2016. február 4., csütörtök

Amerika végre szabad A kötél véglegesen elszakadt - Anna von Reitz 2016.01.30.Mostantól mi intézzük a saját szolgáltatásainkat, mi felügyeljük a saját üzleteinket és a saját népünket.
(A szöveg helyenként elég nehezen fordítható. Elnézést kérünk ezért. Ha valaki jobban ismeri ezeket a kifejezéseket, az kérem segítsen /Milly)

(Történelmi Hír) 

Amerika végre szabad 

A kötél véglegesen elszakadt
 Anna bíró által  
2016. január 30.Amerikában vége van 400 éves európai beavatkozásnak és kizsákmányolásnak

Az amerikaiak végre szabadok 

A kötél véglegesen elszakadt

Anna Von Reitz 

(bíró Alaszka)


2016, január 30, szombat
  
Márciusban, az IMF kormányzati szolgálati egyesülés üzletet köt, amint az Egyesült Államok (INC.) fizetésképtelenné vált. Ez a 11. fejezet volt az Utód-Szerződés megnevezése nélkül. Ez betöltetlenül és a szétszórva hagyta az Alkotmány „szövetségi” oldalát.

Az elkövetők szándéka nyilvánvaló. Ez semmissé teszi az Alkotmányt egyszer s mindenkorra. Így, mit lehet tenni?
Már korábban kézbesítettük az IMF-nek a megfelelő eljárást, az US üzleti eljárások javítását, és annak a koncesszióját, ami a megfelelő Kereskedelmi és Közigazgatási Vétségek Bíróságát eredményezi.

Már megkezdtünk egy megfelelően kialakított kárigénynek megfelelően a kereskedelemben visszaigényelni minden eszközt, ami az amerikai néphez tartozik.

Egy egyezményt kötöttünk a lakota és az athabaska nemzetiségűekkel, akik a legnagyobb amerikai bennszülött nemzetek – akik „szövetségesek” és nemzetközileg elismert törzsi kormányuk van, és mi beiktattuk a 
Szuverén Irodalom Szabadalmát (Sovereign Letters Patent) és a Közös Szuverénitás Megállapodását. (Declaration of Joint Sovereignty)

Az Alkotmányt  megvédtük és egy új alap kezdődött el.

Az őslakos amerikaiak most szabadon hazamehetnek, arra földre, ahonnan „eltávolították” őket, nem foglyok többé, visszakapták a függetlenségüket, mint szabad, független és önálló emberek, akik a földön élnek.

Az USA és a szabad, független és önálló emberek, akik az egységes államok földjein élnek, visszakapták a függetlenségüket a nemzetközi tengeri joghatóságtól. (international jurisdiction of the sea.) 1789 óta először az amerikaiak mind a természetes föld és a tengeri joghatóság ellenőrzése alatt állnak. Végül egészek (whole) vagyunk.

Akik olvasták az „eskü alatt tett lehetséges ok” nyilatkozatát, „Tudjátok, hogy valami rossz amikor... egy amerikai eskü alatt tett Lehetséges ok ” ( Those who have read our affidavit of probable cause, “You Know Something Is Wrong When….An American Affidavit of Probable Cause”) tudják, hogy az alapítók alkut kötöttek az angol királlyal, aki megengedte nekik, hogy megtartsák a tizenkilenc felsorolt alapvető közszolgáltatás ellenőrzését az egész tengeri joghatóságban.

Ez a joghatósági „rés” az amerikai államokat és az embereket érintette és az emberek két különböző populációját hozta létre kezdetektől fogva – az Egyesült Államok szabad önálló és független emberei és a britek alá tartozó lakók, akik az Alkotmány szerint szolgáltak továbbra is.

Az úgynevezett „Szövetségi Kormány” sohasem volt szuverén kormány. Az mindig a szuverén nemzet-államok társulása volt. És sohasem volt a mi kormányunk, bár szerződés szerint minket kellett szolgálnia. Az mindig egy idegen kormány volt az idegen tengeri joghatóság és az ugyancsak idegen 
Tenger Törvénye (Law of the Sea.)  szerint működve.

Amíg az Angol Király nyílt és méltóságos kötelessége maradt, hogy a mi vagyonkezelőnk legyen a nyílt tengereken és a hajózható víziutakon, a jövő biztos maradt – de majdnem azonnal megkezdődtek a „bajok”, amint György Király izgett-mozgott, mint egy horogra akadt hal, és megpróbálta visszaszerezni a pozícióját Amerika felett.

Úgy tűnt, a dolgok lehiggadnak az 1812. évi háború után, de 1845-től az akkori pápa és az angol király egy titkos paktumot kötött és egyetértett abban, hogy az egyenlőségre törekvő Amerikai Köztársaság összeférhetetlen a pápai fennhatóság elvével és a királyok isteni jogával. A titkos Veronai Szerződés egy furcsa, kriminális és erősen titkos, hivatalos hatalommal való visszaélés volt mind a Brit Monarhia, mind a Szentszék részéről.

15 éven belül az Amerikai Ügyvédi Kamara tagjai, akik hűek az Brit Királyhoz megválasztották Abraham Lincoln-t, egy jogászt, az Egyesült Államok Hivatala Elnökének – a kereskedelmi társaság vezérigazgatójának, amit megtévesztően hívnak az Egyesült Államoknak (Kereskedelmi Társaság) – nem a föld, nem az ország, nem az egyes államok, és nem az emberek elnökének.
Az aktuális Alkotmánynak vannak olyan rendelkezései, amelyek elutasítják a jogi közhivatalok bármelyik tagját, így Lincoln esetében az „elnökség” amit elfoglalhatott csak a kereskedelmi társaság vezérigazgatósága lehetett, üzleteket kötve az „Egyesült Államok” számára.

Az nem egy tévedés, hogy Abraham Lincoln egy szörnyű civil háborúba vezette az országunkat, aminek az eredményét még most is viseljük, 150 évvel később. A civil háború nem a szolgaság végéről szólt, ahogyan az „Alkotmány” 13. módosításában olvashatjátok, amit az „Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának” hívnak, amit a bűnözés, az árulás és a csalás elkövetői írtak bele 1868-ban.

Bár hangosan hirdeti a szolgaság eltörlését, ennek a szövetségi társaság dokumentumának a 13. módosítása (amely jelenleg egy vállalati törvény) arra törekszik, hogy megőrizze a szolgaságot, mint egy állandó részét az újonnan képződő szövetségi társaságnak, amely üzletet köt az Amerikai Egyesült Államok nevében, a törvény beépített formájában. Ez szörnyű bűntettet eredményez, és a vállalati „Kongresszust” szolgálja –  egy megválasztott igazgatóságot – szabadon meghatározva azokat, akik maguk a bűnözők.

A 14. módosítást szigorúan olvasva azt láthatjuk, hogy ők mindenkit, aki az Egyesült Államok Polgára (Szövetségi Polgár) definíció szerint bűnözőnek tekintenek, egy szolgának definíció szerint, és egy adósnak is. Mind a mai napig, amikor ezek az élősködők elhozzák az ártatlan amerikaiakat a vállalati törvényszékeikre (amelyek úgy vannak feltüntetve, mint állami bíróságok) a költségeket azoknak a „személyeknek” címzik, akik az áldozatok névadói. Ezek a „személyek” kitalált jogi személyek, akik definíció szerint az állami alapok és sokkal ritkábban állami adó segédprogramok – és ők már definíció szerint bűnösök.

Ez az, amiért nincsenek jó személyek, mert bárkit  úgy jellemeznek, mint az „Egyesült Államok egy polgárát”, hogy az aktuális Alkotmány garanciáját igényeljék és amiért ezek a bíróságok nem hallanak sem a törvényekről sem a tényekről és az ok, hogy a saját bíróságuk előírja a bíróknak, hogy istenítsék őket és egy olyan „megjelenítést” nyújtsanak az igazságszolgáltatásnak, ahol ilyen nem lehetséges.
Ez mind valóban így megy, egy meghatározása, hogy mennyi ilyen bűneset fogtok megfizetni a „szolgáltatásukért”, és ha nem, le leszel „foglalva” mint rakomány, vagy tartott tartásdíj, mint ingóság, amely támogatja a cége tartozásait.

Ez a szörnyű bűn, kétszínűség, hitszegés, szolgaság, és könyörtelen visszaélés megy 150 éve az amerikai emberekkel és 1930 óta a dolgok még rosszabbra fordultak. mostanáig.

Az egész mechanizmus, amitől azt remélték, hogy végez velünk, ellenük fordult. Belementünk, segítségül hívtuk az eredeti állapotunkat, létrehoztuk az új szövetséget, mellékeltük az új Szuverén Irodalmi Szerződést, mellékeltük az új Közös Függetlenségi Megállapodást – és elindultunk mind a brit és a francia parton egyszer s mindenkorra. 

A válaszunkat az Angyali Gondviselés hozta, a Wells Fargo Bank képviselője (tulajdonosa, az US igazságügyminisztere) 
reklamálta, hogy az USA többé nem létezik, így nekünk nincs többé nemzeti valutánk a forgalomban, hogy minden amerikai „önkéntesen” feladta a születési jogát és elfogadta az „Egyesült Államok Polgára” szolga állapotot, mert a mi földünk „elhagyott ingatlan volt” és a bankcsőd másodlagos hitelezőinek, az Egyesült Államok kormányzati szolgáltatások társaságának meg kellene engedni, hogy a törvényt másképpen alkalmazzuk és követeljük a földünket, az otthonunkat, az üzletünket és minden mást, kifizetni a fenti adósságokat a csalás körülményei alatt, amelyet az IMF hozott létre, mint az EGYESÜLT ÁLLAMOK.

Néhány héttel később Jacob Rothschild megjelent. Kijelentette, éppen egy alkut kötött az IMF-fel és helyette a szerződés utódjává lett és megkezdi a földünknek és más vagyonoknak a hosszú távra tervezett elkobzását a kormány törvényes alkalmazottainak álcázott zsoldosok felhasználásán keresztül – pont úgy, ahogy az most Oregonban történik az uránium földek megragadásával és a hamis FBI-jal.

Az „FBI”, akárcsak a „BML” egy teljesen új neve a régen használt kormányzati szolgáltató vállalatnak, ami régen volt. Ők a törvény leple alatt működnek évek óta, mint magán titkos és vagyonkezelő alvállakozói az IMF-nek, akik az Egyesült Államok és a vállalati helyhatósági feljogosultak nevében kötnek üzleteket. Ezek az emberek, akik lövik és veszélyeztetik az embereket Oregonban, azok közönséges zsoldosok, akik a törvény nevében működnek, kormány-alkalmazottak szerepében.

Ez a helyzet  a Washington, DC-vel is, amiről elhitették veletek, hogy a „ti” kormányotok és amelyben ennek megfelelően megbíztatok, soha nem volt a ti kormányotok. Az mindig egy sértő és bűnös félreirányított idegen kormány volt, amelyik ült a parton, a szerződéssel, hogy „alapvető kormányzati szolgálatot” nyújt.

Nem vagyunk felelősek az idegen személyek hiteleiért és ezeket ennek megfelelően megtagadjuk. Mindenért, amivel valaha tartoztunk, az EGYESÜLT ÁLLAMOK a felelős, illetékek a tizenkilenc szolgáltatás után, aminek a legtöbbjét sosem kaptuk meg.

A különös megelégedésünkre informáltuk Mr. Rothschild-ot, hogy más intézkedéseket teszünk és az ő lehetőségét, hogy a szerződés jogutódaként működjön, eszerint elutasítjuk.


Mostantól mi intézzük a saját szolgáltatásainkat, mi felügyeljük a saját üzleteinket és a saját népünket.

Azon vagyunk, hogy visszaköveteljük és visszaadjanak minden amerikai eszközt Amerikának és az amerikaiaknak. A Nemzetközi Megegyezési Bank már egyetértett ezzel, a Világbíróság már figyelmeztette mind a hat ágat, és a bevezető levél iktatás alatt áll. Az Amerikai Katonai Erőket figyelmeztetik, és az igaz amerikaiak az élet minden területéről, a bolygó minden sarkából, valamint a barátok az egész világról a segítségünkre vannak.

A világ felébred az apró Izland vezetésével, és most az amerikaiakkal. Hosszú ideig a bűnözők szolgálatában éltünk és ezt tette sok másik nemzet is. Az angolok, a franciák, a németek, a japánok, a kanadaiak és az ausztráliak – mindegyikük közvetlen áldozatai ugyanannak a csalásnak és bűntettnek, míg a világ többi része mind közvetlenül és közvetve szenvednek a tisztességtelen politikusok gyötrésétől, a korrupt bíróságoktól és a bankoktól, amelyek bűnöző szindikátusként (testület) működnek. 

Kérlek, vegyétek ki a részeteket, és segítsétek ezt a nagy erőfeszítést, visszaállítani egész Föld és a rajta élő népesség békéjét, bőségét és az egészségét! Együtt, akik az Igazi Függetlenek vagyunk – arra születtünk, hogy megtanuljuk, kik vagyunk, hogyan tudjuk szabályozni magunkat, arra születtünk, hogy mindenki más és a szeretett bolygónk gondnokai legyünk.

Kérlek, nyomtassátok ki, postázzátok, küldjétek el, vigyétek el és bármit tegyetek meg, hogy ezt az információt eljuttassátok minden amerikainak. Különösen tudassátok a rendőrség, a katonaság, az úgynevezett „bűnüldöző szervek” tagjaival, a papsággal, a közösségek vezetőivel, az iskolák hivatalnokaival és mindenki mással, akinek szüksége van ennek a tudására.

NE KÖVESSETEK SEMMILYEN OLYAN „MEGBÍZÁST”, AMI VESZÉLYES AZ AMERIKAIAKRA! 
AZOK, AKIK HÁBORÚT PRÓBÁLNAK LÉTREHOZNI, BŰNÖSÖK, ÉS HALÁBÜNTETÉSSEL NÉZNEK SZEMBE, AKÁRCSAK A NÁCIK NÜNBERGBEN.

Ha vannak forrásaitok, tudásotok, vagy gyakorlatotok a szolgálatban, kérlek legyetek készenlétben! Ezekre alapos szükség lesz az elkövetkező napokban. Lehetséges, hogy zavarok lesznek a nyilvános szolgáltatásokban, az ellátó láncokban, nézeteltérések lehetnek,és nagyon feltételezhető félreinformálások a főáramú médiában, amelyek a nemzetközi vállalatok tulajdonában vannak, és amelyeknek hasznuk van a csalásból, és nyilvánvalóan nem teszik meg azt, ami a tényleges feladatuk.
 
Az is bűnösen buta vagy szándékosan rosszindulatú dolog, ha az összes országos fő szerv idegenek birtokában van. Most, hogy tudjátok ezt a tényt, fordítsátok el a gombot. Tegyetek meg mindent, amit súg az intuíciótok, és használjátok a saját elméteket és a józan eszeteket is!

Bízzatok magatokban, a lehetőségeitekben, a gyakorlatotokban, a barátaitokban, a közösségetekben, a legszebb elképzelésetekben, a legmerészebb reményeitekben! Ha olyanok vagytok, mint a legtöbb amerikai, pánikba fogtok esni, féltek és zavarba jöttök, ha ráeszméltek, milyen közel kerültünk a teljes katasztrófához.

Higgyetek a Nagy Misztériumban, az Igaz Istenben, a Nagy Szellemben, aki megosztja az Egy Életet mindnyájunkkal, az Egy Szeretetben, ami valóban Isteni! 

Most menjünk előre, együtt, kéz a kézben, és ne féljünk a gonosztól! Ha az Igazság jön, akkor a hamisnak el kell tűnnie.

—————————————
Olvassátok el ezt a cikket a többi 150 mellett Anna Von Reitz oldalán:

http://annavonreitz.com/europeanmeddling.pdf


Fordítás: MAnna 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése