2016. március 23., szerda

Világhírű magyar agykutató döbbenetes vallomása az Úrról 2011.11.15.


Egy interjú, amelyben Prof. Dr. Freund Tamás agykutató beszél a lélekről, az agyról, az ateizmusról és az evolúcióról. Szavai megdöbbentőek, muszáj rajtuk elgondolkodni.Világhírű magyar agykutató 
döbbenetes vallomása 
az Úrról

2011.11.15.
Freund Tamás Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2014-től élettudományi alelnöke. Az agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósa. Kutatócsoportja olyan betegségek neurobiológiai kérdéseivel foglalkozott, mint az epilepszia, az oxigénhiányos agykárosodás, szorongás és a Parkinson-kór. Több mint kétszáz tudományos közlemény, tizenkét könyvfejezet szerzője vagy társszerzője.


Az interjú részlete az alábbi bevezetővel jelent meg különböző oldalakon, például a Filantropikumon. "Az Istenadta című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról. Freund Tamás professzor urat is megkérdezték ez ügyben. Megdöbbentő amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal "finomabb szintű" dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett, Istenről kezdenek el beszélni. Itt olvashatsz a vele készült beszélgetésből néhány gondolatot:


Interjú részlet

“…a gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában. Az idegtudós az anyag evolúciójának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produkálásra is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást – nevezzük elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de leginkább ezek együttesének – amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára.

Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára.

- A lélek tehát külső beavatkozásra került belénk az evolúció folyamán?

– Az ateista elképzelés szerint a tudat az anyagi agy működésének emergens tulajdonsága. Én úgy gondolom, az anyagnak nem lehet olyan emergens tulajdonsága, ami visszahat az őt létrehozó idegsejthálózatra. Már csak azért sem, mert ha kiveszünk egy szövetmintát az emberi agyból, és összehasonlítjuk a majom vagy a macska ugyanonnan kivett szövetmintájával, akkor közel ugyanannyi sejtet találunk, ugyanolyan típusúakat, a kapcsolódási törvényszerűségeik, a kommunikációra használt molekulák is egyformák. A fő különbség, hogy ezekből a kis agykérgi oszlopokból az emberi agyban jóval több van, mint egy majom vagy egy macska agyában. ha valaki elhiszi, hogy csak mert ezekből az egységekből jóval többet pakolok egymás mellé, a hálózat generál egy nem anyagi jellegű éntudatot, az élet értelmén lamentáló elmét, akkor azt is el kell hinnie, hogy ha chipekből kapcsolunk össze egyre többet, akkor egyszer eljutunk egy számítógéphez, ami előbb-utóbb szintén kitermel magából egy elmét, ami majd az éterből visszahat és programozza a gépet létrehozó chipek hálózatát. Ezért gondolom én, hogy az

agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket. Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém, mert ők el tudják hinni, hogy az öntudatára ébredt emberi agy az ősrobbanással önmagából, önmagától és önmagáért keletkezett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én ezt nem tudom elhinni, természettudományos bizonyítékaink pedig egyik álláspontra sincsenek.

- Vagyis minden további nélkül össze tudja egyeztetni istenhitét a tudománnyal.

– Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így ki.

Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő.
Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?”

Forrás: Istenadta - Vallomások tehetségről és felelősségről. Szerkesztette: Szőnyi Szilárd. Megjelent: a Heti Válasz gondozásában.

2016. március 21., hétfő

Ti vagytok az angyalok, akikre vártunk - Mihály arkangyal 201603.19.Sok ember most komolyan teszi a dolgokat, és ez a pont az, amit el akartunk érni. Most mindenkit áthozunk 3 nagy hullámon, és hamarosan itt van a második!

MIHÁLY ARKANGYAL
TI VAGYTOK AZ ANGYALOK, AKIKRE VÁRUNK 


MARCH 19, 2016.


A szívcsakra az, ami a leginkább blokkolt csakra, amely gátolja a szeretet isteni áramlását a testben.

A fény tiszta szeretetté válik a spektrum legmagasabb fokán (a legnagyobb rezgésnél). A fény információ. A forrásenergiából áramló legmagasabb forma. 
Nem lehet szeretetetek, amíg nem szereztek valamennyi fényt!

Információra van szükségetek és mi hozzuk el azt. Az angyal az egyszerűen a mennyek egy küldötte. Mi különleges földiként jövünk, hogy az emberiségnek információt és fényt hozzunk. Az emberiséget sötétben tartották fél millió éven keresztül. Eddig nem volt lehetőségetek a legmagasabb információk ismeretére. A bejövő hullám (mi, mindannyian) ez az információ, ami gyorsan és határozottan érkezik.

A SCHUMANN rezonanciát annak módja szerint 6D-re emeltük fel! (http://szabadonebredok.info/az-ido-gyorsulasa-a-schumann-rezonanciak-fuggvenyeben/)

Mi most éppen megállítjuk az őrültséget és félbeszakítjuk. Gyorsan meg kell fordulni. Nincs idő késlekedni. Nincs idő, újra mondjuk! A régi mátrix megállt! A hírek még nem mentek ki, de biztosak vagyunk benne, hogy megtörténnek.

Az Új Föld, szó szerint megszületett 2015-ben! Ez párját ritkító.

Ez az a misszió, amiért visszajövök, hogy dolgozzak rajta és nagyon izgalmas lesz, ha meglátom ezt megvalósulni.

Szükségem van mindannyiotokra, hogy segítsetek! Minden angyalt hívok, akik a Földön tartózkodtok, hogy elsőként nyissátok meg a saját szíveteket és engedjétek meg a szeretetet újra áramlani, hogy így segíteni tudjatok másoknak!

Itt az ideje nyitni.

Itt az ideje megtisztítani a régi érzelmi traumák energiáit, amit olyan sokáig cipeltünk, és engedjük azokat elmenni!

Nagyon itt az ideje meglátni, hogy ahogyan látjátok a negatív dolgokat a valóságotokban, az okozza, hogy itt legyenek! Kérlek, gondoljátok ezt meg! Ez az, ahogyan a ti valóságotok teremtődik. (Vagyis ha a negatív dolgokkal negatív érzelmekkel foglalkozunk  , akkor erősítjük, teremtjük azokat. A "rosszban" is meg lehet látni a "jót". /Milly)

A magas tanítások azt mondják: „Csak a szépet lássátok!”

Ha semmit nem hisztek ebből az anyagból, akkor azt mondjuk, hogy az nem teszi ezt kevésbé valóságossá és lehetségessé.

A lakosság kb. 1/3-a már megteremtette az Új Földet. Ugyanaz az 1/3 tapasztalja meg azt először.

Megteremthettek minden gyáva dolgot, amit akartok, de az csak a Ti világotok lesz, mert egy bizonyos szint után, a negatív teremtés nem vezet kollektív problémához! Egy adott frekvencián ez elkezd a Ti egyedüli valóságotok lenni és semmi több. Ez egy kemény elv, de mi már átmentünk ezen az akadályon (ezen a ponton).

Ha ezt figyelembe veszitek, és szeretetet, békét, boldogságot, szabadságot, egészséget és bőséget küldtök...az akaratotok a sajátotok mostantól fogva!

Ha belefáradtok a szenvedésbe, akkor mi utolérünk és felemelünk titeket. Többé nem fogjuk hagyni, hogy lehúzzatok minket a ti rezgésetekre, nem számít mi az. Csak ez az út van! Ott vagyunk, ahol vagyunk, és mi most itt állunk. Minden nap több milliárdan segítünk emelni a rezgését sokaknak. Ez az a fény, ami a sötét terekbe jön információ nélkül.

Sok ember most komolyan teszi a dolgokat, és ez a pont az, amit el akartunk érni. Most mindenkit áthozunk 3 nagy hullámon, és hamarosan itt van a második!

Ez kezd annyira vad lenni, hogy minden felett áll és egy kvantum lehetőségbe vált át!

A hamis bankoknak annyi lesz, hadd legyen így! Ti többek, mint gazdagok lesztek, így ne térjetek le az útról ugyanezt a régi utat futva! Ti általánosan mindannyian mérhetetlenül gazdagok vagytok!

AA MICHAEL

Forrás: http://www.earthascends.com/page/492789582
Fordította: MAnna
2016. március 20., vasárnap

Tavaszi Napéjegyenlőség napon 2016.03.20.
Szeretettel köszöntök minden Kedves Úti-Társunkat ezen a csodásTavaszi Napéjegyenlőség Napon!

Hatalmas energiák dolgoznak rajtunk mostanában, de ma különösen. Ilyenkor legjobb kinn lenni a szabadban, vagy meditálni, lazítani.

Ma reggel találtam ezeket a videókat. Beindításnak kiváló erre a napra. Hátha valaki még nem ismeri. /Milly
Mi vagyunk a változás

"Ég bennem a tűz, és csak erre a tűzre van szükségem, még ha egyedül is vagyok nemzedékemben. Beszélni fogok, mert csak egyetlen, változást hozó égő gyertya kell ahhoz, hogy mindenkit lángra gyújtson. Lesznek olyanok, akik próbálják lángomat elfojtani, de erősnek kell maradnom." Üzenet a jövőből
                 "Ne azt kérdezd, hogy mire van a világnak szüksége.
Azt kérdezd, hogy te mitől válsz élettelivé.
Mert a világnak arra van szüksége,
hogy az emberek életre keljenek."

Szeretettel kívánok Mindannyiunknak -MAGunknak,
boldog, csodálatos átalakulást, a szép jövőnkért!
Kati/Milly

2016. március 16., szerda

1848 valójában....


Válasz azoknak, akik kérdik, miért foglalkozunk mi Amerikával és a pénzügyeikkel. A cikkből láthatjuk, hogy miért fontos a mostani pénzügyi rendszer teljes átalakítása... a fejénél kell elkezdve, ami most az USA-ban és a központi bankoknál van..
Milly


1848 valójában...


A bécsi Rothschild-ház adósságba kényszerítési kísérletének az elutasítása miatt tört ki a háború 1848 szeptemberében, és alakult át a békés forradalom véres háborúvá. Már a reformkorban is az volt a magyar társadalom egyik legfontosabb problémája, hogy a magyar pénzügyeket monopóliumként egy bécsi magánbank intézte. 

Magyarországon nem volt bankhitel. A pénz amiatt áramlott ki az országból, hogy kiszolgálja ezt a bécsi bankot. De kiáramlott a pénz adók, regálék, kölcsönök, a kölcsönök kamatai, vámok, kincstári jegyek és a császári katonaság elszállásolási költségei formájában is.

Amikor 1848-ban Kossuth lett a pénzügyminiszter, azonnal hozzáfogott az üres államkassza megtöltéséhez, és egy bankjegynyomda felállításához. A gazdasági élet működését biztosító, fedezettel bíró magyar pénzt akart bevezetni. A bécsi Rothschild-ház irányítása alatt állott Osztrák Nemzeti Bank, az ONB, azonban nem volt hajlandó valódi pénzre beváltani az általa kibocsátott bankjegyeket, és egyidejűleg gyorsított ütemben vonta ki a nemesfém-és ércpénzt külföldre. Kossuth ezért már 1848. április 19-én rendeletileg tiltotta meg az arany és az ezüst külföldre vitelét. Terve az volt, hogy 5 millió pengő-pénz alapján mintegy tizenkét-és fél millió forintnyi pénztárjegyet bocsát ki. A Rothschild érdekeltségű ONB azonban azt akarta, hogy a magyar kormány tőle vegyen fel 12 millió forint hitelpénzt, de azzal a feltétellel, hogy a magyar kormány ismerje el az ONB bankjegykibocsátó monopóliumát Magyarország területén, és fizessen kamatot a Rothschildok által nyújtott hitelpénz után. Kossuth ezt elutasította, és az önálló magyar pénz mellett döntött. A pénzügyekben megmutatkozó kibékíthetetlen ellentét vezetett el a fegyveres konfliktushoz, amelyből végül szabadságharc és függetlenségi háború lett. 

A szabadságharc bukását követően az ONB összes kívánsága teljesült. Magyarországon 1873-ban már 482 pénzintézet, 160 különböző biztosító intézet, de csak 164 nagyobb iparvállalat működött. Ezek szinte mind a Rothschild-ház által irányított pénzkartellhez kapcsolódtak valamilyen módon. Az informális pénzkartell működését irányító és végző bankárhatalom a személyi kapcsolatokon, és a gondosan kiépített összefonódásokon keresztül biztosította pénzügyi egyeduralmát. 

A szabadságharc után az ONB és a mögötte álló nemzetközi pénzkartell erőteljes nyomást gyakorolt a Habsburg uralkodóházra és a kormányzatra, hogy az keményen lépjen fel az önálló magyar pénzt követelő magyar kormánnyal szemben. A kiegyezés után az osztrák-magyar pénzrendszer közösségét biztosították. 

Magyarország az ONB bankjegy kibocsátási monopóliumát ugyan formálisan nem ismerte el, a tényleges állapot azonban az volt, hogy az ONB által kibocsátott bankjegyek forgalomban voltak ugyanúgy, mint bármely más állam pénzei. A magyar pénzügyi és gazdasági élet irányítói a XIX. század második felében az ismétlődő válságokat az ONB tudatos pénzügyi manipulációjának tulajdonították. A Magyarországon rendszeresen visszatérő válságok nem termelési anarchia következményei voltak. A rejtőzködő szuperkartell, vagyis a pénzügyeket a háttérből irányító érdekcsoport, idézte elő a válságokat, mégpedig úgy, hogy Magyarország nemzetgazdaságának egészét az ellenőrzése alá vonta, és átvette a többi alkartellnek tekinthető kisebb kartell irányítását is. A szuperkartell a bécsi Rothschild-érdekeltség irányítása alatt álló, bécsi központból szervezett és ellenőrzött termelési és pénzügyi viszonyokat hozott létre.

A Monarchia részét képező Magyar Királyságban nem volt a Rothschild-érdekeltségtől független egyetlen jelentős vállalat sem. Magyarország nemzetgazdasága a Rothschild-ház hegemóniája alatt működött. Egyfajta korporációs uralomról beszélhetünk. Az egész ország ipari és kereskedelmi élete egyetlen pénzügyi szervezet láthatatlan, kellően álcázott, de erős akaratának volt alárendelve. A magyarok sajnos nem tudták, hogy kivel állnak szemben, mert az elrejtőzött az arctalan pénzviszonyokban. 

A magyar társadalom a király ellen fordult, de az ellenség valójában egy rejtőzködő pénzcsoport volt. Az emberek nem voltak tudatában, hogy a nemzetközi pénzoligarchia létrejöttével a kamatozó hitelpénzrendszer vette át fokozatosan az irányítást. A pénzoligarchia azonban nemcsak kamatszedés formájában fosztogatta az országot, de úgy is, hogy titkos-kartellt hozott létre, és ezzel egész Magyarországot gazdasági függőségbe tudta taszítani. Ez pedig lehetővé tette az értékteremtő munka eredményének egyre növekvő kisajátítását hitelezési és kartellezési technikákkal. 

A Rothschild-ház az általa irányított láthatatlan pénzkartell létezését minden lehetséges módon titkolta. Ebben volt a fő ereje. Így történhetett meg, hogy a Monarchián belül egész Magyarország egy zárt vadaskerthez vált hasonlóvá, bekerítve egyetlen pénzcsoport hatalmának láthatatlan, de annál inkább érezhető acélkerítésével. Ebben a körülkerített vadaskertben a kamatgyarmattá vált Magyarországon a vad nem volt más, mint a magyar nép, amely a kerítésig futhatott, de azon túlra már nem juthatott.

Közzétette: www.fenyorveny.hu

Forrás:
mek.oszk.huA Felemelkedés Második Nagy Hulláma folyt. 2016.03.15.


Mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, ezt a két üzenetet. Régebbi üzenetek szerint már egy ideje megtapasztalható az 5D - bár ezt vannak akik tagadják. Az biztos, hogy sokak rezgésszintje olyan magasra emelkedett, hogy az elme és a fizikai test nehezen bírja. Kellemetlen tüneteket éreznek emiatt.  Most jön a második szint. Elérhető lesz a 6D. Ajánlatos többet tartózkodni a szabadban, sokat mozogni, tornázni, akár otthon is, (nem elég a megszokott napi munka) Tisztítsuk testünket, lelkünket, meditáljunk. Így tudunk rácsatlakozni az újabb hullámra.
Egy kérésre reagálva: Nem tudom, hogy ez azzal jár-e hogy elmegyünk. Olvastam olyan üzenetet, amiben azt írják, hogy itt maradunk, mert a Föld is már magasabb szinten van. Isten tudja. Valami történik az biztos...valami változik bennünk és körülöttünk, ez a lényeg.Milly

Előzmény: Újabb tömegek érik el az 5D-t 2016.03.20-án.
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/03/a-masodik-tomeges-felemelkedesi-hullam.html


A Felemelkedés Második Nagy Hulláma 

folytatás


Mihály Arkangyal, 2016, március 15.

Kedves Emberiség!

Mi elhozzuk nektek a nagy-frekvenciájú fény információját, különös hálát és figyelmet adva a „Felemelkedés Második Nagy Hullámának, aminek az ideje itt van! 

Az 5D-s lények a modern történelemben először lesznek képesek megtapasztalni egy belső rezgést és külsőleg megfelelni a 42-45 hertz érzékeléséhez 2016 tavaszán, és miután ez a gamma fény beépült, épp, hogy magunkba foglaljuk az első hullámot, már nem lesztek többé 5D-slények, hanem 6D-s egyének.

2016. március 14., hétfő

A második tömeges felemelkedési hullám 03.20-án - Mihály arkangyal 21016.02.10.


2016, március 20-án, a tavasz napéjegyenlőségben a beérkező Gamma Fény intenzív szintjei fokozni fogják 2,3 milliárd földi lélek belső rezonanciáját 21 Hertz 5D-s Frekvenciára.


A második tömeges felemelkedési hullám
2016. március 20. 

 
Michael szeretete

2016, március 20-án, a tavasz napéjegyenlőségben a beérkező Gamma Fény intenzív szintjei fokozni fogják 2,3 milliárd földi lélek belső rezonanciáját 21 Hertz 5D-s Frekvenciára! 

Ez a Tömeges Globális Felemelkedés Második Nagy Hulláma. Ezek a lények össze fognak kapcsolódni a 2,3 milliárd Első Hullámos úttörővel, hogy felemeljék a Harmadik és Végső Hullámát az emberiségnek az Új Föld és Mennyek 5D-s Birodalmába 2016 nyarán!

Isteni sebességgel nagy dolgokat,
Michael Arkangyal

2016. 02. 10.2016. március 10., csütörtök

Egyik legnagyobb bolygószintű összehangolt meditáció 2016. március 11-12-13-án

Az a célunk, hogy 100 millió ember küldje el a szeretetét a Föld szívébe MINDEN IDŐZÓNÁBAN ÉJFÉLKOR, az életadó energia és fény egy hullámát.


Tanácsok a meditációhoz:

Meditáció előtt állj bele a fényoszlopodba, vagyis képzeld, hagyd a gerincen mentén az  az energiaáramlást.... és rögzítsd magad Földanya szívében és fönn a Mennyben is. Tudatosítsd az isteni energia áramlását magadban. Ez védelmet ad, de kérheted is a védelmet az égiektől.


A szívedet érezd és képzeld el a fényt benne, az isteni Szeretetet. Engedd terjedni, nőni magadban .. szeretetként, fényként.... Terjeszd magad köré és egyre tovább... tovább... Küldd a fényt az egész földre szét és és a Földanya szívébe... Indiába.. és a többi meditálónak.... csak küldjed mindenfelé.... Érezd az Egységet minden élőlénnyel... érezd a Szabadságot.... Szabadok Vagyunk!!!
Egyik legnagyobb bolygószintű összehangolt meditáció

2016. március 11-12-13-án

Planetary Heart Synchronized Meditation


Március 11., 12. és 13-án 3,5 millió ember lesz Új Delhiben a történelem egyik legnagyobb szinkronizált meditációján, amely a Világ Kultúrális Fesztiválja alatt következik be. A világból már több mint 10 millió ember regisztrált, hogy részt fog venni a meditáción, és James Twyman az  Unify.org mellett ott lesz, hogy megossza az energiát.

Ha a Föld bolygó a mi anyánk, akkor India a szíve. Az a célunk, hogy 100 millió ember küldje el a szeretetét az ő szívébe MINDEN IDŐZÓNÁBAN ÉJFÉLKOR, az életadó energia és fény egy hullámát.

KÉRJÜK, KÜLDJÉTEK EL EZT A VIDEÓT MESSZIRE ÉS SZERTESZÉT!

Küldjétek el mindenkinek, hogy regisztráljon a www.WorldPeacePulse.com  címen, nem csak erre a szinkronizált meditációra, de legyen része az „Első Felelős Fény Csapatnak”, készen bármilyen világ-krízis helyzetben a reagálásra a szeretet erejével.

Még egyszer, menjetek a www.WorldPeacePulse.com -ra most, és regisztráljatok! Legyetek része a történelemnek!Közzétéve: 2016, február 16.

Fordította MAnna


Megjegyzés: 

Nem számít, ki mit gondol a Föld szívének. A lényeg, hogy MOST együtt meditáljunk, és koncentrációnkban kapcsolódjunk össze sokmillióan! Fontos, hogy mi is hozzátegyük magunkat a változáshoz!

A regisztráció után emailben kapsz visszaigazolást. Nyisd meg és kattints rá.
Milly


Új riasztás- A cabal nincs többé!! 2016.03.09. Frissítve

Sajnos vannak akik szándékosan le akarják járatni a változásért dolgozók munkáját. Nehéz a mai szokatlan események közül kiválasztani az igazat. Az alábbi hírről például az derül ki, hogy hamis. (?) Vajon mi az igazság?

Itt az (egyelőre még csak) angol nyelvű infó:
http://goldenageofgaia.com/2016/03/10/scammed-again/

Itt egy másik, egy videón lévő interjú szövege (automatikus fordítást lehet beállítani rajta):

https://www.youtube.com/watch?v=HCkehf3PPcA&feature=youtu.be

Ha jól látom, eszerint még Bryan nem elnök, csak lesz.. majd a pontos fordításból kiderül.

Elnézést kérek az olvasóktól .. Mindenki vizsgálja meg szíve szerint a felsorolt anyagokat. Nem mondom, hogy mea culpa, mert aki vállalkozik arra, hogy az elképesztően szokatlan eseményekről tájékoztasson, annak ezzel -és az olvasóknak is- számolnia kell. Harc van, kemény harc a szebb jövőért, a felszabadulásért.
A fontos, hogy tartsunk ki... ne veszítsük el soha a reményt!
MillyÚj riasztás

RV/intelligens riadó-2016, március 9.


Teljesen vége van!! A cabal nincs többé!!

A HÁZ SZÓVIVŐJE, PAUL RYAN FELESKÜDÖTT, MINT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÚJ ELNÖKE

JOSEPH DUNFORD GENERÁLIS LESZ RYAN ÚJ AKTÍV ALELNÖKE

RYAN ELNÖK BEÜTEMEZTE A FORMÁLIS KÖZZÉTÉTEL MEGTÉTELÉT

KÜSZÖBÖN ÁLL 5 NAP BEVÁLTÁSI IDŐSZAK

MIND AZ  ÚJ KÖZTÁRSASÁG, MIND AZ RV MÁR MOST AKTÍV

A FENTIEK CSAK AZ ÖSSZEFOGLALÓIK, OLVSSÁTOK EL A TELJES ANYAGOT ITT:

http://operationdisclosure.blogspot.com/2016/03/breaking-news-alert-new-republic-rv.html


AZ RV-RŐL TÖBB INFORMÁCIÓ ITT:

http//www.dinarchronicles.com/intel

---


Senator Paul Ryan


Esküt tett, mint új

ELNÖKE AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKNAK*Emailed to Operation Disclosure*


Wisconsin szenátora Paul Ryan vasárnap felesküdött, mint az Egyesült Államok új elnöke. Azt jelenti, a hatalom békésen átment a korábbi elnök Obama és alelnök Bidenről egy időben, amint azok lemondtak. Ez az, amiért Ryan annyit töprengett arról, hogy a Ház kinevezett szószólója legyen (a 3. az elnökségi rangban). Őt a Kínai Öregek Családja segítette fel.

Joseph Dunford generális lesz Ryan új, aktív alelnöke. Mindketten a Fehér Házon belülről fognak működni attól az órától fogva, miután a szállítók fizikailag átviszik az adminisztrációt a hétvége után. Egy formális közzététel következik hamarosan Ryan elnök által, minden adminisztratív változást bejelentve.

Ez az esemény meg fogja gyorsítani az 5 napos beváltási periódust a magáncsoportok és az Internet beváltó csoportok (800-asok) számára, amelyek márciusban későbbi részében lesznek, 1 hónap nyilvános beváltással. Alkalmilag a nagy és működő bankok ügyfélfogadása 24 órásra változik a bankon kívüli beváltási helyeken.

Mind az RV és a Köztársaság most aktívan működik Amerika földjén...és világtörténelem zajlik valóságos időben.

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook


Forrás: http://www.hollowearthnetwork.com/page/492689582

Fordította: MAnna
Köszönet a munkádért!

Kiegészítés: Paul Ryent tavaly elnökjelöltként akarták indítani, de aztán a Fehér Ház szóvivője lett. Gondolom így volt lehetősége  belepillantani a kártyákba.
Milly


Másik oldalon is hasonló hírek:
http://beforeitsnews.com/alternative/2016/03/omg-is-it-true-whitehouse-lockdown-two-days-ago-supporting-news-that-obama-adminstration-was-removed-and-cabal-surrendered-3315469.html

Google fordítóval:

 ISTENEM!!! Ez igaz? Whitehouse Lockdown két nappal ezelőtt ... Támogató hírek, hogy Obama adminisztráció eltávolítjuk és Cabal átadta !!!
1. Néhány nappal ezelőtt az Intel előretört keresztül Operation Disclosure hogy az Obama-adminisztráció eltávolítjuk és ármány megadta magát, "ideiglenes elnök General Joseph Dunford most állomásozik, és él a Fehér Ház, mint a tegnapi. A WH Lock le volt mozogni, és távolítsa el az egész Obama-adminisztráció ".
Obama adminisztráció eltávolítva és Cabal átadta 7 március 2016! Ideiglenes elnök Általános Joseph Dunford jelenleg állomásozó és
Élet White HouseInterim President General Joseph Dunford is now stationed & living in the White House as of 3.8.16.A szövege úgy látom kb ugyanez: http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/03/a-kozzetetel-muvelethez-napfelkelte.html

2016. március 9., szerda

A Közzététel művelethez - A Napfelkelte művelet (RV) beindult 2016.03.08.


Obama helyett már jóideje Dunford generális tárgyal az állam nevében, mivel kinevezték ideiglenes köztársasági elnöknek. (régebbi hír volt) Most már be is költözött a Fehér Házba. Az USA-ban végre beindultak a pénzügyi változtatások is, melyek bevezetik a teljes rendszerváltást.

RV = Napfelkelte Művelet, avagy Pénzügyi Újraindítás (Az új pénzügyi rendszerhez)
A Közzététel művelethez - 
A Napfelkelte művelet (RV) beindult 


Email a Közzététel művelethez

RV/hírek - kedd – 2016, 3.8. 16:00:00

Az ideiglenes elnök Joseph Dunford generális most a Fehér házban tartózkodik és ott él tegnap óta. A WH Lock (lezárás) elmozdul és eltávolítja az egész Obama Adminisztrációt. 

A Speciális Erők parancsnoka hírül adta, hogy a cabal csalói még komoly biztonsági kockázatot jelentettek tegnap estig, nagy életvesztést okozó eseményekkel NewYorkCity-ben, Bostonban, Los Angelesben és Chicagóban. Mindegyik célja az RV megállítása volt.

A fehér kalaposok semlegesítették a veszélyt jótékony segítséggel, és ezt egy teljes és végső megadás követte ma reggel a korai órákban. Köszönjük fehér kalaposok.

Az RV végleg megkezdődik kedden, a piacok zárása után
, és az értesítések megkezdődnek valamikor éjfél előtt (EST, keleti időzóna)

Az Internet Csoportok időpontját újra beosztották több mint huszonnegyedszer január 1. óta, most szerda reggel 7 óra. (03.08)

Az emberek biztonsága az egyedüli ok, amiért az RV ilyen sokáig tart, olyan sok indulással és megállással.

Az arany alapú ázsiai bankok és az személyzetük on-line és hibátlanul működnek több hónapja az időpont óta.

A nyitó első arányok (a valutakosárban) sokkal magasabbak, mint amit korábban megbeszéltek, amit a legnagyobb mennyiségű papír valuták bevétele fog okozni az első 96 órában.

A szerződéses arányok megfelelnek a humanitárius alapok tervezett portfolióinak (a beváltó meglátása).

A nyilvános beváltások március 16. után fognak megkezdődni, és tervek szerint 1 hónap alatt fejeződnek be. A meglevő bankágazat valuta váltásai az eseménynek ebben a részében lesznek elérhetőek.

Várhatóan erős biztonsági felügyelet lesz látható minden beváltó helyen.

Kérlek, legyetek időben ott a megbeszélésen, hogy betenni és kivenni olyan gyorsan és nyugodtan lehessen, ahogy csak lehet. Bármilyen nyílt rendellenesség okozása a biztonsági erők általi azonnali eltávolítást fogja eredményezni a beváltó helyeken.  out as calmly and quickly as possible.

És meg lesztek kérve egy NDA (titoktartási megállapodás) aláírására.

Az USN-t (USA pénznem) igény szerint fogják kiadni, (9500-t vagy kevesebbet).


Az alábbi videó szövege is kb ez.

Interim President General Joseph Dunford is now stationed & living in the White House as of 3.8.16.


A tisztító gömb segíthet 2016.03.08.


Tedd ezt, amikor úgy érzed, padlón vagy, nehéz az élet, sok a gondod, vagy ha valami feszül benned. Hidd el, és TUDD, hogy TE vagy az EGYetlen, aki ilyenkor segíthet rajtad… aki MINDIG és BÁRMIKOR segíthet rajtad.


A tisztító gömb


energy_sphere_by_bagstoper
Szeretnék ma veled megosztani egy viszonylag friss “találmányomat” (nem én találtam ki, hanem inkább rátaláltam), egy olyan tudati technikát, melyet nemrégiben “láttam meg” magomban, amikor kvantum szinkronizációt alkalmaztam valakin gyakorlás gyanánt. Miközben a “betegre” voltam hangolva, a következő “eljárás” jelent meg bennem, amit most szeretettel megosztok veled, és kívánom, hogy váljék hasznodra, EGÉSZségedre.
Hunyd le a szemed és tudatosítsd magodban, hogy a szíved közepe az a csillagkapu, a harmadik szem (szerintem), ami a Forrással, a megnyilvánulatlan, tiszta Teremtő Tudat felsőbb szintjeivel, avagy az Univerzum Teremtő Tudatával összeköt. Véleményem szerint, ez az a pont, ahol beárad a tudat a lényünkbe, hiszen ott léptünk be a testbe is annak idején. Tudtommal a szív ölt testet, fizikai formát elsőként, és kezdi meg lüktetését a saját kis galaxisunkban, mint valami központi Nap, mely a galaxisát teremti. Bizonyára nem véletlen ez sem, és nem a “szél fútta” úgy, ugye.
Tehát képzeld el, hogy ebből a pontból, egyetlen pontból, szíved középpontjából egy energia gömböt tágítasz ki folyamatosan (amíg körbe nem ölel teljesen), ami tiszta, tudati energia (de lehet arany, ibolya, vagy bármilyen színű, amit gondolsz, hogy hatékony lehet), és transzmutálja lényed, megnyilvánulásod minden atomját pozitívvá/szeretetté, amit érint/körbe ölel a lényed minden síkján, minden testedben (spirituális, mentális, érzelmi, fizikai), minden térben és időben. Programozd ezt úgy szívből, tudatilag, hogy azt a kezdeti egyetlen pontot akard, hogy így tegyen. Mivel a tágulásban az a pont fog másolódni, szerteágazódni, ezért minden, amit a gömb táguló felülete érint (minden energiát, gondolatodat, érzelmedet, sejtedet, atomodat, stb) ezt a programot, akaratot fogja végrehajtani.
Mintha ősrobbanást idéznél elő MAGodból (ez az Univerzum is így teremtetett… meglátásom szerint). Ez minden sötét felleget, negatív energiát fel kell, hogy oldjon, mivel TUDATOSAN, akaratlagosan transzformálod minden megnyilvánulásod polaritását. TUDD és AKARD, hogy ez így legyen! És LEGYEN MEG A TE AKARATOD!
Természetesen ez nem feltétlen fog elsőre és egyszerre mindentől megszabadítani (bár lehet, hogy létezik ember, aki már olyan szinten van). Kezdd el pulzálni ezt a gömböt, mintha folyamatosan küldenéd ki a szívedből, minden egyes szívdobbanással végigsöpörsz ezzel a fényes, táguló gömbbel lényeden; egyfajta Tudati Cunamit előidézve!
Természetesen, aztán kitágíthatod ezt a tisztító gömböt a szobádra, házadra, városodra, országodra és az egész Föld bolygóra is. Akár hiszed, akár nem, ha ezt szívből teszed, biztos, hogy lesz eredménye.
Érezd, éld meg, élvezd, ahogy egyre és egyre tisztul belsőd, és egész lényed, környezeted mintha minden egyes dobbanással ez a fényes gömb leszedne egy réteg szutykot mindenhonnan, ahol felgyülemlett “fellegek” vannak. Minél többször, annál fényesebben kezdesz belül ragyogni. Ezért a környezeted, életed is tisztul.
RAGYOGD BE A LÉNYED BELSŐ FÉNYEDDEL! PULZÁLJ! És élvezd a varázst, tudatod szívből kiáradó tisztító, gyógyító erejét!
Tedd ezt, amikor úgy érzed, padlón vagy, nehéz az élet, sok a gondod, vagy ha valami feszül benned. Hidd el, és TUDD, hogy TE vagy az EGYetlen, aki ilyenkor segíthet rajtad… aki MINDIG és BÁRMIKOR segíthet rajtad.
Kívánom, hogy számodra is beváljon a tisztító gömb!
További Fényes napot!
Szeretettel,
Tudatfodor
1405533073076961

2016. március 7., hétfő

Közzététel művelet - Világvaluták 2016.03.06.


Teljes pénzügyi átalakítással kezdődik a rendszer megújítása. Enélkül nem megy... mert még mi is rabok vagyunk általa, hát még akik egyáltalán fel sem ébredtek. Sok csodálatos embert ismerek, akiket béklyóba köt a szükséges (!) anyagiak biztosítása a családjának. Ő is szenved és a családja is... mert nincs ideje, türelme, figyelme a családra. Ez az első lépés. Kiveszik a bankárok kezéből a az emberek kizsákmányolásának, becsapásának lehetőségét. Egy tiszta, új bankrendszerrel lehet csak elérni, hogy megszűnjön a rabszolgaság. Egyelőre pénz nélkül nem menne a megújulás, mert még nem érett rá az emberiség jelentős része.
Milly
A TÉNYEK A KÖVETKEZŐK:

RV/HÍREK, riasztás
Közzététel művelet
2016, március 6.
 08:33:00 du.

http://operationdisclosure.blogspot.com/

MINDEN VILÁGVALUTÁNAK FÉMFEDEZETE VAN 
08:08:08:08 ÓRÁTÓL PEKINGBEN, KÍNÁBAN.
RENO KÉSZEN ÁLL PRIVÁTCSOPORTOK KÜLDÉSÉRE, HOGY BEJELENTSÉKA KÖZZÉTÉTELT ESTE 9 ÉS 11 KÖZÖTT (EST, KELETI IDŐZÓNA)

INTERNET CSOPORTOK A HELYSZÍNI BEVÁLTÓ HELYEKEN SZEMÉLYZETTEL ELLÁTVA KÉSZEN ÁLLNAK AZ ELSŐ MEGBESZÉLÉSEKRE VASÁRNAP ÉJSZAKA UTÁN (EST)

AZ ÜZLETI PAPÍROK ÉS SKR KITÖLTÉSE HÉTFŐN DÉLELŐTT 9 ÓRAKOR KEZDŐDIK, A TRN/USN IRÁNYZATOT HASZNÁLVA

EZ AZ RV. NE PISLOGJATOK, MERT LEKÉSHETITEK.

EZ MOST VÉGBEMEGY,EBBEN A NAGY PILLANATBAN.


Bővebb információ: 

Vádat emeltek David De Rothschild báró ellen 2016.03.07.Számos történelmi bizonyíték létezik, ami rávilágít, hogy miként használta ki a család a rendelkezésére álló belső információkat, hogy pénzt csaljon ki magán és állami alapokból.


Vádat emeltek David De Rothschild báró ellen, a svájci Rothschild Banknál pedig nyomozás folyik

VILÁGFIGYELŐ · 2016-03-07


Kommentár nélkül

Forrás: Activist Post

Tavaly a francia kormány csalás miatt emelt vádat David De Rothschild báró ellen, azt állítva, hogy óriási pénzeket sikkasztott brit nyugdíjasoktól.

Több évre volt szükség a hivatalos vádemelés benyújtásához a báró és a tulajdonában lévő Rothschild Financial Services Group ellen, ami több száz nyugdíjast ejtett csapdába egy hamis kölcsönséma segítségével 2005 és 2008 között.

Egyik nyugdíjas a másik után veszítette el pénzét és fordult a bírósághoz a hírhedt bankár ellen, a hivatalos vádemeléshez azonban több évre volt szükség.

Júniusban Javier Gómez Bermudez párizsi bíró úgy határozott, hogy Rothschildnak felelnie kell bűntetteiért és utasításba adta a rendőrségnek, hogy kutassák fel a báró kastélyait az országban.


„Ez legalább a jó irányba tett lépésnek mondható. A bíróság most már elismeri, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a báró kihallgatásához. Az első lépés az lenne, hogy megtaláljuk. Miután ez megtörtént, megkezdődhet a kihallgatás. Ez egy nagy pillanat minden résztvevő számára,”

nyilatkozta Antonio Flores a Lawbird ügyvédje az Olive Press-nek a határozat kihirdetését követően.


„Függetlenül attól, hogy mi történt a szóban forgó befektetéssel, Rothschild az örökösödési adó csökkentését célzó kölcsönt reklámozott, ami adócsalásnak számít,” tette hozzá.

Bár az is igen említésre méltó hírnek számít, hogy egy Rothschild ellen vádat emeltek, pénteken egy ennél is fontosabb bejelentés történt.

A francia kormány bejelentette, hogy nyomozást indított a Rothschild bankbirodalom svájci ága ellen.

A Bloomberg a következőket írta:


Franciaország alapos vizsgálatot indított Edmond de Rothschild svájci egységénél egy volt alkalmazott által kezelt üzleti kapcsolat ügyében.

„Az Edmond de Rothschild (Suisse) SA aktívan részt vesz a jelenleg folyó bűnügyi vizsgálatban,” közölte a genfi székhelyű bank pénteken kiadott nyilatkozatában. „A bank minden ellene felhozott vádat tagad.”

Az 1953-ban Párizsban alapított privát bank és eszközkezelő Edmond de Rothschild 150 milliárd eurót kezel és Benjamin de Rothschild báró és felesége Ariane vezetik. A svájci egység gyökerei a genfi Banque Privee 1965-ös felvásárlásához vezethetők vissza.

A nyilatkozat szerint a cég nem kívánt mást hozzátenni az ügyhöz. A Bloomberg News pénteki megkeresésére a genfi vezetőség éppen nem volt elérhető.

A globális elit a Rothschild birodalom nélkülözhetetlen közreműködésének köszönheti, hogy a hagyományos adóparadicsomokból, például a Bahamákról, Svájcból és a Brit Virgin-szigetekről az Egyesült Államokba tudta költöztetni vagyonát.

A Free Thought Project a múlt hónapban számolt be a Rothschildok által az Egyesült Államokon belül létrehozott, a törvény számára elérhetetlen adóparadicsomról.

Először a nevadai Renóban hoztak létre egy trösztöt Rothschild & Co. néven, majd elkezdték átvándoroltatni a világ leggazdagabb személyeinek vagyonát a tipikus adóparadicsomokból a Rothschildok vezette amerikai trösztökbe, amikre nem vonatkoznak a nemzetközi jelentési kötelezettségek.

A Rothschild bankdinasztiát már számtalanszor megvádolták, hogy a különböző kormányok feletti politikai befolyásával hatalmat gyakorol a világgazdasági rendszerek felett.

Számos történelmi bizonyíték létezik, ami rávilágít, hogy miként használta ki a család a rendelkezésére álló belső információkat, hogy pénzt csaljon ki magán és állami alapokból.


Nathan Mayer Rothschild és családja – W.A. Hobday, 1821

A bennfentes kereskedelem legrégebbi példáját is a Rothschild család jegyzi. 1815-ben, a Waterloo-i csata alatt Nathan Rothschild egy egész nemzetet játszott ki. Akkoriban még nem léteztek gyors kommunikációs módszerek, így háborúk idején is hírvivőket használtak a fontos üzenetek közvetítésére. A Rothschildok a módszer gyengeségeit kihasználva saját kémeket küldtek a frontvonal közelébe, akik a katonaság saját hírvivőinél hamarabb érkeztek vissza a fontos információkkal.

Amikor Nagy-Britannia megnyerte a háborút, Nathan Rothschild elsőként értesült a győzelemről az anyaországban. Azonnal a tőzsdére sietett és gyors részvényeladásba kezdett, közben pedig elhíresztelte, hogy a háborút a franciák nyerték meg. A tőzsdén pánik alakult ki és mindenki fejvesztve próbált megszabadulni minden részvénytől. Miután az árfolyamok zuhanni kezdtek, Nathan Rothschild az egész brit piacot felvásárolta az ár töredékéért. Amikor az ország megtudta, hogy a háborút igazából Nagy-Britannia nyerte meg, a részvények árfolyama az egekbe szökött és így Nathan Rothschild egyetlen nap alatt megsokszorozta családja vagyonát, bebetonozva a világ leggazdagabb dinasztiája címet.


Forrás: http://www.titkolthirek.hu/vadat-emeltek-david-de-rothschild-baro-ellen-a-svajci-rothschild-banknal-pedig-nyomozas-folyik/2016. március 4., péntek

Szenzációs tehetség - Gennady Tkachenko-Papizh 2014.11.


Rendkívül szokatlan előadással szerepelt az ukrán tehetségkutatóban. Szenzációs tehetségével lenyűgözi a hallgatóságot. A mostani helyzetben ez a szám... maradjunk annyiban, hogy.... nagyon ütős.
Milly

Gennady Tkachenko-Papizh - 
Ukraine Got Talent - Final

Ha közben eltörik a mécses nálad, az nem baj, sőt..
 kitisztul az eltemetett fájdalom.
2016. március 1., kedd

"A menyasszony" - Anonymus 2016.12.29. és előzményekA világ minden népe és kultúrája ott tart most, hogy minden geopolitikai „nagy szikla” megoldódik legkorábban ezen a héten, a G20-ak előzetes találkozóin; a diplomáciai konfliktusok új területi határokkal és szabályokkal való megoldása teljesen megtárgyalt és megszavazott (a szabad választáson keresztüli harmónia igényeinek megfelelően)."A menyasszony"

- Anonymous hírek, helyzetjelentés - hétfő - 2.29.16
 e-mailen küldött hír, IntelA GCR/RV csodálatos „menyasszonya” belépett a templomba
 Az ázsiai kultúrában úgy ismert, mint Kuan Y'in vagy Égi Női Istennő -
nyugaton úgy ismert, mint Gaia vagy Földanya


​Így a világ minden népe és kultúrája ott tart most, hogy minden geopolitikai „nagy szikla” megoldódik legkorábban ezen a héten, a G20-ak előzetes találkozóin; a diplomáciai konfliktusok új területi határokkal és szabályokkal való megoldása teljesen megtárgyalt és megszavazott (a szabad választáson keresztüli harmónia igényeinek megfelelően).


Az AIIB (hun vének) „teszt felhívást” tesznek, minden banknak, amely tag azt javasolják, hogy szándéka szerint oldja fel a pénzügyi hidratálást a világ felé. És ha egyszer felszabadítják a belső likviditási kódokat a fő fiókjaikból ( Kuan Y'in áldásával), a puskalövés elhangzik, a folyamat gördülékenyen gyakorlativá válik a világ minden népe számára – és igen, még a szent átváltási számotok is rövid időn belül meg fog jelenni.

Mindannyiunknak együtt kell haladnunk, vagy semmi sem fog menni. Ez volt a Mennyek kérése az emberhez.


A történelmi kötvénytulajdonosok és a magán tranzakciós számvivők most nyugodtan várják a kezdő teljesítmény-részleteket, valamint a magán kereskedelmi szerződések/kifizetések létrejöttét (amelyek a múlt augusztus, 2015 óta képződnek, és ténylegesen megkötnek/ kifizetnek minden adósságot világszerte).


Ezért nincs pánik vagy kellemetlenség a független családok részéről, mert  megértik, hogy  mi az emberiség valódi érdeke, és úgy használják az RV-t, mint egy megegyezés szerinti eszközt, amely összetartja a világ minden lakosát egy szilárd és erkölcsös magas szinten, mielőtt a kegyelem kiárad. Ez pontosan az, amit ők tartogattak nekünk az összes évtizedben és évszázadban.

Tudott, hogy minden határozathozó figyelembe veszi a magasabb jóindulatú elme tanácsát, beleértve magát Kuan Y'in-t is, mint az isteni működés időzítőjét, és a jóindulat szintjeinek a fokozatát.


A Föld frekvenciája vagy pulzusa szó szerint újraindul, és a mi új pénzügyi rendszerünk most egy időben egy vonalba vagy harmóniába fog kerülni ezzel az újrakalibrált magasabb rezgéssel, automatikusan felszabadulnak a régi frekvenciák és a kegyelem megfelelő mennyiségei ezer és ezer évre megszakítás, korrupció vagy konfliktus nélkül.

Nehéz elhinni? Biztosan. Igaz? Kérdezzétek meg a szíveteket...ami egy anagrammája a „földnek” (angolul, earth  és heart). Most EGYEK VAGYUNK A SZÍVÜNKKEL, és ezért úgy VERÜNK, MINT EGY SZÍV ...egy rezgési vagy frekvencia ritmusban. Nagyon izgalmas, ugye?


A pénzügyi áldásotok abszolút, mennyiségben fölötte van minden jelenlegi általatok érthetőnek. Így használjátok ezt a végső pillanatot az elmétek és a szívetek megnyugtatására, és engedjétek meg a lelketeknek, hogy a „legnagyobb jó” vagy az „őszinte hála” rezgése felé újrainduljon, így örvendetesen megkaphatjátok ezt a szeretetajándékot a Mennyektől, amellyel most akadály nélkül megajándékoznak titeket.

Az egyedüli küzdelem az marad, amit mesterségesen létrehoztok. Így legyetek békében!Aloha Ke Akua (Az Isten Szeretet))Forrás: http://www.hollowearthnetwork.com/page/492605582
Kiegészítés: 

Kuan Yin

"Kuan Yin varázslatos és összetett alak, az együttérzés istennője, archetípusa. Napjainkban nemcsak Ázsiában, hanem a világ minden részén elterjedt a kultusza.A mahajána-buddhizmusban bódhiszattvának, azaz megvilágosodott lénynek tekintik, aki mások megszabadításának szenteli magát. 
A legenda szerint Kuan Yin már a nirvána kapujában állt, hogy belépjen a végleges megszabadulás dimenziójába, ám ekkor meghallotta az emberek segélykiáltásait. Annyira mélyen érintette az a sok fájdalom és szenvedés, hogy elhatározta: Nem jutok el a teljes megszabadulásig, mielőtt nem szabadult meg minden élőlény."

Valószínűleg ezért tartják a Föld anyjának.
Milly
Előzmények:

Tisztábban érthető az alábbi cikkekből:


és 


"Kis vörös kunyhó" 

Péntek - 12:00:00 – 2016.02.26.

Anonymus hírek, események

-- Ellenőrzött --

A jóindulatú tanácsadók, a szuverén öregek, a PROC & Oroszország vezetősége, a Pentagon & az Új Köztársaság speciális erői befejezték a Napfelkelte Műveletet felépítését (RV) csütörtökön, febr. 25-én.

A végső AIIB/CIPS „működési jellemzők megadását" elküldték és visszakapták éppen du. 9 órakor, a két korábbi sikertelen aznap délutáni próbálkozás után (SWIFT megfelelhet 760 MT jelzésnek).

Globális szinten most minden központi bank, T1-T5 bank és a digitális piaci helyek felfrissülnek és szinkronban vannak az új átváltási arányokkal, valamint a végrehajtó átviteli kódolással.

Minden US hívó-rendszert és helyi átváltó hivatalt értesítettek @3du. keleti időzóna szerint csütörtökön, egy időben a cabal „IQD élő” értesítéssel (Fox Üzleti Újság), és felkészültek a magáncsoportok átállásaira.

A csütörtöki „leállás” rendeződött röviddel éjfél után – az ok még ismeretlen.

A hallott többszörös átállási idők szétszórtak a hétvégi időszak alatt, mivel bizonytalan, hogy szükség lesz-e a katonai védelem és a civil szereplők bevonása az aktuális „indul” eseményben.


A bejelentés „800”-t tesztelték a megfelelő irányítószám hozzárendeléssel, amint minden számítógép átváltás/likviditási funkcióit is az összes 5500 átváltó központban.


A világ egyszerűen Kínára vár, hogy elsüsse a „puskáját” és elkezdődjön a mesteri tervük/folyamatuk másik része.

Ez a forrás már mondta, hogy az aktuális RV pillanat könnyen fog megtörténni, mint egy napfelkelte a horizonton. Így maradjatok nyugodtak, de készenléti állapotban a végső órákban.

Azonban a tegnapi esemény leírások olyanok voltak, mint a „Kis Vörös Kunyhó Nap”, pontosan (A Nagy Hívás), amely pénteken vagy szombaton bármikor lehet „Mindenki szálljon be! Nap.”

Meg fogjuk látni.


Forrás: http://www.hollowearthnetwork.com/page/492573588