2017. április 29., szombat

Személyes jegyzetek - Cobra Konferencia Tajpej 2017.03.11-12.


Mielőtt magasabb tudati szintekre léphetnénk, meg kell szabadítani magunkat a sötétségtől...meg kell szabadulnunk az elsődleges paktumtól, melyek olyan szerződések, amiket az inkarnálódásunk idején kötöttünk...és ily módon vissza kell követelnünk a szuverenitásunkat és ismét szabaddá kell válnunk. Ezek a szerződések a testben és az elmében kerültek rögzítésre, így ezeket a megállapodásokat törölnünk kell, nem az egyén, hanem a lélek szintjén.
2017. április 15., szombat


Személyes jegyzetek 
Cobra március 11-i és 12-i, 
Tajpeji Felemelkedés Konferenciájáról
Írta: Peter Reed - eredeti cikk:
https://www.facebook.com/peter.reed.9022/posts/10155083491574799
Fordította: Takács Anikó, Szabó Lívia, Rácz Anita


...Cobra jóváhagyásával.


Örömteli munka volt ezeket a jegyzeteket összerakni... Élvezzétek. Az alábbi fénykép, "Cobra Tandem", Jialeshuiban, Tajvanban készült, aznap, amikor elküldtem Cobrának a jegyzeteket, áttekintésre. Micsoda tökéletes egybeesés!Az alábbiak Cobra Felemelkedés Konferenciájáról szóló jegyzeteim és emlékeim kulcsszempontjai, melyen március 11-én és 12-én vettem részt Tajpejben. A konferencia túlszárnyalta minden elképzelésemet és elvárásomat. A végén mindenkivel megosztottam, hogy az életem során történt több lelki mélyponton vagyok túl, és hogy igazán úgy éreztem, hogy Cobra ezen a konferencián elhangzott tanításai legmélyebben, leghelytállóbban és legígéretesebben megfelelnek a saját személyes Felemelkedési pályámnak.... és a bolygóénak. A dőlt betűs szavak és kifejezések az én saját, "belső elgondolásaimat" jelzik, hogy segítsenek tisztázni és érthetőbbé tenni azt a csodás anyagot, amit Cobra előadott, vagy egyszerűen mert nem emlékeztem, vagy nem hallottam tisztán a szót vagy kifejezést, amit Cobra használt. Szintén bátorkodtam más szavakkal kifejteni anyagának némely részét, ugyanezen okok miatt. Ezek a jegyzetek Cobra jóváhagyásával kerülnek nyilvánosságra.

Az itt megfogalmazott szavak olyan közel állnak a lényeghez, amennyire azt amit hallottam és lejegyzeteltem megfelel annak az anyagnak, melyet Cobra adott elő nekünk. Sok információ (egyes meditációk/vizualizációk kivételével, amiket megtanított nekünk és itt nem tüntettem fel) megtalálható Cobra weboldalán: http://2012portal.blogspot.hu/ még több anyaggal együtt. Mindazonáltal, abból amit Cobra mondott nekünk és az én saját "belső elgondolásom" és érzésem alapján, ez az az anyag, ami jelenleg a leghasznosabb számunkra, a felszabadulásunk és a bolygónk felszabadulásának érdekében. Ahogy azt ti is érzékelhetitek, annyira, amennyire én is, nagyon gyorsan közeledünk a Végső Áttörés küszöbéhez, ami majd előidézi az Eseményt. Szintén az alapján, amit Cobra mondott és, ami az én saját érzésem is, Cobra szavai és anyaga mögött az Ellenállási Mozgalom 70 millió lényétől származó energiaátadás áll. Ezt az energiaközvetítést érezhettük, mikor Cobrát beszélni hallottuk a konferencián. Szolgáljanak az itt bemutatottak segítségül és értékül számodra.

Szeretet és áldások és a Fény Győzelme! ........ Peter ReedA Felemelkedési folyamat idővonalának áttekintése


Azért születtünk meg ezekben az időkben, hogy elősegítsük minden sötétségnek az eltávolítását. A Felemelkedési folyamatunk - mind egyéni, mind bolygó szinten - egy Galaktikus folyamat is, és a "nagy megtisztulás jóslat" része. 225 millió évenként a galaxisunk befejez egy ciklust, és körülbelül 26,000 évente egy szuper hullámot vagy impulzust bocsát ki a középpontjából. Mi ennek az impulzusnak a kezdeti szakaszában vagyunk, amely alapvetően eltávolítja az elsődleges anomáliát, megtisztítja minden sötétség forrását és okozóját. Az 50 éves időkerete ennek az elsődleges anomália eltávolításnak és a bolygónk felszabadításának, amelyben benne vagyunk, 1975-től 2025-ig terjed.


1996-ban jelentős visszalépés történt az arkhónok Afrikában, a Kongó portálon keresztül való belépése miatt, ahol nagy mennyiségű sötétség és negativitás szivárgott be. Azonban 1998. május 17-én egy jelentős visszaállítás történt, melynek eredményeként ennek a negativitásnak a nagy részét eltávolították. Majd a napfogyatkozás folyamán, ez év február 26-án, a globális meditációval elértük a kritikus tömeget, mely túlszárnyalta az elvárásokat, és ennek az arkhón inváziónak a még lényegesebb visszafordítását, és naprendszerünk elsődleges anomáliától való teljes megtisztítását eredményezte.


Yaldabaoth teste, amely a sötét anomáliát jellemző energetikai forma, mely a Naprendszerünk szerte mindenütt jelen volt a plazma síkon, teljesen megsemmisült. Most már csupán a bolygónkat körülvevő Yaldabaoth feje létezik. Ez jelöli a felemelkedési folyamatunk második szakaszának kezdetét. A személyes felemelkedési folyamatunk a fénytestünk aktiválásából áll, és hogy teljesen testet ölt az ÉN VAGYOK Jelenlét. A Plejádiak itt vannak, hogy segítsenek minket ebben, és a bolygónk felemelkedésében is.


Cobra ezután azon termékek tömör ismertetőjébe kezdett, amelyek megvásárolhatók tőle, hogy segítsenek minket felszabadításunk elérésért tett törekvéseinkben, hogy elnyerjük felszabadításunkat, és röviden ismertette, hogy melyik, milyen különböző módon tud minket segíteni. Ezek közé tartoztak tachionizált Cintamani kövek és más különleges kristályok, kövek és termékek. (Sok rendelkezésre áll a weboldalán)


Egy vezetett meditáció következett...


"Lazítsd el a tested és végy egy teljes lélegzetet a plazma testedbe... és lassan teljesen lélegezz ki. Most lélegezz az energiatestedbe... és lélegezz ki. Lassan lélegezz az asztráltestedbe... és teljesen lélegezz ki. Most teljesen lélegezz az érzelmi testedbe... és lazulj el és lélegezz ki.


A Fény teremtménye vagyok... A Fény teremtményei vagyunk... Mi a Fény teremtményei vagyunk, és minden más fényponttal kapcsolódunk és teremtünk. Mi mindannyian fénypontok vagyunk és ezt most megerősítjük.
Mind a 100 milliárd csillag a galaxisunkban, a Galaktikus Központi Naphoz kapcsolódik. Minden egyes csillag fényt küld a Naprendszerünkbe, a Napunknak, és a bolygónknak. Amikor a Galaktikus jóslat beteljesül, csak a fény fog maradni. Mindannyian a Fény Galaktikus Teremtményei vagyunk." (Ez egy erőteljes meditáció volt, és ezt mélyen a szívemben és érzelmi testemben is éreztem, mivel könnycseppek törtek fel a szememből.)


A Plazma rövid története és áttekintéseTöbb milliárd évvel ezelőtt a Galaktikus Központi Faj kiterjedt galaxisunk szerte és "fényvárosokat" hoztak létre, pulzárok formájában.... Ezeket Fibonacci sorozatokban és aranymetszés formájában helyezték el, melyek mindegyiket a Galaktikus Központi Naphoz irányították vissza. A galaxisunk 100000 fényév távolságú keresztben (a fénynek ennyi időbe telik keresztülutazni rajta). A Naprendszerünk egy, a Szíriuszon keresztülhaladó "galaktikus főútvonal" vagy plazmaszál mentén helyezkedik el, amely közvetlenül a Napunkba vezető portálként viselkedik, ami szintén egy portál, szóval nem vesz "időt" igénybe olyan messzire utazni. A Galaktikus Központi Faj most felügyeli a naprendszerünk és bolygónk felszabadítását. Egy nagy plazmafelhő veszi körül a Naprendszerünket, és a chimera csoport ezt használja fel, hogy elrejtse benne a plazma anomáliáját (sötétséget). (Ez most semmisül meg vagy mostanra megsemmisült, ahogyan korábban említve volt.) Mikor a számos angyal és galaktikus teremtmény átutazott a mi naprendszerünkbe, csapdába estek ezen az anomálián belül. Pontosan így és ezért vagyunk ma itt ilyen sokan.


Az anyag három formája: szilárd, cseppfolyós és gáz. Amikor egy bizonyos gázt túlzott mértékben felmelegítenek, ionos gázzá alakul, amely hatalmas mennyiségű energiát tartalmaz - ez a plazma. A galaxisunkon átívelő kozmikus plazmaszálak hihetetlen számú előfordulása a szabadenergia kulcsa. A plazma villámlás és aurora borealis formájában válik láthatóvá a világunkban. Az éteri plazma is óriási mennyiségű információt tartalmaz. A reakciók és érzelmek a plazmában növekednek a tobozmirigy csakrában és az agyalapi mirigyben, majd továbbítódnak a fizikai síkra és a valóságunkká válnak. (Azt hiszem, az érzelmek ezért játszanak olyan nagy szerepet a teremtés folyamatában és abban, hogyan teremtjük meg valóságunkat.) A cabal elhelyezett egy skaláris plazmahálózatot az agyban (a számítógépes szoftverprogramokhoz hasonlóan), hogy megakadályozzák a magasabb tudatossághoz való hozzáférésünket. A betegségek 95%-a e negatív plazmahálózat eredményeként alakul ki. Az antigravitációs plazmameghajtó egy hidat vagy portált teremt a fizikai és a nem-fizikai között és így nincs "sebesség, gravitáció vagy tényleges tömeg". Ugyanezt a "metafizikát" használják a plazma állóhullámban, amely az űrben továbbítja az elektronokat. Ez az, amit Tesla felfedezett. Olyan eszközöket hozott létre, melyek képesek voltak továbbítani az elektronokat (elektromosságot) vezetékek nélkül. Őt és a felfedezéseit is kiiktatta a cabal.


Új Atlantisz Energiarács


Eredetileg a Föld Egyenlítője máshol helyezkedett el a Föld körül. Keresztülhaladt az Atlanti-óceán északi részén, valamint az akkor létező atlantiszi kontinensen és lefele Dél-Amerikán, Perun és Chilén keresztül. Az atlantiszi póluseltolódás, ami egy technológiának volt köszönhető, mai helyére tolta el az Egyenlítőt. Idővel a Ley-vonal rendszert eltérítették a sötét erők. Az Új Atlantisz projektet a 17. században kezdte el néhány ember, köztük St. Germain, aki Francis Bacon inkarnációja volt (aki a Shakespeare kódnév alatt tevékenykedett), hogy visszaköveteljék az energiarácsot a Fényerők számára.


A Befejezetlen munka c. könyv erről a projektről szól. Az Antarktisznak kulcsfontosságú szerepe van ebben az új energiarácsban, ahol a cabal az elmúlt civilizációk maradványit és azokat az információkat rejtegeti, melyek részben a (közel)jövőben kerülnek majd napvilágra. Ez az egyik oka annak, hogy a nácik földeket vettek ott és megszállták ezt a területet. Más kulcsfontosságú helyek az Adeni-öböl (Szaúd-Arábiában), Srí Lanka és az Amazonas-folyó deltája. E maradványok nagy része sekély vízben, a homokban található. A dolgok oly mértékben haladtak előre, hogy a cabal nagyon fél az űrhajóktól (Galaktikus Központi Faj). A cabal legerősebb radarállomásai, melyekkel a földönkívüli tevékenységeket ellenőrzik, Maui-n és Diego Garcia szigetén találhatók. Azonban az űrhajókat nem tudják észlelni, mivel azok a plazmafelhő belsejében helyezkednek el. (Ugyanezzel a technológiával rejtenek el sok földönkívüli űrhajót, melyek lentikuláris vagy más formájú felhőkként jelennek meg.)


Észak-Tajvanon van a (galaktikus és földi) Fényerők legnagyobb föld alatti projektje (60kmx100km-en), amely 1 milliárd plejádinak ad otthont és fokozatosan terjeszkedik, hogy 3 milliárd plejádinak adhasson otthont. Teleportációs eszközöket és 1000 tonna aranyat tartanak itt. 2016. július 26-án a tajvani Felemelkedés konferencián hatalmas energiaáttörés történt a bolygó számára. Ez a terület fontos stratégiai pontnak számít az energiarácsban és nagyban segíti a végső áttörést a bolygó számára a Sárkány család segítségével. (Az első tajvani utam során, amikor a konferenciára érkeztem, kézzelfoghatóan éreztem és láttam a terület Fényenergiáját a csodálatos tajvani Fénymunkások szívében és szemében.) A Sárkány család története a Ming Dinasztia uralkodásának végére nyúlik vissza, amikor a mongóliai mandzsúriaiak (a Ching dinasztiából, akik nem kínaiak voltak) Kínába érkeztek. Az eredeti Mingek harcos és spirituális család is voltak, akik a föld alá mentek és Tajvanba emigráltak. A jezsuiták és a Rothschildok azért robbantották ki az ópiumháborút, hogy elfojtsák a kínaiak spirituális fejlődését. A II. világháború után a Sárkány családok beszivárogtak a kínai társadalomba. Így a jelenlegi Sárkány család kapcsolatban áll a ezzel az Észak-Tajvanon lévő föld alatti bázissal és nagyon aktívan vesznek részt bolygónk felszabadításában, több szinten is. A tajvaniak, Anthem Chang alapításával, egy Fénymunkásokból álló elég nagy csoportot hoztak létre, hogy hatással legyenek a felszabadulásunkra.


Mi, a bolygó felszínén vagyunk a a Kompressziós Áttörés előidézői, és segítünk létrehozni a Cintamani rácsot a bolygón. Plazma energia (tachionok) létezik ezekben a kövekben, és áramlik keresztül rajtuk, segít közvetíteni és leföldelni a Fényt a Földön. Az Agarthaiak kérték, hogy hozzuk a Cintamani köveket barlangokba... minél mélyebbre, annál jobb, hogy örvényeket hozzunk létre, és, hogy Angyali Teremtményeket horgonyozzunk le. Szintén segítenek a plazma tisztításában, és Yaldabaoth fejének bolygó felszíne körüli eltávolításában. Egy másik eredménye a globális meditációnknak az utolsó napfogyatkozáskor, hogy Szíriában az 5 Istennő örvény közül 4 felszabadult.


Mielőtt magasabb tudati szintekre léphetnénk, meg kell szabadítani magunkat a sötétségtől...meg kell szabadulnunk az elsődleges paktumtól, melyek olyan szerződések, amiket az inkarnálódásunk idején kötöttünk...és ily módon vissza kell követelnünk a szuverenitásunkat és ismét szabaddá kell válnunk. Ezek a szerződések a testben és az elmében kerültek rögzítésre, így ezeket a megállapodásokat törölnünk kell, nem az egyén, hanem a lélek szintjén.


Szuverenitásunk megerősítésének egyik módja, ha az alábbit ismételjük:


"ÉN VAGYOK, az ÉN VAGYOK jelenlétem nevében.


ÉN VAGYOK a Fényerők nevében...


Törlöm és megsemmisítem a sötét erőkkel kötött összes szerződésem


és elrendelem, hogy törlődjön minden következmény és szerződés


a múltból, jelenből és jövőből."


Éterikus implantátumok


Az egyik alapvető szerződés, melyet kötöttünk, hogy implantálttá váltunk. Cobra röviden beszélt a dinamikáról, amit az implantátum jelent. Az Univerzumban minden egy tórusz (A tórusz egy forgástest, amely egy körlemezt egy vele komplanáris tengely körül elforgatva generálható), így például az összes energia dinamikája gyűrűs formában jeleníthető meg. Például a fánk, mely esetében az energia be- és kigyűrűzik az alján és a tetején,...minden a galaxisoktól elkezdve, a Földön keresztül, a testünkig és az implantátumokig. Egy éterikus implantátum lényege egy fekete lyukból van, mely vonzza a negatív energia plazmát. Az Esemény után ezek az implantátumok el lesznek távolítva (mint a negatív anomália forrása, és a plazma fel fog oszlani). Addig pedig van néhány eszköz és meditáció, amivel eltávolíthatjuk negatív hatásait. (Az egyik ilyen módszert írta le "Freddy Ground Crew" Untwine blogján néhány évvel ezelőtt
http://recreatingbalance1.blogspot.hu/2015/05/implants-clearing-protocol.html.


Cobra most először mutatott be egy olyan (erőteljes) technikát, melyet Implantátum Kristály Eltávolításnak hívnak (mely az összes implantátummal kapcsolatos próbálkozásom tekintetében, nagyon hatékonynak érződik a negatív hatások minimalizálásában, ha nem a teljes feloldásában).


Az agyalapi- és tobozmirigy csakráiAz agyalapi- és a tobozmirigy csakrái a fej középső területén kapcsolódnak egymáshoz. Ezek kötik össze a fizikai testünket magasabb elektromágneses mezőkkel, frekvenciákkal (és dimenziókkal). A cabal ügyes stratégaként, sikeresen vetett be olyan módszereket, melyek elsorvasztják a tobozmirigy és agyalapi mirigy csakráit és magukat a mirigyeket, és ily módon blokkolják a kapcsolódást Felsőbb énünkkel, valamint a tudatunk magasabb szintjeivel. Mindemellett szabályozzák az immunrendszert, a többi csakrát, valamint az érzelmi és mentális testünket, illetve képesek visszafordítani az öregedési folyamatot. Lényegében ezek kapcsolják össze a fizikai testünket a lelkünkkel. Vannak módszerek, melyekkel aktiválhatjuk őket, ezek közül az egyik az aranykolloid. Ezek után Cobra átadta nekünk az agyalapi- és tobozmirigy csakránk aktiválásához szükséges módszert/meditációt.


"ÉN VAGYOK" jelenlétMikor kijelentjük és behívjuk az "ÉN VAGYOK" jelenlétet, megerősítjük a Magunk jelenlétét. Ez nem fizikai, vagy szellemi minőség, ez színtiszta fény, és ez a mi belső, igaz önvalónk, mely korlátlan hatalommal rendelkezik. Egyetlen ember, aki teljes "ÉN VAGYOK" jelenléttel, valamint tökéletes tudatossággal rendelkezik, képes lehetne felszabadítani a bolygót. Ez a mi gyémánt fénytestünk (Merkaba), és ugyanazzal a geometriai formával rendelkezik, mint a Földünk, az Anyahajók, a csillagok és a galaxisok. Felhasználható intergalaktikus utazásra, ugyanúgy, mint ahogy magunk védelmére is.


Ezt a Fényjárművet úgy tudjuk egyfajta módon leírni, mint egy függőleges homokóra, a tetejéből az aljába áramló energiákkal (Északi- és Déli-sark), mely középtájon (ez a szív) összefut. Ezenkívül egy horizontális korong forma pedig fénysebességgel forog a középen összetartó pont körül. (Meg fogok osztani a jövőben egy diagramot erről a formáról Cobra jóváhagyásával). Létezik egy folyamat, mely aktiválja a fénytestünket, amitől az "ÉN VAGYOK" jelenlét összeolvad a fizikai testünkkel a felemelkedési oszlopon keresztül. A folyamat magába foglalja ennek a jelenlétnek a behívását a következők kijelentésével: "Felszólítom a Színtiszta Fehér Fénypillért, hogy szálljon alá hozzám és öleljen körbe. Felszólítom a "VAGYOK, AKI VAGYOK" Jelenlétet, hogy csatlakozzon hozzám, és váljon velem eggyé."

Ez az egyéni felemelkedési folyamatnak a magja, melyet bármikor be lehet hívni.


Galaktikus Fénysugár Beavatás


Cobra ezek után beszélt nekünk a különféle Galaktikus Fénysugár, illetve Felemelkedett Mester Sugár Beavatásokról, melyekre lehetőségünk nyílt feliratkozni, mivel ezeket a konferenciára szánt időn kívül tartották. Összesen három alkalomra lehetett jelentkezni. Mindegyik sugár rendelkezett egy sajátos, beavatással megegyező minőséggel, ahogy elmondta. Beszélt arról is, mi fog történni, és mi hogyan foghatunk hozzá a beavatáshoz, valamint azt is, hogy hogyan gyakorolhatjuk azt naponta kétszer.


Második nap - Manifesztáció


Cobra előadást tartott a teremtés folyamatáról, és elmagyarázta, hogyan használták fel ezt a Rothschildok arra, hogy hatalomra törjenek és uralják az egész bolygót. Teljes mértékben őszintének kell lennünk önmagunkkal szemben, és elegendő tudatossággal kell rendelkeznünk életünkben ahhoz, hogy lássuk, hogyan és miért választjuk azokat a dolgokat, amiket választunk... máskülönben döntésünk eltorzul, életünk pedig elterelődik valós szándékunktól. Erre lehet egy példa, mikor valakinek az édesapja jóváhagyására van szüksége, hogy az orvosi pályát válassza és orvossá váljon. Majd az élete egy későbbi szakaszában ezt felismeri, és választ magának egy teljesen más jellegű hivatást...valami olyat, melyet elsősorban igazából a szive diktál. A félelmeink szintén eltorzíthatják és gátolhatják az erőt, hogy meglássuk és azt válasszuk, amit ténylegesen meg akarunk teremteni, és ezt a fent említett példa jól illusztrálja.


A félelem kizárólag őszinteség hiányában képes teremteni. A teremtés folyamatának három egyszerű lépése van: 1.) Elhatározás, 2.) Szándék/Behívás, 3.) Választás. Minden gondolat és minden tett hullámokat ver a tudat végtelen tengerén. Sokkal nagyobb hatalmunk van, mint ahogy azt gondoljuk. Akik a legnagyobb "ÉN VAGYOK" jelenléttel rendelkeznek, mindezt már tudják. Az "ÉN VAGYOK" jelenlétünk a meggyőződéseink energiájából ered. A gondolataink megszűrik ezt az energiát bizonyos frekvenciákkal, majd az még keresztül megy az érzelmeink szűrőjén is, végül pedig leképződik a fizikai valóságunkba. A hitünk megváltoztathatja a világot. Mi alakítjuk ennek a bolygónak a valóságát, és intenzív erők segítenek bennünket a bolygón kívül és belül, így nem kell félnünk kérni, amit igazán akarunk. St. Germain azt mondta, kérd, és megadatik.


Az elhatározás sokkal, de sokkal hatékonyabb, ha az "ÉN VAGYOK" jelenlétből származik.
Kristálytisztán kell megfogalmaznunk, mit szeretnénk és állhatatosnak kell lennünk, nem szabad, hogy hullámzóak legyenek gondolataink.
Megéri rászánni az időt a dolgok tisztázására. A cabal próbál minket eltéríteni az által, hogy elhiteti velünk, önző dolog tudni, hogy mit akarunk és megdolgozni érte. Az Esemény után a teremtés sokkal gyorsabban fog zajlani, azonnal az 5. dimenzióban.


A behívás és akarat magába foglalja az érzelmeink felhasználását, mint az energiaáramlást hajtó erőt, valamint a kívánt dolog meghatározását irányzó részletek elképzelését és vizualizációját.
Várjuk izgalommal, de ne megszállott módjára, és valójában "el kell engedni". És történjen bármi, soha ne adjuk fel, amire igazán vágyunk. A Rothschildok tisztában voltak ezekkel a szabályokkal és folyamatosan meg is őrizték 70 éven keresztül tekintet nélkül arra, mennyire nehezen mentek a dolgaik. Elismerés!


Cselekedni annyit jelent, hogy fizikailag megtesszük, megcselekedjük azokat a dolgokat, amelyekhez elhivatottságot érzünk korábbi döntéseink alapján, és behívjuk az életünkbe, amit szeretnénk...amitől megtapasztalod az általad áhított manifesztáció energiáját...és sejtszintű nyelveddé válik. Az én esetemben erre lehet egy példa, a vágyam, a döntésem, és annak behívása, hogy találkozom az ikerlelkemmel. Sok nőn keresztül érzem az energiájának jelenlétét, akikkel találkozom, és felismerem az Istennő megtestesülését, illetve felismerem bennük azokat a kvalitásokat, melyekkel szeretném, ha a partnerem rendelkezne (és hálás vagyok értük, ez pedig a második lépés része).


Nemrégiben elhatároztam, úgy jövök el Taiwanra (az USA-ból) és Cobra Konferenciájára, hogy fennáll a vele való találkozás lehetősége, mely a cselekvés harmadik lépését jelentené. Habár nem találkoztam vele az itt eltöltött egy hónap alatt, mégis sokkal közelebb érzem itt magam az ÉN VAGYOK jelenlétemhez és őhozzá, és ahhoz, hogy találkozom vele azokon a hölgyeken, "angyalokon" keresztül, akikkel Taiwanon találkozom. Amit próbálok itt körülírni, az egy példája a "valóságunk alakításához" használt energia növekedésének és elismerésének, melyről egy következő bekezdésben esik szó. Cobra azt is említette, hogy a lélektársunkkal való találkozás sokkal könnyebben és sokkal nagyobb valószínűséggel fog megtörténni az Esemény után.


Demanifesztációs SzűrőkUgyanazon a módon, ahogyan megteremtünk valamit, meg nem teremtetté is tudunk tenni dolgokat. Egyszerűen kijelentjük, hogy "Nem akarom".Az életünkben lévő sok olyan dolog, melyet nem szeretünk, csak azért létezik, mert nem hoztuk meg azt a döntést, hogy nemet mondunk rájuk. Hatalmunkban áll szimplán magunk mögött hagyni embereket, és elutasítani a velük való találkozást. Ezt kezdhetjük a közvetlen környezetünkben lévő dolgokkal, úgy mint a javak, otthon, kapcsolatok, stb. és kiterjeszthetjük az egész planétára. Ha 144.000 ember mondana abszolút nemet (a cabal felettünk való uralmára), az a Végső áttörés bekövetkeztét eredményezné. Meg kell hoznunk a döntést és tartanunk kell a fókuszt.


A valóság alakítása


A valóság mindig végtelenül manifesztálódik, illetve teremtődik egy állandó folyamban.... mindig a jelen pillanattól kezdve. Ha felismerjük, mi működik a mi életünkben, és hálásak vagyunk azért, amink már megvan, kiterjeszthetjük ezt az áramlást, hogy megteremtsük, amit akarunk. Figyelnünk kell az energiaáramlásra, és hálával kell lennünk, így nőni fog a teremtő erőnk. Ha észrevesszük a dolgok szinkronicitását, arra is rájöhetünk, hogyan kapcsolódunk ehhez az áramlásunkhoz és a valóság alakításához, teremtéséhez. A belső vezetésed felismerésével pedig tovább is fejlesztheted. Légy hajlandó folyamatosan és rendszeresen megtenni a következő lépést az általad elérni kívánt valóság felé, és hogy kilépj a komfort zónádból.

A valóságunk szférái javarészt rendelkeznek egy bizonyos kiterjedéssel, melyet behatárol a komfort zónánk. Légy hajlandó kiszélesíteni ezt a szférát azáltal, hogy fizikailag megtapasztalod a körülötted és a benned növekvő energiamezőt (mindenféle ítélet nélkül). Mindemellett, magasabb célokat kitűzve, megerősítve a hitünket, kitágíthatjuk a valóságunk szféráit. (Talán én is felteszek ide egy diagramot az örvényről, két egymás felé mutató gyűrűs kúppal és bejelölöm rajta a manifesztációs idővonalat, hasonlóképpen, ahogy Cobra is tette a konferencián.)

Cobra aztán arra kért bennünket nagyon fizikai módon, hogy foglaljuk le magunkat a manifesztációs folyamattal. (Előző nap arra kért minket, hogy hozzunk magunkkal magazinokat, nagyobb darab papírokat, ollót, és ragasztót az előadásra). Kisebb csoportokat alakítottunk ki, hogy megosszuk egymással a hozott eszközöket, majd arra kért bennünket, vágjunk ki olyan képeket a magazinokból, amelyek tükrözik azt, amit teremteni kívánunk az életünkbe, életmódunkba. Mikor kellő mennyiségű kép gyűlt össze, felragasztottuk őket a nagyobb papírokra. Rengeteg időt hagyott számunkra, hogy mindezt elvégezzük. Remek szórakozás és lebilincselő folyamat volt ez számomra és szerintem mindannyiunk számára.


A képek, amiket én találtam és kivágtam, nagyon közel álltak azokhoz a dolgokhoz, melyekre egész életemben szívből vágytam.
Mikor felragasztottam őket, egy nagyon erőteljes megjelenítését kaptam annak, amit szeretnék megteremteni az életemben. Cobra azt mondta, hogy vizualizálhatjuk a képeinket egy energiamezőként, mely spirálisan örvénylik felénk (belehatolván a lényünkbe). Közben magunkban ismételhetjük: "Az én 'ÉN VAGYOK' jelenlétem engeriaörvényt (cserét) teremt a bolygóval és vonzza azokat a helyzeteket, melyeket én hoztam létre, hozok létre a valóságomban/életemben."


Fényövezetek létrehozása


Cobra megismertette velünk azt a mozgalmat, mely fényövezetek és fényközösségek létrehozását irányozza a bolygón, amely majd az Új Atlantisz hálózat része lesz. Az összes közösség harmonikus kapcsolatban lesz önmagával és más Fényközösségekkel is, valamint képes lesz a Belső Földbéli csoportokkal való együttműködésre is. Ez lesz bolygónkon az Új Valóság kezdete. Cobra bemutatta Alexet, aki bővebben is mesélt nekünk e közösség alapításáról, valamint arról, hogy fogja a közösség felhasználni a lézer technológiát, illetve a szabadenergia forrásokat, és készülékeket.
Beszélt a Fény Mandala technológiájáról (http://www.light-mandalas.com/what-we-do.html . ugyanez a honlap elérhető Cobra blogjáról is http://2012portal.blogspot.hu/), mely szakrális koherens fényt használ fel a Fény Mandala eszközökön keresztül, melyek a koherens fény szakrális geometrikus terét bocsátják ki a kristályrácsos szerkezeten keresztül, és így egyedülálló módon rezonáló bio-kompatibilis fotonmezőt állítanak elő. (Mikor ez alkalommal hallottam Cobrát és Alexet beszélni, izgatottá váltam, és magával ragadott a gondolat, hogy részese lehetnék ennek az első fényközösségnek. Csábított a Fény Mandala kipróbálásának lehetősége is, mely lenyűgöző volt.)

(A Light Mandala magyarországi bevezetése is hamarosan megtörténik, már folyik az oktatásunk. Hamarosan beszámolunk róla. - a szerk.)Felemelkedés Oszlop - FénypillérA Naprendszerben mostanában végbemenő tisztító műveletek óta, melyek a Yaldabaoth testét, a plazma térben található negatív anomáliát érintik, a plejádi űrhajók a Föld felszínétől számított 12.000 km-en épp csak kívül eső tartományban képesek (már) állomásozni, mely pont Yaldabaoth feje felett található, ami egyébként még mindig beborítja a Földet. Legnagyobb részben láthatatlanok maradnak számunkra és a cabal számára is (habár a cabal tisztában van létezésükkel és nagyon fél is tőlük). Bármikor létesíthetünk tudatos kapcsolatot az űrhajókkal, ha egy fényoszlopot vizualizálunk, mely összeköti a testünket, a Földet még mindig körülvevő elsődleges anomálián keresztül, a fent állomásozó hajóval.


Örömmel fogadják a kapcsolatfelvételünket, és minél többször vesszük fel velük a kapcsolatot, annál aktívabban fogják keresni a velünk való kapcsolatot. A galaktikus testvéreinkhez való kapcsolódás, ugyanúgy, mint a földi Fénymunkás testvéreinkhez való kapcsolódás, elősegíti az Esemény megteremtését. Minden alkalommal, mikor a Fátylat áttörjük, pszichésen, vagy fizikailag, az elsődleges anomália oldódik. Ahányszor összekapcsoljuk szívünket, a Fényt a szívünkhöz, és mások Fényéhez a bolygón, növeljük és földeljük a Fényt. Minden Cobra által közzétett bejegyzés a 70 milliós Ellenállási Mozgalom magasabb erőitől származik.


A Fény győzelme!


COBRA Etheric Liberation Hungary FB CsoportMegjegyzések:


lentikuláris felhő  Cintamani kövek

A következő blogbejegyzés szorosan kapcsolódik e témához. http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2017/05/egybeolvadas-az-en-vagyok-jelenlettel.html

MillyNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése