2013. szeptember 27., péntek

Istenanyánk szent kútja Szurdokpüspökiben


Éva, a 09.28-i szer szervezője Istenanya útmutatása alapján jelölte ki a helyszínt. Ebből is látszik, hogy milyen hasznos az összefogás, az egymásért való tevékenység, mert Kovács-Magyar Andrásék alakították ki ezt a szép kegyhelyet, és most bárki más élvezheti a hely áldását. Köszönjük.
Dombi Katalin


 Istenanyánk szent kútja Szurdokpüspökiben

A megtisztított Istenanyánk szent kútjának környékén kőtalapzatra várfalat építettünk boltívekkel, gyógyító Táltos fénypadot állítottunk. Újra a régi pompájában várja e szent hely a látogatókat, a gyógyulni vágyó embereket.


Szent István királyunk idejében Szurdokpüspöki egyike volt Magyarország szellemi központjainak. Három ilyen hely, szellemi központ volt az országban: Esztergom, Kalocsa és Szurdokpüspöki. Püspöki központ volt. Istenanyánk szent kútjának helye egy ősi szakrális központ. Szurdokpüspöki térségében ásatásokat folytattak, kelta időbeli emlékeket találtak, melyek 12 ezer évesek. Vannak olyan szakrális központok, amelyeket időtlen idők óta szentként tiszteltek.

Szurdokpüspökiben, a Hollósdombon, Istenanyánk szent kútjánál lévő szent ligetet bemutató kisfilmünk megtekinthető a Kovács – Magyar András DVD sorozatának 32. filmjén, címe: Szent helyek – Szent idők: Lásd itt Szent István király kijelölte Magyarország egyik szellemi központját erre a helyre. Nemcsak a szellemi vezetés központja lesz ez a hely, az emberek ezrei, százezrei zarándokolnak el ide. Olyan láthatatlan, megmagyarázhatatlan, kézzel foghatatlan, mégis tapasztalható csodák történtek, melynek híre ment az egész világban. Aki ennek a kútnak a vizéből ivott, aki ennek a kútnak a vizében megmosakodott, azok meggyógyultak. Süketek bénák, bélpoklosok keresték meg ezt a helyet.

Megvizsgálva Európa és a világ szent helyeit, olyan energiavonalak találkoznak itt, amelyek Fatimében, Lourdes-ban, vagy Dél-Amerika szent helyein is megtalálhatók. Ezeket pozitív energiavonalaknak, Szent György vonalaknak nevezzük. Ami különös, hogy ezeknek a pozitív energiavonalaknak vannak erősségei. 1-től 7-es szintig mérik a pozitív zónák erősségét.

Istenanyánk szent kúja

Itt Szurdokpüspökiben egy hetes erősségű és egy négyes erősségű pozitív földsugárzás találkozik, Istenanyánk szent kútjától néhány lépésnyire, ott, ahol a Táltos fénypadot állítottuk. A kúton is átmegy ez a pozitív zóna, ez adja a víznek azt a gyógyító képességét, amelyet kifejt. Mitől gyógyít ez a víz?

A kútban lévő víz minden egyes molekulája bipoláris, két kis pólusa van minden vízmolekulának. A fellelhető vizek általában rendezetlen szerkezetben kerülnek a felszínre. Különösen akkor, ha a víz távvezetékekbe, vízvezetékekbe kerülnek. Ennek a kútnak a vize, – mivel egy pozitív energiazónában van – vízmolekulái rendezett állapotba kerülnek, rendezetté válnak a pozitív és a negatív pólusai.

Ha valaki ebből a vízből iszik, vagy ebben a vízben áztatja a lábát, kezét, bármelyik fájó testrészét, a vízmolekulák hatnak az emberi testben lévő vízmolekulákra, rendezik az emberi test vizenyős részeit. A beteg szervek, testrészek – amelyek rendezetlen állapotban lévő molekulákat, energiákat jelképeznek – rendeződnek. Ennek a rendezettségnek, ennek a rendszernek lesz az eredménye maga a gyógyulás.

Mi az a pozitív energia? Mi az, ami rendezi ennek a kútnak a vizét?
Mi az, ami más kutaknak nem rendezi a vizét?

Ezt a csodát hívjuk úgy, hogy szentség.
Mi az a szentség? Mi tesz szentté egy helyet?

Szentté tehet egy helyet egy pozitív zóna, ahol egykoron Szent György seregei haladtak a gonosz leküzdésére. Szentséget adhat egy olyan dolog is, ahol Szűz Mária, Jézus Urunk, Szent Margit, Szent Erzsébet jártak, és megáldották a földet, a forrást, a hegyet, a völgyet, vagy éppen egy szurdokot.

Turulmadár kupola borítja Istenanyánk szent kútját
Turulmadár kupola borítja Istenanyánk szent kútját

Szurdokpüspökiben Szűz_Mária járt, ebben a térségben élt, itt gyógyított. Az itt élő emberek a mai napig emlékeznek rá. Magyarország legmélyebb Istentudata itt él ezen a vidéken. Az emberek tudták, hogy Szűz Mária szerette ezt a vidéket, az emberek is szerették Őt.

Az Isten és Szent gyermekei szerették a szép helyeket felkeresni. A Mátra lábánál, egy páratlan szépségű helyen vagyunk. Vajon Szűz Mária miért jött el erre a helyre? Miért ide jött, miért nem egy másik kúthoz, egy másik faluba? Szentjeink tudták, melyek azok a helyek, amelyeket az ő elődeik, Istenanya, Istenatya megáldott.

Szurdokpüspöki_- Hollósdomb – Istenanyánk szent kúja
Parkosítottuk a szent hely környékét

A faluban van egy különös hely, amely itt van mellettünk, Hollósdomb a neve. Nemcsak a magyar hagyományban, a világ egyházi hagyományában is sokat beszélnek a hollókról. Ahol megjelenik a holló, ott egy szentség is megjelenik. Gondoljunk Thébai Szent Pálra, aki Egyiptomban, a sivatagban visszavonultan él egy kis oázisban. Minden nap egy holló egy fél cipót hoz neki élelemül. Thébai Szent Pált meglátogatja Thébai Szent Antal. Megjelenik a holló, az Isten égi madara, nem fél cipót hoz élelemül, hanem egy egész cipót, mert tudja, hogy ketten vannak. Elfogyasztják a cipót, majd Thébai Szent Antal visszavonul a másik oázisba, ahol ő él a tanítványaival. Mátyás király életét többször megmentik a hollók. Amikor Vitéz János és Janus Pannonius összeesküvést szőnek ellene, hírül adják a hollók, hogy vigyáznia kell, mert a vesztét akarják. Mátyás király a hollóknak, Istenanyánk madarainak köszönheti életét.

Folytathatnánk a mitológiát, de maradjunk Szurdokpüspökinél. A Hollósdomb az a hely, ahol leszálltak a holló akkor, amikor Istenanyánk erre a helyre leereszkedett. 28 ezer évvel ezelőtt történt ez. Istenanyánk fényes madár alakjában szállt le a Föld néhány pontjára, keresve a helyet leendő gyermekeinek, a 12 szent szellemnek. Leszállt itt Szurdokpüspökiben, leszállt a Pilisben, leszállt Spanyolországban, Montserratban, leszállt Indiában, Dél-Amerikában. A régi, ősi mítosz így szól: Istenanya fényes madár alakjában leszállt a Földre, 12 szent gyermeknek adott életet, hat fiúnak és hat lánynak. Ezek voltak azok a szentek, akik az Isten egy különös programjával ajándékozták meg az emberiséget.

Forrás: http://www.szellemvilag.hu/szent-helyek/kovacs-magyar-andras-istenanyank-szent-kutja-szurdokpuspokiben

  Köszönjük a kegyhely felállítását Kovács-Magyar Andrásnak és tanítványainak.

2013. szeptember 26., csütörtök

Boldogasszony hívja MAG népét 09.28-ára !

 
Kaptam ezt a felhívást ímélben, és itt most közzéteszem, hogy minél többen értesüljenek róla. /Dombi Katalin
 
 
 
Szurdokpüspöki szeptember 28.
 
 
Túláradó Anyai oltalmával és Szeretetével vár mindenkit Istenanya 
a szombati napra, 09.28.-ra Szurdokpüspöki Istenanya Kútjához, 13.00 órára.
 
Az a kérése:... De szeretné Ő maga elmondani, így átveszi a szót:

Áldott Gyermekeim!

Bocsássátok meg mindenekelőtt ennek a Leánynak, hogy kicsit átláthatatlanra íródott levele. Nála mint egy csapot, ha kinyitnak - a leírt szavak, megindul az égiek üzenete. Ezért is kértem Tőle: ossza meg évtizede íródott verseit egy felületen. De itt és most kérem, küldje el Nektek is, hiszen számotokra is hordoz üzenetet Hiszen már akkor is a Teremtő Atyai Ház szólította meg Őt...  Atya, Atyai Fiú és Én magam.

Oly áldottak vagytok...
Szeretetem kiáradása átöleli egész szeretett Földemet, Kárpát hazát és benne egyenként Titeket is...

Oly sokat tettetek már, hogy végre hozzátok méltó módon élhessétek a létezés emberi formáját itt a Földön... 
Fényetek már messzire látszik! És ez oly boldogságos érzést csal lelkemből, kiárasztva és oltalmazó karjaimban tartva benneteket, amelyet földi szavakkal nem tudok kifejezni. Hasonlatos az érzéshez, amit Édesanya érez újszülött gyermekét karjaiban tartva.
Hunyd be csak szemed! Érzed-e, Gyermekem? Hisz mind, egytől egyik Gyermekeim vagytok, és én óvlak, védelek és terellek Titeket... 

Szeretettel elvárlak választott Helyemre, Gyermekeim. Szólni kívánok hozzátok. Terített asztal és meleg Anyai szívem vár benneteket. 
Minden csoportból szeretnék valakivel találkozni, akivel Évának jelenleg kapcsolata van, illetve azokkal is, akik megszólítva érzik magukat e sorok olvasásakor.
 
Ő - Éva - még nem tudja, mit és hogyan fogok készíteni Számotokra. Legyen ez meglepetés még Neki is...
 
Nagyon fontos és szükséges az Erő forrásaink egybefogása. Ez a dolog már nem tűr halasztást, konkrét lépéseket szükséges kidolgozni hozzá, hogy minden Áldott, Ébredő Magyari Mag egy zászló alá gyűlve várja a közelgő eseményeket. 
 
Éva és Tibor megkapta ennek a zászlónak formáját. Ezt kell elfogadnotok Egyetemes Jelképként. Ez a Teremtés Háza előtt is ott látható, rajta a Végtelen Isteni Szeretet szimbólumával.
 
Tudnotok kell, Gyermekeim, hogy ez már messze túlmutat Árpád és Attila vállalásán - az Isteni Rend Univerzális kiáradását és helyreállítását jelképezi.
 
Fehér Testvéreim számára is tartogatok mondanivalót, így kérem, képviselje valaki Őket is.
 
Éva - ki földi közvetítőm -  ezidáig még nem tudta: nemcsak egy egyszerű találkozóra hívlak Titeket. 
 
Tudtotokra adom, milyen irányvonal mentén kell elindulni az Egy-S-Ég-be rendeződést megcélozva.

Szentté lett István Királyotok Országát oltalmam alá ajánlotta.
Én pedig eljöttem, és várom Mag Népem eleit, akik eme munkában segítségemre lesznek a megvalósításban.

Így hát a hívás azoknak szól, akik lelkükben érzik azt, és kik vállalják mindannak az embert próbáló munkának minden terhét és következményét, ami ebben a Nemes Feladatban részül jut nékik.
Itt már minden felülíródik, és alázattal, igaz szívvel és tiszta lélekkel kell a feladat elé néznetek!
 
Nem szóltam erről hamarabb, hiszen látnom kell: 
Ki az, ki valóban készen áll minderre?!
Ki az, ki minden körülmény dacára érzi a hívó szót?!
 
Hisz ami Ránk vár, Gyermekek - évezredek óta várt, gondosan megtervezett folyamat, amelyben már semmilyen emberi gyengeség nem lehet jelen!

EGY-S-ÉG-BE HÍVOM HÁT MAGYARI MAG NÉPEMET!

VÁROM MINDEN ELKÖTELEZETT, IGAZ SZÍVŰ, HITÉBEN ÉS SZERETETÉBEN MEGINGATHATATLAN GYERMEKEMET A TEREMTÉSBEN, KI VÁLLALJA ISTENTŐL RENDELT FELADATÁT ÉS KÉSZEN ÁLL ELHÍVOTT ÉS LÉLEKBEN VÁLLALT FELADATÁRA!

2013.szeptember 28.-án a Szurdokpüspöki Istenanya kútjánál 13 órakor.

Legyetek áldottak, Erőben és Igaz Hitben teljesek, Szeretetben alázatos szolgálói Embertársaitoknak!

Istenanyátok, Boldogasszony
 
 

Helyszín
 
Szurdokpüspöki, Istenanya Kútja.

Időpont. 2013.09. 28. 13.00 óra

Addig igyekszem minden információt lekérni róla. Akinek van lehetősége még
erre, kérem nézzen rá, és erősítse meg a kérést.

Kérem a Budapest környékieket, hogy a déli, illetve nyugati országrészről
 érkezőket segítség az eljutásban - Telekocsi effekt, hogy ne terheljük
Földanyát csak a szükséges mértékig.
Kérem jelezzétek, amennyiben
megjelenésetekre feltétlen számíthatunk. Mert számítunk is. :)
Lőrincz Éva kucorevi@citromail.hu
Túláradó szeretettel ölellek Benneteket. Gyermekek!
Éva
 
 

 Szurdokpüspöki a Mátra hegység lábánál, a Zagyva völgyében fekszik.
  Megközelíthetőség: A 70 km távolságra lévő Budapest felől megközelíthető az M3-as autópályán és a 21-es főúton.  A falunak a Hatvan–Somoskőújfalu vasútvonalon vasútállomása  van. Szomszédos települések: Jobbágyi, Pásztó, Gyöngyöspata.
/DK
 
 
 
 

Szíriai helyzet -bonyolult és súlyos 09.26. A szíriai helyzet bonyolultabb mint gondolnánk


  Annyi különböző infó lát napvilágot, hogy már azt se lehet tudni kinek higgyen az ember. Az biztos, hogy durva események történnek ott és mielőbbi békére van szükség.


 


Vessünk véget ennek!  Fogjunk össze! Segítsd a béke megvalósulását, amikor ráérsz, imával, mantrával, meditációval. Kiemelt időpontok vannak már régóta, különböző csoportokban. Lehet csatlakozni.  7 óra, 9 óra, 19 óra, 20 óra, 21 óra, 21,12, 22 óra, 23 óra.

Képzeld el, hogy béke van Szíriában, és felszabadult, boldog a nép!

Szeretettel várlak. Dombi Katalin

Bővebben: 

http://szepjovot.blogspot.hu/2013/09/sziriai-helyzet-bonyolult-es-sulyos-0926.html2013. szeptember 24., kedd

Veszélyben a Cernavodă- i atomerőmű , az összefogás és a szeretet segít !


Nagyon sürgős, ezért holnap reggel  (szeptember  25.-én)  7 órakor
 legalább 5o embernek imádkoznia kell a Miatyánkot, hogy ne ismételje meg önmagát a történelem!

Veszélyben a Cernavodă- i atomerőmű ,

 az összefogás és a szeretet segít !

2013.09.24. 17:54 Istengyermek

 http://m.blog.hu/is/istengyermek/postimage/cernavodajpg_1380037796.jpg
 Áldottaim, az ima  erejével támogassuk az egyetlen romániai atomerőművet Cernavodă-n (Délkelet-Romániában). Kérem a tiszta szívűeket adják  tovább ezt a kérést.
"A rezgés emelkedés miatt a Föld felülete mozdulni készül, mely által veszélybe kerülhet Románia egyetlen atomerőműve, két működő reaktorral.

Nagyon sürgős, ezért holnap reggel  (szeptember  25.-én)  7 órakor
 legalább 5o embernek imádkoznia kell a Miatyánkot, hogy ne ismételje meg önmagát a történelem.

Tisztelettel és alázattal kérem a segítségeteket. " -Mahuna Gaya, a Föld lelke


Greenpeace-tüntetés a romániai cernavodă-i atomerőműnél. 
Az atomerőművek építésének kockázatai között szerepel a komoly balesetek lehetősége (mint a csernobili); a radioaktív anyagok kiszivárgása, amelyek károsíthatják a környezetet, valamint a környéken élő emberek egészségét; a magreakcióból származó radioaktív hulladékok tárolása; illetve az atomfegyverek számának gyarapodása. (A fűtőanyagként uránércet használó reaktorokban, így Cernavodă-n is, a maghasadás következményeképpen plutónium állítható elő, amit atomfegyverek gyártására használhatnak, mint ahogyan az többek között Indiában is történt 1974-ben.)
A Greenpeace a megújuló energiaforrásokat támogatja mint az atomenergia alternatíváját. Románia nagy lehetőségekkel rendelkezik e téren, továbbá a megújuló energiaforrások nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget, emellett jelentősen kevesebb befektetést igényelnek, mint az atomenergia.

Ilona


2013. szeptember 20., péntek

Pilisi túráról -2013 szeptember 


Újabb ajándékok a Pilisben

Szakadó esőben kezdődik. Alig látjuk egymást az esőfüggönyben, de azért szépen felsorakozik a 27 ember a Holdvilág-árok felé induló úton, létrejön a kör. Lassan elhangzik mindenki neve, mindenkit köszönt a túravezető, majd a szól a Pilis-kutató, ki előadni jött ma velünk. Élt már ilyen hatalmas esőt a Pilis-Hargita, de ez most egészen különleges, miközben ránk szakad ránk az Ég, mindenki mosolyog. Mindenki kitart, és indulnak lépteink. Valami egymilliószoros erő van velem, ömölhet a víz, ázhat a derekam a gitártól, közben végtelenül boldog vagyok. Ez van velem, mióta a dobogókői tábor kunszentmártoni Norbijával előző este egy nagy beszélgetésben megemeltük egymást. Azóta tudom, érzem, s most látom, hogy menni fog minden, mint a karikacsapás, olyanok leszünk, mint a kilőtt nyíl, kitörő örömben telik majd a Pilis-járás.

Ez az erőtér meg is marad, és áthatja a folytatást egész nap. Haladunk a Holdvilág-árok bejárata felé. A dobogókői néplélekemelőkkel váltunk pár szót, a harminchatból nyolcan vagyunk itt közülük, lám a Turul-túra is pont ugyanígy indult, berendeltek minket 3-ra az égiek, aztán megnézték, mennyire gondoljuk komolyan, majd elindultunk, s jöttek sorra a csodák! Aztán állunk újra a körben már a bejáratnál, előadónk, Laci bevezeti a témát, és engedélyt kérünk a belépésre a hely őrzőitől. Ahogy egymás kezét fogva a miatyánkot kezdjük mondani, abban a pillanatban nagyon tisztán és erősen megérzem a szívem, érzem örömét, és erőteljes jelzését, e szavaknak, e soroknak, ennek az imának kell most itt szólnia. Az „Isten Áldja meg a magyart” erőt indít el, a Boldogasszony anyánknál szélroham jön az óriás fák koronái között, nagyot sóhajt az erdő, és egy időre az eső is eláll.

 
Fentebb a barlangokban szól az óóóm, aztán az ááám, méghozzá egy bizonyos ponton rezegteti be az egész teret, s rögtön az embert is. Az eső esik tovább, de a hangulat csak egyre jobb, cserélődik a szó és az erő az ország minden szegletéből, Szombathelyről, Szentendréről, Szabadkáról, Szekszárdról, Kunszentmártonból, Pomázról, Pilisszentkeresztről, Debrecenből és a fővárosból összegyűlt vándorok között, ahogy haladunk feljebb. Laci hatalmas sziklákat mutogat, lehetnek akár hatalmas építmények részei, és látjuk is a folytatást, ki a lelkével, ki egy kőfaragó szemével és tudásával. Látjuk azt a csodálatos, méltóságteljes óriás kővárat, így teljességében már hogyne lehetne egy nép vezetőinek temetkezési helye, és hogyne  lehetne itt Árpád sírhelye! Ahogy azt Sashegyi Sándor be is bizonyította az itt talált lelet által.

Ahogy őt megtalálták, megtaláltuk, úgy találtuk meg mi a helyünket ezen a nyáron a dobogókői táborban. A hatodikban a májusi Nagyszalát követő hat darab néplélekemelő, nemzettudategyesítő tábor közül. Ennek a hazatalálásnak a mindent elsöprő ereje, öröme éri el ezen a napon, ebben a kiadós esőben a Pilis-Hargitát. Mert ez az öröm, ez a hazatalálás minden magyaré, nem csupán a miénk! S úgy kell dolgoznunk, úgy kell járnunk az utat, hogy szép lassan mindenkit el is érjen, hisz mindenki régóta várja már ezt az örömhírt.

És itt hadd tegyek egy hosszabb kitérőt, hogy megnézzük, mi is történt abban a dobogókői táborban.
Felröppenünk a világ tetejére pár csodát megszemlélni

Tizenegy éve, 2002 óta dolgozom szüntelenül a magyarság feljebb lépéséért a különböző, változó szervezetek kereteiben, szellemi, lelki és gyakorlati síkon egyaránt. Ahogy jöttek sorban ezek a kezdeményezések (elsőként a Hatvannégy Vármegye, aztán az Egyesült Magyar Ifjúság, majd megszületett a Pilis-Hargita, végül a Kurultájjal elindult a Magyarok Szövetsége), az Élet mindig egy magasabb szinten nyilvánult meg. Mindig volt, ami hiányzott az igazi áttöréshez, a kiteljesedéshez, de mindig rengeteget tanultunk, és a következő nagy lépés mindig magasabb szinten történt meg. Egyre kevesebb indulattal, egyre több szeretettel és bölcsességgel. Egyre inkább az ősi hagyatékunkra, ősi tudásunkra, igazi magyarságunkra, szellemünk-lelkünk, szívünk parancsaira alapozva. A legutolsónál ott Bösztörpusztán már csak egy elem hiányzott, egy olyan csoport, mely a nemzet feljebb lépését szellemi-lelki síkon alapozza meg, onnan folyamatosan védi és támogatja, közben létrehozza, és kiterjeszti a szellemi-lelki szintű összefogást.

Az eddigiek alapján tudni lehetett, hogy az Égiek előbb-utóbb megint lépni fognak, és megint elindítanak egy hullámot, és az megint erősebb lesz minden eddiginél. Évek óta tudtam, éreztem, vártam az Életnek ezt a kiáramlását, idén bekövetkezett, rögtön tudtam, ahogy megnéztem Szelei Magdi és Kozsdi Tamás videóüzenetét a májusi Nagyszala után. Ez a kiáramlás, ez a hívó szó hozta össze azt a 36 fős csodálatos társaságot Dobogókőn, a közös nyári munkálkodás utolsó táborában. S ott fenn a Pilis tetején, a Jóisten tenyerén minden a magyarság és az emberiség feljebb lépéséhez szükséges elem megnyilvánult, és működött, és azóta is működik! Nem érzem, hogy ennél a legmagasabb szintű, jelenlegi kiáramlásnál bármi is hiányozna a kiteljesedéshez!

Ami nagyon fontos ezen elemek közül, hogy vezetőink valódi vezetőkként áldozatok sorozatával szolgálják, és vezetik az általuk vezetetteket. A küldetést minden elé, a középpontba helyezve, emberi gyarlóságtól nem akadályoztatva, s mégis emberinek, embernek maradva. Utóbbinak jele (a 75 százalék komolyság mellett) az a bizonyos 25 százalék derű, móka, nevetés és nevettetés, amit Sándor az előadásában hajszálpontosan meg is fogalmazott, és a táborban folyamatosan meg is valósított – kulcsfontosságú, számomra az egyik legtutibb jele, hogy messzire juthatunk, hisz a Pilis-Hargitát is ez repítette messzire! 

További nagyon fontos alaptétel a folyamatos égi kapcsolat, az állandó együttműködés, a közös munka az Égiekkel, akik kizárólag általunk, a cselekvő, feladatukat felvállaló Emberek által fogják tudni áthozni a valóság kapuján a megújult országot és világot! Az Új Földet, ami a magasabb síkokon már elkészült. Ez az égi kapcsolat is tökéletesen működött ott fenn (s azóta is működik) a hosszú útról érkező, tudásukat, képességüket régóta csiszoló és fejlesztő, és mindezt a közösbe beadó Embereknek köszönhetően. 

Egy valóságos mesébe kerültünk ott a világ tetején. Ahogy jöttek sorba a közös munkák, a reggeli mantrázások az égből érkező csodás versekkel, a szertartások a Pilis szebbnél szebb varázsos helyszínein, az égi segítők jelenései és üzenetei Ilona, Magdi s Sándor közvetítésével és a mi szépen nyíladozó érzékelésünkkel, a múltunkat, jelenünket, jövőnket és a tudásunkat feltáró előadások, a felejthetetlen beszélgetések, az esti éneklés s a dobolás. Többször is azt éreztem, hogy egy magyar népmesében szerepelek a szimbólumokat s a világ működésnek tisztaságát látva, és megdöbbenve figyeltem, ahogy egy tegnap érkezett mozaik aznap értelmet és igazolást nyer, és megint összeáll a kép.

Amit beleadtunk, ezerszeresen visszakaptuk ebben a valósággá vált mesében. Vállalásunkért, áldozatunkért cserébe életünk nagy ajándékát kaptuk, kivétel nélkül alapélményként, mérföldkőként emlegeti e napokat, mindenki, aki ott volt.
S van még egy nagyon fontos eleme ennek az összefogásnak, a köztünk már az első napokban kialakuló mindent átható szeretet, öröm és boldogság. A hazaérkezésnek ez is a része volt, ahogy felfedeztük egymást, és üdvözöltük egymást e közös útra lépve. Ahogy a legalább négyórásra sikeredett ismerkedési esten a jurtában ülve sorra elmondta mindenki a történetét, és az elképesztő fordulatokat felismerve, elismerve, máskor megdöbbenve, megkönnyezve vagy épp nevetve mindegyikben felfedeztük ugyanazokat a mozzanatokat, szimbólumokat. És természetesen tovább erősödött ez a kötelék napról napra, és azóta is erősödik, ahogy együtt visszanézünk erre a hétnapos csodára. 
E kötelék azért nagyon fontos, mert azóta is folyamatosan működve, a napi 4-5-6 levélváltással, az egyeztetett mantrázással, a találkozásokkal, beszélgetésekkel, az újabb közös programokkal ott tart minket a felvállalt úton, és alapja lesz a ránk váró közös munkáknak.

Feladat pedig van bőven, s ezeket ebben az egymást megölelő MAG-testvéri kapcsolatban, a szkítáktól örökölt háttársi kapcsolatban (Arkadas), Hunor és Magyar testvériségében tudjuk elvégezni, ez kell hozzá. Hogy a Nimród apánktól az augusztus 26-i hétfői szertartáson megkapott Vezér Erő a Kárpát-haza  minden szegletében érvényesülhessen, ahogy annak lennie kell, a magyari népek s minden más népek érdekében.


Vissza a Léleklyukon át

Messzire repültünk Kedves Olvasó, de aki még e hosszú út végén is itt van velünk, és olvas, azzal most már igyekszünk vissza a Holdvilág-árokba! Mivel ott álltunk az Árpád sírhelyét adó szikla s áldozati barlang előtt, oda is érkezünk. Minden bizonnyal a barlangot a hegytetővel összekötő kürtőn, a Léleklyukon (amit egyébként Virág Lacival ki is tárgyaltunk) keresztül röppentünk ki, hát érkezzünk vissza ugyanott, ahogy azt a táltosaink s valószínűleg a pálosaink is használták, mikor az égbe kellett emőködniük valami miatt.

Az eső már elcsendesedett. Aztán neki a sártól csúszós meredeknek, sok visszacsúszással, sok nevetéssel, és egyre kevesebb esővel. Beáll a Pilis-Hargitán gyakran előforduló általános mosoly hangulat, ahogy közeledünk a Lajos-forrás felé. ÉttermesJanink tiszta sárgában száguldozik mellettünk és szórja szóvicceit (VirágLaci el is nevezi darázsnak), előjönnek a régi sztorik. Fent a forrásnál pedig a Pilis-Hargita zázszlajának alapos meglengetése és a 2012 nyarán a Pilis-Hargita célba érésekor a Madarasi-Hargitán átélt csoda felidézése melegíti az ázott vándorokat. Virág Lacinak cserébe az eddigiekért a székely-magyar kézfogást mesélem, nagy örömmel hallgatja, majd kezébe véve a zászlót a csapat élére áll, s megindulunk a Kőhegy felé.

Kisebb zuhék után már közel a Kő-hegy a gerinc úton. A Pilis-Hargita szabályait követve Dalnok és Boci csapatzáró szerepében hátul jövök, egyedül, s továbbra is folyamatosan boldog vagyok. Egy tisztáshoz érek, hosszasan nézem, időzök mellette, alighanem tele van tündérekkel, erős Napfény-erőt érzékelek, mosolygok nagyokat. Aztán beérünk a menedékházba, ott is elsőként a Pilis-Hargita történetét kell elmondanunk a pultos kérdésére, aki gratulál. Több órás töltődés, meleg tea, ebéd, még a gitár is előkerül, van bőven idő mindent kitárgyalni, aztán átmelegedve jöhet a következő kör kint a kilátónál. Már nincs eső csak szél. Laci előadása Atilla nagykirályunkat hozza elő, többször is belebizsergek, ahogy megidézi, átéljük azt a hatalmas csatát, és megyünk, vonulunk Róma felé is, ahogy az a Pilisből induló tűzgömb ment nemrég, augusztus 24-én szombaton éjszaka, amit egész sokan láttak, és az olasz meteorológusok is észlelték…

A mi Lacink itt igazán kitesz magáért, saját megéléseivel fűszerezi a mondandót, s megtudjuk miért különleges, csodálatos hely Pomáz, s hogyan támogatja, inspirálja az ideköltöző alkotó embereket, többek közt ezt tette Hamvas Bélával is. Végül Laci is átadja nekünk ajándékát, elvezet egy szent helyre nem messze a menedékháztól, ide szokott járni, s mindig hoz valamit magával, s leteszi, s átadja „nekik”, ahogy ő mondja. 

Itt is megalkotjuk a kört, és itt már a magyarságot, a világot és a lelkünket emelő mantrák is megszólalnak. Itt másodszor érzem azt, amit a Miatyánk alatt a Holdvilág-árok bejáratánál. A szívem közepe boldogan rezdül, és hirtelen ott vagyok a szívem közepén, ahogy elhangzik az első szó, s ez végig meg is marad.
Ereszkedünk lefele a Kő-hegyről, aztán kinyílik a tér, egy óriási mezőn járunk, körben a Pilis méltóságteljes csúcsai, nagyon messzire van tőlem bármilyen hideg vagy fázás, sokkal inkább hőhullámok, akár le is ülnék nézni ezt a csodát, s meghallgatni mit üzennek ezek a piramisokat idéző ormok. Norbi meg is mondja nekik, hogy ti biz piramisok vagytok. 

Pillanatok alatt átérünk a Bükkösön, és megérkezünk a Pilis-Hargita állandó vendéglátója Kemecse Attila kertjébe és házába, s következik egy újabb csoda. Az ő szeretetteli fogadása, a csodafinom halászlé, majd zöldségpörkölt puliszkával, álomjó borok, és persze a kitörő hangulat tovább fokozva gitárral, dobszóval, énekléssel, ott születő saját költeményekkel!

Köszönjük Drága Kemecse! Megint hihetetlen jó volt, óriásit szólt az utunkat megkoronázó együttlét ott Nálad! 

Köszönjük továbbá a Pilisnek, köszönjük Virág Lacinak, és nagy köszönetem minden vándornak, aki fogadta a hívó szót a Pilis-Hargita rendhagyó kirándulására!
Valamit megint megkaptunk a Pilistől, ez egyértelmű volt számomra abból, ahogy még a túra utáni éjszaka is folyt a hatalmas erőáradás. Valamit, ami nagyon fontos lesz a folytatáshoz, ezt meg is erősítették az éjjel jött üzenetek.

Áldás!

Szépmező Szárnya

Lélekbalzsam a felébredt embereknek - Uriel 09.16.

by kristalyhang
Kedves Olvasók!
Fogadjátok szeretettel Uriel bátorító szavait: Igazi lélekbalzsam kifáradt Fénymunkások sajgó sebeire. S.
URIEL / 2013. szeptember 16.
Günther Wiechmann közvetítése
Archangel-UrielA felébredt ember eligazodásához
Itt Uriel, Isten Fénye!
Szeretett Fény, Minden létező Forrásának nevében köszönöm Neked és készségednek, hogy a Fényt szolgálod.
Most a hozzám érkezett kérdéseket fogom megválaszolni.
Észrevetted, hogy az első mondatban kétszer használtam a Fény szót? Sok kérdésedre az első mondatomban van elrejtve a válasz, mert ebben a mondatban válaszolom meg például a kérdést: Mit tehetek a Felemelkedésem érdekében?
Miről szól az életem? Látszólag miért nem haladok előre? Milyen az én valódi lényem? Mit adhatok én a világnak? …
Ilyen és hasonló kérdések azok, amik szívedből indulva hozzám érkeznek. Ma közvetlenül Veled fogok beszélni, és ha nem érzed szívedben a rezonanciát [egybecsengést], legyen ez az első ébresztő hívás számodra.
Te Fény vagy, ez a te valódi lényed [magod]. Eredeted világegyetemes, Isteni és ahogyan minden létező az Egy Forrásból származik, mindig része is marad a Forrásnak!
Az utad az elválasztottságon, téren és időn, az élet minden árnyalatán keresztül vezetett, míg eljutottál mostani létezésedhez. Te a Fény szeretett szolgálója vagy, a Minden-Egy nagy közösségé. Létezésed lehetővé teszi és a Fény számára, hogy egyedülálló tapasztalatokat szerezzetek, és hogy ezáltal ismerjék meg Önmagatokat. Minél jobban Önmagaddá válsz, annál többen profitálnak ebből! Te a Fény egy egyedülálló része vagy, egyedülálló a kifejezésformát és módot illetően!
A te feladatod, hogy ezt a megnyilvánulási formát éld, hogy létezz! 
A Fény a szereteten keresztül fejezi ki magát, a szeretet a szellem, az alkotó- és teremtőerő, az életenergia, a tudat, ami lehetővé teszi minden anyag magjában tartózkodva a létezést.
A szeretet teljességében leírhatatlan és értelem útján megérthetetlen, csak a szív képes érezni a szeretetet, mert a szívben él az isteni Fény Tebenned, Te vagy a Fény!
Nos, köztetek egyesekben felmerül a kérdés: Miért nehezítik meg így a Fénymunkások dolgát? Miért kell mindig újra és újra visszatérnem a régi energiába, miért bukkannak fel mindig problémák, amiket már rég megoldottam? Miért húz vissza a régi energia, miközben annyira egyértelmű a szándékom a Felemelkedéshez?
Szeretett Lényem, Neked különösen szeretném megköszönni létedet, mert Te különleges feladatot vállaltál magadra. Te nem csak a saját sötét árnyaidat hozod ki a Fényre, hanem az egész emberiség felett vállaltál felelősséget!
Így oldódnak fel az évezredes minták és kerülnek a Fénybe. A te perspektívádból lehetetlennek tűnhet, hogy felismerd a feladatod és mögötte az értelmet, de higgy nekem, csak nagyon magas szintű és fénnyel telített lények vállalhatnak ilyen feladatot, mint Te.
A Fény közvetlen közelében tartózkodsz és a Te feladatod ennek a Fénynek a kiterjesztése oda, ahol hiányzik jelenléte.
Ha feladod a ’régi világhoz’ fűződő kapcsolatodat, akkor onnan már nem tudsz hatni! Eltűnnél az emberek érzékelési síkjáról. Csak a sűrűbb szinten való létezéseddel teljesítheted be a speciális feladatodat.
Ennek a feladatnak a felvállalása a legerősebb, legszeretetteljesebb és legbátrabb lelkek kívánsága volt.  Ez egy kiváltság és egy különleges kitüntetés, hogy valaki inkarnált lényként multidimenzionális tudattal rendelkezzen. Minden egyes szint meghaladásával kiszélesíted a kaput a világok között. Megnyitod az emberek felé vezető utat a Fény számára, és az utat az embereknek a Fényhez. Olyan csodálatos feladatot végzel, ami a legmagasabb elismerést és tiszteletet érdemli meg!
Tehát ne ess kétségbe, ha megint úgy érzed ’lent’ vagy! Mindenekelőtt ne ítélkezz magad felett! Ne értékeld Magad és más Fénymunkásokat a szerint ami ’nyilvánvalóan tökéletlen’, hanem ismerd fel, mekkora nagy feladatot teljesítenek elrejtve a szemek elől. Aki már most képes az 5. dimenzióba váltani, az eltűnik az emberek számára. Ha ez korábbi időkben történt meg, akkor az emberek ezt ’átszellemülésnek’ [megvilágosodásnak] nevezték. Ez csak egyes estekben lesz így, mert a terv szerint a megnyílás és az összeolvadás átmenete van megtervezve. A világok összeolvadnak egymással és a köd eloszlik. Aki ezekben az időkben a világok között ját át, az erre az átmenetre készíti elő a talajt, így válik lehetségessé, hogy mindenki követhesse őt.
Az utolsó kérdés, amit ma megválaszolok a következő:
Miért nem működnek most a kapcsolataim, olyan magányosnak érzem magam, egyfajta elvágyódás lett úrrá rajtam! A legkülönfélébb személyes okok mellett, ami itt nem fogok mind felsorolni, létezik egy magyarázat, ami szinte minden ilyen érzést tápláló Fénymunkást érint. 
Ti kapcsolatba kerültetek a mindent átható, feltétel nélküli szeretettel! Alvási fázisotok során a valódi lényetekre emlékeztetnek benneteket, és az igaz szeretetre. A visszatérés együtt járhat a frusztráció és a vágyódás érzéseivel. Partnereitek nem tudják csillapítani ezt a vágyódást, még akkor sem, ha szintén a Fénynek dolgoznak. Ez a vágyódás a valódi otthonotok utáni vágyakozás, a Minden-Létező-Egységgel való összeolvadásra.
Vágyódásod csillapodni fog, mielőtt munkád befejeződne!
Légy nyitott a szeretetre, szeresd Önmagad, úgy ahogyan vagy! Önmagunk elfogadása és a szeretetben, a saját belső bölcsességben és a szíven keresztül szellemi vezettetésben való hit fognak téged ezekben a kihívásokkal teli időkben vezérelni.
Feltétel nélküli szeretettel és hálával áldalak meg Téged.
Uriel vagyok
Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:http://www.guentherwiechmann.de
kristalyhang | 2013-09-20 - 12:31 | Címkék: Günther Wiechmann | Kategóriák: AA | URL: http://wp.me/p2FH9O-zZ

2013. szeptember 18., szerda

Égi jelenés, Szent Korona - Palóc Világtalálkozó 08.02-04.Szent Korona érkezése a Palóc Világtalálkozóra, Orosházi Ferenc beszéde +Csíksomlyói búcsú zarándoklatán felvett égi jelenés 

Pozitív TV
Készítette: Orosz Péter
www.segitunk.com I http://www.eskuvoifilmed.hu
 

Palóc Világtalálkozó 2013.08.02-04-ig

A palóc világtalálkozó célja és üzenete:

A „jó Palócok" csodálatra méltó múltjának megismertetése, jelenének bemutatása és jövőképének formálása a palócok körében.
Más népcsoporthoz tartozókkal is megismertetni gazdag hagyományvilágunkat, viseleteinket, országhatáron átívelő örökségünket, szokásainkat, kultúránkat.
Szeretnénk, ha az elkövetkezendő években hagyománnyá válna az évi egyszeri találkozó megrendezése, ahol találkozhat egymással helyi- és elszármazott Palóc ember -- éljen bárhol a világon.
Az áhított MAGyar EGYséget megalkotni csak úgy vagyunk képesek, ha előbb lokálisan, aztán globálisan fog össze a NEMzet.

A találkozó támogatói: http://palocvilagtalalkozo.hu/tamogat...


Szent Korona a Palóc Világtalálkozón

+Csíksomlyói búcsú zarándoklatán felvett 

égi jelenés

poziTíV
Kb. 4'- nél az égi jelenés!

Úton -A korszakváltás megélése -Uriel 09.11.


 Senki sem hagyhatja figyelmen kívül vagy tagadhatja le a korszakváltást, ennek megélése csupán az egyének tudatszintjétől függ.

by kristalyhang
URIEL / 2013. szeptember 11.
Günther Wiechmann közvetítése
Archangel-UrielÚton
Itt Uriel, Isten Fénye!
Szertett Fénylények, üdvözöllek az átváltozás eme izgalmas szakaszában.
Most mindannyian érezni és látni fogjátok a világ veletek együtt való változását. Senki sem hagyhatja figyelmen kívül vagy tagadhatja le a korszakváltást, ennek megélése csupán az egyének tudatszintjétől függ. Minél jobban felkészültök az átalakító folyamatokra, annál könnyebben mentek keresztül rajta. Az érzékelési képességeteket is befolyásoljátok, amitől függ, hogy meglátjátok-e a változásokat.
Még mindig léteznek erők, akik egyoldalú zavaros képekkel ködösítik látásmódotokat a világról. Aki most kapcsolódik a szellemi világgal, az fel fogja ismerni a valódi fejlődéseket. Használjátok az általam adott szerszámokat [eszközöket], hogy tovább tisztulhassatok, és hogy ráhangolódjatok a magasabb rezgésszintekre.
A frekvenciák tovább emelkednek, és van lehetőség az ezzel összefüggő problémák enyhítésére. A hiányos energiaellátás, fáradtság és erőtlenség fázisai jöhetnek létre, ezek az éjszakai munkátokkal állnak összefüggésben és ahhoz kapcsolódó ráhangolódásokkal.
Új feladataitokra alvás közben lesztek felkészítve, amik egyik a másik után éber állapototokba is beszivárognak. Ez a folyamat nem csak azokat érinti, akik felkészítették magukat, hanem mindenkit egyformán érint. Aki azonban felkészületlenül válik érintetté, az könnyen egy jelentős identitáskrízisbe csúszhat bele. Először kétségek merülnek fel, amik a saját cselekedetek értelmét és értékét kérdőjelezik meg. Aki erre nem reagál, és változatlanul folytatja tovább, az ennek következtében külső ellenállásba és belső kétségek harcába ütközik. A továbbiakban eltűnik a befolyás és a kontroll, míg létre nem jön a változás.
Kérlek, szeretett Fényeim, értsétek meg, hogy mindez nem ’felsőbb erők beavatkozása’, hanem az egyetemes isteni törvények alapján csupán reakciók rezonancia és a vonzás formájában.
Így változik meg a világ, ti így változtatjátok meg a világot, az isteni törvények alapján. Míg el nem jön a teljes béke, a szeretet az Egységérzés. Mindenütt megfigyelhetitek, a Fény növekszik és a régi ego által játszott hatalmi és elnyomó játékok működésképtelenek már.
Szeretett Lények, mindig hangsúlyoztam, hogy létezik egy belső út, amin haladtok és ti döntötök, milyen módon és tempóban haladnak a változások. Legfontosabb eszközeitek a változás idején az érzékelés és a tudat. Aki belső vezettetésének tudatában van, az tudatosan élheti meg ezt a folyamatot, örömét lelheti benne és újraalkothatja önmagát.
Aki nem követi ezt a belső vezettetést, aki megtagadja, vagy az ego foglya marad, azt a személyes határaihoz vezetik el és a változást külső megrázó hatásként fogja megélni, önmagára pedig végeredményben a káosz tudatlan játékgolyójaként fog tekinteni.
Mindenkinek mindenkor lehetősége van a választásra, hogy megnyíljon a szív hívó szava előtt és az új világ aktív alkotója és társteremtője legyen.
A te kezedben van, vagy jobban mondva a Te szívedben van, hogy most kezdj neki a Te jövőbeli életed aktív megalkotásában. Kövesd belső hangodat és saját tempódban haladj, mert a Felemelkedés nem egy versenyszám. A figyelem és a szeretet útját járd, és bár lehet, hogy gyakorta lesznek nyugalmi fázisok vagy külső mozdulatlanság, de pont ezek az idők fontosak az Éneddel való összeköttetéshez és az integrációhoz. Légy türelmes Önmagaddal és tartózkodj a szeretetben, ha az az érzésed támad, hogy újra leragadsz és nem jutsz tovább.
Minden eszköz, amit adtam időtlen és segíteni fog a Felemelkedés egész folyamata során. Függetlenül attól, milyen messzire jutottál utadon, a következő lépéshez mindig egyengetni fogja utadat a tisztázás, tisztítás, a mindent felölelő szeretethez való visszakapcsolódás és ősi eredetrezgésed.
A Felemelkedés megállíthatatlan, a döntés megszületett és szellemi szinten már le is zajlott. Most rajtatok áll, ti hogyan tapasztaljátok meg.
Öröm, szeretet és a lélekboldogság érzése kísér benneteket utatokon a Fénybe, álljatok készen és vegyétek fel magatokba, lépjetek ki az értékelés világából. Az örömre, a szeretetre és a boldogságra nem kell rászolgálni, ezek Isteni ajándékok és örökkévalóak.
Szabadítsd ki magad az elválasztó korlátokból, a fátyol mindkét oldalán fénnyel telített lények várnak rád, hogy segítsenek, ha készen állsz azt elfogadni.
Megáldalak a feltétel nélküli szeretettel, és meghívlak lépj közelebb, hogy megoszthassuk egymással a boldogságot és örömet.
Uriel vagyok
Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
kristalyhang | 2013-09-18 - 10:00 | Címkék: Günther Wiechmann | Kategóriák: AA | URL: http://wp.me/p2FH9O-zU

Telihold meditáció! - 09.19.21.12.-korÁldott Fénytestvéreim!
Szeretettel továbbítom ezt a hírlevelet. Érdekes megfigyelni, hogy ez  egy gépi fordítás valamilyen nyelvből magyarra, pedig magyar ember küldte Torontóból. Van egy utalás, ami megmagyarázza: "

Hunbatz férfiak mindig azt mondta nekünk,",

Ez azt jelenti, hogy indián írhatta, vagy akinek kapcsolata van velük. Kinga Kiara az Energológia csapat vezetője évekkel ezelőtt kapott egy hatalmas kristálytálat az indiánoktól...anélkül, hogy ismerte volna őket. Azóta már volt
ő Machu Picchun, ahol nagyon fontos szertartást tartott. Kiderült, hogy régen maya pap volt. Az ottani indiánok Pachamamának szólították nagy tisztelettel, ami Földanyácskát jelent.

Az Energológia csapat minden nap este meditál a Földért, az emberiségért este 21.12-től 21.22-ig összekapcsolódva világszinten. Kinga Kiarát és a kristálytálat láthattátok a Nagy Szalán, egyik este, amikor szert tartott.
Csatlakozzunk mi is  Teliholdkor, szeptember 19-én este 9.12-kor meditációnkkal! Viziualizáljuk a szép jövő képét!
Szeretettel ölelek mindenkit
Áldás

Dombi Kati


 
 
Szeretettel köszöntelek!

A perui út szervezése kapcsán ma levelet kaptunk Andreától Canadából, Torontóból.
Nem nyúltam hozzá a szöveghez, eredetiben küldöm Neked.
Így szaggatott tudom, de megérthető. 
Íme:

Ez a telihold szeptember 19-én, 2013,
telihold a mi Új 52 Full
Hold projekt ünnepeljük
ősi szent helyén Dobogókő, Magyarország.
 
Dobogókő, Magyarország úgy vélik, hogy a szív
csakra a világ.   (Dobogókő lefordítva:
azt jelenti, dobogó kő, szívverés a kő) 
Fekszik között három piramis, amely, mint
A piramisok Egyiptomban vannak elrendezve, és
kapcsolódó Orion-öv.  
 
Dobogókő található szívében Pilis
hegyek. A Duna folyó simogató ezt
hegyi vonal egy szív alakú. A néhány száz 
évvel ezelőtt, ez egy sziget, a folyó
ölelte teljesen.
 
Az egész terület szent. A romjai
szétszórva, jelezve, hogy ez a terület
befogadására rengeteg ember. 
A kupola, mint a pillér és íves szerkezetek
mondja el, hogy nagy, szép és szent ez a hely
lehetett az ókorban.
Ennek ellenére, az idő és a politika nem tudott elpusztítani
a származó energia.
 
Saint George vonalak, más néven, vagy laikus sárkány
vonalak átkelés itt, Dobogókő.  
Az energia olyan nagy, hogy
úgy érzi, és hallani a lüktetést! Ez a szent föld
a nyitó és tápláló a szív csakra, és
úgy vélik, hogy a szív csakra a világ maga. 
 
Továbbá, a jobb sarokban a szív alakú
terület, van Esztergom, az egyik a koronázási
helyen a régi királyok.   Az ősi koronázási
korona hasonló volt. A 13 kristálykoponya.    A
Magyar Szent Korona volt eredetileg 13 értékes
kövek,   hozta leginkább a föld más bolygók,
azzal a képességgel, hogy   tárolja és adja át a tudás és a  
beszél telepatikusan a tulajdonosának. Ez a korona
tekinthető élő szent személy. 
 

Ezek a piktogramok a koronát némi of   
az apostolok, minden ami egy másik nap az
évben. Ha van egy vonal időrendi sorrendben
A Szent Korona, akkor kap a szív alakú mozgás
mint a mozgás a Vénusz bolygó a Nap körül
látható a föld! 
 
El tudod képzelni, milyen erős a koronázási
szertartások voltak, amikor a Szent Korona került a
a király, hogy a szív csakra a világ?? 
 
Egyetlen, aki képes egy ilyen hirtelen szív
nyitó és az olvadó a világegyetemmel, méltó volt
és készen áll, hogy király legyen.  
 
A Pilis hegység a a hegyek nevű
A hegy a mágusok. Ez az egyik a
piramisok. Van egy gyönyörű fennsík előtte
Ideális, hogy bármilyen a szertartások. Azt mondják, hogy az
ókorban spirituális beavatás zajlott az
barlangrendszer ott ebben a piramis. A barlang
rendszer hatalmas és húzódik alatt az egész
terület le Budapest ...   
 
A magyar mitológia úgy gondoljuk, hogy az
emberek Dobogókő testvérek a Maya ..
Azt mondják, hogy az utolsó előtti árvíz, az emberek
Dobogókő   élt együtt A Maya egy szigeten
nevű Ataisz.
 
Ma megtalálja néhány maradványait ezt elsüllyedt
sziget Hawaii. Az özönvíz előtt, a civilizáció.
Ezen a szigeten elterjedt az egész világon, hogy megmentse az emberiséget
és a spiritualitás. 
Megígérjük, hogy mindig keresni és találni a testvérek, így
lehet csatlakozni megint, mint egy.
 
Azt mondják, hogy a Dobogókő volt az egyik szellemi központja
az időkben a Ataisz és mindig szoros kapcsolatot
a sziget.  
 
Hunbatz férfiak mindig azt mondta nekünk, hogy a Maya Itza
Jött a Yucatan a sziget Atlanitia amikor
azt elnyelte a tenger!   
Az igaz történetét a Földanya és az ősi
civilizációk előttünk jártak!
 
Nézzük az összes küld szerető és gyógyító energia
Dobogókő, Magyarország során a meditációk és
Ünnepségen a telihold szeptember 19-én,
2013!
 
Szeretet és Fény.


Csütörtökön  21.12 - 21.22  között meditáljunk együtt kontinenseken át.
Szeretet és Fény.


                        Szeretettel Kinga Kiara