2016. február 14., vasárnap

A gravitációs hullámokkal kapcsolatos bejelentésről 2016.02.13.


Amerikai kutatók bejelentették azt, amit Albert Einstein már száz évvel ezelőtt megjövendölt: a gravitációs hullámok léteznek, és - hála két egymással összeolvadó fekete lyuknak - először sikerült észlelni őket.
http://www.origo.hu/tudomany/20160211-gravitacios-hullam-einstein-fizika-felfedezes-fekete-lyuk.html
A gravitációs hullámokkal kapcsolatos bejelentésről

2016.02.13.
Posted by charon institute
A mostani bejelentés már nagyon hiányzott. Nem biztos hogy tudatos, nem biztos hogy tervezett, de érdekes hogy éppen most történt meg.
Mindenesetre a közös tudatba bekerül a léte, és emiatt sok “mögöttes”  dolog fog kinyílni.
A jelenség létét, Amit Tesla (és több kortársa is) felfedezett, de – ma is elvontan, matematikailag – megtalálunk a kvantummechanikában,  vagy kozmológiában.  Például nem értik hogy nagy rendszerek miért mozognak egyszerre, amikor  (a fénysebesség, mint maximum sebesség szerint)  azokon a távolságokon semmiféle közük sem szabadna lenni egymáshoz.
Hamarosan fel fogják fedezni, hogy nem csak fekete lyukak egymás körüli keringése és összeolvadása kelt ilyen hullámokat, hanem MINDEN. Ez az anyag és a tér elválaszthatatlan tulajdonsága.  A tér rezeg, nagyon érdekesen, úgy mint a tenger hullámai  (H. Moray).
Optikai szálaknál figyelhetjük meg a jelenséget, hogy az alacsonyabb frekvenciáktól mintegy lemaradnak a magasabb frekvenciák. Ez olyan mint a vízhullámnál a fodor, mely a hullám egy bizonyos részén helyezkedik el.  De ez már a szolitonok, nemlineáris hullámterjedés világa…
Csak közvetett hatásként tudjuk érzékelni, mert egy nyomáshullámként érkezik.   A  spektrumképe jó eséllyel  valamilyen természetes sorozatot,  e-  függvényt vagy Fibonacci-sort fog követni.   Mivel a természetben a harmonikus rezgések tovább fennmaradnak mint a diszharmonikusak.   Egyszerű példával  az alaktalan kavics a folyóban a folyamatos csiszolódás hatására legömbölyödik, és utána már jóval kevésbé csiszolódik tovább.  Érdekes még megfigyelni azt is hogy egy csigaház, melynek arányai szintén természetes számsorozatot követnek, évmilliókig fennmarad…
A IV. “mag” erő amit fel fognak fedezni, már nem elválasztható a tudatos megfigyelőtől, mivel az élőhöz, az élethez is köze van. Ez egy olyan rendező elv, ami a kvantum-folyamatok látszólag véletlenszerű folyamatát valamilyen irányba tolja el.
A világban több helyen, több egyetemen elhelyeztek véletlen-szám generátorokat (főleg Amerikában)  megfigyelhető volt, hogy olyan eseményeknél, ahol az emberek nagy tömegének fókusza egy irányba fordult  (szept. 11-i esemény,  O.J Simpson pere, 2004-es Cunami)   ezek e véletlen-szám generátorok meghülyültek.  Az effektust tovább árnyalja, hogy a változások már az esemény bekövetkezte előtt megjelentek.
Ez makroszkopikusan, – csak az anyagot figyelve, úgy tűnhet hogy a rendszerre valamely külső hatás hatott.
Ilyen eseményeknél amit a LIGO is észlelt 2015 szeptemberében, olyan hatalmas energiájú lökés keletkezett, amely már az anyagra (és fényre is)  közvetlen hatással volt.  Az anyagot nagyon pongyolán összesűrített energiának is tekinthetjük.
A hatás megfelelő geometriai kialakítással, és az ebből adódó forma-rezonanciákkal nagyságrendekkel fokozható. Ki kell tágítani azt a tudást ami a normál fizikai és elektronikai ismereteinkből fakad.  Bár az egyenletek lehetnek helyesek, de mindig egy adott értelmezési tartományban, és adott vonatkoztatási rendszerben igazak.
Csak megjegyzésként: – Ha meg lehetne fogalmazni az “ars poeticánkat” az a határok feszegetése, és annak kiterjesztése.
Ki fog derülni hogy a hullámok szabályos rendben jönnek, ez azonban nem biztos hogy a jelen matematikával leírható. Sokkal inkább a fraktál-dinamikához lesz köze. Ez a tér elválaszthatatlan tulajdonsága.
A Napok, és fehér lyukak (a galaxisok fényes központi csillagai) mind az energia átalakítói. és nem az energia forrásai.  Ezek konvertálva tovább adják ezeket a hullámokat. Minden szinkronban történik, a folyamatok egymásra fel vannak fűzve. Ezt nevezték az ókori görögök a “szférák zenéje”-nek,  de pl. David Wilcock legújabb könyve  – A szikronicitás kulcsa, – bár más megközelítésben, de erről szól.
Lássuk az elkövetkező néhány évben mit fedeznek fel ebből.
Köszönet a kutatásokban résztvevőknek, akik nagy erőfeszítéseket tesznek hogy a kép összeálljon, és hogy haladhatunk a mélyebb megértések felé. – Blogunk erről szól.  Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy érez-e benne a maga valóságához kapcsolható szinkronicitást vagy sem. Figyeljük a történéseket, hiszen a hivatalosnak is mondható tudomány is új lehetőségekről beszél.
Roskó Farkas

Új ablak nyílt az univerzumra

“Frei Zsolt, az Eötvös Gravity Research Group vezetője az mta.hu-nak elmondta: a mostani bejelentésben legalább három világraszóló felfedezés rejlik. Először is végre direkt módon érzékeltük a gravitációs hullámokat. Másodszor: először van közvetlen megfigyelésünk arról, hogy feketelyuk-párok valóban léteznek, és belátható időn belül össze is olvadnak. Végül a természetben ilyen nagy energiájú folyamatot korábban még soha nem észleltünk.
„Asztrofizikusként bizakodva nézek a jövőbe, amikor rendszeresen tudunk majd ilyen gravitációs hullámokat észlelni és az új eszközzel asztrofizikai megfigyeléseket végezni. Új ablakot nyitottunk az univerzumra, hiszen eddig csak az elektromágneses kölcsönhatás alapján figyelhettük meg az eget – ugyanis a fény, de a rádióhullámok vagy a röntgensugárzás is ennek különböző megnyilvánulási formái. Mostantól olyan jelenségeket is észlelünk majd, amelyeket elektromágneses alapon nem lehetett megfigyelni, mint amilyen a fekete lyukak összeolvadása” – mondta el a szakember.”
Mennyi de mennyi titok, törvény létezik és határozza meg sorsunkat anélkül, hogy tudnánk róla. És vajon az ember szempontjából ezeknek mi az értéke? A napokban volt egy cikk az Egregorokról. – Mely szerint, ez minden esetben egy személytelen minőséget jelent és ez egyben egy automatikus megszemélyesítést is lehetővé tesz. Lényegi szempontnak tartjuk, hogy “megszemélyesülés” lehet egy tudományos orientáció is. Ez a jelen esetben energetikailag egy hatalmas nyitást jelent a kollektív tudat szempontjából.
Frey Zsolt nyilatkozatából;  “Mostantól olyan jelenségeket is észlelünk majd, amelyeket elektromágneses alapon nem lehetett megfigyelni.”
De hisz az egész létezésünket eddig elektromágneses alapokra építettük. 
Ha összefüggéseiben vizsgáljuk napjaink egyéb eseményeivel, a “hagyományos” emberi tevékenységek gyakorlása több szempontból is egyre nagyobb akadályokba ütközik. Forrong a világunk és alakul át minden. Átalakul a tudományos szemlélet, a társadalmi berendezkedésünk is újrastrukturálódik, de a vallásunk sem maradhat a csak megkülönböztető állapotában.
Ami dogmatikus az csak emlék lesz a történelemben, hiszen a kozmikus korszak nyitányának hangjait már egyre több helyen és egyre többen hallják. Erről is rengeteg anyag van már az interneten kielégítő magyarázatok nélkül. Amit mi anyagnak hittünk az pusztán az emberi érzékszervekkel oszcilláló információ, ami nem jelent mást, mint “lineárissá fagyott energiát”.
Nos a gravitációs hullámok bizonyíthatóságával, illetve ennek mostani bejelentésével; – Vége.
Természetesen emberi szempontból ez időbe lesz ágyazva, de az új perspektívák hatalmas lökést adnak az emberi fejlődésnek, vagy kibontakozásnak, abban a tempóban, ahogy fellazulnak az eddig bemerevedett rendszerek.
Le sem tagadhatnánk, hogy ez napjainkban mindenkit, – minden élőt érintően történik.
Murzsicz András


3 megjegyzés:

 1. Részegen nekidőlt az észlelő az érzékelőnek.

  Marhaság az egész! - és Te persze leadod!!!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Naná hogy leadom.

   Több mint ezer tudós dolgozott évek óta rajta. Nemzetközi gárda. Illik tudni, hogy manapság ilyen magasszintű kutatással csak azok tudnak foglalkozni, akik rendkívül magas IQ-val rendelkeznek. Ők viszont nagyon vigyáznak az agysejtjeikre, épp ezért nem isznak alkoholt. Egy cseppet sem!

   Ma már más időket élünk, mint régen.

   "Egy teljesen új ablakot nyitottunk az univerzumra. Ahhoz képest, ahogy eddig alapvetően fény segítségével tudtuk megfigyelni, hogy mi történik a világegyetemben, ez egy új irányt jelent. Az ember eddig az égboltra egy távcsővel vagy akár egy neutrino detektorral nézett. Mostantól pedig egy teljesen új érzékszervet adtunk a csillagászatnak, amellyel együtt megérthetőbb, hogy az univerzumban mi hogyan történt."

   "Az újdonságot az a készülék jelenti igazán, amivel az eddiginél nagyságrendekkel pontosabban tudunk mérni távolságokat. Jobban tudjuk mérni a tér görbületét, mint ezelőtt bármi. Jelenleg két ilyen detektor van a világon, olyat tud, amit távol-közel soha senki és semmi. Ezzel több milliárd fényévre is el tudunk látni. A csillagászatban ez olyan nagy változást jelent, mintha a némafilmes korszakban valaki bekapcsolta volna a hangot is az előadásba. Teljesen új érzékszervet adtunk ezzel az emberiségnek; ha úgy tetszik: füle lett a távcsöveknek."

   "A múlt csütörtökön bejelentett tudományos világszenzációban, a gravitációs hullámok első közvetlen megfigyelésében és megmérésében több mint ezer kutató vett részt, többen közülük Magyarországról."

   Törlés
 2. Te valószínűleg nem vagy fizikus, nem is akartál az lenni soha, sem csillagász nem vagy.

  Rólam pedig az előzők ellenkezője is elmondható.

  Nem láttam egy nyamvadt fényképet sem a látható spektrumban a nevezett jelenségről, sem gamma kitöréssel nem hozták összefüggésbe.
  Az, hogy a teória szerint mi történt a Földtől 1,3 milliárd (!!!) fényévnyire, csak mese, mese, mese, tudósul teória. Nem látta senki (és ez szó szerint igaz).
  Hinni pedig mindenki menjen a templomba, ekkor ugyanis : vagy lusta, vagy képtelen a gondolkodásra, de ezek közül az egyik teljesen biztos!!!
  De még ha láttam volna, se lennék benne biztos, hogy igaz lenne, hiszen az ún. "gravitációs hullámok terjedési sebessége" nem ismert és igen merész feltételezés lenne azt mondani, hogy megegyezik a fény terjedési sebességével.
  Akkor meg honnan a fenéből veszik, hogy itt mi történt (mármint a részeg észlelőt kivéve?).

  Az optikai szálak terjedési sebességének változását a frekvencia függvényében teljesen érthető bárki számára, aki tisztában van a fizikai világ törvényeivel, de semmi köze a "gravitációs hullám" jelenséghez.
  De milyen érdekes, ha felnézünk az égre, a csillagok és csillagrendszerek -akár több milliárd fényévről nézve is- egységes színes képet mutatnak, nem egy fátyolt látunk összefüggés nélkül.

  Namármost, aki összevissza beszél az nem tudja mit mond, vagy Ő a nagy Félrevezető!

  -Nincs hit, csak tudás van.
  -Nincs bűnbocsánat (az ok-okozat törvénye egyetemes törvény, vagyis nekünk a KARMA törvénye).
  -Mindenki csak önmagát tudja megváltani (Jézus nem váltott meg senkit).

  Én és az Atya egyek vagyunk

  VálaszTörlés