2014. április 4., péntek

A 13 ölelés áldásában - Mária a Kozmikus Nő üzenete

 
 
 
 Kértétek, hogy legyen vége az áldozatotoknak, kértétek új eszmélésekkel, hogy a mostani létetek már nem a haldoklás legyen. Úgy és akkor tudunk jönni egyre színesebben, amikor azt megengeditek nekünk, így lássátok meg az istenség, rendelkezéséit. A Mindenség Egy és Fő elve, ahol mindenüttható, az a rendelkezés, ahogy és amint kérsz, az épül fel körétek
 
 
A 13 ÖLELÉS ÁLDÁSÁBAN
 
Kapta: Venice, Madonna d’Oro-n , 2007.09.18.-án, és Átadta: Nász János, Tatabányán
 
 
Innana-Ishtar A Kozmikus Nő Vagyok, Máriátokban Lévő !

A MAGnak reménységei, hogy nyilvánuljon, embertpróbáló, angyali időkben!
Fényhordóim kérésére érkezünk. Hiszen kértétek e látszat káoszban, hogy erősítsük meg a Ti szíveteket. Kértétek, hogy legyen vége az áldozatotoknak, kértétek új eszmélésekkel, hogy a mostani létetek már nem a haldoklás legyen. Úgy és akkor tudunk jönni egyre színesebben, amikor azt megengeditek nekünk, így lássátok meg az istenség, rendelkezéséit. A Mindenség Egy és Fő elve, ahol mindenüttható, az a rendelkezés, ahogy és amint kérsz, az épül fel körétek. Tudjuk nem mindig volt ez így, de regényeteknek akkor még nagyon az elején voltatok. És tudjátok meg, ez nem egy hétköznapi regény, hanem az örök életről szól, melynek teljesüléséről megannyi prófétátok, tanítótok szónokolt.

Áldozás helyett a Forrás áldásait hoztuk, napi 12 milliárd szólításunk visszhangjaként. Itt ölelünk át, szorosan Mindenikőtöket, el nem eresztve a kezeteket, s történetetek végét, hamarost mindannyian világosan, szeretetben fölfogni tudjátok majd. Hogy bennetek méggyönyörűbben tudjunk döbbeni, ahhoz először is, meg kell engedni magatoknak, hogy szeressetek, ahogy az van. Magatokon megmérve az istenséghiányt, most muszáj az első helyre állnotok. Ez az Én Vagyok felfedezése, amiről annyian, de annyian szóltak nektek. Minél inkább adtok és adtok magatoknak, annál inkább elindultok az egyvalós életbe, annál inkább megszentelődik a Te és Te igazsága, melyet az EGY kristályos igazsága összetart.

Fényhordóim, Muyar és Magul testvérnépei, azoknak életlehellői! Az Eredetiségetek Őrzői vagyunk, ahogy ti akarjátok, a papnői, a létező örök élet tűzének. Bennünket így hagytatok meg annak az Eredetiségetekben, ha amikor kell, fölmondjuk, igazságotok meséit. Most opál köntösünkbe elétek állunk, és érezzétek azt! 

Köszöntsük újfent EGYmást, köszöntsétek MÁSegy magatok! Elétek állunk 12 csillag TÁRÁval, mindegyik képviselje, az el nem múló tudás milliárd áldását, kilenc zérusi kristály függőivel, az egy lényege után.


Gyermekeink, Szívbőlszülettek! Most hozzátok nyugalomba testek templomának minden zegzugát. Hallgassátok a csendet, amíg nem szólít meg, hívó dalával: engedem tudni, azt Aki Vagyok, és ez míg meg nem szólal benned!

Most hagyjad el bátran, teljesen MAGadat, Mi vigyázunk addig rád! Úgy Hagyjad, mintha sehol se lennél, és mindenhol lennél. Lélegzeted engedd mélyre, és egyre könnyebben, lassulj le.

Most lélegezz, lélegezz, a semmit csináld, nincs szükséged tettre, gondolatra, most érezni sincs szükséged, csak mindenhol lenni és sehol se lenni egyszerre, s a lélegzet segítse azt. Ki-be, ki-be, ahogy a Forrás teszi, most a tüdeje, a forrás tüdeje vagy.

Ne aggódj, most veszítesz azzal, a mindent nyered meg azáltal, így tud üdvözölni Atyád és Anyád. Ki-be, ki-be ringatnak, hintáznak, Atyád és Anyád, de ezt se képzeld, csak hagyjad, hogy legyen veled.

Most lélegezz, lélegezz, lélegezz, ahogy Mi mondjuk: a tizenkettőt. Lélegezz, lélegezz, lélegezz, lélegezz, lélegezz, lélegezz Mostmár teheted, úgy ahogy te szoktad, ahogy neked való. Lélegezz, lélegezz, lélegezz, lélegezz, lélegezz, lélegezz

Most érezd, amint opál köpenyünkben eléd állunk, és köszöntünk, látva bennetek fényesedve, ahogy az Atya és Anya ki-bejárt bennetek és elhalmozott számtalan ajándékkal.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz. Ezentúl, minden nap, egy napot kaptok ajándékba, a napotok meglátását, megérzését, a napotok megélését kapjátok meg, egyikén se lesznek számok, mindegyik más-más köntösben, más-más meglepetéssel és izgalommal lett megtelítve. Ez a Ti ajándékotok, amire mindig vágytatok. A Lenni, a Lenni, Úgy ahogy AZ VAN. Mindazzá lesztek, akik Mind Vagytok.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz! Amidőn pihenni tértek, elkezdhetitek ajándékotok kicsomagolását. Az elsők, akik azt kapják, és az elsők, akik azt a szentszív szeretetével, továbbadják!

Lélegezz, lélegezz, lélegezz! Most Hárman, de Egyként állunk elétek: Mint: Innana, Ishtar és Mária Lélegezz, lélegezz, lélegezz!

Kérünk téged, ha egyetértesz, kapó kezedet nyújtsd előre felénk Nyújtsd felénk, kapó kezedet, kinek a balt, kinek a jobbot, amelyiket használja. Ha mindkettőt használja, amelyik nyúlni most akar, megbeszélik azt ők bölcsen És Lélegezz, lélegezz, lélegezz!

Most Adó kezed, helyezd tenyerével, szíved gödrére, vagy a fölé, ahogy az, jobban esik. Tenyered, most egész szellemed képviselje, és köszöntse szívedet, és mosollyal vidámítsa meg. Lélegezz, érezd, lélegezz, érezd, lélegezz, érezd.

Most, hogy előtted állunk, a Mindenség Szeretetével, 12 öleléssel áldunk meg téged, és téged, és téged. De tudd is azt, hogy ezt nem kellett kiérdemelned, és nem kell megfogadnod, érte semmit Ez nem jár, ez nem kapható, ez Van, mert előttünk állsz, és Mi Adni tudunk, végre adni tudunk, mert sokszor azért nem kaptál, mert nem tudtad fogadni magadat, általunk.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz És Most az első ölelésünket küldjük együtt, egyszerre a kapó tenyered fogadásával. Az első ölelésben: Megáldunk bennetek, a SZERETET EREJÉVEL, a soha nem múlóval, a Szeretet megértésének erejével, a fizikai, szellemi és lelki szinteken.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz. És most a második ölelésben, a tenyered fogadásával, megáldunk bennetek: A CSALÁDOK BÉKÉJÉVEL ÉS SZERETTEID ÉS MAGAD BŐSÉGÉVEL.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz. És most a harmadik ölelésünk, hozzon áldást, a TESTVÉREK EGYMÁSRATALÁLÁSÁBA, térjen vissza bennetek is az elveszettnek hitt testvér, a félelemnélküliség, akit annak idején útra eresztettél egy vándorbatyuval.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz! A negyedik ölelésünk hozza meg nektek, a SZENT ANYASÁG ÁLDÁSÁT AZ ANYASÁG SZENTSÉGÉBE, akármilyen nemben is vagy: a fáradtságot nem ismerő és kimeríthetetlen gondoskodást, aki a cseperedő emberiangyalnak a tapasztalás magyarázatának első kis cipőcskéjét, aki a lábatokra húzza, hogy kelj fel és járj, gyermekem.

Ó Most lélegezz, lélegezz, lélegezz Szálljunk együtt a lélegzettel, tenyeredbe lélegezzük áldásunk következőjét, az ötödiket. Most megáldjuk, az EREDENDŐ ISTENI HATALMATOKAT, hogy azt magatokhoz vegyétek, hogy legyetek, az igazságos bátrak, a MAGatok urai és szolgálói, akik nem tudnak maguk és társaik ellen cselekedni, csak úgy együtt, ahogy az, jó nekik is.

Hát lélegezz, lélegezz, lélegezz! Áldásunkat osztjuk, a valódi SZEPLŐTELENSÉGETEKRE, a GYÓGYULÁST, ahogy szűzen a Földanyára érkeztek, és amint tanulságaitokat lerakjátok, szűzen távoztok. Az csak a látszat világában van: folt, vagy vakfolt, mit is cselekedtél, mit nem tettél. A Te lényeged, az volt, hogy itt voltál, itt vagy, és itt leszel, amint az Te akaratodban megvan. A Szeplőtlenség áldása hozza meg a szüntelen levés megértésének megnyugvását számodra.

Folytasd, Lélegezz, lélegezz, lélegezz! Most az Áldás osztás ideje van, a hetedik ölelésünkben, a VÁLASZTÁSAITOK, VÁLASZUTATOK MERÉSÉBEN. Hogy merj választani, vagy merj nem választani, vagy merd választani a kettőt, vagy a mindhármat, az új választást, de bárhogyan is döntöd el, abban találd meg a jódat, szépedet, a te mértékedbe meritkezve, a szerint, hogy a példa értéked aranyai és ezüstje, a szültésed óta a tiédek, és ezek nem hamisan csillogók, s bármivé válthatók.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz! A nyolcadik ölelkezésünk: a BENNED ÉLŐ FIÚ ÉS LÁNY VÉGTELEN SZERELMESSÉGÉT, az egyenlőségükben áldott és viselt TANT-RÁ-t, hogy bármelyikben felismerd önmagad, úgy szeresd meg, a nemek megítélése nélkül is akár.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz Hogy a kilencedikben, áldásunk ÖLÜNKBE VEGYE A BÖLCSESSÉGEDET, és ez legyen a te egyetlen hited, a magára ismerő bölcsesség, a Te Vallomásod, és ha akaratod van rá, legyen három temploma, a Mennyekben, a Földön, és a Te testedben, és hogy tiszteld más bölcsességét, azzal, hogy az a másé, és a közösét, az egy elvének szerint osszátok meg a tudásra-szomjazóknak.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz! Hogy tizedik ölelésünkkel, megáldhassuk, HOGY A SZIGORT, ELHAGYOD ATYÁD FELŐL, leveszed a válláról, mindazt, amit e kép, eddig tőlük, követelt, és engeded neki, hogy valójában megnyilvánítsa, mindenható szeretet érzéseit, hogy végre meglásd, ki lakik a látszat mögött.

Lélegezz, lélegezz, lélegezz! A tizenegyedik ringatásunk áldásával, áldjuk, a szertelen EMBERIANGYAL, SZERTELEN ÁRADÁSÁT, az örököt, a nyughatatlant, halhatatlant, a minden pillanatban újulót, aki a vágyával mindig továbblöki a Teremtést, és ha megnyugszik, megüli a SZERt

Lélegezz, lélegezz, lélegezz! Az utolsó előtti ölelésünk, áldásával, MEGÁLDJUK AZ ÖSSZES ÖNVÁLLALÁSOD, ÖNFELADÁSOD, ÁLDOZATOD, az összes függőségeteket, és ezzel az áldással, mindegyiket elengedjük, az Atyánkhoz, Anyánkhoz a Fénybe tisztulni.

Lélegezz, lélegezz, és lélegezz! Lélegezz, lélegezz és lélegezz! S a tizenharmadik szent ölelésünkkel, ÁTÖLELJÜK A TI MAGATOK MOSTANI SZENT ÖLELÉSETEKET, együtt leszünk, együtt vagyunk az ölelésekben, és mindenki szeret mindenkit magában úgy másikában, mint a másikában, úgy magában, általunk, és általatok, kedveseink.

Most légy velünk még három pillanatban, mindkét kezed vond magadhoz, tedd szíved csokrára, majd, a szemed elé nyújtva készíts velük egy anyaöl fészket. Majd kitárva az egeknek, amit kaptál, engedd azt a többi emberi angyalnak, elröppenni. Nem kell aggódnod a te fiókáid, amik a tiedék, azok nálad maradnak.

Az Istennők Vagyunk, Az Isteni Anyák, Az Isteni Szeretők! És az Emberi Istenek és Emberi Istennők Szerelmesei! Együttlétünket az egész világ beszéli, és azt átadni: maga a gyönyörűség.

Legyetek Áldottak, az Áldásokban! Legyetek Várandósak a Várásotokban, ahogy az Ember kész Angyalnak lenni, úgy már kész az Angyal is Embernek lenni!
 Ámen MáriaIstennők


Kapta: Venice, Madonna d’Oro-n , 2007.09.18.-án, és Átadta: Nász János, Tatabányán 2008. február 18. 22.11- 0.11

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése