2015. november 6., péntek

A boldogság keresése - A rezgésszint és az energia


 Az általunk Istennek nevezett egyetlen szellem mindannyiunkon keresztül hat. A teremtés tökéletes, de nincs befejezve, folyamatosan történik - rajtunk keresztül. Minden gondolatunkkal változtatunk a teremtésen. A boldogság keresése

A rezgésszint és az energiaKedves Olvasó!


Remélem megbocsájtod, hogy nem saját szavaimmal fejezek ki tudományt. Ezek a cikkek, iratok tökéletesen fogalmazzák meg a lényeget, én már csupán saját tapasztalataimat, utam ezen fejezetét szeretném ismertetni. Ehhez viszont kötelességemnek érzem elsőként az alapokat tisztázni. Így ez a bejegyzés kicsit hosszúra nyúlik, de fontosnak tartom ezeket leírni, összeszedni:


"A XX. században már bebizonyították, hogy mindennek, az élő és élettelen dolgoknak, a szerveknek, a sejteknek is van egy bizonyos frekvenciája. Az elmúlt 10-15 évben sok bejegyzett találmányban ezen hullámok kedvező hatásait használják fel és alkalmazzák orvosi berendezésekben, és más eszközökben. Létezik elektromágneses karóra és párna, diagnosztizáló berendezések, terápiás készülékek akár kisállatok kezelésére, és nagyon kedvelt a színterápia is. Még a népszerű IPhone telefonokra is sok közérzetjavító és nyugtató programot készítettek, melyekben csak egy frekvencia, vagy meditációs zene is hallható. Testünket parányi részecskék tömkelege alkotja. Ezek egymással rezgésben vannak és hullámokként jelennek meg, amelyek az emberen átáramlanak. Ebben az összefüggésben beszélhetünk elektromágneses testről is. Már a ’30-as években olyan kvantumfizikusok, mint Albert Einstein és Werner Heisenberg arra a felismerésre jutottak, hogy az anyag két formában nyilvánul meg: egyrészt elektromágneses részecskékben, másrészt elektromágneses hullámokban. Ez a tan az addig létező világképet felborította."


"A rezgés törvénye - /Írta: Kurt Tepperwein/


Ez a törvény azt jelenti, hogy minden mozgásban van, semmi sem áll, minden rezeg. Az energia és az anyag csupán különbözõ frekvenciájú rezgések manifesztációja. Még a legkeményebbnek tűnõ anyagban is állandó rezgésben vannak a molekulák, s ugyanez igaz a fényre, a melegre vagy az energiára.
Minden gondolat, minden érzés, minden kívánság vagy akarat különbözõ frekvenciájún rezgés, és erejüknek, illetve tartalmuknak megfelelõen hatnak. Hasonlóképpen hat rám mindaz, amit észlelek vagy amit elképzelek.(...) Soha nem egyetlen rezgéssel van dolgunk, hanem minden egyszerre sokféle rezgésben van, s ez egyszeri és megismételhetetlen egészet képez. Nincs olyan, ami ne volna rezgésben, miként olyan sincs, aminek csupán egyetlen rezgése volna. Minden mindennel összefügg, és befolyásolja egymást. Ekképpen tehát minden rezgés egyszerre ok és valamely korábbi ok okozata. Minden rezgés megfelel egy hangnak, egy színnek, egy formának és így tovább. (...)


Mi az energia?Valamennyien rendelkezünk energiával, különben nem élnénk. Ez az energia testi erõ, egészség vagy kisugárzás formájában jelentkezhet. Energiánkkal szabályosan magunkkal ragadhatunk másokat.


Az energia szó görög eredetű, és azt jelenti: hatóerő. A fizika úgy definiálja az energiát, hogy az "erõ szorozva az úttal". Energiát használunk akkor is, ha dolgozunk, ha sétálunk vagy akár pihenünk, sõt gondolkodásunkhoz is energiára van szükségünk.

Az energiát nem lehet elõállítani, sem megszüntetni, csupán formáját lehet megváltoztatni. Az elektromos energia fénnyé vagy meleggé alakulhat. Albert Einstein szerint az anyagot is át lehet alakítani energiává és az energiát anyaggá, hiszen az anyag is csupán az energia egy különleges megjelenési formája.

Minden, ami a Földön létezik, a Naptól kapja az energiáját. A növények kémiai energiaként raktározzák el a napenergiát, melyet aztán az emberek és az állatok felhasználnak. Minden sejtünk szabályos "erõművel" rendelkezik, az úgynevezett mitokondriumokkal, amelyek lehetõvé teszik ezt a feldolgozást. Az élelem az oxigén hatására alkotóelemeire bomlik, és a benne tárolt energia felszabadul. Ennek az energiának egy részét a test használja fel regenerációjához, a maradékot erõként vagy testmelegként érzékeljük. Ha ezt az energiát egyetlen célpontra irányítjuk, az erõ megsokszorozódik.

Ekképpen tud az ember szinte mindent elérni, ha minden energiáját egyetlen célra koncentrálja.

A gondolkodás szellemi energiák mozgósítása. A kitartóan aktivizált energia láthatóvá válik. Minden gondolatnak van egy biokémiai és egy bioelektromos hatása. Naponta mintegy tizenötezer gondolat fordul meg a fejünkben, melyek többsége lényegtelen, érdektelen, gyakran egyenesen negatív. A gondolatokból azonban tettek születnek. A negatív gondolatokat negatív cselekedetek követik. Ha a gondolataink irányát megváltoztatjuk, megváltoztatjuk egész életünket.


Könnyen be tudjuk bizonyítani magunknak gondolataink azonnali biokémiai és bioelektromos hatását, ha elképzeljük, amint beleharapunk egy citromba. Kettévágjuk a citromot, és nagy boldogan beleharapunk - s a tudatalatti máris több nyálat termel, hogy a citromsavat felhígítsa szájunkban. Testünk azonnal reagál minden gondolatunkra, éspedig sokféle testi és érzelmi reakcióval. Meg kell tehát tanulnunk fegyelmezni gondolatainkat, mert ez a feltétele annak, hogy helyesen, tudatosan cselekedjünk. Minél magasabb rezgésű az energia, amelyet mozgósítunk, annál súlyosabb következményekkel jár, ha helytelenül használjuk, akár tudatosan, akár tudattalanul. (...) Minden anyagiban tehát nem az anyag a lényeges, hanem a szellemi struktúra, amit az ember esetében tudatnak nevezünk. Igaz Valónk szerint valamennyien tiszta tudat vagyunk. S minthogy képesek vagyunk gondolkodni, az a feladatunk, hogy felelõsen részt vegyünk a teremtésben. Az általunk Istennek nevezett egyetlen szellem mindannyiunkon keresztül hat. A teremtés tökéletes, de nincs befejezve, folyamatosan történik - rajtunk keresztül. Minden gondolatunkkal változtatunk a teremtésen. Amíg csupán a külsõ formát szemléljük, nem látunk semmi hasonlóságot, közöset, csupán akkor vesszük észre a sokaság mögött rejlõ egyet, ha az õsszubsztanciára gondolunk, amelybõl valamennyien származunk. Már maga a szó, "szubsztancia", igen fontos útbaigazítást ad: subannyit jelent, alatt, és a stare annyit jelent mint állni. A szubsztancia tehát valami olyasmit jelent, ami alatta áll valaminek, valami valóságosabbnak. Ebbõl a valóságos szubsztanciából jött létre minden, ami "megjelent", tehát ami megjelenít, az jele valaminek. Ez az igaz valódi szubsztancia mindenütt rendelkezésünkre áll, és kész arra, hogy bármely kívánt formában megjelenjen, mihelyt valamely teremtõ megalkotja. Az a forma, melyet gondolatainknak adunk, benyomódik ebbe a szubsztanciába, és "megjelenésre" készteti. Az élet mindig csak IGENT mond!!!

Miért nem mondjuk meg hát az életnek, mit hozzon létre? Bármit gondoljon is egy teremtõ, annak meg kell jelennie. A hit aktiválja bennünk a teremtõerõt, és arra kényszeríti az energiát, hogy az általunk kívánt formát öltse magára.

Mindent el tudok érni, amire csak gondolok.

Ami korlátok közé kényszerít, az az én gondolatom és az én hitem. Ha megnyitom magam, gondolataimat és hitemet kitágítom, megszüntetem ezeket a korlátokat, minden lehetõvé válik számomra, és a lehetetlen szót kitörölhetem a szótáramból.

Az embert a gondolkodás képessége különbözteti meg a többi élõlénytõl. Az ember gondolatain keresztül tudja az energiát tevékenységgé alakítani.

Minden anyag abból az egyetlen erõbõl jött létre, és abból az egyetlen erõbõl áll, amely az atomokat rezgésbe hozza és összetartja. Ebben az erõben egy ismeretlen szellemet kell feltételeznünk, amely minden anyag õsalapja. Nem a látható, de múló anyag a való, az igaz, hanem a mögötte rejlõ szellem az igaz valóság.

Az anyag energia, az energia pedig nem más, mint az egyetlen tudatos szellem tevékenysége."


Nos, azt hiszem tökéletes leríják ezek a kis olvasmányok, mi is az energia és mi is a rezgés. Mi is az amit gondolunk. Mi magunk vagyok azok. Alakíthatjuk gondoltainkat, ezáltal életünket.

Bevallom én még nem lettem ettől sem milliomos, és még életem netovábbját sem találtam meg, de ez nem jelenti azt, hogy nincs már útban felém mindez. :-)


Az sem volt világos sokáig, hogy miért is jó az nekem pontosan, ha emelem a rezgésszintem? Mire jó? Hm. Sokáig kutattam valamiféle épkézláb magyarázat után...


"Bármi, ami a megnyilvánulásban létezik jól meghatározható frekvenciaszinten, rezeg, mozog.
Minden, ami a makrokozmoszban létezik, meghatározott ütem szerint rezeg. Még egy számunkra mozdulatlannak tűnő dolog, mint például egy darab kő is, valójában adott frekvenciaszinten rezeg. (...) Tudatunk rezgésének emelésével olyan erőket és képességeket ébresztünk magunkban, amelyek létezéséről korábban tudomásunk sem volt. A szó szoros értelmében „felébresztjük” az emberben rejlő jót, ekképpen mi magunk válunk „gyógyszerré” a többiek számára – és áldássá az egész világ számára.


Minden dallamnak, kimondott hangnak, leírt jelnek vagy szimbólumnak megvan a maga sajátságos rezgése. Ugyanígy eszközeinknek, ruházatunknak, bútorainknak, házunknak és környezetünknek is saját, csak rá jellemző rezgése van. Ezek a rezgések sokkal erősebben befolyásolják az ember rezgéseit mint gondolnánk.

A szellemi fejlődés egyik feltétele a megemelkedett rezgésszám, s ezt nagyban segíti a tudatosan kialakított harmónikus környezet.
Kineziológiai kísérletek, mérések és bekalibrálások alapján létrehoztak egy táblázatot amely 1-től 1000-ig tükrözi a tudat állapotát a rezgésszámának a függvényében, ahol az egyes az emberi lét legalacsonyabb fokát jelöli, az ezres pedig a Krisztusi tudat szintjét. Az alacsony szintű rezgéstartományban az ember nagyon kevés életenergiával rendelkezik ezért akaratlanul is elvonja környezetéből (energiavámpír), vagy jobb híján a Földanyától. A 200-as szinten éri el az energiakiegyenlítődés állapotát, már nem von el a környezetéből, de nem is ad. Ezután amint rezgésszintünk emelkedni kezd csodálatos dolgot tapasztalunk, az energiaszint exponenciális függvénye a rezgésszintnek. Olyanokká válunk mint egy-egy sugárzó antenna, amely jótékony életenergiával árasztja el környezetét.Egy néhány példa az alacsony fokozatok szemléltetésére: 20-szégyen, 30-bűntudat, 50-fásultság, 75-bánat, 100-félelem, 125-vágyakozás, 150-harag, 175-büszkeség, 200-bátorság. Itt kezdődik a felfedezés, az eredmények, az állhatatosság és az elszántság zónája. Az alacsonyabb energiaszintekről a világ reménytelen, szomorú, ijesztő vagy frusztrációkat okozó helynek tűnik, a bátorság szintjéről azonban az élet már izgalmas, kihívásokkal teli és serkentő jelenség. A bátorság az új dolgok kipróbálásának és az élet viszontagságaival való szembeszállásnak a hajlandóságát jelenti.

A magasabb szinteken: 250- pártatlanság (már nincs ítélet), 310- hajlandóság (a hajlandóság azt jelenti, hogy az illető leküzdötte az élettel szembeni ellenállását, és elkötelezetté vált a részvétel iránt), 350-elfogadás (ezen a tudati szinten jelentős átalakulás megy végbe, amint az egyén megérti: ő maga a forrása és egyben teremtője is élete létélményének), 400-ésszerűség (racionalitás)- az elvont fogalmak egyre fontosabbakká válnak - képes nagy mennyiségű és bonyolultságú adat kezelésére, gyors és helyes döntések meghozatalára, a kapcsolatok, a fokozatok és a finom különbségek részletekbe menő megértésére és a jelképek alkalmazására, 500-szeretet. - A szeretet létállapot: a világhoz való viszonyulás megbocsátó, gondoskodó és támogató módja. A szeretet nem intellektuális jellegű, nem az elméből fakad, hanem a szívből sugárzik. Indítékai tisztaságának köszönhetően képes arra, hogy másokat felemeljen, és nagy dolgokat vigyen véghez, 540-öröm.
Ahogy a szeretet mindinkább feltétel nélkülivé válik, azt egyre inkább belső örömként élik meg, ami minden tevékenységben állandóan jelen van, a lét minden pillanatából folyamatosan fakad, s nem külső forrásból származik, 600-béke. Önmegvalósítás vagy az istentudat, rendkívül ritka: tízmillió emberből csak egy éri el. A 700 és 1000 közötti állapotok a megvilágosodás állapotai. Mivel az ERŐ skálája logaritmikusan növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár is már tökéletesen ellensúlyozza az egész emberiség teljes negativitását."


Mint azt a cikk is említi, mindennek van energiája, rezgése! Még egy darab fának is. Azonnal elgondolkodtam mit is lehetne ezzel kezdeni, de ezt majd később.. :-) Most pihenésképpen lássunk egy csodás kis videót a frekvenciáról:


A rezgésfelületre szórt szemcsés anyag mandalamintákhoz
hasonlóan rendeződik a különböző frekvenciák hatására.


A frekvenciák (Solfeggio frekvenciák):

Minél többet olvasok erről a témáról, annál többször találkozom azzal, hogy egy ideje már elkezdődött Földünk, emberiségünk felemelkedése. Egyre többen érezzük ezt. Az energiát. Hajt minket a kíváncsiság, mi lehet az OK! Az oka annak, hogy egyre többek és jobbak a megérzéseink, egyre több szeretet vágyunk adni és kapni, egyre többször tör ránk egyfajta "érdekes" hangulat. Érezzük, hogy valami változik. Sokan - mint ahogy én is - keressük az okát, szinte isszuk magunkba a tudást, magyarázatot akarunk és fejlődést! Vannak azonban, akik megrémülnek a változástól. Találkoztam ilyennel is. Van, akinek tudok segíteni, ezáltal emelve saját és ő rezgésszintjét is, és van akin viszont már/még nem tudok segíteni. Lehet hogy önzőnek fogok tűnni, de úgy érzem mielőtt osztanám az észt másoknak, magammal kell előbb törődnöm. Meg kell még tudnom mi is folyik a világban, bennem. Nem szeretném, ha bármi is befolyásolná fejlődésemet, így a jóval foglalkozom, építem magam, másokat. Sugárzom a lehető legmagasabb frekvenciát (boldog vagyok), amit csak lehet és igyekszem szeretni! Ehhez meg kellett tudnom mi az, ami emeli a rezgésszámot.


Kutattam ezután. Nagyon sokat. Rengeteg módja van kezdve a hangoktól, szín,- fényterápia is szóba kerül, mindenféle tanácsadók szerveznek rezgésszint emelő "bulit", mindenféle angyalok segítségével... Biztos vagyok benne, hogy aki HISZ ebben, annak EZ segít. Én mindig a saját fejem után mentem és szerencsésnek érzem magam, mert mindig megéreztem mi az, amire szükségem van ahhoz, hogy emeljem a rezgésszintet. Az első és legfontosabb, amit megtudtam, hogy a gondolataink ereje nagyon is fontos. Csak én magam tudom a legjobban emelni a rezgésszintem. "Magyarul": Csak tőlem függ a boldogságom. Ami jól esett és érezhetően megemelte a rezgésszintem:


Komolyzenék. Segítés másoknak. Apró, mindennapi dolgokban megtalált szépségek és boldogságok. Színek. Napsütés. Erőt adó zenék. Filmek. Masszázsok, fürdők. Könyvek, tudás. Meditáció. Belső béke. Még sokáig tartana a teljes lista, de azt hiszem ezzel a lényeget már leírtam. A legfontosabb rezgésszint emelő tevékenység azonban mindenekfelett: a SZERETET volt!


"A szeretetnek nagyon magas a rezgési frekvenciája, míg a félelemé nagyon alacsony. Ha a tudat kevés fejlődésen megy keresztül, alacsony a rezgésszint, és az életet félelem és fájdalom uralja.

A fejlett tudat sokat tanult, fokozatosan növelte rezgési frekvenciáját, életerejét. Megtanulta tisztelni a többi embert, nem hibáztatni őket, békében és harmóniában élni velük. Mivel több igazolt tudás van a birtokában, nemcsak megérti a szeretet jelentését, hanem annak frekvenciáján is éli az életét, hisz már világossá vált számára, hogy csak a szeretet révén válhat szuperlénnyé az ember.

A szeretet semleges, nincsen polaritása, nagyon magas frekvencián rezeg, energiájának nincsen tömege, és olyan spirituális és mentális szinten van, ahol létezése a szemlélő akaratától függ."


http://phoenix33b.blog.hu/2014/01/18/a_rezgesszint_es_az_energia


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése