2014. június 30., hétfő

Nimród fején a korona - Szent Iván éjszakaNégyszögre rakott tűzkupola, mely hiába "sarkos" fölülről a fény kört formál. Ennek a körnek azonban szögletes abroncsa van. Fölfelé tör a fény, s ott, a legtetejében ül az Atya, aki e pillanatban itt van közöttünk...

2014. június 22., vasárnap

Nimród fején a korona - Szent Iván éjszaka
 
Szent Iván éje telve van szokásokkal, hagyományokkal. Nem vesszük sorra őket, de nem  dőlünk be az "ősi pogány szokás" típusú eltusolásnak sem.

Annyit mindenképp tudnunk kell, hogy az Ikrek időszakából átfordulunk a Rák idejébe ezzel a jelmondattal: "Neki növekednie, nekem pedig kisebbednem kell". Keresztelő Szent János mondta ezt Jézusról, s mindez gyönyörű summázata az ikerség értékrendjének, a magyarság értékrendjének. Az egyik fél, azaz János, már látott, mikor Jézus még alig, és gondolkodás nélkül emelte maga fölé Jézust. 
Az égi Nimród (Orion) ezekben a napokban kapta meg fénykoronáját. A kelő nap fénye beragyogta fejét. Nimród egy beavató csillagkép, a fénykorona beavató korona. Jelenleg egyetlen ilyen koronát ismerünk itt a Földön, ez a magyar Szent Korona.

Mibe avat be Nimród? A fent és a lent kettősségébe, melyet öve választ ketté e földön. A fölső fényt le kell tudni juttatni az alsó világba. Az égi szentséget földi szentséggé kell varázsolni.

Ezek után nézzük, mi történik Szent Iván éjjelén. Az égi fényt a földön meggyújtják.
Tüzét megrakhatjuk,
Négyszögire rakjuk,
Dícsérendő az Atya e világon!

Négyszögre rakott tűzkupola, mely hiába "sarkos" fölülről a fény kört formál. Ennek a körnek azonban szögletes abroncsa van. Fölfelé tör a fény, s ott, a legtetjében ül az Atya, aki e pillanatban itt van közöttünk...

"Mely magas rutafa,
Ága elágazik,
A tengeren általhajladozik."


... az Atya, mely magos rutafa. A rutafa Istenfa, citrusfélét, fenyőfélét jelölt, de nem a fajta, a típus fontos, hanem az élőnek az a minősége, ahogyan reá tekintettek. Az istenfa Szent volt! (Mi csodálkozva hallgatjuk, hogy pl. Indiában a tehenet szentként tisztelik és le nem vágnák, bele sem gondolunk, hogy mi már semmit nem tisztelünk szentként.) Az istenfán jutunk el a teremtés forrásához és ő mihozzánk, a szívünkbe. Az istenfa hegye csúcsán át mutatták meg a gyermekeknek minden este a sarkcsillagot, a forrás irányát, ahogyan erről a "honfoglalásos" írásaimban szóltam. 

Fotó: Daróczi Csaba

A rutafa nem a fafajtát jelöli, hanem az isteni közelséget, mely egy fölső kapun át érkezik. A tűzbe zöld ágakat, illatos növényeket szórtak, s ez nyújtotta a lángot. A Tejút is ilyen rutafa, hiszen oda juthatunk általa, s láttuk, hogy épp Nimródtól ered. Ága elágazik, a turul két minőségévé, Attila és Álmos ágává. A "tengeren" általhajladozik. - A tenger a csillagos ég, melyen hídként hajlik át a Tejút. S a "magos" nem csak méretet jelöl, hanem egyben a termő-teremtőerejét is jelöli. De rutafa lehet még valami, mi áthajlik a földi síkon, ága elágazik, s az Atyához a legközvetlenebb utat jelöli... Krisztus útját: ez maga a kereszt a Szent Koronán, mint az iménti képen láthatjuk. S alatta az Atya... ki Jézusban jelenik meg közöttünk. 
"Selyem-sárhajú Magyar Ilonának,
Haján felül gyöngykoszorúja gyöngy."
Miért pont "selyem-sárhajú"? Azért, mert ismét csak a Tejútról van szó... Magyar Ilona, ez estben akire szükségünk van, Tündér Ilona, a tündérek királynője. Akinek aranyhaja az égen, a földi közegben selyem-sár hajjá válik. Fényes és nemes, sárga és termő, életadásra, fogantatásra kész. (Sár-lik a kanca is, ha csikót foganna... nyilas népe, fehér ló fia...) S haján felül "gönygykoszorúja"  az állatövi 12-es, mely valóban gyöngy. Virágnak virága - gyöngykoszorúja gyöngy, azaz a teremtő és teremtett egysége. A gyöngyös párta, mely a kiáradó szellemiség, s lelkiség jelölője... ez a női oldala annak, ami a férfi oldalon így jelenik meg, levezetve az égi energiákat a földre: 
Szent Ivánkor a lehozók, a csüngők mi magunk vagyunk, a magunk test-lélek-szellem hármasával. De Magyar Ilonának nem korona,hanem koszorú kell, mert ő másra készül, más a dolga. De mi? Meséinkben milyen vizet lehet a tündérek kútjáról hozni? Az örök fiatalság vizét. Kezd már összeállni a kép?
"Tyüzet megrakájuk, négyszögre rakájuk.
Egyik szögin űnek szíp öregasszonyok,
A másikon űnek szíp öreg emberek,
Harmagyikon űnek szíp hajadon lányok,
Negyediken űnek szíp ifjú leginyek."
 Minden, hangsúlyozom minden témabeli irodalom a tűz körüli elhelyezkedésről ír e sorok kapcsán. Pedig nem erről, vagy nem csak erről van szó. Egyik "szögiről" a szép öregasszony átugrik a "korona" fölött, maga is bekerül a közvetlen isteni "áramba", ahol Tündér Ilona közbenjárásával átfordul, megfordítja az időt... s másik oldalra szökkenvén, már a "szíp hajadon lányok"  közé érkezik. Mi mást is tehetne az ember itt, a Rák jegy mágikus ünnepén, mint az örök fiatalságot varázsolja az életébe?  
A Szent Korona "programjában" a gyógyítás kettős erővel szerepel Szent Kozma és Szent Damján képviseletében. Mit tudunk róluk? Keveset, de azt tudjuk, hogy ikrek voltak, akik vértanúhalált haltak. Mivel hitük megtagadására nem tudták rávenni őket, különféle módokon próbálták megölni mindkettőjüket: először megkötözve a tengerbe vetették, de a kötelékek a vízben kioldódtak, és ők kiúsztak a partra. Ezután máglyát gyújtottak alájuk, de a lángok nem érték őket. Akkor oszlophoz kötötték őket és nyíllal lőttek rájuk, de a nyílvesszők nem találtak soha célba. Vagyis mi mást képviselhetnének, mint az örök életet? (Végül egyébként karddal oltották ki az életüket.) 
Íme hát egy Szent Korona szertartás, ami az örök fiatalságot varázsolja. Nincs az évkörben két egyforma céllal történő tűzgyújtás, ezért sem volna szabad annyival elintézni az ünnepet, hogy a megtisztulást szolgálja e rítus. 
Miért háromszor ugorják át a Tüzet? Mert így formálódik ki az az őskép, amit minden gyermek hordoz, a Szentháromság, a Szent Korona. 
Miért Szent Iván, ha Keresztelő Szent János ünnepe? Bizánci hatás... írják mindenütt. Hogy lehet, hogy mindenhol megőriztük saját, tudatos névadásunkat, de itt egy bizánci név jobban tetszett? Mert lehetne erről is szó, a szlávok K. Szent Jánost Ivan Kupala-nak nevezik. Kupala-kupola-korona. Aktuális és pontos jelentés, vajon honnan vették át a szláv népek? De ha az Iván-t nézzük: V - N. Itt a segédtábla, be lehet helyettesíteni a mássalhangzókat, azaz a keretet, és meg lehet tölteni magánhangzókkal, azaz a mozgás irányával:
 Iván- V.N = F.Ny azaz Fény, de benne van a VAN létigénk is és még hosszasan lehetne sorolni. Keresztelő Szent János maga a fény, koronánk fénykorona, mi mást tehetnénk ekkor, mint fényt gyújtunk, s így varázslunk? Higgyétek, tegyétek. 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése