2014. május 21., szerda

JÉZUS TANÍTÁSAI 1.-Üzenetek Kim Michaels oldalán

Tény azonban az, hogy én régen és most is spirituális forradalmár voltam és vagyok. Azért jöttem, hogy forradalmasítsam az emberek Istenhez való kapcsolatát.  Azért jöttem, hogy megszüntessem azoknak a lényeknek az uralmát, akik arra törekednek, hogy az emberiséget rabszolgasorsban tarthassák, akiket egykor vak vezetőknek, vagy az ördög fiainak neveztem. Azért jöttem, hogy mindenkinek életet adjak, bőséggel megáldva, hogy megismerhessétek, megtapasztalhassátok az Istennel való személyes kapcsolatotokat a szíveteken keresztül. Azért jöttem, hogy mindenkit hozzásegítsek a tudatszintje felemeléséhez,...

 Kim Michaels közvetítése:


JÉZUS TANÍTÁSAI

1. rész
Mintául érkeztem - Készen álltok-e a Krisztusi útra? - Készen álltok a valódi belső tanításaimra - Ne utasítsátok többé vissza a nektek szánt ajándékomat! - Az új Aranyszabály - Az én Atyámnak házában sok lakóhely van

Mintául érkeztem
Fejezzétek be az uralkodó elit által teremtett hamis bálvány-Jézuskép körüli táncotokat, amelynek létrehozásával az elitnek az volt a célja, hogy a kereszténységet megkaparinthassa saját maga számára, és uralja azt!

Az egyetlen és legfontosabb dolog, amit meg kell értenetek azzal kapcsolatban, hogy ki voltam 2000 évvel ezelőtt az az, hogy tudjátok azt, hogy azért érkeztem, hogy megtanítsam és bemutassam azt az utat, amelyet MINDEN ember képes követni. Mintául érkeztem, miközben a keresztény egyház mögötti uralkodó elit kivételes példává emelt engem, olyanná, akit senki sem tud, vagy mer követni. Így tehát az, amit a keresztény egyház velem tett, az teljesen az ellenkezője annak, amit én látni szerettem volna.
Az uralkodó elit emberei elsőként a fizikai testemet ölték meg, majd „megölték” az általam nyújtott példát azzal, hogy eltorzították a tanításaimat, miközben az életemmel kapcsolatban teljesen hamis történeteket találtak ki. Ezen a web felületen (Kim Michaels oldalán) azonban felfedem ezt a csalást annak érdekében, hogy azok az emberek, akik készen állnak arra, hogy megismerjék azt, hogy kik ők is valójában, azok követelhessék azt a jogukat, hogy az én példámat követve a személyes Krisztusság eléréséért indulhassanak.

Az egyetlen lényeges dolog, amit jelenleg velem kapcsolatban meg kell értenetek az az, hogy spirituális lény, felemelkedett lény, felemelkedett mester vagyok. Továbbra is a Földbolygóval foglalkozom, mivel olyan ígéretet tettem, amelyet be akarok tartani: „ veletek leszek mindig, a világ végezetéig”. Éppen ezért hajlandó vagyok mindenkivel együtt dolgozni, aki hajlandó az intuitív képességeit ráhangolni a Jelenlétre, arra a rezgésére, amely ÉN VAGYOK.

Ennek a web felületnek (Kim Michaels oldalán) az a célja, hogy hozzásegítsen benneteket ahhoz, hogy befejezzétek a kereszténység által megteremtett hamis Jézuskép-idol aranyborja körüli táncot, és közvetlenül rám hangolódhassatok a szíveteken keresztül. Végül is én jelentettem ki sok évvel ezelőtt azt, hogy Isten országa bennetek van, nemde? Pontosan emiatt a kijelentésem miatt öltek meg akkor, és pontosan ez okozza ma is azt, hogy sokan ezt az internetes felületet visszautasítják.

Tény azonban az, hogy én régen és most is spirituális forradalmár voltam és vagyok. Azért jöttem, hogy forradalmasítsam az emberek Istenhez való kapcsolatát.  Azért jöttem, hogy megszüntessem azoknak a lényeknek az uralmát, akik arra törekednek, hogy az emberiséget rabszolgasorsban tarthassák, akiket egykor vak vezetőknek, vagy az ördög fiainak neveztem. Azért jöttem, hogy mindenkinek életet adjak, bőséggel megáldva, hogy megismerhessétek, megtapasztalhassátok az Istennel való személyes kapcsolatotokat a szíveteken keresztül. Azért jöttem, hogy mindenkit hozzásegítsek a tudatszintje felemeléséhez, hogy általa megismerhessétek Istent önmagatokban, ahelyett, hogy az elmebörtönötökben továbbra is fogva tartva azt gondolnátok, hogy az Istenhez vezető út, az üdvözülésetek valamilyen az uralkodó elit által kontrollált földi intézményen keresztül valósulhat meg.
Ezért vagyok itt. Ezzel az internetes felülettel pedig az a célom, hogy hozzásegítselek benneteket ahhoz, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljetek velem, vagy más felemelkedett mesterrel. Ezzel a web felülettel NEM az a célom, hogy újabb külső vallást, vagy spirituális mozgalmat alapítsak, amely ugyanazt tenné, mint az összes intézményesített mozgalom tett, vagyis az emberek és Isten közvetlen belső megtapasztalása közé állna.

Ha felhasználjátok az ezen az internetes oldalon és más általunk támogatott internetes oldalakon lévő tanításokat és eszközöket, akkor eljuthattok ehhez a közvetlen belső kapcsolathoz. Végül is pontosan ennek a belső kapcsolódásnak a bemutatása miatt öltöttetek testet most ez a gyönyörű bolygó kozmikus evolúciójának e kritikus és egyben nagyon szerencsés időszakában.
Ha tehát tényleg meg akarjátok ismerni az igazi Jézust, akkor ne várjátok, hogy a web felületen találtok majd rám. Használjátok a tanításokat és a felkínált eszközöket arra, hogy megtalálhassatok a szívetekben. Ez a tapasztalat túlmutat a szavakon, miért is használom hát azokat arra, hogy megpróbáljam leírni azt? Keressetek, és megtaláltok – hajlandó VAGYOK veletek találkozni. Te hajlandó vagy-e rátalálni a valódi Jézusra?
 

Készen álltok-e a Krisztusi útra?
Az igazi Jézus vagyok, és azért támogatom és inspirálom ezt a honlapot (Megjegyzés: Itt Kim Michaels oldalára céloz - szerk.Sandal), hogy lehetőséget adjak arra, hogy békét kössetek velem.

Az a személy, aki ennek a web felületnek a fizikai megjelenését biztosítja (Kim Michaels), nem hiszi, és nem állítja magáról, hogy ő Jézus, sem azt, hogy Jézus jelenleg fizikai testben van jelen, és azt sem, hogy Jézus újra eljön a Földre. Ő az én szócsövem, a hírvivőm, ő az, aki számomra nyitott kapuként szolgál ahhoz, hogy általa átadhassam a tanításaimat ezen a felületen.  Sok más ember szolgált hasonlóképpen az elmúlt két évezredben.

A Földbolygó jelenleg a kozmikus evolúció meglehetősen alacsony szintjén áll. Ez a bolygó jelentős áldozatot hozott annak érdekében, hogy otthonként szolgáljon mindazoknak az embereknek a számára, akik még mindig meglehetősen alacsony tudatszintet képviselnek, lehetőséget adva nekik ahhoz, hogy kiéljék magukat ezen a szinten, abban a reményben, hogy azt megelégelve készen álljanak valami többre.  A reményünk az, hogy egy nap elegük lesz a halál tudatszintjéből és a Krisztusi tudatszintre eljutva, amelyhez a segítséget most mindenki számára  felajánlom, az ÉLETET választják.

A szükségszerű tagadás
A Szabad Akarat törvénye és a bolygó lakóinak tömeges meglehetősen alacsony tudatszintje miatt a szükségszerű tagadás továbbra is fennáll. Nincs ugyanis felhatalmazásom arra, hogy olyan tagadhatatlan bizonyítékkal álljak elő, amely azt igazolja, hogy létezem, és egy ember által alkotott honlapot támogatok, ezért könnyű dolga van az embereknek azzal kapcsolatban, hogy megtagadják ezt a web felületet és a rajta megjelenő tanítások hitelességét.

Itt ugyanazt a törvényt érvényesítem, mint amelynek akkor engedelmeskedtem, amikor kb. 2000 évvel ezelőtt a földön jártam. Bizonyos csodák kivitelezésére engedélyt kaptam, de nem jeleníthettem meg semmi olyan jelenséget, amely a dualista, az anti-krisztusi tudatszinten lévők számára megkérdőjelezhetetlen, vagy tagadhatatlan tény lett volna.

Ez ad magyarázatot arra is, hogy a nem dualista, misztikus tanításaimat és példámat, miért volt lehetséges merev, visszaélésre alkalmat adó, önkényuralmi vallássá változtatni, amely majdnem 1700 évig szöges ellentétben állt azzal a céllal, amellyel erre a bolygóra érkeztem. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy hány visszaélés, sérelem származott azoktól, akik azt állították magukról, hogy engem képviselnek itt a Földön. Tudatában vagyok mindennek, és érzem  az emberek fájdalmát, ezért döntöttem úgy, hogy lehetőséget adok mindenkinek arra, hogy megszabaduljon attól a fájdalomtól, félelemtől, vagy kétségtől, amely velem kapcsolatban kialakult.

Miért szükséges Jézussal békét kötnötök?
Miért fontos békét kötnötök Jézussal? Azért, mert bárhol is nőttetek fel, keresztény, vagy nem keresztény kultúrában, mindenhol hamis képet képviseltek velem és a küldetésemmel kapcsolatban. Az igazi probléma pedig az, hogy ezáltal önmagatokról is egy hamis elképzelést kellett elfogadnotok, egy olyan képet, amely korlátozza az élettapasztalataitokat, és amely megakadályoz benneteket abban, hogy az én példámat kövessétek. Éppen ezért nagy hasznotokra válik, ha túljuttok ezen a hamis elképzelésen, megtudva, hogy ki is vagyok én valójában, és mit tanítottam. Mindez nemcsak gazdagítja majd a hátralévő utazásotokat ezen a bolygón, hanem abban is nagy segítséget nyújt majd, hogy tudjátok, hogy mi történik, ha magatok mögött hagyjátok a Földet.
Ha magatokat kereszténynek tartjátok, akkor bizonyára tudni akarjátok azt, hogy a kereszténység fő áramlata hamis képet fest rólam, amely nem juttathat el benneteket az üdvözülésetekhez. Nem juthattok a mennybe, ha a keresztény egyházak vak vezetőit követitek, függetlenül attól a ténytől, hogy ők azt állítják, hogy engem képviselnek. Csak akkor juttok el a mennybe, ha ismeritek a valós tanításaimat, úgy ahogy azokat ezen a web felületen és más olyan területeken megnyilvánítom, amelyeket a hagyományos hit képviselői elkerülnek.

Ha magatokat szellemi útkeresőknek tartjátok, akkor bizonyára tudni akarjátok azt, hogy bár nem kell kereszténnyé válnotok ahhoz, hogy fejlődni tudjatok, és felemelkedjetek, de ennek ellenére meg kell békélnetek velem azáltal, hogy túljuttok minden hamis elképzelésen velem kapcsolatban. Az igaz tanításaim és a példám mutatják annak a folyamatnak az ősi mintáját, amelyen minden embernek keresztül kell jutnia ahhoz, hogy a Földről felemelkedhessen. Éppen ezért, ha nem békéltek meg velem, akkor hogyan fogtok engem elérni, hogyan juttok át a hivatalomon a fényben való végleges felemelkedésetekkor?

Ha magatokat nem kereszténynek tartjátok, és a kereszténységre gyanakodva vagy ellenségesen tekintetek, akkor előnyötökre válik az, ha tudjátok, hogy a valódi tanításaim egyetemesek, és mindenki számára univerzális segítséget nyújtanak a halál tudatszintjétől való megszabaduláshoz. Mint ahogy fentebb elmagyaráztam, mindegy, hogy melyik külső valláshoz tartoztok, vagy nem tartoztok, ettől függetlenül nektek is keresztül kell jutnotok a spirituális hivatalomon ahhoz, hogy végleg megszabadulhassatok a halál tudatszintjének a taposómalmától, ha nevezhetjük így.

Miért jött Jézus a földre?  
Minden, ami a földön megtörténik az egy lehetőség, egy teszt. Ha igazán meg akarjátok érteni, hogy miért jöttem a földre, akkor azt is meg kell értenetek, hogy az érkezésem elsőrendű lehetőség, elsőrendű teszt volt. Azért jöttem, hogy mindenki számára valós döntéslehetőséggel szolgáljak.

A valóság az, hogy a földi életben majdnem teljes mértékben a halál-tudatszint, az anti-krisztusi tudatszint dominál, amelynek alapján az emberek önmagukat elkülönülve észlelik a spirituális forrásuktól és egymástól. Ha idáig nem találkoztatok mással, csak a halál tudatszintjével, akkor hogyan dönthetnétek szabadon élet és halál között?

Azért jöttem tehát, hogy megmutassam, hogy a dualista, az anti-krisztusi tudatszintnek van alternatívája. Ez pedig a Krisztusi tudatszint. Ezen a szinten tudjátok és elfogadjátok azt, hogy kik vagytok, önmagatokra pedig úgy tekintetek, mint aki egy a Teremtőjével és minden élettel. Azért érkeztem, hogy arról az útról nyújtsak tanításokat, és azt mutassam be, amely hozzásegít benneteket ahhoz, hogy a halandó énetek meghalhasson, ti pedig újjászülethessetek az új önazonosságotoknak megfelelően, a Teremtőtök Lényének egyéniesüléseként.

A Szabad Akarat törvényének értelmében azonban nem akadályozhattam meg azokat, akik a dualista tudatszinttől teljesen elvakulva megteremtették a keresztény egyházat, magukat helyezve az engem képviselők pozíciójába. Nem akadályozhattam, akadályozhatom meg őket abban, hogy olyan vallást hozzanak létre, tartsanak fenn, amely teljes mértékben ellentétben áll az én igaz tanításaimmal, amely olyan teljesen hamis ígérettel él, amely nem viszi túl az embereket a halál tudatszintjén.

Készen álltok-e a Krisztusi útra?
A törvény azonban megengedi számomra azt, hogy alternatívát nyújtsak a hamis úttal szemben. Pontosan ez ennek a web felületnek a célja.  Ezen a felületen az igaz Krisztusi utat tanítom, azt az utat, amely benneteket is elvihet arra a tudatszintre, amelyet bemutattam, vagyis az egyéni Krisztusi tudatszintre.

Teljesen tudatában vagyok annak, hogy azok, akik még mindig teljes mértékben a dualista tudatszinttől elvakultan léteznek, tagadják majd, becsmérelik és nevetségesnek tartják majd ennek a honlapnak a létezését és a rajta lévő tanításokat. Azzal, hogy ezt teszik, azzal csak felgyorsítják a saját ítéletüket, mert nem mondtam-e, hogy a szavaitok által lesztek megítélve és elbírálva? Azonban ennek a honlapnak az elsődleges célja az, hogy a Krisztusi igaz utat ajánlja fel azoknak, akik arra készen állnak.
Honnan tudhatjátok azt, hogy készen álltok-e? A külső tudatotok által ezt a kérdést nem tudjátok majd megválaszolni, kizárólag a szívetek belső tudata, az intuíciótok segítségével sikerülhet. Hangolódjatok hát a szívetekre, és döntsétek el, hogy éreztek-e valamilyen bizsergést, égő érzést a lényetek mélyén. Ha igen, akkor vegyétek figyelembe, hogy lehetséges, hogy a ti saját döntésetek volt az, hogy ebben a kritikus időszakban testesüljetek meg annak érdekében, hogy segítsetek nekem és a többi Felemelkedett Mesternek abban, hogy közösen segítsük át a bolygótokat a kozmikus evolúciója egy újabb fázisába.
Éppen ezért arra bátorítalak benneteket, hogy fontoljátok meg, hogy emberek milliói közül önmagatokat azon emberek egyikeként azonosítjátok-e, akikről a következő értekezésemben szólok. Ha igen, akkor használjátok az általam nyújtott tanítást és az eszközöket arra, hogy ráébresszétek önmagatokat a létezésetek valós céljára, ami miatt erre a bolygóra jöttetek a kozmikus ciklus jelenlegi fordulópontja idején.

A Felemelkedett Jézus Krisztus VAGYOK. A végtelenségig elköteleztem magam a győzelmetekért és a felemelkedésetek érdekében. Ti is elköteleztétek-e magatokat?


Készen álltok a valódi belső tanításaimra
Mindig nyilvánvaló volt számomra, hogy az emberiség spirituális fejlődése különböző szinteket képvisel. A Biblia is tartalmaz olyan tanításokat, amelyeket a tömegek számára példabeszédekkel tettem érthetővé, míg a tanítványaimnak azokat bővebben is kifejtettem. A tanításaimnak mindig két szintje nyilvánult meg, az egyik az általános tömegnek szólt, a másik pedig azoknak, akik készen álltak, állnak a belső útra.

Ennek a web felületnek (Kim Michaels oldala) az a célja, hogy a belső tanításaimat, a haladó szintet, vagy ezoterikus tanításokat juttassa kifejezésre azok számára, akik arra nyitottak. Tény, hogy vannak olyanok, akiknél ez nyitott fülekre talál, míg másoknál ez nem így van. Így volt ez akkor is, amikor a földön jártam, voltak olyanok, akiket el tudtam érni, voltak olyanok, akiket nem. Vegyétek azonban figyelembe azt, hogy kozmikus törvény szabályozza azt, hogy milyen lehet a spirituális mester és a tanítványai közötti kapcsolat.

Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik.
Van tehát egy belső oka annak, hogy miért találtál rá erre a honlapra. Annak ellenére, hogy lehetetlen egy honlapot úgy üzemeltetni, hogy a rajta megjelenő tanításokra csak bizonyos emberek találjanak rá, mégis hasznos lenne az, ha úgy éreznéd, hogy azért találtál rá erre az internetes felületre, mert készen állsz a tanítások némelyikének a befogadására.

Építően hat azonban az is, ha felfigyeltek arra, hogy teljes mértékben lehetséges az, hogy valaki a legbelső szintjén készen áll már a tanításokra, de a külső személyiségének bizonyos jellemzői azonban megakadályozzák ezek elfogadását. Más szavakkal, azért találtál rá erre a honlapra, mert a magasabb éned ide vezérelt, miközben az alsó éned megtesz mindent annak érdekében, hogy rávegyen arra, hogy elutasítsd az itt találtakat. Teszi mindezt annak érdekében, hogy ne veszíthesse el a rajtad való uralmát.
Amikor nagyjából kétezer évvel ezelőtt a földön jártam, az akkori emberiség a pszichét illetően sokkal korlátozottabb szemlélettel rendelkezett, mint napjaink emberisége. Ezért meg volt kötve a kezem azzal kapcsolatban, hogy a halál tudatszintjének bizonyos elemeit hogyan magyarázzam el nekik, hogyan mutassak rá arra, hogy a saját tudatuknak is van olyan oldala, amely a halál tudatszintjén akarja őket tartani. Napjainkban a legtöbb ember ennek a ténynek valamilyen szinten a tudatában van. Sokan a tudatuknak ezt a részét egóként ismerik.

Tudatában kell lennetek, hogy az életetek, a személyes utatok, a tudatszintetek emelkedése felfogható a tudatotok ezen két eleme közötti huzavonának, egymás közötti harcnak. A magasabb énetek a Krisztusi tudatszint irányába lendít benneteket, az alsó énetek, az egótok pedig továbbra is a halál tudatszintjén akar tartani, abba az irányba ránt vissza benneteket, hogy önmagatokat továbbra is valamilyen földi oldallal azonosítsátok.

A belső tanításaim célja régen is az volt és ma is az, hogy rávilágítsak erre a huzavonára, belső harcra, hogy megértsétek, hogy ki áll a harcok közepén. Ki az az „én”, akit a tudatotok két oldala ellentétes irányba próbál rángatni. Mindaddig, amíg valójában nem tudjátok, hogy kik vagytok, addig hogyan is hozhatnátok független döntést azzal kapcsolatban, hogy inkább a régi önazonosságotoknál maradtok-e, vagy hagyjátok, hogy az meghaljon annak érdekében, hogy az igazi énetek megszülethessen, hogy felismerhessétek azt, hogy kik is vagytok valójában: Isten teremtőtársai, társteremtők, akik azért vannak itt jelen, hogy uralmuk alá hajtsák a tudatukat és az anyag egész világát.

Ha felhasználjátok azokat a tanításokat és eszközöket, amelyeket ezen és más web felületünkön számotokra nyújtunk, akkor valóban uralni tudjátok majd a tudatotokat. Ez tesz majd képessé benneteket arra, hogy teljesítsétek azt a célt, amely miatt a jelenlegi megtestesülésetekben vagytok jelen, vagyis azt, hogy Isten teremtőtársaiként szolgáljatok, és „uralkodjatok” a földön, azaz az anyag világán.
 

Ne utasítsátok többé vissza a nektek szánt ajándékomat!
Az Élő Jézus Krisztus vagyok, aki ezt az üzenetet az Élő Szón keresztül, amely ÉN VAGYOK, közvetítem. Tisztában vagyok azzal, hogy sokan kétségbe vonják, hogy valóban én vagyok-e, az igazi Jézus, aki hozzátok beszél. Tudom, hogy sokan bármilyen kis részletet megragadnak majd, hogy visszautasíthassák általa az üzenetemet. Tudom, hogy néhányan már el is döntötték, hogy feltehetően nem szólhatok az emberekhez ebben a korban, vagy nincs is mit mondanom mindazon kívül, amiket az Írások alapján már elmondtam; azon Írások alapján, amelyek már majdnem 2000 éve íródtak, és nem szólnak az emberiség jelenlegi problémáiról.
Ha azonban elhiszitek azt, hogy az Írások isteni inspiráció alapján születtek, akkor ráébredhettek arra is, hogy azok az én emberi közvetítőimen keresztüli szavaim. Miért ne szólhatnék ma is emberi közvetítőkön keresztül? Ha enyém minden hatalom égen és földön, akkor senki sem állíthat meg ebben. Az egyetlen kérdés csak az, hogy hajlandóak vagytok-e rám figyelni, van-e fületek arra, hogy meghalljátok azt, amit mondok?

Talán már azon gondolkodtok, hogy miért beszélek egy közvetítőn keresztül? Azért van ez így, mert nagyon sokan a magukat kereszténynek mondók közül nem hajlandóak odafigyelni az Élő Szavaimra, amelyeket közvetlenül a szívük mélyén mondok. Gondoljátok, hogy boldogít az a tény, hogy képtelen vagyok elérni azok millióit, akik a követőim lennének, de akik becsukták a fülüket az Élő Szavaim előtt? Biztosíthatlak benneteket, hogy nem tesz boldoggá ez a tény, ezért határoztam el, hogy egy emberi közvetítő segítségével kísérlem meg elérni mindazokat, akik a nem képesek meghallani a szívükben szavaimat, de akik legalább képesek elolvasni azokat. Mindez persze csak akkor történhet meg, ha hajlandóak elolvasni a szavaimat, és nem keményítik meg a szívüket ellenem.

Azért jöttem, hogy azokhoz szóljak, akik a követőimnek tartják magukat, nekik mondjam, hogy ne utasítsák többé vissza a legértékesebb ajándékot, amelyet az emberiségnek szánok. Ez az Élő Szónak ajándéka, amely ÉN VAGYOK, annak a Szónak, amelyet a szívetekben hallhattok. Azok közül, akik magukat kereszténynek tartják, miért ragaszkodnak oly sokan külső dogmákhoz, amelyek nagy része olyan, mint a fehér sírhalmok, amelyeket halottak csontjaiból állnak, miért nem hajlandóak, meghallani az Élő Szavaimat?

Miért veszitek semmibe az Igét, az Élő Szót?
Tűnődjetek el azon, hogy mi lehet annak az oka, hogy az emberek semmibe veszik az Élő Szavaimat? Ha ez rátok is vonatkozik, akkor legyetek magatokkal őszinték, és legyen bátorságotok meglátni a szálkát a saját szemetekben, mert amíg nem látjátok, addig hogyan távolíthatnátok el azt, és hogyan léphetnétek be az Atya birodalmába?

Ezek a legáltalánosabb okok, amelyek miatt semmibe veszik a szavaimat:
Azért veszitek-e semmibe az Élő Szót, mert hagytátok, hogy néhány ördögi prédikátor megfélemlítsen benneteket, hogy ne merjetek a külső doktrínákon túlra látni, vagy azok magyarázatán túlra merészkedni? Ha így van, akkor miért nem látjátok azt, hogy én nem az ördög prédikátora voltam, én olyan evangéliumról szóltam, amely szeretetre és nem félelemre épül? Mit gondoltok miért mondtam ezt?

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. (Márk 12,30) 

Jól tudtam, hogy a félelem nem juttat el benneteket a Mennybe. Hiszen hogyan szerethetnétek Istent, ha féltek Tőle, vagy azt gondoljátok, hogy minden kis hibátokért megbüntet majd? A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. (János I. 4,18)

Azért veszitek-e semmibe a szavaimat, mert hagytátok, hogy ugyanazok az ördögi prédikátorok megfélemlítsenek benneteket, elhitetve veletek azt, hogy csak annyit tudhattok velem kapcsolatban, amennyi a Bibliában megtalálható, tehát jelenleg sem mondhatok semmi mást, csak azt, ami a Bibliában írva van? Ha ez az oka, akkor tűnődjetek el azon a kijelentésen, amelyet az efféle prédikátorok szándékosan semmibe vesznek:
Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. (János 16,12) 

Mindenki számára nyilvánvalónak kellene lennie, hogy azért jöttem, hogy az emberek tudatosságát az élet spirituális oldalára vonatkozóan feljebb emeljem. Az is nyilvánvaló, hogy az elmúlt 2000 év alatt az emberiség tudatossága az élet minden szintjén emelkedett.  Ezért jelenleg sokkal több olyan dologról beszélhetek, amelyeket korábban nem értettek, és nem lettek volna képesek elviselni 2000 évvel ezelőtt. Mit gondoltok, mi volt a célom akkor, amikor azt mondtam:
és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Máté 28,20)

Azt értettem ezen, hogy a Szellemem mindig veletek lesz, és továbbra is biztosítom számotokra az Élő Szót, a progresszív kinyilatkoztatásaimat mindazoknak, akiknél ez nyitott fülekre talál. Ebben a korban pedig sokan befogadóak, bár közülük néhányan még nem ébredtek rá, hogy készen állnak a Krisztusi misztérium magasabb szintű megértésére. Soha sincs azonban túl késő ahhoz, hogy ráébredjetek az Élő Igazságomra.

Vagy azért veszitek-e semmibe az Élő Szavaimat, mert hagytátok, hogy néhány értelmiségi, teológiát végzett ember meggyőzzön benneteket arról, hogy egyedül az emberek által alkotott törvény-értelmezés betartására van szükségetek ahhoz, hogy üdvözüljetek? Ha így van, akkor miért nem veszitek azt észre, hogy én folyton megkérdőjeleztem a korom intellektuális teológusait, az írástudókat, és a farizeusokat? Mit gondoltok miért mondtam ezt:
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. ( Máté 5,20)

Jól tudtam ugyanis, hogy intellektuális tudás által nem juthattok a Mennybe. Csak akkor juthattok a Mennybe, ha magatokat a testemmel és a véremmel, az Élő Szóval itatjátok át, ha hagyjátok, hogy a tudatszintetek feljebb emelkedhessen. Azért jöttem, hogy az embereknek az Igazság Szellemét ajándékozzam, amely nem található meg a külső tantételekben.  Ezért mondtam:
Az Isten szellem: és a kik őt imádják, szükséges, hogy szellemben és igazságban imádják. (János 4,24)

Azért veszitek-e semmibe az Élő Szavaimat, mert nagyon kényelmes számotokra néhány értelmezés, egyházi szertartás és bizonyos vallások? Azt gondoljátok-e, hogy velem kapcsolatban mindent tudtok, amit tudnotok kell, és hogy az üdvözülésetek biztosított, ezért nem akarjátok, hogy összezavarjalak benneteket egy magasabb értelmezéssel? Féltek talán magatok mögött hagyni a világ dolgait, és emiatt a félelem miatt kerülitek azt, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljetek velem, attól félve, hogy arra kényszerítelek benneteket, hogy változzatok meg? Vagy talán valamilyen új keletű jogi személy győzött meg benneteket arról, hogy nincs már szükségetek az Élő Igazság keresésére, mivel üdvözültök úgyis már azáltal, ha egyszerűen kijelentitek azt, hogy Jézus Krisztus a ti Uratok és Megváltótok? Gondoljátok, hogy mindazok üdvözülnek majd, akik a nevemet szólítják, de akik semmibe veszik a parancsaimat?  Miért mondtam vajon ezt:
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6,24)

Többek meggyőződése ellenére a mammon nem egyszerűen csak pénzt jelent, hanem sokkal inkább a világ dolgait jelképezi, beleértve még a világban elterjedt meggyőződéseket is. Nagyon sokan, akik magukat kereszténynek tartják, azt gondolják, hogy elegendő az, ha vasárnaponként a szavaik által szolgálnak, majd pedig a hét további részében azt tehetik, amit akarnak. Mit gondoltok, miért neveztem az írástudókat és a farizeusokat álszenteknek? Mit gondoltok, miért mondtam azt, hogy könnyebb egy tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdag embernek a Mennybe jutni? (Máté 19,24)

A „gazdag ember” szimbólum, bárkire vonatkozhat, aki nem hajlandó a világ dolgait feladni ahhoz, hogy a Krisztust kövesse. Ez magában foglalja annak az emberi értelmezésnek a feladását is, amely szerint elegendő az, ha engem nevemen szólítotok, de meg nem változtok. Mindaddig egyszerűen nem léphettek be a Mennyek országába, ameddig ennek a világnak a dolgaihoz, hiedelmeihez ragaszkodtok. Ezért mondtam:
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Márk 8,36)

Nem azért érkeztem, hogy támogassam az emberek kényelemérzetét a megszerzett tulajdonuk és az illúzióik alapján. Azért jöttem, hogy általam kényelmetlenül érezzék magukat a világi dolgaik és elképzeléseik miatt, és emiatt a kényelmetlen érzés miatt törekedjenek az Igazság Szellemének elérésére, és üdvözülhessenek. Ezért mondtam:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. (Máté 10,34)

Az én kardom az igazság szava, amely külön választja a valósat a valótlantól. Így azoknak, akik hajlandóak a félelmükön, az intellektuális gőgjükön, amely azt mondja nekik, hogy mindent tudnak, is túlra, valamint a kényelmi zónájukon is túlra tekinteni, azoknak hadd magyarázzam el, hogy mi az a valós ajándék, amelyet az emberiségnek adtam.

Vigasztalót küldök nektek  
 A tanítványaimnak adott egyik utolsó útmutatóként ezt mondtam:
15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17 Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
18 Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. (János 14,15-18)
Bárcsak minden keresztény legalább ennek a tanításnak a jelentését megértené, valóban megértve azt, hogy ki és mi a vigasztaló. Hadd magyarázzam most el azoknak, akiknek fülük van a hallásra. A vigasztaló az, aki most is veletek van.
Hogy megérthessétek azt, hogy ki a vigasztaló, ahhoz egy lépést hátrébb lépve, kell  hogy rálássatok a bolygótok teljes hitéletére. Láthatjátok, hogy a hithez kétféleképpen lehet közelíteni.
Az egyiket én külső megközelítésnek hívom. Ezt a megközelítést alkalmazták az írástudók, a farizeusok, a szadduceusok, a jog emberei, a templomi papok és azok az emberek, akik engem halálra ítéltek.

Ó igen, tudom, hogy minden keresztény azt gondolja, hogy ő soha sem ítélné el úgy az Élő Krisztust, ahogy azok az emberek tették. Azt kell azonban mondanom, hogy vegyétek észre a saját szemetekben lévő gerendát, mielőtt elítélnétek azokat, akiknek a szemében szálka van. A külső megközelítés nem korlátozható csak azokra az emberekre, akik egy bizonyos időben éltek. A hit külső megközelítése az emberi psziché egyik aspektusából fakad, ezért bárkiben benne van annak lehetősége, hogy a hit ilyen fajta megközelítését válassza.

Mit jelent a külső megközelítés? Ez a megközelítés azon a meggyőződésen, hiten alapul, hogy a Mennybe juthattok akkor, ha bizonyos szabályokat betartotok itt a Földön. Azt gondoljátok, hogy ameddig hisztek bizonyos tantételekben, amelyeket a valós Szentírás, a jogosan felhatalmazott személyek határoznak meg, addig az üdvözülésetek biztosított. Mindaddig, amíg a saját vallásotok törvényeit követitek, és nem cselekedtek, vagy mondotok rossz dolgokat, addig védve vagytok. Mindaddig, amíg a helyes valláshoz tartoztok, és részt vesztek annak szertartásain (legalább vasárnaponként), addig meg vagytok mentve. Más szavakkal, azt gondoljátok, hogy mindaddig, amíg biztosan üdvözültök majd azáltal, hogy részt vesztek bizonyos külső cselekedetformákban, addig nem szükséges magatokra venni az önvizsgálatnak, a meggyőződésitek vizsgálatának, a hozzáállásotok és pszichológiai sebeitek vizsgálatának sokkal nehezebb terhét. Azt gondoljátok, hogy meg lesztek mentve anélkül, hogy önmagatokon, a saját tudatszinteteken változtatnátok, mert elegendő csupán a külső cselekedeteiteken változtatnotok.

Szeretett barátaim, miért nem veszitek észre, hogy keresztények milliói estek ennek a külső megközelítésnek az áldozatául, azt gondolva, hogy mivel az egyetlen igaz egyházhoz, a kereszténységhez tartoznak, és mivel kijelentik azt, hogy Jézus Krisztus az Uruk és Megváltójuk, ezért automatikusan üdvözülnek majd? Látjátok-e, hogy keresztények milliói számítanak arra, hogy egy nap majd megjelenek az égben, és eltörlöm az emberiség összes gondját, majd felemelem a Mennybe a jó keresztényeket, akik a külső normáik alapján jók, a hitetleneket pedig pokolra küldöm?

Miért nem látjátok azt, hogy ez pontosan az a vallási megközelítés, amit azok alkalmaztak, akik engem elítéltek akkor, amikor a földön jártam megközelítőleg 2000 évvel ezelőtt? Ó igen, jól ismerem azok szívét, akik azt gondolják magukról, hogy jó keresztények, és akik elítélnek másokat a saját értékítéletük alapján. Ó igen, tudom, hogy bizonyos keresztény csoportok azt gondolják magukról, hogy ők járnak a helyes úton, hogy ők engem azonnal felismertek, és követtek volna, ha velem 2000 évvel ezelőtt testben találkoztak volna. El kell azonban mondanom, hogy mindez távol áll a valóságtól; valójában egy olyan veszélyes illúzió, amely az üdvözülésetekbe kerülhet.

Láthatjátok-e, szeretteim, hogy az üdvözüléseteket nem nyerhetitek el a hit külső megközelítése által. Ezért mondtam azt, hogy az írástudók és a farizeusok igazsága nem elegendő ahhoz, hogy a Mennybe jussatok. Miért nem? Figyeljetek az egyik legalapvetőbb kijelentésemre, arra, amelyen gyakran átsiklanak, vagy amelyet gyakran félremagyaráznak a keresztény papok:
20 Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.

21 Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van. (Lukács 17. fejezet)
Nem állítottam-e világosan azt, hogy nem léphettek be Isten országába azáltal, hogy betartjátok a külső szabályokat, doktrínákat? Nem állítottam-e világosan azt, hogy Isten ország nem érkezik el mindaddig el, amíg azt önmagatokon kívül keresitek?  Isten országa mindaddig nem érkezik el, amíg azt meg nem találjátok önmagatokban!

Mit jelent valójában az, hogy Isten országa bennetek van? Azt jelenti, hogy az Isten országához vezető ajtó bennetek, vagy inkább a tudatotokban van. Azt jelenti, hogy külső cselekedetek által, vagy a Szentírás, a hitvallás szavainak idézetei által, vagy külső szertartásokon való részvétel alapján nem kaphattok bebocsáttatást Isten országába. Csak egyetlen úton juttok be Isten országába, mégpedig úgy, ha megváltoztatjátok a saját tudatszinteteket.

Hogyan változtathatjátok meg a tudatszinteteket? Azt az utat kell követnetek, amelyen Pál is járt, aki azt mondta: Naponta meghalok (1.Kor. 15,31)
Pálnak melyik része halt meg naponta? Az a része, amelyet ő az érzéki, a testi tudatának nevezett, a természetes ember.  Ez a tudat váltja ki az emberekben azt, hogy vétkezzenek, hogy egymást bírálják, vagy hogy azt higgyék, hogy a külső szertartásokon való részvétel elegendő ahhoz, hogy a Mennybe jussanak. Ezért mondta Pál:
22 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;
23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,
24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. (Ef. 4. fejezet)
Pál hajlandó volt az önvizsgálat nehéz és fájdalmas folyamatán átmenni, és levetni mindazt, amit önmagában a mindent felfedő Krisztusi Igazság fényében elfogadhatatlannak tartott. Hagyta, hogy az érzéki, testi éntudata meghaljon, mert megértette azt, hogy ezt az öreg embert nem viheti magával a Mennybe. Tudta, hogy annak érdekében, hogy bebocsáttatást nyerjen a menyegzőre, magára kell öltenie az új ember menyegzői ruháját (Máté 22,12), az új tudatszintet. Pál így jellemezte ezt az új embert:
És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Kolosséi levél 3,10)
De ki teremtette meg ezt az új embert? Nem más, mint én, a felemelkedett Jézus Krisztus voltam az, aki az új embert megteremtette, és amely új embert mindenki képes magára venni, és általa a Mennybe jutni önmagán belül.

Ezt az új embert egy tudatszinttel jellemezhetjük, mégpedig a Krisztusi tudatszinttel, ám az még annál is több. Hogyan vehetitek magatokra ezt az új embert?  Nem valamilyen külső szertartások által. Kizárólag úgy, ha hagyjátok, hogy az Igazság Szelleme áthasson benneteket egészen addig, amíg azzal eggyé nem váltok.  Pál tudta ezt, és ezért mondta:
Az a tudat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban is volt. (Fil.2,5)

Ha hagyjátok, hogy a régi, a testi tudatotok meghaljon, és hagyjátok, hogy az új tudatszint, a Krisztusi tudatszint megszülessen bennetek, akkor értitek valójában meg az újjászületés jelentését. Milyen sok keresztény gondolja azt, hogy az újjászületés csak annyi, hogy kijelentik, hogy én vagyok az Uruk és Megváltójuk. Én azonban azt mondom, hogy semmiféle külső kijelentés nem vonja maga után azt, hogy a Krisztusban újjászülethessetek. A Krisztusban való újjászületés valójában azt jelenti, hogy hagyjátok, hogy a Krisztusi tudat megszülethessen bennetek. Ezért mondtam azt:
3 Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
4 Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6 A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. (János, 3. fejezet)
Az, ami testtől születik, az nem csupán a fizikai testetek, hanem az emberi tudatszintetek is, a testi tudat, amely nem képes felismerni az Élő Krisztust, ha az testben előtte áll.  Azok, akik 2000 éve nem ismertek engem fel, azok a testi tudatuk által voltak vakok. Ezért mondtam azt:
És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, a mely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek (Máté 13,14)
Hasonlóképpen, ha nem észlelitek a Jelenlétemet önmagatokon belül, vagy ebben az üzenetben, akkor titeket is vakká tesz a testi tudatotok. Ez a testi tudatszint nem hagyja, hogy meglássátok a Mennyek kapuját, amely bennetek van. Ezért kerestek magatoknak külső Megváltót. Az egyetlen Megváltót azonban a tudatotokban találhatjátok meg. De ki a belső Megváltó?

Ki a belső Megváltó?
A belső Megváltó az a király, aki bennetek a Mennyek országának trónján ül. Ő a ti Uratok, ha hagyjátok, hogy Ő uralja az életeteket, ahelyett, hogy a testi tudatotok vágyainak, ítéleteinek és a világ kísértéseinek adnátok uralmat magatok felett. A belső Megváltót én vigasztalónak neveztem:
26 Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
27 De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok. (János 3. fejezet)
De a Vigasztalót, aki a Szent Szellem, (Szentlélek), az Atya küldi a nevemben, és mindenre megtanít majd, mindent az emlékezetetekbe idéz, amit nektek mondtam. (János 14,26)
De honnan jön ez a vigasztaló, ez a legszentebb Szellem? A semmiből tűnik-e elő, vagy a megjelenése hozzákapcsolódik-e az Atyához való felemelkedésemhez? Figyeljetek a szavaimra:
7 De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
8 És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében (János 16. fejezet)

Láthatjátok, szeretteim, hogy amikor az Atyához emelkedtem az enyém lett minden hatalom a Mennyben és a Földön. (Máté 28,18) A legnagyobb vágyam azonban az volt, hogy segítsek azoknak, akik még nem léptek be ebbe a birodalomba. Ezért úgy döntöttem, hogy az a legjobb, amit az emberiségért tehetek, ha a saját Szellemem, a saját Krisztusi tudatom egy részét ajánlom fel a Föld minden lakója számára. Tudtam, hogy amennyiben átitat benneteket ez a Krisztusi tudat, akkor magatokra tudjátok venni a menyegzői ruhát, amely megnyitja majd az utat a belső birodalomba. Csak ezen a Krisztusi tudaton keresztül emelkedhettek a bűnök fölé, a hamis igazság fölé, amely az írástudók és a farizeusok igazsága és az ítélkezés fölé, amely a testi tudatból ered, amely megakadályoz benneteket abban, hogy megtaláljátok a belső birodalmat. Ezért mondtam azt:
Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele. (Máté 13,33)

Hasson át benneteket a Krisztusi tudat egy része, és hagyjátok, hogy az a teljes tudatotok rezgését feljebb emelhesse egészen addig, amíg a régi testi tudatotoktól meg nem váltok, és magatokra nem veszitek az új, a Krisztusi tudatot. Váljatok meg a természetes embertől, és szülessetek újjá spirituális emberekként, Isten képére és hasonlatosságára ( Mózes I 1,26)  Úgy döntöttem, hogy megtöröm az élet kenyerét, megtöröm a „testemet és véremet”, és felajánlom egy részemet, az Énem egy részét minden ember számára a Földön.

Ezt a részt neveztem 2000 évvel ezelőtt vigasztalónak. Sok keresztény ezt Szent Szellemnek ( Szentléleknek) nevezi, és valóban Isten egyik aspektusa ez, a Szellem, amely szent. A Szent Szellem azonban csak egy olyan Mennybéli Lényen keresztül adatik nektek, aki felajánlja azt, hogy a saját Szelleme megtöressen értetek. Ezért döntöttem úgy, hogy a Szellemem, a Spirituális Énem egy részét nektek adom ugyan úgy, mint ahogy más lények is ezt tették a Mennyben. Ez a rész nem valami süket és tudatlan energia töredék, hanem az énem pontos mása, amely öntudattal rendelkező lény, aki képes nektek irányt mutatni, és útmutatót adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan jussatok el az üdvözülésetekhez. Azt mondhatjátok tehát, hogy a Vigasztaló a Krisztusi énetek, amely Jézus Krisztus Spirituális Énjének a mása.

Igen, tudom, hogy a „Krisztusi én” fogalma nincs benne a Bibliában, és hallottam azt, ahogy a keresztények e szavakkal utasították vissza ezt a fogalmat: ha lenne Krisztusi énem, akkor nem lenne szükségem Krisztusra, mint Megváltóra. De, mint látjátok, szeretteim, a Krisztusi énetek ÉN VAGYOK. A Lényem egy része, a Szellemem egy porcikája, és ezért ez a legértékesebb, és legszemélyesebb ajándékom a számotokra. Éppen ezért, ha visszautasítjátok ezt az ajándékot, ezt a személyes Megváltót, amelyet mindegyikőtök számára felajánlok, akkor valójában engem utasítotok vissza. Azért jöttem, hogy arra kérjelek benneteket, hogy a továbbiakban már ne utasítsátok vissza az ajándékomat és általa az üdvözülésetek egyetlen eszközét.

Ne utasítsátok vissza a belső Megváltót!
Szeretteim, látjátok már, hogy hol hibázott alapvetően a kereszténység az elmúlt 2000 évben? Látjátok-e, hogy keresztények milliói estek annak a csapdájába, hogy a hitükhöz külső megközelítéssel viszonyultak, azzal a megközelítéssel, amelyet az írástudók és a farizeusok is alkalmaztak, akik visszautasították a megtestesült Krisztust? Látjátok-e, hogy keresztények milliói egy bálványt imádtak, egy külső Megváltó aranyborjú bálványa körül táncoltak, akitől azt várták, hogy önmaguk megváltoztatása nélkül mentse meg őket? Látjátok-e, hogy ez az „igazság” az írástudók és a farizeusok külső igazsága nem juttathat el benneteket a belső birodalomba?

Korszakokon keresztül csak néhányan láttak túl ezen a bálványon, amelyhez a külső doktrínák is hozzájárultak. Néhány ember azonban túljutott a külső Írásokon, a törvény szavain, hogy felfedezze magának az Igazság Szellemét. Ők megértették Pál szavait:
A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. (II Kor. 3,6)

Ez a néhány ember nem külső megközelítéssel viszonyult a hithez, hanem a belső, a misztikus megközelítést alkalmazta. Ahelyett, hogy a hitét nagykabátként használta volna, helyette a tanításaimat magába integrálva hagyta, hogy a Krisztusi énje új emberré, spirituális emberré alakítsa át. Mivel ők mások voltak, mint a többiek, ezért misztikusoknak bélyegezték meg őket. Előfordult az is, hogy eretneknek tartották őket, akiket azok üldöztek, akik magukat kereszténynek tartották, ám akiknek azonban nem sikerült megérteniük a tanításaim lényegét. Azért nem értették azokat, mert olyanokká váltak, mint az a törvénytudó, akit megfeddtem:
Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok. (Lukács 11,52)

Mert mi a tudás kulcsa? A Krisztusi énetek, a bennetek lakó Igazság Szelleme, az, aki  „mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.” (János 14,26)  Ez az Igazság Szelleme, ezért mondtam:
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. (János 16,13)

A Krisztusi énetek mit hall majd meg? Az én a Mennyben elhangzó Élő Szavaimat, amelyeket a bennetek lakó saját Krisztusi énetek, az Igazság Szelleme tolmácsol majd számotokra. Éppen ezért a Krisztusi éneteken keresztül meghallhatjátok a szívetekben és a tudatotokban az Élő Szavaimat.

Megismerhetitek az igazságot
Szeretteim, észlelitek-e az elmúlt évszázadok során a keresztények milliói által elkövetett másik hibát? Ez nem más, mint az a meggyőződés, hogy önmagatok nem vagytok képesek az igazság megismerésére, ezért írásokra, vallási vezetőkre, azaz külső dolgokra van szükségetek ahhoz, hogy az igazságot meghatározzák számotokra.

Ó, szeretteim, ez a legármányosabb meggyőződés, amely nem az Atyától és nem is tőlem ered. Ez valójában annak a képességeteknek a megtagadása, hogy az igazságot megismerhetitek a saját szívetekben. Ez pedig csak egy helyről eredhet, és azok terjesztik, akik oly annyira a hit külső megközelítésének csapdájában ragadtak, hogy minden igazságot elveszítettek. Őket feddtem meg akkor, amikor ezt mondtam:
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. (János 8,44)

Látjátok-e, hogy az ördögben nincs igazság, mivel megtagadta, hogy benne ott legyen az Igazság Szelleme? A Krisztust saját lényében megtagadva arra törekszik, hogy az egész emberiséget megvezetve érje ez azt, hogy az emberiség is ugyanarra a tagadási szintre jusson. Ez vezet el addig a pontig, amikor felfedhetem a küldetésem lényegét, annak okát, hogy miért jöttem a Földre.

Mint láthatjátok, azok, akik a hit külső megközelítését választották azt hiszik, hogy azért jöttem, hogy minden munkát elvégezzek helyettük, és Isten országa majd a külső hit szertartásain keresztül elérkezik hozzájuk. Az igazság azonban az, hogy mivel Isten országa bennetek van, ezért én külső úton nem menthetlek meg benneteket. Csak akkor menthetlek benneteket meg, ha úgy döntötök, hogy nem önmagatokon kívül kerestek engem, sem nem az Írásban, vagy a vallásban. Csak akkor menthetlek meg benneteket, ha úgy határoztok, hogy beléptek abba a birodalomba, amely bennetek van, és megkeresitek a Szellemet, a Krisztusi éneteket, majd pedig arra az elhatározásra juttok, hogy magatokra veszítek a Krisztusi tudatú új embert. Hagynotok kell, hogy a Krisztusi énetek költözzön belétek és vezessen el az igazsághoz.

Látjátok-e már, hogy csak egyetlen ok miatt jöttem a Földre? Azért jöttem, hogy megmutassam nektek azt a végső igazságot, hogy nincsen szükségetek semmilyen személyre, vagy külső intézményre ahhoz, hogy üdvözülhessetek. Ti bennetek az üdvözüléshez minden adott, mert ott van a Szellemem ajándéka, amely értetek töretett meg!

Ne rugdalózzatok az ösztöke ellen!  
Szeretteim, értitek-e az elmondottak elképesztő következményeit? Ó, igen, tudom, hogy nagyon sok keresztény számára ez az igazság sokkoló, és mindennel szembe megy, amit valaha a vasárnapi iskolák oktatásának kezdetétől mondtak nekik. De mielőtt még visszautasítanátok ezt a tanítást, kérlek, emlékezzetek arra, hogy Pál a követőim üldözőjeként kezdte, hajlandó volt azonban az életét új mederbe terelni, és így a legjelentősebb támogatómmá vált.

Bennetek is ott él egy ilyen fordulatnak a lehetősége. Azt gondolom, hogy egy őszinte vizsgálódás megmutatja, hogy már most is számos olyan kérdés merült fel bennetek, amelyekre a hivatalos tantételek nem tudnak választ adni. A mostani törvénytudók mondhatják azt, hogy ezekre nem is lehet választ adni, de én azt mondom, hogy ha hajlandóak vagytok a külső doktrínákon túllátni, akkor biztosítva az Élő Igazságot a szívetekben egy villanás alatt látni fogjátok azt az igazságot, amit Pál látott, amikor azt mondtam:
Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rugdalózni. (Ap.Csel. 26,14)

Tanuljatok tehát Pál példájából, legyetek hajlandóak átmenni azon az átalakuláson, amelyet Pál megtapasztalt:
És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék;  (Ap.Csel. 9,18)

Kezdjétek azzal, hogy végiggondoljátok azt, hogy az engem halálra ítélők szintén külső megközelítéssel viszonyultak a hithez, azt gondolva, hogy külső hit nélkül senki sem üdvözülhet. Valójában pontosan az az állításom, hogy Isten országa bennetek van, az okozta a vallási vezetőknél azt, hogy kiforralták a halálomat. Teljes mértékben ráébredtek ugyanis arra, hogy amennyiben a nép csak ebben az egy állításban hinni kezd, akkor hamar ráébrednek, hogy nincs sem külső vallásra, sem vallási vezetőkre szükségük ahhoz, hogy üdvözülhessenek. Így a vallási vezetők elveszítik a privilégiumaikat, és az emberek fölötti hatalmukat.

Szeretteim, látjátok-e, hogy ezek a hataloméhes vezetők nem szándékoztak lemondani az emberek feletti uralmukról? Nem hagyták, hogy egy szélsőséges prédikátor, akit ma egy New Age kultusz vezetőjeként neveznének, elvegye az évszázadok óta fenntartott hatalmukat.  A hatalmuk megtartása érdekében hajlandóak voltak az Élő Krisztust megölni, aki hús-vér emberként járt köztük. Látjátok-e, hogy ők valójában hamis próféták voltak:
Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. (Máté 7,15)

Báránybőrbe bújva jöttek közétek, mert az ortodox vallás viseletét öltötték magukra, azt állítva magukról, hogy Isten céljaiért tevékenykednek. Valójában azonban az emberek fölé, az Isten és az emberek közötti hatalmi pozíciókba juttatták magukat, pont úgy, mint ahogy ezt tette nagyon más vallás esetében is nagyon sok vallási vezető az emberiség történelme folyamán.

Igen, bármilyen szomorú is, teljesen őszintén el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok hamis próféta van vezető pozícióban a keresztény vallások egyházaiban azt állítva, hogy az Urat szolgálja. Ám ők tényleg az urukat szolgálják, de ki az ő uruk? Ha ezen őszintén eltűnődtök, akkor látni fogjátok, hogy miután a tanításaimat magukhoz ragadták, azokat a tanításokat, amelyek arra szolgáltak volna, hogy az embereket megszabadítsák a kötelékeiktől, azokat olyan külső doktrínákká változtatták, amely alapján egy idollá váltam. akit imádni  lehet, de aki nem lehet követendő példa az emberek számára. Az embereket ezek a kitekert doktrínák kötik a külső hithez, ahelyett, hogy szabaddá tennék őket, annak érdekében, hogy megtalálhassanak engem a szívükben. Napjaink hamis prófétái azonban a hatalmuk fenntartása érdekében arra törekednek, hogy megöljék a Krisztust bennetek. Ha nem hisztek nekem, akkor kérjétek meg őket, hogy magyarázzák el nektek az egyik legfontosabb kijelentésemet:
Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (János 14,12)

Mint láthatjátok, a hamis prédikátorok számos intellektuális értelmezéssel rendelkeznek ahhoz, hogy megmagyarázzák nektek azt, hogy miért nem követhetitek az én példámat, ugyanazt a munkát végezve, amit én végeztem. Ezek a magyarázatok azt célozzák, hogy igazolják számotokra azt, hogy miért van szükségetek külső egyházakra és azok vezetőire. Ezen magyarázatok mindegyike tagadja viszont azt, hogy a Szellemem egy része készen áll arra, hogy bennetek megszülethessen. Ez a kijelentésem az Írásokban is megtalálható, ti pedig vagy az én szavamat kell, hogy megtagadjátok, vagy a törvénytudók magyarázatát, azokét, akik nem hajlandóak belépni a bennük lévő birodalomba, és arra törekednek, hogy titeket is megakadályozzanak ebben.

Valójában ahhoz, hogy Isten országa a földön megnyilvánulhasson, ahhoz nagyon sok embernek kell az én példámat követnie, magára véve a Krisztusi tudatot, amelynek eredményeként Isten az emberiség összes problémájára megoldást nyújtana. Anélkül, hogy eggyé ne válnátok a bennetek lévő Krisztus Szellemével, anélkül azonban nem végezhetitek azt a munkát, amit én végeztem. Azt mondom tehát nektek, hogy ne a hamis vezetőket kövessétek, akikről én azt mondtam:
Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. (Máté 15,14)

Amikor 2000 évvel ezelőtt hús-vér emberként voltam jelen, azért jöttem, hogy megkérdőjelezzem a külső vallás hamis vezetőit, és hogy megmutassam az embereknek azt az időtlen igazságot, hogy nincs külső írásokra, külső egyházakra szükségetek ahhoz, hogy üdvözülhessetek. Adott számotokra Isten országa, amely bennetek van, de mindaddig nem találjátok majd meg, ameddig önmagatokon kívül keresitek azt.

Ezt a vallásokkal kapcsolatos alapvető igazságot ismerték minden kor misztikusai. Sajnálatosan azonban, ezen az igazságon minden korábbi korban az általános tömeg átnézett, részben azért, mert a báránybőrbe bújt farkasok eltitkolták ezt a tömegek elől, akiken uralkodni akartak. El kell azonban mondanom, hogy olyan korba léptünk, amelyben az általános lakosság készen áll ennek az igazságnak a megértésére, készen áll arra, hogy ezt felhasználva eljusson az Igazság Szelleméhez, a saját Krisztusi énjéhez.

Hagyjátok a hamis prédikátorokat!
Ismét eljöttem hozzátok, de nem hús-vér emberként, hanem az Élő Szón keresztül, amely egy olyan ember segítségével szólal meg, aki testben van.  Ismét a korábbi üzenettel érkeztem. Sajnálatosan azonban, most azokat a vallási vezetőket kell megkérdőjeleznem, akik azt állítják magukról, hogy engem képviselnek a Földön. A tanításaimat pedig mivel a feje tetejére állították, ezért senki sem meri az én példámat követni. Éppen ezért azt kell, hogy mondjam, hogy mindazok, akik a keresztény egyházakban megtagadják a bennük és a követőikben jelen lévő Krisztusi Szellemet, azok nem az én igaz képviselőim a Földön. Olyan emberek ők, akikről ezt mondtam:
24 Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek.
25 Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és ő felelvén, ezt mondja néktek: Nem tudom honnét valók vagytok ti;
26 Akkor kezditek mondani: Te előtted ettünk és ittunk, és a mi utczáinkon tanítottál;
27 De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tőlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek! (Lukács 13. fejezet)

Azok nem tudnak Isten országába bejutni, akik a hit külső megközelítését alkalmazzák, és akik az emelvényeikről prédikálva félrevezetik az őket követőket elhitetve velük, hogy ha a külső ajtón kopogtatnak, akkor beengedtetnek a birodalomba. Azok ők, akik azért nem léphetnek be a belső birodalomba, mert megtagadják a tanításaim befogadását, bűnt követve el azáltal, hogy az őket követőket egy külső hit csapdájában tartják fogva a megváltóra várva, aki azonban nem jön el, miközben a belső Megváltó, a Szellemem elől zárva tartják a fülüket, aki azonban a szívük csendjében megszólítja őket. Azt mondom tehát a hamis prédikátoroknak, hogy „nem ismerlek benneteket!”

Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. (Jel. 3,8)

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. (Jel. 3, 20)

Miért nem veszitek észre, hogy az egyetlen ajtó, amelyet ember, vagy ember alkotta intézmény nem csukhat be, az a bennetek, a szívetekben lévő ajtó, az az ajtó, amely mögött a Szellemem lakozik bennetek? Ha azonban a Szellememet a személyes Krisztusi énetek által nem hívjátok magatokhoz, akkor hogyan vacsorázhat az Élő Krisztus veletek? Látjátok-e, hogy ennek a világnak a hercege állandóan arra törekszik, hogy elzárja a tudatotokat az ajtó létezésétől, hogy ne juthassatok el a belső birodalomba? Látjátok-e, hogy ennek a világnak a hercege kész mindent megtenni azért, hogy megakadályozzon benneteket abban, hogy belépjetek a nyitott ajtómon, beleértve ebbe még egy külső vallás azon állítását is, hogy ő Krisztus egyetlen igaz képviselője.
Látjátok-e, hogy a mindenkiben jelen lévő Krisztus tagadása, annak tagadása, hogy mindenki rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy a Krisztusi tudatot magára vegye? Ez a tagadás azonban csak egy helyről eredhet, mégpedig az anti-krisztusi tudatszintről. Mert mi az anti-krisztus, ha nem a Krisztus tagadása? Ha megtagadjátok a Krisztust önmagatokban, akkor nem lehettek a követőim, és nem hívhatjátok magatokat keresztényeknek.

Hasonlóan, ha nem találtok rá a Szellemre önmagatokban, akkor valószínűleg nem értitek a tanításaimat, vagy nem értelmezitek jól az Írásokat. Ez a magyarázata annak, hogy annyi keresztény gyülekezet miért harcol az Írásoknak ilyen, vagy olyan értelmezésén. Azért harcolnak, mert megtagadva a bennük lévő Krisztusi Jelenlétet, az Írásokat csak a testi tudatukkal értelmezhetik, ahelyett, hogy önmagukba merülve a valós értelmezést közvetlenül az Élő Szavaim által nyernék. Soha sem lesz béke a keresztények között mindaddig, amíg az anti-krisztusi tudat fölé nem emelkednek, ameddig nem találnak igazi egységet a belső Krisztuson keresztül. Ha pedig nincs béke a keresztények között, akkor hogyan lehetne béke a Földön?

Az Úrnak szüksége van rád
Így jutottunk el a mostani üzenetem céljához. Nekem, az Élő Jézus Krisztusnak szükségem van rád. Szükségem van azokra, akik ebben a korban azt teszik értem, amit az apostolaim, a tanítványaim és a korai követőim ezrei tettek értem kétezer évvel ezelőtt. Olyanokra van szükségem, akik mindenhol, ahol fellelhető megkérdőjelezik az anti-krisztusi szellemet, és kinyilvánítják az igaz testamentumomat, azt, hogy Isten országa bennetek van. Olyanokra van szükségem, akik magukba fogadják, és megtestesítik a belső Krisztusról szóló tanításaimat, majd pedig mindenhol hirdetik azt. Olyanokra van szükségem, akik felelnek a hívásomra:
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliomot minden teremtésnek. (Márk 16,15)

Azonban nem annak az evangéliumnak a hirdetését várom tőletek, amely a hithez kívülről közelít. Nem a félelem evangéliumára gondolok, vagyis nem arra az evangéliumra, amely az anti-krisztusi tudatszintből ered. A belső Krisztus igaz Evangéliumának hirdetésére van szükségem, és arra, hogy tudjátok, hogy az igazság megismerhető akkor, ha hagyjátok, hogy az Igazságom Szelleme belétek költözzön. Mert az igazi belső Krisztusi Evangéliumról azt mondtam:
A ki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. (Márk 16,16)

Azok, akik hisznek ebben, és belépnek a belső birodalomba, azok a saját Krisztusi énjük tüze által lesznek megkeresztelve, és üdvözülnek. Akik pedig nem hisznek, azok arra kárhoztatják magukat, hogy továbbra is a külső birodalomban maradjanak, amelyet jelenleg, mint ennek a világnak a hercege, az anti-krisztusi tudat ural.
Látjátok-e hogy nem egyetlen ember terjesztette az Evangéliumomat 2000 évvel ezelőtt? Ezrek és ezrek tették, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az igaz Evangéliumomat hirdessék kijelentve ezt:
Elközelített a mennyeknek országa. ( Máté 10,7)

Ennek igaz jelentése az, hogy Isten országa kéznyújtásnyira van, mivel nektek adtam a Krisztusi Szellemem egy részét az egyéni Krisztusi énetek formájában. Ha hagyjátok azt, hogy a lelketek egyesüljön ezzel a Krisztusi énnel, akkor váltok Krisztus menyasszonyává, aki érdemes arra, hogy beléphessen a menyegzőre, és örökre a vőlegénnyel maradjon.

Most arra kérlek benneteket, hogy a szívetekbe mélyedve vegyétek fontolóra az üzenetemet. Vegyétek fontolóra, hogy mit is jelent ez személyesen számotokra, és azt is, hogy hogyan kellene a hithez való kapcsolatotokon változtatnotok az alapján, amit most megértettetek. Ha kétség merül fel benneteket, akkor szánjatok egy kis időt arra, hogy a szívetekbe mélyedve egy egyszerű imát küldjetek nekem:

Szeretett Jézus Krisztus, arra kérlek, hogy védj meg, és óvjál ennek a világnak az erőitől és az anti-krisztus hazugságaitól bármilyen álcában érik is el a tudatomat. Arra kérlek, hogy fedd fel előttem a belső tanításaid igazságát azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetek hű hozzád a Krisztusi tudatszint magamra vételével. Jézus, kérlek, add nekem az igazságot, amely szabaddá tesz, mert készen állok arra, hogy megszabaduljak az anti-krisztus hazugságaitól.

Arra kérlek, hogy fedd fel számomra, hogy hogyan segíthetlek most az igaz tanítások terjesztésében. Hajlandó vagyok Isten által tanulni, hajlandó vagyok az Élő Igazságodat felfedezni, és hajlandó vagyok az Igazságod új értelmezésében újjászületni. Hagyom, hogy az Élő Szavad a szívembe és a tudatomba jutva átalakíthasson az általad rólam alkotott tökéletes képednek megfelelően. Hagyom, hogy a testi tudatom meghaljon annak érdekében, hogy a Krisztusi tudat örökkévalóságához eljussak.

Szeretett Jézus, szeretlek, és régóta betartom a parancsolataidat, hogy Veled lehessek az Atya országában. Imádkozom, hogy mutasd meg nekem az igazi parancsolataidat, hogy az Élő Krisztus valódi tanítványa lehessek, és soha többé ne utasítsam vissza az ajándékodat. Áldás.

Szeretteim, azért adom ezt az üzenetet, hogy arra kérjelek, hogy tűnődjetek el ezen és a többi üzeneteimen, amelyekben elmagyarázom, hogy hogyan kövessétek a Krisztusi énetekkel való egység útját. Ha halljátok a hangomat a szívetekben, figyeljetek oda, és segítsétek meghallani a hangomat a testvéreiteknek is a szívükben. Ha magatokba fogadtátok ezt az üzenetet, akkor arra kérlek benneteket, hogy hirdessétek még a háztetőkről is:
A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. (Máté 10,27)

Azt szeretném, ha mindenki megkapná ezt az üzenetet.
Azt kívánom, hogy minden egyes ember, aki magát kereszténynek vallja, megkapja ezt az üzenetet. Nem azt kérem tőletek, hogy erőltessétek másokra rá ennek elolvasását, hanem arra kérlek benneteket, hogy bárki számára biztosítsatok lehetőséget ennek az üzenetnek az elolvasására.

Az igazság az, hogy a Mennyei Atyám úgy döntött, hogy eljött az ideje annak, hogy az anti-krisztusi tudat száműzve lehessen a Földről.  Isten törvénye azonban azt kívánja meg, hogy ennek megvalósulásához minden embernek lehetőséget kell, hogy kapjon, hogy eldönthesse, hogy a Krisztusi énje igaz mesterét, vagy egy hamis tanítót, a testi tudata mammonját, választja magának. Éppen ezért mindenkinek joga van ahhoz, hogy tudjon a Krisztusi énje létezéséről, és annak lehetőségéről, hogy azzal eggyé olvadhat, magára öltheti a Krisztusi tudatot.

Ha hajlandóak vagytok ebben a kozmikus vállalkozásban segíteni, akkor arra kérlek benneteket, hogy fogadjátok ezt az üzenetet, és szaladjatok vele tovább.  Sokszorozzátok, és terjesszétek, amilyen formában csak tudjátok. Küldjétek el, vagy adjátok a kezébe azoknak, akikkel találkoztok, ne ítéljétek meg, hogy ki lehet nyitott rá, vagy ki nem. Egyszerűen adjátok át neki az üzenetemet, és hagyjátok, hogy az adott személy a szabadságjogával élve elfogadhassa, vagy visszautasíthassa azt. Az ugyanis a feladatuk, hogy most eldöntsék, hogy kit szolgálnak, hogy eldöntsék, hogy a Krisztusi tudat általi életet szolgálják-e, vagy a halált, a testi tudat általi halált, az anti-krisztusi tudatszintet.

Arra kérlek, hogy segítsetek az igazi Evangéliumom hirdetésében. Valójában semmi sem fontosabb, amit tehetnétek, mint az, hogy befogadjátok a belső tanításaimat, és segítetek ezek terjesztésében a Földön. Ha hajlandóak vagytok nekem segíteni, akkor vigyétek szét ezt az üzenetet, és hagyjátok, hogy úgy terjedjen, mint a víz tetején a karikák mindaddig, amíg azok partot nem érnek. Mondjátok el az embereknek, hogy az általuk vágyott biztonságos kikötő a szívükben van. A világítótorony pedig, amely a kikötőhöz vezérli őket az a saját Krisztusi énjük, a torony őre pedig az élő Jézus Krisztus. Nyitott karokkal és feltétel nélküli szeretettől túlcsorduló szívvel várok mindenkit, azzal a tökéletes szeretettel, amely minden félelmet elűz.

Ha szerettek, akkor megtartjátok a parancsaimat. Minden parancs mögött azonban egyetlen parancs áll, a tudás kulcsa, a belső birodalom kulcsa, amely a legfőbb parancs: vegyétek magatokra a Krisztusi tudatot, hogy ezek a szavak igazak legyenek rátok:
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van. (1János 3,2)

Merjetek olyanokká válni, mint amilyen ÉN VAGYOK, és ígérem nektek, hogy látni fogjátok, hogy milyen VAGYOK, mert én Jézus Krisztus VAGYOK. A tökéletes szeretetemmel veszlek körbe benneteket. Vége.
 

Az új Aranyszabály
Az elmúlt 2000 év során minden vallás és az élet minden útjának spirituális emberei inspirációt nyertek Jézus legemlékezetesebb kijelentéséből, az aranyszabályból:
Azt tegyétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások veletek tegyenek!
Mint ahogy Jézus ezen a honlapon megmagyarázza, ezen a bolygón mindennek, bele értve a vallásokat és a spiritualitást is, állandóan fejlődnie, növekednie kell. Eljött az ideje tehát az aranyszabály egy haladóbb változatának, amelyet egy készülő könyv tartalmaz majd: Mentsd meg önmagad!

Beszélgetések Jézussal
A következő rész idézet a könyvből:
Jézus: Beszéltünk a spirituális korszakok váltakozásáról. Az elmúlt 2000 év meghatározó jelmondata, aranyszabálya ez volt: „Azt tegyétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások veletek tegyenek!”  Szeretnék azonban a Vízöntő korra vonatkozóan egy újabb aranyszabályt közölni:
Legyetek azok itt lenn, akik odafenn vagytok!
Vagy, ahogy a lélek általi megerősítésként hangzik:
Mindaz, ami odafenn VAGYOK, az VAGYOK itt lenn.
Merjétek kifejezésre juttatni a valós egyéniségeteket, és teremtsük meg együtt az Aranykort!

Közreadja: www.fenyorveny.hu

2 megjegyzés: