2017. április 29., szombat

Személyes jegyzetek - Cobra Konferencia Tajpej 2017.03.11-12.


Mielőtt magasabb tudati szintekre léphetnénk, meg kell szabadítani magunkat a sötétségtől...meg kell szabadulnunk az elsődleges paktumtól, melyek olyan szerződések, amiket az inkarnálódásunk idején kötöttünk...és ily módon vissza kell követelnünk a szuverenitásunkat és ismét szabaddá kell válnunk. Ezek a szerződések a testben és az elmében kerültek rögzítésre, így ezeket a megállapodásokat törölnünk kell, nem az egyén, hanem a lélek szintjén.
2017. április 15., szombat


Személyes jegyzetek 
Cobra március 11-i és 12-i, 
Tajpeji Felemelkedés Konferenciájáról
Írta: Peter Reed - eredeti cikk:
https://www.facebook.com/peter.reed.9022/posts/10155083491574799
Fordította: Takács Anikó, Szabó Lívia, Rácz Anita


...Cobra jóváhagyásával.


Örömteli munka volt ezeket a jegyzeteket összerakni... Élvezzétek. Az alábbi fénykép, "Cobra Tandem", Jialeshuiban, Tajvanban készült, aznap, amikor elküldtem Cobrának a jegyzeteket, áttekintésre. Micsoda tökéletes egybeesés!Az alábbiak Cobra Felemelkedés Konferenciájáról szóló jegyzeteim és emlékeim kulcsszempontjai, melyen március 11-én és 12-én vettem részt Tajpejben. A konferencia túlszárnyalta minden elképzelésemet és elvárásomat. A végén mindenkivel megosztottam, hogy az életem során történt több lelki mélyponton vagyok túl, és hogy igazán úgy éreztem, hogy Cobra ezen a konferencián elhangzott tanításai legmélyebben, leghelytállóbban és legígéretesebben megfelelnek a saját személyes Felemelkedési pályámnak.... és a bolygóénak. A dőlt betűs szavak és kifejezések az én saját, "belső elgondolásaimat" jelzik, hogy segítsenek tisztázni és érthetőbbé tenni azt a csodás anyagot, amit Cobra előadott, vagy egyszerűen mert nem emlékeztem, vagy nem hallottam tisztán a szót vagy kifejezést, amit Cobra használt. Szintén bátorkodtam más szavakkal kifejteni anyagának némely részét, ugyanezen okok miatt. Ezek a jegyzetek Cobra jóváhagyásával kerülnek nyilvánosságra.

Az itt megfogalmazott szavak olyan közel állnak a lényeghez, amennyire azt amit hallottam és lejegyzeteltem megfelel annak az anyagnak, melyet Cobra adott elő nekünk. Sok információ (egyes meditációk/vizualizációk kivételével, amiket megtanított nekünk és itt nem tüntettem fel) megtalálható Cobra weboldalán: http://2012portal.blogspot.hu/ még több anyaggal együtt. Mindazonáltal, abból amit Cobra mondott nekünk és az én saját "belső elgondolásom" és érzésem alapján, ez az az anyag, ami jelenleg a leghasznosabb számunkra, a felszabadulásunk és a bolygónk felszabadulásának érdekében. Ahogy azt ti is érzékelhetitek, annyira, amennyire én is, nagyon gyorsan közeledünk a Végső Áttörés küszöbéhez, ami majd előidézi az Eseményt. Szintén az alapján, amit Cobra mondott és, ami az én saját érzésem is, Cobra szavai és anyaga mögött az Ellenállási Mozgalom 70 millió lényétől származó energiaátadás áll. Ezt az energiaközvetítést érezhettük, mikor Cobrát beszélni hallottuk a konferencián. Szolgáljanak az itt bemutatottak segítségül és értékül számodra.

Szeretet és áldások és a Fény Győzelme! ........ Peter ReedA Felemelkedési folyamat idővonalának áttekintése


Azért születtünk meg ezekben az időkben, hogy elősegítsük minden sötétségnek az eltávolítását. A Felemelkedési folyamatunk - mind egyéni, mind bolygó szinten - egy Galaktikus folyamat is, és a "nagy megtisztulás jóslat" része. 225 millió évenként a galaxisunk befejez egy ciklust, és körülbelül 26,000 évente egy szuper hullámot vagy impulzust bocsát ki a középpontjából. Mi ennek az impulzusnak a kezdeti szakaszában vagyunk, amely alapvetően eltávolítja az elsődleges anomáliát, megtisztítja minden sötétség forrását és okozóját. Az 50 éves időkerete ennek az elsődleges anomália eltávolításnak és a bolygónk felszabadításának, amelyben benne vagyunk, 1975-től 2025-ig terjed.


1996-ban jelentős visszalépés történt az arkhónok Afrikában, a Kongó portálon keresztül való belépése miatt, ahol nagy mennyiségű sötétség és negativitás szivárgott be. Azonban 1998. május 17-én egy jelentős visszaállítás történt, melynek eredményeként ennek a negativitásnak a nagy részét eltávolították. Majd a napfogyatkozás folyamán, ez év február 26-án, a globális meditációval elértük a kritikus tömeget, mely túlszárnyalta az elvárásokat, és ennek az arkhón inváziónak a még lényegesebb visszafordítását, és naprendszerünk elsődleges anomáliától való teljes megtisztítását eredményezte.


Yaldabaoth teste, amely a sötét anomáliát jellemző energetikai forma, mely a Naprendszerünk szerte mindenütt jelen volt a plazma síkon, teljesen megsemmisült. Most már csupán a bolygónkat körülvevő Yaldabaoth feje létezik. Ez jelöli a felemelkedési folyamatunk második szakaszának kezdetét. A személyes felemelkedési folyamatunk a fénytestünk aktiválásából áll, és hogy teljesen testet ölt az ÉN VAGYOK Jelenlét. A Plejádiak itt vannak, hogy segítsenek minket ebben, és a bolygónk felemelkedésében is.


Cobra ezután azon termékek tömör ismertetőjébe kezdett, amelyek megvásárolhatók tőle, hogy segítsenek minket felszabadításunk elérésért tett törekvéseinkben, hogy elnyerjük felszabadításunkat, és röviden ismertette, hogy melyik, milyen különböző módon tud minket segíteni. Ezek közé tartoztak tachionizált Cintamani kövek és más különleges kristályok, kövek és termékek. (Sok rendelkezésre áll a weboldalán)


Egy vezetett meditáció következett...


"Lazítsd el a tested és végy egy teljes lélegzetet a plazma testedbe... és lassan teljesen lélegezz ki. Most lélegezz az energiatestedbe... és lélegezz ki. Lassan lélegezz az asztráltestedbe... és teljesen lélegezz ki. Most teljesen lélegezz az érzelmi testedbe... és lazulj el és lélegezz ki.


A Fény teremtménye vagyok... A Fény teremtményei vagyunk... Mi a Fény teremtményei vagyunk, és minden más fényponttal kapcsolódunk és teremtünk. Mi mindannyian fénypontok vagyunk és ezt most megerősítjük.
Mind a 100 milliárd csillag a galaxisunkban, a Galaktikus Központi Naphoz kapcsolódik. Minden egyes csillag fényt küld a Naprendszerünkbe, a Napunknak, és a bolygónknak. Amikor a Galaktikus jóslat beteljesül, csak a fény fog maradni. Mindannyian a Fény Galaktikus Teremtményei vagyunk." (Ez egy erőteljes meditáció volt, és ezt mélyen a szívemben és érzelmi testemben is éreztem, mivel könnycseppek törtek fel a szememből.)


A Plazma rövid története és áttekintéseTöbb milliárd évvel ezelőtt a Galaktikus Központi Faj kiterjedt galaxisunk szerte és "fényvárosokat" hoztak létre, pulzárok formájában.... Ezeket Fibonacci sorozatokban és aranymetszés formájában helyezték el, melyek mindegyiket a Galaktikus Központi Naphoz irányították vissza. A galaxisunk 100000 fényév távolságú keresztben (a fénynek ennyi időbe telik keresztülutazni rajta). A Naprendszerünk egy, a Szíriuszon keresztülhaladó "galaktikus főútvonal" vagy plazmaszál mentén helyezkedik el, amely közvetlenül a Napunkba vezető portálként viselkedik, ami szintén egy portál, szóval nem vesz "időt" igénybe olyan messzire utazni. A Galaktikus Központi Faj most felügyeli a naprendszerünk és bolygónk felszabadítását. Egy nagy plazmafelhő veszi körül a Naprendszerünket, és a chimera csoport ezt használja fel, hogy elrejtse benne a plazma anomáliáját (sötétséget). (Ez most semmisül meg vagy mostanra megsemmisült, ahogyan korábban említve volt.) Mikor a számos angyal és galaktikus teremtmény átutazott a mi naprendszerünkbe, csapdába estek ezen az anomálián belül. Pontosan így és ezért vagyunk ma itt ilyen sokan.


Az anyag három formája: szilárd, cseppfolyós és gáz. Amikor egy bizonyos gázt túlzott mértékben felmelegítenek, ionos gázzá alakul, amely hatalmas mennyiségű energiát tartalmaz - ez a plazma. A galaxisunkon átívelő kozmikus plazmaszálak hihetetlen számú előfordulása a szabadenergia kulcsa. A plazma villámlás és aurora borealis formájában válik láthatóvá a világunkban. Az éteri plazma is óriási mennyiségű információt tartalmaz. A reakciók és érzelmek a plazmában növekednek a tobozmirigy csakrában és az agyalapi mirigyben, majd továbbítódnak a fizikai síkra és a valóságunkká válnak. (Azt hiszem, az érzelmek ezért játszanak olyan nagy szerepet a teremtés folyamatában és abban, hogyan teremtjük meg valóságunkat.) A cabal elhelyezett egy skaláris plazmahálózatot az agyban (a számítógépes szoftverprogramokhoz hasonlóan), hogy megakadályozzák a magasabb tudatossághoz való hozzáférésünket. A betegségek 95%-a e negatív plazmahálózat eredményeként alakul ki. Az antigravitációs plazmameghajtó egy hidat vagy portált teremt a fizikai és a nem-fizikai között és így nincs "sebesség, gravitáció vagy tényleges tömeg". Ugyanezt a "metafizikát" használják a plazma állóhullámban, amely az űrben továbbítja az elektronokat. Ez az, amit Tesla felfedezett. Olyan eszközöket hozott létre, melyek képesek voltak továbbítani az elektronokat (elektromosságot) vezetékek nélkül. Őt és a felfedezéseit is kiiktatta a cabal.


Új Atlantisz Energiarács


Eredetileg a Föld Egyenlítője máshol helyezkedett el a Föld körül. Keresztülhaladt az Atlanti-óceán északi részén, valamint az akkor létező atlantiszi kontinensen és lefele Dél-Amerikán, Perun és Chilén keresztül. Az atlantiszi póluseltolódás, ami egy technológiának volt köszönhető, mai helyére tolta el az Egyenlítőt. Idővel a Ley-vonal rendszert eltérítették a sötét erők. Az Új Atlantisz projektet a 17. században kezdte el néhány ember, köztük St. Germain, aki Francis Bacon inkarnációja volt (aki a Shakespeare kódnév alatt tevékenykedett), hogy visszaköveteljék az energiarácsot a Fényerők számára.


A Befejezetlen munka c. könyv erről a projektről szól. Az Antarktisznak kulcsfontosságú szerepe van ebben az új energiarácsban, ahol a cabal az elmúlt civilizációk maradványit és azokat az információkat rejtegeti, melyek részben a (közel)jövőben kerülnek majd napvilágra. Ez az egyik oka annak, hogy a nácik földeket vettek ott és megszállták ezt a területet. Más kulcsfontosságú helyek az Adeni-öböl (Szaúd-Arábiában), Srí Lanka és az Amazonas-folyó deltája. E maradványok nagy része sekély vízben, a homokban található. A dolgok oly mértékben haladtak előre, hogy a cabal nagyon fél az űrhajóktól (Galaktikus Központi Faj). A cabal legerősebb radarállomásai, melyekkel a földönkívüli tevékenységeket ellenőrzik, Maui-n és Diego Garcia szigetén találhatók. Azonban az űrhajókat nem tudják észlelni, mivel azok a plazmafelhő belsejében helyezkednek el. (Ugyanezzel a technológiával rejtenek el sok földönkívüli űrhajót, melyek lentikuláris vagy más formájú felhőkként jelennek meg.)


Észak-Tajvanon van a (galaktikus és földi) Fényerők legnagyobb föld alatti projektje (60kmx100km-en), amely 1 milliárd plejádinak ad otthont és fokozatosan terjeszkedik, hogy 3 milliárd plejádinak adhasson otthont. Teleportációs eszközöket és 1000 tonna aranyat tartanak itt. 2016. július 26-án a tajvani Felemelkedés konferencián hatalmas energiaáttörés történt a bolygó számára. Ez a terület fontos stratégiai pontnak számít az energiarácsban és nagyban segíti a végső áttörést a bolygó számára a Sárkány család segítségével. (Az első tajvani utam során, amikor a konferenciára érkeztem, kézzelfoghatóan éreztem és láttam a terület Fényenergiáját a csodálatos tajvani Fénymunkások szívében és szemében.) A Sárkány család története a Ming Dinasztia uralkodásának végére nyúlik vissza, amikor a mongóliai mandzsúriaiak (a Ching dinasztiából, akik nem kínaiak voltak) Kínába érkeztek. Az eredeti Mingek harcos és spirituális család is voltak, akik a föld alá mentek és Tajvanba emigráltak. A jezsuiták és a Rothschildok azért robbantották ki az ópiumháborút, hogy elfojtsák a kínaiak spirituális fejlődését. A II. világháború után a Sárkány családok beszivárogtak a kínai társadalomba. Így a jelenlegi Sárkány család kapcsolatban áll a ezzel az Észak-Tajvanon lévő föld alatti bázissal és nagyon aktívan vesznek részt bolygónk felszabadításában, több szinten is. A tajvaniak, Anthem Chang alapításával, egy Fénymunkásokból álló elég nagy csoportot hoztak létre, hogy hatással legyenek a felszabadulásunkra.


Mi, a bolygó felszínén vagyunk a a Kompressziós Áttörés előidézői, és segítünk létrehozni a Cintamani rácsot a bolygón. Plazma energia (tachionok) létezik ezekben a kövekben, és áramlik keresztül rajtuk, segít közvetíteni és leföldelni a Fényt a Földön. Az Agarthaiak kérték, hogy hozzuk a Cintamani köveket barlangokba... minél mélyebbre, annál jobb, hogy örvényeket hozzunk létre, és, hogy Angyali Teremtményeket horgonyozzunk le. Szintén segítenek a plazma tisztításában, és Yaldabaoth fejének bolygó felszíne körüli eltávolításában. Egy másik eredménye a globális meditációnknak az utolsó napfogyatkozáskor, hogy Szíriában az 5 Istennő örvény közül 4 felszabadult.


Mielőtt magasabb tudati szintekre léphetnénk, meg kell szabadítani magunkat a sötétségtől...meg kell szabadulnunk az elsődleges paktumtól, melyek olyan szerződések, amiket az inkarnálódásunk idején kötöttünk...és ily módon vissza kell követelnünk a szuverenitásunkat és ismét szabaddá kell válnunk. Ezek a szerződések a testben és az elmében kerültek rögzítésre, így ezeket a megállapodásokat törölnünk kell, nem az egyén, hanem a lélek szintjén.


Szuverenitásunk megerősítésének egyik módja, ha az alábbit ismételjük:


"ÉN VAGYOK, az ÉN VAGYOK jelenlétem nevében.


ÉN VAGYOK a Fényerők nevében...


Törlöm és megsemmisítem a sötét erőkkel kötött összes szerződésem


és elrendelem, hogy törlődjön minden következmény és szerződés


a múltból, jelenből és jövőből."


Éterikus implantátumok


Az egyik alapvető szerződés, melyet kötöttünk, hogy implantálttá váltunk. Cobra röviden beszélt a dinamikáról, amit az implantátum jelent. Az Univerzumban minden egy tórusz (A tórusz egy forgástest, amely egy körlemezt egy vele komplanáris tengely körül elforgatva generálható), így például az összes energia dinamikája gyűrűs formában jeleníthető meg. Például a fánk, mely esetében az energia be- és kigyűrűzik az alján és a tetején,...minden a galaxisoktól elkezdve, a Földön keresztül, a testünkig és az implantátumokig. Egy éterikus implantátum lényege egy fekete lyukból van, mely vonzza a negatív energia plazmát. Az Esemény után ezek az implantátumok el lesznek távolítva (mint a negatív anomália forrása, és a plazma fel fog oszlani). Addig pedig van néhány eszköz és meditáció, amivel eltávolíthatjuk negatív hatásait. (Az egyik ilyen módszert írta le "Freddy Ground Crew" Untwine blogján néhány évvel ezelőtt
http://recreatingbalance1.blogspot.hu/2015/05/implants-clearing-protocol.html.


Cobra most először mutatott be egy olyan (erőteljes) technikát, melyet Implantátum Kristály Eltávolításnak hívnak (mely az összes implantátummal kapcsolatos próbálkozásom tekintetében, nagyon hatékonynak érződik a negatív hatások minimalizálásában, ha nem a teljes feloldásában).


Az agyalapi- és tobozmirigy csakráiAz agyalapi- és a tobozmirigy csakrái a fej középső területén kapcsolódnak egymáshoz. Ezek kötik össze a fizikai testünket magasabb elektromágneses mezőkkel, frekvenciákkal (és dimenziókkal). A cabal ügyes stratégaként, sikeresen vetett be olyan módszereket, melyek elsorvasztják a tobozmirigy és agyalapi mirigy csakráit és magukat a mirigyeket, és ily módon blokkolják a kapcsolódást Felsőbb énünkkel, valamint a tudatunk magasabb szintjeivel. Mindemellett szabályozzák az immunrendszert, a többi csakrát, valamint az érzelmi és mentális testünket, illetve képesek visszafordítani az öregedési folyamatot. Lényegében ezek kapcsolják össze a fizikai testünket a lelkünkkel. Vannak módszerek, melyekkel aktiválhatjuk őket, ezek közül az egyik az aranykolloid. Ezek után Cobra átadta nekünk az agyalapi- és tobozmirigy csakránk aktiválásához szükséges módszert/meditációt.


"ÉN VAGYOK" jelenlétMikor kijelentjük és behívjuk az "ÉN VAGYOK" jelenlétet, megerősítjük a Magunk jelenlétét. Ez nem fizikai, vagy szellemi minőség, ez színtiszta fény, és ez a mi belső, igaz önvalónk, mely korlátlan hatalommal rendelkezik. Egyetlen ember, aki teljes "ÉN VAGYOK" jelenléttel, valamint tökéletes tudatossággal rendelkezik, képes lehetne felszabadítani a bolygót. Ez a mi gyémánt fénytestünk (Merkaba), és ugyanazzal a geometriai formával rendelkezik, mint a Földünk, az Anyahajók, a csillagok és a galaxisok. Felhasználható intergalaktikus utazásra, ugyanúgy, mint ahogy magunk védelmére is.


Ezt a Fényjárművet úgy tudjuk egyfajta módon leírni, mint egy függőleges homokóra, a tetejéből az aljába áramló energiákkal (Északi- és Déli-sark), mely középtájon (ez a szív) összefut. Ezenkívül egy horizontális korong forma pedig fénysebességgel forog a középen összetartó pont körül. (Meg fogok osztani a jövőben egy diagramot erről a formáról Cobra jóváhagyásával). Létezik egy folyamat, mely aktiválja a fénytestünket, amitől az "ÉN VAGYOK" jelenlét összeolvad a fizikai testünkkel a felemelkedési oszlopon keresztül. A folyamat magába foglalja ennek a jelenlétnek a behívását a következők kijelentésével: "Felszólítom a Színtiszta Fehér Fénypillért, hogy szálljon alá hozzám és öleljen körbe. Felszólítom a "VAGYOK, AKI VAGYOK" Jelenlétet, hogy csatlakozzon hozzám, és váljon velem eggyé."

Ez az egyéni felemelkedési folyamatnak a magja, melyet bármikor be lehet hívni.


Galaktikus Fénysugár Beavatás


Cobra ezek után beszélt nekünk a különféle Galaktikus Fénysugár, illetve Felemelkedett Mester Sugár Beavatásokról, melyekre lehetőségünk nyílt feliratkozni, mivel ezeket a konferenciára szánt időn kívül tartották. Összesen három alkalomra lehetett jelentkezni. Mindegyik sugár rendelkezett egy sajátos, beavatással megegyező minőséggel, ahogy elmondta. Beszélt arról is, mi fog történni, és mi hogyan foghatunk hozzá a beavatáshoz, valamint azt is, hogy hogyan gyakorolhatjuk azt naponta kétszer.


Második nap - Manifesztáció


Cobra előadást tartott a teremtés folyamatáról, és elmagyarázta, hogyan használták fel ezt a Rothschildok arra, hogy hatalomra törjenek és uralják az egész bolygót. Teljes mértékben őszintének kell lennünk önmagunkkal szemben, és elegendő tudatossággal kell rendelkeznünk életünkben ahhoz, hogy lássuk, hogyan és miért választjuk azokat a dolgokat, amiket választunk... máskülönben döntésünk eltorzul, életünk pedig elterelődik valós szándékunktól. Erre lehet egy példa, mikor valakinek az édesapja jóváhagyására van szüksége, hogy az orvosi pályát válassza és orvossá váljon. Majd az élete egy későbbi szakaszában ezt felismeri, és választ magának egy teljesen más jellegű hivatást...valami olyat, melyet elsősorban igazából a szive diktál. A félelmeink szintén eltorzíthatják és gátolhatják az erőt, hogy meglássuk és azt válasszuk, amit ténylegesen meg akarunk teremteni, és ezt a fent említett példa jól illusztrálja.


A félelem kizárólag őszinteség hiányában képes teremteni. A teremtés folyamatának három egyszerű lépése van: 1.) Elhatározás, 2.) Szándék/Behívás, 3.) Választás. Minden gondolat és minden tett hullámokat ver a tudat végtelen tengerén. Sokkal nagyobb hatalmunk van, mint ahogy azt gondoljuk. Akik a legnagyobb "ÉN VAGYOK" jelenléttel rendelkeznek, mindezt már tudják. Az "ÉN VAGYOK" jelenlétünk a meggyőződéseink energiájából ered. A gondolataink megszűrik ezt az energiát bizonyos frekvenciákkal, majd az még keresztül megy az érzelmeink szűrőjén is, végül pedig leképződik a fizikai valóságunkba. A hitünk megváltoztathatja a világot. Mi alakítjuk ennek a bolygónak a valóságát, és intenzív erők segítenek bennünket a bolygón kívül és belül, így nem kell félnünk kérni, amit igazán akarunk. St. Germain azt mondta, kérd, és megadatik.


Az elhatározás sokkal, de sokkal hatékonyabb, ha az "ÉN VAGYOK" jelenlétből származik.
Kristálytisztán kell megfogalmaznunk, mit szeretnénk és állhatatosnak kell lennünk, nem szabad, hogy hullámzóak legyenek gondolataink.
Megéri rászánni az időt a dolgok tisztázására. A cabal próbál minket eltéríteni az által, hogy elhiteti velünk, önző dolog tudni, hogy mit akarunk és megdolgozni érte. Az Esemény után a teremtés sokkal gyorsabban fog zajlani, azonnal az 5. dimenzióban.


A behívás és akarat magába foglalja az érzelmeink felhasználását, mint az energiaáramlást hajtó erőt, valamint a kívánt dolog meghatározását irányzó részletek elképzelését és vizualizációját.
Várjuk izgalommal, de ne megszállott módjára, és valójában "el kell engedni". És történjen bármi, soha ne adjuk fel, amire igazán vágyunk. A Rothschildok tisztában voltak ezekkel a szabályokkal és folyamatosan meg is őrizték 70 éven keresztül tekintet nélkül arra, mennyire nehezen mentek a dolgaik. Elismerés!


Cselekedni annyit jelent, hogy fizikailag megtesszük, megcselekedjük azokat a dolgokat, amelyekhez elhivatottságot érzünk korábbi döntéseink alapján, és behívjuk az életünkbe, amit szeretnénk...amitől megtapasztalod az általad áhított manifesztáció energiáját...és sejtszintű nyelveddé válik. Az én esetemben erre lehet egy példa, a vágyam, a döntésem, és annak behívása, hogy találkozom az ikerlelkemmel. Sok nőn keresztül érzem az energiájának jelenlétét, akikkel találkozom, és felismerem az Istennő megtestesülését, illetve felismerem bennük azokat a kvalitásokat, melyekkel szeretném, ha a partnerem rendelkezne (és hálás vagyok értük, ez pedig a második lépés része).


Nemrégiben elhatároztam, úgy jövök el Taiwanra (az USA-ból) és Cobra Konferenciájára, hogy fennáll a vele való találkozás lehetősége, mely a cselekvés harmadik lépését jelentené. Habár nem találkoztam vele az itt eltöltött egy hónap alatt, mégis sokkal közelebb érzem itt magam az ÉN VAGYOK jelenlétemhez és őhozzá, és ahhoz, hogy találkozom vele azokon a hölgyeken, "angyalokon" keresztül, akikkel Taiwanon találkozom. Amit próbálok itt körülírni, az egy példája a "valóságunk alakításához" használt energia növekedésének és elismerésének, melyről egy következő bekezdésben esik szó. Cobra azt is említette, hogy a lélektársunkkal való találkozás sokkal könnyebben és sokkal nagyobb valószínűséggel fog megtörténni az Esemény után.


Demanifesztációs SzűrőkUgyanazon a módon, ahogyan megteremtünk valamit, meg nem teremtetté is tudunk tenni dolgokat. Egyszerűen kijelentjük, hogy "Nem akarom".Az életünkben lévő sok olyan dolog, melyet nem szeretünk, csak azért létezik, mert nem hoztuk meg azt a döntést, hogy nemet mondunk rájuk. Hatalmunkban áll szimplán magunk mögött hagyni embereket, és elutasítani a velük való találkozást. Ezt kezdhetjük a közvetlen környezetünkben lévő dolgokkal, úgy mint a javak, otthon, kapcsolatok, stb. és kiterjeszthetjük az egész planétára. Ha 144.000 ember mondana abszolút nemet (a cabal felettünk való uralmára), az a Végső áttörés bekövetkeztét eredményezné. Meg kell hoznunk a döntést és tartanunk kell a fókuszt.


A valóság alakítása


A valóság mindig végtelenül manifesztálódik, illetve teremtődik egy állandó folyamban.... mindig a jelen pillanattól kezdve. Ha felismerjük, mi működik a mi életünkben, és hálásak vagyunk azért, amink már megvan, kiterjeszthetjük ezt az áramlást, hogy megteremtsük, amit akarunk. Figyelnünk kell az energiaáramlásra, és hálával kell lennünk, így nőni fog a teremtő erőnk. Ha észrevesszük a dolgok szinkronicitását, arra is rájöhetünk, hogyan kapcsolódunk ehhez az áramlásunkhoz és a valóság alakításához, teremtéséhez. A belső vezetésed felismerésével pedig tovább is fejlesztheted. Légy hajlandó folyamatosan és rendszeresen megtenni a következő lépést az általad elérni kívánt valóság felé, és hogy kilépj a komfort zónádból.

A valóságunk szférái javarészt rendelkeznek egy bizonyos kiterjedéssel, melyet behatárol a komfort zónánk. Légy hajlandó kiszélesíteni ezt a szférát azáltal, hogy fizikailag megtapasztalod a körülötted és a benned növekvő energiamezőt (mindenféle ítélet nélkül). Mindemellett, magasabb célokat kitűzve, megerősítve a hitünket, kitágíthatjuk a valóságunk szféráit. (Talán én is felteszek ide egy diagramot az örvényről, két egymás felé mutató gyűrűs kúppal és bejelölöm rajta a manifesztációs idővonalat, hasonlóképpen, ahogy Cobra is tette a konferencián.)

Cobra aztán arra kért bennünket nagyon fizikai módon, hogy foglaljuk le magunkat a manifesztációs folyamattal. (Előző nap arra kért minket, hogy hozzunk magunkkal magazinokat, nagyobb darab papírokat, ollót, és ragasztót az előadásra). Kisebb csoportokat alakítottunk ki, hogy megosszuk egymással a hozott eszközöket, majd arra kért bennünket, vágjunk ki olyan képeket a magazinokból, amelyek tükrözik azt, amit teremteni kívánunk az életünkbe, életmódunkba. Mikor kellő mennyiségű kép gyűlt össze, felragasztottuk őket a nagyobb papírokra. Rengeteg időt hagyott számunkra, hogy mindezt elvégezzük. Remek szórakozás és lebilincselő folyamat volt ez számomra és szerintem mindannyiunk számára.


A képek, amiket én találtam és kivágtam, nagyon közel álltak azokhoz a dolgokhoz, melyekre egész életemben szívből vágytam.
Mikor felragasztottam őket, egy nagyon erőteljes megjelenítését kaptam annak, amit szeretnék megteremteni az életemben. Cobra azt mondta, hogy vizualizálhatjuk a képeinket egy energiamezőként, mely spirálisan örvénylik felénk (belehatolván a lényünkbe). Közben magunkban ismételhetjük: "Az én 'ÉN VAGYOK' jelenlétem engeriaörvényt (cserét) teremt a bolygóval és vonzza azokat a helyzeteket, melyeket én hoztam létre, hozok létre a valóságomban/életemben."


Fényövezetek létrehozása


Cobra megismertette velünk azt a mozgalmat, mely fényövezetek és fényközösségek létrehozását irányozza a bolygón, amely majd az Új Atlantisz hálózat része lesz. Az összes közösség harmonikus kapcsolatban lesz önmagával és más Fényközösségekkel is, valamint képes lesz a Belső Földbéli csoportokkal való együttműködésre is. Ez lesz bolygónkon az Új Valóság kezdete. Cobra bemutatta Alexet, aki bővebben is mesélt nekünk e közösség alapításáról, valamint arról, hogy fogja a közösség felhasználni a lézer technológiát, illetve a szabadenergia forrásokat, és készülékeket.
Beszélt a Fény Mandala technológiájáról (http://www.light-mandalas.com/what-we-do.html . ugyanez a honlap elérhető Cobra blogjáról is http://2012portal.blogspot.hu/), mely szakrális koherens fényt használ fel a Fény Mandala eszközökön keresztül, melyek a koherens fény szakrális geometrikus terét bocsátják ki a kristályrácsos szerkezeten keresztül, és így egyedülálló módon rezonáló bio-kompatibilis fotonmezőt állítanak elő. (Mikor ez alkalommal hallottam Cobrát és Alexet beszélni, izgatottá váltam, és magával ragadott a gondolat, hogy részese lehetnék ennek az első fényközösségnek. Csábított a Fény Mandala kipróbálásának lehetősége is, mely lenyűgöző volt.)

(A Light Mandala magyarországi bevezetése is hamarosan megtörténik, már folyik az oktatásunk. Hamarosan beszámolunk róla. - a szerk.)Felemelkedés Oszlop - FénypillérA Naprendszerben mostanában végbemenő tisztító műveletek óta, melyek a Yaldabaoth testét, a plazma térben található negatív anomáliát érintik, a plejádi űrhajók a Föld felszínétől számított 12.000 km-en épp csak kívül eső tartományban képesek (már) állomásozni, mely pont Yaldabaoth feje felett található, ami egyébként még mindig beborítja a Földet. Legnagyobb részben láthatatlanok maradnak számunkra és a cabal számára is (habár a cabal tisztában van létezésükkel és nagyon fél is tőlük). Bármikor létesíthetünk tudatos kapcsolatot az űrhajókkal, ha egy fényoszlopot vizualizálunk, mely összeköti a testünket, a Földet még mindig körülvevő elsődleges anomálián keresztül, a fent állomásozó hajóval.


Örömmel fogadják a kapcsolatfelvételünket, és minél többször vesszük fel velük a kapcsolatot, annál aktívabban fogják keresni a velünk való kapcsolatot. A galaktikus testvéreinkhez való kapcsolódás, ugyanúgy, mint a földi Fénymunkás testvéreinkhez való kapcsolódás, elősegíti az Esemény megteremtését. Minden alkalommal, mikor a Fátylat áttörjük, pszichésen, vagy fizikailag, az elsődleges anomália oldódik. Ahányszor összekapcsoljuk szívünket, a Fényt a szívünkhöz, és mások Fényéhez a bolygón, növeljük és földeljük a Fényt. Minden Cobra által közzétett bejegyzés a 70 milliós Ellenállási Mozgalom magasabb erőitől származik.


A Fény győzelme!


COBRA Etheric Liberation Hungary FB CsoportMegjegyzések:


lentikuláris felhő  Cintamani kövek

A következő blogbejegyzés szorosan kapcsolódik e témához. http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2017/05/egybeolvadas-az-en-vagyok-jelenlettel.html

Milly2017. április 24., hétfő

Ti a Fény Lényei vagytok - Mike Quinsey 2017.04.21.


...ti a Fény Lényei vagytok, akiket az alsóbb dimenziókba dobtak le és beleegyeztetek abba a kihívásba, hogy újra megtaláljátok a visszautat....

Ti a Fény Lényei vagytok 

Üzenet Mike Quinsey Felsőbb Énjétől


April 21, 2017

A jelenségek egyre nagyobb sebességgel haladnak és akkor fognak tetőzni, amikor a létetek igazsága ki fog derülni. A valóságban nem sok idő maradt a hozzátok érkező változásokig és az is lehet, hogy fel vagytok készülve rá. Egész idő alatt a fő dolgotok a nyugalmatok megtartása és kiegyensúlyozása kellene, hogy legyen, amíg azt találjátok, hogy sok ember felébredt és amíg megértitek, mi történik. Az egyszerű élet napról napra felmerülő zavarait és folytonos problémáit nem segítik a visszavágások és a háború veszélye. Néhányan meg fogják kérdezni, miért nem avatkozunk be, de ahogy már korábban kijelentettük, ti vagytok a küldetésetek megalkotói és nektek kell learatni az eredményeket. Nektek azonban nincsenek megengedve olyan tettek, amelyek direkt ellentétben vannak az Emberi fejlődés Tervével, amelyeket azok fektettek le, akik ellenőrzik a fejlődéseteket. Bármilyen kísérletet le fognak állítani vagy átváltoztatnak, hogy megvédjék a jelenlevő fő változásokat.

Már eldöntötték, hogy azon az úton tartanak titeket, amely a ciklus végén lehetőséget ad a felemelkedésre. Még türelemre van szükség, amíg lehetőség lesz végül megtanulni az igazságot önmagatokról. Ti nagyszerű, óriás lelkek vagytok a Fénybe való visszatérésetek útján, ahonnan jöttetek, és az igazság szabaddá fog tenni minden olyan félreértéstől, ami úgy megzavarta a gondolkodásotokat, hogy csak nagyon kevesen értitek meg a valódi éneteket. Újra idézzük, hogy ti a Fény Lényei vagytok, akiket az alsóbb dimenziókba dobtak le és beleegyeztetek abba a kihívásba, hogy újra megtaláljátok a visszautat. Ti azonban sohasem voltatok egyedül az utatokon és a vezetőitek segítettek nektek követni az előre-elrendelt irányt, hogy segítsék a fejlődéseteket. Mivel szabad akaratotok van, ezért ti egyedül feleltek a tetteitek eredményeiért, amelyből látni fogjátok, miben kell felemelni magatokat.

Ha ti ezt az üzenetet olvassátok, akkor minden bizonnyal a Fény Útján vagytok, és lehetőségetek lesz a felemelkedésre. A siker érdekében nektek a célotokra kell figyelnetek és nem megengedni, hogy külső dolgok eltereljenek benneteket. Sok minden történik, ami nem látható, de hatással lehet rátok. Jelenleg a folyamatban levő eseményekkel kapcsolatban sok hamis benyomásotok lehet, és amíg az igazság biztonságosan ki nem derül, addig létfontosságú észen járni. Ez egy olyan év, amikor sok olyan dolog történik, amiben nehéz lesz megtalálni az igazságot, de az ki fog derülni a következő évben, vagy akörül. Egy olyan ritmus alakul ki, hogy az emberek nem lesznek túlterheltek és képesek lesznek felismerni, hogyan vezették félre őket. Az igazságot készakarva visszatartották tőletek a sötétek, aki nem akarták, hogy tudjátok, a valóságban milyen óriási lelkek vagytok. Az igazságot nem lehet többé visszatartani és éppen most tárgyalják meg, hogyan lehet azt feltárni. A Fényhez tartozók egy teljes közzétételt szeretnének, hogy mindenki számára ismert legyen.

Minden erőfeszítés, amit a Fény megtartásáért tesztek, meg lesz jutalmazva, és a Felemelkedéseteket könnyen megtehetitek. Ahogy azt korábban elmagyarázták nektek, minden védelmező segítséget megkaptok és megállítják azoknak a zavarását, akik a sötétben akarnak tartani titeket. A Fény mindvégig egyértelműen erősebb lesz, mint az alacsonyabb energiák, és amíg abban maradtok, nem kerülhettek veszélybe. Ahol kivétel van, azt minden esetben karmikus ok hozza létre, amely akár pozitív, akár negatív eredményhez is vezethet. Még egyszer, ez a ti beleegyezésetekkel lehetne. Leginkább a ti javaslatotokra és pl. ott lehet, ahol egy váratlan lehetőség jön elő a régi karma feloldására, amit eredményesen meg tudtok tenni.

Jelenleg a Föld irányításáért folyó harcok még folytatódnak, de nem sokáig, mivel már látható a háborúk vége. Vagyis ti nem tudtok konfliktusokat és háborúszerű helyzeteket és lépéseket tenni a magasabb rezgések felé. Így nagyon hamarosan el fog jönni egy olyan idő, amikor háború és annak a megjelenése nem lesz többé lehetséges, és azok a lelkek, akik továbbra is ennek a részesei akarnak lenni, el lesznek szállítva az akcióikkal együtt máshova. Eljön a béke, még akkor is, ha jelenleg lehetetlennek tűnik a Föld és a rajta élő emberek adott állapotában. Az ember nem teljesen hibás a most tapasztalható sok háború miatt, és bizonyos csoportok, mint az Illuminátusok készakarva mindkét oldalon játszanak egymás ellen és segítik azokat hadi felszereléssel. Azonban, hogy a dolgok még bonyolultabbnak hangozzanak, meg kell állapítani, hogy a karma újra szóba került, így minden résztvevő megtapasztalhatja, amire szüksége van.

Kétségtelenül, az élet kemény a Földön, de hol lehetne máshol ilyen gyorsan fejlődni... Mint a Fény lelkei, az utazásaitokat mindig egy csomó vezetővel együtt végzitek, akik azt biztosítva védenek benneteket, hogy az élettapasztalataitokat ne zavarják meg. Mint fejlett lelkeknek az a dolguk, hogy segítsenek másoknak, akik követik őket és szükségük van segítő kezekre. A ti Univerzumotokban Földanya az, aki feláldozta magát az Emberi Faj felemelkedése segítésére. Az ő feladatai hamarosan véget érnek, amint felemelkedik a sok lélekkel együtt, akik már készen állnak. Amint láthatjátok, a végidő egy nagyon fontos alkalom, lehetőséget ad a lelkeknek egy speciális tömeges Felemelkedésre. Egy ciklus véget ért, és egy másik megkezdődik, még több lehetőséget adva a lelkeknek, hogy emelkedjenek az ezzel érkező kedvező feltételekkel.

Ha a lelkek tudnák vagy megértenék, milyen nagy lehetőségekkel rendelkeznek, megkereshetnék magukban azt a fejlődési utat, hogy egyszerűen kifejezzék az Univerzális Szeretetet. Ez keményen hangzik, ha nem értétek el pl. azt a szintet, hogy „szeressétek úgy az ellenségeteket, mint önmagatokat”. Nézzetek egymásra úgy, mint a nővéretekre vagy fivéretekre, ahol a bőrszínnek és az öltözéknek nincs jelentősége a kapcsolatotokra. Ti Egyek vagytok mindenki mással és minden élet megmagyarázhatatlanul Isten része, és bemutatja, miért Isten a Minden Szeretet, amit minden Lélek egyenlően megkap, és azt is, miért nem büntet Isten egy lelket sem és csak tiszta Szeretetet kínál. Néhányan hinni fognak még az úgynevezett Gonoszban, ami az Ember által létrehozott förtelem.

Az Ember egy megzavart lélek, egyszerűen csak azért, mert őt csúnyán félrevezették, hogy rabságba vessék és távolt tartsák az igazságtól. Azonban ez többé nem lesz lehetséges, mivel a Fény páratlanul felemelkedett és egyre növekszik az intenzitása. A Menny a Harmónia és a Szeretet helye, ahol minden a teljes Szeretetet fejezi ki. Lehet, hogy jelenleg még nem elérhető számotokra, de az utazás végére már eléritek. Néhány lélek már érintkezett ilyen energiákkal, és ők elmesélik, milyen elragadtatásban volt élményük. Az Öröm és a Boldogság a Szeretetenergia megtartásán keresztül jön el, és ha ezt átadjátok, akkor mindenki másnak segítetek a felemelésükben.

Ezt az üzenetet a Felsőbb Énemtől kaptam, és ez a Fény és a Szeretet energiáját hordozza.
Mike Quinsey.Forrás:

Fordította M Anna

2017. április 19., szerda

BBC és az igazság 2017.04.10.
„Ha egy ilyen interjú a CNN-en menne, a közvetítő műhold hirtelen felmondta volna a szolgálatot és a szerkesztők szorgosan beírták volna a nevét a soha többé nem hívandó interjúalanyok listájára”.


„Vírusként terjed a brit nagykövet által a BBC-re dobott igazságbomba”

Lovas István2017. április 19. 08:55 Terrorszemle
Peter Ford, volt damaszkuszi brit nagykövet nem volt hajlandó beállni a BBC Szíria-propaganda vonalába és élőben dobott igazságbombát az állami propagandát toló közszolgálati adóra.
Ford az őt kérdezőnek már az első kérdésével ellenkezett és tette ezt a beszélgetésük végéig.
A BBC-s azon kérdésére, ugye tény, hogy Asszad felelős a szíriai vegyi támadásért, a vendég válasza: „Mítosz”. Hangja undorral volt tele az állami adó „idiotizmusa és hazugsága” hallatán.
„Nem tényállítás”, folytatta, mire az interjúvoló hangja megbicsaklott.
Így folytatta: „Vizsgálatra van szükség”, majd kifejtette miért.
Majd: „Lehet, hogy ilyeneket csak azért mondják, hogy ürügyet találjanak Szíria megtámadására”.
Az interjúvoló már nem bírta. Végső kétségbeesésében elővette a „CNN forgatókönyvet” és Fordot azzal vádolta a volt szíriai nagykövetet, hogy orosz ügynök.
Ford így válaszolt: „Nem szoktam az ajtónál hagyni az agyamat, amikor analitikusan vizsgálok meg egy helyeztet. Tárgyilagosságra törekszem.”
Az erről író hírportál ezután megjegyzi: „Ha egy ilyen interjú a CNN-en menne, a közvetítő műhold hirtelen felmondta volna a szolgálatot és a szerkesztők szorgosan beírták volna a nevét a soha többé nem hívandó interjúalanyok listájára”.
/Az ismertetés április 10-i, de valahogyan elkevertem. Mivel sajnos a hazai sajtó azóta sem tett erről említést, úgy gondoltam, még 9 nap távlatából is érdekes lehet./

Forrás: http://lovasistvan.hu/2017/04/19/viruskent-terjed-a-brit-nagykovet-altal-a-bbc-re-dobott-igazsagbomba/


2017. április 5., szerda

A TEREMTŐ ÜZENETE a Magyaroknak 2015.03.14.


Egy csodás üzenet -magyar közvetítővel- magyarokhoz. Halljuk meg, értsük meg, fogadjuk el!A TEREMTŐ ÜZENETE a Magyaroknak, hangalámondással - 2015.03.14.
Az üzenet közepén elhangzó Szózat kulcs, kulcs a kódjainkhoz.
Nézd, vagy csak hallgasd, ahogy jobb neked.
Milly

2017. április 4., kedd

Budapesti nyaralás - gyönyörű videó 2017.03.13.
Gyönyörű videó Budapest látványosságairól. Érdemes külföldi barátainknak elküldeni! Mi pedig ellágyulhatunk e sok szépségen, ami a mienk.

MillyBudapesti nyaralás Budapest Vacation Travel Guide | Expedia

2017. márc. 13.The Hungarian capital, Budapest, is situated on the banks of the Danube in Central Europe. It’s the political, economic and cultural heart of the nation, and one of the most beautiful and livable cities on the continent.

For a sweeping overview of the city head to the Buda side of the Danube and take in the views from the 19th century ramparts on Gellért Hill. Just upriver is Budapest’s oldest area, The Castle District, home to Buda Castle, Matthias Church and Fisherman’s Bastion.

Once you’ve explored the heights of Castle Hill, cross the Széchenyi Chain Bridge to the Pest side of the city and follow the riverbank upstream to Hungary’s Parliament Building. Nearby, pay your respects at the Shoes on the Danube Memorial, a sobering tribute to the thousands who were executed here during The Second World War.

After admiring the magnificent dome of St. Stephen’s Basilica, allow yourself to be swept up Andrassy Avenue. This world heritage listed boulevard opens out onto Heroes’ Square and City Park. The park is home to the Széchenyi Thermal Baths, just one of the city’s many lavish bathhouses. For many in Budapest, “taking the waters” is a weekly ritual.

Whether it’s the sparkling Danube or the thermal springs, there’s something truly rejuvenating in the water here. So when you’re ready to experience moments of refection, inspiration, and sublime beauty, come to Budapest, you’re sure to come away rejuvenated too.COBRA és valami más 2017.04.04."Azért írom le ezeket most, mert szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba; néhány „tévúton” lévő embernek információt adni; és átadni valamit azoknak, akik most ismerkednek meg a „témával” vagy fognak megismerkedni vele a jövőben…"2017. április 4., kedd

COBRA és valami más

Írta: Steven Smaly XEgyre többen kezdenek beszélni Cobráról, egyre gyakrabban feltűnik a neve több helyen és egyre jobban kezdenek egyesek „követőkké” válni vagy esetleg „függők” lenni vele kapcsolatban.
Sokan figyelik mit mond és az általa meghirdetett meditációk is egyre sikeresebbek.
Rengeteg tévhit, történet és részinformáció kezd el keringeni róla és gyakran esnek emberek abba a hibába, hogy az eddigi 5 éves (nyilvános) pályafutásának csak egy rövid részletéből próbálnak következtetni a céljára, hogy ki ő és miért van itt.

Természetesen ilyenkor mindig megjelenik az a „kör” is, akik igyekeznek nevetségessé tenni vagy ellehetetleníteni megtévesztésekkel, hamis képek terjesztésével. Ezt már megszoktuk, régi trükk.
Én abban a szerencsében részesülhettem, - voltaképpen egy régi döntésemnek örülök, hogy többedmagammal 2012 márciusától dolgozhatok vele együtt, bár az eredeti „történet” sokkal de sokkal régebben kezdődött…

Azért írom le ezeket most, mert szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba; néhány „tévúton” lévő embernek információt adni; és átadni valamit azoknak, akik most ismerkednek meg a „témával” vagy fognak megismerkedni vele a jövőben…

Nem fogok idézni tőle pontosan és nem is célom, hogy „előtérbe” helyezzem.
Nincs szüksége rá és én sem tartom fontosnak még azt sem megemlíteni, hogy ki is ő valójában, még ha tudom is.

Azok, akik nem figyelik, hogy mit mond és nem a sorok között olvasnak vagy nem is hajlandóak elolvasni, amit eddig mondott és csak egy bizonyos saját nézőpontból akarnak képet alkotni róla maguknak, azokat most kiábrándítom a „tiszta vizet a pohárba” résszel és azzal, hogy nem érdekel, ki is ő valójában.

Miért írom ezt? Mert az igazság nem Cobránál van, nem is azoknál, akik mellette vagy ellene állnak és ha valaki megint csak egy vezetőt akar kiemelni vagy ráhúzni egy titulust, az soha nem fog eljutni az igazsághoz.

Ha még valaki nem vette volna észre, a világunk éppen egy korfordulóhoz érkezett. De gondolom ez sem új, mert a csapból is ez folyik. Egyszerűen csak az van, hogy sokunknak elege lett abból a világból, amit teremtettünk vagy hagytuk, hogy mások teremtsenek nekünk.
Ha valaki ki akar nevezni újabb vezetőket, már nem fog menni. Vége. Ha valaki vezetőnek kiáltja ki magát, az nem tiszta úton jár.

Igen, lesznek olyanok, akik segítenek, esetleg iránymutatást tudnak nyújtani, lesznek olyanok, akikre hallgatnak az emberek, mert mondanak „valamit”, de nem azért mondják, hogy magukhoz kössenek (megint) vagy szolgasorban tartsanak vagy rászedjenek. Azok, akik még mindig ragaszkodnak a régi világhoz, valószínű vezetőknek fogják őket nevezni. Ezek az emberek, akik ehhez ragaszkodnak… nos ők azok, akik még nem tudják vállalni a felelősséget magukért és a saját döntéseikért, azért a „vezetésért”, amivel a saját életüket kellene vezetni és megteremteni végre azt az ÉN-jüket, aki valójában bennük él, mert még önmagukat sem ismerik. Újra vissza kell találniuk önmagukhoz, a lelkükhöz, ahogy Cobra szokta kérdezni… mit kellene tenned, hogy az légy, aki valójában vagy?
A konferenciákon mindig elmondja ezeket újra és újra. Hogyan tudsz teremteni… hogyan tudod megteremteni a világodat, hogy az legyen kívül is, ami valójában Benned van és ne egy hamis kép, egy illúzió.

Mindig azt szokta mondani, hogy bármit hallasz a világban… még róla is, bármiről és bárkiről, használd a belső ítélőképességedet. Sajnos ez csak akkor működik, ha önmagadban egység van és belső harmóniában vagy önmagaddal, nincsenek jobb és balról jövő gondolatok… Ezért dolgoznod kell, hogy végre rend legyen Benned… mert akkor nem kellenek vezetők. Tisztán látod majd az utat, ami nem Cobráé, nem másé, nem az enyém, hanem a Tiéd.

Soha nem mondta, hogy kövessék vagy csak az a helyes, amit ő mond. Nem is a feladata. Elmondja, hogy mi történik éppen a világban és miért történik. Segít megértetni, hogy mi van most körülötted és miért nem vagy szabad, még akkor sem, ha ezt akarják Veled elhitetni… mert akkor nem vagy veszélyes azokra nézve, akik fenntartják ezt a világot… hogy beteg legyél és fizesd a gyógyszereket… hogy menj be dolgozni, hogy holnap is be tudj menni… hogy fizess a banknak, akihez életed végéig kötve vagy… hogy a hiányra építs és lopj, hogy aztán tőled is lophassanak… időt, szerelmet, pénzt, érzéseket, szenvedélyeket… aztán ráfogják, hogy ez a karmád és ne tiltakozz vagy hidd, hogy nincs Isten, mert akkor nem hagyna Téged ebben a sz@rban… csak egyet nem mondanak, amit Cobra is mond… vagy azok, akik eddig ezt mondták és csak nevettek rajtuk…
hogy az életedért és a világodért TE vagy a felelős. Ha nem látod még pontosan miért is… itt az idő, amikor előbb-utóbb rá fogsz ébredni. Lehet felvettél egy „nézőpontot” egy ideje… egy ideje leszoktál a TEREMTŐ ERŐDRŐL… régen használtad már… elfelejtetted volna, hogy van?

Lesz, akinek ez jó hír… és lesz, akinek nem… de eljött az idő, amikor újra használnod kellene. Most érkeztünk el ide. COBRA csak egy azok közül, akik már elkezdtek teremteni… ahogy én is, ahogy még nagyon sokan a világban, akiket ismerek.

Ha esetleg, most félsz… megértem. Abban a pillanatban, ahogy a szeretet felülkerekedik a félelmeden, nem lesz előtted akadály, hogy újra az legyél, aki, valaha voltál… ott mélyen legbelül.
Ha egy kicsit tudatosan nézed azt, amit Cobra ír vagy átad, rá fogsz jönni, hogy sem ő, sem más, sem én nem akar Téged vezetni sehová… ez a nagy helyzet… egyetlen helyet akar megmutatni… egy tükröt, amiben felfedezheted önmagad… aztán magadon keresztül másokat… és már csak egy lépés az összefogás és az egység, hogy egy új civilizáció jöjjön létre ezen a bolygón is, ami a szeretetre és a bőségre alapszik. A teremtés erről szól… nem a szabályokról, hanem a szeretet káoszáról, hogy azt teremtsd, amit csak szeretnél, mert erről szól az élet a Földön (is).

Miért vannak meditációk? Mert így tudsz eljutni a leggyorsabban a „tükörhöz” és közben még teremtesz is. (Lásd Maharishi-effektus.)

Ja… és ráadásul „csak” egy közvetítő azok között, akik komolyan elkezdtek teremteni és éppen azon dolgoznak, hogy ez a bolygó is elnyerje az a helyet az Univerzum végtelenjében, amit megérdemel. Nekem vannak barátaim a Földön, a föld alatt és a Földön kívül is. Miért is baj az, ha segítségül hívunk olyanokat, akik segíthetnek ebben a folyamatban?

Az már csak hab a tortán, hogy közben pedig megtanultuk értékelni a szeretetet, mert tapasztalatunk lett a dualitásról, a félelemről és az elkülönült létezésről.

Honnan tudod meg, hogy ki akar Neked jót és ki nem? Érzed a mondataiban a „félelmet”? Van benne félelem? Játszik-e a félelem energiáival és elülteti-e azt újra és újra a fejedben? Ha igen, akkor nem akar jót Neked...

Döntsd el végre mit akarsz… bárhogyan is döntesz, mindegyikhez találsz társakat. Kérdés, meddig akarsz még szenvedni?

Ugye, hogy nem mondtam semmi újat? Tudom, hogy nehéz elindulni… nekem is az volt. De összefogni bármikor lehet… új barátokat szerezni… bármikor lehet… felébredni… bármikor lehet.


A Fény győzelme!


X 
Steven Smaly a magyar Cobra oldal szervezője, magyar ember.