2015. január 9., péntek

Forradalom Fényünk helyreállításáért - Atya Isten 2014.11.24.

"Sokan vannak a Fénymunkások között, akik elfáradtak, pénzügyileg leépültek és kezdik elveszíteni hitüket abban, amit egyetértésben, együtt alkottunk meg, hogy a Paradicsom annak rendje-módja szerint valósággá lesz. Megértjük türelmetlenségeteket, de bátorítani szeretnénk titeket, hogy a legfontosabb dolgokat már véghezvittük és a többi is a maga útján halad."Kathryn és az Atya Isten:
Forradalom Fényünk helyreállításáért

Forrás: www.whoneedslight.org. (Ford: Láng Péter)
Leirat és átirat Kathryn E. May által – 2014 november 24.

Kathryn: Sokat tanultam az elmúlt néhány hétben, amióta összeírtam észrevételeimet és eljuttattam lemondásomat a Mennyei Társaságnak. A mai valóságunkkal kapcsolatos teljes közzététel melletti kiállásom és az Ő szándékuk, hogy segítésünk érdekében új információk sokaságával árasztanak el minket, és a valóban közvetlen és nagyszerű kapcsolat köztem és a felsőbb dimenziókban lévő barátaink között, meghozta gyümölcsét.

Nem bántam meg hozzájuk intézett levelem kemény hangvételét, de most megértettem, hogy nem vezethetnek félre minket, de túlbecsülték képességeinket, a Föld sötét energiamezőin elérhető eredményeinket. Ez különösen azokra az egyedekre vonatkozik a Földön, akiknek a hatalom és az irányítás átvételének és megvalósításának feladata a dolguk. Nem jósolhatjuk meg és nem részletezhetjük, mi minden történhet ezen a küzdőtéren, de imádkozunk minden küzdelem pozitív kimeneteléért.

Számos dolgot megtanultam, amelyek most már állandó részét képezik tudásomnak. Az első az, hogy új elképzelésre van szükségünk arról, hogyan működhetünk együtt Istennel, amíg mi itt vagyunk. Meg vagyok győződve arról, hogy Ők minden úton és módon segítenek minket, ahogy az csak lehetséges számukra. Ha mégsem teszik, az azért van, mert mi nem végezzük el a magunk feladatát az alapok lefektetésével, hogy végső soron hozzátehessék minden lehetséges hozzájárulásukat ehhez. Teljesen meg kell változnunk a tekintetben, ahogy itt létezünk, működünk és ezt most kell megtennünk!

Arról is teljesen meggyőződtem, hogy a problémát az általános, túlhatalommal bíró és állandóan ismétlődő sötét gondolatformák okozzák. Ezt magam is láttam, amikor megpróbáltuk megtisztítani a bolygót egy sereg angyallal, a Szíriusziakkal és a Mesterekkel. Valamennyi sötét alagút és felszíni közlekedőút, s a kormányzati termek, amelyeket megtisztítottunk, azonnal feltöltődtek a visszatérő sötétség tornyosuló hullámaival. Láthatjátok, Drága Nővéreim és Fivéreim, hogy olyan hatékonyak vagyunk gondolatainkkal, hogy az angyalok minden légiója a Mennyben sem képes győzedelmeskedni, ha mi tudat alatt megteremtjük a sötétséget a bolygón.
Azt is láttam, hogy nem a sötét erők, akiket be tudunk azonosítani és bekerítünk, az igazi probléma. Igen, viszonylag csak kevés „romlott gyümölcs” van a felsőbb pozíciókban, de ezek sötétségben tartják és követik rosszakaratú cselekedeteiket a még nem ébredők részéről kreált energiák által. Azt is láttam, hogy a sötétség erőit legyőzni, ellenük szemből támadva, megbélyegezve őket, szenvedéllyel vagy más hasonló módon küzdve, még sokkal több sötétséget kelt, mivel azok újraalkotják őket.
Küldjük hálánkat azoknak a bátor lelkeknek, akik leleplezik a sötét erők bűnös magatartását. Alkossunk csoportokat a Szeretet és a Fény hatalmas hullámainak generálására, amelyek majd azok karjába kergetik őket, akik alkalmas börtönökbe juttatják mindnyájukat, harsonaszó nélkül és nagyon gyorsan. Így megóvjuk a maradékot a veszélytől, amit ők jelentenek.

Semmi különöset nem kell tennünk, csak az érzelemmentes, nyugodt és határozott cselekvést, amikor a környezetünkben meglátjuk a sötétséget, és azonnal visszatérni legfontosabb feladatunkhoz, tudatosságunk felemeléséhez. Ez a cselekvés esetleg eltávolít néhány negatív baráttól. Válaszd a Fényt vagy szövetkezz másokkal, hogy megváltoztassuk a politikai, gazdasági és szociális rendszereket, ami felemel mindnyájunkat. A nagy többséget magunkhoz kell vonzanunk a szellemteli, magas fokú tudatosságba. Ez nem engedi meg, hogy bármi acsarkodó vádaskodást kielégítsünk, vagy a kiábrándultság és rosszallás hangos kinyilvánítását. Sem a zavarkeltő viselkedést, amely az előítéletek és a propaganda által ösztönzött félelem szülötte, aminek sokaságát látjuk ma az Egyesült Államokban. Más szavakkal: őrizkedj azoktól az érzelmektől és megnyilvánulásoktól, amelyek „az igaz érzések kinyilvánítása” vagy a „szólásszabadság és személyes szabadság” hamis szólamai jegyében jutnak el hozzád.

Tekints magasztos szíved tisztítására és gyógyítására, Drága Barátom, és érezni fogod annak rezgését magad körül. Nem válhatsz a háború, a konfliktusok vagy a bizalmatlanság dörzsölt és sármos támogatóinak bolondjává! Ezeket az eszközöket használják, hogy lelkesítsenek téged még több sötét energia generálására, mivel ők ezzel gyarapodnak.  

Ők nem valóságosak – annál fogva, hogy nincs lelkük – de nagyon is rendelkeznek tudatossággal és romboló szándékkal. Ha megállítjuk a sötét gondolatformák létrejöttét, a Fényben élő társaink eloszlatják az árnyakat, amit azok itt hagynak. A Föld-Anyánk körüli energiamezők megtisztításában, saját energiáink kontroll alatt tartásával való, aktív közreműködésünk nélkül, mi, az elszánt Fénymunkások el fogjuk veszíteni szeretett segítőinket, a Mennyei Társaságot, mert úgy nem tudják megerősíteni küzdő szellemünket. Az Atya Isten ki fogja ezt fejteni a maga teljességében.Atya Isten:
Boldog vagyok, hogy visszatértem hozzátok ma, hogy újabb híreket hozzak az ötödik dimenzióból és ügyeink folyásáról.

Sokan vannak a Fénymunkások között, akik elfáradtak, pénzügyileg leépültek és kezdik elveszíteni hitüket abban, amit egyetértésben, együtt alkottunk meg, hogy a Paradicsom annak rendje-módja szerint valósággá lesz. Megértjük türelmetlenségeteket, de bátorítani szeretnénk titeket, hogy a legfontosabb dolgokat már véghezvittük és a többi is a maga útján halad.

Sokan közületek óvatosak, mert Karthryn állást foglalt és kitart amellett, hogy nem ígérünk semmi olyat, amit ne tartanánk be, és hogy mindent meg kell tenni, ami hatalmunkban áll, hogy segítsük mindnyájatokat, éppen most! Meghallottuk panaszát és idejöttünk, hogy felajánljuk maximális segítségünket, amiben megelőző egyezségünkben megállapodtunk. Ezt megtesszük most, elmondom, hogyan.

Felépítettünk egy új Univerzumot számotokra, ahol kívánságotok szerint élhettek, felemelkedésetek után. Az igazi, eredeti Új Föld készen áll mindazok számára, akik megvalósítják az oda való átmenetüket egy új életre. Időközben segíteni kívánunk nektek. Beszélek nektek azokról az előkészületekről, amelyekkel már készen vagyunk, hogy jobban megértsétek, minden módon segítünk benneteket, amiben egyetértésre jutunk veletek, hogy innen, ahol most éltek, átmehessetek az Új Földre.

Mi vagyunk a teremtőitek, az Isten Anya és én, a mi szeretett Első Teremtőnkkel együtt, aki mindent képes átlátni ebben az Univerzumban. Mi mindig együtt dolgoztunk, s a mi Angyalaink és Mestereink segítettek minden munkánkban, saját, különös képességeikkel és felkészültségükkel társulva hozzánk. Ugyanez igaz, a mi Fénymunkásainkra is a Földön. Szorosan együttműködünk mindazokkal, akik rendelkezésre bocsátották energiájukat és Fényüket, hogy utat nyissanak a portálokon át, aktiválják a kristályokat, megtisztítsák és egyensúlyba hozzák Terra Anya és valamennyi Földi Uradalom energiáit. Ugyancsak szorosan együtt dolgozunk csatornáinkkal, hírvivőinkkel és a Fényhozókkal, mindazokkal, akiket határozottan felkértünk, hogy adjanak fel minden más munkát, hogy azokra a tennivalókra összpontosíthassanak, amelyeket már régen kijelöltünk az emberiségnek, amikor ezt a tervet megalkottuk.

Láthatjátok, azok, akik egyetértettek velünk a feladatokban, kérdezés nélkül, gyakran pihenés és pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül betöltötték a szükséges pozíciókat, mint „hajók a tengeren”, cipelve a tennivalók teljes súlyát, más, nagyszerű ajánlataik ellenére. Ők szám szerint túl kevesen vannak, így fáradhatatlanul kell dolgozniuk, másként a Nagy Terv, amely az egész emberiség Felemelkedése, nem lenne beteljesíthető. Nem ez volt az eredeti elképzelés, amikor mind, együtt megalkottuk ezt a tervet. Mindnyájan azt vártuk, hogy a felemelkedési procedúrát segítve, másokat tanítva és saját magunk felemelkedési feladatain dolgozva, segítve valamennyi sötét gondolatforma eltakarítását, a feladatok minden részletén együttműködve, majd mosolyogva „kiröppenünk”, ahogy mondanátok.

Amint látjátok, a 2012. december 21-ei, zűrzavaros előkészületek és kezdetek óta, semmi nem megy olyan szépen, ahogy reméltük. Az emberfia egyre inkább kisöpri a negativitást, az elégedetlenséget és egyensúlyhiányt, ami a sötét erők egyik táplálék forrása. Ez, amint látjátok, az a hatás, ami akkor következik be, ha egy ember megteremt egy negatív energiamezőt, amely aztán fellobbantja a hasonló érzelmeket másokban, és ismét másokban, láncreakcióként. Elmélyíti a sötétséget, ami ily módon átjár egész családokat, közösségeket, sőt nemzeteket. Ezt az eljárást tüzeli a világ média, beleértve a szórakoztatóipart, olyan további terjeszkedéssel, ami létrehozza a butaságot, elferdíti az energiamezőt, amiben az illúzió hazugsága halmozódik hazugság hátán.

Az illúziónak ezek a hazugságai nagyon megnehezítik számunkra a kommunikációs vonalak nyitva tartását irányotokban, bár mi minden erőfeszítést megteszünk ennek érdekében. A velünk való kapcsolathoz szükség van rá, hogy eltakarítsátok ezeket az elferdítéseket az egyenes energiák gazdagításával. Az ember mindig is így cselekedett a problémák idején, hogy kiküszöbölje a rongálást, amit a sötét gondolatformák okoznak. Most, mielőtt megpróbálnátok elképzelni egy olyan világot, amit a titokzatos és ellenséges világból jött „boogie-men”-ek lerohantak, biztosítani szeretnélek benneteket: semmi ilyen nem történik most a Földön!

Az ellenséges lelkeket – főként a Hüllőket – több mint egy éve, 2013 augusztusában eltávolítottuk. Ami itt maradt: az emlékei, a filozófiája és a hitrendszerei azoknak a sötét entitásoknak, akik a korrupció eszközei megközelítőleg minden vallási, társadalmi, politikai, gazdasági, oktatási és egészségügyi rendszernek a bolygón. Ők többé nincsenek már itt, csak úgy, mint amit „örökségnek” nevezünk az emberek gondolkodásában.

Szeretett Gyermekeim, nem voltam veletek egészen igazságos. Nem vagyok csalódott és nem kritizállak titeket, mert az nem az én utam, de meghagyva számotokra, hogy a maga teljességében éljétek meg szabad akaratra szóló felhatalmazásotokat, nem eléggé körültekintően irányítottalak titeket. Nem a valósághoz hűen közvetítettem felétek, amit én látok. Reménykedtünk a csatornázott, pozitív üzenetek hatásában és abban, hogy sokat jelentenek számotokra az igen felemelő rádióadások. Különösen az egész napos csatornázott üzenetek és a Felemelkedés Tréningek és Gyógyítások adásai Kathrynnel, Meggel és Sanandával, abban a tekintetben, hogy a felébredést szolgálhatnák mindnyájatok számára, a mostani tiszta és drámai változásokban. Mindezek nem hozták meg azt az eredményt, amiben mi bizakodtunk. Nagyon élveztétek Fénymunkásaink erőfeszítéseit, de nem lett végső hatásuk! Láttuk, hogy Kathryn fáradt, így saját elhatározásából megírta felmondó levelét, mivel mi tudatában voltunk, hogy másként nem tudná elhagyni feladatát. Természetesen, ő folytatta velünk a munkát más, fontos projektekben az elmúlt hetekben is, nagy intenzitással.

A Tanácsban a lehető legmélyebben elemeztük, miért van az, hogy a mi „pompás” munkánk – ahogy ezt néha emlegetjük – látszólag segített mára a gyermekeinknek, hogy jobban érezzék magukat, de végül mégsem azt eredményezi ez a segítség, hogy olyan gyorsan áttörjék az illúziók hazugságait, ahogy reméltük. Látjátok, alábecsültük, hogy valójában milyen nehézségekkel küzdenek, milyen nyugtalanok és elfásultak a gyermekeink és milyen nehéz megtörniük a sötét gondolatformákat.
Most már látjuk, hogy az illúziókba teljesen belemerülten és a sötétség erői által kreált érzelemzavar közepette, amit az emberi értelemben és testben idéztek elő, nagyon nehéz visszanyerni az egyensúlyt és a tiszta víziót. Ez azt eredményezi, hogy saját intelligenciátok bizalmatlanná teszi érzelemvilágotokat és elkülönít a szívetektől, hogy elkerüljétek a bajt vagy büntetést, előre jelezve ezt minden fordulópontnál. Összezavarodottakká, megrendültekké és csalódottakká váltok, mivel egy tükörteremben éltek, ahol semmi olyat nem láttok, aminek láthatónak kellene lennie. És mivel fulladoztok az illúziók hullámai között, elengeditek segítő kezeinket.

Az embereik is felfigyelnek a szórakozásnak az érdekes, de spirituálisan jelentéktelen formáira, amelyek futólagos enyhítést hoznak stresszeikben. Ezek megnehezítik a csatornák működését a tekintetben, hogy elég valóságosan és mélyen befogadjátok üzeneteinket, hozzájárulva ahhoz, hogy tisztábban lássunk, érezzük szívünk kapcsolódását a tiétekhez és elképzelhessünk titeket a mai állapototokban, mint Galaktikus Lényeket.

Mostanában jöttünk közelebb hozzátok, amióta néhány Mesterünk, Fénymunkásaink és csatornáink testében éli az életét. Most értjük meg, hogy a sötétség és az illúziók mátrixában élni, hatványozottan felgyorsítja a sötét gondolatformák keletkezését, különösen azután, hogy a Hüllők visszatértek. Az egész emberiség olyan zavarodott és behálózott ebben a szövevényes rendszerben, hogy figyelmetlenségből reprodukálja azokat a rémképeket, melyeket oly nagyon hátra akartak hagyni.
Én valóban szeretnélek segíteni titeket, Drága Gyermekeim! Megtanulni a természetrajzát és feloldani ezt a régi mátrixot. Együtt döntöttük el, és a ti „szabad akarat” státuszotok miatt megegyeztünk, hogy ti végzitek el a munka felét, ami ebből rátok hárul a földön és mi tesszük hozzá a másik felét a magasabb dimenziókban. Ez az alku és az eskü a szívünkben köttetett, amit nem szeghetünk meg. Sajnálatos módon, mi mindnyájan kissé túl optimisták voltunk a tekintetben, milyen nehézségi fokú az egyezség rátok vonatkozó része, és hogy milyen hozzáértéssel és milyen gyorsan lesztek képesek feltörni a „kagyló héját”, hogy felröppenjetek a szabadságotokba.

Természetesen, kellő elővigyázatossággal, záradékot írtunk egyezményünkhöz, amely lehetővé teszi, hogy kimentsünk titeket egy fenyegető nukleáris népirtás esetén és cselekszünk is ebben az esetben, a nukleáris fegyverzet hatástalanításával. Sajnáljuk, hogy nem tudjuk egyszerűen elhozni nektek azokat a jótéteményeket, amelyeket együtt vizionáltunk, mivel ezt csak erővel tehetnénk és ez nem megengedhető. Tiszteljük a ti integritásotokat és a miénket is.

Mondhatnátok, hogy meg van kötve a kezünk, de ez nem valami végső hatalom vagy a végzet megnyilvánulásaként van így, csupán a nektek tett ígéret és amiatt, hogy tisztelünk titeket, s nem akarunk zavart kelteni az életetekben és semmi módon nem térünk el a megállapodásunktól. A végső következtetés, hogy az általatok most megjelenített sötét gondolatformák, ahogyan a mindennapjaitokat élitek, azok kötik meg a kezünket.

Irónikus, nemde, hogy megismertétek Istennel való rokonságotokat és ez ellentétes azzal, ahogyan gondoltok rá? Láthatjátok, hogy nem mi vagyunk azok, akik most felügyeljük és meghatározzuk, hogy mi történik, hanem ti.
Nem kívánjuk hagyni, hogy megfosszanak titeket és elvegyék illúzióitokat, miután megismertétek az igazságot, hogy nem vagyunk mindenhatók és nem tudjuk egy ujjmozdulattal jobb hellyé tenni a világotokat. Azon dolgozunk veletek, hogy elhozzuk a jó szerencsét és az áldásokat egész életetekre, de azt nem akarjuk átrakni rátok és fölöttetek megvalósítani sem. Ez nem jelenti, hogy híján vagyunk a hatalomnak, mivel, természetesen Teremtők vagyunk. Amit mi szeretnénk, az, hogy most fogadjátok magatokba teljesen, hogy ti is hatalommal bíró teremtők vagytok! Csoporttudatként megteremtettétek a konfliktusos energiákat, amelyek elhomályosítják a látóképességet a Földön, számunkra is olyan mértékben, mint a ti számotokra.

Tudatában vagyunk, hogy sokan közületek nem akarják meghallani vagy megérteni ezeket a szavakat, és még többen, akik ellenállnak, hogy megváltoztassák gondolkodásukat vagy életüket. Tudjuk, többségbe kerülhetnek, de a játéktér fokozatokra van osztva és tényszerűen látható, hogy a Fény több hatalommal rendelkezik, mint a sötétség, így a drámai változást csak a Fénymunkások vihetik végbe, és akik már felébredtek, ha mind együtt dolgoznak.

Ezeket mi számításba vesszük, amikor arra kérünk titeket, lépjetek elő és segítsetek ennek a Nagyszerű Tervnek a megvalósításában, a lehető leghatékonyabb módon, ahogy csak képesek vagytok rá. Ez nehéz feladat, de csak ha csupán egy valaki vágyódik rá, hogy teljessé tegye mindnyájatok életét. Itt vagyunk, hogy mellettetek álljunk, hogy felkínáljuk a Szeretet rendületlen áramlását, hogy átmosson benneteket, és a Fényt, hogy vezessen titeket.

Íme, ezek a feladataitok:

Arra kérünk, tisztítsátok meg gondolataitokat, hogy felemeljétek tudatosságotokat a legmagasabb dimenziókba, amit képesek vagytok elérni. Mindnyájan könnyen el tudjátok érni az ötödik, és sokan a 7., 8. és 9. fokot is. Ez állandó koncentráltságot kíván és lankadatlan éberséget. Azt kérjük, emelkedjetek az öntudatosságnak a végtelenül kifinomult szintjére, amíg gondolataitok, érzelmeitek olyan mély ismerőivé nem váltok, hogy úgy érzitek, új szavak kellenek azon nüanszok leírására, amelyeket legbensőtökben találtok. Akkor átléptek az akadályokon.

Tisztítsátok meg érzelmeiteket! Azonnal észreveszitek majd, hogy ez az eljárás lehetetlen módon kellemetlen, ha lehorgonyoztok egy hiba vagy vétek, megbánás, kétkedés, önutálat vagy türelmetlenség érzeténél. Ebbe beletartozik az aggodalom, félelem, depresszió és a „stressz” is. Nem idegesíthetitek és nem bírálhatjátok önmagatokat, és meg kell tanulnotok önmagatok teljes megismerését. Szeretetteljeseknek kell lennetek, teljesen elfogadva a múlt baklövéseit és hibáit, feltétlenül megbocsátva korlátozottságaitokat és úgynevezett gyengeségeiteket, és aztán teljes odaadással élni a jelen tudatosságban.

Ahol a Szeretet emelkedik, ott a tudatosság is növekszik. Nem létezhettek ebben az önmarcangoló mélységben, vagy ahogy mi nevezzük, ebben a hiábavalóságban. Nem csak az Univerzum fog gazdagodni a ti emelkedő mobil energiáitok erejétől, nektek is gazdagodnotok kell! Ha egyszer elengeded kötöttségeidet, amelyek az önhibáztatás sötét gondolatformái, és abbahagyod mások tudatalatti hibáztatását, melyek ezeket kísérik, olyan lendületet vesztek, mint egy rakéta. A Szeretet áradó rohamát fogod érezni a fejed búbjától a cipőd orráig. Tartsd meg a magasabb tudatállapotot és elkezded sugározni a Fényt! A hasonló tudatosságú emberek húznak majd hozzád és te húzni fogsz önmagadhoz. Élvezni fogjátok saját, jó társaságotokat minden egyes nap minden percében. Maradjatok érintkezésben!

Harmonizálni fogod rezgéseidet a miénkkel. Igen, képes vagy rá! A félúton találkozunk és segítünk emelkedni minden lélegzettel, minden szerető gondolattal. Érezni fogod óriási Szeretetünket, amivel feltöltünk téged, és abban a pillanatban a saját tudatodban lévő sötét gondolatformák feloszlanak. Érzékelni fogod, ahogy haladsz igazi identitásod felé, mint Mester, mint Isten, mint a Fény Galaktikus Lénye.

Itt van feladataitok másik része:

Olvasd a könyvünket: „Kinek van szüksége Fényre?”, bárhol jársz is! Nézd a videókat a You Tube-on, Kathryn csatornáján, kezdve a Vizuális Központosítás videókkal és az egészségi tanácsadókkal! Most, rögtön hagyj ki minden húsételt a táplálkozásodból! Olvasd újra korábbi üzeneteinket, különösen a szeptember-októberiektől máig, és nézd meg a Csillagok között c. filmet oly sokszor, ahányszor csak lehetséges! Kezdetnek elég lesz háromszor!

Mindezek a dolgok célirányosan neked készültek, a Mennyei Társaság alkotásaként és által küldve, a ti Sanandátok irányítása alatt, hogy előkészítsék eljövendő Felemelkedéseteket, amely közeledik mindazokhoz, akik, irányításunkkal, elvégzik a belső munkát.

Legyetek tudatában, hogy szeretve vagytok! Tisztel és csodál titeket a Mennyei Társaság, a nagyszerű Intergalaktikus Tanácsok és az Első Teremtő. Itt vagyunk, hogy megteremtsük az Új Világot, melynek lakói lesztek, és megadunk nektek minden eszközt, amelyek biztosítják az átmenet lehetőségét. De mi nem erőltetünk keresztül titeket a dimenziókapukon az új életetekbe! Ezt nektek, magatoknak kell megtennetek a mi áldásunkkal és végtelen Szeretetünkkel.

Én a ti Atya Istenetek vagyok, az örökkévalóságig a ti szolgálatotokra, az új valóságotokkal együtt, az elképzelhető legnagyobb örömmel.

Leirat és átirat: Kathryn E. May által, 2014. november 24-én. 

 

Megj:  A Csillagok között (eredeti cím: Interstellar) egy 2014-es tudományos-fantasztikus kalandfilm, amely felvonultatja a 21. századi elméleti fizika elképzeléseit a világűrről, a tér és idő viszonyáról, valamint felvázolja a zsákutcába jutott emberiség lehetséges fejlődési útját, jövőjét


1 megjegyzés:

  1. Lenne egy lehetőségünk! Rajtunk áll, Sok minden megoldodna! Egy rövid, egy köze pes, és egy hosszabb link a témában, mely mindannyiunkat érint, az egyetlen út az emberi élethez itt M.O.-on hhttps://www.youtube.com/watch?v=cNjtcOc1EOQ
    https://www.youtube.com/watch?v=ZWD-29j79CU
    https://www.youtube.com/watch?v=ye5AzPFnMt4, https://www.youtube.com/w

    VálaszTörlés