2013. szeptember 27., péntek

Istenanyánk szent kútja Szurdokpüspökiben


Éva, a 09.28-i szer szervezője Istenanya útmutatása alapján jelölte ki a helyszínt. Ebből is látszik, hogy milyen hasznos az összefogás, az egymásért való tevékenység, mert Kovács-Magyar Andrásék alakították ki ezt a szép kegyhelyet, és most bárki más élvezheti a hely áldását. Köszönjük.
Dombi Katalin


 Istenanyánk szent kútja Szurdokpüspökiben

A megtisztított Istenanyánk szent kútjának környékén kőtalapzatra várfalat építettünk boltívekkel, gyógyító Táltos fénypadot állítottunk. Újra a régi pompájában várja e szent hely a látogatókat, a gyógyulni vágyó embereket.


Szent István királyunk idejében Szurdokpüspöki egyike volt Magyarország szellemi központjainak. Három ilyen hely, szellemi központ volt az országban: Esztergom, Kalocsa és Szurdokpüspöki. Püspöki központ volt. Istenanyánk szent kútjának helye egy ősi szakrális központ. Szurdokpüspöki térségében ásatásokat folytattak, kelta időbeli emlékeket találtak, melyek 12 ezer évesek. Vannak olyan szakrális központok, amelyeket időtlen idők óta szentként tiszteltek.

Szurdokpüspökiben, a Hollósdombon, Istenanyánk szent kútjánál lévő szent ligetet bemutató kisfilmünk megtekinthető a Kovács – Magyar András DVD sorozatának 32. filmjén, címe: Szent helyek – Szent idők: Lásd itt Szent István király kijelölte Magyarország egyik szellemi központját erre a helyre. Nemcsak a szellemi vezetés központja lesz ez a hely, az emberek ezrei, százezrei zarándokolnak el ide. Olyan láthatatlan, megmagyarázhatatlan, kézzel foghatatlan, mégis tapasztalható csodák történtek, melynek híre ment az egész világban. Aki ennek a kútnak a vizéből ivott, aki ennek a kútnak a vizében megmosakodott, azok meggyógyultak. Süketek bénák, bélpoklosok keresték meg ezt a helyet.

Megvizsgálva Európa és a világ szent helyeit, olyan energiavonalak találkoznak itt, amelyek Fatimében, Lourdes-ban, vagy Dél-Amerika szent helyein is megtalálhatók. Ezeket pozitív energiavonalaknak, Szent György vonalaknak nevezzük. Ami különös, hogy ezeknek a pozitív energiavonalaknak vannak erősségei. 1-től 7-es szintig mérik a pozitív zónák erősségét.

Istenanyánk szent kúja

Itt Szurdokpüspökiben egy hetes erősségű és egy négyes erősségű pozitív földsugárzás találkozik, Istenanyánk szent kútjától néhány lépésnyire, ott, ahol a Táltos fénypadot állítottuk. A kúton is átmegy ez a pozitív zóna, ez adja a víznek azt a gyógyító képességét, amelyet kifejt. Mitől gyógyít ez a víz?

A kútban lévő víz minden egyes molekulája bipoláris, két kis pólusa van minden vízmolekulának. A fellelhető vizek általában rendezetlen szerkezetben kerülnek a felszínre. Különösen akkor, ha a víz távvezetékekbe, vízvezetékekbe kerülnek. Ennek a kútnak a vize, – mivel egy pozitív energiazónában van – vízmolekulái rendezett állapotba kerülnek, rendezetté válnak a pozitív és a negatív pólusai.

Ha valaki ebből a vízből iszik, vagy ebben a vízben áztatja a lábát, kezét, bármelyik fájó testrészét, a vízmolekulák hatnak az emberi testben lévő vízmolekulákra, rendezik az emberi test vizenyős részeit. A beteg szervek, testrészek – amelyek rendezetlen állapotban lévő molekulákat, energiákat jelképeznek – rendeződnek. Ennek a rendezettségnek, ennek a rendszernek lesz az eredménye maga a gyógyulás.

Mi az a pozitív energia? Mi az, ami rendezi ennek a kútnak a vizét?
Mi az, ami más kutaknak nem rendezi a vizét?

Ezt a csodát hívjuk úgy, hogy szentség.
Mi az a szentség? Mi tesz szentté egy helyet?

Szentté tehet egy helyet egy pozitív zóna, ahol egykoron Szent György seregei haladtak a gonosz leküzdésére. Szentséget adhat egy olyan dolog is, ahol Szűz Mária, Jézus Urunk, Szent Margit, Szent Erzsébet jártak, és megáldották a földet, a forrást, a hegyet, a völgyet, vagy éppen egy szurdokot.

Turulmadár kupola borítja Istenanyánk szent kútját
Turulmadár kupola borítja Istenanyánk szent kútját

Szurdokpüspökiben Szűz_Mária járt, ebben a térségben élt, itt gyógyított. Az itt élő emberek a mai napig emlékeznek rá. Magyarország legmélyebb Istentudata itt él ezen a vidéken. Az emberek tudták, hogy Szűz Mária szerette ezt a vidéket, az emberek is szerették Őt.

Az Isten és Szent gyermekei szerették a szép helyeket felkeresni. A Mátra lábánál, egy páratlan szépségű helyen vagyunk. Vajon Szűz Mária miért jött el erre a helyre? Miért ide jött, miért nem egy másik kúthoz, egy másik faluba? Szentjeink tudták, melyek azok a helyek, amelyeket az ő elődeik, Istenanya, Istenatya megáldott.

Szurdokpüspöki_- Hollósdomb – Istenanyánk szent kúja
Parkosítottuk a szent hely környékét

A faluban van egy különös hely, amely itt van mellettünk, Hollósdomb a neve. Nemcsak a magyar hagyományban, a világ egyházi hagyományában is sokat beszélnek a hollókról. Ahol megjelenik a holló, ott egy szentség is megjelenik. Gondoljunk Thébai Szent Pálra, aki Egyiptomban, a sivatagban visszavonultan él egy kis oázisban. Minden nap egy holló egy fél cipót hoz neki élelemül. Thébai Szent Pált meglátogatja Thébai Szent Antal. Megjelenik a holló, az Isten égi madara, nem fél cipót hoz élelemül, hanem egy egész cipót, mert tudja, hogy ketten vannak. Elfogyasztják a cipót, majd Thébai Szent Antal visszavonul a másik oázisba, ahol ő él a tanítványaival. Mátyás király életét többször megmentik a hollók. Amikor Vitéz János és Janus Pannonius összeesküvést szőnek ellene, hírül adják a hollók, hogy vigyáznia kell, mert a vesztét akarják. Mátyás király a hollóknak, Istenanyánk madarainak köszönheti életét.

Folytathatnánk a mitológiát, de maradjunk Szurdokpüspökinél. A Hollósdomb az a hely, ahol leszálltak a holló akkor, amikor Istenanyánk erre a helyre leereszkedett. 28 ezer évvel ezelőtt történt ez. Istenanyánk fényes madár alakjában szállt le a Föld néhány pontjára, keresve a helyet leendő gyermekeinek, a 12 szent szellemnek. Leszállt itt Szurdokpüspökiben, leszállt a Pilisben, leszállt Spanyolországban, Montserratban, leszállt Indiában, Dél-Amerikában. A régi, ősi mítosz így szól: Istenanya fényes madár alakjában leszállt a Földre, 12 szent gyermeknek adott életet, hat fiúnak és hat lánynak. Ezek voltak azok a szentek, akik az Isten egy különös programjával ajándékozták meg az emberiséget.

Forrás: http://www.szellemvilag.hu/szent-helyek/kovacs-magyar-andras-istenanyank-szent-kutja-szurdokpuspokiben

  Köszönjük a kegyhely felállítását Kovács-Magyar Andrásnak és tanítványainak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése