2014. február 28., péntek

Magyar küldetés és szakralitás - Nagy Gábor 02.27.
"A véleményem az, hogy ma nem a korábbi, történelmi szerepek folytatása hoz megoldást. A Föld szakrális történelmében ezt megelőzően eddig két eltérő korszakot ismerünk."

 
Magyar küldetés és szakralitás

Egyetértek teljes mértékben Prof. Dr. vitéz Balogh Sándor megállapításával abban, hogy vissza fogjuk állítani a történelmi szakralitásunk. Bár Ő úgy fogalmaz: vissza kellene állítani.

Mert a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságával valóban két esemény történik. 

Egyrészt a Szent Korona által biztosított törvényeket, mint a nemzet jogalapját teszik vissza a Fénykereszténység talapzatára. 

Másodsorban a láthatatlan, a transzcendens kapcsolat áll helyre az Ég és a mindenkori szakrális vezetés között.

És ez a nemzet szintjén elismert transzcendens értékrend, ma még deficitet mutat. Valószínűleg ezt a hiányt a nemzet önerőből már nem fogja pótolni, a tömegek ugyanis alapvetően elfordultak az elmúlt pár száz év alatt elkövetett nemzetárulások és szándékos külső befolyásoltság miatt ettől. 

A közeljövőben várható egy olyan kitüntetett, és a társadalom minden tagját érintő transzcendens ESEMÉNY, amely következtében újra belép az emberek életébe a szakralitás.

Professzor úr a hallgatóságában óriási vágyat talált az igazság, a szakralitás és a Regina Hungarorumba vetett hit és bizalom iránt. Úgy érzi, hogy a nemzet jelentős hányada képes és hajlandó elfogadni a szakrális királyságot.

Mindezeket tisztelve és elfogadva, a véleményem az, hogy ma nem a korábbi, történelmi szerepek folytatása hoz megoldást. A Föld szakrális történelmében ezt megelőzően eddig két eltérő korszakot ismerünk. Előzőleg egy matriarchális társadalom és szakrális vezetés állt fenn. Ezt követte a férfias, a patriarchális hatalmi és szakrális rendszer. Ennek a végnapjait éljük ma.

Szeretnék egy ide vonatkozó szempontot is beemelni. Most kezdjük megismerni Jézus valós életét és munkásságát. A feltárt életrajzi és főként családi adatok köszönő viszonyba sincsenek a Vatikán által kanonizált teológiával, egyházi tanításokkal. Ha látjuk a háttérben titkon megbúvó és irányító erőt, ez nem meglepő. Jézus boldog, szerelem alapú családi életet élt párjával, melyből három gyermek is született. Boldogan és egészségesen, nem mellékesen nem szegénységben élt és tanított. Példát adott. Idős korában, Tibetben lépett át a magasabb fénysíkra.

Életével és teljes családjával arra tanított, hogy a férfi-női kiegyenlített és a szerelem erőterében való lét energiája Teremt teljességet. Ha csak egyik fele kap egyeduralmat a teremtés gyakorlásához, - legyen az bármilyen jól ideologizált társadalom is, - csak fél megoldás történik. Ennek eredménye általában a félelem. Ez a sátáni program. A magyar küldetés pont ennek leleplezése és a család-szerelem alapú társadalom példája.

Nekünk, Jézus urunk legközvetlenebb követő nemzetének elsődleges iránymutatás az, amit Ő adott számunkra példázatban, életben. Az a meghatározó, amit Ő mond, és nem az, amit mondanak róla!

Ha a nemzet újra abba pozícióba kerül, hogy visszatér a transzcendens kapcsolatához az Éggel -mivel már túlhaladtuk a két, egymást követő fél teremtési ciklusunkat- akkor a Teljesség ciklusát válasszuk. Azaz most nem királyt és nem királynőt várunk! Most királyi párt várunk, akik a belőlük fakadó szerelem erejével képesek szerelemmel, egységben, - teljességben - teremteni.

Ezért volna szerencsésebb a társadalom számára a királyság fogalma helyett, olyan értéket, kifejezést használnunk, ami tartalmazza a teljesség páros, családi értékrendjét. A társadalomnak ösztönszerűen is elege van a mai királynak látszó vezetőkből, politikusokból, gaz(dasági)emberekből.

Ha szakrális családban fogalmazunk, az sokak számára elfogadhatóbb és követhető. Így a szakrális vezetés kérdésében is kiemelt szerepet kap a CSALÁD.

Ha újra kapcsolatba kívánunk lépni transzcendens égi környezetünkkel, akkor nevezzük meg konkrétan őket. Ők a mi Csillagtestvéreink, akik közvetítenek a fizikai és a fény birodalmak között a Teremtett világban. Ők a Fény Galaktikus Föderációja. A magyar nemzet és küldetés számára ezért döntő fontosságú, hogy velük mielőbb helyreálljon a kapcsolat. 

Lehet, hogy most már nem csak a király egyedüli érdeme és felelőssége ez, hanem minden felébredt és a transzcendens társadalom tudatos tagjának dolga. A kapcsolat is közösen, EGYSÉGBEN fog létrejönni.

Megjegyzés: egyes galaktikus tanítók a Földet más néven említik: CSALÁD.

Nagy GáborNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése