2015. július 29., szerda

Levél Orbán Viktorhoz - Szelei Magdolna 07.23.

"ENNEK   A  NEMES   LELKEKBŐL   ÁLLÓ   NEMZETNEK  A  SORSÁT   BE  KELL  TÖLTENIE.......  eddig   volt  szabad  akaratuk   a  felkészülésre.... "Tisztelt   Miniszterelnök   Úr!
  
Minden  népét  szerető   és  tisztelő  vezetőnek, minimum  egyszer  eljön  az  életében ,  hogy  komoly  döntést  kell  hoznia.
Önnek  ezekből  a   lehetőségekből  sok  is  adatott.

Most   Magyarország  Elöljáróságainak  el kell  azon  gondolkoznia,  merre  vezetik   az  országot, hogy  döntenek.

Önben  Orbán  Úr   sokan   Magyarország  megmentőjét  látták,   ( ma  már  jóval  kevesebben )  bíztak  abban, hogy  a Nemzet   sorsa  jobbra  fordul.  Ha   nem  vállalják  a  PÁLI  FORDULATOT    A  TÖRTÉNELEM   SZEKERE  ELHAGYJA    ÉS   ELSÖPRI    AZ  ÖNÖK   TOVÁBBI   LEHETŐSÉGEIT.

ENNEK   A  NEMES   LELKEKBŐL   ÁLLÓ   NEMZETNEK  A  SORSÁT   BE  KELL  TÖLTENIE.......  eddig   volt  szabad  akaratuk   a  felkészülésre.... ezen  túl   akár  tettszik  akár  nem   itt  a  nagy változás   szele....... kezdődhet  a  latolgatás   mit  jelent  ez......ha  igazán  és  komolyan  gondolta, (  bár  fiatalon  nem  készült   politikai   pályára)  tegyen  komoly  döntéseket ,  bizonyítsa   be,  hogy mennyire   szereti   NEMZETÉT, és    az  igazság  útján  haladjon....... ha  ez  nem így  történik  a   NÉP   az   ISTEN  ADTA  NÉP  ÁTVESZI   AZ  IRÁNYÍTÁST   és   KRISZTUS   ZÁSZLAJA  ALATT   AZ   Ő  EREJÉVEL   GYŐZELEMRE   VISZI   A   NEMZET   MEGVÁLTÁSÁT   AMI  KI  HAT  A  VILÁG  NÉPEINEK  ÖSSZESSÉGÉRE.
Tisztelettel   ajánlom  az  alábbi   sorokat, amit  Jézus    Szent  akaratának  megnyilvánulását   tükrözi   diktálás  útján.


Tisztelt  Megszólítottak  Egyenként  Személyesen!
Ha  ebben a  körben   valaki  még  mindig  nem tudná, vagy  nem  értené  miért  van  ekkora  ellenállás ,  vagy  agyon hallgatás , illetve  sajtó  tilalom,   az  nincs  tisztában  mi  folyik  évszázadok  akár  év-ezredek  óta.  Ez  a  módszer  és  taktika  állandóan  vissza  köszön  a  hatalmon  lévők  irányítási  rendszerében.  Időnként  szükségszerűen  és  érthetően, máskor  feleslegesen  és  romboló  hatással.  Mindig  az adott  pillanat  kell,  hogy eldöntse , az  akkori   vezető -erő  képviselője hogyan  látja  jónak. Ez  egy  tudat-fejlődési  szakaszt  határoz  meg  előre   mutatóan,    annak a  személynek , akinek   felelőssége  az  utasítás  kimondása. (  és   sajnos   hosszú  idők  óta  nem az  önvalója  dönt,  hanem  egy  háttér   hatalom   fenyegető  utasítása  és  szervezete, ha  adott   pozícióban  lévő   nem ért egyet   ezzel  az  utasítással,   nemzetek  eltiprása,  államfők   kivégzése  a  bankok  tisztességtelen  tér-nyerése  stb, igen  ez  a  lebegtetett   láthatatlan   HÁTTÉRHATALOM    akik  arctalanul   ám  drasztikusan  mindenre   képesek ) Ez  karmikusan  azonnal  vissza hat  minden lélekre.....  később  pedig  megszenvedi  minden  ország (  illetve  a  Föld  lakossága ) ezt  a  döntés  hozatalt.  Egyébként   az  egész  Föld  lakosságának  kiirtása  van a  programjukban  a  Föld  teljes  irányítását  tűzték  ki  célul.

Tehát  most  ez a folyamat  megy végbe  napjainkban.
A  Föld  erejét  a  gondolataink  sokasága  táplálja  és  már  le dobja magáról  azt  a sok  szennyet, hazugságot, önteltséget és önző  gőgös   erőt, amit  eddig  befogadtunk  és  hagytunk  működni.

Mit  jelent  ez a  Magyarságnak  és a  Kárpát-medencében  élőknek? .... az  igazság  a  szabadság  a  szellem  forradalmának  feltámasztását,  szeretet  és  szerelem  által..... no  Ő   PETŐFI  SÁNDOR  szelleme.  Aki    az   akkori  ruhájában( ember-testében )  a  jézusi  eszmét  hozta  el  nekünk .   Hiszen   Jézus  személye   és  személyisége  sem  az volt,  van és  lesz,  akinek  és    aminek  hiszik,  mondják, vagy aminek  beállították ( félelmet-keltően) meggyalázva  a templomokban.  

Jézus   forradalmiságáról  és  igaz tanításairól  kőkeményen  hallgatnak.  A   feltámadott    Krisztust   nem  éltetik,  zavart  keltenek,   mert  ugyanaz   a helyzet,  ha  ez  az  ERŐ  KISZABADUL  A  PALACKBÓL.  Városokat rombol ha kell, vagy épít  új világot  és  élhető   ÉLET-TERET  BIZTOSÍT  AZ  EMBERISÉGNEK.

A  Magyarok   mindig  is  útban  voltak   keletnek  is  és   nyugatnak  is  ......a 48-as  szabadságharc, a  világháborúk, a  forradalmaink  másról  sem  szóltak  és  szólnak,   csak az  elnyomásról  és  szét-darabolásunkról,   megosztottságunk  folytonosságának   fenntartásáról,  gyűlöletről, irigység generálásáról  ...  hogy csak ezt a  néhány  száz  évet  említsem, nem sorolom.  Harapófogóba   fognak  minket,   úgy támadnak    rendre,  mert  másként   ez  a  szellemcsalád  nem  volt  megvehető.   

Őstörténelmünket   meghamisítják sorozatosan,  elhazudják   az  igazságot   és  tudatos  szellemrombolást   hajtanak   végre  az  iskolákban. Kitalált   ál-történelmet  tanítanak.   A   "Tudományos   Akadémia "  utasításra   elhallgatja     és  megmásítja  a  kikutatott    valós   vizsgálatok  eredményeit... sok  jeles  nevet  és  anyagot  pl.  Kőrösi   Csoma  Sándor,  Móricz  Mihály, stb,

A  jogrendet  úgy  alakítják,  hogy  az  a  hatalomnak  tetsszék,   a  belső  elit   kör   érdekeit   szolgálja  ki.    ELÉG   VOLT !!!!  NINCS   TOVÁBB!! 

AZ   ÉGI  ERŐK   KÉSZEN   ÁLLNAK  SEGÍTENI   A NEMZET - TUDAT  MEGÚJULÁSÁBAN   ÉS   FÖLTÁMADÁSÁBAN! 

Ezért   nagy  dolog  az  amit  MORVAI   FERENC   VÉGIG  CSINÁLT.  A   JÓ  ISTEN  ADJON  NEKI   MÉG   TOVÁBBI  SOK  ERŐT  EGÉSZSÉGET   ÉS  HITET.

El  kell  tehát  gondolkodni   azon  is  milyen  háttérhatalmi  programmal  küldik  hozzánk  és  Európába  az   emberek  áradatát, tele-tűzdelve  zsoldosokkal, hogy  ismét  belülről  kapjunk  támadást  egy  ÚJ  HÁTTÉRHATALOM  VILÁG RENDJÉNEK   ELŐKÉSZÍTÉSE  miatt.
Ezért   Petőfi   a  SZABADSÁGNAK     ÉS   IGAZSÁGNAK  ZÁSZLAJÁT  HORDOZZA   JÉZUS  SZELLEMÉNEK   ÚJJÁSZÜLETÉSE  OKÁN. Ő    MAGA  A  SZENT    SZELLEM,   AKI  KIÁRASZTOTTA     LÉNYÉT   AZ  EMBERISÉG     SZÍVÉBE,    HOGY   A  FIZIKAI   TEST    MŰKÖDTETNI    TUDJA  A   SZERETET   ÉS     SZERELEM    ISTENI  ENERGIÁJÁT.  

IGEN  EZ  SZELLEMI   FORRADALOM !!!   ITT  ÉS  MOST  VAN  AZ  IDEJE !!!   AZ  EGÉSZ  FÖLD  SORSÁNAK   JÖVŐJÉT    MAGYARI  FÖLDÖN  VÍVJUK  MEG,  SZELLEM  SZINTEN,   MÉG  AKKOR  IS,  HA  EZ  SOKAKNAK  HIHETETLEN  ÉS  ABSZURDUM. (  a  Nyirkai   jóslat  próféciája)
Ez  nem  temetés , hanem  az  ÚJJÁ    SZÜLETÉS   ESZMÉJÉNEK   A  NAPJA!!!
A   Magyarok   Istene  segítse   Országunkat   egyesíteni   és  felemelni   a  MAGOSSÁGBA!!!
Tisztelettel   és  Áldással  Szelei  Magdolna  Mária   Fénysugár  Szeretetszolgálat  ElnökNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése