2014. október 16., csütörtök

Mit hisztek, Ti kevély Urak? 10.13.


 Az alábbi sorok lejegyzője különösen hatalmas energiák kíséretében kapta az üzenetet, váratlanul. Ezért nem tudni ki a küldője. Ha figyelmesen olvassuk, olyan, mintha nem is egy személy rejlene mögötte.

2014.10.13. hajnal

Mit hisztek, Ti kevély Urak?


Mit hisztek, Ti kevély Urak? Mit gondoltok, mi a népakarat?

Kevélyen, dölyfösen pöffeszkedtek a nép nyakán.
Palotáitok s összerabolt javaitok a nép verítékéből s az őket megillető közösből való. 

Hallgat a nép, s hallgat!!!
A csend megett húzódik a népakarat.

Mint mindig, ellen-csónakban eveztek, hol ti magatok, a nekünk hazudott ellenpart világát mutogatjátok nekünk. Mit gondoltok, hol véges e part?!

Ez a nép rendet akar!!!
 
Kevélyen pöffeszkedtek, mint nagyhatalmú uraságok, a népre lenézően néztek, ez a ti átkotok.

A nép csak kér, de ti szóra se méltatjátok. Ez lesz a bevégzett sorsotok. Mert népem tűr, míg tud, de a türelem lángja már csak pislákol. 

Ti dölyfös urak, kiszolgálói vagytok annak, amit e nép NEM akar!

Figyelmeztetés jön az égből, elég legyen már végre, s halljátok meg mit a nép üzen!

Kevélyen pöffeszkedő urak, hát nektek mit sem ér a népakarat?!

Ne nézzétek ostobának e szent népet, mert ha kell, palotáitok romjain mond végítéletet!

Őseitek vére pecsételetben folyt e földre, hol hazát, s hont ada a teremtő népnek!

Ennek e népnek, ki népek népe, hozzon most igazságot a Földnek!

Feltáratik e nép igazsága, mit most már az Atyám akar.

Eljött az idő, álljatok sorba, mert ezt kívánja az égi Korona!

Népeteknek adám égi Szent Koronám, hogy beteljesítse az égi feladatát. 

Itt az idő, az ég szólít minden igaz Magyari Mag honfit!!!

Bárhol légy e világon, tudd, s ha szívedben érzed, a Szent Korona szólít.

Hazát kell teremteni újra, hol kevély kiszolgáló urak helyett legyen szent az, amit a nép akar! 


Sokatok érez hívást lelkében valami újra, amit már a lelketek sugall. 

Ne féljetek befogadni ÖRÖKSÉGETEK, mert ez juttat oda, hol megérted az ÖRÖK-S-EGET!

Szólítalak benneteket, Magyari Magok, az országom, mit nekem ajánltatok, újra ragyogni fog!

Ragyogni, mert letelt búnak búja, s eljön Szent Koronátok, felvirradt napja. 


Legyen szívetekben nyugvás, s hála, alázat. Mert mit rátok rótt a sors, azt e kicsiny nép beteljesíté vala. 

Hitetek maradjon töretlen, mert ha még nem is érzik oly’ sokan, az idő letelt. 

Új nemzet van születőben!!!Nemzetnek országa, országnak nemzete, fogadjátok az igaz Örökséget szívetekbe! 

Kevély kiszolgálói hazátoknak, mikor ártotok, ne feledjétek, hogy felépített palotáitok zárt kapujában ott állok! Halkan kopog rajt az ima, mely e nép sóhaja.
Halljátok e sóhajt a csendben, mert ha nem, akkor az a ti bajotok lészen. 

Csendes ez az ima egyelőre, de az igaz Örökséget, mit meghazudtak, s elvettek tőletek, helyére helyezi e népet!

Lejegyezte: KSNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése