára arany betükkel irni ezen szavakat: Magyarország tisztul, de nem pusztul el" (Natalia nővér, 103 o.)


HUN módszer a hung, a három sárkány törvénye.
A kettő egymásra hatása egy harmadikat eredményez - Erő, agyag, teremtés.

A tudatos ember nem dogmákban gondolkozik, nem mások által leirt gondolatokat ismételget, hanem megérinti a lényegét mindennek.
Ez a Mindenség rezgése, így lesz IZ mindenben.
Ez a TENmagadban élő IZ, azaz IS-TEN. Ez a középpont rezgése, ez a TAN.
Ez így elég bonyolult, és nem csodálkozok, ha nem mindenki számára érthető. Ezért fölösleges magyarázni, bemagolni bármit, de ezért fontos megtapasztalni mindent. Ez a megértés alapja, nem a magolás.A Hármas Egység Tana


A Naparcúak Szövetsége az Élő Istennel.

1. A "Szent-Háromság" a Szellem - Lélek - Test harmonikus egysége.

"Kezdetben létezett a SZELLEM, a LÉLEK és az ERŐ, a nagy EGY-ben élt a minden felett."
(Magyar Biblia, Teremtés)

A megnevezhetetlen, meg nem nyilvánult Egy Isten a hármasságban nyilvánul meg az Idők kezdetétől, és az óta is minden pillanatban, az Idők végezetéig. A meg nem nyilvánult állandó Létező, mint Isten, a Szellem-Lélek-Erő hármasságában válik megnevezhetővé, megismerhetővé, megnyilvánulóvá és megnyilvánítóvá.

Míg Isten örökkévaló, addig a megnyilvánulásnak, azaz a teremtésnek van kezdete és ez a kezdet minden pillanatban, a Mostban ott van. Aminek kezdete van, annak van vége is és ez a vég is a Mostban van jelen, azaz minden pillanatban.A teremtés egy folyamat, ami mindenkor a jelen pillanatban játszódik le. A Teremtés folyamatát az Isteni Tudat, a Szellem által megszentelt Lélek tartja fenn és élteti. Isten a teremtésben nyilvánul meg, jelenti ki magát, minden síkon, létszinten és minden dimenzióban.
Ő a megnyilvánító, a megnyilvánulás és a megnyilvánult, vagyis
a Teremtő, a Teremtés és a Teremtett, Egy Egység.

Az ősi hit szerint a "Szentháromság" a Fény -Atya (szellem), a Fény-Szűze (lélek) és a Fény-Fiú (őserő) egysége. A Fény-Atya, a Szentszellem, a teremtő idea ott van a Nap-ban, a csillagokban, az Emberben, minden dimenzióban, szférában, tehát nemcsak a fizikai síkon.

A Fény-Szüze, a Szentlélek, az élet létrehozója, a szellemi idea megelevenítője, ott van a növényekben, az állatokban, az Emberben, az érzelmekben, a színekben, az illatokban.A Szent-Lélek az a legtisztább Lélek, amelyik megtermékenyült a szellem által, ami teljes egészében képes befogadni a kiáradó szellemi ideát.

A Fény-Gyermek a Szellemtől megtermékenyült Lélek Teremtő Ereje, az Örök Ember, a gondolat, az értelem és érzelem megtapasztalásának bölcsessége. Az érték és az értelem hordozója, közvetítője, a megtestesült Ige.A Fény-Gyermek hordozza a Szent-Lelket, azt a Lelket, ami befogadta a Szellemet, ezért végső soron az Atya és a Fiú Egy. A Fiú nemcsak az Atyával, de az Anyával is Egy. Hiszen az EgyÉn a Szellem, a Lélek és a Test egysége, ha csak az Atyával lenne egy és az Anyával nem, akkor nem hordozná a Szent-Lelket.

Az Atya, az Anya és a Gyermek, vagyis a Szellem-Lélek-Erő egymástól el nem különíthető Egység, értelmüket, értéküket, RENDeltetésüket csak ezen egységben tartják meg, jelenítik meg. Istenről akkor beszélhetünk, ha ez a három minőség együtt, egyidejűleg és egyensúlyban van jelen, Egyként nyilvánul meg és teremt. A teremtő a teremtményeiben és általuk jeleníti meg magát, különböző minőségek és tulajdonságok szerint.

A különböző megnyilatkozások értelme a megkülönböztetés, a megkülönböztetés értelme a felismerés és a megismerés, a megismerés értelme a tapasztalat, az ismeret, a gondolat, aminek értelme a tudás, a tudás értelme a tudat, az öntudat és a tudatosság, ami ismét létrehozza az Egységet.

Az Egység sohasem Káosz. A Káoszban a különböző értékek, az eltérő tulajdonságú minőségek összemosódnak. A Káoszban nem hasznosulnak az értékek a rendeltetésüknek megfelelően. A megkülönböztetés, a megtapasztalás és a felismerés élménye vezet ki a Káoszból a Megvilágosodásba, a világos gondolatok, a tiszta érzelmek és a cselekvő akarat harmonikus együtthatása által. A Káosz nem része a Teremtésnek, hanem a gondolat, az érzelem, az akarat- és vágyerők megzavarodásának a terméke, illúziója, történése, apokalipszise.

2. A létezés egyik síkja sem fontosabb a másiknál.

A szellemi és lelki megnyilvánulások szerves, megbonthatatlan egységet képeznek és együttesen hatnak a fizikai megnyilvánulásokban. Az Egy Isten Egységes megnyilvánulása a Szellem-Lélek-Erő kiegyensúlyozott Együtthatása. Ezért a különböző részek együttes és együttható megnyilvánulásai is egyenrangúak.

Ez érvényes az emberre vonatkozóan is, vagyis sem az emberi szellem, sem az emberi lélek és sem az emberi test nem lényegesebb, nem fontosabb a másiknál. Inkább az állapítható meg, hogy ha bármelyik összetevő elveszíti egyenrangúságát, arányosan meghatározó szerepét, attól kezdve megbomlik az ember szellemi-lelki-fizikai egész-sége, ami szellemi, lelki és testi betegségek formájában jelez, valamint karmikus következményeket von maga után.

Az Ember, mint Isten Kép-Mása az értelem, az érzelem és a cselekedetek hármas egysége, amiknek együtthatása eredményezi, a tapasztalást, a megismerést és végső soron a Tudatot. Az - értelem, - az elmélyült, éber észlelés és - a tudatos tevékenység megfelelője az isteni hármas egységnek.

A hármas egység a dualitás, vagyis a páros együtthatás eredménye illetve a polaritás kettősségét oldja fel a szeretetben és a szeretet m****tása által. Ahol Hármas Egység van ott nincs polaritás (kettősség) csak dualitás (párosság).

A polaritás kettészakadást, szembenállást jelent, míg a dualitás párosságot, a különbözőségek és hasonlóságok kölcsönös áthatását, együtthatását, együttműködést, vagyis összhangot, harmóniát. Kozmikus, egyetemes vagy isteni morál, érték az, ami a teremtés alapideájával nem ellentétes, ami a Szellem-Lélek-Erő harmóniájából fejlődik ki. Ez maga a hármas egységből eredő szellemi rend, a teremtést működtető szellemi törvény, minőség, érték és egyben mérték, ami belesugárzik, beleárad a lélekbe, a lélekből pedig az éteri és anyagi világba, ahol formát, alakot ölt. A morál, a dharma, vagyis a Szellem-Lélek-Erő legtisztább Tudatállapota sohasem áll a polaritás kettősségének szembeállító elkülönülésében.

3. Az egyensúlyt, a harmóniát a szeretet tartja életben.

A szeretet a szellemi alapérték felismerése, megértése, elfogadása, értelmezése és a lélekbe való befogadása. Ezután jelenhet meg a tiszta érzésekben és végül a tettekben, a cselekedetben, mint maradandó Teremtés.

A szeretetben és a szeretet által a Teremtés, a Teremtett és a Teremtő egységet képez. A szeretet a kölcsönös áthatás, az együttes létezés, az önzetlen kiáradás és az önzetlen befogadás egyidejűsége. A Szeretet a Hármas Egységben létezik, hat, alkot, mert Isten maga a Szeretet.

A szeretetlen, immorális gondolat, érzelem és tett kizuhan a hármas-egységből és végletes, poláris, kettészakadt lesz. A szeretet hiánya szembeállít, kiközösít, egységet bont, közös értékeket feledtet és másságokat gyárt, elkülönül és elkülönít, majd hasonló erőket hív életbe, mint saját maga másik véglete.Megbontja a Hármas Egységet, a harmóniát, az egészséget. Ekkor a KépMás-ból MásKép válik, a Szellem-Lélek-Erő harmonikus egysége felbomlik, részei elkülönülnek, mely által minőségük és tartalmuk is megváltozik. Megváltozik az értékértértelmezés, az értékfelfogás, az Istenkép, a világkép és az emberkép. Mindezek alapján változások állnak be a tudatban és megváltozik a valóságszint, az átélt élmények, megtapasztalások minősége.

A részek elkülönülve külön-külön teljesen más tartalmat, más jelentést hordoznak, mint Együtt, Egyensúlyban, Egységben Együtthatva. Az elhomályosult tudat már nem képes befogadni, hordozni, éltetni a dharmát, a morált, a szeretetet, az Igét, a tiszta isteni Éntudatot.

A szellem lélek nélkül, hideg, számító, érzéketlen, önző, öntelt, öntörvényű. A szellem erő, anyag nélkül nem megtapasztalható, irreális, utópikus, saját képzelgéseiben elvesző.

A lélek szellem nélkül kicsapongó, kéjsóvár, élvezethajhász, jellemtelen, nem képes megkülönböztetni a léleképítőt a lélekrombolótól, képtelen a különböző rendeltetésű minőségeket sajátos értékük szerint megkülönböztetni és felismerni. Ezért bűnre csábítható, megkísérthető. A Lélek erő-anyag, fizikai kötődés nélkül, pedig önsanyargató, álszent, érzelgős, de nem képes megélni, átélni érzelmeit.

Az erő-anyag lélek nélkül élettelen, szellem nélkül, pedig pusztán tenyészet.

Lucifer, Lilit és Ahrimán nem tudnak hármas egységet alkotni, mert alapminőségük az elkülönülés, és mert a Hármas Egység szeretet nélkül nem valósulhat meg.

A szeretet, pedig nem valósulhat meg páros együtthatás, kölcsönös, egyidejű kiáradás és befogadás nélkül.

Ahrimán, ármány, a hazugság, a hamisság a magyar ősi hitvilág szerint. A szeretet nélküli anyagi, fizikai-világi erő megtestesítője, a szellem nélküli, de logikus eszesség, okosság. A materializmus, a fasizmus, a kommunizmus, a judaizmus, imperializmus, a globalizmus és minden egyéb tömegbefolyásolás inspirálója.Célja, hogy az ember felejtse el szellemi lény mivoltát és megakadályozza, hogy önálló, szabad individuum, tudati-lélek legyen. Tehát a fizikai sík elementárja, kílkórja. A szeretet nélküli fizikai jólét és gazdagság felhalmozása mások terhére. A fizikai elnyomás, kegyetlenkedés inspirálója.(pl. önző gazdasági felhalmozás, a lelkiséget helyettesítő technikai civilizáció..)

Lilit az asztrál sík elementárja, kílkórja. Az életerőt elszívó kéj és szenvedély, a szellemet elhomályosító szeretet nélküli érzelgősség. A vak hit. A vad és perverz vágyak kielégülését inspirálja. Célja, hogy érzelmileg rabulejtse az embert, a hiány és a mohóság, a sóvárgás érzéseit gerjesztve. A lelki erőszak és a lelki elnyomás inspirálója.(pl.: szórakoztató ipar, média, szellem nélküli vallásos érzelgősség...)

Lucifer a mentális sík elementárja, a szellemi jéghegy, érzelem, lelkiség és szeretet nélkül. Irtózik a fizikai síktól, így soha nem tapasztalja meg a tudást.Megtapasztalás hiányában mindent befogad, ami szellemi, ami gondolati, anélkül, hogy ellenőrizné annak morális hátterét. Ő a gúnyos és ironikus mindentudó, aki ítél és előítéletekből téveszméket fabrikál, az elfogadás nélküli kételkedés vagy a kételkedés nélküli elfogadás.(pl.: tudományok, a fizikai sík realitását nélkülöző idealizmus, vallási dogmák,fekete mágia, lélektelen okkultizmus...)

A fenti három szeretetnélküliség eredménye a három síkon, a fizikai, asztrális és mentális síkon megjelenő önzőség, gőg, együttműködésre képtelenség, a szembenállás, a harc, a félelem, függőség, kizsákmányolás, energiarablás. Szeretet nélkül nincs Logosz, nincs Ige, nincs morálisan cselekvő értelem, nincs maradandó Teremtés. A szeretet pedig maga az isteni morál, az élő-éltető törvény, a szellemi értékrend meglelkesült, megelevenedett megtapasztalása.

"Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" A szeretet egyik "fele" statikus, állandó; szeresd a külső világot és el tudod fogadni. A szeretet másik "fele" dinamikus, változó; ha szereted magad, akkor teremtesz egy külső világot, amit el tudsz fogadni. Az egész szeretete az, ha szereted Istent, akkor megteszed mind a kettőt. Ez a harmónia, a kiegyenlítődés az állandó változásban. Az első a befogadó-lélek létezése, térbeli és teret adó, a második a kiáradó-szellem létezése, a teret betöltő örök-idő tevékenység. A harmadik esetben a két mentalitás együtt létezve válik élővé, és ekkor van hatás, tapasztalás, tér-idő, éterikus és sűrű-anyagi megnyilatkozás, értékteremtés és értékfejlődés. Az isteni Szellemnek és Léleknek az Erő a megnyilvánítója és a közege, ez az ősanyag, az éter, a prána vagy a csí. Az a plazma, amiben keletkezik a szellem és a lélek által a mozgás, a forma, a hő, a négy világalkotó elem (tűz, levegő, víz, föld), az akarat, mint szellemi erő és a vágy, mint lelki erő. Az akaraterő vágy nélkül nem irányul semmire, céltalan. A vágyerő akarat nélkül nem tud megvalósulni, nem képes megnyilvánulni. A vágy- és akaraterő együtthatva a Teremtő Erő.

A tett és a Teremtés eredménye a gondolatoktól és érzelmektől, tehát a tudattól alakul, változik, vagyis a Szellem és a Lélek együtt- és egymásra hatásától, az Erőben és az Erő által. Forrás


A két cserépedény.Kínában, egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment. Mindennap a vízhordozó csak másfél edény vizet szállított a házba.

Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak fele annyit tudott teljesíteni... A két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál:

- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:
- Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán?
Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Mindennap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedtem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat.

Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mindannyian törött cserépedények vagyunk.
De ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s a jót meglátni másokban.

A hetes számmal kapcsolatban József Attila igen továbbgondolkodtató verset írt (A hetedik).

A HETEDIK
E világon ha ütsz tanyát,
hétszer szűljön meg az anyád!
Egyszer szűljön égő házban,
egyszer jeges áradásban,
egyszer bolondok házában,
egyszer hajló, szép búzában,
egyszer kongó kolostorban,
egyszer disznók közt az ólban.
Fölsír a hat, de mire mégy?
A hetedik te magad légy!

Ellenség ha elődbe áll,
hét legyen, kit előtalál.
Egy, ki kezdi szabad napját,
egy, ki végzi szolgálatját,
egy, ki népet ingyen oktat,
egy, kit úszni vízbe dobtak,
egy, ki magva erdőségnek,
egy, kit őse bőgve védett,
csellel, gánccsal mind nem elég,-
a hetedik te magad légy!

Szerető után ha járnál,
hét legyen, ki lány után jár.
Egy, ki szivet ad szaváért,
egy, ki megfizet magáért,
egy, ki a merengőt adja,
egy, ki a szoknyát kutatja,
egy, ki tudja, hol a kapocs,
egy, ki kendőcskére tapos, -
dongják körül, mint húst a légy!
A hetedik te magad légy.

Ha költenél s van rá költség,
azt a verset heten költsék.
Egy, ki márványból rak falut,
egy, ki mikor szűlték, aludt,
egy, ki eget mér és bólint,
egy, kit a szó nevén szólít,
egy, ki lelkét üti nyélbe,
egy, ki patkányt boncol élve.
Kettő vitéz és tudós négy, -
a hetedik te magad légy.

S ha mindez volt, ahogy írva,
hét emberként szállj a sírba.
Egy, kit tejes kebel ringat,
egy, ki kemény mell után kap,
egy, ki elvet üres edényt,
egy, ki győzni segít szegényt,
egy, ki dolgozik bomolva,
egy, aki csak néz a Holdra:
Világ sírköve alatt mégy!
A hetedik te magad légy.

1932

József Attila:A HETEDIK
Költészete nagyívű. így a leívelést, a hanyatlást is megírta, a személyre szabottat éppúgy, mint az emberiségre vonatkozót. Még ma is tud újat mondani. Többek között ő írt először a fasiszta kommunizmusról is stb.

Üresség, és ami benne van.
Aki "valaki" akar lenni, az le is köti magát, hiszen görcsösen ragaszkodik "valamihez"
A senki viszont bármivel azonosulhat.
Az üres tudat nem ütközik más rezgéssel nem akarja felülírni, vagy kioltani azt. Átengedi önmagán. Ezáltal érzékeli a másik rezgését, hangulatát, gondolatát. Tud azonosulni, átváltozni ha szükséges. Az ürességen átengedett rezgés viszont megváltozik. Lenyugszik, mert nem ütközik ellenállásba, nem gerjeszt hullámokat.
Az üresség elnyeli a feszültséget, agresszivitást, így önvédelemre is alkalmas.
Átalakítja a stresszt, a negatív energiákat, így gyógyításra is alkalmas.
Az üresség alkalmas bármilyen forma felvételére, igy átlényegülés könnyedén kivitelezhető.
"Isten nem az égben van, hanem benned, de a fában, a kőben mindenben ott van, mert Ő a mindenség"
Aki a középben létezik, az tapasztalja az egységet.
Nevem senki!

Végül, még néhány szó a hármasságról:
- A hármasság tana amit elfeledtek az emberek.
- A szent hármasságot mindeni ismeri.
- Az elferdített hármasság nem az igazság hármassága.
- Három a magyarok igazsága.
- A háromszori próbálkozás?
- Ha valami nem áll három lábon, az billeg.
- A teremtés igazsága a teremtő erő az atya.
A teremtő anyag, a befogadó, az anya, és a teremtés, a természet, a teremtett lény a fiú.

Az ál keresztények ebből hagyták ki az anyát, a nőt, hogy lehetetlenné tegyék a teremtés folyamatát!
- Egy szó miatt?
- A szó maga is teremtő erő, gondolj a mágikus szavakra.
- Mint az ABRAKADABRA?
- Az eredetileg abrak a dobra, vagyis etesd meg a dobot, hogy átvigyen. Ez a táltos révülés titka. A szavak titka a kiejtés színrezgésében van.

Már tudom: ATYA-ANYA-FIÚ
- Ez csak egy a sok közül. Minden a hármasságon alapul, de már képtelenek használni az emberek.
- Nem ismerik a számok misztikáját sem. A hetes számot alázzák meg legjobban.
- Heten mint a gonoszok?

Mit tudsz a hét gonoszról?
A hetes számhoz mindig pozitív fogalmak tartoztak, de ezt felülírták a hét gonosszal, és az emberek nem is gondolkodnak rajta. Kiveszett a tudatosság belőlük! Nincs hét gonosz, mégis ez maradt a fejekben.

Így vannak a sors akaratával is. Fogalmuk nincs a világ hármasságáról, jó és rossz fogalmával küszködnek. Minden akadályt a sors kezének tulajdonítanak, mert nem ismerik az ármányt, és illúziót.

Mindkét világ célja az emberek tudatosságának megakadályozása, mert csak addig van hatalmuk, amíg van kiken uralkodniuk. A legtöbb embert kis akadályokkal is eltudnak téríteni céljaiktól, pedig, ha ezeken keresztül is továbblépnének, akkor már nem lenne hatalmuk fölöttük.

Inkább ráfogják, hogy ez a sors akarata?

Az isteni szellemet nem a sors irányítja, hiszen teremtő erővel bír, de az emberek kishitűek. Sok égi küldött elmondta, megmutatta, hogy mire képes a tudatára ébredt szellem, de az emberek tudatát, már dogmák terhelik. A Sennin azt mondta, hogy a nyugati ember, már reménytelen a TAN befogadására. (Scyta: Pap Miklós)

AVATARA - Ami a Bibliából kimaradt
Ebben a filmben a kereszténység eltitkolt változásait tárjuk fel.
Az elrejtett szövegek alapján teljesen máshogy nézhetjük a kereszténység, múltját, jelenét, és jövőjét. A kereszténység összeolvasztása a Judaizmussal nem volt valami profi munka. Láthatjuk az összefüggéseket, paradoxonokat, amiket a Bibliahamisítók nem tudtak teljesen elsimítani a történetben.
Kiderül többek között az is, hogy a judaizmus, és a kereszténység miért teljesen más vallás.
Szegény sok megetetett keresztény, azt sem tudja miben hisz :).

De sebaj vakon hinni jó, de tudni még jobb!
Tudjuk meg hát mi is az igazság a kereszténységgel, ami nem kétezer éves ugye, ahogy azt be akarják állítani. Ha kicsit is gondolkodjunk, akkor ráébredhetünk, az eredeti kereszténységet teljesen áthamisították...

Kinek állt ez érdekébe?
Milyen hatalmak rafinált módszere az hogy minden ember alapból bűnös rabszolgának érezze magát?Az ember, testbe zárt Isteni fény!
Az embernek hibái vannak nem bűnei, amelyek tudatlanságból erednek!
Az őseink kereszténységében a Szentháromság = Apa, Anya és Fiú!
MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!


 Forrás:
 http://domonyi.aries.hu/harmas-egyseg-tana.html#.VDQ7dRYsHAx

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése