2015. április 2., csütörtök

Végy le engem a keresztről!

 

" Legyőztem a halált, és testemet magammal vittem az Atyához.
Miért a „gyűlölet akarta”- halálomat dicsőíted?
Miért nem hirdeti FELTÁMADÁSOMAT az ”üres kereszt”?
 
VÉGY LE ENGEM A KERESZTRŐL!

 2011. június 5.

„Hiszen a gyűlölet szegezett engem oda, és én megmutatom nektek, hogy Isten Fia vagyok. Legyőztem a halált, és testemet magammal vittem az Atyához.
Miért a „gyűlölet akarta”- halálomat dicsőíted?
Miért nem hirdeti FELTÁMADÁSOMAT az ”üres kereszt”?

Részlet: Badiny Jós Ferenc: Jézus Király
 
A Pártus Herceg című könyvéből


 

A megváltás lehetőséget megkaptátok. Sokan nem éltetek vele, ezért Szent Magyarország jelképesen fennmaradt kifeszítve a Kereszten, holott ennek nem kellene így lennie.
A tegnapi nap (2011. június 4.) sorsforduló volt az Ország és sokatok életében,- ennek tükrében láthatjátok meg, hogy merre, s hogyan indultok tovább.
Egy körforgásban lévő ciklus járt le tegnap a magyarság életében, mely lehetővé tette, hogy levegyük a kifeszített Magyarország jelképét a Keresztről.
Tegnap sokan kiléptek ebből a hosszú-hosszú időkbe visszanyúló körforgásból, amely továbbra is a Krisztusi szenvedésmintát példázza.
Szívükben a megbocsátás Fényével oldották és vették le a kifeszített Magyarország jelképét a Keresztről.
Elindult egy ÚJ Szellemi áramlat,- Öntudatra ébredés Nemzetségszinten.
A Magyar Nép már szellemi szinten nincs keresztre feszítve!
Mindenkinek saját lelkiségén és tudatosságán múlik, hogy továbbra a Krisztusi fájdalommintában vesz részt, vagy egy ÚJ Kört és Ciklust teremtve, képessé válik arra, hogy a megbocsátás és az elengedés Fényében magasra emelve ezt a mintát, belép a Krisztusi Szeretetminta kiteljesítésébe, - Ami már az ÚJ Jövőt teremti, Új alapokat és Új Energiákat áramoltat. Egy ÚJ szemléletet, magasabb nézőpontból való rálátással teremti meg az Új feltételeket.
2011. június 5. egy ÚJ NAP a kezdethez. Az indulás útja, az ÚJ Jövő megteremtéséé.


A múltat szívünkben őrizzük, nem feledjük, de a tudatosság útjára lépve, már sokan képesek vagyunk rá, hogy előre nézzünk, és előre lépjük.
Már nincs helye a várakozásnak!
Egy olyan Szellemi áramlat indult el, ami által olyan kódok nyílnak fel bennünk, melyek eddig mélyen rejtve voltak előttünk.
- Vállaljuk-e, hogy kilépünk a múlt fájdalmas megéléseiből?
- Vállaljuk-e, hogy Új Jövőt teremtünk, s nem szegezzük még mindig MAG-unkat a Krisztusi Kereszthez?
Ez mindenkinek a saját tudatosságán múlik.
Az a kicsi MAG, aki Új Tudatosságra ébredt, már nem hajlandó a múlt fájdalmában élni,- előre kíván lépni, és egy EGYSÉGES MAGYARORSZÁGOT alkotni.
A fentiek tükrében kérem Önöket vizsgálják meg szívüket, és saját maguk felismerése által fedezzék fel, melyik folyamatban foglalnak helyet.
Szívemben, és sokak szívében a Keresztre feszített Magyarország jelképe már FÉNNYÉ vált, ÚJ Tudatosságra ébresztve minket. És mindez az Istenbe vetett Hit, Bizalom, és Szellemi útmutatás alapján történhetett meg.

A megfeszített Ország jelképesen, és hatva a fizikai valóságra, még mindig Jézus Krisztus szenvedését példázza. De hiába maradt rajta a kifeszített Ország jelképe a kereszten, mindez szellemi szinten már nem így van, mert ott, akkor, az Isteni Megbocsátás és Kegyelem Fényében végérvényesen lekerült onnan.
 
Akik értik és veszik a Szellemi útmutatást, azok mind tudják, hogy nincs már szellemi szinten Magyarország a keresztre feszítve. Sokan viszont nem biztosak magukban és ezért megerősítést vártak/várnak, és ehhez a fizikai szintű keresztletétel jelentette volna a megerősítést. Ennek tükrében jelentős energiáik szabadultak volna fel, és új erőre kapva, befogadva az Új Energia áramlását tudtak volna kilépni a régi mintából, ami még a múlt fájdalmat görgeti maga előtt.

Tudomásul kell vennünk, hogy szellemi és egyben fizikai szinten is egy erőteljes a változás ami elindult,- mert ugye egyik sincs a másik nélkül. 

Ez a változás és átalakulás a jelenleg beáramló erőteljes energiák hatására egyre jobban kiteljesedik, és Hazánkban egyre inkább érzékelhetővé válik. 

Én úgy látom, hogy ez az erőteljes Fény beáramlása sokaknál fizikai szintű változásként a jelenlegi időszakban abban nyilvánul meg,- hogy az EGY célért haladók is megosszák MAG-ukat és energiáikat, ami által nem az összefogást, hanem a széthúzást erősítik
Talán mindez abból adódhat, hogy nem a belső Isteni Vezetésükre figyelnek, hanem kiadták az irányítást a kezükből, és átadták másik embereknek. 

Amíg nincsenek önálló megérzéseink, véleményeink, Istenbe vetett erős hitünk és főleg bizalmunk, amíg mások után ballagunk,- addig még mindig a kiszolgáltatottság mintáit erősítjük meg. 
(Újra ismétlem magam előző üzenetemből bemásolva, és egyben kiegészítve pár fontosnak tűnő sorral. Új kiegészítés kékkel kiemelve.) 
Ha egy eszmét, egy vállalást be akarunk teljesíteni, nem lehet széthúzás, nem lehet megosztás. Nem hagyhatjuk, hogy a feladat nagyságát olyan hatásoknak tegyük ki, amelyek megosztottságot szülnek. Mindenki a saját maga lényével, megnyilvánulásával, erejével, tesz hozzá a közöshöz, és így egyszer csak az utak összeérnek, s elvezetnek feladatunk beteljesítéséhez. 
Meggyőződésem, hogy még mindig a bennünk lévő Krisztusi fájdalommintát gyógyítjuk Nemzet szinten. Úgy gondolom itt az ideje, hogy véglegesen elengedjük a múlt fájó emlékeit, amit az idő vasfoga lelkünkbe égetett.

Erre a legalkalmasabb nap 2011. június 4. volt.  Az onnan elinduló erőteljes gyógyító és elengedő folyamat ehhez a naphoz viszonyított kilenc napon keresztül tart,
és 2011. június 13.-án, PÜNKÖSD Napján ér véget. 

Akik rá tudnak csatlakozni erre a jelenleg zajló folyamatra, ők végérvényesen fel tudják oldani magukban, főleg a MAG-ban lévő Krisztusi fájdalommintát, ami az Ősbizalom elvesztéséből alakult ki. 

Ennek a folyamatnak a következményeként sokan érezhetnek SZÍV- Csokruknál, és fizikai szívükben is erőteljes nyomást, szúrást. Fájdalom és végtelen szomorúság érzést, amit nem tudnak miből eredeteztetni. Mivel a folyamat szerves részeként a DNS-ben is erőteljes változások történnek, ezért erős izom, ideg, és hátfájdalmakat tapasztalhatnak.
Az Ősbizalom elvesztése az EGYSÉG FORRÁSÁBÓL való kiesésünk által jött létre.
Ezt a mintát szükséges feloldani és elengedni magunkból, hogy az EGYSÉG Teremtő Erejét magunkhoz véve, elinduljunk a megvalósulás mezején,- és a Krisztusi SZÍV Szeretetmintát kiteljesítve MAG-unkban, újra FÉNYLŐ NEMZETTÉ váljunk.
 
Csakis megbocsátás és feloldozás által engedhetjük el a múltunkhoz kapcsolódó fájdalommintát. A megértés és az átértékelés által, új tudatosság születik bennünk. 
 
Ennek tükrében már elindulhatunk a Fény egy magasabb lépcsőfokára lépve, hogy megteremtsük azt a valóságot,- amelyben szabadon élhetünk, amelyben már nem szabályoznak be minket.
Amelyben boldogan élhettünk, szabadon gondolhatunk, büszkén vállalhatjuk magyarságunkat,
MAG-unkat, azt az Isteni Önvalót, Akik MI MAG-unk VAGYUNK.

Ha pedig mindezt megvalósítottuk, és nemcsak beszélünk róla hanem gyakoroljuk is, akkor válunk
Krisztus- tudatosságú emberré, és azt hiszem ekkor válunk Krisztus- tudatosságú Nemzetté is. 

Aki a saját SZÍV szeretetén és Tudatosságán keresztül teremti meg valóságát, írja újra és építi fel életet, ezáltal építi újjá Nemzetét.
Áldás!
Írta: Áhimré
Feketéné Lendvai Katalin


Az íráshoz kapcsolódó tartalom:
A múlt fájó emlékét emeljük Fénybe,- Trianon.
http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=34224163

Végy le engem a keresztről!

”- Hiszen a gyűlölet szegezett engem oda, és én megmutattam nektek, hogy Isten Fia vagyok. Legyőztem a halált, és testemet magammal vittem az Atyához.
- Miért a „gyűlölet akarta” halálomat dicsőíted?
- Miért nem hirdeti feltámadásomat az üres kereszt?
- Hiszen Péter, akire a nyájat bíztam, leírta nektek a kereszt rendeltetését, ami nem a halál hirdetése, hanem az Örök Élet prédikálása.”


”- A mai zsidó-keresztény egyházaink, azt ordítja a hívők fülébe:
 „Bűnösök vagytok! Bűnösök vagytok! Tartsatok bűnbánatot és akkor az „anyaszentegyházatok” feloldoz titeket a bűneitek alól”! 
Jézus tanítása mindezzel gyökeresen ellentétes. Ő sohasem beszél az eredendő bűnről. Hogyan lehet bűnös az a világra született csecsemő, aki az ártatlanság szent megtestesítője?
Mindent, amit Jézus mond, ellenkezik a nemzedékről nemzedékre öröklődött kollektív felelősség elméletével.
Soha nem állította Jézus, hogy Isten országába csak az juthat be, aki levezekelte bűneit. Helyette ezt: változtassátok meg a lelketeket, és a gondolkodásmódotokat, hogy új életet tudjatok kezdeni.
Jézus soha nem állítja: azért kell meghalnia, hogy „elvegye” az emberek bűneit.
Az Isten, aki a Fián keresztül azt kéri az embertől, hogy bocsásson meg „hetvenhétszer”is, végleg mindenkinek!
Akkor éppen a mindenható jóságos Isten, nem lenne képes megbocsátani az első emberpárnak és valamennyi utódjának!?
Akik a hamis állítás szerint, visszaéltek bizalmával, akiktől származik az eredendő bűn!?
A normálisan gondolkodó és az égre néző embernek nincs bűntudata, nem érzi magát bűnösnek, mert nem születtünk bűnben. „Feloldozást” ember nem adhat másik embernek. Hiába visel fényes, papi ruhát és „lelkipásztorként” vezet arra, hogy „áldozd fel” Jézus Urunkat a „bűneid bocsánatára.” Ez hamis és nem Isten kedvére való! Tanuljunk a minden zsidó hitből kizáró, pártus-ősi magyar kereszténységtől! Ők így tanítottak: „Szeresd Jézus Urunkat, a Pártus Herceget a megfeszítettet, a feltámadottat, és ne áldozd fel újra és újra!”

Részlet: Badiny Jós Ferenc: Jézus Király
                                                    A Pártus Herceg című könyvéből

"Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát!
Az Úristen népe és nemzete vagyunk!
Elhagyta-e az Úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak,
akik az Ő törvényei szerint éltek, akik az Ő parancsolatait követték?
Soha! Az Úr nem hagyta el az Ő magyarjait!
A magyarok hagyták el az Urat!
Térjetek vissza hozzá, s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is
ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép
jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássátok,
magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a
lélek s a lélekkel együtt pusztul a nép."
"Nem sokaság, de lélek végez csoda dolgokat
Nem nyelv teszi az embert.
Az ember lelke emeli rangra a nyelvet, vagy taszítja az útszéli árokba, a
használat erkölcsi mércéje szerint. Ne féljetek .
A magyar lélek él. Teremtő Istenünk működik benne és
általa. Ne csüggedjetek.
 Gondozzátok csak hűséggel a mustármagvakat."

"A nemzet nem számokban él, de lélekben."
"Aki nem mer cselekedni, mert fél attól, hogy mi lesz,
az olyan ember nem bízik sem az Úristenben, sem
önmagában. S az ilyen számra nincs szabadság. A vékony
hitű ember számára vékonyan jut hely Isten világában."

"Isten valóságának ismeretéhez nem kell ám ész. Szív
kell csupán, meg lélek. Hogy is mondja az írás?
Ismerjétek meg az igaz valóságot s az igaz valóság
szabadokká tészen! Mitől szabadít meg? Hát a
tudatlanságból eredő bajoktól meg nyomorúságoktól."

"Mert az Úr nem a hegyek tetején ül s nem is
valamelyik bokorban bujkál, mint ahogy a könyv mondja,
hanem bennünk él és bennünk dolgozik. Isten a mi
életünk, és érzéseinken, gondolatainkon keresztül szól
hozzánk."
Idézet: Wass Albert: Hagyaték című könyvéből

 Lendvay Kati

 

 

Magyarország lekerült a keresztről!
 


Szeretett Testvéreink!
Örömmel közölhetem, hogy Isten irgalmából és kegyelméből tegnap délután Orosházi Ferenc és Benyó Katalin Trianonból Budapestre történő szent zarándoklata beteljesedett. Egy megható szer keretében a Zarándokok és Igaz Magyar Lelkek jelenlétével az egész Nemzetet Egységben képviselve lekerült Hazánk a keresztről!
Levettük!
A Szellemvilág üzenete szerint június 13-ig földi szinten is realizálni kellett azt, amely már szellem szinten rég megtörtént: Nemzetünk, Kárpát-Magyarország Egységben ragyog, További teendőink vannak. Minden Magyar Emberhez, minden Igaz Emberhez juttassátok el a hírt! Működjön Magyarországon az Isteni Rend újra a Szent Korona oltalmában, tegyünk meg ezért mindent, ami tőlünk telik!
Szeretettel: Dévai Krisztina
 2011.06.13
 Megjegyzés: 
Nem mindenki volt hajlandó saját magát -és az emberiség sorsát- levenni a keresztről... azóta sem.

Melyik Jézus-képet választjuk ezután? 
Szenvedés vagy öröm, Te melyiket választod?


MillyNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése