2014. május 27., kedd

Jézus tanításai 3.rész- Kim Michaels közvetítése


Én nem a keresztény egyházak keresztre feszített Jézus Krisztusaként vagyok jelen. Én nem az a bálvány vagyok, amelyet velem kapcsolatban ábrázolnak; én annál sokkal több vagyok. Egyetemes spirituális Lény vagyok, aki azért érkezett, hogy segítsen, ha hajlandóak vagytok megnyitni a szíveteket, és lehetőséget adni nekem arra, hogy oda beléphessek. 


JÉZUS TANÍTÁSAI

3. rész
Az Egyetemes Krisztusság Korának elindítása miatt érkeztem - Az egyetlen megoldás az emberiség problémáira - Kövessétek az igaz utat a Krisztusságotokig! -

Az Egyetemes Krisztusság Korának elindítása miatt érkeztem/2005.07.01.-i közvetítés/ A Halak korszak a végéhez közelít (időközben 2010.03.22-től a Vízöntő korba léptünk)
A tevékeny egyetemes Krisztus vagyok. A nyugatiak többsége Jézusként, míg keleten Krisna-ként ismernek. Különálló lényekként mindketten annak az egy egyetemes Krisztusságnak vagyunk a képviselői, amely minden életben jelen van. Ezért most Jézusként érkeztem, akit itt nyugaton többnyire mindenki ismer.

Azért jöttem, hogy kijelentsem, hogy a Földbolygó az egyetemes Krisztusé és nem a hamis, a dogmatikus, az exkluzív Krisztusé, akit bálványként állítottak az emberek elé azok, akik azt állítják magukról, hogy engem képviselnek a Földön. Azért vagyok jelen, hogy uralkodjak a Földön a minden életben jelenlévő Krisztuson keresztül. Te is tevékeny Krisztussá válsz-e ott, ahol vagy? Mert ha igen, akkor a szívemben köszöntelek téged, amely annak a felső szobának a szimbóluma, ahol a tanítványaimmal az utolsó vacsorát elfogyasztottuk. Az a felső szoba pedig annak a ténynek volt a szimbóluma, hogy a tanítványaim hajlandóak voltak a tudatszintjüket a Krisztusi tudat szintjére emelni. Így a felső szoba egy tudatszintet képviselt, miközben egy valóságos fizikai hely is volt egyben.
Most azért jöttem, hogy az elkövetkező 2000 évet az Egyetemes Krisztusság korának nyilvánítsam. Bizonyára hallottatok már a Vízöntő korról, és hallhattátok azt is, hogy azt a Szabadság Korának nevezik.  Nincs azonban szabadság, csak a Krisztuson, a Krisztusi tudaton keresztül, amely szétválasztja a valósat a valótlantól a lényetekben és a világban, amelyben éltek.

Sok évvel ezelőtt a Krisztus megnevezést egyetemes és nem dogmatikus értelemben használták. Nem uralta egyetlen vallás sem, és nem is volt a tervnek része az, hogy valamelyik egyház monopolizálja. Olyan egyetemes megnevezésnek szánták, amely külső vallásokon mentén egyesíti a testvért a testvérével. Azért jöttem, hogy egy olyan korszak elindítását jelentsem be, amelynek során az emberiség különválasztja magát a dualitás tudatszintjétől, az anti-krisztusi tudatszinttől, amely az elkülönülésen, a forrástól való elkülönülésen alapszik, és amely a Szellem általi testvéreitektől való elkülönüléshez vezet, kiindulópontjaként szolgálva mindenféle emberi konfliktusnak és értelmetlen vetélkedésnek.

Az egyetemes Krisztusság fényét hoztam el, amely túlmutat minden szavakkal kifejezésre juttatható tanításon. Ez ugyanis nem írható le ennek a világnak semmilyen kifejezésével, vagy elképzelésével. Ugyanis felette áll a formák világán, de elérhetitek, megpillanthatjátok akkor ha belül keresitek, ha eljuttok abba a birodalomba, amely bennetek van, amely a szívetekben van, ha azért a többért indultok útra, amelyet nem tudtok meghatározni, nem tudtok szavakba önteni, de amelyről tudjátok, hogy valós, mert a szívetek elárulja nektek az egyetemes Krisztusi tudat valóságát.

Ha az emberek hajlandóak útra kelni ennek elérésére, nevezzék azt Krisztusságnak, vagy bármi másnak, ha hajlandóak arra törekedni, amit nem tudnak meghatározni, akkor meg fogják találni a mélyebb egységérzetet minden élet forrásával. Ha pedig egyénileg eljuttok ehhez az egységérzethez, akkor tudni fogjátok, hogy a forrás, ahonnan származtok, a forrása a többi embernek is a Földön. Ha tudjátok, hogy egy a forrásotok mindenki mással, akkor nem tekintetek rájuk ellenségként, ellenfélként, és nem ítélkeztek majd felettük.

Jézus újabb 2000 évig a Földdel marad
Mint ahogy már hallottátok János evangéliuma alapján: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.”  Hallottatok már bizonyára néhány olyan pokoli keresztény prédikátort is, akik ezt az állítást arra használták fel, hogy azt bizonyítsák, hogy a keresztény hit az egyedüli igaz hit. Közel 2000 éven át az ortodox keresztények vak vezetőinek sikerült is elhitetniük több mint egy milliárd emberrel azt a hazugságot, hogy a keresztény hit az egyedüli igaz hit. Valójában az egyetemes Krisztus az egyetlen valós hit, a vallás egyetlen igaz megközelítése, mivel minden igaz hit csak a Krisztusi tudaton keresztül érheti el a célját, amely a forrással való egység, és egység a testvéreitekkel, akik mindannyian részei Isten Testének a Földön.

Éppen ezért én soha sem szándékoztam egy exkluzív vallást elindítani, amely másokkal vetélkedve arra törekszik, hogy a többit felülírja, amely arra törekszik, hogy megölje a többi vallás követőit, azt gondolva, hogy jobb nekik, hogy legyilkolták őket, mert így nem a pokolra jutnak. Mekkora ostobaság volt ez. Micsoda bánatot és terhet jelentett a szívemnek 2000 évig ezt látni. Most azonban azért jöttem, hogy bejelentsem, hogy én, Jézus Krisztus, ettől a naptól hadat üzenek azoknak, akik visszaélnek a nevemmel, akik rossz célra használják az egyetemes Krisztus nevet.

Azért jöttem, hogy a Földbolygót az egyetemes Krisztus igaz tanításai helyszínének nyilvánítsam. A tanításokat pedig azért nyújtom, hogy az emberek eldönthessék, hogy elfogadják, vagy visszautasítják azokat, de senki se mondhassa, hogy számára nem volt felajánlva a Krisztusi igaz tanítások megismerésének lehetősége. Annak az állításomnak a valós jelentése, amelyben azt mondtam, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, egyszerű. Én, Jézus Krisztus, mint felemelkedett lény lettem Isten által kijelölve arra, hogy egy spirituális hivatali pozíciót tartsak fenn a Földbolygó érdekében. Ez a Megmentő, vagy a Világ Tanítója Hivatala. Ha egy személy már eljutott egy adott Krisztusság szintre, akkor bejuthat ebbe a hivatalba, az én hivatalomba, az Egyetemes Krisztusság Hivatalába annak érdekében, hogy végleg felemelkedhessen a Földbolygóról, és magasabb szintre juthasson.

Az Egyetemes Krisztusság Hivatalának azonban csak egyetlen célja van, mégpedig az, hogy a tanítvány biztosan túljusson a dualitáson, az anti-krisztus tudatszintjén, és önmagát a benne lévő Krisztussal, minden élet forrásával azonosítsa, mert csak ennek az egységnek az észlelése biztosítja az életáramlatok számára a mennybe való bejutást. A dualitáshoz kötődőek nem léphet be a mennybe, mert a mennyben mi mind egyek vagyunk, mind egyek vagyunk Istennel. Hogyan tudhatnának azok, akik nem viselik az egység menyegzői ruháját, belépni a menyegzőre? Nekik kinn, a maguk gyártotta dualista külső sötétségben kell maradniuk.

Az elmúlt 2000 évben ebben a hivatalban szolgáltam. Sok őszinte útkeresőt fogadtam ez idő alatt. Közülük sokaknak sikerült az egység vizsgáját teljesíteni, és a hivatalomon átjutva a magasabb valóságba kerültek. A keresztények most azt mondják nekem, hogy a keresztény vallásokon keresztül kellett volna hozzám eljutniuk, de ez nem így van. Ez hazugság. Én ugyanis minden vallásból érkező embert fogadtam az elmúlt 2000 év során. Még olyanokat előtt is nyitva állt az ajtóm, akik a vallások egyetlen formájához sem tartoztak, de még néhány olyan különleges ember előtt is, akik ateisták voltak, de felfedezték az igaz belső hitüket, miután a halandó részüket levetették. Ahogy az egyik korszaknak vége, és egy másik veszi kezdetét, lehetőség nyílik arra, hogy egy adott spirituális hivatalt más felemelkedett lénynek átadjunk. Én azért vagyok most itt, hogy elmondjam, hogy a kozmikus testület felajánlotta nekem, hogy újabb 2000 évre folytathatom ennek a hivatalnak a vezetését, és én úgy döntöttem, hogy elvállalom. Továbbra is az Egyetemes Krisztusság Hivatalában szolgálok az elkövetkező 2000 év során együttműködve minden felemelkedett testvéremmel, akik szintén a Földbolygóval foglalkoznak. Miért döntöttem így?  Csak egy okból, az irántatok érzett szeretetem miatt, azon életáramlatok miatt, akik ténylegesen az egyetemes Krisztus igaz követői.

Jézus hozzásegít bennünket a Krisztusságunk igényléséhez  
Mint ahogy már említettem, 10 000 olyan ember van jelenleg a Földön, aki belső szinten elérte már a Krisztusságot. Közülük sokan valamilyen vallási keretek között nőttek fel, amely azonban nem tanította őket a Krisztusságra, inkább azt képviselte, hogy istenkáromlás magukat Krisztussal egyenlőnek tartani. Ezért belső szinten nem ébredtek rá az elért eredményeikre, és nem igényelték a Krisztusságukat. Milliókkal többen vannak azok, akik magas szintű Krisztusságig jutottak, de a jelen megtestesülésükben még nem érték el a teljes Krisztusságukat. Bárcsak igényelni mernék azt!

Így az ezen életáramlatok iránt érzett szeretetem miatt megfogadtam, hogy újabb 2000 évig a Földdel maradok, és segítek St. Germainnek a Vízöntő kor Aranykorának, a spirituális szabadságnak a kibontakoztatásában, amely évszázadok óta az álma. Itt vagyok tehát, és itt is maradok.

Elmondom azoknak, akik valamelyik külső vallás hívei, azoknak, akik a New Age mozgalmak követői, azoknak, akiket elbátortalanított, vagy csalódottá tett az ortodox kereszténység, hogy én, Jézus Krisztus itt vagyok, hogy a bennetek lévő Krisztust szolgáljam, ha engem elfogadtok. Tudom, hogy közületek sokaknak előítéleteik vannak Jézus Krisztussal szemben, mivel azzal a Krisztusról festett hamis képpel találkoztak, amelyet az ortodox kereszténység hirdet a nevemben. Nem az általuk ábrázolt bálványként vagyok itt jelen.

Én nem a keresztény egyházak keresztre feszített Jézus Krisztusaként vagyok jelen. Én nem az a bálvány vagyok, amelyet velem kapcsolatban ábrázolnak; én annál sokkal több vagyok. Egyetemes spirituális Lény vagyok, aki azért érkezett, hogy segítsen, ha hajlandóak vagytok megnyitni a szíveteket, és lehetőséget adni nekem arra, hogy oda beléphessek.

Éppen ezért, ezen a közvetítőn és más közvetítőkön keresztül, és mindazokon keresztül, akik hajlandóak az Élő Szót megnyilvánítani, felfedem az emberek számára a valós, az egyetemes Krisztust, a mindenben ott rejlő belső Krisztust. Ez a Vízöntő kor Krisztusa lesz, amely Krisztus nélkül, amely Krisztusi tudat nélkül nem lesztek képesek a Halak tudatszintjén túllépni, és a Vízöntőkor tudatszintjére emelkedni. Ez tehát az én elkötelezettségem a Földdel és a ti előrehaladásotokkal kapcsolatban.

Realista Lényként azonban tisztában vagyok azzal, hogy önmagamban semmit sem tehetek, és egyedül nem vagyok képes véghezvinni ezt a feladatot annak ellenére sem, hogy felemelkedett Lényként minden hatalommal rendelkezem a mennyben és a földön. Nem az egyetlen felemelkedett lény vagyok, vannak ugyanis más olyan felemelkedett lények, akik másféle lángot testesítenek meg annak érdekében, hogy hozzásegítsék a Földbolygót ahhoz, hogy átjusson a Halak korszakból a Vízöntő korszakba való tudatszintváltás átmenetén.

Velem van elsősorban az én szeretett Mária Anyám, aki 2000 évvel ezelőtt megszült engem, és velem van az a férfi, aki abban az időben az apám volt, akit Szent Józsefként ismernek sokan, és akit jelenleg sokan St. Germain-ként azonosítanak.  
 

Az egyetlen megoldás az emberiség problémáira
A következő értekezés magyarázatul szolgál azzal kapcsolatban, hogy kiket kíván Jézus a tanításaival elérni ezen a web felületen (Megjegyzés: Kim Michaels oldalán -szerk.Sandal), valamint szót ejt az igaz tanításának lényegéről, a belső üzenetről, amely szinte teljesen elveszett az elmúlt 2000 év során. Az értekezés arra is magyarázatot nyújt, hogy miért annyira kulcsfontosságú az emberek számára az, hogy újra felfedezzék Jézus valós üzenetét, és alkalmazzák ennek ismeretét napjainkban./

Az egyetlen megoldás az emberiség problémáira
Szeretetteim, ahhoz hogy megmagyarázzam nektek azt, hogy miért kérlek benneteket arra, hogy válasszátok a Krisztusi tudatszint elérésének útját, hadd foglaljam most össze mindazt, amit már áttekintettünk.
Láttunk, hogy nem Isten teremtette a földön fellelhető jelenlegi szenvedést, a korlátokat és nyomorúságot, hanem az emberiség teremtette meg önmagának a jelenlegi állapotot.

Láttuk, hogy csak egyetlen lehetséges megoldás található a Földbolygón található problémákra, és ez a Krisztusi tudatszint.
Beszéltem nektek az egyetemes Krisztusi tudatszintről. A földi problémákra azonban nem az egyetemes Krisztusi tudatszint nyújt megoldás. Ennek az az oka, hogy az egyetemes Krisztusi tudatszint egyszerűen nem képes bejutni ebbe a világba.

Isten megteremtette a Szabad Akarat törvényét, és a menny egyetlen lénye sem sérti meg soha az emberek szabad akaratát. Ezért a kozmikus Krisztusi tudatszint önmagában nem képes cselekedetre ebben a világban.

Ezért a földi körülmények megváltoztatásának kulcsa nem az egyetemes Krisztusi tudatszint, hanem az egyéni Krisztusi tudatszint. Amikor a földön jártam, kifejezésre juttattam az egyéni Krisztusi tudatszintemet ebben a világban. Szó szerint én voltam a világ világossága. Valós tény az, hogy teljes mértékben egy voltam az egyetemes Krisztusi tudatszinttel. Ennek ellenére nem az egyetemes Krisztusi tudatot juttattam kifejezésre, hanem az egyéni Krisztusi tudatomat.

A lényeges pont az, hogy nem számíthattok arra, hogy a mennyből valamilyen spirituális erő majd hirtelen alászállva megoldja a földi problémáitokat. Nem számíthattok arra, hogy Isten, vagy én magam hirtelen megjelenünk az égben, és eltöröljük az emberiség összes problémáját. Ilyesmi nem történik majd meg.

Isten képes megoldani a összes földi problémát, de Isten mindezt csak a gyermekein keresztül képes megtenni. Isten csak akkor hozhat számotokra változást, ha úgy döntötök, hogy a változások eszközéivé váltok azáltal, hogy magatokra veszitek az egyéni Krisztusságotokat.

Ha figyelembe veszitek a rövid földi küldetésem hatását a bolygótokra, akkor úgy gondolom, hogy elképzelhetitek annak a lehetséges hatását, amikor a Krisztusi lények ezrei lesznek jelen majd itt a földön.

Nagyon magas szintű és gyönyörű víziót tartogatok a Földbolygó számára
Fizikai megtestesülésben lévő 10 000 Krisztusi lény vízióját őrzöm.  Meg kívánom veletek osztani a vízióm egy darabkáját.
Nagyfokú, drámai változásokat látok az emberi tudatszintben. Nagymértékű ébredés következik be, amelynek során milliók realizálják majd, és fogadják tudatosan el az élet spirituális oldalát, a saját spirituális önazonosságukat és a spirituális potenciáljukat.
Azt vizionálom, hogy emberek milliói ébrednek rá annak lehetőségére, hogy magukra vegyék a Krisztusi tudatszintet. Látom őket, amint tudatos döntéseikkel úgy határoznak, hogy a spirituális út részeseivé válnak, amely elvezeti őket ahhoz a céljukhoz, hogy magukra vehessék a Krisztusi tudatszintet.

Látom az aranykor kialakulásának lehetőségét, békét és fejlődést, amely ezt a bolygót fényes csillaggá változtatja a jelenlegi sötét csillaghoz képest.

Azt is látom azonban, hogy ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, ahhoz az embereknek követhető példára van szükségük. Az én példám már régi. Ráadásul az az intenzív kultusz, amely körém, mint Jézus Krisztus személye köré fonódott nagyon megnehezíti az embereknek azt, hogy önmagukat velem azonosítsák, és rám példaképként tekintsenek.

Ezért van szükségem Rád!

Felhívás a 10 000 Krisztusi tudatszintű emberhez
Tudom, hogy 10 000 ember készen áll belső szinten arra, hogy elérje a Krisztusi tudatszint teljességét a jelenlegi élete folyamán. Ezen emberek legtöbbje önként jelentkezett erre a küldetésre a megtestesülése előtt, azonban a többségük még nem ébredt rá tudatosan a küldetésére.

Ha azonban ehhez a 10 000 emberhez eljutnak ezek a tanításaim, és ők azt elfogadják, akkor gyorsan a Krisztusi tudatszint magas szintjére emelkedhetnek fénylő példává válva emberek milliói számára.

A 10 000 lélek legnagyobb része már nagyon magas szintű Krisztusságot ért el belső szinten. Nekik egyszerűen el kell jutniuk a belső eredményeik tudatos elfogadásához. Éppen ezért sokan ezen emberek közül rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy nagyon gyors és drámai átváltozáson menjenek keresztül a jelenlegi tudatszintjükről magas fokú Krisztusi tudatszintre jutva .
Biztosíthatlak benneteket, hogy ha 10 000 ember megnyilvánítja a magas szintű Krisztusi tudatszintjét, és tovább halad a teljes Krisztusi tudatszint elérése irányába, akkor nagyon drámai változásokat láttok majd a Földbolygón.

Azt is tudom, hogy belső szinten emberek milliói állnak már készen arra, hogy tudatosan elfogadják a saját Krisztusi potenciáljukat. Ezek az emberek bizonyos fokú Krisztussággal már most is rendelkeznek. Előttük is nyitva áll az út, hogy eljussanak a teljességhez, de csak akkor, ha őszinte erőfeszítéseket tesznek ennek elérése érdekében. Ekkor ők is teljesítni tudják azt még a jelenlegi életük során. Biztosíthatlak benneteket, hogy ha ezekhez a milliókhoz ezek a tanítások eljutnak, akkor ők hatalmas mértékben válnak részeseivé a Földbolygó pozitív változásainak.

Ha 10 000 ember készen áll a Krisztusságát elfogadni, és további milliók állnak készen a Krisztusságuk lehetőségének elfogadására, akkor a Földbolygó már soha sem lesz a régi. Szó szerint annyi változást láttok majd néhány évtizeden belül, hogy a „a sokkoló jövő” koncepciója teljesen új értelmet nyer majd.

Egy ilyen mértékű ébredés eredményeként az emberiség többsége a materializmus, a reménytelenség és elkeseredés tudatszintjének jelenlegi szintje fölé emelkedik.
Az emberek ráébrednek az élet spirituális oldalára.
Reményhez jutnak azáltal, hogy látják majd a bekövetkező drámai változásokat.
Az életükhöz új értelmet, új célokat nyernek.
Ráébrednek arra, hogy az élet nem lett rájuk erőltetve, és nem is a haragos Isten valamiféle büntetése.
Az élet egy csoda.
Az élet ajándék.
Az élet a fejlődés lehetősége.
Az élet lehetőség arra, hogy kifejezésre juttassátok az Isten adta egyéniségeteket.
Az élet színtiszta öröm.

A Földdel kapcsolatos vízióm
Szeretett szíveim, ha kísérletet tesztek arra, hogy lecsendesítsétek a külső tudatotokat, érzelmeiteket, és a szívetekbe mélyedjetek, akkor megmutatom nektek legalább egy részét annak a víziónak, amit ennek a bolygónak tartogatok. Ha csak egy pillantást vettek csupán erre a vízióra, akkor az oly mértékben felemel benneteket, hogy az életetek már nem lesz a régi. Rá fogtok ébredni, hogy Istennek minden földi problémára van megoldása. Rá fogtok ébredni, hogy Isten készen áll arra, hogy ezekkel a megoldásokkal előálljon, ha néhány ember olyan szintre emeli a tudatát, hogy nyitott kapuként képes szolgálni, amelyen keresztül a megoldások eljuthatnak az anyag világába.

Továbbá rá fogtok ébredni arra, hogy bennetek van annak lehetősége, hogy nyitott kapuvá váljatok, amelyen keresztül Isten előhozhat egy, vagy több olyan problémára is megoldást, amellyel kapcsolatban az emberiség jelenleg azt gondolja, hogy megoldhatatlanok.
Ne mondjátok nekem, hogy mindez nem hoz izgalomban benneteket. Ismerlek benneteket, belső szinten ismerem a lelketeket, és azt is tudom, hogy mély belső vágyakozással várjátok azt, hogy pozitív változásokat lássatok a Földbolygón.

Szeretett szíveim, ha olvassátok mindezt, akkor egyikei vagytok az enyéimnek. Egyikei vagytok a szolgálóknak. Egyikei vagytok a spirituális testvéreimnek. Belső szinten velem dolgoztok. Én azonban sokkal többet tehetek értetek és az emberiségért rajtatok keresztül, ha tudatosan is ráébredtek az Isteni eredetetekre és arra, hogy képesek vagytok a Krisztusságotok megnyilvánítására.
Szinte nincs határa annak, amit ezért a bolygóért tehetek, ha 10 000 Krisztusi lény van jelen testben, és további milliók, akik őszintén törekednek arra, hogy Krisztusi lényekké váljanak.

Valahol azonban a folyamatnak el kell kezdődnie. Minden azzal az első emberrel veszi kezdetét, aki úgy dönt, hogy a tudatszintjét felemeli.  Ha az a vágyatok, hogy segítsetek a vízióm megvalósításában, akkor ott kell kezdenetek, ahol feltehetően kezdeni tudtok, vagyis önmagatok megváltozatásánál. Tegyetek erőfeszítéseket, hogy a tudatotok mozgatórugóit tovább lendítsétek, hogy hallhassatok engem amint a szívetek csendjében hozzátok szólok. Megmutatom majd lépésről-lépésre a személyes Krisztusságotok útját.

Ez nem egy üres ígéret.

Ha nyitott tudattal és szívvel figyeltek rám, akkor hallani fogjátok a hangomat. Tudni fogjátok, hogy valójában én, a fivéretek a fényben, Jézus Krisztus szólok hozzátok. Ha felismertétek a hangomat e tanítások során, akkor felismeritek a hangomat a szívetekben is.
Merjétek meghallani a szavamat.
Merjetek létezni.  

Kövessétek az igaz utat a Krisztusságotokig!
Nem nyilvánítottam-e ki egyértelműen: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (János 10,10)  Sajnos ennek a kijelentésnek az igaz értelmezése eltűnt, és jelenleg alig néhányan kérdezik meg, azok sem a kereszténység fő áramlatához tartoznak, hogy mit értettem azon, hogy azért jöttem, hogy az embereknek ÉLETET adjak, mintha nem lenne életük.

Valójában azonban az emberiség többségének spirituális értelemben nincs ÉLETE ezen a bolygón, annak ellenére, hogy fizikailag életben vannak. A spirituális élet azt jelenti, hogy tudjátok, és el is fogadjátok, hogy kik vagytok, hogy Isten lényének kiterjesztései, teremtő társai vagytok. Nem bűnösök, vagy az evolúció csúcsára jutott emberszabásúak vagytok, hanem egyéniségek, egyénileg értékes lények, akiknek ugyanaz a teremtőképesség adatott meg, amellyel a Teremtőtök rendelkezik.

Csak egy úton élhettek spirituális életet; kizárólag Krisztusi tudatszint által. Én azért jöttem, hogy a személyes példát mutassak arra, hogy egy személy hogyan találhatja meg az ÉLETET önmagában, ezzel demonstrálva azt a képességet és lehetőséget, amellyel mindannyian rendelkeztek. De hogyan kaphatjátok meg az ÉLETET?

Itt kell nagyon ébernek lennetek az árnyalt különbségek miatt. Mert mint ahogy az egóról való értekezésemben már említem, az ego legfőbb hatása az, hogy fátylat von közétek és a valóság közé, amely az életnek a teljesen torz érzékelését eredményezi. Ha egyszer bekerültök a halandó, elkülönült énetekbe, akkor a halál tudatszintjére kerültetek, mivel az itt és most világában azok vagytok, akinek hiszitek magatokat. Ha egyszer ebbe a tudatállapotba kerültetek, akkor nem kerültök ki onnan a saját erőtökből. Az ego ugyanis nem juttat túl a saját vakságán. A halál tudatszintjéről nem szabadulhattok ki semmilyen a halál tudatszintjét képviselő eszközzel.

Szükségetek van tehát valamire, ami kívül esik az elkülönült énetek mentális dobozán, ez eredményezi azt az elképzelést, hogy megváltóra van szükségetek. Az a megváltó azonban nem valamilyen külső vallás, vagy valamilyen spirituális lény, aki megvált majd a bűneitektől, vagy más módon cselekszik értetek. Az igazi megváltó a Krisztusi tudat. Ahogy János evangéliuma írja, a Krisztusi tudat volt Isten első teremtménye, és az anyag világában semmi sem lett, amely ne tartalmazná a Krisztusi tudatot.

Éppen ezért önmagatokban bármikor a Krisztusi tudathoz kapcsolódhattok, és nem is kell különválnotok tőle. Az az elképzelés, hogy a Krisztusi tudatszint, vagy a Krisztus e világon kívül található, az az az alaphazugság, amelyet az anti-krisztusi erők el akarnak fogadtatni veletek. Valójában azonban bármit is tettetek a földön, soha sem veszítitek el azt a lehetőségeteket, hogy a Krisztusi tudatszintet magatokra vehessétek.

Árnyalt különbségek vannak azonban jelen. Ha egyszer a halál tudatszintjére süllyedtetek, akkor két dologra van szükségetek ahhoz, hogy ezen a tudatszinten felülemelkedhessetek.  Emlékeznetek kell arra, hogy kik vagytok, és arra is, hogy milyen potenciállal rendelkeztek. Én pontosan ezt akartam az életemmel demonstrálni. Nektek is szükségetek van azonban egy szikrányi Krisztusi tudatra, az ÉLET egy szikrájára, amely kovásszá válva felemeli a tudatotok kenyerének egészét. Aki nem kapott a „testemből és véremből”, abban nincs ÉLET.

Amikor a földön jártam ehhez a szikrához az emberek közvetlenül rajtam, valamint az apostolaimon keresztül jutottak, akik nyitott kapuként szolgáltak a Vigasztaló, a Szent Szellem számára. Jelenleg minden ember, legyen keresztény, vagy nem keresztény, ebből a szikrából az általam vezetett spirituális „intézményen” keresztül részesül. Ezt azonban fizikai szinten megkaphatjátok azokon az embereken keresztül is, akik valamilyen mértékű Krisztusi tudattal már rendelkeznek. Sok ilyen tanító található a spirituális tradíciók területén. Ehhez a szikrához hozzájuthattok azonban ezen a honlapon keresztül is, különösen akkor, ha az üzeneteimet meg is hallgatjátok.

Hívlak tehát benneteket, vegyetek az ÉLET kenyeréből, a Krisztusi tudatból. Ez olyasvalamit adhat nektek, amit a legtöbb ember még elképzelni sem tud, egy olyan referencia kerethez juttathat, amely alapján tudni fogjátok, hogy mi az, ami a Krisztusi valóságból ered, és mi az, ami az anti-krisztusi világ illúziója csupán. Ha elegendő számú ember lesz képes arra, hogy „helyesen válassza ki az igazságot”, akkor az élet minden területén jelentős változásokat láttok majd a bolygótokon. Mert valójában, ha a tudatszinteteket feljebb emelitek, azzal a tömegtudatot is feljebb emelitek, mint ahogy kijelentettem: „És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.”

Ez itt a ti lehetőségetek, azért választották a földi megtestesüléseteket ebben a kritikus időben, hogy éljetek vele, hogy beteljesítsétek. Kevesebbel ne érjétek be!
Közreadja: www.fenyorveny.hu
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése