2017. október 21., szombat

Egyéni és Nemzet-Tudatsíkú gyógyulás -Shana 2017.10.26.Az előző rendszerben élt nemzedék sérelmei mélyen beleivódtak az emberekbe, és fájdalmukkal nem tudnak mit kezdeni. Súlyos teherként cipelik magukkal és adandó alkalommal  ráöntik a környezetükre. /Milly
Egyéni és Nemzet-Tudatsíkú gyógyulás -Shana 2017.10.26.


Sok-sok fogalmi és tudatosság sík van, és mindenki nyelvén szerencsés érteni.
A Szent Korona fogalmi rendszerünk sajnos nagyon kevesek számára elfogadott, talán ha 5%. A többiek ezt vagy nem értik, vagy kifejezetten dühíti őket ez a nyelvezet, és ellentartanak neki. Fontos, hogy a mostani fordulásban mi magunk is igazítsuk a fogalomtárunkat a jelen korhoz és a többséghez, hogy érthetőek legyünk.

Ennek ellenére most leírom a Szent korona Rendje fogalom tárával is, és kérek mindenkit aki érti és érzi, és ide van kötve, hogy mély bölcsességgel segítse a a környezetében a fogalmi átfordítást a maga egyszerűségében.

Shana Judit Budapest
A Szent Korona Rendje és a Krisztusi Lélek általi Gyógyulás, 

egyéni és Nemzet -Tudatsíkú Kollektív Érzelemtestünkben 
generációsan

Shana Judit
2014.10.26

Az előző rendszer generációjának címezve, egy párbeszéd alapján

"Jól van .. Drága.. értelek, és megértelek... Nyitott kapukat döngetsz.. és olyan mintha fájdalmadban már mindenkire ütnél vágnál, és még a segítő kézre is rácsapnál sértett, sebzett fájdalmadban... Ez is teljesen természetes reakció. Ismerem a sajátomból, és ismerem nagyon sok emberen keresztül, akikkel az évek alatt dolgoztam egyéni szinten. Ez itt viszont egyszerre egyéni és kollektív fájdalom, azért tűnik ennyire feldogozhatatlan sérelemnek, fájdalomnak. 

Mindenki csak a sajátját tudja belül meggyógyítani magában. Maga miatt, és ezáltal csökken a nemzet test kollektív fájdalma ebben a rétegben, és gyógyulhat mindenki, aki ezekben közvetlenül érintett volt. "

A magyarság nemzet tudatsíkú kollektív érzelemtest meggyógyításához fontos, hogy minden abban a nemzedékben felgyűlt és ki nem dolgozott fájdalomkör felszínre jöjjön, és VÉGRE MEGGYÓGYULHASSON!

Ehhez írod most ki magadból az információkat, ami YO..!

Kérlek titeket, aki ebben közvetlenül érintettek voltatok, hogy emeljétek át a tudatotokat egy magasabb nézőpontba, és dolgozzátok fel, dolgozzátok ki magatokból, hogy tovább léphessetek egyénileg, és tovább haladhassunk végre nemzet tudat síkon is!


Elfogadás, megértés, megbocsátás, feloldozás, elengedés.


A Szent Korona Rendje Isteni Rend a Krisztusi Lélek és Krisztus Tudat, és a Kozmikus Tudat földi megjelenése, levetülése. Az Isteni Rendben nincs harag, nincs harc, nincs bosszú, nincs neheztelés, nincs elvárás, nincs számonkérés, hanem az Isteni Rendben Feloldozás van, Kegyelem van, és az Isteni Rend Igazsága az nem az ember Igazsága, hanem az MAG-ától megtörténik, ha hagyja az EMBER.

Amíg az ember akar igazságot tenni sérelmeiért, amíg az ember akarja kicsikarni a jóvátételt, addig nem HISZ az Isteni Rend, a Szent Korona Rendjének Igazságosságában valósan. Addig azt megtagadja, és azt hiszi neki kell rendet tennie az emberi gondolkodás szintjén. Amíg az ember akar a Szent Korona Rend helyett rendet tenni, addig a Szent Korona Igazság és rendrakó energiája nem fér hozzá az emberhez, nem fér hozzá a nemzethet, hogy végre REND kerekedjen, egy magasabb szinten, az embertől függetlenül, az ember feletti szintről.Akkor valós a Szent Koronában való HIT, Bizalom, és a Szent Korona REND-ben való Létezés, ha meg is engedem ennek a csodás, Hatalmas Kozmikus/Univerzális minőségnek, hogy meggyógyítsa a Nemzet testet, hogy feloldja a Nemzet test fájdalmát, hogy feloldozza a fájdalmat elkövető tudattalanokat.. Ahogy Krisztus is mondta, "Bocsássatok meg nekik nem tudják mit cselekszenek..." Amíg az ember követeli Istentől, az igazságtételt, a bűnösök megbüntetését, addig azt hiszi az ember, hogy neki ehhez joga van, hogy ÍTÉLKEZZEN mások felett.


A Szent Korona Isteni Rendben nincs ítélet, és nincs bírálat, és nincs megtorlás emberi szinten.
Az energiák kiegyenlítődnek, mindenki számára, és mindenkihez minden energia visszatér. Ember ezt nem kérheti számon az Isteni Rendtől, hogy kihez hogyan és mikor és milyen formában fog az energia visszatérni és kiegyenlítődni.
"Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek..."

Senki nem tudhatja, hogy mikor mit tett, amiről most itt ebben a kicsinyke (60-70 évnyi) egyszeri emberi életében nem tud.

Mind Hatalmas Kozmikus Eredetű Isteni Lelkek és Tudatok vagytok, akik sok-sok inkarnációban voltatok itt jelen.

Ha egyben néznétek rá minden egyes beszületésetekre a a bolygóra, akkor láthatóvá válna, hogy amit tettetek, az mind visszatér hozzátok, mivel az az energia, ami kimegy valakiből az mindig visszatér. /ezt szokták karmának nevezni.. pedig ez csak maga az Univerzum Energiatörvénye/

Aki a Kozmikus Isteni Rend Energetikai Törvényei /Szent Korona Rendje/ helyett emberi testben maga akar ítélkezni, bírálni, és büntetni, az nem tiszteli a Szent Korona erre való Jogát, és addig saját maga akadályozza meg, hogy a Szent Korona Kozmikus Igazságtevő energia kiegyenlítődése megtörténhessen.

Mindenki a saját életében tud és képes kiegyenlíteni, megbocsátani a közvetlen társainak, feloldozni őket a vádjai alól, és megkegyelmezni az egyéni elszámolásért.


Nem könnyű, de az, hogy valaki a Szent Korona Szentsége alá tartozónak vallja és érzi magát, az nem jogelméleti kérdés, hanem Kozmikus szintű TUDAT-i és Krisztusi Lélekminőség.

A Krisztusi Lélekminőségre minden léleknek önmagában kell eljutnia.

A Krisztusi Szeretet Cselekvő Szeretet, ami azt jelenti, hogy cselekvően engedem át magamon az ISTENI SZERETET, megkülönböztetés nélkül minden embernek. 

Megkülönböztetés nélküli EGYÜTTÉRZÉSSEL van minden testvére, embertársa iránt, bármit is tett, bármikor, bárhogyan, bárkivel...

Megkülönböztetés nélkül MEGBOCSÁTÁS-ban részesít minden embert, és saját MAG-át, függetlenül attól, mikor mit tett, hisz nem tudhatja senki, hogy Ő mikor és hogyan tette ugyan azt, máskor más időben, más történetben. 

Tehát ÍTÉLET, BÍRÁLAT nélküli ELFOGADÁSSAL van minden embertársa iránt, mint ahogy saját maga iránt is, ugyancsak .

FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETTEL bízik és HISZ az Isteni, Kozmikus Rend, a Szent Korona Rend ADÁS-KAPÁS energia kiegyenlítésében, minden szinten és megengedi cselekvően, hogy a Szent Korona Univerzális energiái tegyék a dolgukat.
A Szent Koronával csak a Szíven keresztül lehetséges a kapcsolódás. A Szent Korona Rendje, energiája csak a szívben létezik. Akinek be van zárva a szíve, akinek keserűséggel, fájdalommal, haraggal, nehezteléssel, ítélettel, bírálattal, vádakkal, feldolgozatlan sérelmekkel van tele a lelke, az elzárja, eldugítja szívét, így nem tud kapcsolódni a Szent Koronához és a Szent Korona energiáihoz.

A Szent Korona Univerzális Törvényei a Szív Törvényei, a Szív Törvényeinek információt a SzívTudaton keresztül érthetjük el.

Tehát cselekvő, belső, egyéni lélek fájdalom gyógyítás által tud a saját szívünk saját Magunkon keresztül gyógyulni, és ez a belső gyógyulás hat ki a Nemzet testére is, a kollektív, nemzeti szintű generációs érzelem-testre is, az egyéneken keresztül. Tehát Mindenki saját magán keresztül gyógyítja saját Magát, és egyben a Nemzetet is.

Kívánok Mindenkinek minél tisztább Szív-Bölcsességet a fentiek megértéshez, cselekvő-feldolgozásához, a gyógyuláshoz, egyéni és nemzeti érzelemtest szinten!
Békés Szeretettel
ShanaForrás: http://www.szivkozpont.eoldal.hu/cikkek/fordulasban-vaskor-aranykor/szent-korona-rendje-es-a-krisztusi-lelek-altali-gyogyulas-egyeni-es-nemzet-tudatsiku-kollektiv-erzelemtestunkben-generaciosan-.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése