2014. március 16., vasárnap

Harmonikus Beindítás 2014.március 20.- Metatron a Fény Ura Itt az ideje, hogy felelősséget vállaljatok és tudatosan teremtsétek meg azt a világot, bőségben, tisztaságban és jósággal telten, amelyre vágytok. Kedveseim a 3. dimenzió nem fog eltűnni, de meg van arra a lehetőségetek és képességetek, mint a 3. dimenzió Mestereinek, hogy szembe nézzetek a kihívásokkal…és felemelkedjetek mindezek fölé, de úgy hogy közben szilárdan, megvetett lábbal álljatok a Földön. 


METATRON A FÉNY URA

A HARMONIKUS PORTÁL: 
2014 - 2038 – 2075 – 
A 3. ELJÖVETEL LEHORGONYZÁSA

Üdvözlet Mesterek!
Metatron Vagyok a Fény Ura! Ezen a napon mi most a Harmonikus Beindítás, társteremtéssel való létrehozásáról beszélünk, amely most az Új Föld Második Évében (2014. március 20.) indul be. Rendkívülien fontos és időszerű a mostani üzenetünk számotokra. A Krisztusi/Kristály és Harmonikus Portálról fogunk beszélni és továbbá a 2014, 2038, 2075-ös évekről, de a MOST-ból.


A Harmonikus Portál (2014. március 20.-június 21.)

A Rendkívüli Harmonikus Portál, a Föld bolygó új paradigmájának második évében nyílik meg: Ahogy már azt említettük ez 2014. márciusi napéjegyenlőség idején veszi kezdetét és teljes gyönyörű potenciáljába virágzik ki az Áprilisi Napfogyatkozás idején és azt követően a potenciája csúcspontjára a Júniusi napforduló idején ér fel. Ez egy végképp megdöbbentő energiakódolás, mivel a (Földbe) a VilágBéke magvai kerülnek elvetésre. A megfelelő helyükre kerülő magvak így életre kapnak a „Krisztusi-Köldökben”, Izraelben a Templom Hegyén, egy, egyre kiterjedő örvény átjárón keresztül. Ezt követően (ezt az energiát) rögzíteni/lehorgonyozni kell a bolygó teljes felületén lévő nagyon különleges pontokban az egész Földön keresztül. Valóban itt az ideje annak, hogy küldetéseteknek megfelelően összejöjjetek erre az egyedülálló alkalomra, hogy megkapjátok, és kivetítsétek (a fizikai valóságba) ezt az adományunkat. 

Ez az időszak azt a lehetőséget kínálja fel nektek, hogy a világbéke magvait le tudjátok rögzíteni/horgonyozni és hogy mentesíteni lehessen velük a konfliktusokkal terhelt területeket, mint például a Közel-Kelet…és most az úgynevezett Kristálykód Hordozókat hívjuk arra, hogy legyenek jelen most, mert sokan közületek vannak olyanok szép számmal, akik ezért erre az időre lettek idehívva azok, akik egykor együtt jártátok az utatokat Krisztussal, kétezer évvel ezelőtt. Ez egy a lélekszerződésetek szerinti szent utazás. Másrészt a Szíriuszi-Plejád Csillagmagok egy csoportja éppen ezért testesült meg ebben az időben a Föld bolygón, akiket mi „Hálómunkásoknak” hívunk. Ők azért lettek idekérve hogy lehorgonyozzák és újra beállítsák a Szent Ark (Arkangyali Rend)  energiájának új vibrációs rezonanciáját a Templom Hegy alatt és összehangolják és feltárják más földönkívüliek különféle transzdimenzionális eszközeit és a Földön és letelepítsék azokat a bolygó különböző geo-végtelen pontjaira.


Második, Harmadik (Eljövetel), de még ennél is sokkal több 

De a „Harmónia Portál” még ennél is hatalmasabb jelentőséggel bír. Mert amit megosztottunk veletek itt, az megdöbbentő lehet néhányotoknak. Másokat, akik a kényelmi zónájukban vannak, viszont sérti mindez a merev ortodox és tagadó álláspontjuk miatt. Ezért is van az hogy a Kereszténység oly számos alkalommal utal a Második Eljövetelre, de mi már erről megosztottunk veletek erről tudást, egy makulátlan energiáról, amely a Földön többször is megtestesült.

Jesua ben Josef képviselte és teljesítette be az emberiség mintáit egy kettősség mesteri folyamatába…de ő már ezelőtt többször is megtestesült. Mégis a jelenlegi vallásaitoknak az a nézőpontja, hogy történelmi szempontból a Júdeai megtestesülését tartják az elsőnek: A Második Eljövetel, valójában a harmadik ebből a nézőpontból. A második eljövetel, mint Tarsus Pál (Szent Pál, Saul) alakjában történt meg, aki szintén megkapta a Krisztusi energiát és számos szempontból, még korábban megelőzte, de előrevetítette a Kereszténységet egész Európán keresztül és a nyugati világban. De amit még hozott magával az az volt, hogy hozzáigazította a megértés befogadásához a tisztaságot. Mindezt egy olyan időben, amikor csak alig voltak művelt emberek. Az Új Paradigma Második Éve (2014) valóban egy előkészítő/felkészítő időszak, egy szükséges energia-újraformázás és Krisztus visszatérésének frekvencia lehorgonyozásának…ez egy megszentelt és megprófétált visszatérése a Szent Igazság megtestesülésének. De hogy világos legyen, ez NEM egy eltérítés, nem egy torz kép arról a mitikus alakról, amely egy félelem-alapú dogmán szervezett patriarchális vallással kapcsolatos.

Mert valójában a sarlatánok és a kereskedők, csalásuk és mohóságuk, a korrupció miatt újra ki lesznek penderítve a Planetáris Templomból. Az új Krisztusi Avatar energia nem a jászolban fog megszületni, de lesz néhány hasonló történés. Természetesen mindez összefüggésben van a Júdeai drámával. Az Avatarok nem fognak téríteni azzal, hogy megjött a megváltó, hanem inkább utat fognak mutatni az embereknek. Az Igazság Tanítói azok az emberek lesznek, akik képesek felismerni a saját Isteni Természetüket a Felsőbb Énjükben és megtanulták azt, hogy a valóságuk megteremtésében személyes felelősséget vállaljanak.


2038. A Sorsküldetés Éve

2038. a Sorsküldetésetek  Éve lesz, és ez így be is fog következni. Mindez egy lehetséges valóságotokra vezet el, mert ti tettétek ezt lehetővé. Ez lesz az az év, amikor mindez megmutatkozik majd a Nagy Piramisban és már elindult ez a folyamat, minden a helyére került. Ez azt is jelenti, hogy az Új Égbolt készen vár arra, hogy továbblendüljetek a kristályos polaritásnélküliségbe. 2038-hoz egyre közeledve a dualitás ingájának kilengése egyre inkább csökkenni fog. Így 2038 éve fogja képviselni számotokra a 3. Eljövetelt.

A valódi Krisztusi/Kristályos Avatar energia 2038-at követően visszatér és teljes mértékben és feltétel nélküli szeretet szolgálatába, állítja/emeli az emberiséget 2068-ra, és beteljesíti a küldetését ez az energia, 2075-re.

A lineáris időtök szerint, ez időszak alatt a patriarchális és hasonló szervezetű vallások láthatóan a romjaikba hullnak szét és az Avatárok nem, fogják őket magukba foglalni. Nem! Inkább a Krisztusi/Kristályenergia egyre inkább aláássa ezt a képmutatást, ezt a színjátékot, és támogatóan lép fel az emberiség személyes összekapcsolódásának érdekében, közvetlenül a felső énjükkel való személyes összekapcsolódásának érdekében, mint elsődleges Isteni forrásukkal. Az Isteni Én fog tanítani bennetek. A kárhozatra ítélés, a bűnösség mítoszainak és a dajkamesék idejének vége szakad, mind eltűnnek majd. Az Új Krisztusi Gestalt fogja felváltani és kitölteni az általatok gonosznak nevezettek helyét, és képviselni fogja az együtt-teremtő igazságotokat. Az igazságotok, pedig az, hogy ti a hitetek szerint hozzátok létre a valóságotokat.


Most már csak az Új Földön

A „Harmónia Portál” energiája most töltődik le a Földre, de az emelkedő változás nem jöhetett volna létre eddig a felemelkedést (a bolygó 2012. 12. 21.-én létrejött rezgési emelkedése) megelőző planetáris rezonanciájával. Másként ez a hathatós erősen kódolt portál nem nyílott volna ki ebben a térben és időben, csak úgy, ha mint most amikor azt hozzáigazítjátok az Új Föld kiterjedő dimenzionális mezőihez.

2014-ben a Vízöntőkor Hajnalának vibrációs mezőjében a „Harmónia Portálban” foglalt kódok rögzítésre és a helyükre kerülnek és a koherens fény (a tiszta teremtés fénye) egy gyönyörűségesen kódolt energialetöltésére kerül sor, amely felváltja és befolyásolja majd a jelenlegi mintákat, és egy paradigmaváltásra kényszeríti azokat. Ez az esemény így felkínálja nektek egy magasabb rezgés minta alapú tudáshoz való csatlakozás lehetőségét, amely egyben lehetővé is teszi azt, hogy az Emberiség egy fejlettebb homloklebeny intellektussal rendelkezzen.

Ennek megfelelően az olyan téves fogalmak, mint az eredendő bűn, az értéktelenség és egy bosszúálló, dühös isten mítosza, és az ördögöktől és a pokoltól való félelem, ahogy az belétek lett programozva, el fog tűnni. A dogmákon alapuló torzítások, az ellenőrzéseken keresztül gerjesztett félelem, ahogy a hatalom politikai szervezetei (a vallásosság képében) rávett bennetek már néhány évezred óta, nincsenek már szolgálatotokra többé.

A Félelemnek hatalmas romboló ereje van. A Félelem valójában torzított féligazságokkal tarkított álcázás. A beszennyezett igazság, nem igazság. Félelmekkel együtt élni azt jelenti, hogy félelmet fogjátok magatokhoz vonzani és ez a Vonzás Törvénye. Ha hisztek a gonoszban/rosszban akkor természetesen azt is fogjátok észlelni, megtapasztalni. És Mesterek a hitetekkel és érzékszerveitekkel hozzátok létre, teremtitek meg a valóságotokat, amely így a tapasztalataitok szerint nyilvánul meg.


A Harmonikus Beindítás (2014. március 20.- június 21.)

A Harmonikus Beindítást követően minden árnyéknak meg kell szűnnie. A Fény előtérbe kerül mert a Fény az Igazság. Ez a Fény, pedig idővel teljesen átalakítja majd a valóságotokat.
Az Új Energia Krisztusi/Kristály beillesztése, pedig be fogja vésni az esszenciális/alapvető igazságotokat és meg fog erősíteni ebben bennetek. Az Emberiség tömegtudatossága így erősödik meg. Személyes szinteteken a hitek természetével hozzátok létre a valóságotokat. Ennek most van itt az ideje. Ha nem mondtam volna még, akkor most mondom, hogy a Földi Terv egy céltudatosan létrehozott „illúzió”.(hologram/szerk.)  Egy különleges Egyetem, amelyben azt választottátok, hogy megtanultok felelősen teremteni.


A Kódhordozók Szolgálata

Így, vannak közületek olyanok, akik arra lettek hívva, hogy meglátogassátok, az úgynevezett energiacsomópontokat és szent helyeket és magatokhoz vegyétek e téren belül a felerősített energiákat. Az Örvény-kapuk, 2014-ben, az Új Föld Második évében a Harmónia Portálhoz, (2014. március 20 napjaiban) szolgálatra hívnak bennetek. Ez a Harmonikus Beindítás lényege. Ha úgy véltétek, eddig azt, hogy 2012 a végidőket hozta, akkor azt mondhatjuk erre, hogy valamiképp igen, de 2012. egyben egyfajta kezdet is volt, mert a munkátoknak itt még ezzel nincs vége! Hát akkor húzzátok fel a kesztyűt! A harsonaszó hív bennetek, hogy legyen továbbra is bátorságotok és szívetek ezt folytatni.


A Küldetés

Azok, akik meghívót kaptak Izraelbe, érezni fogják ezt, de csak félelemmentesen és tisztán, a théta koherenciával, megegyező rezgéssel (4-8 Hz) lehet megjelenni ott. Ti vagytok a fényhordozók előőrsei, és ehhez a küldetéshez hatalmas bátorságra van szükség. Nem tudtok a théta rezgés tisztaságába kerülni, amíg a hátatok mögé tekintetek. Nem tudjátok rögzíteni ezeket a kódokat a 3. dimenzióba és akkor, sem ha kételkedtek ebben. A félelem nem a javatokra van. Az ilyen küldetés a Szentföldre, válogatást igényel. Ez nem korlátozás/kirekesztés, inkább egy a helyzethez illő összeegyeztetés a térség energiájához.

Míg másokat közületek arra fogunk kérni, hogy menjetek el más különleges szent helyekre, végtelenségi pontokhoz és fogadjátok és rögzítsétek a Harmonikus Beindítást, amely energiái elosztásra kerülnek a bolygó mélységeibe és magasságain keresztül. Mert ez valóban ugyancsak egyértelműen fontos most. A Harmonikus Beindítás az Emberiséget a dualitás 3. dimenziója fölé fogja emelni, de egyben egy 12 dimenziós kiterjedését is lehetővé teszi. Valójában a bolygó mátrixa már 2012-ben kiterjedt a 12 dimenziós szintjére. De most hív a kötelesség! Az Emberiségnek éppen ideje már hogy felébredjen a dualitásból a théta koherencia rezgésére és együtt-teremtve létrehozza a Világ Békességét.

Mesterek, megint elmondjuk nektek, hogy a leglényegesebb ebben, a legjobb értelembn vett jólétetek. Mi megértjük azt, hogy vannak közületek olyanok, akik makacsul ragaszkodnak a 3. dimenziós tudatossághoz és hogy ezzel egy merev hitrendszerbe betonozódnak és ellenállnak anélkül, hogy hinnének az eredendő jóságban, de számunkra a gonoszról alkotott kép oly logikátlannak tűnik. Mégis a 3. dimenzióba legyökerezetteket ezért, az ilyen következtetéseikért nem szabad megítélni.

De a 12 dimenziós szintre emelkedés megköveteli majd tőletek annak a megértését, hogy a polaritás-dualitás, már nem lel otthonra a 3. dimenzió feletti szinteken. Ezért egy kiterjedő gondolkodásra van szükség. Egy személyes magyarázat csak a saját valóságát tudja kifejezni, úgy azzal, amit csak ő ismer.

Az Új Föld viszont lehetővé teszi azt, hogy felemeljen a théta koherenciát (egyetemes tiszta fényt) és a tobozmirigyetek hozzájuthasson a felfedező utatokon. És ezzel egy új felfogóképesség nyílik meg előttetek. Ez azért is lehetséges, mert a mágnesesség (a polaritás háló) hatása egyre csökkenni fog és helyébe a Kristályos/Krisztusi (144-es kristályos) háló, integrált, polaritásmentes mezeje került. Egy új világ nyílik meg előttetek. Az Emberiség így már képes lesz felfedezni a magasabb tudatosságának állapotát, a magasabb dimenziókat, sokkal jobban, mint valaha korábban is…de ezért, tettekre van szükség.


A magasabb dimenziók különböző tulajdonságai

Kedveseim! A dimenziók mindegyikének különböző jellemzői vannak és különböző tulajdonságokkal határolódnak el egymástól. Ugyanúgy a búvárok is ismerik azt, hogy másfajta fizikai törvényszerűségek jelentkeznek a vizes területeken, mint a szárazföldön. A dimenziók közt utazóknak így szükséges megérteniük azt, hogy minden egyes dimenzió eltérő tulajdonsággal, jellemzőkkel bír.

Mások a feltételek, és más helyzetekhez kell alkalmazkodni minden egyes dimenzióban. A dimenzionális kiterjedésetek viszont nemcsak lehetséges számotokra, hanem szükségszerű is. Megint csak ismétlem azt, hogy ezek a dimenzionális különbözőségek ugyancsak kihívások elé állítják az értelmeteket és felfogóképességeteket. Képzeljetek el egy új világot, egy olyat, amely nem duális, ahol csak jólét van. Ez valóban kiveri a biztosítékot abban a világban, ahol a 3. dimenziós gondolkodás van jelen, amely megköveteli a rövid, velős konkrét válaszokat és leírásokat, és amelyek megfelelnek az általatok elfogadott hitrendszerekkel és tudományos megállapításaitokkal. De ahhoz hogy belépjetek a magasabb elmétekbe, fel kell emelni a mostani agyatok rezgését, a mostani tudatosságotok fölé. A valóság tudósainak és elhívatott tanulóinak így felfogásukat, muszáj kiterjeszteniük az eddig fölé, és azt ismerni, hogy a fizikai érzékek által a homloklebenyhez küldött neuronok segítségével fogjátok fel a tárgyakat és a dolgokat, amelyek viszont nem pontosak és nem igazi képet mutatnak róluk. A (pontos kép/valóság) a tobozmirigyben csak egy magasabb rezgési képesség esetében következik be. A legtöbb esetben, azt hiszitek, hogy pontosan azt fogjátok látni, amit vártatok, de hát ez egy nagyon merev elgondolás. Nos ez egy mentális 22-es csapdája, egy benneteket széles körben érintő találóskérés…és ebben ugyanúgy érintett a ti bölcselkedő tudományos kísérleteitek is. Az emberek a fizikai érzékszerveikkel (5 érzék) észlelik a valóságot, amelynek eredménye a hitetek által remélt eredményektől függ.

Mint ahogy azt már említettem, és újra ki kell hangsúlyoznom, amikor félelemben vagytok, akkor annak adtok otthont, akkor a félelmeiteket vonzzátok be (a hitetek által). Éppen ezért, ha a gonoszban/rosszban hisztek, akkor azt vonzzátok be. A hitetekkel és érzékelésetekkel teremtetek, és ez által vetítik ki ezt a valóságotokban a tapasztalataitok szerint.


Az utatok már nem irányított

Ez egy új paradigma hajnala. Új utak nyílnak meg, hogy új felfedezéseket tehessetek meg. Világotok még soha eddig nem próbált ki egy ilyenfajta tapasztalás lehetőségét, melyet most szeretnénk (ezzel az írással) nyilvánosságra hozni. Ez az  Új Paradigma az, amely utat nyit Krisztus visszatérésének és így ez az üzenet számotokra felvidító kell hogy legyen.

A valódi üzenet lényegétől még a hírvivők is eltértek egykor, annak érdekében, mert akkoriban nagyon sokan korlátozott intellektussal rendelkeztek. Ezért is van az, hogy a Krisztusi üzenet, ahogyan ti ismeritek, az i.sz. 3. századból való és a mai napig is az eredeti üzenetnek és leírásának egy torzított változata. Az eredeti gondolatot megváltoztatták, megváltozott, és így mint ilyen változata csekély esélyt ad a változásokra.

Az Új üzenet, pedig arról szól, hogy egy kiterjedő megértésetekkel a világotoknak felkínálják és megkaphatjátok az átalakulásotok új lehetőségeit. És mindez az együtt-teremtésen (társteremtéssel, az isteni énnel) fog alapulni. Az Új Üzenet, nemcsak a VilágBékesség magvainak elvetését fogja tartalmazni, hanem e mellett egy a mindenki számára ehhez hozzáférhető személyes energiát is jelenti. Az együtt-teremtéssel való átalakulás a théta mezőben felépülő 12 dimenziós kiterjedésű paradigma. Ez egy érvényben lévő, hiteles és éltetető rezonancia, amelyet már el lehet érni….és egy olyan polaritásmentes frekvencia, amelyben csak a „jó” létezik.

És Mesterek, ideje van annak, hogy megkaphassátok ezeket a kódokat, amelyek lehetővé teszik ezt a változást.

Ha ezeket a gondolatokat, személyes és kollektív szinten is magatokénak valljátok és követitek, akkor majd nyilvánvaló bizonyítékokat is tapasztalhattok a fizikai érzékszerveitekkel 2038 felé és azt követően, és akkor majd ezekben már nem találtok ellentmondásokat. Félelem nélkül, bátran fogjátok érzékelni a világotokat és minden érzékelésetek pozitív, jó lesz. És mint ilyet, ezt ti hoztátok létre. Ez az út, amelyen még nem jártatok, mert ez egy olyan kísérlet, amelyet még nem próbáltatok ki, és olyan nemes igazságokat tartalmaz, amelyeket most kell megtanulnotok. Azoknak közületek, akik a világotokat, félelemnélkülinek tekintik, azoknak a gonosz/rossz is logikailag abszurdnak tűnik. Akik viszont még az úgynevezett régi energiákat fogadják el, még nem állnak készen a változások befogadására. De talán nektek ugye nem lenne jobb még mindig a 3. dimenziós kettősségben megrekedni?

Az Árnyéknak pedig a Fény által a Földön meg kell szűnnie, mert a Fény az Igazság, és a ez fogja átalakítani a világotokat. A Krisztusi Közzététel, az Új Energia fogja lerögzíteni nektek az alapvető valóságot, amely megerősíti bennetek azt a tudást, hogy az Emberiség, mind személyes és mind tömegtudatossági szinten, a hitének meggyőződése által hozza létre a valósága természetét. És ez az igazi kronológiátok teljes megértését hozza magával. A földönkívüli örökségetekkel és a multidimenzionális természetetekkel akkor teljesen tisztában lesztek majd. Nem lesz már arra szükségetek, hogy arra a Megváltóra várjatok, aki majd megmenti az igazakat. Az Emberiség megtanulja azt, hogy a bőség magából értetődő módon létezik, azáltal hogy megszünteti az olyan régóta folyamatban lévő tévhitet, mint a hiány/szükség gondolatát, és mint a jámborsággal együttjáró szegénységi fogadalmait, mintha azok lennének a tisztaságának alapjai. A vallási szervezetek pedig, amelyek megkövetelték a vezekléssel járó pénzadományokat és a tized elfogadását, a két szék közé fognak esni. A Szellem nem hagy pénzszűkében bennetek.

Vannak olyanok, akik úgy tartják, hogy minden úgy jó ahogy van, ahogy történik. De vegyetek egy pillantást, nézzetek körül a világotokban és gondolkodjatok ezen el.

Ha minden úgy történik pontosan, ahogy kell, akkor nem lenne szükség karmikus újjászületésekre.
A Harmónia Portál, a Templom Hegy köldökében, a változás magvaival hordozza magában az Eljövetelt. Ezek azok a kódok, amelyek Globális léptékben lehetővé teszik a Lelki Újjászületést. Ez egy olyan energia, amely minden életforma együttélésének kölcsönhatásán alapszik és újraértelmezi a félelemnélküli kapcsolataitokat, mind személyes és mind tömegtudatosság körében. A közeljövőben, ez az időszak felkínálja nektek a VilágBékesség lehetőségét, katalizálja azt, azzal hogy elveti ennek a magvait a konfliktusokkal teletűzdelt területeken, különösen a Közel-Keleten. Mindez a Harmónia Portál és Beindítás idején a Napéjegyenlőség és (a nyári) Napforduló idején történik.


Zárásul:

Itt az ideje, hogy felelősséget vállaljatok és tudatosan teremtsétek meg azt a világot, bőségben, tisztaságban és jósággal telten, amelyre vágytok. Kedveseim a 3. dimenzió nem fog eltűnni, de meg van arra a lehetőségetek és képességetek, mint a 3. dimenzió Mestereinek, hogy szembe nézzetek a kihívásokkal…és felemelkedjetek mindezek fölé, de úgy hogy közben szilárdan, megvetett lábbal álljatok a Földön. Nem arról van szó, hogy rózsaszín szemüvegen keresztül nézettek, vagy légvárakat építsetek, hanem inkább arról…hogy sajátítsátok el a mesteriség valamennyi szintjét. Arról szól, hogy tanuljatok, hogy haladjatok előre. Itt az ideje, hogy egy olyan utat próbáljatok ki, amelyen nem létezik félelem.

A Földbolygó élete egy magasabb céltudattal megalkotott álom, amely harmonikus eseményekkel, mozgásokkal lett megalkotva, melyet „életidőknek” is nevezhetnénk. Ti vagytok ennek a zeneszerzői és komponistái is egyben, akik létrehoztátok ezt az összetömörített gyönyörű szimfóniát. És amikor készen van a nagy mű, akkor nemcsak a lélekszerződéseitek szerinti fejlődésetek tervét teljesítitek, hanem egy magasabb szintű tudásra is szert tesztek, amely egy fáradtságokkal járó szimfónia megalkotása volt, de a fináléja/végjátéka valami elképesztően csodálatos, gyönyörű. És akkor majd egy magasabb síkról letekintve, látni fogjátok azt, hogy itt mindennek oka volt, ami történt.

Ennek most érkezett el az ideje ezért szól a harsona. 2014, (március 20.) a Harmónia Portál megnyílása! Halljátok a hívást?
Metatron vagyok és megosztom veletek az Igazságokat!
Szeretve Vagytok!

Forrás: Earth-Keeper Chronicles, February 2014-02-25
http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=487:metatron-a-feny-ura-james-tyberonn-atadasaban-a-harmonikus-portal-2014-2038-2075-a-3-eljoevetel-lehorgonyzasa&catid=54:2014&Itemid=82

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése