2014. augusztus 6., szerda

Az Első Teremtő egy kijelentést tesz
Nagyon szép, szívet vidító szöveg. Kár, hogy egy éve küldte a Teremtő. Persze náluk nincs idő. Sajnos nálunk van, ezt már egyre nehezebben viseljük.. Viszont ezek a sorok nem vesztették el az aktualitásukat és a jelentőségüket, sőt. Sok embernek kell még felébrednie, vagy jó irányba állnia. A változás azóta is folyamatos... de most végre érezni lehet azt a hatalmas energiát, ami az áttörést eredményezheti.(szerk)
When God Pinched My Toe című összeállításból - Kathryn May


185.rész: Az Első Teremtő egy kijelentést tesz


Az Első Teremtő mondja:


Kedveseim, nem sűrűn beszélek hozzátok közvetlenül, de ez egy olyan különleges idő, hogy lehetőséget teremtek arra, hogy többet beszéljek a világotokról és arról, milyen fontos, hogy most nagyon keményen ügyeljetek a rezgésetek emelésére, különösen azok közületek, akik szorgalmasan dolgoznak, pénzt keresnek a számláik kifizetésére és a családjuk ellátására. 


Ennek az ideje lejárt, vége. Nem lesz több fizetni való számla, nem lesz több aggodalom amiatt, hogyan etessétek a családotokat, hogyan taníttassátok őket vagy túlélni a nyugdíjazást. A nyugállományba meneteletek a legvadabb álmaitoknál is dicsőségesebb lesz, semmibe sem fog kerülni és most kezdődik, nem számít, születés szerint hány évesek vagytok a Földön. Ez nem az élettől való nyugalomba vonulás lesz, és nem egy halál lesz. Most egy csodálatos utazás küszöbén álltok, amely a csillagokba vezet.


A ti Bátyáitok és Nővéreitek, akik éppen felettetek vannak, várnak rátok. Nézzetek fel az égre egy tiszta éjszakán. Küldjétek az üdvözleteteket feléjük és ők színes fényeket villantanak a hajójukon örömükben, hogy látjátok őket és nemsokára találkozni fognak veletek itt, sétálnak közöttetek, átkarolnak titeket, ünnepi dalokat énekelnek veletek együtt. Most több ezren vannak a körülöttetek levő hálózat mentén a kozmosz energiáját átvéve, hogy felemeljenek és tanítsák nektek a véget nem érő Szeretetet és a Fényt.


Én vagyok itt, aki a hatalmas energiákat küldöm nektek. Azt mondják, hogy a szeretet hullámai, amit ti úgy éreztek, hogy átmos titeket, a Központi Napból jönnek – abból a Napból, ami az Univerzum központjából sugárzik szét. Ez igaz. A Központi Nap az én másik nevem, a ti Első Teremtőtöké. Én vagyok, aki megteremtettem a kezdetet, a közepet és az örökkévalóságot, ami most a ti valóságotok. 


A ti Anya/Atyaistenetek voltak az én első gyermekeim és az ő Felvilágosultjaik csoportja, amely velük együtt dolgozott itt a ti galaxisotokban, ahol a ti eredeti Bátyáitok és Nővéreitek és az ő idősebb gyerekei voltak. Így látjátok, titeket a ti szüleitek és a kozmikus nagynénjeitek és nagybátyáitok felügyelnek, akik mindannyiotokat ismernek és táplálnak, és gondoskodnak közületek mindenkiről, aki keresztülment a sok inkarnáción. 


Az az idő alatt, amikor Anya/Atyaisten velem együtt gyakorolta megtanulni a bolygók, a csillagok és az élőlények teremtését, az ő bátyáik és nővéreik szintén ugyanezt tanulták. Azután szétszéledtek az Univerzumban, amely élet nélkül várakozott és segítettek megtanítani a fiatalabb Isteneket, az ő fiatalabb bátyáikat és nővéreiket a galaxisok alapítására, benépesítésére különböző alakú és méretű élőlényekkel a kreatív elképzelésüknek megfelelően. 


A gyakorlás alatt mindenkinek először az univerzális törvényt tanították meg, amely azt igényli, hogy minden teremtmény először a Teremtőjével való telepatikus kommunikáció képességével rendelkezzen, aki mindig kapcsolatban van velem. Így egy telepatikus energiaátviteli hálózat épült ki minden Univerzum létrejöttekor. Ez az a hálózat, amely lehetővé teszi számomra, hogy közvetlenül beszélni tudjak a ti üzenetet átvevő személyetekkel (csatornázótokkal) és nektek, hogy közvetlenül beszélhessetek a ti Anya/Atyaistenetekkel. A többiek, akik most csatornáznak, beléptek az univerzális kommunikációs rendszerbe különböző pontokon, amely lehetőséget ad számukra, hogy telepatikusan beszéljenek a delfinekkel, a madarakkal, az Arktúrisziakkal, a Plejádiakkal és így tovább. 


Így látjátok, semmi végzet vagy szokatlan sincs a telepatikus képességekkel kapcsolatban. Tény, hogy csak ti vagytok egyedül azok az egész univerzumban, akik így gondolkodtok. Ez természetesen azért van, mert a Felejtés fátyla mögött vagytok. Ti vagytok az egyetlenek, akik tapasztalták a velem és a titeket megteremtő Istenekkel való kapcsolat hiányát.


A Multiverzumban mindenki kíváncsi ennek a kísérletnek a végére. Az emberek, akik vakká és süketté lettek téve, vajon képesek lesznek-e visszaszerezni a képességeiket? Fel fognak ébredni a rémálmukból, hogy felismerjék a Fénycsaládjukat? Mi van, ha tartósan hátrányos helyzetben vannak a süketség miatt, amit megtapasztaltak? A Föld történetében több millió évvel ezelőtt volt az, amikor az emberiségnek minden érzékszerve ép volt. (Ez nem elírás. Akkor léteztek fejlett civilizációk a Földön. Alaje üzeneteiből tudjuk/szerk.)


Amikor a tudósaitok tanulmányozták a DNS szekvenciátokat, akkor ők sok olyan részt találtak az alkotóelemek között, amelyek inaktívnak, használhatatlannak tűntek. Ezeket összerakták, de ezek olyan messze voltak a saját felfedezésüktől, hogy megértsék, semmit sincs a teremtésben, ami használhatatlan, és feltételezzék, hogy ez nem véletlenül van a természetben, bár néhányan közülük spirituálisan elég fejlettek voltak, hogy elfogadják az igazságot.  Az az igazság, hogy Anya/Atyaistennek beleegyezésemet adtam, hogy kezdjék el aktiválni azokat a „használhatatlan” alkotóelemeket, amelyek drámaian meg fognak változtatni titeket. Az intelligenciátok, a memóriátok és a kreativitásotok gyorsan fog növekedni. A végső cél az, hogy olyan nagyszerű istenek legyetek, amilyenek képesek vagytok lenni. Ti a végén mindannyian képesek lesztek teremteni, ismerni fogjátok a történelmetek és a galaxisotok történetének igazságát, de először az volt a fontos, hogy mindannyian megtapasztaljátok a 3 dimenziós test kihívásait és akadályait, a szabad akarattal rendelkezve és az Atya és Anya kis segítségével.  Fájdalmat szenvedtetek, fizikai és érzelmi sérüléseket, egyedüllétet és akaratot, és a legfontosabb, amivel mindent túléltetek, hogy a szívetek még ép. Még képesek vagytok a Szeretetre és amikor fájdalmaitok vannak, az üdvözülés Fényére figyeljetek! Ez volt a megegyezéses próba és ti kitűnően keresztülmentetek rajta. Sokan közületek még mindig gyanakodnak, még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy ezek közül semmiben sem hisznek, de a kis nyitott ablak a szívetekben meg fogja engedni számotokra, hogy az igazság beszivárogjon, amint a napi gondjaitok eltűnnek az életetekből. 


Azért voltatok olyan szigorúan tesztelve, mert a Nagy Terv az összes galaxis esetleges vezetéséről szól. Ti tapasztaltakká váltatok a kormányzás különböző formáiban a bolygón, és intuitív módon megértettétek az egész földgömbön, hogy a minden nép teljes részvételével megvalósuló demokrácia a leghatékonyabb és a legbecsületesebb rendszer. (Itt nem egészen érthető:) A Sötétekkel való  együttműködésben minden új kísérletet kipróbáltak a szabadság kialakítására. Bár az Egyesült Államokban a Nagy Kísérletet bevezették a széteső gazdasági rendszerbe, amely a valódi szabadságban zajlott le, és az emberek még mindig vágynak az igazságra.


Az egész bolygótokon történő biztatás elképesztő nagy dicsőséget hozott. Az emberiség mindenütt emelkedik a vágyott szabadság, egyenlőség és méltóság felé. Azt mondják maguknak, hogy „Soha többé”. Sokan még nem teljesen értik, hogy mire biztatják őket. Néhányan azt hiszik, hogy ez egy vallási szabadság, mások a káosztól félnek, hogy teljes változást fog hozni, de az új együttműködés felé vezető út, a kommunikációnak az új jelentései meghozták a reményüket az Igazsághoz vezető jövő felé. 


A ti harcaitok nagyon gyorsan lecsökkentették a csúcson levő Sötétek utolsó akcióit, akik előjogot éreztek a gyilkosságra és a csonkításokra, amint ezrek rohannak segíteni, hogy meggyógyítsák a megsérült társaikat. Hallottam a kéréseteket, hogy segítsünk végetvetni a tömeges erőszaknak és most láthatjátok a hatását a mindennapi életetekben a személyes összeütközések területén is. A folyamat a végéhez közeledik, ami azt jelenti, hogy a bolygótok közösségének minden tagját megkérik, hogy válasszon most. Néhányan dühösen és csalódottan fognak reagálni, de a többiek, akik az erőszak befejezését akarják, felébrednek és leteszik a kezüket annak ellenére, hogy agymosáson, a gondolataik irányításán és az életüket diktáló Sötétek szolgálatán mentek keresztül. 


Közületek mindenkinek tudtára adták, mielőtt megkezdte ezt az inkarnációját, hogy ez az utolsó. Soha többé nem működik a Földbolygó 3 dimenziós formában, a szadad-akarat környezetet biztosítva, amelyben kipróbálhatjátok a magatok határait. Nem lesz többé szenvedés, nem lesz többé kegyetlenség, sem nyomor, nem lesz több háború. Ez így van. 


Nézzétek meg magatok körül a kedves bolygótok szépségét! Menjetek ki a városokból megnézni, hogy ő eredetileg hogy szándékozott kinézni, és hogy nézett ki az iparosodás és a lakosság erőteljes megnövekedése előtt, amely betolakodott a sűrű erdőibe, tiszta tavaiba és a hatalmas óceánjaiba. Menjetek vissza az erdőkbe csendesen és az Anyát tiszteletben tartva, aki táplál és szeret titeket korszakok óta! Mondjatok köszönetet neki és amikor lekülditek a Szereteteket az ő központjába, ő megnyugszik és meggyógyul és ti hálát és határtalan Szeretetet fogtok érezni. 


Látni fogjátok az időjárást, ami a saját érzéseteknek megfelelően békés lesz. Amint a szívetek felmelegszik a Földanya és az embertársaitok iránt, akkor a ti klímátok egyensúlyba és szintre kerül, enyhíti a hideget és csökkenti a meleget. Kellemes esők fogják felváltani a hurrikánokat és a tornádókat. Amint az emberi erőszak csökken, úgy fog a bolygó időjárása normalizálódni. Van egy kifejezésetek: „Mosolyogj és a világ veled együtt fog mosolyogni!”. Terjesszétek ki ennek az értelmezését a ti kapcsolatotokra a Földanyával és az ő tudatos lényére, amely megában foglal minden rovart, minden sziklát, minden növényt és minden állatot az ő védelme alatt. 


Legyetek békében kedveseim! A ti személyes próbátok ideje véget ért. Most pihenésre, gondolkodásra és az Elmétek Békéjének helyreállítására kaptatok időt. A próbátoknak ez egy befejezése, és titeket mindannyiotokat ártatlannak, tisztának találtak és a Teremtőtökkel Egynek. Az nem számít, hogy milyen botlásotok volt ebben az életben. Ez a ti életeiteknek a gyűjteménye, és minden alkalommal, amikor legyőztétek a félelmeteket, kifejeztétek a Szereteteteket mások iránt vagy magatok iránt, azt Mi az erőtök növekedésének láttuk. Most ez a Szeretet legyetek! Nézzetek magatok köré azokra, akik örülnének a ti szereteteteknek és fejezzétek ezt ki szabadon! Nem számít, hogy ismerik-e a ti neveteket, vagy a ti háztartásotokban élnek. Mindegyik örülni fog a ti Szeretet- és Fényrezgésetek emelkedettségének. 


Ti dolgoztatok, imádkoztatok és velem együtt kértétek a ti mostani dicsőséges felemelkedésetek megengedését ebben az életszakaszban, ebben az órában. Itt vagyok, hogy elmondjam nektek, ez megadatott. 


Az összes szükséges lépést már megtették, hogy ez megtörténhessen. A Jótékonysági Alapokat már elosztották és készen állnak arra, hogy szétterítsék azokat. Lucifer visszatért a családjához és a 4. dimenzió megszűnt, miután nincs titok és különválás Anya/Atyaisten szeretetétől; az Arkangyalok elfogadták a fényharisnyájukat, és a Mesterek úgy mutatják be magukat, mint a Fény szolgálói a Földön. A hajók összehangoltak és készen állnak arra, hogy elhozzák az ajándékaikat és az Ikerlángok nagy szeretetét, akik ismerik a szüleiket, és akik közül sokan tisztában vannak velük és ismerik az ő szeretetenergiájukat. 


A Földanya a Galaktikus Erők által stabilizálta a dőlésszögét és így marad mindaddig, amíg a gyermekei fel nem emelkednek a hullámokban a magasabb dimenziókba. Az összes fegyvertömeget, amely a hajókat veszélyeztette vagy azok biztonságát, akik a fedélzeten voltak, megsemmisítették; a kisebb fegyverek fokozatosan le lesznek tiltva, amint a leszállás időpontja közeleg. A megállapodásokat előkészítették és azok rádión keresztül mindenkihez el fognak jutni a bolygón, hogy biztassanak és informáljanak mindannyiotokat az eseményekről, amint azok kibontakoznak. 


Látjátok, semmilyen részletet nem hagytak figyelmen kívül, nem hagytunk megválaszolatlanul semmilyen problémát, nincs megválaszolatlan kérdés. Ez győztes időszak lesz mindannyiunknak, nem lesz boldogtalan a Föld bármelyik lénye sem, kivéve ha az hátat fordít a Szeretetnek. A régi és az új kapcsolatok is áldottak lesznek a Szeretet, a Megbocsájtás és a Fény által, és túlhaladottá válnak a régi konfliktusok, a régi fájdalmak, a Szeretet és a Baráti társaságok rezgései magasabb szintre lépnek. 


Most kérünk titeket kedves Fénymunkásaink, hogy legyetek készen a győzedelmi ünnepség vezetésére és az hajók elkövetkező dicsőséges megérkezésére, ahol ti megújultok, a testetekben tökéletes egészséggel, és az elmétekben visszaállított memóriával és tudással, amit korábban már tudtatok, és sokkal jobban.Ti, akik olyan keményen dolgoztatok, hogy átalakítsátok a kétséget és a társaitok kritikáját, érezni fogjátok a végső lét érzésnek jutalmát és az elismerést  bölcsességetekért és a szívetek erejéért. Legyetek békében kedveseim! Ti vagytok a Dicsőséges Királyság Színes Dudásai. Kitartottatok, győzedelmeskedtetek. Eljött a ti időtök. Nem számít, hogy betegségtől szenvedtek, nyomortól vagy fájdalomtól. Most használjátok ezeket az utolsó napokat pihenésre és készülésre. Nyissátok meg a szíveteket a Véget Nem Érő Szeretet felé, amely mindent meggyógyít. Csendesen imádkozzatok a többiekért, akiknek szükségük lesz az önbizalmatokra és az erőtökre, hogy teljessé tegyétek az ő átmenetüket. 

Nem tudom nektek leírni azt az örömöt, amit érzek, amint látom ezeket a végső eredményeket, ahogy gyümölcsöt hoznak. Ez tényleg a Vég kezdete, ahogy Istenatya mondta. Készüljetek fel az öröm és a Hit Új Kezdetére.


Én a ti Teremtőtök vagyok, a Teremtők Teremtője, és a Szeretet legerősebb hullámait küldöm nektek, amit valaha is megéltetek. Összegyűjtelek titeket magam köré, szívem gyermekei és mérhetetlen Szeretetet küldök nektek. Amíg találkozunk:


Az Első Teremtő


Átvette: Kathryn May, July 30, 2013, 12 pm.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése