2013. december 29., vasárnap

Minden MAG léleknek fontos üzenet! 12.28.

 


Kedveseim! 

Ez a nagyon fontos üzenet már napok óta jelzi, hogy érkezni kíván, ám Égi Édesanya most jelentkezett be, és ellentmondást nem hagyó határozottsággal íratta le velem ezeket a sorokat.

Tegnap este Asthar parancsnok tett látogatást otthonunkban, és beszélt arról, hogy az események továbbhaladása ennek függvénye...
 Ma Mihály angyal is jött, többször, de figyelmem elterelődött jelenlétéről, ám most szólni kíván.
Lőrincz Éva 

"Drága Magok!

Fohászotokat előzze meg a mély, átélt önvizsgálat...

Mi holnaptól egész a fohász kezdetéig, Benső Földi Testvéreitekkel arra koncentráljuk erőinket, hogy az ehhez szükséges alázatot és bátorságot megkapjátok... Az energiák ezt a folyamatot fogják segíteni.


Önvizsgálatotokhoz az alábbi segítséget küldöm:


Drága Atyám! 

Ím, itt állok színed előtt, s kérlek, segíts engem megnyitni szívem, hogy én magam meglássam gyengeségem.

Jézus szeretete! 

Tisztítsd meg lelkem, s emelj engem az Igaz Emberek sorába, hogy Fényemmel vezethessem a rám bízottakat, - legyen az család, barát, Nemzet, vagy épp csak önmagam!


Égi Édesanyám!

Szereteteddel mosd le terheimet, a fürössz engem az Igazság Fényének Tisztaságában, hogy méltóvá váljak az Új korszak Emberiségének soraiba lépni!

 

Bátorság, s Fény lesz sorsotok, Kedvesek! csak haladjatok végig ezen az ösvényen!

Ez jelenti azt, miről Jézus apostolai is beszéltek, s mire Jézus is tanított Titeket:

Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet! Csakis általam juthattok a Mennyeknek Országába!

 

Veletek vagyunk, Kedvesek! Csak rajta!"
Mihály Arkangyal


 Önvizsgálatod előtt Mihály javaslata szerint hajolj meg az Égi Szent Háromság előtt, felajánlva lelkedet az emelkedéshez.
 S mikor terheid levette Égi Édesanyánk, s készen állsz, akkor mondhatod a Hazatérés Himnuszát.

 

 

MOZGÓSÍTSUK NEMZETÜNK MINDEN MAGYAR MAGJÁT!!!


 
Égi Édesanya üzenete - MOST 2013.12.28. 23 óra 25 perc

"Kedveseim!
Eltelt ez az Ünnep életetekben, s várva vártátok az emelkedés konkrét voltát...
Minden készen áll! Kapuk, Égi seregek, Kárpát haza már teljesen indulásra felkészítve!
Ti hiányoztok belőle...

Van, amit Mi nem tehetünk meg helyettetek!
Ez pedig az ÖNVIZSGÁLAT.
Enélkül nem indul el a gépezet...
Amit tenned/tek kell - és nem Értem, nem a Nemzetért - önmagadért/önmagatokért elsősorban:
Szíved rejtekében is feltérképezni - mi, ki lakik még benned!
Senki másnak nem kell, de önmagadnak kötelességed beismerni a még benned lévő hibát, gyengeséget, kétséget, az EGO uralmának mértékét!
Felismerni, megbocsátani Önmagadnak, hálát adni érte és ELENGEDNI!!!
Higgyétek el: előttünk nincs elrejthető titok, nincs félig beismert gyengeség!
Mindet látunk lelketek szándékában!
És még nagyon sok az ÉN... És nem elég a MI...
Nincs helye már az én- vagy kis csoport érdekek előrehelyezésének!

<< Csakis a SZERETETBEN EGY MINDEN LÉTEZŐVEL, érdek és akarat nélkül!
Azzal a gondolattal: "Ne az ÉN akaratom legyen meg Uram, hanem a Tied!
Szolgálatom a létezés Fényét szolgáló, önzetlen Szeretetben gyökerezik!
Szeretetem nem válogat, hanem mindenki felé EGYként árad!
Dolgomat, hívásomat felajánlom Gaia emelkedéséért, s vele minden létező boldogságáért!
>>


Szent Korona Őfelsége segítségetekre van, ám Ő választja meg Királyát a Nemzetnek, nem a Nemzet választja királyát a Szent Koronának! Emberi Terv ezt nem képes felülírni!


Az energiák forrásponton vannak, s emelkedésetek már nem késleltethető tovább.

ÍGY, HÁT FELSZÓLÍTOM SZERETETT MAGYAR MAGJAIMAT:

ITT AZ IDŐ!

CSAKIS ÖNMAGATOK LEGYŐZÉSÉVEL GYŐZHETITEK LE A SÖTÉTSÉG MARADÉK EREJÉT, S INDULHATTOK TOVÁBB!


DECEMBER 30.-ÁN, 17 ÓRÁTÓL KÖZÖS IMÁDSÁGRA SZÓLÍTOM NEMZETEM!

EGYÜTT IMÁDKOZZÉK MINDEN MAG LÉLEK! 


ELŐTTEM PŐRÉN ÁLLVA, ÖNMAGÁVAL SZÁMOT VETVE, CSAKIS SZÍVE JÓSÁGÁBAN MEGFÜRÖDVE ÉS KRISZTUS FIAM SZERETETÉNEK FÉNYÉVEL ÁTITATVA, A FELEMELKEDÉSBEN VÁLLALT FELADATÁT VÁLLALVA, TELJES LELKÉBEN ÉLJE MEG ÉGI MENYEGZŐJÉT, S MONDJA HANGOSAN A HAZATÉRÉS HIMNUSZÁT, MELYET SZEPTEMBER 23.-ÁN MÁR SZURDOKPÜSPÖKI SZENT KUTAMNÁL ÁTADTAM SZÁMOTOKRA:

LELKEM MÁR HÓFEHÉR, TERHEIT LETETTE,
KÉSZEN ÁLLOK MÁR ÉGI MENYEGZŐMRE!

HITEM ERŐS VÁRAM, ÉLEM IGAZ LÉTEM,
ÉGI ÉDESANYÁM OLTALMÁT FÖLVETTEM!

SZERETETEM TÚLÉR ÖNNÖN KORLÁTOMON!
LELKEM BÉKÉJÉBEN NINCS MI KORLÁTOZZON!

FÉLELMEM NINCS TÖBBÉ, KÉTSÉGEIM SZÁLLNAK!
ÉGI ANYA ! MAGJAID IMMÁR KÉSZEN ÁLLNAK!!!


Az imádságot minimum 50x szükséges elmondania, kellő tisztasággal és vággyal lelkében, a magát Magyar Magnak érző Gyermekeimnek, hogy elindulhasson végre, mit annyira vártok már...

Tudnotok kell!
Imája annak száll el hozzám, s teremtő Atyátokhoz, ki önmaga korlátait felszámolta, s lelke valóban tisztán, szíve az Igazság Isteni Rendjének teljes tisztaságát magába fogadva áll elém, s terheit hátrahagyva, erővel megtelve teljes lényét átadva tudja már e fohászt elküldeni a Magosságos Égbe, megindítva ezzel az események tovahaladását!

Nagyvárad felett, 20 km magosságban, az elosztó ponton tartják az energiát, melyet csak éppenhogy engednek Angyalaink a három pont felé...
A kapu Kárpát haza felett teljesen nyitva van...
Szívetek kapujában Krisztus Fiam Szeretetének Kristálytiszta Fénye ott vár a teljes befogadásra...
Szentjeink dolgoznak éber Testvéreitekkel az ébredés energiáinak kiterjesztésén napról napra...

Csak Ti vagytok hátra, önmagatok felé!
Nem Értem, nem Társatokért, nem a Nemzetért: Önmagatokért kell már tenni!
S ha azt gondolod: Neked nincs min dolgoznod, hisz Te dolgozol másért: tévedsz!
Nincs olyan létező a Földön, ki inkarnációban létezvén nem kell, hogy mindezen átessen még most, itt a küszöbön, utoljára!
Nincs köztetek olyan, ki mentes az ÉN bilincsétől teljes egészében!
Ha ezt hiszed magadról: becsapod önmagad!
Csak keresd! S meg fogod találni!
Adj hálát érte, hogy veled volt, nevelt, tanított, bocsáss meg magadnak felismert hibádért, s engedd el!!!
S Jöjj haza! Jöjj haza...

Hát hallja, kinek van füle hallásra, és lásson, kinek van szíve látásra! Hisz jól csakis szívén át lát az ember....

Várlak, Gyermekeim!
S az úton elindulhattok, vezetve nemzeteket az Új Kor Teljességébe!

Égi Édesanyátok!"
Közvetítette: Lőrincz Éva
 http://magegyseg.blogspot.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése