2018. december 15., szombat

Napforduló-Fénylánc - Egyetemes Teremtő Szer 2018 - Felhívás 2018.12.21-ére

"2018. év Álom havának 21. Napforduló - Fényünnepe napján különleges feladatot ró MAGYARjaira a Teremtés.

Talán jogosan merül föl a kérdés:
Vajon KÉPesek vagyunk-e élni Isten adta lehetőségeinkkel?
KÉPesek vagyunk-e EGYsÉGbe kerülni Isteni Önvalónkkal, MAG-ÁR társainkkal, és vállalt küldetésünkben EGY-MÁS mellett felsorakozva várni a sötétség Fénybe fordulását, jelezve a Magyarok Istenének – cselekvésre készen állunk?!

Erre szólít az Idők Szava!
Régóta már, ám MOST ellentmondásra nem számító módon.

Mindannyian érezzük szívünkben: Sorsfordító év elé nézünk!"2018. december 15., szombat

Fénylánc - Egyetemes Teremtő Szer 2018


Szívében Magyar Testvéreink!

Közeleg 2018. Kerecseny ünnepe.
Ezen különleges évben az ÉgCsillagai sok lehetőséget rejtő erők és kapuk megnyílását adta, és a felemelkedés számára rendkívüli lehetőségeket tartanak fenn – még a hónap hátra lévő heteiben is.


2018. év Álom havának 21. Napforduló - Fényünnepe napján különleges feladatot ró MAGYARjaira a Teremtés.

Talán jogosan merül föl a kérdés:
Vajon KÉPesek vagyunk-e élni Isten adta lehetőségeinkkel?
KÉPesek vagyunk-e EGYsÉGbe kerülni Isteni Önvalónkkal, MAG-ÁR társainkkal, és vállalt küldetésünkben EGY-MÁS mellett felsorakozva várni a sötétség Fénybe fordulását, jelezve a Magyarok Istenének – cselekvésre készen állunk?!

Erre szólít az Idők Szava!
Régóta már, ám MOST ellentmondásra nem számító módon.

Mindannyian érezzük szívünkben: Sorsfordító év elé nézünk!


Úgy Nemzetünk, mint embertársaink számára jelentős változásokat hozó év vár reánk, s nekünk – Hunor és Magor népének ez rendkívül komoly elkötelezettséggel jár.


Felnövünk-e útmutató, „Krisztus Teste e Nemzet” együttműködő sejtjeinek minőségéhez, vagy a Népek Krisztusa lemond megváltó szerepéről, melyre szövetséget kötött a Végtelen Teremtővel?
Vajon szembe tudunk-e végre nézni vállalt küldetésünk beteljesítésének utolsó esélyével?

Nem kisebb a terhünk.
Talán mellbe vágó a kérdés, ám e kérdés nem kívánja, hogy elfogadjuk igazságát – attól még súlya és terhe valóság marad. Szembe nézünk vele, vagy sem.


Ahogyan egykor Boldog Özséb látomása is jelezte – apró lámpások Fényének egybe olvadását, így elérkezett az idő MOST, hogy a sok apró, felemelő, elkötelezett, Nemzetéért tenni akaró kezdeményezés egymás felé nyújtsa kezét, s meghajtsa fejét a Teremtés azon Szent Szándéka előtt, mely az EGYETLEN IGAZ ÚT követése felé terel.

Elérkezett az IDŐ, amikor föl kell ismerjük:
Nincs egyik korábbi útban sem a Teljes Igazság JELen.


Egyetlen, ez idáig szorgosan tevékenykedő közösség sem lehet oly önhitt, hogy kijelentse – „a miénk az egyetlen igaz út!”

Részigazságok, apró mozaikok állnak készen arra, hogy egyesítve azokat egy minden emberi képzeleten felül álló Egyetemes Igazság mutathassa meg arcát, mely eonok óta várja megnyilatkozását a Földön, hogy visszataláljon e gyönyörű bolygó ahhoz az édeni állapothoz, amelyben fogantatott.

E megnyilatkozási folyamatnak gondozója Hunor és Magor népe, ki a sötétbe vetve várta feltámadását!Sokan, sokféleképpen dolgoztunk Hagyatékunk megőrzésén, megismerésén, feltámadásán, és immár erőinket egyesítve, szorgos méhekként szükséges a Teremtés Szent Műhelyében, a Kárpát-medence élet-esszenciát megteremtő kaptárjában tevékenykednünk, Nagyboldogasszonyunk Tudatmezejének irányítása alatt oly módon, hogy az EGY Istenünk testének sejtjeiként rendeljük alá az Egyetemes Szándék egyetlen vezérlő elvének létünket, 
s ki-ki Isten adta dolgát felismerve – végzi végre kiválasztó, méregtelenítő, mozgató, vagy éppen koordináló (stb) feladatát.

Férfiúi erőkkel terhelt felszíni világunk Magyarjai - akár csak ORFEUSZ - alá kellett merüljön az Alvilág Urához, hogy NagyboldogAsszonyát fölemelje a halálból az élők közé.
Hogy a Föld civilizációinak hanyatlását okozó rendellenességet – a NŐI princípium megtöretését, mellőzését és kiírását a működési rendszerből – helyre állítsuk, mint a Világok Egyetemes Rendjének Őrei.

Sikerünk azon múlik, képesek vagyunk-e mi MAGunk is a beoltó Férfi Erőket és a Befogadó, anyagba öntő Női Minőségünkkel kiegyensúlyozva Teremteni?!
Túljutni a Férfi/beoltó erők meddővé tett Női Erőtérbe oltásán, hogy ezzel a behívott Szándék ne csak pusztába kiáltott SZÓ legyen?
Ne pusztán mag-ömlés, spirituális önkielégítés legyen tetteink eredménye, hanem új világunk terének sikeres megtermékenyítése és valódi TEREMTÉS!

A Sötétségből Fénybe lépésünk - egyben Földünk harmóniájának helyreállításának - kulcsa, hogy KÉPesek vagyunk-e Férfi-Női princípium és Tiszta Szándék - SZER-ELEM – Szent Hármasságában teremteni az Isteni Igazság és Rend követeiként az új, kiegyensúlyozott, harmonikus Világunkat.

Erre hívunk minden szívében Magyar Testvért, Égi Rendelés SZER-int kezdeményezve egyEgyetemes Teremtő SZER Szándékának kiárasztását, egyben fizikai valóságunk szintjére születését!

Ötvözve mindazt, amit Nemzetünk feltámadásának eddigi útján mi, mindannyian, apró részenként teremtettünk, eddig a pillanatig.
Mindent felismerve és SZER-SZÁMként fölhasználva, mindent alkalmazva, mi eddig Tiszta Szándékmezőben fogant, született, és jelenlegi teremtési folyamatainkban irányt mutató, alkalmazandó eszköz a kezünkben.


MUNKÁRA HÍVUNK HÁT, MAG-ÁR NÉPE!

EGYsÉGben Teremtő Magos Szándék kiárasztására szólítunk, rendelt szolgálatunk SZER-INT.

2018. DECEMBER 21.-ÉN, 18 ÓRAKOR KAPCSOLÓDJON EGYSÉGBE A 10 ÉVE duzzadó FÉNYLÁNC!

Állj tiszta szíveddel a TŰZ elemét kérve Istenünk elé, s áraszd ki tiszta Teremtő Szándékmeződet hittel, alázattal, megigazulva, s egybe kapcsolódva a Kárpátia minden Fénybe álló pontjával!
Kapcsolódjon össze a FÉNY-lánc, s „Egy szívvel zengedezzünk buzgó örömmel:
Minden 2018. december 21.-i Napfordulót ünneplő közösséget kérünk, csatlakozzon e Teremtésünk megvalósulásának munkájához, 
mellyel fejünket meghajtva, egymás kezét megfogva jelezzük a Magyarok Istenének :


  •  KÉPESEK VAGYUNK az EGYsÉGre!
  •  Képesek vagyunk együtt látni és Teremteni a FÖLDi létezés harmóniáját, melyet mi alkottunk meg egykoron!
  •  Képesek vagyunk Nagyboldogasszonyunkat méltó helyére emelni – látva: Ez a feltétele a Harmónia helyreállításának.
  •  S képesek vagyunk meglátni, elfogadni és elvégezni rendelt küldetésünket: Teremtő Szavainkkal és tiszta szándékunkkal szolgálni az Egy Isten Tervét, EgysÉgben!

Eleget várt reánk a Teremtés.
Most rajtunk a sor!

December 21.-én, este 18 órakor Egyetemes Teremtő Szerre hívunk minden Mag-Ár és Hun Testvérünket itt a Kárpát Hazában, és szerte a Föld kerekén!

Bárhol is vagy e széles Világban, bárhol is élsz, ha vágyni és teremteni kívánod a Föld béklyóinak feloldozását, rendeld hozzá Szeretettel töltött szívedet, s teremts velünk!· Gyújts SZER-tüzet, vagy egy gyertyát, s hívd segítségül a Tűz elemét, mely felemészti majd teremtő szavaid által e szánalomba süllyedt kor láncait!
· Kérd az elemek erejét, hogy megtisztulhass e nemes feladathoz!
· Nyilvánítsd ki alázatodat az Egytetemes Igazság és Rend szolgálatára, mellyel teremtésedet végezni kívánod!
· Mondd el az Egyetemes Teremtő Szer tartalmát hittel, tiszta szándékkal, Szer-elemmel a Létezés csodája, embertársaid és az EGY Istenünk iránt!


Szívünkben látjuk, éljük és érezzük, ahogyan december 21.-én teljes MAG-ÁR Tudatunkkal -mindannyian, kik részt vállalunk benne – összekapcsolódva, egy eddig eonok óta nem látott, hatalmas erőtér veszi át az irányítást a Föld terében: Nagyboldogasszonyunk, a Szent Grál Kútja válik a Földi Lézetők tudatának forrásává!


Kérjük, fogadjátok szívetekbe az alábbi elemeket, hogy dolgozhasson abban, s megérezzétek – Nektek mely elemét szükséges kiemelnetek, felhasználnotok az Egytemes Teremtő Szer alkalmával.
Ezeknek segítségével szívetek összekapcsolódik az EGYsÉGes mezővel, s immár nem különálló szigetként, hanem egy test, Krisztus Testének aktív sejtjeként rendeled hozzá Fény-Lánc alkalmadat a Magosság Szándékának Árasztásához!
Ha egyéb helyszín nem szólít, szívesen látunk köreinkben, Edelény város Földvárában, december 21.én, 1730 órakor.

A Csoda általunk válik valóra!

Találkozunk szíveinkkel EGYsÉGben december 21.-én!

A Magyarok Istenének áldását kérve Mindannyiunkra, Szerelmetes Szeretettel:

A Tudatos Társadalom 3. törzs Miskolc Nemzetségének tagjai

KÉRÜNK, TOVÁBBÍTSD E LEVELET MINÉL TÖBB FELÉBREDETT, JOBB LÉTRE VÁGYÓ, HAGYATÉKUNKAT TISZTELŐ ISMERŐSÖD FELÉ, HOGY A FÉNY SZÜLETÉTÉSÉNEK E RENDKÍVÜLI FORDULÓPONTJÁBAN MEGSZÜLETHESSEN FÖLDÜNK BÉKÉJÉNEK ALAPJA!


Amivel összehangolódva javasolt teremtenünk az EGYsÉG erőterét, s megvalósulást:


· Hun Miatyánk

Miatyánk Istenünk, bennünk van országod,
Előttünk szent neved, törvény akaratod.
Mindennapunk gondját magadon viseled.
Bűneinket, mint másnak, nekünk elengeded.
Te kezed vezet kísértéseken át.
S lefejted rólunk gonosz jármát.
Tiéd a nagyvilág összes hatalma, üdve
Mindöröktől kezdve, legyen mindörökre!

· Ősi magyar ima a szerelmetes Öreg Östenhez:

Mi Anyánk, mi Atyánk, ki felettünk, bennünk és a Világunk vagy!
Szenteltessék meg a Te neved a kettős Szentháromságban:
ami Anya, Leánygyermek és Élet, Atya, Fiú és Szentlélek.
Legyen bennünk a Te országod Bölcsesség, Szerelem-Szeretet, Fény és Egység.

Amint angyalaidat minden nap kiküldöd, úgy küldd el Őket hozzánk is.

Mindennapi Szent Kenyerünket, és az Élő Szőlőtőke gyümölcsét
add meg szeretteinknek és nékünk ma.
És bocsásd meg a Mi vétkeinket, drága Mi Anyánk, Mi Atyánk,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

És fizetünk, felelünk az elkövetett vétkeinkért,
amíg bölcsességgé, szeretetté, együttérzéssé és kegyelemmé nem válnak.
És légy velünk, drága Mi Anyánk, Mi Atyánk a kísértésben,
és légy velünk a betegségben, és légy velünk a sötét, nehéz pillanatainkban is.

És segíts, segíts megszabadulni sötét gondolatainktól, hajlamainktól,
sötét szavainktól, hogy mi is megszabadulhassunk a gonosznak tűnő dolgoktól.

Mert Tied a Föld, a Szerelem-szeretet és az Egység,
az ország, hatalom és a dicsőség az Anya, Leánygyermek, Élet,

az Atya, Fiú és Szentlélek nevében,

Most és mindörökké, az idők végezetéig
Ámen


Ősi Maghar Himnusz


. Szeretet egység zászlaja: 
Beszerzés korlátozott számban: 
lorincz.eva1971@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése