2019. december 7., szombat

Lelkünkben gyúl most az igazság lángja 2019.11.23.Szívünk nyitogatása sokat segít az életünkön. Itt egy dal, ami igazán fülbemászó, ráadásul a szövege is szívet melengető. 
Milly


Lelkünkben gyúl most


Lelkünkben gyúl most az igazság lángja,
Szívünkben nő az életnek fája.
Jó magyar testvérem állj meg egy percre,
Lelkedben csend szólít, figyelj e csendre.
Szíved udvarában szent dallam hangzik,
Szíved kapujában fényvirág nyílik.

                                
Refrén 2x:
Érezd e dallam mézédes illatát,
Engedd, hogy lelkedet fínoman járja át.
Ez a dallam téged magosságba emel,
S általad világunk új békére lel.


Magyar szívünk hangja csöndben arra kérlek,
Fogjuk egymás kezét igaz szeretettel.
Igaz szeretetünk járja át e földet,
Égi reménységbe emeljük fel őket.
Emeljük fel őket, népek sokaságát,
Teremtsük e földön Fénynek új hazáját.

Refr.: 2x

Engedjük el végre kötelékeinket,
S emeljük a fénybe hőn tekintetünket.
Magyar testvér bárhol vagy e nagyvilágban,
Nyisd ki most a szíved, fogadd e dalt bátran.
Érezd meg szellemünk átható jóságát,
S együtt építsük fel Jóisten országát.

Refr. 2x

Öreg Östenünknek szándékát ha érzed,
Létezésed titkát biztosan megérted.
Magyar ember szívében remény fakad újra,
S ezt a szent jóságot mindennek átnyújtja.
Aranyfényben élő szkíta magyar útja
Békét hoz e földre és rend lészen itt újra.

Refr. 4xLehozta és előadja Lőrincz Éva
2019.11.23.
A Magyar Szakrális Fejlődés Műhelye2019. október 22., kedd

Teremtsük meg Jövőképünket! -Aranygriff 2019.10.19.


"Mutassuk a KÉPet, hogy HOGYAN látjuk a jövőt a rossz helyett! "Teremtsük meg Jövőképünket!  -Aranygriff 2019.10.19.


Az előttünk álló időszak feladatai most a fizikai szinten, hogy feltárjuk a problémák eredőjét, és kinyilvánítsuk, hogy felismertük és az a szándékunk, hogy függetleníteni fogjuk magunkat és emberiségünket. 

Továbbá TEREMTENÜNK kell a megoldásokat is ennek eléréséhez!

Ezzel nem azt mondom, hogy szét kell okoskodnunk magunkat, hogy mit csináljunk, hanem a Teremtési folyamatot mozgásba hozni. És a megoldások érkeznek, mert összehangoltan dolgozunk, és be tudjuk hívni, megmutatja magát - így kifejezőbb talán.

Mutassuk a KÉPet, hogy HOGYAN látjuk a jövőt a rossz helyett! 

Éppen olyan fontos az is, hogy meghatározzuk, és hangot is adjunk (vagyis beszéljük, mondjuk ki hangos szóval, lehetőleg tiszta képet adva), hogy mit szeretnénk felépíteni ennek romjain, teljesen új alapokkal. Mivel nem szállíthatjuk a világűrbe a törmeléket, a törmeléket csak egyik helyről a másikra súlyoznánk - ez nem megfelelő. 

Az építész is először a KÉPet látja, majd gondosan kidolgozza, számítja az építményét, végül kivitelezi. Nagyon fontos ez! Nagyon...
KÉPet kell látnunk, amelyet táplálhatunk szívükben. 
Mindenki végiggondolhatja, mivel tud hozzájárulni az építéshez.

Eszembe jut de Saint-Exupéry idézete:
"Ha hajót akarsz építeni, talán nem is az a legfontosabb, hogy összegyűjtsd a mérnököket és a hajóácsokat, hanem, hogy felébreszd a vágyat a végtelen után." 

Teremtő Szavaink, szándékunk rendszeres kiárasztásával egy folyamat megindulását hozzuk létre az Univerzumban, amelynek egyetlen célja van – megnyilvánulni.

Ha magyar nyelven, magyar ember teremtő tudatosságba emelve teszi mindezt – megvalósulása elkerülhetetlen. 

Éppen ezért jelent felelősséget minden kigondolt gondolat, kiejtett szó. Hiszen elindít egy folyamatot, amely szándéka - a megnyilvánulás.

Felelősen és tudatosan alkalmazva mindezt – lehetőségünk van fizikai valóságunk átírására, a megvalósulások helyreigazítására.

Valójában ez lenne mind egyénenként, mint Nemzetként a feladatunk.


2019. október 15., kedd

Jövőkép - Prof. Habil Dr. Bardócz Zsuzsanna biokémikus - Génjeink és a környezet 2019.09.25.


A professzor- asszony előadásában hallhatjuk földi helyzetünk összefoglalását. Laikusok számára és a témát ismerők számára is kifejezetten érdekes. Ha már a mi tudósaink is ennyi mindent állítanak, akkor már nagyon komoly baj van. A furcsa az, hogy manapság hiába kerülnek napvilágra ezek a bennünket tönkretevő cselekedetek, dolgok. Általában nem történik semmi megszüntetésükre. De nem is hiszik el sokan az ilyeneket, mások pedig nem törődnek vele, vagy talán úgy gondolják, nem tehetünk ellene semmit. Most már az utolsó óra utolsó percében vagyunk. A pesszimizmus, a harag vagy az apátia egyre lejjebb visz, mert az energiája azt eredményezi. 


Ezért fontos most egy szebb jövőképet kialakítani magunkban, és a megvalósítását így-vagy úgy szorgalmazni. Vannak dolgok, amelyeken mi is tudunk kicsiben egyénileg is segíteni. De a legfontosabb, hogy egy szép pozitív jövőképet tartsunk a fókuszunkban..Fotó LX Ildikó

Ne adjunk teret az elménkben a negatív, lehúzó gondolatoknak. Ha kell, írjuk le a szép jövőképünket pontról pontra. Olvasgassuk, mondogassuk, imádkozzunk érte. Hallhatjuk a videóban, hogy a tudomány bebizonyította, hogy gondolatainknak, érzelmeinknek ereje van. Használjuk, éljünk ezzel a lehetőséggel.
Milly

Fotó LX Ildikó


Jövőkép 3. - Prof. Habil Dr. Bardócz Zsuzsanna biokémikus  

Génjeink és a környezet

2019.09.25.

2019. június 21., péntek

Egyetemes Teremtő SZER Földi létünk jövőképe 2019

"A boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert és a belőle felépülő szeretet-alapú társadalmat, mint elérhető világot megvalósítjuk a Föld bolygón."

Egyetemes Teremtő SZER 
Földi létünk jövőképe  SZÁNDÉKUNK 

Dicső őseink iránti tiszteletből, utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott Hagyatékát, gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és továbbadjuk. 

A boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert és a belőle felépülő szeretet-alapú társadalmat, mint elérhető világot megvalósítjuk a Föld bolygón.


JÖVŐKÉP 

Mintaadó közösséggé érlelődve mutatunk utat a Földünk minden Nemzetének hitben, elkötelezettségben, értékben, szervezettségben. 
Mindezt először MAGunkban, majd családunkban, végül kis- és nagyobb közösségeinkben is felépítjük. 

Élő jövőképünkben a létrehozott kis közösségek, mint élő lámpások összeérnek - útmutató fáklyává növekedve, és általuk megvalósul egy Egyetemes Rend szerint működő, minden élő tiszteletén és egymás mellé rendeltségén alapuló Tudatos Társadalom, az eleink által megálmodott Boldogasszony Országa, majd egy harmóniában létező Földi közösség. 

 Látom, érzem és élem, hogy A társadalomirányítás rendszere + békés úton újra szerveződik, + teljes működési rendjében átalakul, megújul. 

A Nemzeteket alkotó nők és férfiak + tudatosodásuk során felismerik, + hogy felelős döntéseik által örökített mintáik határozzák meg + - milyen irányba fejlődik a földi emberiség. 

A családok, mint a közösségek, + a nemzetek és a társadalom alapjai megújulnak, + visszanyerik védő, gondoskodó, tanító, megtartó erejüket. 

Megújuló egyéni és közösségi tudatunk által + elsőként Magyarország megkérdőjelezhetetlenül és jogszerűen + visszatér a Szakrális Magyar Királyság államformájához, + mely a Teremtői Renddel harmóniában alkotja meg + a társadalom irányítás rendszerét. 

Minden szinten érvényesül + a Magyar Szent Korona Működési Rendje, + mely a jelenleg világkorszakban + a Földön ismert, legigazságosabb + és legmagasabb tudatossági szintű + társadalom irányítási rendszer. 

A Föld népei – + látva és megérezve az Egyetemes Rend harmóniáját - + származástól, vallástól, + politikai beállítottságuktól függetlenül + kérik csatlakozási lehetőségüket + a Szakrális Magyar Királysághoz, + elfogadva annak Működési Rendjét. 


TEREMTÉSÜNK KINYILATKOZÁSA 

 Én, ………, + teljes lényemmel szolgálom a FÖLD bolygót,+ annak minden áldott teremtményét azáltal, + hogy Isten Szent Tervének + alárendelem létemet. 

Tevékenységemet vezérli + az Egyetemes Szándék + és az Anyatermészet iránti alázat, + szellemi tisztaság. Mint a szellemi és a fizikai világ + jelenben is létező és működő kapcsolata, + a teljes, Fényhez kötött létezésem tudatosságából, + az általam uralható képességeimet, + eszközeimet és erőimet megidézem, + Magomban tudatosítom + és a Teremtő Szer jövőképeinek megvalósítása érdekében alkalmazom. 

Magyarként, + egyéni és közösségi Teremtő Tudatommal + képességemmel, + Magyar Teremtő Társaimmal + Rendet és harmóniát teremtek – visszavonhatatlanul - a FÖLDünkön, + szeretetbe emelve + a tudat terét átható mértéktelenséget + SZER-telenséget. 

Közösségünk szerveződésében + eleink útmutató erejének, a Szent Korona Értékrendjének és alapvetéseit követem, MAGOMra nézve érvényesítendőnek érzem, Nemzeti és Egyetemes jövőképünk szándékát - erőinket összeadva - megteremtem! 

 Mint a Magyarok Istenének Társteremtője, + megidézem és megkérem + Teremtő Ős Istenünket, az Egyetemes Szer-Elemet, a Magyarok Nagyboldog Asszonyát, a Földanyát, minden ősünket és segítőnket, minden létezőt és elemet, hogy minden eszközzel és módszerrel, + segítsék e Teremtő Szer jövőkepeinek megvalósulását + – MOST! 


 TEREMTÉSÜNK TÁPLÁLÁSA 

 Közösségünk tagjai az egyéni emberi méltóság megélőiként, mellérendelő, bensőséges kapcsolatok kialakításával működnek együtt. 

SZERETET alapú közösségünk a magyarságunk MAG-ÁR Nemzeti Tudatát újraépítő lelkiségével, a NEMZETI LELKIISMERET megújulásával és ébredésével kívánja + az egyéni és közösségi fejlődést elérni. 

 Az Isteni Igazság és Rend eszméjének + felemelkedése érdekében építjük kapcsolatainkat + Nagyboldogasszony szeretetében, + Szentkorona tiszteletében. Teremtő Képeinket SZER-ELEM hatja át, + s SZER-ETETtel tápláljuk, + Társteremtői Tudatosságunk teljességében. 

 Képzeletedben megjelenítjük, hangos szóval kimondva e Teremtő Szer tartalmát. Akár minden nap, de minden szerdán, minden Hold tölte napján, Boldogasszony és Nap-ünnepek alkalmával. 


 ERŐFORRÁSUNK

Teremtő MAG-Ár minőségünk és Tudatosságunk, + melyet az Egyetemes Rend iránymutatásai szerint fejlesztünk. 

Országalapító tagjaink számára - hagyományaink ismerete, világunk Rendjének megismertetése jelenti szakrális létre nevelésünk alapját. 

 Ezenfelül 

A teremtett vagy a természet méhében született anyagi, szellemi és szakrális értékek 

A Magyar Nemzedékek által megőrzött szkíta értékrend és közösségi gyakorlat. 

Felnevelkedett egyéni és társadalmi szintű, Szakrális Önazonosságunk Egyéni képességeink, elkötelezettségünk, feladat- és felelősség vállalásunk 

 Megtaláljuk egymást országalkotó tagjainkkal, + akik mentesek a pártoskodástól, akik szívükben és teljes lényükben megértik: + nem a jelenlegi problémák ellen, + hanem az Új Jövőért kell CSELEKEDNI. akik tenni akarnak magukért, + családjukért, + Nemzetükért és Világunkért. 

Mindemellett küldetésünkkel, + szándékainkkal és működésünk rendszerével + azonosulni tudnak, + s azt magukra nézve is érvényesnek tekintik. 


 Teremtési TERMÉKENYSÉGÜNK ESZKÖZEI

 A nők mint a Teremtés alkimiai műhelyei, + és férfiak, mint az Egyetemes Szándék beoltó erői - + teremtőtársként élik életüket, + biztosítva az Egyetemes Teremtési Folyamat rendjét, + harmóniáját. 

Egyéni és közösségi + szakrális fejlődésünk érdekében, + fogékonyabb elöljáróink + és szellemünk által közvetített + Boldogasszonyi sugallatokat és útmutatást követjük. 

Társadalmunkban a kozmikus útmutatások, + ősi tudások és bölcsességek, + a jelenkor fizikai és szellemi vívmányainak ötvözete + támogatja és alakítja + a társadalom irányítás rendszerét.

 E MAGos tudatosságú társadalom + kialakításának SZER-számaként tekintjük + a Tudatos Társadalom Rendszerét, + melynek szervezését + szakrális iránymutatás szerint építjük. 

 Kialakult közösségeink számára találkozót szervezünk. Legalább havonta kétszer kapcsolódunk a Természetben Földünkkel – Szakrális erőforrásaink mozgósítására. 


 TEREMTŐ KÉPÜNK MEGVALÓSULÁSA

 Látom, érzem és élem, hogy MINDEN nemzetben Alkalmas Nők és férfiak + azonos arányban – + megalkotva egy Szakrális Bölcsek Tanácsát - + példamutató vállalásaikkal megalapozzák Földünk jövőjét. 

Megszerzik a társadalom többségi támogatását, helyreállítják a közbizalmat, a független és hatékony érdekérvényesítés rendszerét. 

Az új társadalomirányítási rendszer vallások, + egyházak, politikai pártok + valamint gazdasági csoportok érdekeitől + és egyéni érdekektől függetlenül látja el feladatait. 

A társadalomirányításban szerepet vállalók – feladataiktól függetlenül – MindÉg a Nemzet érdekeit helyezik személyes érdekeik elé, megkülönböztetett előjogokat a társadalom egyik tagja előtt sem élveznek, - sem jogi, sem gazdasági szempontból. 

A társadalom egészének működését + olyan Rend-Szer hatja át, + amelyben minél nagyobb + felelősséggel járó feladatban állunk, + annál nagyobb alázattal hajtjuk meg fejünket + az Isteni Rend és embertársaink szolgálata előtt, + ahogyan az érett búzakalász hajol meg Teremtője előtt. 

 A Szentkorona Országának fizető eszköze 
kamatmentes, 
munka és érték fedezetű, 
minden állam által elfogadott állandó elszámolási értéket biztosító pénznem, 
elsődleges célja - egységes értékű cserealap biztosítása. 

Teremtésünkben látom, + hogy újra érvénybe lép + Őseink bölcsességének hagyatéka. 

Követetté válik az Út amelyet Ők követtek, + s amely bölcsesség áthatja egész életünket, + kifejezi és meghatározza küldetésünk + és szolgálataink Rendjét + – ISTEN, HAZA, CSALÁD! 

Látom a megvalósulást, + hallom a hangokat, + érzem az illatokat, ízeket, + tapintom az anyagot! 

 És ez így van! 

 Társteremtők vagyunk!!! 

Áldás van teremtésünkön, + áldás van rajtunk! 

Áldás, Áldás, Áldás…


2019. június 19., szerda

Nimród Ősapánk eljövetele 2019.06.18.

Aki él és mozog, tudata felébredt, az most segítsen! Korszakváltás idején Nimród Ősapánk megszólított bennünket.

Az előzményekről az alábbi blogon lehet olvasni.


Hogyan tovább, emberiség? Hogyan tovább, Magyarok?

Egységben zajló teremtési feladatra hívunk minden igaz Magyart!


Eljött az az idő, amikor Nimród Ősapánk  is megszólított bennünket. Szent királyunk szelleme várja, hogy jöhessen közénk és segíthessen a megújulásban, a szakrális társadalom megteremtésében, de a magyarság nagy része még alszik Különféle tisztátalanságok kábítják, zárják le a tudatokat és tereket.

Ezért két nagyon fontos dolgot tehetünk.

1.Tisztítani magunkat, a környezetünket, a magyarság tudatát. szakrálisan.
2. Imádkozni. Most Nimródhoz és Őseinkhez is célszerű imádkozni. Az alábbiakban található egy ilyen ima.

Reggel 7 -kor, este 7.07-kor és délben ajánlott erősen az ima. Napközben pedig összpontosítsunk erre és hallgassunk szakrális zenéket.
A mostani pár nap nagyon fontos fordulópontot jelent az életünkben! Nem mindegy merre mozdulunk el!
Milly
Nimród Ősapánk eljövetele

2019.06.18.

ÁLDOTT NOÉ, KI AZ UNIVERZUM FIAKÉNT KIVÁLASZTOTTÁL AZ ÖSSZES NÉP KÖZÜL, HOGY UTÓDAIDDAL E FÖLDET BENÉPESÍTSD...
A TE FIAD KÚS, KI NEMZETTE NIMRÓDOT A NAGY VADÁSZT, A MAGYAROK ŐSAPJÁT! HISZEN, HUNOR ÉS MAGOR NÉPE, NIMRÓD KIRÁLY NEMZETISÉGE!
HATALMAS NIMRÓD KIRÁLY!
VEZESD NÉPEDET AZ ISTENI ÚTRA, 
ARRA AZ ÚTRA, MELYEN EGYKORON JÁRT!
ADJ ERŐT ÉS HITET AZ EMBEREKNEK,
HÍVD MAGADHOZ NÉPEDET!
KAPCSOLJ ÖSSZE BENNÜNKET A FÉNNYEL, HOGY EGGYÉ VALJUNK MIND TE VELED!
HATALMAS NIMRÓD KIRÁLY!
VEZESD NÉPEDET AZ ISTENI ÚTRA, HOGY KÖVESSEN TÉGED MINDEN LÉLEK, KI HALLJA HANGODAT!
ÁLDÁS

Ma egész nap , folyamatosan ezt mondd! Hallgasd a zenét (Magír- Benned ragyog)n mondd ahányszor belefér...

Az elkövetkezendő napokban szintén, de reggel és este 7-kor feltétlenül!
Holnap naplemente idején gyújtsatok tüzes, s kérjétek Nimródot, hogy alázatban megjelentünk, s nem jött hiába!

Egységbe rendeződünk!
hamarosan olvashatóak a szerveződés/rendeződés részletei, megadott forgatókönyv szerint!
A ma hajnali üzenet szerint nincs időnk a teketóriázásra, kifogásokra, csakis az összerendeződésre!!!!
ÉBREDJ MAGYAR!
ELJÖTT AZ IDŐ...

Lőrincz Éva

2019. május 8., szerda

Új iskola – összesen 3 tantárggyal 2019.05,08.A STEM nevű tárgy a világ megértését és leírását segíti, hogy a tudomány és technológia mindenki számára hasznos eszközzé válhasson.
A KULT tantárgyon keresztül az emberi kultúrák nyelveiről, művészi kifejezési módjairól, múltjáról és jelenéről tanulnak.
A Harmónia nevű tantárgy a diákokat az önmagukhoz, társaikhoz és a környezetükhöz való kapcsolódás útján kíséri, hogy testi lelki-egyensúlyban éljenek a világban.
Új iskola – összesen 3 tantárggyal

2019.05,08.

Na végre! Talán ez az irány lesz az, ami megújít és felülír majd mindent! Én nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon örülök neki!
Íme az Index cikke:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elfogadta a kerettantervet, így szeptembertől már igazi iskolaként működik a Prezi alapítója által létrehozott Budapest School.

Halácsy Péter és munkatársai 2015-ben először óvodát, majd több magániskolát nyitottak Budapesten és vidéken. A cél az volt, hogy lépjenek ki a köznevelés berögzült struktúráiból, és az iskolát próbálják a lehető legjobban a 21. század kihívásaihoz igazítani.
Ezt eddig úgy tudták megtenni, hogy a 7 mikroiskolában közel 200 gyerek tanult magántanulóként. Szeptembertől már 10 mikroiskolában fog 300 gyerek tanulni az elfogadott kerettanterv alapján.

Közleményük szerint a diákok az általános iskola első osztályától az érettségiig saját tempójukban, saját céljaikat követve tanulhatnak majd azoktól a tanároktól, akik a leginkább segítik őket a fejlődésben.

A Budapest School Általános Iskola és Gimnázium egy több helyszínen működő tanulási hálózat, ahol a gyerekek kevert korcsoportú osztályokban tanulnak. Minden gyereknek van egy mentora, aki segíti őt a saját tanulási céljai meghatározásában és elérésében. A tanulás tartalmáról és céljáról a szülő, a gyerek és a tanár hármasa együtt dönt.

Az elfogadott kerettanterv szerint az iskolában összesen három, integrált tantárgy lesz. Ezek csupán a tanulás tartalmának egyensúlyát jelölik ki, a tanórák ettől függetlenül sokfélék lesznek. “Inkább tekintünk rájuk úgy, mint teendők listájára” – írják:
A STEM nevű tárgy a világ megértését és leírását segíti, hogy a tudomány és technológia mindenki számára hasznos eszközzé válhasson.
A KULT tantárgyon keresztül az emberi kultúrák nyelveiről, művészi kifejezési módjairól, múltjáról és jelenéről tanulnak.
A Harmónia nevű tantárgy a diákokat az önmagukhoz, társaikhoz és a környezetükhöz való kapcsolódás útján kíséri, hogy testi lelki-egyensúlyban éljenek a világban.

A gyerekek tanulási útjuk során a tantárgyakhoz kapcsolódóan portfóliót építenek. A tanulást három szinten értékelik: a megszerzett tudás, a tanultakhoz kapcsolódó kritikus gondolatok és a létrehozott alkotások mentén.

Az iskolában 12 éven át nem lesznek osztályzatok. A Budapest Schoolban az osztályzatoknál részletesebb, a folyamatra, az erőfeszítésre is fókuszáló visszajelző rendszert alakítottak ki. A gyerekek az alkotásaikból, a tanulás során kapott visszajelzésekből önálló portfóliót építenek, és ez alapján léphetnek át a következő évfolyamszintre. Jegyeket csak akkor kapnak, amikor elmennek az iskolából.

Forrás: Index.hu

https://emberiseg.hu/emberiseg/uj-iskola-osszesen-3-tantarggyal/?fbclid=IwAR04oUQ-6wSytxUl6zHAMmtEL4Y5GUzSRTDSbZ0LgFgAvINueY7sko0B3kA

2019. április 28., vasárnap

A 6. Nap korszaka- A változás filmje
Az emberiség és világunk változásáról szóló csodás film. Ha jól értem, ápr.30-áig lesz látható. Érdemes lenne letölteni. Ajánlom minden változást kívánó embernek a megnézését. Úgy látom az első része csak 30-áig lesz fenn. De egészben is nézhető. Alul a cc nél be lehet állítani a feliratot. Az emberiség és világunk változásáról szóló csodás film. Ajánlom minden változást kívánó embernek a megnézését. Úgy látom az első része csak 30-áig lesz fenn. De egészben is nézhető. Alul a cc nél be lehet állítani a feliratot.
MillyKi vagyok én? Miért vagyok itt a Földön? ... és sok más kérdés hangzik el.
Őseink és gyermekeink bölcsessége tudja a választ... ideje nekünk is megkeresnünk a válaszokat.

Milly2019. április 3., szerda

Az USA-ban és Nyugat-Európában sok helyen már eldobták az ekét 2019.03.27.


"Az elmúlt időszak intenzív mezőgazdaságának az lett az eredménye, hogy a talajbolygatással és a kemikáliák használatával felperzseltük a talajban lévő szerves anyagok jelentős részét. Gondoljunk csak arra, hogy mostanában már csupán 1-2 százalék humusztartalom van a talajokban. Ezért eróziónak vannak kitéve, nem tudják megtartani a vizet és a tápanyagokat. Így ahhoz, hogy valamit tudjunk termelni, rá vagyunk szorulva az input kemikáliákra. Ezáltal viszont a növényeink sokkal jobban ki vannak téve a betegségeknek, illetve az így megtermelt, az emberek és az állatok által elfogyasztott növények beltartalmi értékükben silányabb minőségűek."Baranyai Vitália: „Az USA-ban és Nyugat-Európában sok helyen már eldobták az ekét”

2019.03.27.

Magyarországon is oly mértékben leromlottak a talajok, hogy már nem képesek a megfelelő tápanyag-tartalommal ellátni a növényeket – mondta a Szuperfarmnak adott interjújában Baranyai Vitália, talajgazdálkodási mérnök, kutató. A talajegészség helyreállítására megfelelő módszer lehet a biológiai alapú forgatás nélküli gazdálkodás.
Mindig azt halljuk, hogy Magyarországon a termőtalajok jobb állapotban vannak, mint Nyugat-Európában. Valóban így van? Milyen állapotban vannak a talajaink?
Amikor az USA-ban tanultam, én is abban a romantikus hitben éltem, hogy Magyarországon még nincsenek olyan rossz állapotban a talajok, mint a világ többi részén, de itthon sajnos arra kellett ráébrednem, hogy ez nem így van. A gazdálkodási módszerek itt is olyanok, mint a nagy kibocsátású agrárországokban, és ez megtette a hatását.
Pontosan mi okozza a talajok romlását, melyek a kritikus pontok?
Az elmúlt időszak intenzív mezőgazdaságának az lett az eredménye, hogy a talajbolygatással és a kemikáliák használatával felperzseltük a talajban lévő szerves anyagok jelentős részét. Gondoljunk csak arra, hogy mostanában már csupán 1-2 százalék humusztartalom van a talajokban. Ezért eróziónak vannak kitéve, nem tudják megtartani a vizet és a tápanyagokat. Így ahhoz, hogy valamit tudjunk termelni, rá vagyunk szorulva az input kemikáliákra. Ezáltal viszont a növényeink sokkal jobban ki vannak téve a betegségeknek, illetve az így megtermelt, az emberek és az állatok által elfogyasztott növények beltartalmi értékükben silányabb minőségűek.
Hová vezet, ha ez így folytatódik?
Az USA-ban sok helyen néhány év alatt oly mértékben leromlott a talajok minősége, hogy szó szerint elfújta a szél. Nehezen megjósolható, hogy mi lesz ennek a vége. Vannak példák arra, hogy éhínség lett a tönkrement talajú területeken, de például Indiában és az USA-ban is rengeteg gazdálkodó lett öngyilkos, mert sokan rendkívüli módon függővé váltak a műtrágyagyártóktól, és eladósodtak. Én mindenesetre azt gondolom, hogy nálunk fel fog ébredni a gazdatársadalom és a lakosság, és nem hagyják, hogy idáig fajuljanak a dolgok.
Látszik-e valamilyen megoldása ennek a problémának?
Az USA-ban és Nyugat-Európában sokan már egész egyszerűen eldobták az ekét, és hosszabb ideje így gazdálkodnak. Ez a folyamat itthon is elindult, körülbelül 10-15 éve, és itt is vannak már olyan gazdák, akik nem bolygatják a talajt, és közvetlenül a talajba vetnek. Ezt úgy történik, hogy rajta hagyják a táblákon az előző évi szármaradványokat, azzal a gondolattal, hogy azok megvédik a talajt az eróziótól és a vízvesztéstől illetve visszapótolják a szerves anyagot. Manapság kezd teljesen átalakulni a talaj szervesanyag-tartalmáról való vélekedés, mégpedig úgy, hogy a pótlás elsősorban nem a földfelszíni maradványokból származik, hanem a gyökérből, ezért azokat nem is kell kiforgatni a talajból.
Tehát a vetés előtt semmilyen talajmunka nincs?
Így van, nem kell a talajt szántásal bolygatni, direktvető gépekkel folyik a vetés. Egy tárcsa megnyitja a talajt, oda kerül a mag, és abban a munkamenetben vissza is zárják a talajt.
Az átálláskor mire számíthatnak a gazdák, milyen hozamaik lesznek?
A direktvetéses, talajbolygatás nélküli gazdálkodásszépen hangzik, de a gyakorlatban a kezdeti években hozamveszteségeket szenvedhetnek el az erre áttérő gazdák. Fontos a talajegészség-elvek betartása, vagyis egyszerűen megfogalmazva, hogy ne bolygassuk a talajt, és figyeljünk arra, hogy folyamatosan legyen gyökérzet benne. A gyökérváladékok ugyanis mikrobiológiai populációt éltetnek, ez pedig alapvetően fontos a talajok egészségének fenntartásához. Ez a mikrobiológiai populáció egy folyamatos tápanyagraktárként szolgál, illetve folyamatosan képes feltárni a talaj ásványianyag-komponenseit, ami a mikroelem-ellátottságban döntő. A nagyobb elemeket, mint a nitrogént, vetésforgóval, pillangósokkal lehet biztosítani, amelyeket takarónövényekként is alkalmaznak.
A műtrágyázást is azonnal el lehet hagyni teljesen?
Azt azért nehéz lenne, az átállás után általában még évekig, egyre csökkenő mennyiségben kiszórnak a gazdák szervetlen műtrágyát. Azt nem tudom, hogy Magyarországon tart-e már itt valamelyik gazdálkodó, de az Egyesült Államokban a földjüket így művelő farmerek közül többen teljesen elhagyták a külső inputokat. Sokféle kombinációja van ezeknek a módszereknek, mert van olyan, aki a takarónövényt lelegelteti, az állatok pedig trágyázzák a területet, de mindegyik módszer azt a néhány elvet követi, amelyek a talajegészséget szolgálják. Egy egészséges talaj képes arra, hogy a növényeket is egészségesen tartsa.
Ön egyébként hogyan „keveredett bele” ebbe a témába?
Környezetmérnökként végeztem, majd az Az Egyesült Államokban, a Maryland-i Egyetemen szereztem talaj- és vízgazdálkodásból is diplomát. Itt ragadott magával a talajok rejtélyes világa. Fokozatosan kezdtem gazdákkal dolgozni, egyre többen találtak meg a kérdéseikkel, és nekem is elkezdtek gyűlni a kérdéseim. Tavaly nyáron kezdtem el konkrét kísérleteket végezni, most pedig egy alakulófélben lévő kutatócsoporttal folytatjuk ezeket a Szent István Egyetemen. A fő célom, hogy kialakítsak egy talajegészség-monitoring rendszert, amit a különféle laborok, akár akkreditált kereskedelmi laborok is adaptálni tudnak, hogy a gazdák ne csak kémiai és fizikai paramétereket kapjanak a talajaikról, hanem lássák, hogy ott mi is történik a biológia szintjén. A kémia és fizika mond bizonyos dolgokat, de arról keveset, hogy a talaj képes-e ellátni a különféle funkcióit.
Mit tudnak pluszban ezek a biológia paraméterek?
A humusztartalmat szokták vizsgálni, és az egy nagyon fontos paraméter, hogy a szervesanyagtartalom szempontjából milyen állapotban van a talaj. De az is jó lenne, ha egyszerű módszerrel tudnánk mérni a talaj tápanyaghálózatát. Egy erősen degradált talajban csak a baktériumok, és azoknak is egy alacsony diverzitású populációja él. A kérdés az, hogy a különféle talajokban jelen vannak-e olyan ragadozó szervezetek, mint például a ostorosokok, amőbák, csillósok, és fonalférgek, amelyek a baktériumokban lévő tápanyagokat feltárják. Amit ugyanis ők kiürítenek, az a növény számára elérhető. A növény gyökerének közvetlen környezetében van a legnagyobb élet. Tulajdonképpen a növény vonzza oda a speciális gyökérváladékokkal a megfelelő baktérium-populációt, amely aztán a ragadozó szervezet által kerül a növény számára megfelelő formátumba.

Baktérium-fogyasztó fonalféreg 400-szoros nagyításban. Fotó: Baranyai Vitália
Hogyan lehet ezt mérni?
Egy direktmikroszkópos vizsgálati módszert használok, és konkrétan megszámolom, hogy az adott mintában hány darab baktérium és gomba, mennyi egyéb állati egysejtű, fonalféreg van. Ennek a módszerbek az a hátránya, hogy nehezen replikálható. Ezt a módszertant szeretném egy olyan szintre felhozni, hogy tudományosan is megállja a helyét. Mivel ez egy optikai módszer, a vizsgálatot végző egyéntől is függ az eredmény. Vannak egyéb mikrobiológiai módszerek, amelyekkel lehet vizsgálni ezeknek a populációóknak a csoportjait, és mindegyiknek megvan a maga hibája, én ebben akarok egy kicsit jobban elmélyedni, összehasonlító elemzéseket végezni, és  hogy legyen egy könnyen használható módszer, amellyel a gazdák is látják, milyen állapotban van a földjük a talajélet szempontjából.
Mennyire elterjedt Magyarországon ez a talajbolygatás nélküli gazdálkodási módszer?
Néhány gazda valamilyen formában találkozott ezzel a történettel, többen közülük kedvet kaptak hozzá, mert azt mondják, hogy elegük van ebből a szélmalomharcból: az egyre csökkenő hozamokból, vagy a betegségek és gyomok elleni állandó küzdelemből. Aztán néhány évig nevetnek rajtuk a szomszédok, de csak addig, amíg azt nem tapasztalják, hogy aszály van, de a kinevetett szomszédnál valamiért mégis zöldek a levelek. Nálunk most egy tanulási folyamat zajlik, a kritikus tömeget még nem érte el azok száma, akik hisznek ebben, és van elég elszántság bennük, hogy átálljanak. De az USA-ban már megközelítik a kritikus tömeget.
Ezek szerint a magyar gazdálkodók egy része megértette a problémát, és próbál reagálni rá. Tartunk-e már ott, hogy a döntéshozók is figyelembe vegyék ezt, például a támogatások meghatározásakor?
Úgy tapasztalom, hogy ez nem reménytelen, jó úton van az ügy. De el kell érni egy olyan szintre, ahol jól dokumentált, látható eredmények vannak: a növények magasabb beltartalmi értéke, növekvő humusztartalom a talajban, jobb ellenálló képesség a betegségek és az aszály ellen és fokozatosan egyre nagyobb hozam. Idén már harmadik alkalommal rendezik talajegészség-konferenciát. A téma kint van az asztalon, ezt jelzi az is, hogy egy hét alatt megtelnek a konferencia-helyek, és külföldi, a témában nagy neveknek számító előadók is megosztják a tapasztalataikat, és ami még pozitív, hogy megalakult a talajmegújítók szakmai egyesülete is.


A Szeretet és a Fény egységhálója 2019.03.31.


"Mindig tudjatok arról, hogy testetek minden egyes sejtje ehhez a szent hálózathoz kapcsolódik. Átfolyik rajtatok, s valamennyi részeteket összeköti minden fával, minden lénnyel, a Földdel és a csillagokkal, a Mindenséggel, kedveseim."

A Szeretet és a Fény egységhálója
2019.03.31.

A Földön, éppúgy, mint az egész világegyetemben, örökkévalóan jelen van, minden életet egybeköt a Szeretet és a Fény hálózata. Ezt az egységes mezőt nevezzük az EGY-ség mezejének, szeretteim.

A tanítás, amelyet hozok nektek, arról szól, hogy minden nap ismerjétek el ennek a hálózatnak a létét, nap mint nap forduljatok hozzá és kapcsolódjatok bele.

Mindig tudjatok arról, hogy testetek minden egyes sejtje ehhez a szent hálózathoz kapcsolódik. Átfolyik rajtatok, s valamennyi részeteket összeköti minden fával, minden lénnyel, a Földdel és a csillagokkal, a Mindenséggel, kedveseim.

Ha valaki úgy él, hogy közben tudatosan ehhez a hálózathoz kapcsolódik, egész életében maga mögött érezheti energia támaszát.

Ha az ember tudata a különválásra vagy a félelemre összpontosul, a tudat összehúzódik, s nem képes felfogni ennek az örökké jelenlévő EGY-ség hálózatnak a Szeretet- és Fényáramát.

A tanítás, amelyet hozok nektek, arról szól, hogy nyissátok meg a testeteket, elméteket, szíveteket, lelketeket és szellemeteket, hogy valamennyi részetekkel tudatosan kapcsolódjatok az EGY-ségnek ehhez a hálózatához, amely körülfog és átitat.

Ez a mező határtalan, túláradó energiát hordoz -- abból a Forrásból táplálkozik, amelyből minden energia kisugárzik és amelybe átalakulás után visszatér

Mondjátok a testeteknek, elméteknek, lelketeknek, szellemeteknek és szíveteknek, hogy tudatosan lélegezze be az EGY-ség hálózatát, s energiáját közvetlenül a Forrásból vegye!
Energiátok így újuljon meg, gyarapodjon, innen merítsen!

Amint belélegeztek, szívjátok magatokba a Minden Létező támogatását, s mindazt, ami akadályoz benneteket az EGY-ség átérzésében, a hálózatra lélegezzétek ki. Amint kifújjátok ezt magatokból, a Forráshoz kerül, s ismét szeretetté és fénnyé alakul. 

Fordítsátok agyatokat, szerveiteket, tagjaitokat az EGY-ség hálózata felé, hogy onnan szívják magukba az energiát! Kötődjetek így minden testrészetekkel a hálózathoz! 
Fújjatok ki magatokból minden stresszt és összehúzódott energiát! Ugyanígy elméteket is az EGY-ség mezeje felé fordíthatjátok, hozzákapcsolhatjátok.

Ne feledjétek: számíthattok a hálózat energetikai támaszára. Kérjétek, hogy csakráitok is ugyanígy az EGY-séghez kapcsolódjanak!


Forrás Internet