2017. október 21., szombat

Egyéni és Nemzet-Tudatsíkú gyógyulás -Shana 2017.10.26.Az előző rendszerben élt nemzedék sérelmei mélyen beleivódtak az emberekbe, és fájdalmukkal nem tudnak mit kezdeni. Súlyos teherként cipelik magukkal és adandó alkalommal  ráöntik a környezetükre. /Milly
Egyéni és Nemzet-Tudatsíkú gyógyulás -Shana 2017.10.26.


Sok-sok fogalmi és tudatosság sík van, és mindenki nyelvén szerencsés érteni.
A Szent Korona fogalmi rendszerünk sajnos nagyon kevesek számára elfogadott, talán ha 5%. A többiek ezt vagy nem értik, vagy kifejezetten dühíti őket ez a nyelvezet, és ellentartanak neki. Fontos, hogy a mostani fordulásban mi magunk is igazítsuk a fogalomtárunkat a jelen korhoz és a többséghez, hogy érthetőek legyünk.

Ennek ellenére most leírom a Szent korona Rendje fogalom tárával is, és kérek mindenkit aki érti és érzi, és ide van kötve, hogy mély bölcsességgel segítse a a környezetében a fogalmi átfordítást a maga egyszerűségében.

Shana Judit Budapest
A Szent Korona Rendje és a Krisztusi Lélek általi Gyógyulás, 

egyéni és Nemzet -Tudatsíkú Kollektív Érzelemtestünkben 
generációsan

Shana Judit
2014.10.26

Az előző rendszer generációjának címezve, egy párbeszéd alapján

"Jól van .. Drága.. értelek, és megértelek... Nyitott kapukat döngetsz.. és olyan mintha fájdalmadban már mindenkire ütnél vágnál, és még a segítő kézre is rácsapnál sértett, sebzett fájdalmadban... Ez is teljesen természetes reakció. Ismerem a sajátomból, és ismerem nagyon sok emberen keresztül, akikkel az évek alatt dolgoztam egyéni szinten. Ez itt viszont egyszerre egyéni és kollektív fájdalom, azért tűnik ennyire feldogozhatatlan sérelemnek, fájdalomnak. 

Mindenki csak a sajátját tudja belül meggyógyítani magában. Maga miatt, és ezáltal csökken a nemzet test kollektív fájdalma ebben a rétegben, és gyógyulhat mindenki, aki ezekben közvetlenül érintett volt. "

A magyarság nemzet tudatsíkú kollektív érzelemtest meggyógyításához fontos, hogy minden abban a nemzedékben felgyűlt és ki nem dolgozott fájdalomkör felszínre jöjjön, és VÉGRE MEGGYÓGYULHASSON!

Ehhez írod most ki magadból az információkat, ami YO..!

Kérlek titeket, aki ebben közvetlenül érintettek voltatok, hogy emeljétek át a tudatotokat egy magasabb nézőpontba, és dolgozzátok fel, dolgozzátok ki magatokból, hogy tovább léphessetek egyénileg, és tovább haladhassunk végre nemzet tudat síkon is!


Elfogadás, megértés, megbocsátás, feloldozás, elengedés.


A Szent Korona Rendje Isteni Rend a Krisztusi Lélek és Krisztus Tudat, és a Kozmikus Tudat földi megjelenése, levetülése. Az Isteni Rendben nincs harag, nincs harc, nincs bosszú, nincs neheztelés, nincs elvárás, nincs számonkérés, hanem az Isteni Rendben Feloldozás van, Kegyelem van, és az Isteni Rend Igazsága az nem az ember Igazsága, hanem az MAG-ától megtörténik, ha hagyja az EMBER.

Amíg az ember akar igazságot tenni sérelmeiért, amíg az ember akarja kicsikarni a jóvátételt, addig nem HISZ az Isteni Rend, a Szent Korona Rendjének Igazságosságában valósan. Addig azt megtagadja, és azt hiszi neki kell rendet tennie az emberi gondolkodás szintjén. Amíg az ember akar a Szent Korona Rend helyett rendet tenni, addig a Szent Korona Igazság és rendrakó energiája nem fér hozzá az emberhez, nem fér hozzá a nemzethet, hogy végre REND kerekedjen, egy magasabb szinten, az embertől függetlenül, az ember feletti szintről.Akkor valós a Szent Koronában való HIT, Bizalom, és a Szent Korona REND-ben való Létezés, ha meg is engedem ennek a csodás, Hatalmas Kozmikus/Univerzális minőségnek, hogy meggyógyítsa a Nemzet testet, hogy feloldja a Nemzet test fájdalmát, hogy feloldozza a fájdalmat elkövető tudattalanokat.. Ahogy Krisztus is mondta, "Bocsássatok meg nekik nem tudják mit cselekszenek..." Amíg az ember követeli Istentől, az igazságtételt, a bűnösök megbüntetését, addig azt hiszi az ember, hogy neki ehhez joga van, hogy ÍTÉLKEZZEN mások felett.


A Szent Korona Isteni Rendben nincs ítélet, és nincs bírálat, és nincs megtorlás emberi szinten.
Az energiák kiegyenlítődnek, mindenki számára, és mindenkihez minden energia visszatér. Ember ezt nem kérheti számon az Isteni Rendtől, hogy kihez hogyan és mikor és milyen formában fog az energia visszatérni és kiegyenlítődni.
"Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek..."

Senki nem tudhatja, hogy mikor mit tett, amiről most itt ebben a kicsinyke (60-70 évnyi) egyszeri emberi életében nem tud.

Mind Hatalmas Kozmikus Eredetű Isteni Lelkek és Tudatok vagytok, akik sok-sok inkarnációban voltatok itt jelen.

Ha egyben néznétek rá minden egyes beszületésetekre a a bolygóra, akkor láthatóvá válna, hogy amit tettetek, az mind visszatér hozzátok, mivel az az energia, ami kimegy valakiből az mindig visszatér. /ezt szokták karmának nevezni.. pedig ez csak maga az Univerzum Energiatörvénye/

Aki a Kozmikus Isteni Rend Energetikai Törvényei /Szent Korona Rendje/ helyett emberi testben maga akar ítélkezni, bírálni, és büntetni, az nem tiszteli a Szent Korona erre való Jogát, és addig saját maga akadályozza meg, hogy a Szent Korona Kozmikus Igazságtevő energia kiegyenlítődése megtörténhessen.

Mindenki a saját életében tud és képes kiegyenlíteni, megbocsátani a közvetlen társainak, feloldozni őket a vádjai alól, és megkegyelmezni az egyéni elszámolásért.


Nem könnyű, de az, hogy valaki a Szent Korona Szentsége alá tartozónak vallja és érzi magát, az nem jogelméleti kérdés, hanem Kozmikus szintű TUDAT-i és Krisztusi Lélekminőség.

A Krisztusi Lélekminőségre minden léleknek önmagában kell eljutnia.

A Krisztusi Szeretet Cselekvő Szeretet, ami azt jelenti, hogy cselekvően engedem át magamon az ISTENI SZERETET, megkülönböztetés nélkül minden embernek. 

Megkülönböztetés nélküli EGYÜTTÉRZÉSSEL van minden testvére, embertársa iránt, bármit is tett, bármikor, bárhogyan, bárkivel...

Megkülönböztetés nélkül MEGBOCSÁTÁS-ban részesít minden embert, és saját MAG-át, függetlenül attól, mikor mit tett, hisz nem tudhatja senki, hogy Ő mikor és hogyan tette ugyan azt, máskor más időben, más történetben. 

Tehát ÍTÉLET, BÍRÁLAT nélküli ELFOGADÁSSAL van minden embertársa iránt, mint ahogy saját maga iránt is, ugyancsak .

FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETTEL bízik és HISZ az Isteni, Kozmikus Rend, a Szent Korona Rend ADÁS-KAPÁS energia kiegyenlítésében, minden szinten és megengedi cselekvően, hogy a Szent Korona Univerzális energiái tegyék a dolgukat.
A Szent Koronával csak a Szíven keresztül lehetséges a kapcsolódás. A Szent Korona Rendje, energiája csak a szívben létezik. Akinek be van zárva a szíve, akinek keserűséggel, fájdalommal, haraggal, nehezteléssel, ítélettel, bírálattal, vádakkal, feldolgozatlan sérelmekkel van tele a lelke, az elzárja, eldugítja szívét, így nem tud kapcsolódni a Szent Koronához és a Szent Korona energiáihoz.

A Szent Korona Univerzális Törvényei a Szív Törvényei, a Szív Törvényeinek információt a SzívTudaton keresztül érthetjük el.

Tehát cselekvő, belső, egyéni lélek fájdalom gyógyítás által tud a saját szívünk saját Magunkon keresztül gyógyulni, és ez a belső gyógyulás hat ki a Nemzet testére is, a kollektív, nemzeti szintű generációs érzelem-testre is, az egyéneken keresztül. Tehát Mindenki saját magán keresztül gyógyítja saját Magát, és egyben a Nemzetet is.

Kívánok Mindenkinek minél tisztább Szív-Bölcsességet a fentiek megértéshez, cselekvő-feldolgozásához, a gyógyuláshoz, egyéni és nemzeti érzelemtest szinten!
Békés Szeretettel
ShanaForrás: http://www.szivkozpont.eoldal.hu/cikkek/fordulasban-vaskor-aranykor/szent-korona-rendje-es-a-krisztusi-lelek-altali-gyogyulas-egyeni-es-nemzet-tudatsiku-kollektiv-erzelemtestunkben-generaciosan-.html

2017. október 19., csütörtök

Envienta a közösségi jövő - Konferencia Budapesten 2017.06.08.


 Az Envienta egy világszintű projekt, mozgalom, a jövő alakítására. Több országban élő magyarokból épült fel ez a nonprofit szervezet. Van egy víziójuk, az ökológiai, társadalmi, gazdasági fenntarthatóság megteremtése. "Ez így kimondva eléggé sci-fi kategória" mondják, de felvázolják és elemzik a lehetőségeket. Okos, kreatív emberek álltak össze, hogy okos dolgokat tegyenek a jövőnkért.
A nemzetközi Envienta konferencia 2017. június 8-án került megrendezésre Budapesten . 
“A jelenben kell elültetni a jövő magvait. Bármit is teszünk most, az magunkra és másokra is hatással van és hatással is lesz."
Milly

Az Envienta konferencia két bevezető videója itt látható:

 
Kiss Gábor - Envienta a közösségi jövő - 
OSCE Days 2017 Interjú

https://www.youtube.com/watch?v=L5_Ng0HrKpI&list=PLBTXDFYcFoJQXnVlnzWmlxAC1VYoh8jfY

A videó alatt található szövegből idézet:

"A jelenleg is zajló ipari forradalomban az exponenciálisan fejlődő technológiák, a nyílt forrású együttműködés, az erőforrások ésszerű elosztása és használata, illetve a globális környezeti fenntarthatóság egyaránt kiemelt szerepet kap. Kiss Gábor az OSCE Days nyitó előadásában bemutatja az Envienta projektet, mely a különböző szakterületek legjobbjaival együttműködve teremti meg a közösségi alapú, nyílt forrású kutatás-fejlesztés alapjait. A folyamat révén átformálhatjuk és egyben ökológiailag fenntarthatóvá tehetjük élettereinket.

2017. június 8-án került megrendezésre Budapesten az Open Source Circular Economy Days, vagyis a Nyílt Forrású Körforgásos Gazdaság létrehozását szorgalmazó nemzetközi rendezvénysorozat, az Envienta nonprofit szervezet, illetve az Életfa Kulturális Alapítvány szervezésében. 

A Közösségi jövő – A tudásmegosztás napjai” elnevezésű tematikus programunkban körbejártuk a jelenleg zajló negyedik ipari forradalom várható hatásait, törvényszerű, elkerülhetetlen következményeit, illetve az emberiség erre adható tudatos döntéseken alapuló lehetséges válaszait - teljesség igénye nélkül. 

Az eseményre 5 kontinensről, közel 50 országból és több mint 100 városból gyűltek össze kreatív szakemberek, feltalálók, illetve egyetemi közösségek, azzal a céllal, hogy megismerjék a nyílt forrású együttműködés jótékony hatásait, és megtárgyalják, ezek milyen hatással vannak a kutatás-fejlesztés folyamatára, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásra, az újrahasznosításra, illetve a környezeti fenntarthatóságra. 

Az eseménnyel kapcsolatos további információk, illetve az elmúlt évek beszámolói a következő webcímen találhatóak: http://oscedays.org"Létezhet-e közösségi alapú kutatás-fejlesztés és innováció?"A legszebb mondata, mely a cikk címét is adja, “A jelenben kell elültetni a jövő magvait”, fogott meg a legjobban. Bármit is teszünk most, az magunkra és másokra is hatással van és hatással is lesz."

"Gábor azt mondta, hogy “ha az emberek környezetét megváltoztatjuk, akkor az emberek hozzáállása is megváltozik”. Tehát, ha nem akarnak változni a jó irányba maguktól, akkor enyhe “kényszerrel” változni fognak. Valakinek el kell kezdenie a változtatást és ha elég kitartóan próbálkozik, esetleg időközben mások is csatlakoznak a jó ügyhöz, sikerrel járhat(nak). Talán mondhatjuk, hogy a konferencián minden résztvevő ezen fáradozik és MI mellszélességgel kiállunk a jó ügy mellett."

Forrás: http://otszazalek.com/2017/06/a-jelenben-kell-elultetni-a-jovo-magvait/


Az Envienta konferencia többi előadása is megtalálható a youtubeon, a videó melletti jobboldali sávban!

Közösségi oldal:

Magyar nyelvű weboldal:

2017. október 5., csütörtök

Új Kezdet - Lendvay Katalin 2017.10.04.
Létezésünk tükrében újjászületünk, minden porcikánkkal átéljük ezt a folyamatot. Vannak olyan pillanatok, amikor nem igazán értjük mi is történik velünk. 
ÚJ KEZDET: ❤


A változás folyamatában különböző szakaszokon megyünk végig.
Többször megváltunk már a múltban bizonyos régi részeinktől, de eljött az idő, mikor végérvényesen búcsút kell mondanunk a régi mintáinknak, és azzal együtt járó kötődéseinknek. Ez egy hosszú és mély belső folyamat életünkben.
Többnyire úgy érezzük, mintha az egészbe egy kicsit mi is belehalnánk.
Az elválás és vele együtt a leválás, fájdalommal és néha végtelen szomorúsággal jár.Azok az értékek, amit eddig igaz értékeknek hittünk, egy varázsütés alatt szertefoszlanak és semmissé válnak.


Eljön az a pont életünkben, amikor teljesen más értékrendet állítunk fel, és ebből kifolyólag már más értékeket tartunk fontosnak.
Emberi kapcsolataink többnyire megváltoznak, átminősülnek.Új utakat járunk be, új emberek, új kapcsolatok lépnek be az életünkbe.
Egyre inkább előhozzuk magunkból azt az isteni Lényt, - isteni Önvalónkat,- Aki teljességgel mi magunk vagyunk. Mielőtt viszont mindez megtörténne, az idáig elvezető útnak van egy igen nehéz folyamata, az pedig,- A teljes leválasztás és istenivé formálás.

Minden, ami a múlt nem építő energiáit tükrözné vissza a jelenbe, fájdalommal, vagy éppen csak olyan kötésekkel töltene el, ami által nem tudsz továbblépni, nem tudsz teljességgel újjászületni és kiteljesedni, - az a legjobb, ha leválik rólad,- mert különben vissza akar a múltba húzni, megkötni, mert már beleivódott a sejtjeidbe, egy megszokássá, valamilyen szinten függőséggé vált.
Ajánlatos túllépni magadon, de ehhez szükséges, hogy leválaszd, átformáld a múltad, és csak az igaz, színtiszta értékeket tartsd meg belőle, amely együtt rezonál a te valóságoddal.


Nehéz ilyenkor megtalálni az igaz értékeket, mivel a születés fájdalmas szakaszában már sok mindent elvesztettél, és csak azt látod, hogy alig maradt veled valami.
Lecsupaszítva állsz önmagad előtt újjászületett világodban, és valójában azt sem tudod először mivé születtél. Ilyenkor nagyon mélyen szükséges befelé figyelned, hogy megtaláld Önmagadat, azt a Lényt, Aki Te magad vagy,- másrészt pedig azért, hogy ne építsd vissza a régi megkötő kötelékeket, bármiből is származzon az. 
Semmi esetre se építsd vissza a régi múltba húzó kötéseket csak azért, hogy veled legyen valami!


A múlt értékei egy másodperc alatt semmisé válnak, mert újjászületésed tartalmilag más minőséggel ruházza fel.
Egy részed (Egod) ragaszkodna bizonyos múltbéli kötésekhez, de ha Isteni Éned nem tanácsolja, hogy az Újba magaddal vidd azokat a részeidet, akkor legjobb ha hallgatsz a belső útmutatásra. Az is előfordulhat, hogy azt az útmutatást kapod Isteni Önvalódtól,- Semmit ne vígy magaddal,- Új Jövőt teremts!A Szellem igaz üzenete segít megtalálni ezen a „semmin” belül, mi az, amit tovább munkálhatsz, mert mindig is részedet alkotta és együtt rezgett a Mindenséggel, a te Isteni Valóságoddal.Figyelj,- mélyen és csendesen,- alázattal és hittel hagyatkozz a benned élő Istenire, bármennyire ellent mond a benned lévő másik részednek (Egodnak). Önmagad Isteni Lényét, Önvalódat csak így tudod kiteljesíteni.
Így találod meg azokat az értékeket, amelyek továbblendítenek az úton, és egy Új Élet megteremtésére adnak lehetőséget.Állj meg egy pillanatra és ünnepeld újjászületésed!
Már ne a múlt fájdalmaival foglalkozz, a jelent ünnepeld! 

Élvezd az Új Világod, még ha az számodra először ismeretlenként is hat.
Bátran és bizalommal vágj bele az újba, - indulj el utadon.


Többnyire bizonytalanul teszed meg az első lépéseket. 
Néha meginogsz, nem vagy teljesen biztos magadban, nem tudod valójában mit kell tenned, merre indulj el az úton. Nyugodj meg ez természetes,- hisz még nem találtad meg, nem fedezted fel Önmagad. Lassan találod meg újjászületett Önmagad, és lassan érted meg ki az, Aki valójában vagy. 
Egyre biztosabb lépésekkel haladsz előre. Most már mindent alaposan átgondolsz, nem kapkodsz, nem sietsz, nem döntesz felelőtlenül.


Létezésünk tükrében újjászületünk, minden porcikánkkal átéljük ezt a folyamatot.
Vannak olyan pillanatok, amikor nem igazán értjük mi is történik velünk. 


De ha hitünket és bizalmunkat adjuk a Feljebb Valónak, ezáltal a következő percben, órában vagy napon ráébredünk, hogy a születés fájdalmán keresztül Új Életet nyertünk.


A múlt elengedése felszabadít, új energiát áramoltatsz át magadon, Új Forrásból merítesz.
Írta: Feketéné Lendvay Katalin

2017.10.04.