2015. január 29., csütörtök

Az Új Föld Megvalósul - Mihály Arkangyal 01.28


Kedves Fénymunkások, a személyes és bolygószintű fénytestek újra- kalibrálásával, ami nemrégiben történt, a Föld Felemelkedési folyamatának utolsó fázisába lépett. Ez január első heteiben kezdődött, amikor kollektív döntés született a Magasabb Dimenziókban...

Az Új Föld Megvalósul: Változások a Következő Időszakban.

2015.01.28. 20:11 Istengyermek


 
"Az Új Föld Megvalósul: Változások a Következő Időszakban."Mihály Arkangyaltól, Celia Fenn közvetítésével"Kedves Fénymunkások, a személyes és bolygószintű fénytestek újra- kalibrálásával, ami nemrégiben történt, a Föld Felemelkedési folyamatának utolsó fázisába lépett. Ez január első heteiben kezdődött, amikor kollektív döntés született a Magasabb Dimenziókban, hogy a Föld utazásának Befejező szakasza új, multidimenzionális otthonába, megkezdődjék.

Mióta a Paradicsomi háló lefektetésre került 2005 márciusában és bolygószinten aktiválódott 2005 folyamán, a Bolygó felkészült arra, hogy Új Föld frekvencián nyilvánuljon meg. Azok számára, akik készen állnak, hogy az új hálóban teljesen lehorgonyozzanak, az Új Föld manifesztációjának kezdete a Jelen pillanat!

Ez azt jelenti, kedveseink, hogy a bolygó összes élőlényének döntést kellett hozni az elmúlt néhány hónapban. A döntések megszülettek, és minden élőlény kiválasztotta, hogy hol lesz, mikor a Föld Felemelkedésének utolsó lépéseit megteszi a közeljövőben.Ez azt jelenti, legdrágább Fénymunkások, hogy munkátok természete lényegileg megváltozik a következő évben. Nem lesz szükség a továbbiakban arra, hogy "híd" legyetek mások számára. Mindenki meghozta a maga döntését, és azok, akik az Új Földet választották, befejezik az átkelést és új szerepükre Isteni Énjük fogja őket felkészíteni. Azok közületek, akik olyan keményen dolgoztak az elmúlt öt évben, most egy kicsit megpihenhetnek és figyelmüket az új közösségek és struktúrák megteremtésére fordíthatják, melyek az Új Föld mag-pontjai lesznek. Ez sokkal könnyebb lesz, mint a Felemelkedési munka, amit eddig végeztetek, melynek során új energiákat kellett tartanotok és hordoznotok néhány havonta! Tudjuk, hogy sokan milyen kimerültek vagytok jelen pillanatban!

De mivel a bolygó felemelkedési folyamatának utolsó fázisába ért, sok változás várható és nagyon gyorsan. Ezek a változások a márciusi nap- és hold- fogyatkozás, illetve a Napéjegyenlőség után lesznek. Ezek a változások a Régi Föld hálójának gyors szétbomlásához vezetnek, lehetővé téve, hogy az Új végre megmutatkozzék.

Legdrágább Fénymunkások, sok lélek dönthet úgy, hogy eltávozik, amikor ezek a változások bekövetkeznek. Ez az ő döntésük, tiszteletben kell majd tartanotok választásukat. Azok, akik a Felemelkedés útját választották, figyelmüket az Új Föld megteremtésére fogják fordítani és megengedik, hogy az új energiák életükben megmutatkozzanak. Természetesen ezek a döntések még egy ideig nyitottak lesznek, és lehetséges áldást hozni a döntési helyzetbe azáltal, hogy figyelmetek fókuszában folyamatosan a szeretetet, békét és harmóniát tartjátok, saját életetekben és mások iránt is.

Minden megváltozott

Kedveseink, sokan észrevettétek a januári energia döbbenetes változásait. Sokan kicsit elveszettnek, irányvesztettnek érzitek magatokat. Nos, amint már mondtuk, sokatok számára munkátok e része véget ért. Ideje kicsit megpihenni és elkezdeni élvezni új tudati szintetek békéjét és nyugalmát.

Amint a Régi eltűnik, jobban hozzászoktok a békéhez, nyugalomhoz és csendhez. Ez belső létállapototok visszatükröződése lesz. Megtanultok megállni, várni, türelmesnek lenni és megengedni az Újnak, hogy a maga idejében bontakozzon ki. Azt is megtanuljátok, paradox módon, hogy amikor arra hívást éreztek, akcióba lendüljetek.De amint már említettük, - a munka megváltozik. Sokan meg fogtok lepődni, hogy mire kaptok hívást a jövő évben. Ne feledkezzetek meg arról, hogy hallgassatok a Szívetekre és Belső Hangotokra, kövessétek a vezettetéseteket, hiszen ez lényetek igaz sarkcsillaga. Ne engedjétek meg másoknak, hogy befolyásolják döntéseiteket. Döntéseitek a tieitek, másoké lehet, hogy másmilyenek. Tiszteljétek a saját- és mások döntéseit, mert ahogyan már említettük, sokan más helyen és más módon fognak munkálkodni, mikor a Felemelkedési folyamat új fázisát megkezdi.
Mindig emlékezzetek arra, hogy Feltétel Nélküli Szeretetből dolgoztok és hogy egy Család vagytok. A Szeretet, Tolerancia és Elfogadás nagyon fontossá válik most. Értékeljétek egymást és döntéseiteket. Hiszen a bolygó minden lénye jó döntést hozott önmaga számára az adott pillanatban! Legyetek benne biztosak, hogy meghozott döntéseitek megfelelőek, jók!" 
Forrás: https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/kzvettsek/michael-arkangyal-celia-fenn-kzvettsvel
Köszönet érte Rékának! :-)

Forrás: http://istengyermek.blog.hu/2015/01/28/_az_uj_fold_megvalosul_valtozasok_a_kovetkezo_idoszakban?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare
 

2015. január 15., csütörtök

Szentkorona-tan és a Magyar Történelmi Alkotmány Nem mindenki tudja mi ez, pl. én se tudtam. Mivel egyre több szó esik róla, érdemes tájékozódni. /Milly


  A Szent Korona Tan


A Szent Korona Tan összefoglalása:

Õfelsége a Szent Korona személy (jogi személy)
A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítõje
A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje
A Szent Korona tagjai a korona országainak polgárai
A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfõbb felség
A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz


A Szent Korona Tan magyarázata:

1-2. A Szent Korona mint jogi személy, jogilag a Magyar Államnak megfelelõ. Ezen túlmenõen az állam, mint elvont, megfoghatatlan gondolat fizikai megtestesülése. Szent István király a Szent Korona képében ajánlotta fel az országát Szûz Máriának.

3. A föld illetve általánosságban természeti erõforrások a Szent Koronához rendelése biztosíték, amellyel a közösségi erõforrások a közösség egészéhez rendeltettek. Ezzel megakadályoztatott, hogy pár nemzedék alatt a közösségtõl és a közösséget alkotó személyektõl a magántulajdon módszerével el lehessen vonni a természeti erõforrásokat, és ezzel a szabad életet ellehetetlenítõ közállapotok alakuljanak ki. (Környezetszennyezés, élettér kizsákmányolása pl.: erdõirtással, intenzív mezõgazdaság vagyszereivel stb.) A Szent Korona teste az egész Kárpát-medence, vagyis Magyarország és a társországok: Erdély, Horvátország, Dalmácia, és Szlovénia.

4. A Szent Korona tagjai a Szent Korona országainak polgárai. Tehát a magyar nemzet és az együttlakó vendégnépekre is vonatkozik, akiket külön védelmez a Szent Korona Tan. Tehát a Szent Korona a politikailag szervezett nép, vagyis a nemzet, és mivel a Szent Korona a legfelsõbb szuverén, felség, ez megfelel a Rousseau által a XVIII. században kigondolt népfelség elvének.

5. Mivel a Szent Korona a legfõbb szuverén, a Szent Korona Tan nem ismer el fölötte álló személyt. Ezáltal a Szent Korona tagjai, vagyis a polgárok egyenlõek, közülük senki nem uralkodhat a másikon, tehát a Szentkorona Tan eleve kizár minden diktatúrát. Az ellenállási jog lehetõvé teszi a Szent Korona tagjai számára, hogy az alkotmányosságon túllépõ önkényuralommal szemben föllépjenek.

6. Mivel a Szent Korona a legfõbb szuverén, ezért az uralkodó sem állhat fölötte, az õ hatalma is csak a Koronától ered. Az uralkodó címe, miszerint király, miniszterelnök, vagy köztársasági elnök, már csak másodlagos kérdés. A magyar királyokat az országgyûlés választotta, akár a mai demokratikus vezetõket.

A Szent Korona Tan tehát õsi, demokratikus alapokon nyugvó eszme, amely korát meghaladó módon biztosította az emberek egyenlõségét, kötelezte a fõhatalmat az alkotmány betartására, a fõhatalamat választhatóvá és leválthatóvá tette, biztosította a kisebbségek védelmét, a vendégek tiszteletben tartását, védte az ország függetlenségét, az államnak jogi személyiséget adott.
 


A Szent Korona:

Beavató korona, amely misztikusan teszi a magyarság vezetőjévé azt, akit a Nemzet választott erre a feladatra. Minden király életében egyszer volt a fején, a beavatáskor, azaz megkoronázáskor.

 http://www.szittya.com/koronatan.htm

 

 

 Rajz: Mufics István

 

 

 

Magyar történelmi alkotmány

A szentkorona-tan szerinti értelmezése

A magyar történelmi alkotmány kifejezés, illetve a mögötte lévő tartalom és gondolkodásmód egy különösen az 1920-as években megerősödött eszmerendszer, a szentkorona-tan fontos jellemzője. Ebben az eszmerendszerben a Szent Korona *** úgy jelenik meg, mint egy önálló tudattal, cselekvő erővel bíró entitás, egyben a magyar történelmi alkotmány megtestesítője.

A történelmi Magyarország és a történelmi alkotmány a szentkorona-tan szerint szinkron fogalmak. Nézete szerint a magyar történelmi alkotmányt az 1944. március 19-ei, német megszállás függesztette fel, majd a helyére az orosz politikai nyomás alatt álló Országgyűlés a 2011. december 31-éig hatályban lévő, 1949 évi XX., legfelsőbb törvényt állította.

A történelmi alkotmány szimbolikus megjelenítője a Szent Korona, amely a nemzet teljességét és egységét hivatott szimbolizálni. Hozzá képest a király és bárki, testület, csak részesedhetett a hatalomból. Figyelmeztet, hogy a hatalom ereje és alkotmányossága nem egyenlő egymással. A Szent Korona a biztosítéka a magyar alkotmányosságnak, a magyar nemzeti szuverenitásnak és a magyar szabadságeszmének. A magyar történelmi alkotmány a teljes közjogi látóhatárt nyitja meg, a természetjogi elvek szerinti élethez, intézményalkotáshoz való fogalmi lehetőséget biztosítva.

A tan szerint ami a magyar szabadságot jelenti, az nem államformához, hanem alkotmányossághoz kötődik, mégpedig a történelmi alkotmányhoz. A történelmi alkotmány normája szerint az állam a személyes és közösségi életet szolgáló struktúraként működik, amely felelősségre vonható. Az állam a történelmi alkotmány esetében elszámoltatható, mert hite szerint az alkotmány a nemzet államalkotó akarata. Tehát a nemzet, az élő szerves emberi közösség alanya, az értékelvi meghatározója a társadalmi cselekvésnek. Az állam a működési elveiben feltétlenül az életet kell, hogy szolgálja. Az alkotmány, és az alkotmányos állam a szentkorona-tan értelmezésében tehát bármely formájában az életnek alárendelt struktúra egészen az önkormányzatokig.

 Forrás . Wikipedia 


 ***

 

Szent Korona

(Wikipedia)


A földrengés-biztos vitrinben őrzött Szent Korona az Országház kupolacsarnokában, a szakrális tárgyat állaga megóvása érdekében, oxigén helyett nitrogén veszi körül 


A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. századtól napjainkig.

A hozzá kapcsolódó hagyományokkal és jogokkal foglalkozó Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja volt az Anjou-kor végétől egészen a második világháború végéig. A tan szerint az ország alaptörvényének és jogrendszerének végső forrása a Szent Korona és mint jogi személy a Magyar Államnak felel meg. 

A történelmi hagyomány szerint 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, I. István magyar király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. Ezzel elkezdődött az a történelmi folyamat, amelynek során a Magyar Királyság koronázási ékszeréből a magyar államiság jelképe lett.

Hasonló, de máig élő jogi vonatkozásokat is tartalmazó koncepció épült ki a brit korona körül. A korona az angol jog szerint olyan jogi személyiségű örökíthető hivatal (corporation sole), amely a végrehajtó hatalom jogi megtestesülését képviseli. A koronák mint tárgyak (mint az angol vagy a skót koronaékszerek) a „Korona” tulajdonát képezik és nem az uralkodóét. A „Korona” egy absztrakt metonimikus képzet, amely a kormány létezésének jogi alapját biztosítja.

 A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A Szent Korona tan alapjai 

 Tóth Zoltán József jogtörténész beszél.

 

 

 2015. január 11., vasárnap

Dicsőség a Magyar Szent Koronának! 2015.01.10.


Tisztelettel ajánlom mindenkinek ezt az írást. Újfajta megközelítése Trianonnak. /Milly


 " Mi, magyarok, akik évezredes történelmi jelenlétünkkel bizonyítottuk, hogy nem vagyunk sem részei, sem gyarmatai a világ azon hatalmainak, amelyek csupán lineáris gondolkodásúak. Mi interdimenzionális családból származunk, és a filozófiánk, a jogrendünk, a szokásjogunk és hitvallásunk is interdimenzionális"

Dicsőség a Magyar Szent Koronának!

Dicsőség a magyar nemzetnek, amely beteljesítette történelmével a Szent Korona programját!


Mindannyiunk egyéni és társadalmi lehetősége, hogy a közgondolkodásból kiragadtatva, megismerje a nemzet történelmét. Ha már idáig eljutott, akkor bizton állíthatom, hogy ettől fogva már úgy fogalmaz: üdvtörténelmét.
Bár valós történelmünk több tízezer éves, - vagy inkább több százezer, - mégis 2015 időpillanatából nézve, a nemzet számára a leginkább kiemelt időintervallum az nem más, mint amely felöleli a Magyar Szent Korona beteljesített üdvtörténelmét. Atilla királyunktól kezdve egészen a mai napig.
Én azt gondolom, hogy mai, aktuális politikai, gazdasági és főként társadalmi kérdéseinkre is ezt a kitüntetett kort, és a nemzetnél sokkal nagyobb civilizációs következményekkel járó példázatot kellene elsőként számba vennünk. Mert, hogy a mai kor közgazdasági, - vagy bármely más, - problémáira is elsőként szakrális válaszokat adott a fent említett üdvtörténelmi program!
Tehát én azt állítom, hogy a vállalt és beteljesített üdvtörténelmünk nem csupán nemzet szintű sors, - amit ismernünk és vállalnunk illik, mert tisztesség, gerincesség és spiritualitás is, - hanem egyben egy kész program is. Méghozzá olyan interdimenzionális program, ami ma is támogató jellegű az előttünk álló feladatainkhoz.A közbéke érdekében
Találkoztam Botos László által kezdeményezett felhívással, amelyet elfogadott az MVSZ Elnöksége 2013. február 17-én, Budapesten is. Majd kihirdetve lett 2013. június 4-én, Versailles-ban, a trianoni békeparancs helyszínén is.
Tették mindezt azért, hogy a világ magyarságának és minden jóhiszemű embernek rendelkezésére bocsátják a trianoni és a párizsi békeparancsok elleni harchoz való segédeszközként. És csatolták a Trianon tarthatatlanságáról szóló felhívás angol fordítását, és arra biztatják tagjaikat és híveiket, hogy terjesszék azt minél szélesebb körben, és használják mindennapi vitáikban, valahányszor a trianoni békeparancs igazságtalanságát, tarthatatlanságát szeretnék bizonyítani. 
Először is köszönet és hála Botos Lászlónak, a kimerítő és időszerű munkájáért!
Az általa készített, Öt év van hátra (a 100. évig. amely után világszerte felszabadították a gyarmatokat. Megérjük-e mi is Trianon jóvátételét?) tanulmány, időszerű és fontos felhívás!
És egyetértek azzal a kijelentéssel is, hogy a közbéke érdekében Trianon hagyatéka tarthatatlan.
Részletesen lásd:  
 


A Magyar Szent Korona programja
A fent leírtakon túl, mi, magyarok, akik évezredes történelmi jelenlétünkkel bizonyítottuk, hogy nem vagyunk sem részei, sem gyarmatai a világ azon hatalmainak, amelyek csupán lineáris gondolkodásúak. Mi interdimenzionális családból származunk, és a filozófiánk, a jogrendünk, a szokásjogunk és hitvallásunk is interdimenzionális. Ezt őrzi a nyelvünk is, amely mint betöltő program indítja gyermekkorunk során a gondolkodásunk, agyműködésünk szerkezetét. Mi a bennünk élő több dimenziós, vagy kvantum természetű világot éljük. Ezért vagyunk képesek nyelvünkkel kifejezni, a gondolkodásunkkal modellezni az egész Univerzumot!
Mások ezt Istennek hívják, és azt gyanítják, hogy van némi közünk az Istenséghez. Most nem ez a lényeg.
Mi a saját magunk számára ezt a képességünket szakralitásnak hívjuk. És életünk, történelmünk során is ennek nevezzük. Így jutunk el a Magyar Szent Korona valós, szakrális szerepéhez is.


Magyarország és a Kárpát-medence szakrális földrajzának kutatása révén vált előttem világossá, hogy a táj, - amiben él a nemzetünk, és ami helyszínt adott üdvtörténelmünknek, - egy magasan fejlett intelligencia által tervezett és épített. A kivitelezés nem sűríthető be egy rövid történelmi korba. Több tízezer év alatt jött létre! És ennyi idő alatt neveztük el településeinket, városainkat, hegyeinket is. Ettől függetlenül, az elnevezések pontosan követik a tervezést.
Ennek ékes bizonyítéka például, ha megvizsgáljuk a Szent György nevű településeinket. Rárajzolva egy nagyméretű, nagyfelbontású térképre, az elhelyezkedésük rendszert mutat. Méghozzá négyzethálós struktúrát. Nagyjából hetven kilométerenként találjuk ezt a négyzethálós rendszert. Vízszintesen is, és függőlegesen is. Ez bárki számára ellenőrizhető. Nincs benne semmi spekuláció.
Aztán, ha további ismert szent neveinkkel ugyan ezt a vizsgálatot elvégezzük, hasonló eredményre jutunk. Csak a Szent György hálózathoz képest egyre kisebb távolságokkal és hálórendszerekkel.
Az egész Kárpát-medencét betölti ez a rendszer. 12 darab négyzetháló és 7 háromszögháló található. Csakhogy! A nevek (szentek, angyalok, stb.) mind megegyeznek a Magyar Szent Koronán található zománcképek eredeti alakjainak neveivel és a Korona képrendszerével is!
És hogy semmi kétségünk ne legyen arról, hogy a Kárpát-medence, a Szent Korona szakrális teste, még egy térképi azonosítással is szolgálhatok. Ugyanis ha tényleg így van, akkor valahogy ábrázolva van a tájban a keresztpánt is.
Igen, valóban: a Keresztúr nevű településeink rajzolata, rendszere eloszlatja az utolsó kétkedést is.
Tehát azt állítom, hogy a Kárpát-medence (egy nagy és egy kis kör sematikusan), az maga a Magyar Szent Korona szakrális teste!
Mert Magyarország, a Szent Korona országa!
Higgyük el, ami le van írva a saját okleveles hagyományunkban!
Ha ez így van, akkor az üdvtörténelmünk is más megvilágításba kerül. Ugyanis az üdvtörténelmünk főszereplője maga a Magyar Szent Korona! A nemzet pedig beteljesíti a Korona programját.
Miért gondolom ezt?
Mert a keresztúton, Jézus urunk tizenegyedik stációjában Jézust keresztre szegezik.
A magyar nemzet életében ez jelenti Trianont. Azonban itt lép be a Korona szerepe, a nemzet elé. Ugyanis nem a nemzetet, nem Magyarországot ítélik el és darabolják fel. Ez közvetlenül a Szent Korona ellen irányul!
Mert eleinte a nagyhatalmak által megrajzolt új határok alapján elcsatolandó területeken népszavazás döntött volna arról, hogy az adott terület marad, vagy kiválik Magyarországból. Pontosabban a Szent Korona közjogi és szakrális védőburka alól. 
Azonban a nyugati kormányok titkosszolgálatai jelentették, hogy ha népszavazásra kerül sor, akkor minden bizonnyal az ott élő nemzetiségek azt választják, hogy maradnak a Szent Korona országaként, annak közjogi és szakrális terében! Ezen információk birtokában mellőzték a népszavazás kiírását és nem történt referendum.
 Mint ismert, a nagyhatalmak, jogellenesen és erőszakkal az ország szétdarabolása mellett döntöttek.
(ajánlott forrás: Jelenczki István: Égi Élő Igazság / Kocsis István, 1 óra 11 perc.... dok.film)
Nincs politikai megoldás
Trianon elsődleges hagyatéka az, hogy a háttérhatalom, a szándékai elérése céljából a kérdést a szakralitás világából átrakta a politika síkjára. Ma is ott tartja. Ezért, véleményem szerint ma is ezzel tudja manipulálni mind a nemzeti érzelműeket, mind a nemzetiségeket, mind a kormányokat. És manipulálja is!
Bár egyetértek mind Botos Lászlóval, mind a Magyarok Világszövetségével, - a megoldásra mást javasolnék.
Először is, a jelenlegi Európai és világpolitikai helyzetben nincs „megfelelő pillanat” arra, hogy jogi úton történjen bármilyen helyreállítás, kártérítés.
Európa a nyolcadik évében tart a súlyos gazdasági és egyben strukturális válságában. A vezető nagyhatalmak maguk is kárvallottai a pénzügyi válságnak, a hiányzó gazdasági növekedésüknek, a romló államháztartási hiányuknak, a munkanélküliségnek, a bevándorlásból eredő szociális és kulturális ellentéteknek, a kontinensen már jelen lévő terrorizmusnak. Nincs az a nagyhatalom, aki ne a saját kihívásaival törődne. Nekik nem szívügyük Trianon tarthatatlansága. Ha rangsorolást végezne valaki a nyugati államok vezető politikai rétegeiben Trianonról, valószínű, hogy a kérdés valahol csak a tízedik hely körül tartana.
És ha mégis napirendre tűznék a kérdést, ismerve az Európai joggyakorlatot, csak olyan döntés születne, amely minden esetben figyelembe venné az azóta létező nemzetállamok (politikai) igényeit. Azaz, a kérdést valójában visszautalná a feladóhoz, hozzánk. Oldjuk meg mi, egyezzünk meg mi az elcsatolt területek mai hatalmaival, és ha ennek ellenére mégis lenne megegyezés, akkor tudomásul venné és ratifikálná az EU.
Tehát szerintem Trianont nekünk, magunknak kell megoldanunk, mert helyettünk nem fogja megoldani senki!
Ha figyelembe vesszük a kialakult nemzeti államokat, azok gazdasági-, politikai-, katonai erejét, - a probléma nem oldható meg politikai síkon. Beleértve a nemzetközi bírósági eljárásrendet sem. És nem oldható meg erővel sem.
Szakrális megoldás
A legelső pont, amiből ki lehet indulni: csak mi tudjuk megoldani.
A második: csak az elcsatolt területeken lévő nemzetállamok (civil) bevonásával és egyetértésével.
Ha az eddigi felhívásokat és beadvány tervezeteket nézem, mindegyik olyan megoldást kér, ami ellentétes a nemzetállamok érdekeivel, szándékával. Sőt, inkább fenyegető hangnemű és egy külső, harmadik fél közbenjárására és remélt döntésére bazírozik.
De nincs ilyen harmadik fél! (még Putyin sem az…)
Én azt javaslom, hogy Trianonról nekünk, közvetlenül azokkal kell leülnünk tárgyalni, akik most az elcsatolt, új nemzetekben élnek. Viszont semmi esetre nem politikai szereplőkkel!
Létezik már Szlovákiában, Csehországban is egy olyan civil társadalmi réteg, akik szintén kiábrándultak a politikai rendszer hatalmi struktúrájából. Sőt, már közös, föderációs folyamatok is elindultak a civil szerveződések között, több nemzet szintjén!
Én azon ma élő, értelmes és becsületes (szlovák, cseh, stb) és spirituálisan tájékozott és igényes réteget keresném és szólítanám meg, akik értik a Szent Korona szakrális és üdvtörténelmi szerepét. Mert vannak ilyenek. Másodsorban tájékoztatnám ezeket a köröket a Szent Korona üdvtörténelméről, szerepéről, a saját nemzetiségi nyelvükön.
Ha a mai spirituális emberek, megvizsgálják, hogy nagyapáik, dédapáik miért ragaszkodtak a Szent Korona szakrális védelméhez és az alatta való élethez, - megérthetik ennek a ma aktuális értékét! És ha megértik, - és egybe esik a létező civil mozgalmak céljaival, - nagy esély van rá, hogy képesek felismerni és választani azt újra.
Tehát amit a civil mozgalmak keresnek: gazdasági-, politikai- és vallási autonómia. Az autonómiák rendszere kezdve a településektől a kis nemzetállamokig. Az autonómiák együttműködése egy konföderációs elv mentén.
Amit a Szent Korona, a maga történelmi tanával, alkotmányával, egyensúlyával biztosítani tud, az ugyan ez. Csak még a teljes szakrális védelemmel együtt!


Kritikus tömeg
Mindez a felismerés a nemzetiségek saját szintjén, csak akkor fog társadalmi méretű változást elindítani, ha az adott nemzet szintjén elér egy kritikus tömeget. Általában egy közösség gondolkodásának megváltoztatásának elindításához elég a közösség tagjainak az egy százalékának a sikeres kommunikációja és hatása. Tehát nem elérhetetlen a cél.
Valóban igaz az, hogy van öt évünk arra, hogy a századik évfordulót hogy érjük meg. A háttérhatalomnak szánt válaszunk, akkor lenne valójában ütős, ha olyan megoldást találunk, amiben a korábban általuk és szándékosan létrehozott „ellenségeinkkel”együtt, azokkal egyetértésben lépnénk túl Trianon árnyékán.


Én inkább hiszek a szakrális megoldásban, mint fizikai-, politikai legyőzésekben. A feladat erővel nem oldható fel, mert csak további, és még súlyosabb következményeket generálna.
Én inkább hiszek abban, hogy egyre több magyar testvérünk ismeri fel a Magyar Szent Korona üdvtörténelmi szerepét. Benne Trianon kifordított stációját.
Én inkább hiszek abban, hogy Szlovákiában is élnek olyanok, akik szintén képesek mindezt felismerni. És önként választani a Szent Korona szakrális és alkotmányos, uram bocsá, konföderációs értékét.
Így számunkra a feladat nem az, hogy képesek vagyunk-e felismerni a saját üdvtörténelmünkben a Szent Korona primátusát. És ebből eredően, Trianon kifordított, - politikai síkon manipulált, - hagyatékát.
A mi számunkra a valódi kihívás az, hogy képesek leszünk-e „beengedni” a Szent Korona intézményébe más nemzetiségeket, más nemzeteket?
Látva a korábbi évtizedek Trianon kultuszát, - ez lesz a legnehezebb.
Mégis ezt tartom elsődlegesen megoldhatónak, minden más ígérettel, erővel vagy politikai szólamokkal szemben.
A személyes kihívásom ebben a kérdésben az, hogy itthon, Magyarországon lesz-e érdemi válasza, következménye, folytatása a felismerésemnek?
Mert e nélkül nincs következő lépés. Még ha mások (határon kívüliek) esetleg felismernék és megértenék a lényegét is.
Van-e Magyarországon olyan férfiú, aki képes szakrális mintával maga mellé állítani a kritikus tömeget?


Bemutatkozás:
Nagy Gábor vagyok. Egy Bakonyi kistelepülésen élek. Alapítója és tagja vagyok a Szkíta Nemzetiségi Önkormányzatnak. Szakrális földrajzzal foglalkozom. Ebből született a Kárpát-medence a Magyar Szent Korona szakrális teste tanulmány.
Civilben egy Veszprémi biotechnikai cégnél dolgozom, egy kislányom van.
Korábban részt vettem a Magyarok Szövetsége mozgalomban. Nyolc évig szolgáltam a közéletben, öt évig voltam polgármester.
Hiszek egy szakrális fordulatban. Ennek eredményeként hiszek Magyarország, és minden, a Szent Korona alá tartozó nemzet felemelkedésében. Hiszem, hogy ezt még megérhetem.


Németbánya, 2015. január 10.

Megjegyzés: Minden, nem sértő- hozzászólást közzéteszek. Nagyon hasznos lesz, ha minél többen leírják gondolataikat, egymás nézeteinek tiszteletben tartásával.  Ki fog derülni, hogyan állunk a témához.
Milly2015. január 9., péntek

Forradalom Fényünk helyreállításáért - Atya Isten 2014.11.24.

"Sokan vannak a Fénymunkások között, akik elfáradtak, pénzügyileg leépültek és kezdik elveszíteni hitüket abban, amit egyetértésben, együtt alkottunk meg, hogy a Paradicsom annak rendje-módja szerint valósággá lesz. Megértjük türelmetlenségeteket, de bátorítani szeretnénk titeket, hogy a legfontosabb dolgokat már véghezvittük és a többi is a maga útján halad."Kathryn és az Atya Isten:
Forradalom Fényünk helyreállításáért

Forrás: www.whoneedslight.org. (Ford: Láng Péter)
Leirat és átirat Kathryn E. May által – 2014 november 24.

Kathryn: Sokat tanultam az elmúlt néhány hétben, amióta összeírtam észrevételeimet és eljuttattam lemondásomat a Mennyei Társaságnak. A mai valóságunkkal kapcsolatos teljes közzététel melletti kiállásom és az Ő szándékuk, hogy segítésünk érdekében új információk sokaságával árasztanak el minket, és a valóban közvetlen és nagyszerű kapcsolat köztem és a felsőbb dimenziókban lévő barátaink között, meghozta gyümölcsét.

Nem bántam meg hozzájuk intézett levelem kemény hangvételét, de most megértettem, hogy nem vezethetnek félre minket, de túlbecsülték képességeinket, a Föld sötét energiamezőin elérhető eredményeinket. Ez különösen azokra az egyedekre vonatkozik a Földön, akiknek a hatalom és az irányítás átvételének és megvalósításának feladata a dolguk. Nem jósolhatjuk meg és nem részletezhetjük, mi minden történhet ezen a küzdőtéren, de imádkozunk minden küzdelem pozitív kimeneteléért.

Számos dolgot megtanultam, amelyek most már állandó részét képezik tudásomnak. Az első az, hogy új elképzelésre van szükségünk arról, hogyan működhetünk együtt Istennel, amíg mi itt vagyunk. Meg vagyok győződve arról, hogy Ők minden úton és módon segítenek minket, ahogy az csak lehetséges számukra. Ha mégsem teszik, az azért van, mert mi nem végezzük el a magunk feladatát az alapok lefektetésével, hogy végső soron hozzátehessék minden lehetséges hozzájárulásukat ehhez. Teljesen meg kell változnunk a tekintetben, ahogy itt létezünk, működünk és ezt most kell megtennünk!

Arról is teljesen meggyőződtem, hogy a problémát az általános, túlhatalommal bíró és állandóan ismétlődő sötét gondolatformák okozzák. Ezt magam is láttam, amikor megpróbáltuk megtisztítani a bolygót egy sereg angyallal, a Szíriusziakkal és a Mesterekkel. Valamennyi sötét alagút és felszíni közlekedőút, s a kormányzati termek, amelyeket megtisztítottunk, azonnal feltöltődtek a visszatérő sötétség tornyosuló hullámaival. Láthatjátok, Drága Nővéreim és Fivéreim, hogy olyan hatékonyak vagyunk gondolatainkkal, hogy az angyalok minden légiója a Mennyben sem képes győzedelmeskedni, ha mi tudat alatt megteremtjük a sötétséget a bolygón.
Azt is láttam, hogy nem a sötét erők, akiket be tudunk azonosítani és bekerítünk, az igazi probléma. Igen, viszonylag csak kevés „romlott gyümölcs” van a felsőbb pozíciókban, de ezek sötétségben tartják és követik rosszakaratú cselekedeteiket a még nem ébredők részéről kreált energiák által. Azt is láttam, hogy a sötétség erőit legyőzni, ellenük szemből támadva, megbélyegezve őket, szenvedéllyel vagy más hasonló módon küzdve, még sokkal több sötétséget kelt, mivel azok újraalkotják őket.
Küldjük hálánkat azoknak a bátor lelkeknek, akik leleplezik a sötét erők bűnös magatartását. Alkossunk csoportokat a Szeretet és a Fény hatalmas hullámainak generálására, amelyek majd azok karjába kergetik őket, akik alkalmas börtönökbe juttatják mindnyájukat, harsonaszó nélkül és nagyon gyorsan. Így megóvjuk a maradékot a veszélytől, amit ők jelentenek.

Semmi különöset nem kell tennünk, csak az érzelemmentes, nyugodt és határozott cselekvést, amikor a környezetünkben meglátjuk a sötétséget, és azonnal visszatérni legfontosabb feladatunkhoz, tudatosságunk felemeléséhez. Ez a cselekvés esetleg eltávolít néhány negatív baráttól. Válaszd a Fényt vagy szövetkezz másokkal, hogy megváltoztassuk a politikai, gazdasági és szociális rendszereket, ami felemel mindnyájunkat. A nagy többséget magunkhoz kell vonzanunk a szellemteli, magas fokú tudatosságba. Ez nem engedi meg, hogy bármi acsarkodó vádaskodást kielégítsünk, vagy a kiábrándultság és rosszallás hangos kinyilvánítását. Sem a zavarkeltő viselkedést, amely az előítéletek és a propaganda által ösztönzött félelem szülötte, aminek sokaságát látjuk ma az Egyesült Államokban. Más szavakkal: őrizkedj azoktól az érzelmektől és megnyilvánulásoktól, amelyek „az igaz érzések kinyilvánítása” vagy a „szólásszabadság és személyes szabadság” hamis szólamai jegyében jutnak el hozzád.

Tekints magasztos szíved tisztítására és gyógyítására, Drága Barátom, és érezni fogod annak rezgését magad körül. Nem válhatsz a háború, a konfliktusok vagy a bizalmatlanság dörzsölt és sármos támogatóinak bolondjává! Ezeket az eszközöket használják, hogy lelkesítsenek téged még több sötét energia generálására, mivel ők ezzel gyarapodnak.  

Ők nem valóságosak – annál fogva, hogy nincs lelkük – de nagyon is rendelkeznek tudatossággal és romboló szándékkal. Ha megállítjuk a sötét gondolatformák létrejöttét, a Fényben élő társaink eloszlatják az árnyakat, amit azok itt hagynak. A Föld-Anyánk körüli energiamezők megtisztításában, saját energiáink kontroll alatt tartásával való, aktív közreműködésünk nélkül, mi, az elszánt Fénymunkások el fogjuk veszíteni szeretett segítőinket, a Mennyei Társaságot, mert úgy nem tudják megerősíteni küzdő szellemünket. Az Atya Isten ki fogja ezt fejteni a maga teljességében.Atya Isten:
Boldog vagyok, hogy visszatértem hozzátok ma, hogy újabb híreket hozzak az ötödik dimenzióból és ügyeink folyásáról.

Sokan vannak a Fénymunkások között, akik elfáradtak, pénzügyileg leépültek és kezdik elveszíteni hitüket abban, amit egyetértésben, együtt alkottunk meg, hogy a Paradicsom annak rendje-módja szerint valósággá lesz. Megértjük türelmetlenségeteket, de bátorítani szeretnénk titeket, hogy a legfontosabb dolgokat már véghezvittük és a többi is a maga útján halad.

Sokan közületek óvatosak, mert Karthryn állást foglalt és kitart amellett, hogy nem ígérünk semmi olyat, amit ne tartanánk be, és hogy mindent meg kell tenni, ami hatalmunkban áll, hogy segítsük mindnyájatokat, éppen most! Meghallottuk panaszát és idejöttünk, hogy felajánljuk maximális segítségünket, amiben megelőző egyezségünkben megállapodtunk. Ezt megtesszük most, elmondom, hogyan.

Felépítettünk egy új Univerzumot számotokra, ahol kívánságotok szerint élhettek, felemelkedésetek után. Az igazi, eredeti Új Föld készen áll mindazok számára, akik megvalósítják az oda való átmenetüket egy új életre. Időközben segíteni kívánunk nektek. Beszélek nektek azokról az előkészületekről, amelyekkel már készen vagyunk, hogy jobban megértsétek, minden módon segítünk benneteket, amiben egyetértésre jutunk veletek, hogy innen, ahol most éltek, átmehessetek az Új Földre.

Mi vagyunk a teremtőitek, az Isten Anya és én, a mi szeretett Első Teremtőnkkel együtt, aki mindent képes átlátni ebben az Univerzumban. Mi mindig együtt dolgoztunk, s a mi Angyalaink és Mestereink segítettek minden munkánkban, saját, különös képességeikkel és felkészültségükkel társulva hozzánk. Ugyanez igaz, a mi Fénymunkásainkra is a Földön. Szorosan együttműködünk mindazokkal, akik rendelkezésre bocsátották energiájukat és Fényüket, hogy utat nyissanak a portálokon át, aktiválják a kristályokat, megtisztítsák és egyensúlyba hozzák Terra Anya és valamennyi Földi Uradalom energiáit. Ugyancsak szorosan együtt dolgozunk csatornáinkkal, hírvivőinkkel és a Fényhozókkal, mindazokkal, akiket határozottan felkértünk, hogy adjanak fel minden más munkát, hogy azokra a tennivalókra összpontosíthassanak, amelyeket már régen kijelöltünk az emberiségnek, amikor ezt a tervet megalkottuk.

Láthatjátok, azok, akik egyetértettek velünk a feladatokban, kérdezés nélkül, gyakran pihenés és pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül betöltötték a szükséges pozíciókat, mint „hajók a tengeren”, cipelve a tennivalók teljes súlyát, más, nagyszerű ajánlataik ellenére. Ők szám szerint túl kevesen vannak, így fáradhatatlanul kell dolgozniuk, másként a Nagy Terv, amely az egész emberiség Felemelkedése, nem lenne beteljesíthető. Nem ez volt az eredeti elképzelés, amikor mind, együtt megalkottuk ezt a tervet. Mindnyájan azt vártuk, hogy a felemelkedési procedúrát segítve, másokat tanítva és saját magunk felemelkedési feladatain dolgozva, segítve valamennyi sötét gondolatforma eltakarítását, a feladatok minden részletén együttműködve, majd mosolyogva „kiröppenünk”, ahogy mondanátok.

Amint látjátok, a 2012. december 21-ei, zűrzavaros előkészületek és kezdetek óta, semmi nem megy olyan szépen, ahogy reméltük. Az emberfia egyre inkább kisöpri a negativitást, az elégedetlenséget és egyensúlyhiányt, ami a sötét erők egyik táplálék forrása. Ez, amint látjátok, az a hatás, ami akkor következik be, ha egy ember megteremt egy negatív energiamezőt, amely aztán fellobbantja a hasonló érzelmeket másokban, és ismét másokban, láncreakcióként. Elmélyíti a sötétséget, ami ily módon átjár egész családokat, közösségeket, sőt nemzeteket. Ezt az eljárást tüzeli a világ média, beleértve a szórakoztatóipart, olyan további terjeszkedéssel, ami létrehozza a butaságot, elferdíti az energiamezőt, amiben az illúzió hazugsága halmozódik hazugság hátán.

Az illúziónak ezek a hazugságai nagyon megnehezítik számunkra a kommunikációs vonalak nyitva tartását irányotokban, bár mi minden erőfeszítést megteszünk ennek érdekében. A velünk való kapcsolathoz szükség van rá, hogy eltakarítsátok ezeket az elferdítéseket az egyenes energiák gazdagításával. Az ember mindig is így cselekedett a problémák idején, hogy kiküszöbölje a rongálást, amit a sötét gondolatformák okoznak. Most, mielőtt megpróbálnátok elképzelni egy olyan világot, amit a titokzatos és ellenséges világból jött „boogie-men”-ek lerohantak, biztosítani szeretnélek benneteket: semmi ilyen nem történik most a Földön!

Az ellenséges lelkeket – főként a Hüllőket – több mint egy éve, 2013 augusztusában eltávolítottuk. Ami itt maradt: az emlékei, a filozófiája és a hitrendszerei azoknak a sötét entitásoknak, akik a korrupció eszközei megközelítőleg minden vallási, társadalmi, politikai, gazdasági, oktatási és egészségügyi rendszernek a bolygón. Ők többé nincsenek már itt, csak úgy, mint amit „örökségnek” nevezünk az emberek gondolkodásában.

Szeretett Gyermekeim, nem voltam veletek egészen igazságos. Nem vagyok csalódott és nem kritizállak titeket, mert az nem az én utam, de meghagyva számotokra, hogy a maga teljességében éljétek meg szabad akaratra szóló felhatalmazásotokat, nem eléggé körültekintően irányítottalak titeket. Nem a valósághoz hűen közvetítettem felétek, amit én látok. Reménykedtünk a csatornázott, pozitív üzenetek hatásában és abban, hogy sokat jelentenek számotokra az igen felemelő rádióadások. Különösen az egész napos csatornázott üzenetek és a Felemelkedés Tréningek és Gyógyítások adásai Kathrynnel, Meggel és Sanandával, abban a tekintetben, hogy a felébredést szolgálhatnák mindnyájatok számára, a mostani tiszta és drámai változásokban. Mindezek nem hozták meg azt az eredményt, amiben mi bizakodtunk. Nagyon élveztétek Fénymunkásaink erőfeszítéseit, de nem lett végső hatásuk! Láttuk, hogy Kathryn fáradt, így saját elhatározásából megírta felmondó levelét, mivel mi tudatában voltunk, hogy másként nem tudná elhagyni feladatát. Természetesen, ő folytatta velünk a munkát más, fontos projektekben az elmúlt hetekben is, nagy intenzitással.

A Tanácsban a lehető legmélyebben elemeztük, miért van az, hogy a mi „pompás” munkánk – ahogy ezt néha emlegetjük – látszólag segített mára a gyermekeinknek, hogy jobban érezzék magukat, de végül mégsem azt eredményezi ez a segítség, hogy olyan gyorsan áttörjék az illúziók hazugságait, ahogy reméltük. Látjátok, alábecsültük, hogy valójában milyen nehézségekkel küzdenek, milyen nyugtalanok és elfásultak a gyermekeink és milyen nehéz megtörniük a sötét gondolatformákat.
Most már látjuk, hogy az illúziókba teljesen belemerülten és a sötétség erői által kreált érzelemzavar közepette, amit az emberi értelemben és testben idéztek elő, nagyon nehéz visszanyerni az egyensúlyt és a tiszta víziót. Ez azt eredményezi, hogy saját intelligenciátok bizalmatlanná teszi érzelemvilágotokat és elkülönít a szívetektől, hogy elkerüljétek a bajt vagy büntetést, előre jelezve ezt minden fordulópontnál. Összezavarodottakká, megrendültekké és csalódottakká váltok, mivel egy tükörteremben éltek, ahol semmi olyat nem láttok, aminek láthatónak kellene lennie. És mivel fulladoztok az illúziók hullámai között, elengeditek segítő kezeinket.

Az embereik is felfigyelnek a szórakozásnak az érdekes, de spirituálisan jelentéktelen formáira, amelyek futólagos enyhítést hoznak stresszeikben. Ezek megnehezítik a csatornák működését a tekintetben, hogy elég valóságosan és mélyen befogadjátok üzeneteinket, hozzájárulva ahhoz, hogy tisztábban lássunk, érezzük szívünk kapcsolódását a tiétekhez és elképzelhessünk titeket a mai állapototokban, mint Galaktikus Lényeket.

Mostanában jöttünk közelebb hozzátok, amióta néhány Mesterünk, Fénymunkásaink és csatornáink testében éli az életét. Most értjük meg, hogy a sötétség és az illúziók mátrixában élni, hatványozottan felgyorsítja a sötét gondolatformák keletkezését, különösen azután, hogy a Hüllők visszatértek. Az egész emberiség olyan zavarodott és behálózott ebben a szövevényes rendszerben, hogy figyelmetlenségből reprodukálja azokat a rémképeket, melyeket oly nagyon hátra akartak hagyni.
Én valóban szeretnélek segíteni titeket, Drága Gyermekeim! Megtanulni a természetrajzát és feloldani ezt a régi mátrixot. Együtt döntöttük el, és a ti „szabad akarat” státuszotok miatt megegyeztünk, hogy ti végzitek el a munka felét, ami ebből rátok hárul a földön és mi tesszük hozzá a másik felét a magasabb dimenziókban. Ez az alku és az eskü a szívünkben köttetett, amit nem szeghetünk meg. Sajnálatos módon, mi mindnyájan kissé túl optimisták voltunk a tekintetben, milyen nehézségi fokú az egyezség rátok vonatkozó része, és hogy milyen hozzáértéssel és milyen gyorsan lesztek képesek feltörni a „kagyló héját”, hogy felröppenjetek a szabadságotokba.

Természetesen, kellő elővigyázatossággal, záradékot írtunk egyezményünkhöz, amely lehetővé teszi, hogy kimentsünk titeket egy fenyegető nukleáris népirtás esetén és cselekszünk is ebben az esetben, a nukleáris fegyverzet hatástalanításával. Sajnáljuk, hogy nem tudjuk egyszerűen elhozni nektek azokat a jótéteményeket, amelyeket együtt vizionáltunk, mivel ezt csak erővel tehetnénk és ez nem megengedhető. Tiszteljük a ti integritásotokat és a miénket is.

Mondhatnátok, hogy meg van kötve a kezünk, de ez nem valami végső hatalom vagy a végzet megnyilvánulásaként van így, csupán a nektek tett ígéret és amiatt, hogy tisztelünk titeket, s nem akarunk zavart kelteni az életetekben és semmi módon nem térünk el a megállapodásunktól. A végső következtetés, hogy az általatok most megjelenített sötét gondolatformák, ahogyan a mindennapjaitokat élitek, azok kötik meg a kezünket.

Irónikus, nemde, hogy megismertétek Istennel való rokonságotokat és ez ellentétes azzal, ahogyan gondoltok rá? Láthatjátok, hogy nem mi vagyunk azok, akik most felügyeljük és meghatározzuk, hogy mi történik, hanem ti.
Nem kívánjuk hagyni, hogy megfosszanak titeket és elvegyék illúzióitokat, miután megismertétek az igazságot, hogy nem vagyunk mindenhatók és nem tudjuk egy ujjmozdulattal jobb hellyé tenni a világotokat. Azon dolgozunk veletek, hogy elhozzuk a jó szerencsét és az áldásokat egész életetekre, de azt nem akarjuk átrakni rátok és fölöttetek megvalósítani sem. Ez nem jelenti, hogy híján vagyunk a hatalomnak, mivel, természetesen Teremtők vagyunk. Amit mi szeretnénk, az, hogy most fogadjátok magatokba teljesen, hogy ti is hatalommal bíró teremtők vagytok! Csoporttudatként megteremtettétek a konfliktusos energiákat, amelyek elhomályosítják a látóképességet a Földön, számunkra is olyan mértékben, mint a ti számotokra.

Tudatában vagyunk, hogy sokan közületek nem akarják meghallani vagy megérteni ezeket a szavakat, és még többen, akik ellenállnak, hogy megváltoztassák gondolkodásukat vagy életüket. Tudjuk, többségbe kerülhetnek, de a játéktér fokozatokra van osztva és tényszerűen látható, hogy a Fény több hatalommal rendelkezik, mint a sötétség, így a drámai változást csak a Fénymunkások vihetik végbe, és akik már felébredtek, ha mind együtt dolgoznak.

Ezeket mi számításba vesszük, amikor arra kérünk titeket, lépjetek elő és segítsetek ennek a Nagyszerű Tervnek a megvalósításában, a lehető leghatékonyabb módon, ahogy csak képesek vagytok rá. Ez nehéz feladat, de csak ha csupán egy valaki vágyódik rá, hogy teljessé tegye mindnyájatok életét. Itt vagyunk, hogy mellettetek álljunk, hogy felkínáljuk a Szeretet rendületlen áramlását, hogy átmosson benneteket, és a Fényt, hogy vezessen titeket.

Íme, ezek a feladataitok:

Arra kérünk, tisztítsátok meg gondolataitokat, hogy felemeljétek tudatosságotokat a legmagasabb dimenziókba, amit képesek vagytok elérni. Mindnyájan könnyen el tudjátok érni az ötödik, és sokan a 7., 8. és 9. fokot is. Ez állandó koncentráltságot kíván és lankadatlan éberséget. Azt kérjük, emelkedjetek az öntudatosságnak a végtelenül kifinomult szintjére, amíg gondolataitok, érzelmeitek olyan mély ismerőivé nem váltok, hogy úgy érzitek, új szavak kellenek azon nüanszok leírására, amelyeket legbensőtökben találtok. Akkor átléptek az akadályokon.

Tisztítsátok meg érzelmeiteket! Azonnal észreveszitek majd, hogy ez az eljárás lehetetlen módon kellemetlen, ha lehorgonyoztok egy hiba vagy vétek, megbánás, kétkedés, önutálat vagy türelmetlenség érzeténél. Ebbe beletartozik az aggodalom, félelem, depresszió és a „stressz” is. Nem idegesíthetitek és nem bírálhatjátok önmagatokat, és meg kell tanulnotok önmagatok teljes megismerését. Szeretetteljeseknek kell lennetek, teljesen elfogadva a múlt baklövéseit és hibáit, feltétlenül megbocsátva korlátozottságaitokat és úgynevezett gyengeségeiteket, és aztán teljes odaadással élni a jelen tudatosságban.

Ahol a Szeretet emelkedik, ott a tudatosság is növekszik. Nem létezhettek ebben az önmarcangoló mélységben, vagy ahogy mi nevezzük, ebben a hiábavalóságban. Nem csak az Univerzum fog gazdagodni a ti emelkedő mobil energiáitok erejétől, nektek is gazdagodnotok kell! Ha egyszer elengeded kötöttségeidet, amelyek az önhibáztatás sötét gondolatformái, és abbahagyod mások tudatalatti hibáztatását, melyek ezeket kísérik, olyan lendületet vesztek, mint egy rakéta. A Szeretet áradó rohamát fogod érezni a fejed búbjától a cipőd orráig. Tartsd meg a magasabb tudatállapotot és elkezded sugározni a Fényt! A hasonló tudatosságú emberek húznak majd hozzád és te húzni fogsz önmagadhoz. Élvezni fogjátok saját, jó társaságotokat minden egyes nap minden percében. Maradjatok érintkezésben!

Harmonizálni fogod rezgéseidet a miénkkel. Igen, képes vagy rá! A félúton találkozunk és segítünk emelkedni minden lélegzettel, minden szerető gondolattal. Érezni fogod óriási Szeretetünket, amivel feltöltünk téged, és abban a pillanatban a saját tudatodban lévő sötét gondolatformák feloszlanak. Érzékelni fogod, ahogy haladsz igazi identitásod felé, mint Mester, mint Isten, mint a Fény Galaktikus Lénye.

Itt van feladataitok másik része:

Olvasd a könyvünket: „Kinek van szüksége Fényre?”, bárhol jársz is! Nézd a videókat a You Tube-on, Kathryn csatornáján, kezdve a Vizuális Központosítás videókkal és az egészségi tanácsadókkal! Most, rögtön hagyj ki minden húsételt a táplálkozásodból! Olvasd újra korábbi üzeneteinket, különösen a szeptember-októberiektől máig, és nézd meg a Csillagok között c. filmet oly sokszor, ahányszor csak lehetséges! Kezdetnek elég lesz háromszor!

Mindezek a dolgok célirányosan neked készültek, a Mennyei Társaság alkotásaként és által küldve, a ti Sanandátok irányítása alatt, hogy előkészítsék eljövendő Felemelkedéseteket, amely közeledik mindazokhoz, akik, irányításunkkal, elvégzik a belső munkát.

Legyetek tudatában, hogy szeretve vagytok! Tisztel és csodál titeket a Mennyei Társaság, a nagyszerű Intergalaktikus Tanácsok és az Első Teremtő. Itt vagyunk, hogy megteremtsük az Új Világot, melynek lakói lesztek, és megadunk nektek minden eszközt, amelyek biztosítják az átmenet lehetőségét. De mi nem erőltetünk keresztül titeket a dimenziókapukon az új életetekbe! Ezt nektek, magatoknak kell megtennetek a mi áldásunkkal és végtelen Szeretetünkkel.

Én a ti Atya Istenetek vagyok, az örökkévalóságig a ti szolgálatotokra, az új valóságotokkal együtt, az elképzelhető legnagyobb örömmel.

Leirat és átirat: Kathryn E. May által, 2014. november 24-én. 

 

Megj:  A Csillagok között (eredeti cím: Interstellar) egy 2014-es tudományos-fantasztikus kalandfilm, amely felvonultatja a 21. századi elméleti fizika elképzeléseit a világűrről, a tér és idő viszonyáról, valamint felvázolja a zsákutcába jutott emberiség lehetséges fejlődési útját, jövőjét